Skip to main content

Full text of "Historisk tidsskrift"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverablc online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing lechnical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
person al, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, Optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogX'S "watermark" you see on each file is essential for informingpeopleabout this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countiies. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of ihis book on the web 

at |http: //books. google .com/l Google Dette er en digital kopi af en bog, der har været bevaret i generationer på bibliotekshylder, før den omhyggeligt er scannet af Google 

som del af et projekt, der går ud på at gøre verdens bøger tilgængelige online. 

Den har overlevet længe nok til, at ophavsretten er udløbet, og til at bogen er blevet offentlig ejendom. En offentligt ejet bog er en bog, 

der aldrig har været underlagt copyright, eller hvor de juridiske copyright vilkår er udløbet. Om en bog er offentlig ejendom varierer fra 

land til land. Bøger, der er offentlig ejendom, er vores indblik i fortiden og repræsenterer en rigdom af historie, kultur og viden, der 

ofte er vanskelig at opdage. 

Mærker, kommentarer og andre marginalnoter, der er vises i det oprindelige bind, vises i denne fil - en påmindelse om denne bogs lange 

rejse fra udgiver til et bibliotek og endelig til dig. 

Retningslinjer for anvendelse 

Google er stolte over at indgå partnerskaber med biblioteker om at digitalisere offentligt ejede materialer og gøre dem bredt tilgængelige. 
Offentligt ejede bøger tilhører alle og vi er blot deres vogtere. Selvom dette arbejde er kostbart, så har vi taget skridt i retning af at 
forhindre misbrug fra kommerciel side, herunder placering af tekniske begrænsninger på automatiserede forespørgsler for fortsat at 
kunne tilvejebringe denne kilde. 
Vi beder dig også om følgende: 

• Anvend kun disse filer til ikkc-konnnerdolt brug 

Vi designede Google Bogsøgning til enkeltpersoner, og vi beder dig om at bruge disse filer til personlige, ikke-kommercielle formål. 

• Undlad at bruge automatiserede forespørgsler 

Undlad at sende automatiserede søgninger af nogen som helst art til Googles system. Hvis du foretager undersøgelse af m;iskl- 
noversættelse, optisk tegngenkendelse eller andre områder, hvor adgangen til store mængder tekst er nyttig, bør du kontakte os. 
Vi opmuntrer til anvendelse af offentligt ejede materialer til disse formål, og kan måske hjælpe. 

• Bevar tilegnelse 

Det Google- "vandmærke" du ser på hver fil er en vigtig måde at fortælle mennesker om dette projekt og hjælpe dem med at finde 
yderligere materialer ved brug af Google Bogsøgning. Lad være med at fjerne det. 

• Overhold reglerne 

Uanset hvad du bruger, skal du huske, at du er ansvarlig for at sikre, at dot du gør er lovligt. Antag ikke, at bare fordi vi tror, 
at en bog er offentlig ejendom for brugere i USA, at værket også er offentlig ejendom for brugere i andre lande. Om en bog 
stadig er underlagt copyright varierer fra land til land, og vi kan ikke tilbyde vejledning i, om en bestemt anvendelse af en bog er 
tilladt. Antag ikke at en bogs tilstedeværelse i Google Bogsøgning betyder, at den kan bruges på enhver måde overalt i verden. 
Erstatningspligten for krænkelse af copyright kan være ganske alvorlig. 

Om Google Bogsøgning 

Det er Googles mission at organisere alverdens oplysninger for at gøre dem almindeligt tilgængelige og nyttige. Google Bogsøgning 
hja^lper læsere med at opdage alverdens bøger, samtidi g med at det hjælper forfatter e og udgivere med at nå nye målgrupper. Du kan 
søge gcnnom hele teksten i denne bog på interncttct på |http : //hooks . google ■ com| ^iftotifi SIbSffrJft, ttbfliWtMff *• • • 


af 
ben (iftort^e gorcnino« @tattåix. ^ierbe SSint« ZrDft i eianco 8nno« SogttvRni. 

1843. føttalt. 

^i^eii trebie SBinb af bette Zit^^ft btnbe omgi^eé &tU 
flabeU ^Steblemmer , er omtrettt ^toattbet 2lax foxUUt, og Se^ 
P^relfeit ^ar faalebeé mbiitt benne ®ani feet {19 t @tanb til^ 
nbes for langt Dp^olb/ at fnnne tiloeiebrtnge bet fterbe iButb^ og 
tifltge gtoe Ubfigt til ti femte. St 2:ft>éf{rtftet^ dnb^otb ^ foaret 
til bete 93e{lemmelfe, og ntebbeélt Sibrag til gæbrelanbeté SpU 
Ibxit, ber ^oe ejftp^ {lere ^unfter af SSigtig^eb i benne/ tor 
man Dente tnbrommet af ©aglynbtge^ og ^erom fon oel ogfaa 
ben flittige 93mg af famme t bet nyefte SSærf ooer ben banfle 
^i^xit (af 2)a^lmann) gioe et Stbne^bj^rb. 9Ran tor faa^ 
l^eé gtøre f^g ^aah om, clI Sorentngend 9)?eblemmer/ fom 
Deb et aarltgt Siorag fremme be 99e|lr<rbelfer for ^tftortfl 93t^ 
benfTab og Stteratur t ^Canmarf^ ber flnlle oære SJtaalet for bette 
@el{Iabé Xtloo^relfe og Strffom^eb/ ooer^ooebet otOe ftnbe fig 
tilfrebdfltllebe oeb be ^rngter af faabonne 99e{hoebelfer, man i en 
£& af noget ooer 4 Sar ^ar lunnet ybe* 8t man. tidige^ oeb 
en orbentltg og forjtgttg Slnoenbelfe af @elflabeté btdpomble 
Stibler ^ar funnet btorage noget, om enb ^tbttl tffe betybeligt, 
til at fnnne betrygge betd fremttbtge 93trf fom^eb : oil nben Zotol 
otnbe Stfalb ^oé et^oert SKeblem af foreningen/ ber lebe^ af 
otbenflabelig og fæbrelanbfl ^nteredfe for bette ^iflorifle (Selflabé 
Seflemmelfe / fom ei blot !an oære beregnet Jfaa nogle faa 9laré 
Strfen, eder fremflpnbte ^rngtbarbeb* !Z)en SCanfe maa oel ^eder 
ei oære nftcer for ©elflabet^ SJteblemmer/ af ^oilfe omtrent {^ 
ere Danjfe, at bet er næjien aflene oeb bered Sibrag, ^oorfor Se# 
berlag gioeé, iffe oeb nbenfra rigt tilflrommenbe ftilber/ at bet 
^tbtil i oibenflabelig ^enfeenbe Ubrcttebe, og et for^olbdoiid 
^Ibigt oeconomifl Stefultat/ ^ar funnet opnaaeø« 

2)et oil berimob nben 93an{Ielig^eb fnnne flionned/ at ben 
literaire SReboirfning af goreningené 9Reblemmer ifte ^ar ocerei 
faa rigelig/ etter enbog faa til^roeffelig / fom man ^aobe ønjletj 
i og at ittf mtix atCerc, cnbnu mintre gunjlige Dmftsnbifl^ 
for JEiCéffrfftctd iRebaction, oflCc Ifavt »æret umucli'gl, at biinge 
bet til ben ^iMil »vnaaebe UbfhÆfning. ^et Ijat ben forte« 
tererfe '/3p'^"'"9 "^f 5^'"* ftræftcr" Oirrel foogerc, enb ttcb 
flere ubcnIonbjTc SnmfunC af lignenbe Vlaint (f. 5t. i S^ptfllanb 
pg granfrige). Æ« tort 3'^brelant oel ei engang mtuntfl oeb 
©iben af biflfe ?anbe pg berca ?iteratur, ntiar ber er ZaU out 
SIntallet af ^tfbritit* ©prferc rg 58citncr: faa et poa ben 
anben ©ibe tgten ÆaDet poa flige ©elflatcr i bc anferte Sanbe 
meget tetQbi'Iiglj og be cre fcEbvanligen tnbfTroetifebe lit en niermere 
flrebS af acfitie'Weblemmer, ber »el fom oftefl itfc ooergaaer ben, man 
i 2)jnmflrt tiirbc uentc fig. Sn ietpbcligt mebsirftnbc Sarfag 
^cttil er iiniblertib Ok Ban|!c(tg nt forflnre. ©fribentemefl grugt: 
bar^eb er Bccfenllig afhængig af ben florre etter raintre Set^eb, 
be ^a»e pcb at faac bcrcé Jlrbeibcr fnjftc; og bet er berfor iWe 
forunbcrligf, at be banfle ^iftoricforili-re cg ^ifloricflriserc/ fom 
golge af oor tnb|Tr<mtfbe SærcFrtbé, ei funne l>entcd at vxrt 
meget probucerenbe. 9lt bebe paa benne iKangel Ijar netop vtntt 
et af be rnfler, fom frcmtjlrtc Stiftelfen af oot ^iflorifTe J^ors 
ening. Sien Surtolbene funne t'tlc plubfdigcn fotanbre fig, og 
Sefiprelfen er iffe uben ^aab om, at ben (iorre litcraire Witt' 
Birhting fra {)itlorien8 ©vrtcres ®ibe, fom ben onffer, ogfaa 
cfter^aanbcn cil blioe ben til Tal 

Om be forflicUfgc cibcnflabcligc 3lr6eiber af ^iflorift 9Ta(ur, 
fom man ollerebc i to etler tre Stor ^ar fogt at fremme og bringe 
for Svfft, tan fflejtjrelfen benne ®ang blot omlalc et ^ar. 9If 
ben forben C2bct SBb. gorf. ®. V. eg 3bie ©b. gert. @. IVj noronte 
(iftoiiffe ^aanbbog er Irijfnmgcn uel begpnbf, og fort* 
fættes, om cnb ^ibtil fim langfonit; men ba SibflfTriftels 9?ebacteur 
^nt maattet opertage Ubgitififcn nf famme, ^arbet, formebclfl 
SJanflelig^eben af at lenerc be SIrliflet, ber ere tcftemte til at 
ubfplbe bemelbte IfteSiiib, i en faa i^itit mneligt eorrecc og pafl= 
fenbe ©fiftelfe, ouerfleget ffani flræftcr, at funnc i bet fnart 
ublobnc Sar bringe Srytm'ngen af b.-tlc3?.nb til IStitc. Det ter 
iraiMertib looe«, cm ei i ferfle ^lafobcel af Siaret 1844, bog 
tnben beta Slutning. (St anret (i Sort. til 3bie Sb. <S. Vlj 
bebubet »igtigl goretagcnbe, nemlig UbgiMlfen af en ©aulms af ibttg (E^n{K<m ben %%tAt» egot^btge 8re)>e/ er i 93utier hU^ 
9et ®iettflaiib fpt SSeflyrelfené n«ennere Ooerlæg oø Sor^onb« 
(oiger* Si ere tffe ttben ^oi oni/ naor^Iaiieti for bette^ore^ 
tttsenbe er ttlfhæffelts mobnet og be^t/ og (oté Sawlerett af 
btøfe 99ret>e bef^Iber Stxceftct og 2:tb tiK at foreftaae Ubgtoelfett/ 
åk Seg^nbdfeii af fammeé førfle Kfbeluig otl btntte fee Syfet i 
bet ttlf^nnbenbe Star. — Z)eit t flbfhitelbte gortale (@. VI og VU) 
berorte ttbfoettelfe af en ^on'fl f^nt^opgaoe i ben fæbrelattbfle 
^'fh>rte€ Ihrebé |ar, (igefom ben foregoaenbe/ oceret nbes Solger* 
af bet 1 6eI{Iabetd Sar^mobe b*28. 3an. 1843 fremlagte Sliegtu 
^ab for aaret 1842 m^bele^^ t S^Ige Sebto^gteme, foIgenbeUbbrag: 

!• SnbUegiett i 1842 (or Oicret: 

•) ©e^olbnuig fra 1841 1427 3W)b. 33»f. lOØf. 

b) etatéraab 35ebet @imonfcn«®a\>e.. 100 — „ — , — 

c) 9etobafiiibbetalte(SontiitaeiiterfOT 1842. iir>l -- 4 •— 2 — 

d) Det tt(9aaebe aarUge 9tbrag fra bet 

(Sla^fenffe Si^et«(Sommid 100 —„ — „ — 

e) gor folgte (Sremolorer af bet (iflorifle 

XibéfWft .-. 109— 2— II — 

f) gra ben Jtonget. ©enerats^oflbirection 

for refiiiiberet ^orto |6 -^ 4 — 10 — 

a:iffaramen 2915 — 3 — l — 

IL a) 9oatTi^freratbctbe:for2:r9titingafStbé« 

Imfret, III. ©b«. 2bet ^efte m. m.... 200 — 5 — 5 — 

b) ©OflWnber^arbeibe 81 — 2— 14 — 

c) gor leoeret ^opir (^oraf 2 fBaUtx til 

iV. ©bO. Ifte ^efte, fom i %ax er tn^). . 215 — 2 — 12 — 

d) honorar for ©ibrag tit ^ib^fWftet, 

nt. tn» •• •..••••• 168 — • „ — f, — 

e) Unberftottelfe iH ^rpfningen af ,,Ub' 

oalote bonffe Diplomer" Ijle f)efte 

(f. gort ttt 111. ©b. @. V) 54 — M — " — 

O 8or Snca^fation af (kontingenterne i 

IKobenJaon, 4 pCt. 29 — 4 — „ — 

g) »ibetO Un for 1842 50 — „ — „ — 

h) Ublora for 55ret>^ og ^affe^^Jorto i 1842 . . 16 — 4 — 10 — 
I) Ubflifter oeb ©ecretariatet, oeb 3nb« 

pafnina oa (Srpebition af ^ibdfhriftet, 
oeb offentlige ^øber, tU ^oerti^fe« 
menter, m. m 24 — 8 — 14 -^ 

3:itfammen 7?<y Slbb. 2 m. « Bt 

Slaor fra 3ttbt<egten 2915. 3. 1, brage« »c^olbningen fra 1841;^ 

Mtocr ben egentlige 3nbtoegt t 1842 : 1487. 5. 7; og braje« ^crfra 

Ubgiften, Mtoer Doerfltnbbet 698. 3. 1 em. $de Sa^febe^lb^ 

ttingen ben 8 Ite J)ec. 1842 ^ar 2128 Wbb. 1 1 ©!., ^ooraf 1500 SRbb. 

(mA ))aaIobne Stenter) inbe^ t ftioben^aon« ©parecadfe. VI SriiTflbct ia\k btn labe ■•Siai 1842, ba Xføéflftifteta Sbie 
©inb oor firrbigt fra ^resfeit, omtrent 678 IWrtlcmntcr. Den 
nije aIp|iaWti|Te Vifle ooet IDIebkmmerne , bcr fluttrbeiS ben 311e 
gjlatts 1843, og mcbfulflfc bcKc »inCfl Ijte ^cfte, iiibc^olbt 
667 orbeiitlige (inben^ cg ubenlanbjTe) 3)IeblemmeT. Stftjan^en 
(lar fitien ben Sitb vxrtt o, o^ Zilt^anQtn II. @clf{abet i«Rct 
faalctcS i tiffroæ rente ©leblit cmtrent 67'2 ^Diebiemmer. 

ticn banf!c 5i(lorii!e gorciiiiig fcar (iben lobe *Diai 1842 
»eb Cøben miflet felgcnbe orbenlligc 9)!ct(cmmer: Cand. Jur. 
a. ffltrt^, etateraab, ^rofedfor aSrenbfteb, gafler Duutf 
til ajemmelBo , Stiibiofu« Cnnbbeig i Cunb, SPiflop Dt. 9t. 
SPIoller iCoDanb, Scnfiflerialraat ©(Roning i DtanberS. — 9JeB 
llbmcHcIfe ere uttroablE: SranStirectciir Sabnfon, DoEifrigSs 
eommisfair ffla? i ^lolftettto , Dpcrlærcr SrSlen, Sapilain 
grifenterg i greCeticia, ©tiftSprcujl groft i JRibe, Stbiuntt 
røcnbcig i £!unb, gulbm. ^eccing i Stoeiifilbe, StubtofuS 
, 91. 5. Sange, RammeraSfetffor iKontab, "Pxat. Slijegaarb 
j ERanberø, Saiicellifi Slaaélof, @reo be ©ainC^'^rieft, ^a^ 
flot ©i^iebte i SRingftet, guibmitgtig ©^mitl*^&ifelb£(f, 
Dr. ©eibclin, aKajor ©prct^Ier i grebciicia, Sufi'""^'!!*/ 
SlatJiaab !l;^omfen, ^aftor Sinbi'ng 1 ^fmmclea. — Set 
SWcblem et ubgaaet i gplge SJcblaigtCTne S 3. 

3 Sf'gs SeBtffigterneiJ 6te S car »fb eobtrittnfiig ^Jrofcefor 
Sarfen ubtraabt af »cflijrclfen ; 'JJrofeiSfot 31. aS. ^eterfcn 
^abbe anmclbl, at ijan HU faae fig i ©tatib til, ttcngcre at beel= 
tage i fanime; og Sanbibat ©i^iern ^aobe nielbl: at en Ubens 
lanbfireifc, btt nilbe uarc et ^ar 9lar, ^intrebe ^am fra ot funne 
fcr^olbe fin flaU fom »riivvelfenC '■Keblem. 3 ©elflabete Mares 
niBbe b. 28. 3««- 1843, i (jDilfet 51 aSeblemmer bccltog, gienualgtefl 
^rof. ?arfe« meb 35 ©lemmer; i be to anbre gratraable« ©leb 
ual gte gorfamlingeu $iDf. S. 3:. <£ n g e U t o f t paa 4 ?lar meb 33, 
09 Sanb. 3:5eoI. (£. g. Milen paa 3 Slår meb 29 ©lemmer. ■ 

SiolM»b.»on, i SPffiprdfen for bcii banilc ftijloridc Sorcning, <S. X. engcretoft. 3. @. enrfcn. 1 VII ^ ni II li. ©Ibe 

I. S^m B^l^^ittCRioben i Canmart i bet irettenbe 9ai(ttnbrebe/ 

af ^ Ul* X>eIf4H>w I. 

II. ^c^cn i itiøben^mi 1711. (hi (ifloHd 8minind af Dr. 

S. X>« tnonfo. Zrebie 00 Me ^fbettnfi 58. 

III. IDonfle ^anbørifier, fornemmelig af (iflorifP 3nb(oIb, I bet 
itmidef. SibtiotM i Btod^^Im, beØrei»ne af C* tHoIbec^. . 129. 

IV. 9nn«tfn{iiøer oi»er Q)eii ^otlanb, bend 3nbb|rødere, oø 
Mfté Gmoør af Cand. C* Bc^vt i VipWa. SXeb en ^ 
9onfl gorerinttinø af C* tllolbec^ 107. 

V. Abnn no^e 9emcrttninder anøaaenbe ben notP^ Ctonnind 
QM^OM fonneeniUø opbagebe tUø, af Cand. philos. 3* 
3. X XOoteiaat 258. 

Yl. ^Dauftt, ^ta tttvpfte 9re)>e, af oø tit (iøoriil befienbte ^» 
foner i 5ef I86e Hatfynntt^ famfebe oø nbøi)»ne af C 
tnolbed^ 278. 

«. |l» ØcTMllørff, 9^r. 46. 68. flor4^, IT. 9. Øfllo«, 63* 

«. •. ffflHInif , J9. 89L 46. 4X. 69. 66. it tt^rlfHatt Yn. 
46. 66. c 6l«IMmnif«i, 6«. Xtt)r|9rteb6 fftttttit, 81. 61. 
Vrcbfttf, ^erttt6 af VuanfUiibotø« 60. 69. £.«. Ocftl^ar^i, 84. 
^. •»««, 4. 6^ 6. T. 8. 9. 10. IT. 19. 80. 81. O. Onlbbcrø, 
8S.80.Sa.88.8S.4a48.48.4l.46.60.66. 61. «.». ^and^, 
m II.«. ^efbcrfl, 66. ^. ^iclMfHcrtK, (.^rit^frn.) 8. 14. 
15. »t 3. £• ^OliNta, 8. 9. 9. 3aco6f , 63. 69. 6t. 66. flU 
««a, 61. INoHlotf, 68. 3. ianqthtf, 16. 82. 83. 9. S« 
S«j(69rp|, 11. <K* «. H^lHUu, u 3. ilofciirratt#, is. 
9- RøtsMffb, 16. Z. Kotl^c, 86. 8T. 88. 9. ^. C4»fM«ck 
■uom, 68. 3. ^. «4»Ici|(U 86. 1^ Ctolberø« 6T. 3. 9. 
Øtnwafe« 86. O. Z^9tti 18. ^iflorifr SJbdfftJft, ttbøiWt'**^ ■ •*- åt *• . 


Øtcbigent 
ben ((ØotiPfc goreninfl« Sctretair. ^ierbe S3int« ZrDft < eiatico tnno« SoøttvReti. 

1843. E'ID^H 


n 


J 


■ 


■TASI« ^^H 


1 


D L 10 1 ^^^1 nyiB 
fcttali. 

^tbes trebte Sinb af bette Ztb^ilrip bnbe ok)trgtt>e^ ®el^ 
ffabeté ^Iteblemnter, er omtttnt ^foanbet Slat forløbet , og 8e^ 
{Iprelfeii ^r faalebed mbnit benne (Bang feet fig t ®tatib tt^f 
»ben ^r langt Op^Ib, at (nnne tiloetebrtnge bet fterbe Smb/ og 
tiøige gtoe ttbfigt ti( et femte, »t Xib^fhrtftetd énb^otb ^r fooret 
til bete Seflenunelfe, og n^beélt IBibrag til Sæbretanbet^ f>U 
fiorie, ber ^oe oplyfl ^ere ^unfter af Sigttg^eb i benne, iøt 
man t>ente tnbrommet af ©agtpnbige^ og ^eront (an oel ogfaa 
ben flttttge 93mg af famme t bet nye^e SSoert ooer ben banfle 
^t^rie (af Z)a^Imann) gtoe et Sibne^byrb. Tlan tor fao^ 
lebe^ gtore ftg ^aab oni/ at ^oremngend SDteblemmeo fom 
Deb et aarltgt Siorag fremme be Se{h<ebe(fer for ^tflortfl Su 
benffab og Siteratnr t Danmarf, ber {fnde ooere TlaaUt for bette 
®(\ftaH ZiKooeirelfe og Strlfom^eb, ooer^ooebet otlle ftnbe f!g 
tilfrebdfh'IIebe oeb be frugter af faabanne Sefhrcebelfer, man i en 
Ztb af noget ooer 4 Slår ^ar (nnnet ybe« Ht man ttStge, oeb 
es orbentltg og forfEgttg SInoenbelfe af ©elflabetd btdponiMe 
9)tib(er ^ar fnnnet btOrage noget, om enb ^tbtil ith betybeltgt/ 
ttl at (nnne betrygge betd fremttbtge SStrffom^eb : oi( nben Z»M 
t^tnbe 93ifalb ||oé et^oert SKeblem af foreningen , ber lebed af 
t>tbenflabeltg og fæbrelanbfl ^nteredfe for bette ^tflortfle ©eljlabd 
Seflemmelfe , fom et btot fan ooere beregnet )faa nogle faa Slard 
Sixttn, eder fremfl^nbte Srngtbar^^eb* Z)en Stanfe maa oet ^Utt 
et o«re niioer for ©eljlabet« 3HebIemmer, af ^oille omtrent Jf 
ere Danjle, at bet er ncejlen attene oeb bered Sibrag, ^oorfor 9Se# 
berlag gioed, tffe oeb nbenfra rigt tilflrommenbe fttlber, at bet 
^tbttt t otbenflabelig {)enfeenbe Ubrettebe, og et for^olbéotié 
^Ibtgt oeconomtfl Stefnltat, ^ar fntinet opnaaed. 

Det oti bertmob nben SSanfleltg^eb fnnne {Iionned/ at ben 
Itteratre SRebotrfntng af > So'^>^^>>9^i<^ SReblemmer ttfe |iar 0(rret 
foa rigeltg, eller enbog faa ttl{h(ef(eltg , fom man ^aobe onflety IV 9Q at brt, unbcr anbre, cnbnu mintrc giinflige Dmflitntig^rtet 
fot Ifcflifciftetfi SJetnclion, oflfic ^nue i>ffret umueligt, at bringe 
ttt til ben fgibtil o^jnaaebe Ub|lr>TfniRg. ^cr ijar ben forben 
tcrerte »gorening of 'i^txti Rrirflev" cffret foagcrc, enb »eb 
fltrt ubenlanbfle ©ainfunb of liijnenbe 9Iatur (f. et. i a^bffionb 
og granfrigO. 2^st O"' gæbrelmib oct ei engang nceoncS ort 
©ibcn of biiJfc Sfanbe eg bcwfl SiteratUT, naar bcr er late om 
Hnlaflel of $>iftomnfl Dvrfere 03 SBcnncr: faa er paa ben 
anben ®ibe tgien Xatlet )>aa flige @fl|Tabcr i be anførte (anbe 
Wegetbctijbi'Iigt; og be ere fortoanligtn inb(!ricn(ebe lii en n«rmere 
Jlttbfl af actioe 'Dleblcmmer, ber oel f om oftefi itfe ooergaaer ben, mnn 
i Sanmarf hiibe ncnle {ig. Sn ttl^beligt mebsirfcnbe Sarfag 
fertil CT imibltrtiD HU øaiifTefig at forflare. ©tribenternc^ S^^gti 
tar^eb er oxfentltg afhængig af ben jlerrc elttir mi'nbre Cctfeeb, 
te ^we »eb at faac bcrea Jlrttiber trffflc; og bet er berfor iffe 
fcranbcrligt, at be banflc ^ifiuriefflrflere og i)i(lpric(TriDerc,' fom 
golgc af cor mbiTr.Tn(cbe Jirfefribfl, ei hrnne Nntcfl at vxxt 
meget ptebuccrenbe. Mt bobt paa benne 'Blangcl ^ar netop OÆret 
■« af be Guffer, fom fremfatctc @tiflelfen af vor ^i|1orif[e gor* 
(ning. *D?en Sov^olliéne funne rtte plubfcligen fcranbre fig, og 
Sefliprelfen er i'lfe uben ^aab om, at ben flotte litcraire »Web« 
Virtntng fra ^lillonenfl SprfereS ©ibe, fom ben onjtcr, ogfao 
tftet^aanben fil bliue ben til T^td. 

Om be forf'feHige i>ibcnf!aWlige Slrbeiber af tifloriff ?Iohir, 
■fom man aWerebe t to etler Irc 2lar Ijar fogt at fremme 03 bringe 
for ?pfet, fan SBeflprclfen benne ®ang Hot omtale et "^ar. af 
ben for&en (2bet *8b. Jort. S. V. og 3bie ©b. ^ort. ©. IV) noTinte 
^iftotiffe ^aanbbog er ait^fningcn uel bcgpnbt, og fort* 
fætteS, om enb fttbtiffunlaiigfomt; men bo S:ieaf!rifte(a SRcbactenr 
ir maattet obertage Ubgioflfen af fanime, ^arbet, formebelfl 
iffelig^ebea of at lebcrc be artifler, ber ere (<e]lemte til at 
ibf^Ibe brmelbte Ifli-Sinb, ( en faa oibt mueligt currcct 03 pafls 
fcnbe Sfiftelfe, obetjleget ^anå fftiifter, at famie i bet fnarl 
ablebne Slår bringe Irpfningen af b;ttc S.nb til Snbc. 'Hel tor 
hni'blcrtib looct!, om ei t foifle {tafobeel af $(arct IS44, bo.3 
(nben beta Slutning, et ancet (i gott. til 3bic St 
lUbCt oigtigt gorctagenbe, nemlra Ubgioelftn af en Samling a| S; j ftmig C^nfUoii ben %wiM egeti^btge 9tt»t, tt i ^inkt 6Ie^ 
9ct ®triifiaiib for Seftyrclfend ti«miiere Ooerteg og Sor^onb« 
lillger* Si ere iffe itben ^ob om^ naar^Iaticii for bettegore^ 
togmbe er ttlfir<effelig mobtiet og beftemt/ og ^ot^ Sondereti af 
bttfe 9ret>e bef^Iber lh(rfter og 2:i'b til at foreftaae ttbgtælfeii^ 
«t 8eg9itbdfcii af fammed førfie Xfbeltng ot( fmttt fee Syfet i 
bet ttlflunbenbe Sar* — Z)eii i flbffaitelbte %oxtalt C®- VI og VIO 
berorte Ubforttdfe af en ^ftonfl fJntéopgaoe i ben f^ebrelanbfle 
(Hflorteé Streb^ ^r, ligefom ben fpregaaenbe/ Mret nben følger* 
af bet t eelflabetd flarémobe b.28. ^an^ 1843 fremlagte Stegne 
flab for 9aret 1842 mcbbele^, t golge Sebtoegteme, foIgenbeUbbrag: 

I. 3nbtttaiea i 1842 ^ oaret: 

M) 9e^(bnma fra 1841 1427 9n>b. sm. lom. 

b) (Jtattraab Sebet @{monfen«®a\>e.- 100 — „ — , — 

c) <ktobafiiibbetatte(SoiitinaaitccfOT 1842. uei — 4 — 2 — 

d) Det ttlftaaebe aartige Stbrag fra bet 

CEIaéfenffe Sibe{«(Eommié 100 —„ — „ — 

e) gor fo(gte dnmplattt af bet (i|lori|!e 

Zi^9tift 109— 2— 11 — 

f) gra ben 5lonflet Øenerals^oPbirection 

for tefiuiberet 9orto . ., 16 — 4 — 10 — 

2ttfamraett 2915 — 3 — I — 

IL a) 9oatT9fferatbet>e:for!lr9tningaf£ibé« 

friftet, III. »b«. 2bet f)efte m. nu... 200 — 5 — 5 — 

b) ©ogbtober=arbeibe 81 — 2— 14 — 

c) gor let>eret ^ctpix (^orof 2 ©aUer til 

IV. »w. Ifte fiefte, fom i Kar er trvft) .. 215 — 2 — 12 — 

d) f>onorar for ©ibrag til Xibéjfriftet, 

ni. ttt*« • ••..••••• 168 — „ — „ — 

e) Unberfløttelfe tH ^rpfniitgen af „Ub« 

»atote banffe Diplomer" Ifle |)efte 

(f. gort til III. fcb. @. V) 54 r- « — " — 

O gor 3nca^fation af (kontingenterne i 

aioben^iOn, 4 pCt 29 — 4 — „ — 

g) ©ubeté 8on for I84i 50 — „ — „ — 

b) Ublara for 8ret>^ og ^affe^^orto i 1842 . . 16 — 4 — 10 — 
i) Ubfliiter æb ©ecretariatet, oeb 3nb* 

pahtina oa iSjcpebition af Sibdffriftet, 
oeb offentlige !Røber, til Soertidfe« 
menter, m. m 24—8—14 — 

Jilfammen 789 mbt>. 2 ^t. 6 ©h 

»aar fra Snbtægten 2915. 3. 1, brage« ©e^olbningen fra 1841^ 

Mtoer ben egentlige 3nbtcegt t 1842: 1487.5-7; og braje« ^erfra 

ttbgiften, Mtoer Doerffnbbet 698. 3. I SKU. $ele 6a«fe^^Ib^ 

»mgen ben 31 te ©ec. 1842 t>ar21269lbb. 1 1 ©1./ ^ooraf loOOSRbb- 

(meb i>aaIobne Stenter) tnbeftob t fiioben^on« @)>areca«fe. 
SelfTfltø talte ben loSe ■'Xltai 1842, ba JiWfTnftetiJ 3bie 
©inb tor firrbigt fra ^resfen, omtrent 678 aWeblemmnr. ©en 
nji nlp^abclijle ?ifle ooet iWcbictniitcrne , bcr jluttebeij ben 31te 
SUiartfl 1843, cg mebfulgte bctte ©int« Ific |)efte, inbe^olbt 
U67 crbenlitøe (iiiten: 09 utcnlaiibfTf) 'Dlrtlemmnr. Sifgangen 
ifar {Iben ben £i'b vieret 5, 09 SliTsaiigcn 11. SclfTabct tteiitt 
faaicbcd i uttrecerenbc ^tctlif cmtrcnt 672 '■Sleblemmcr. 

2>cn banjTc fiiilDrif!i; gorcnmg bar ficcn loCe IDIoi 1842 
»eb Doben mijict felgenbe orbenllige ^JZetlcnimer : Cand. Jur, 
a. Sin*, etataraob, '^rofcflfor ærentftcb, faflor Duu3 
til SScmmclOD, ©tubiofn« tunbbtrg i Cunb, æiffop Dr. SR. 
^Keller iCotlanb, gonfi(iovialraab ©idening i*Ranterd.^ — ^SJeb 
Ubmelbclfe ere ubttaabte; fflrantbircctcur ^adnfon, OoerfrigS* 
ccmmiéfoir SBaij i ^ol(lirbro , Doerloirer graleo, SaiJttam 
Stifenberij i grebcricin, ©tiflSprotifl groft i 9Ii>c, abjunft 
@enberg 1 iiunb, gulbm. ^een'ng i 3totét\Ht, @tubiofut 
, 91. 5. ?angc, RammeraSfetffot ^Ulonrab, ^roc. iRvegaarb 
i SRonterS, gaiiceHifl Maaelof, @rco be ©oiRtf|Jrieft, ftn 
ficir @4iiebtc i 9im^|leb, gulbm^Tglig @^mibt<|)btfe[be(f, 
Dr. Seibeltn, ^Sajor Sprechler i grebericia, 3u(iitiariu«, 
Stattfraab Æ^omfen, ^a(lor 3Binbing t ^imincloi). — ffiet 
9)lcblem er ubgaact 1 gelge ajcktffgterne S 3, 

3 3^'3^ Settmgttrncfl 6tr S Par ocb tobtræfnm(j '^rofcSfor 
Sfttfen ubtraabt of æejljrclfcn; ■JStofeflfor 91. 2«. ?5ctcrfcn 
^avbe anmelbt, at ^an illt faae fig t®tanb tif, længere at bcel^ 
tacie i fauime; og SanbiCat Sc^tent fiaobe melbt: at en Uben: 
tiinbSrcife, bi't cilbe vart et ^ar 3(ar, ^i'nbrebe ^m fra at funnc 
fcc^oIEe fin ^labfl fom ©epvrelfens -Keblem. 3 Selflatetfl Slarfis 
ntebe b. 28. 3an. 1843, i ^uitrct 51 'ineblemmcr beeltog, gfenoalgtes 
'pxof. ?arfen nteb 35 ©lemmer; i be to anbre gratraabled Sleb 
Bal gte gorfainli'ngcn ^tof. S. Æ. GngelStoft pna 4 ?lar mcb 33, 
og eanb.X^coI. S.g. Stilen paa 3 9ar mcb 29 ©tcmmec. 

SiobtnbuTn. i SPci'isrclfiiii for etn tiiiille biiføriiTe gorening, 
•ten i-ibc Bmmvtr I8I.1. 

c. s. enøcletoft. 3. e. earfen, 1 VII (3 n > i) 1 >. I. Om golfeniniobni i DanmaTf f bet trettenbe Sar^unbrebf/ 
iif ^ tIL Delfc^ow I. 

IL ^cfteii i ITiøbcn^mi 171 1. dn ^ftox\9 8ereinind af Dr. 
S. X). tnonra. Srebie Od Me Xfbettna 68. 

III. Donire ^onbMter, fbrnemmelid af (iHoriff 3nb(oIb, { bet 
ftoodef. 9ibIiot(ef i ero(ft>oIm, beffrmie af C tHoIbec^. • 129. 

IV. Senurrfnfnøer o]»er 9eii <ØofIan6, bene Snbbj^øere, oø 
bttfe« 6|^oar af Cand. C* e«n>e i npfala. SRrb en ^ 
Pond gorerinbtina af C. tltolbt^ 107. 

V. ^bnn noøfe ^moMnQzt angaaenbe ben norffe Z)ronnin(i 
QMWJbH formeentlid opbaøebe iii^, af Cand. philos. 3. 

3. TL XO^aat 258. 

YL !Dani!e, (<bta nti^^ 9xf»t, af og ttt (iøoriø befienbte 9er» 
foner i 6ef 18^e Hatfynnbt^ famlebe oø nb^ti^ne af C 
tVIolbec^ 27a 

«. H« ØtntHørfF, 9tr. 46. 68. tlpr4r, IT. 3. tiflip«, 68. 
«• •. G«r|l«l«« 8f. 88. 46. 41. 49. 56. JL «|pH#iail YU. 
48. «. «. delUpfiifc«, M. TMtptixM fftthitif, 81. 61. 
9rc8<Hf, ^tTtu% af Vuguftnibotøt 60. 69. £. «. eth^athi, 81. 
^. •ta«, 4. 6. 6. T. 8. 9. 10. IT. 19. 80. 81. O- eulhhttfi, 
a6.80.8a.88.8S.4a48.48.4l.48.00.6S. 61. V.fB. ^ait4^, 
ni H. «. ^ciberør 68. ^ ^idwfUcnW/ (.^niritbfni.) a. 14. 
IS. 81. 3. S. J^PlfkHn, 8. «. 9. 3a<ofti, 63. 69. M. 66. «. 

It«a, 61. mnpfko^ø B8. 3- 4!ati8<ftcf, 16. aa. as. o. fB. 
S«^8orpt, II. O. «. VI<*f<ii# i* 3« llof<ttfratt^, 18. 
9- Il9flg««tb» IB. Z. Hptl^Cf 86. 8T. 38. C ^. Cdi^ininicU 
mmh, 68. 3. ^. ediricgd, 88. «. Ctolfterø« 67. 3* 9* 
mtnumftf 86. O. 2%9ttr 18. vm 

vn. 3»bhbning 0() Ublaft t<l en 6[ilbtinfl of tm Qcrmatii!I.(Fan' 
tinai^ilTt gørfatnJng, meb ^cn^pn til bmfl agrarlffc c(| offtiit< 
liQt Sor^olt) i DIMIBcn, of C moIb«|) £ 

VIII. ©itrflcgtflD Sp.!cO. fra 2)?iM(n af fcrt Kbc aar^unbrtbe, 

metttelt af €. molbtO) 528:1 

IX. ^alme StaattuuS-ari^lt) , mtb tttt xlttt banflc £ii))Iomn 
PS Sociimcntcr, af Dr. •$. XcuicfOitl)! 547. 

X. Stbrag lil b«i tnnfle S^vaninfl^tiRoi^lt' of Sti^iDbontmniln 
L grtbcrlMbDTfl eiol 565. I 

XL lEt nvt Stbraa lil ben ban^c tBiilereH i'i^oiit. tcb C- (lIoU 
bet^i 5 

XII. ^iflorifP fiiieracur eg BritiP: 

17. Dm tiflcrijlc SRefuIiater af n^crt gorffriingct i rcti nor- 

Uffe Hridaoloflit, »et t. molbecfe 6 

danDcCc IjiftjrifFt Vlsticer: 

Qibiag lil banfle fionacre dtiaTattcrijllI OQ ^rfonaltillQrie 
m. m. fia bet 16be Sar^iurebe c i SKibten af bet trettenbe Vatl^unttebe^/ 

9. aw. Brlfd^om« ^t>o bet Mbf l^t)or nobt)ettb{gt bet rr tU at ffenbe en @taté 
Arorffer og $)tol))elilber, at ^t)^ ihinbfVab om 6efoIfn(n# 
Qtni @tørre(fe, btné forfKeOige (Slaéfrr oø bttfeé (nb69rbeé 
Sor^tb/ t){I ftffert beflage, at te almfnbenge 9oIfet<((({n^ 
øer, ber e^e ere Iflanb tU at føre til et (iffcrt Stefultat i 
benne $)enfeenbe/ førii faa feent f)a»t funbet nn^enbelfe ( (Suf 
repaé Øone @tater. S)e forfie almtnbeUge Solf etorninger blet>e 
anorbnebe i ^ranfr^e af Subt){g ben 14be, og ere fffe meget 
ot}er l^oloanbet Har^nnbrebe gamle« S)en flore (S^nrfprile 
Sreberif Ca(fe(m Dar, faat){bt t){beé/ ben førile Kegent, ber 
fulgte bet gftme ffrempel (1683). 3)en engetffe Stegferfng be# 
g9nbte førfi 1701 bermeb, men gat) berefter bet førfie ffrem# 
ptl faa en rege(m(réflg ©ientagelfe (^oert lObe tlar) af faa# 
taitne 3o(fet<(0{nger^ ^t)ort)eb bet er bletoet muUgt at togttage 
te Soranbringer, ber efter^aanben foregaae ( Sefolfningen« 
6tørre(fe og @ammenf«tn{ng. 3 be øt)r{ge fiørre mtopal^t *)2)niDe Zf^nblinq, bec er fPrcven og ombeelt fom 9)ro9ram til \XnU 
ixrfttctlfe^cn i TCnlbning of ^« 9R. 5tongcné !;9brc(ébog h. I8bt 
CSrptbr. 1841, men itU fom i SoglKknbelen, mebbeUé ittt giennrms 
feet og forogct mcb SUteg of gorfotteren. 

j^tforif SUMfMfl IV* i 5t jBrttmftngbcn r Sanmart I 13bt Vart), 

©latcv i\tv bet fli»ne Crrmp<( ferii fciicre fulgt. 'Zen ofIb|?( 

og ben bl« fer IftSI, luii giftitagtt todibt Øangf fllSl cg 
1801), pg (ntba (i i famllige tca banilc flongciS ^fiTtbemmt 
unberlagte Sanbc')- Sovfl fcv faa ?lai' \lt>tn blfO tii rtgcU 
mæSllg QSicntaarlff af biéftr go(fi'l«ll(ngfr oncrbnci. — ^togtt 
albre m b« firlfllge Cplrgiielfcr om røgteuielf er, 
gebfler og 2)ebéfalb. £c sfbfte Slnotbningcr rnigaariibe 
benne Sag C* Gnglaiib 03 Sranfrijje) ^eve lil fpvfle ^ofø' 
beel af bet ferienbe 9lar&uiibTcbe , men ferfi i bei llbe ?lav« 
^uiibrtbc fanbt be Cfftrilignctfe 1 nnbvc Siatcr. 2)iéfc Op« 
tcgitelfer angt'oe Imi'blevrib, ifolgc bertS fficfieinnidfe, Tun Solfe« 
nningbeiiS fiictcéfioe Sfrugelfe eCev Sormtnb|Tdfe veb iSeb(ler 
cg 3)i)béfQlb, men iffc beiié obfclute ©(errelfe. g»vjl ba 
tennr Dar ubfuiibei veb almutbelfg 9i>I'f XrOing , funbe bieife 
?ifler lebf li! at iagttage bc ^ovanbrtnger, bcr fcrtgif i golfe* 
tallet ( ben felgrnbc '£Ii>, fovfaavibt be bercebe paa S^bfler 
og ^ipbéfalb. Senere, ba man »ar bleren opmffrffpm paa, 
M bc gpvijelb, ^cori SGgtCDEcIffrnee, Sebflerncfl og 3;i!bSfaU 
tcneé 3a( i et giocl t^anb flaar til Ut6 ^ele goIFemangbc, 
fletben nuber fpvreffcn lige Omftwnbigljrt'r fcranbrc (tg bftB« 
beligt, faa at man fra ^ine Xaie SPJibbclilervelfe intb iffe 
vinge Sifffvfjcb fan fluUe til ben Ijele Seltcmttngbté Slorretfe, 
fanbt man i biSft tiifdige Cptfgnelfcr et SOIibbel li'i at lirvt 
at fienbe Soranbringcvnc i '^niUtaXUt, aQerebe en temmelig lang 
Hb, fcrenb be alminbeligc 3olfcl«Binger ("CgDnbie. 3nbtil 
lie omtalte Sifter fi( ben forR nocbnte Slnvenbelfe, f^neS be at 
^atic ttocret fnn (ibel paanglebe, cg ere bcrfcr fi'r ben Xib 
neppe bleunc fovfatlebc meb ben fornebite 9/oiagt(gf)tb. SOJan 
^ar foabanne t'iRer ooer gubfler cg U^cbéfalb I fl(i)ten^a»n 

>} 3 Storke Qicniegc« btn, Ur Itbffillclfcn, fuii cdi^an^, 18l)t, og i goltem«ndbcn i jDonmarf t 18(e Kar(. 8 

fra 1672 eg cnbrel følgenbe tIarO/ men Itxti resclmcrtftgc 
Ut>fæx\>iQtl\t fra aUt Jfhfefogne ( 9ti^t ilt^ iftt anoxintt for 
1120, oQ 8fffltft)(elfrrncé Sa( Mct) ri tafoiet før 1115, ngcfcm 
Dor Stfgtnrfng førf} fra ben £ib af brgønbU at paafer, at 
Airfebøgerne førtré mrb ben SVøfagtigl^eb , font t>ar faa nob« 
txnbig, tf^ié br brreftrr nbforrbigcbe Sifler f!nlbe gtioe noget . 
|)aa(ibrifgt Stefurtat ^miblerlib rre bog biéfe gifler, bereé 
aRangel^Ibl^eb i ben tibligere fJeriobe uagtet, rt nogenlunbe 
brugbart $)i(r{peniibbel M at ubfinbe SoIfetaOet, og t){ trfOe 
t)eb bereé |>i<rip, l^oié be ellert eubnu ^at)eé i Se^olb fra ben 
forfie £ib af, ba be b(et)e anorbnebe^), i ^orbinbeife meb 
9o(fetarIlmgern< , funne faae en tilfrebflillenbe Soreflffling om 
^etxsgelfrrne i ben banf!e Sefolfning for be ftbfle J22 ttar. 
8Ren (orngere tilbage i Siben faoneé aDe ^oranfloltninger fra 
Stegieringené Bibt til at fomme tfl ITunbfFab om ^olfetaUet, 
og bette @aon maa fileé beflo flonrfere, io mere ^{florieforf!e# 
ren i Dore S>age erfienber 92oboetib(gl|feben af at tt^beh'ggiere 
fig og Slnbre Solfeté Ziiflanb, og at opl^fe bete ^nflitutioneré 
6fiebne t)eb @iben af @tatené 9bre |>iflorie, for at ben ibe^ 
lige 43ere(oirfning inuSem be inbre og 9bre 3orl|foIb Ian blit)e O 3 ^oKé etaréioumal/ og i fRatcrtalicn }• 6tottflie b. bdfn« 6taa< 
tttu 2trr 9b. BriC Zah. XXIY. 

*) 2>ct fummarifrc Øetob af ^ébtt og 2)9be i jDannuir!/ 9tør9e og 
^^uøbtmmrrne for Xanne 17^5 til 1784 er mebbeelt i fkattxiaU 
}. e^tat. b. bdn* etaoten 2tn Sb* fStiia^t Zab. X— XII. (Sn Ud« 
ncnbc etfe for be folgcnbt 10 tav, fro 1785 tU 1794 rr fnbfort i 
ben tpbfTe Ooerfattclfc af anbrn Ubøaoc of^b^^arup« etatiftlt, 2 
2b(- 1 'Kbtt^> GonmarifPe eifltr ooer g^bte oø SDobc i ©Uéotø og 
^otffcen i 2Cat(ne 1785 tt( 1817 bot>c< t ®ubmr< bie 8et)5(!mtna 
ber briben ^riogtb- Gki^Irdnnø n. ^olftein. 2>e ere fortfotte inbtiC . 
1890 poa Zab. VI ttt famme {jforfotter« 64(eén>id«^lRcm Ifttt 

. 2b(« Sulbflombtge Ctflcr ooer 26dtcoiebe, gobte og Døbe i itonge« 
riget Danmort for Varme 1801 til 1838 finbe« i etatiftift ZahiU 
ocrrt Ifle ^efte. Giflerne' for be forubøaaenbe fer Var oflle ffnbe« 
paa forfPieOiøe Øteber« fOttn be etlhfte eiØer for Vårene 1721 tU 
\TM ere nlbrtg bfeone pubticercbe. F 

|L * Boll 
Solfemandbcii 1 Canmoil i l'At Tiaxb. 

Kt f(ar, cg Slotfotifll^iflovfcn pjofaltf* ( fin $i«l()cb. Bigtlg* 
^tttn af bel ^er Dm^nnbUbt ^pcrggmaal tjav btéubcn att 
(ofiige maatirt paairffngc fig $>filpnciTdDcrf'ii ; lf)i ba gurcIKU 
linflcn om ben StraU, Ijtormcb fii Stat III fti giofn albre 
Xib funbir rptr^bc f finr Si>r|)ofb til anbrc <Btai<r, faa »v« 
fctilllgen b(tc» ipaa, (»ucr Ocr bcné ScfclFiiIng til famme 2ib 
ter aitlaacé at tjare »ækio, fao mnaitt Sn'flprltffribcrtn« 
!Eom om ben S^taftanRrdigeliV , ccr gffbvciKfiat (»aobe an* 
vrnbt { bcntic tUti ^iiii Æamp mrb ni anbcn Stat, nobccnbf* 
gen blive mrgel u|if((r, fanliFnge fjan itU titnHc nn^tt til be 
fampciibr StatevS So'f'mtfnfibe , ba bncfb boabe bon flraft, 
ber funbe anøcnbfS, cg ben, bet {Tulbt oDcrvinbct!, vare, faa 
at figr, ubdiVtibtc Slurrflfer. €«b»anltgen t)ar mati \}iu\ptt 
jig, mangfii ©nng inoflff« enbog uben at fok <Bawtt, meb 
at tcenfc På gor^clbct (ttirHtm b( fJn'bcnbc Ærffftcr anatcgt 
mrb bet, ber finber Sttb f vove !I?agc loicUcm bc famme Sta« 
ler, ubrn at betornfe, at Sor^clbet t ctlbtc Xiber Fan f)avf 
»artt, ofl »iilclifl ^at Bctrcl goiiRe foffTicfligt. 

S« at nfljidve bettc Barn btfjovté imJblrvtfb itfe, ^cob 
ber ba ci ^eQer fan tllDeIcbrmgré, nogen nofagtig J?uiibfFa& 
cm Solfrmffngben ( «[bre Sfbcr og om be berf efler^iaanben 
forcgaaebe SoranbHiiger, Slngiuclfer, ber mcb Sttfev^eb (uime 
antaget at navme fig til Sanb^eben, ville eæi'C albeleé tid 
fJruftelffle. ^fflfbet af te ^.ifnf, fom Bcrc Ijiflorifle JMIbe* 
'vifter nu cg ba gfuc, og be Slulufngtr, fom SlfverlJitgerne { 
' SoIfetS lilfJanb og Slalcn« Stillinfl foranlebfge, »il 
faa temmelfg let tunne banne fig en SorefJiUing I bel minbUe oi 
flovebforanbrlngernc f ben banffe ^efoilnlng 
Silftanb. 

©aaltbe« »are bc pbrc og (nbre gpvficlb, fom fanbt 

'JXt Dfb S(^emn1c(f(n heraf, for-ubtn JolFtmErnnbcn, o^raa i 
tCSonKniec fommt i iBtrmglning, er luiurligciid itFc oDtrfttf. ,^ I 5clt(mffii3b(n i Canmovt i i-ibt Hart. 5 

€J*t> uiibfr $)t6cnbcmmtn, iibrn Joivl mcgcl ^tlbt'ge fpr 5i"lf(* 
fctmcrdffrt, og tt fl«rfe Uboaiibiindfr, bd ftore 3H(nnt|7fla6, 
Bilfngéloflfne foraarfaflcbf , crt IVuifcr ()Ja, at ben Hlgang, 
t(v funbc tr&atU rn faabaii Slf^aitg, cg vccre i'fiaiib Ifl bfé< 
utca at gisr ticgd Oocrffub, maa Ijavt Vixrct tctobrlifj. SDItn 
ttt »at tilliiof tun btn niinbRc Stfl af Sfloofrten, fem fcr= 
Hrø f Sanbrt fdo, ba Vore Slrvdocc ligffaa mcgcl, foin Sol' 
Uti SiEbeidig^cb, foTaiiUbCgebc bfn fterrcT'Kl til ar fcge bf' 
rfé tyfff t fremmrtt IJaiib«. Cffi« GljiiildibouiuifiiS 3iibfe> 
T(lf(, ba bc otntallc Vifingétot) og Uboaiibtitiscr rftcv^aanben 
rp^e^lc, formfnblTfbcé maafTfc nogfl btn ^]>vDgr(éfion, ^ecrt 
Sclftmvrngbfn libtigcrc ijMie (oioget fig; utcti ti ttibtflrafie 
tllminbingCT^ Opbtivrniiti] cg be aUcrfbf for[)cii uiibcr ^MoVftl 
bragte Sorbticnbcinmcé Ubfivfiifjifl Pare (nbriu for lang Iib 
irianb lil at fFflffi ^Ubfl cg Utibev^clb for bet »crmbt ?liital 
fif ^orbbrugtrfaniilifr, mcbciid bcu fligcnbf Quilur og be bcr« 
reb frtmfalbtt ftorrt Scniebttifjrbcr fvéfclfalle fterc cg flere 
$>.Tnbcr paa aiibrn SQaabc. ^a tillige bc itbvorteé Sorfjolb 
( be ferfl« flai^unbrcbeber efter Bljrifienbommcné 3nbfordf< 
fpiifé nt f^Avc vmtt tet tielbige fue Soifeformerelfen, — iiaar 
naafTee unbiagré |)ungereiiben unber Cluf Soetibfen cg ben 
fpH^e i>al»b(cl af bci late Slarljunbtebc, ba SJenbetneé S»« 
tioeri« eg |»«rien (laa be baniTeSuficr loge Ooer^aanb, me* 
ben^ blebi'ge Sorgerfrfgt fenberre« ftanbet, — fafl (Br man 
meb gcb @runb antage, al ^annidrfé Soffemingbe ( bette 
SibSrum, fom i bet tØJiiibfJe tati ubfivffffcS lil SSWibtm af bet 
ISbeSar^unbtetc, ^ar faaet en meg« belpbelig IiI»Jfvl. 9jeb 

Ibrllff Xfbépund ^ar S^anmarf ubca Iviol Ejaut ben (ImMt 
Vffclfning, bet nogcu|liiCe fif ( f)cle SRiBbelalbrnn. derfra 
Ian man regne beti^ Stftagen; ll}( nu begijnble ben ult>ffalige 
Aamp (uieUem ilriflotraiiel og ^ongemdgictt, ber taiilvlle Sre* 
btn I netr enb et \)(ttt Aar^unbrcbe fra vori Saub, ebclagbe II 

ti 
fccré Btlfianb, og bragte Slat« fin Ocleéning nar. !t!cit 
Scroimclfté* pg lliibcrlvvftdfcé>lil(ian6 , i)»eri 2?onb(flaii'b(ii 
brfantt fig, cfKiat Jlrificfratict ^aobt fclr« i tfunt Sanip, 
»ar fifftrl Hgefaa ugiinfJia for Solftfprmcrelfen, fom brii for« 
uCgaaeiibe Ufrtb^HIjlanb maa Ijatc »arci. Sffrre Sobfli-r, 
flfvt Eebéfalb, mb fcctoniilifjt, m natiirlfgc Selgrr af tn faa* 
ban Xflftaiib. 2)c>g ^ar niaa{Tci; eiibba f fa'beanlfgc Slav be 
Scbltd Slntal PWrilcfl« bcS^cbté; men OKiflubbfl ^ar iicpjjc 
tjffvct bfipbdiflt, rg Difl iffr rflfhaffcligt til at IxUc M SOfcn- 
itOTrtab, fom fpraavfagcbfd vcb bt ^»ppi'gt og ttlberlé meget 
^rftlflc (SptCcmfcr"), b(r ( nlbve Zlbtt ^ifrnfcg« Xanmarf, 
ligtfom Quropaé eorigc Ifanbe. ^f£?r Dnilalc^ ntcb ©ru te 
Øbt'lcrgclfcr, fom anrrtttbrS vcb ben itnbcr Slacnr t btii forte 
2)>b (mort bieu) bitirnbtr $cfl, tiev rafebe ^er i Satibrl fra 
©lutnfngen af 1318 til i:)3ft>:). £rn ffal ifave boitrroet i 
M eflligt l^anmarf rn Srtblebecl at ^rfolfiiitigrn^); men paa 
ten itjbfFe ^alDoe maa C^bdcr^grlfrn antagté at Ijase vxvrt 
cnbnu flørrr, ^ct'é man lov faflc 1 bet mlnbflc nogni iib tfl be 
Smtningcr, fom aiigføc ancnnrfFetabfl f SflorrtipQaiib lil lo 
Srebiebrle, i Sonbcriijllanb enCog lil fire gfrntcbdr nf SJc* 
felfiniigen *). ^oev Oor imfblrrtib Inbfl rnb i i'fvfclfg^rbrn 
fan tfMt vattt, faa vilbe brt bog, unber gunfiige Om|}«nbfg> 
^rbrr, ^aoe funn« tæret gtenoprettft for Sleformationené Sib. 
a»en ba bcii vinge Silotrrt, fem Solfemofngben fif ( faboanifgc 
*lar, maaflre fnap not bstttbt bet tab, fom nye (Spitifmier L ■] Jfnnin, iIg F|>iilcmiia maviiiie tncmorabil., qti» io Dania grai- 
»alz suDl, I. $ag. 7— Ifi, giotr tn Uftfijt ODti U DisiiaUt af bl 
bti tlitmFfgtt i:<aninatt i ^niobtn fea 1348 til I47H. 

^jAfnMin, I. e. ^Ofl. 7-12. 

"jeangtbtt Ser. n. Dan, IV, 621, 

*)Sii6ni, Ejiim. *iff. XIII, 194 o. fli- Cgpnei AddbI. cpi«r. 
Slr«¥. 5)09. 3W. ^ goKcmcrnøbcn t jDonmarf i IS^ Vard* 7 

tilføiebe ben, faa er bet mlfi, om noget af ffiint fiore 5Ea6 t)ar 
evfiattet eubog IH ben Sfb. 9Nen efter 9Iefonnat(onené 3nbfø# 
relfe ))ax 9o(fem«ngben uben £t)it>l i ^afoanbct IH to flavt 
^unbreber formebelfl Sonbejlanboié ficbfe ttUagenbe ltéfel^cb# 
i temmelig (labfgt Sftagenbe, og fja'oU, fom bet f^ned, i an« 
ben $)a(obeei af bet 17be eOer maaffee ( Segynbelfen af bet 
18be Oar^unbrebe/ naaet fin la^eile @ranb. S)erpaa be« 
gt>nbte ben atter at ^^e flg/ men en Siblang fun meget langs 
fomt, og maaffee fnarere fom en Solge af, at en bebre @unb« 
^ebépIeCe forebpggebe CFpibemferne/ eder forminbffebe bereé 
Øbelorggelfer, enb formebelfl en betøbelig Sorøgelfe af 9obfIer# 
liti XaU 3 be 50 Har fra 1735 til 1784 ubgforbe bet ^ele 
Ooerffub af 9øbte ø^tx 2)ebe fun 73,611 aRennefTerO* 
2)et hinbe ei jetter (et t)cere anberiebed, ba ben talrige So nbe# 
flanbd StiØing enbnu flet iffe bar bebre, enb før. iDerfmob 
tja^ t){ i betntttenbe tlar^unbrebe feet 9o(fema?ngben l^oé d 
forøgeé omtrent i famme (lorrfc ^rogreéfion, fom djataU 
tertferer Sefolfnfngené |>if}or{e i bette Sibérum { ff uropaé fleflr 
anbre Stater« 3 be førfie 33 Hat af bet nfttenbe Slarl^un^ 
brebe føbteé { Danmarf 290, 184 aRenneffer flere, enb ber bøbe. 
S)en banffe 93efo(fningé |>(fIor<e beler flg altfaa natur« 
((gen { tre X(bérum. 2)et førfie omfatter be oe(bfIe Siber 
(nbt(( aSibten af bet trettenbe Slar^unbrebe , ba 3o(femcrngben 
bar t nogeu(unbe flabfg 2t(oorrt. %ii ben anben ^erfobe 
^ører ben fø(genbe Z<b, ba 9o(femorngben aftog formebelfl ben 
ringe £i(offrt \>th 9øb{Ier, og be flore %ab \>ti ^vpp(ge og 
øbelcrggenbe ffp(bemier, inbt{( ben ^abbe naaet fin (a\)cfle 
@tanb, maaffee i anben |>a(obee( af bet 17be Slar^unbrebe. 
2>en nyere S(b, ba 9o(Iemorngben atter ^ar Dalret ( Si(tagenbe, 
b(et) a(tfaa bet trebie Sibérum* >) iØtatenaL g. etotijliC b. hån. Gtootcn, 2tcc S3anb SBcilose >^ab. XII. ffii faabaii almtnbclfg Ubfldt ottr ^owifoymixitiQcvat ^ 
i tor aJcfclfndig, fom t(n, ni ^er euciifor IjaOe flfcil, ffiii ml 
Bcl »itv« $>iflot((for(l((Cil til nogen Jittrlp ; mtn cm ten ciiCcg 
var fulDjlÆiibigcrt, ciib bcniic er, rg fuiibe anfjivc CefrQanød« 
punUtxttt bciicmittt, (nb bet ^er ^av cærel muligt: faa maa 
^an bog finbt fifl fun mcgi-t Ifbfl ti(fifbéiliU«t »eb ben, faa< 
Ixngf ben fun aiigiøn Sorl^clbcl hncUcm SolFcuiæiigbenØ 
eieritlfe til forftitUifl* Siber, mm iff( btné otfolule ^tm 
rdfc fd». øan maa iieb»(nbigen oii[Tr nogenlunbe 6(|lemt 
AnnbfTa^ om , ^Vdv Oor brnne Soiremcrngbr i ^irfelig^cbrn 
f)ax Ofrrcl 1 brt mlnbRe til be Siber, ba ben ^a»b( fin ^tUflt 
og |m lavrflc Stanb; og ba Ouergangtu fra f^iin til benne 
igteRtiem et langt SiD^ruin ifte »ar i neget fiabigl illfiagenbe, 
faa tidbt bet vart ^elft pnfTeli'gl, at funne tcllcmme 5plfc» 
ntængbend @lørrtlfe i bet mlnbO« Veb et ^ar uieQemliggenbC 
Sibé^unfter, navnligen vcb Wibteu af bet I ibe Slaitjnnbrebr, 
ffter ben fottc I'Pbé Ov^ør, oeb Wcformalioneiié Siibforelfe 
IJ3G 00 »eb Stdtéforaubi'tngcR 1660, [)r>ii ti bellr £lbø* 
tiuitft, fom »el er muligt, falbcr fannnen ntcb ben ovenfor 
omtalte, men enbnu ubtfiemle Zib for golfcmctngbené IdOfftc 
©lanb. 2)(( Inbfeeé let, atberfom »ivare i Sianb til, mfb fiMno« 
ben €iffer^eb at beflemme SDaninarfd ^olfemfrngbe »eb biéfe 4 
fUer 5 Sibépunftcr, faa oilbe oi, uben at feilc tctijbdigt, og« 
faa fmuif beregne, I)»or fJæif 93efo[Fntngrn ^ar »æret til IjulU 
fcnfomI)eIfl mellemliggenbe Ifb. Scfleniuielfen af I)anmai:W 
Solfemsngbe 1 3)Jlbten af bet tvettenbc Slarljunbrebe »ilbe i bet 
mlnbOe »crre iiogcn %tellebning tfl at beregne, t)»oi' (lor Sclfe' 
tallet fanbfviiligtti t)ac Ⱦret 1 bc ncermcR forubgaarnbe Stan 
^unbrtber, oj bermeb funbe man maafFee labe fig ncie, i)Vli 
man ei Iiinbc tiloeiebringe (Isire ^lé^eb om Solfemtingbend 
3:ilflanb »eb et tibiigrve Slbévimft. |>»ab ben fibflc ^Vrfobe 
augaaer, ba oiUe be £aia, fom erc lilDcic^ragtc vrb be ooen« gotlfflMn^ben i X^omMtf i ]3tc Icc^ 9 

for cmtoltr 9I(g{<r<itgéf»raiiØaItn&ifrr, Anse lodUte tt %iriu 
nns ben (ontgfir 2)rd af famme, ^/M bc oAøg Ok ■ctoy 
omfatte Ut ff€lt Stbérain. 

9or at opnaae hen ^et attraacbc Vigfféb em dtttemmt^ 
bene tiiffHge 6tfmlfe i (ribvf Zibrr, or ^Ibfabttr, faa»M 
tntg bcKenbt, ^ ^nttt gHort, fon fanbc ftrr ol »et eor^ 
erribt nomRfre tfl Slaabt- Cer ^ortfhitc og (crrbr @ii|M 
^r r^tfgnof fbrfogt Hh fao. faa Qcrcignuigfr oocr SoQhMRig^ 
bene @torrc(fe ( bet før(}e Zftémin; nen ba bc oBe, fome^ 
belfl Sorfatterenl tinge 9ef{enbt{Iab meb bore crfbre 3nØit» 
tioner og fnbre %ex^fb, ctt byggebe paa folffe 9ombfartntn# 
ger, faa ere be otbeM nbmgboreO* ^^ tnrbe otfh»f iKrre 
forbunbet meb Ofe faa SanPfeHg^eber, af tfloeiebringe paalibt^ 
lige Stefultater ^m, ba be i 9Umbibe(ig^eb hm odle trfnbetf 
beb motfomme(% 6ogen ab beftKrrtige Omoeie. SRen bet t>t( 
bog neppe, for Sfbdmmmet fra Sleformationené 3nbfore(fé inb^ 
til 1720, mangle paa ganfFe brugbare SRaterioIter. 6fatte^ 
{Nialdrggeneé Selob, naar bet t)ar lignet poa @fatte9beme meb 
$)enf9n tOUge til bereé Mntal, ee^n^morabeneé SlegnfFaber, 
Se^neneé ^orbeboger, Soi^anblingeme og X)ocnnienteme an# 
gaaenbe bet fort efter @ont)eramttetené 3nbforelfe orbnebc Vla^ 
tricnftxrfeiv og flere eameranfiffTe 3)ocnmenter t)flle nben ZoM 
berveb bbe gob Zienefle. !Det tnrbe maaf!ee enbog b<rre mn^ 
ligt, ai tttoeiebringe Sifier ober be S^bteé og 2)obeé £a( fra 
enbeel Har i be tre fibfle ^Decennier, bei^ gif fomb for ilaret 
1720«)- !Derimob fr9gter ieg for, at ber fra 6at^((ri4men< 02)e fliiM i Sorf<* (re Kf^onblin^rt om ben banffe Køerbvrfntnø og 
^anboorfen, fom ere tnbfortr i 9be Deet af ^ané f JinUbe Ctdffer, &. 
liSL 148 fg. 155 fg. 157 fg« 164 fg. 471. 175 fgg. 179. 201 og 
JSS. t>t ere rUbeeU atter optagne i gorfatteren« Øore 2)anm. ^tfl./ 
f. for Qr. 3« lU. e. 131 fg« ft50 fg. o. fl &t. 

*)2)et.(ober tit, at ber aOerebe oeb 2Caret 1687 en gtorte nogle 6!r{bt 
fra 9Ugienngesi 6tbe, for at tUoeiebriogc en regetmoréftg Dptagetfe to galftmangtcn i ZtLiiimarl i 13t( Zaxb' %iUx luibt numgle foitiebfnl SDIatcriaIc; t^f canHrnliflifTi 
RvlUv af Ccii cuiiall(?U( ttt fva bf liter mt-gci (idtiie, toxU 
faUtU cg bcrfor mcb ^cnfpii Kl vovl S^uine iitilfrrbéf^iUftibc, 
og blive bet tnt\t, jo Iceugcrt vi gaac tllbitge i Xi'txii fer 1536. 
"Sat tr bciTcr mert at eiifle, eiib al ^aabt, at man fun be 
!Dala, bcr funne ubbragcé af bc oé fra aaitn {)alvbecl af 
bet llbc Slarljunbrcbe Ifvncbe SlItfitiFfcr, fTultc fuiiiti- bvgge 
en blot nogeiilunbf bcfiumt og paalibellg aScrcgniKg ovcrgolfr« 
raanflbcn til bfn Sib. J>viib bft Irtticnbe Slar^iinbrrtc an* 
gaaer, ba tilte vi, cm muligt, være rnbitii vcrrrt farne i 
beitiif $>ftir»nbi;, ^oi^ ci ben gauilc (ilebiiig^fovfaiumg tntrnu 
bcngang ^avbc Uanet bcb SUagt. S^cvccb faae vi nemlig i 
b(R itaticitale JTrtgémngld Sterrclfe^ et nvt SOiibbd til at l<(> 
regne Scirelallcl, fom favnet i ben folgeitbe ^cricbc, ba brii 
gamle ^rigéforfatntng forfalbr, og !I^anmarFd j?rtge tilbede 
ferteé mcb ^ocrvcbe Ærop))«. Sniitlerlib vilbc beg Stiai* 
magtené Sterrdfv, (folge be færegne Meglcr, Ijvor^fter btu til' 
VelcbraglcØ, IFfc funne lebe til en noiere '^^eRenimelfe af 3>ib' 
Manerne^ lal (ba aift aserfgninger, fom ene flettebeé bcrpaa, 
»ilbc faae et all for vibt Sv'^onm), \)vlå cE aiibre IfilloriiTe 
X>ocumenler, navnljgen en Wanbtalélijle for en cnrcit af S^an* 
marfé ^rcvinbfer i ^albemaré 3^i'tebcg gav cd et fadere 
©tpllepunff. S)et er ^erpaa at jeg i ^'fi'ftfagfn grunbcr 
ben beretning over Ttanmarli) Soircmceiigbc i Sincien 
af bet trcllenbe Wat^unbrebe, fom jeg i be folgenbe 
»labe ffal foreloegge Eitferen. ifli^l 09 Snbrciibdff af rmbftanlidc ^eic Dg SetdiRrr fra bdi Bicftt '■ 
jeg Bceb et Sntrt btr<)m, rnb ]}oab ^^eftrup forrallrr i Cam 
Storhed JCrig^armatut 6. •H44. Samme gecfatlcr anfeict imiblcclib 
f.Io Canf. et. S. 843.) en fuirmariff eifie cb(c gBbtc 09 ©<*«,' 
Xarct IC80 fra famtljge banftt etiFtee. ] %tamatn^htn i jDonmavt i ISbe Haxt^ ti 

3>ett banfTe ArfgémagW Størrrelfe Ian, font fagt/ fffe 

ligrfrem (orøgeé tt( @runb Dfb en 93eregn{ng af Sanbetf 3o(f r# 

mcrngbe, formrbrlfl M @<rrrgne i Dor gamle jfrfgéforfatning O* 

3følgf bene SotD ^tøflebe nem(^ Sebfogtfpd'glen fornemmelfflen 

paa Crngen af @runbetrnbom. jxerené @rørre(fe t>ar altfaa 

fff e i IDanmarf, faalebré fom i 9Iorge <), afhængig af 8Ranb# 

toOet aSan fan berfor {Re fra ^iin flutte M bette. 2)erfom 

ben fftbfle9orm, ^t)ori t>or JMg^fbrfatntng frrmtrorber 3), Mr 

Ue))en t)eb((gr^o(be/ faa t)i(be Arfgéforfatnfngen ibetminbfle be^ 

bre, enb i fin nt^ere 9^m, f)Q»t Imntt ttrne t{( SeOebnfng 

t^eb en Seregnfng af SoIfetaOet — 3>et rr beffenbt, at 3>an# 

mart fra uminbeUge Ziber ^ar taxtt mbbeelt i ptxxtbtt. 

!£)enne Snbbeling er i fin førfle Dprtabelfe miKtair. ^re 

gorfcrbre pkitU, (igefom be øt)rfge 92orbboer og (igefom be 

germaniffe Solfeflammer, at afbele bere4 ^mt i mfnbre |>obe/ 

^r befiaaenbe i nimfnbeUg^b af ^unbrebe JFrigere (bet dH ftfl^ 

120, eQer et flort |)unbrrbc, en i ben tfbligfle Clbtfb Uanbt 

Slorbboerne fffbt)anl{g Stcgntmaabe). |)t)er faaban |)ob 

af ^unbrebe @tribémarøb, ber ^t)be fin egen linfører, falbe^ 

en Her. Den Dar fammenfat af SRorøb, ber batobe |)iemfla^n 

{ famme ffgn, eDer \)are ^fnanbenø SRaboer. anføreren boebe 

iManbt bem. !Da benne ^orbinbelfe iffe bannebeé for enfelte 

Zog, men tax flabfg, faa (cm ben)eb be 120 WlcenH (Htn^ ')3(d ^^r UhanhUtMttTemne, forroam'bt 2((muen« Sebingdpliøt 
anqaatx, i en fcrrfFUtTTf^anblmg; de institutis militar. Danorum, 
rego. Vald. lido. Uafa. 1831, ofl ba jcd ^ec naturltøoitS itU fan 
cpta%t mere htxom, enb ^t>ob ber er olbeted uunbootrltgt til at for« 
ftaat @<ininim^crnaen, faa maa ieø benvife be Sotfere/ ber ønffe at 
tienbe Ørunbene, t^orpaa be f^tx anfartf 8{rfultater ftøtte flg/ tit 
benne Hf^nbUng. 3eø fTat til Seilebntnø itvotb { bet ffølftenbe an* 
fnt 6Cebeme# ^or be finbel. 

*)^øen 2Cbe(ftetné Ouløtbfngl e. ttbf. SS. (5ap. 2. 

')De insti t mil. Dao. p. 51-58. 
bomme paa en naturlig 97Iaat)e tU at bannc (t fcriiTdl i 
laftl !£if}rlft, foui talUti mcb et 9Iavn, ber uetøp betegitetc 
benne Opvfnbelff, liiratl, beter, ^tiob ci nu faltc e( |)nrcb'). 
^t ^Drbcienbomine, ber fnaleb^d fammriilagbcé, vart Vi'l t'Ffe af 
lige UDfli'ocfnmg ; men eiEroett of bcui bog, ibct minCile I S^e« 
flpnbelfen, af cmtrcnt lige ®pbl)eb, forfaatibt be aUc (Tulbc 
inbe^olbc faa megen btjrfelig ^orb, fom fuiibc bc|)oucé lil en 
^amiiid Unber^Dlb, cUer, t)Vah ber anfaafd fur bel faiumi:, 
faa megtt Jlgerlanb, fom (nnbe t^xUi meb een 'IMou. (Sa 
faaban Qflenbom (albleé et ^ocl. Si ^erreb var aUUa et 
^f^rifl, fem oprmbeligen inbcfjolbl 12() '}i<.^H 9). £e til bet 
famicbt I)aumai:r (Httenbe Saiiec iuCeijoIbt, (felfle be ÆlCfle 
Sftcrreln(nflcr, oi i)aDe fjeiom =>) 19I faaCaiine ^eneber; for* 
uben enbeel f<7i'rFi(ic iDiilrifier cg Der, fom ilk uare iiiblem* 
mebe i bennt ^ntbcling, tflbcclé vel forbf be bengatig, ba 
Snbbelfngen giot'be^, enbuu bare ubcboebC')). tta banfle 

") Hc intrit. mil. »an.p. 53 «i|<I. 

^ SHan bar bog mppt fcoirt fifl miflft Prtiifit til b« btftrmK aol- 
@I ^nrtb par focmob.nilig cntofl t Btgnntclhn btt famm*. fuin i 

bomme, brxA (nicn ^tr(6 Sol wr no^rt un^(r (Uir noget entr ISO. 

'OBf bit)( inttt albrt Vecumtnt, ktr fulbflirnbiatn oprtgncr JDjomarti 
.^errtbCT, tnb SJalbcmoré Socbtbog, bnt føtflt iD«I et ffreutt fi^l. 
3iiiib[(tti& H btr irgtn loifl pm, ot btnn( SnWdii'ø ""^t fsvHtom 
uforanCrel i nianflt Xnvi cfl bel er rimeligt, ol ben n i iitetlUitn 
ooccientltrmnidtbf meb ben (rlbfle ^lerrtbjinbbclinfl. Sføl^e benne 
iiife-'poIBt Sraont 22 ^trreber, ^oUanb 8, Seteting ni(f fii'fttr 1, 
fSnnttlmi, Siiraunb 2T. SRøcn 1, ^aifler % Baaliinb 4, jjnflcidnb 
2, Kl« 2, goen 12, Sterreii^Uaiib W, @»ibtrjnUanbe (l«ttftidi>b -il, 
fBtaxftSanUt (Utlmib) 12. Binete blnt nojK af biefe ^iiiTtbtt inb; 
(ttCK i flere, og ns^le £i|tritt(i: o^ jSer. fom itfr uaie opiagnt i 
tenne 3nbbcling, regnebe meb fom -tctreber. Betreb |l<a biifeS 3al 
til oret 2tiO. 

*)iDe oiariflfle af biéfe ontc Eanbet inieQem Slien og S^nneoirte, @ti 
beren og GecenSiaei frembeleC ^olm (Utbolm) og >^LTfrff (@i>rtfd|?p] 
I bet Sibetftcbiirf, Sunbcoitb, ^emern, TSttt cg Sboeeeng, aSulnfcd 
CSHolJticrtcb), Samfør, og .^Qnffeticilm (^inbctiolm). _ iMtiQif^ctt ifat aWaa, naat ttt^UW^t t>ar famlet mhtt ttn 
fxrffcr, ht^aatt af i ttt mlnbflc ^entoet 23000 Sønber, fontben 
OMrfcngrné, Unberf ongfrnrø og bc øt>Wge $)øt>b{ngeré|)uuétrcp« 
par* Sonibfornrr man, at f)t\t 9Hgft {Hm rrngang tt bltnt 
(nbfcft { bertc llntaf ^crrrbfr, faa t)H brnne SnbbcHng, (følge 
fin 9e{faffcn^eb, (nnne \>r{{ebe tocb %eft)arelfen af bet @pørgé# 
maal, ^t)ormange 3nb6yggere Canbet Del (an ^atoe ^atof paa 
ben Sib. aRan talte nemlig bengdng i ^e(e Sanbet Ugefaa# 
mange Coe(, ber b^rfebeé af ^ønber, fom Gtribtocrnb i pen 
ren. 8I(tfaa boebe Deb bet ^fbépunft, paa omtrent 23000 
Voel, Kgefaa mange eonbefamflfer. Stegneé ^\>er af Mie %aø 
mflter for 5 ^erfoner, bitoer StntaOet af fribaame Cønber 
lU/mo. aSen bette £a( er ftffert for HM. 2)et moa ttem# 
lifi erinbreé, at ^unéforfkbéffab fmettem @togtn(nge, bar noget 
almfnbeitøt { Olbtiben. 2)enne @(rbbane er maafttc netop i 
ben Verfobe, ^\>orom l^er er Sale, bleioen faa flonrlt ubbrebt, 
forbi Qodene ba tMtre ubefelfge^). Stnn ttn af @ønnerne 
fnnbe fomme i Oeflbbelfe af ©runbeienbommen, fmebenø berimob 
Søéøret fFiftebeé meOem Sln)fngerne. !£)eraf fulgte, at ben af 
bønnerne, fom (fulbe art)e 93oe(et, forbiet) ^oé Sororlbrene, 
enbog efter at ffan tHir bleben gfft, og felt) ^at)be Qørn. 
|>an< ugifte @øflre forb(et)e ogfaa ^iemme; t^i naar Sløben 
fffe tt)ang, toge ncppt frie Ot){nber Zienefle fom Serner paa 
en Zib, ba i ?UminbeIig^eb (un trcribaame Doinber forrettebe 
Zemertf @iem{ng. Cgfaa be anbre @ønner maattt forb{tt>e 
^ 9orff(brene, inbtU be funbe fomme anbenflcbé ^en. 2)roge 
be i Sifingéfonrb om Sommeren, ba tilbragte be t)el i %lminbe{ig# 
^b Vinteren { Ut fffbrene ^mi. !Da et Voel egentlig t)ar 
en temmelig betvbelig ffienbom, faa flor i SUminbelig^eb , fom 
to tSønbergaarbe af ben f(Qrbt)an(ige Størretfe ti(fammen(agte. O De instJlal« nililar. Dan. p. 128^130. t^ gcKtmarngb«! I 3>Qnnior( i 1-ifr« Xail), 

ftid fan mail ud isnU fig, at ben funbe tritvre ti ttmmtU^t 
laltigt ^icvffob. SDfcii bcrfcm ntan od rcfinc ^vcrt 33Df[é 
^crffab tim for ten ^amiUt, faa l»r mrtii inibtr bt ^tr poa« 
jji-gtbt Sciffplb nirvv« vrgnc cii faabaii gamflif for mmbrc, 
(nb 1 ?l)trfonrr, ( ©fcnucmfiiil. Cfflcr fcciuie Sti'gniiig »iI o(t» 
faa bc fi'i'biiarnc ^^cnbclS 'Xal t)aV( vartt omtrent l6l,ooo. 
$)ftliI!omin(i-bcflreiiCiiltI^Brfiibc®aflTbe, fom ©Iprtéiiicfii« 
bene, nm eller enbog l2O0 i ballet ■), beboebe tnrb ititi 
Samilier, og be ©oarbe, font lilljerie Æcngen og ^evbltigerne, 
og fom b(efe lobc beflyve »eb SBrpber, fceCfanllgen nbuiilgtc, 
fom bet flineø, iHanbt bcvfiJ ^ajnbgaiigtir iPiceiib. SlUfaa 
maa man vel til l)ilnt Slmnl af fritaanic i^nbvnanere Iccgge 
cnmeiit 2«oo iSamdter eller imioo ^Vrfoner, (len^orfnbe lil 
biéfe to 6Iaéfer. ifoiigeiié og ^øobfngenieiJ cgeiitHge ^uuå' 
ticppcr ($)ofmffnb) iibgictbc uben Tolul et iTfe ringe SIntal, 
og mange af bem ^a»be fciniobcntlfg gamiiie. 9faar enbelfg 
Ijerlll Icrggeé bet riineligiM'ié fi gjnfle ubetybelige Slntnl af fri* 
boanic SKæiib mcb Samdtcr, fom, ubeii at befibbe ^orbegobé, 
ernsvebe |lg tieb 3'(if(n cg Sagt/ |ianbelog liidngéfcrrb (ubeii 
at tt«re til |)ufe tjoé Slubre): fao »il man neppe |inbe brt 
ufanbftinligt, at be griboarnré Salbar ootrfifget :iO(),000. 
3)ertll fem nu Srotlleuc. Ser ircflbaarne 'liebocre t ©icii* 
nemfnit for f)Bcr af be 25000 OJaarbe, Bl forubfatte al Bcere 
i X'vift, er »el fnarere for liCet, eiib for meget, naar man ')®aamongt ©tfbt neniliq intttelbt, itdnimblle nogd ftncn bt" ili» 
ben, bm banfle Vtbingériaabt (bo^om OStrt ITbtn); 03 i<attt Stib 
taobc |Tii S(f9lmgimianb, (om, forbi ban brnuang altib Dcb ttl Stoti-«, 
taaiti SivriKiuailr iDtc bortt olffoa '> lii G ®it}rt«iiinnb j 
bwri ^frr«, oBfrcmlRtmmcnbc mtb b« Itntol etibt, fom birfra 
fFuIbt ubtttta. 3ia forubftcitcr, t\t ten af bijTc vat Jtongfnt Dm: 
bubemanb f .^circbtC o^ Stråling jntanb oocr ^rrrrbtté (jmlftc 
gjlitiibffab i ean66»r(n. 3*8 itx btxUt it(e btiffln« nogtn fstrffllt 
Saarb for ttnnt Sinbibémnnb. M flfoIfemomAbeii i Dftmnarf i 18b« ITatb* '& 

ittmHtt, btili at enbeel af ZrcrOme uare øfftr^ og at brrrø 
^rit regnré mrt i ^Unr Za(, bfclé at Ut i fllmfnbcKg^eb 
altib 6<^ø\>fé (angt flere hrvrI6aarne/ enb fri&oarne |>ornber, t<I 
bet famme Srbefbeé Ubførrlfe. %xMtnti Hntal tmr berfor 
fcffert imcUcm 150 og 200,000. ^anmarU fftk, faat>e( fvU 
baarne, fom tmlbaarne 93cfo(fnf ng til ben omtalte %lb fan altfaa 
anflaaeé tt( ffcwtb 400,000 aRenneffer* !Dette Sntal er nu 
t){f}no( iffe flort for et 9anb af !Danmarfé ba\>crrenbe UiUxaU 
ning. aSen bet S{bé))unrt, ^Dortfl benne Seregning {Tulbe 
pa^Uf (tø^r ogfaa nben £\>M temmeKgt (angt tflbage i OIb# 
tiben. @tfønbt bet, formebelfl be forregne Sor^olb/ er umu^ 
Ugt at befiemme meb nogen ^o(ere @rab af Sanbf^nHg^eb 
bette Z(bé))un(t nomnere, faa forefommer bet mfg bog fanb# 
fvnlfgt, at bet funbe finbeø i @(utn(ngen af bet ftetle eøer ( 
^g9nbe(fen af bet f9\>enbe Sar^unbrebe, efter bor Sfb^regnfng. 
2>e 3orbf}rog, fom (ettere funbe o))b9rfeé/ )>are formobentlfg 
bengang aUtvtbt i Srug; men bog tøar neppe |)a(t)parten af 
be Serber, fom (nben Ubgangen af bet I3be Slar^unbrebe fanb^ 
ttt opbyrfebe, bengang enbnu bragte unber ^(otoenO* ^l 
tfWH t9fb ben l^e(e %eregn(ng forubfat, at ben |>errebé{nbe({ng, 
fom fiben be^o(bteé, er bleoen foretaget paa eengang ober bet 03 Gtettanbd ^ <&(rreber (or man uh bet Stbøpunft, ha Sanbet inhs 
beeUc« { ^errebrr, neppe tolt 9600 8oel. 3 et intntifant TLUfti^tU 
fra ^tbten af bet tretfenbe 2(ar^unbrebe/ fom ffnbeé aftnof t ^oi San« 
§ebrf, Ser. R. Dan. V. 615 sqq., an^toe^ berfmob bféfe ^erreberS 
etOlbfortninø tit 8519 sRart. 3 ØicrUanb oar focbum en 9>(ot)< 
3orb, en ^act Qtx^lh i 3orb/ og et S3oeI eenébett)benbe UbtrpE 
(€$• min 2(fb. de institut, mil. Dan. p. 74 sqq) ; men bog fanbted 
neppe i bet ISbe 2Cor(|unbrebc 8519 otrfeltde S3oe( i ^iffQanb, ba en 
jDeel af ben ffplbfatte 3orb t9ar iCenncrtanb (Ornumi 9iutt)), oq 
fom faabon iffe (aøf i SBoel (ibid: p, 132 sqq ) JDog vaxt ber i 
bet ISbe TCar^unbrebe tbctmfnbfle meer enb bobbrlt faamonøe S3oel { 
Cicraanbi fom benganø, ba .^errebiinbbelinden foretoøeé. S3eb bet 
fb^ffonte afbepunf t i>ar altfaa iffe ben ^alDe £)ee( af Sanbet« bpr^ 
tetiøe 3orb braøt unbcc ))(ot)en. 
gcilfcmongUti 

i)tlc ^igc. 3>fiine SOJfnfng ffor maafTre cgfoa mtcfl i 
føiilfg^cb for fig' S^cii bet (>^ ^og osfaa mrgil muligt, al 
tciiiu 3iit)Cd(ng fan i^aoc funbct @tcb til fprlTfcnige Xibcr i 
bc forjTicQige ^roDfiiCfcr. 3 bet XiiWtc Bilbc beii cocnfor 
fri-mratlc SJmgniiig af SoIfimCFiigtfn iUt paéf« ifiiiA no^ct (n< 
felt Kbépuiift i bni biiiifTe ^Bffi'IfitinfliJ $)ifionc, eg bet ui'Ibe, 
meb |)cnfi)n fjertfl, Dære vifllfgcrf at tmgnc golfetaBet eeb 
ben Sib, ba tjfin ^nbbeling gfcrbcé, fcerflill fpr l)»nt Cdiib« 
(Tab, og lige: bnigang, ba €Faanc inbbeelle^ 1 22 ^crrcbfr, 
^aobc belle ^aiib omtrenl 40,()(>o Sntbtiggere; ba $)aEIi)rib inb> 
beellté ( speneber, ^oBbe bet lineUem II og 15000 ^ebcere. 
S)a eiffflanb fiibfcfUcé i 2T ^xrreber'), ^aBbe benne ^t 
bdiBeb 30,000 3iibbi>g8fre, ligcfom gpen, ba ben (itbbeelieé ( 
12 $)crrebec, omlvent 22,000 3nb(>i)flgeie , og gaafanb, ba 
bet bcelte« t 1 ^erreber, imclleiii 1 og bOOO aebpc«. Sleire* 
jvUanb Ijavbe, ba man beelic bet 1 10 {^erreber, neget DVer 
12K,ooo ^nbbaaiierc, SenberitillatibégSeefKaiib, ba bet Utltci 
i 21 ^erreber, (mellem 3« cg 39,000 23cbocvc, pfl aJlarjTen 
(.IUiiikI), ba ben uieb b( til^oreiibe Øer {nbbecllcø I lolo 
^■»fvrebtr, omtrent 22,00« ^nboaanere. SRan laber bervcb 
Siben, ba bet fTcetc, vavc uMeml. 

SKiin »il i BBrigt l)eiDcb (ægge SØIJtvfe ti(, at $Knebé* 
fiibbellngen iffe blot gioer oå SliileCnltig til at beregne l}cle 
SHigeté famlebe ^plfcmci'itgbe, mcii pgfaa til at tcm^Trte, i ^DiKet 
gor^olb benne Solfemcrngbe »ar forbecll ImeUem be forffieUigt 
^ro»fnbfer. ^Knebet »ae, fom man feer, ingen wilfaarlig 03 ifotrbigtiafntc bemavUé, at |(fl tun ttfaei 27 ftmiKt i Sitdanb, 
uifltct brnnt ffit i UI I4br Vat^. baobt 28 af bm. tOlan \tn ncmi 
Ug af Sa[BfmarS Sorbttog, Fummtniijnit oicb b(t i lorfgaacnltt Knm. 
omtoitt attH^Ht, al *olbo -gumh enbnu ocb gjlibtrn of b« laee 
XottunbKbt ilff oar noflci (atllilt ^tmb, mtn aitn æoiol (n E«l 
af en»t .^cmb. Ui>;;cb. Ser. R. D. V. 61(!. VII. ri27. ^ gednnoraøbcn i jDanmarf i ISte TLadf. 17 

Slfbeling af Sanbd, ba iaaU btti Vcfolfnfng f S^gyntrlfrn 
(lob i ft temmelig beflemt Sor^olb ti( ^ete eanbeté Vefoffiiing, 
og bete flreal rettebe ftg efter ^Dab ber be^øt)ebeé ttt at er# 
tionre benne 9}efo(fnfng« Det gff/ { (tbfle |)enfeenbe/ »eb 
$>erreberne, fom meb Soelene* !De funbe d t)anre (^e fiorc 
af Ubf}r(rf ning , ba ber af ben {lettere ^rb be^øDebeé flørrc 
tlttcd, enb af ben gobe ; men be t>are f 9eg9abe(fen Uge gobc 
faafom.be, tf^x for ftg/ Dåre (flanb til at afgtoe Unberbolb« 
ning for et omtrent Hgeflort Antal gamiUer. Senere, efterat 
ben brugbare Deel af |)erreberneø øbeHggenbe ^orUt t>are 
tph^xttU, Wkx Dtl ben oprinbelfge Sfig^eb (meUem bem tObeeU 
forft>unben, i bet nogle af |>erreberne, inbenfor ^ié Omfrebé 
fanbteé florre @trcrf ninger af brugbar , men ubenyttet 3orb, 
efter^aanben fom btøfc opb^rfebe^/ f!( flere 9)oe( og berfor 
flffrfere Sefolfnfng, enb anbre. SSen benne UlHg^eb imeDem 
be enfelte |>erreber maattt atter ubieioneé/ naar et florre fim 
lal af $)erreber, forenebe, fammenHgnebeé meb et anbet. !Det 
er ogfaa i ftg felo fanbfynKgt, at be forffieOfge, bengang tem^ 
melfg (folerebe ^roofnbferé Sefolfning, unber Ifgnenbe uboor^ 
teé 93etingelfer, er t)oret omtrent < famme 9or^oIb. 9or{(feDen 
i be forflfcOfge ffgncé Srugtbar^eb ^at)be uben Zo^ol florre 
3nbfl9belfe paa ^nbbpggerneé £et)emaabe, enb pm bereé XaU 
3)et er berfor rimeUgt, at |)erreberneé Slntal ei bfot oeb ben 
Sib, ba benne ^nbbeKng t)ar n^, men ogfaa (orøge berefter 
Ian tiene tfl Veflebnfng t)eb en 9eflemme(fe af 9or^o(bet (meU 
km be enfclte 9rot){nbferé dcUttal — ^cn omtalte UWg^eb 
(meUem be forfliettfge |>erreber, i $)enfeenbe til Ubflra^fni'ng og 
Sefolfnfng, (an eOeré, ifolge be opl^fle Sor^clb, unbertiben 
gtoe {(fe ut)tøtfge VM om Sanbeté førfie Sebpggelfe. $)oor 
|)erreberne ere mfnbre af Omfang, ber l^ar ffgnen txeret ttb# 
ligt beboet, enten forbi 3orbémonnet ^ar frugtbart, eDer forbf 
^ bet alierebe i ^egynbelfen ^ar \)(rret funbet beqtøemt til 18 ^dfcmangbcn i ^anmat! i l-ltc Idjt). OpbvtUlns. $)Vor fif re finaa ^trrrbtr ligge fainUbc, faal« 
ité fem f (en nc^rbKge 'X^ttl af b(t ituvnrciibc ^lar^uud ?lml, 
tti (r maafTcf ffgnrn, \)Vcx ttn ^oiUfiammt, fom nu U' 
teer Canbct, tiblt'gll nebfatte (Ig, eg ^oot bcvfor SJcfclfningm 
concfntvcrrte fig, fer ten ubbrebte (ig m'bere. -5!"iVor btvimi'b 
ben (levre UbilrÆfm'ng, nogfe ^ember 6a»e, if(e fan anfee^ 
font Sclge af l^t'i'^^i'i^'iif'^ naturlige Ufvugtbar^tb , ber ^ar 
mati @ruttb tiT at tree, at locale Sorljclb, faafom (lortSFovr, 
(Der ^i«r pg a)?prab(cr, ^atc i OIbli"ben Ijinbrcl Sorbémon« 
neié li'bligcre Sent)i(c(fo og Dirrt tlarfog i, at bet tengang, 
ba lierrebéiiibbclmgen giprbi'tf, cnbnu lun tav f^ngi bebygget O- 
SJotbbberufg Irigerfle Gljaraftcer, bereé Cvft "*! al foge ffeen» 
ttir, cg ittti jtixclig^eb for SMmanbéliset, maae tJflnot anfceé 
fom ^otebaarfogernc t(I be DfbtbcffenbK 9iormaimcrtpge; mttt 
b( franlifTc cg cngcIfTc Sfribeiiltr''), fom )}aa(laa(, at ben 
Sos ^cé bc !DanfCe, ber beb, at ^aberené $oeI ubcell fTulbc 
gaae i flvt Ifl een af £ontierrie, vnr ben egentlige Slavfag li'l 
bWfc for berctf ScrSreiieianb faa fprb»r»elfgc Xog, fjaw ber* 
for (tfe Uret; I^i be angioe uben Itiol ben famme Cirmib I«, 
at bifffc Sog lil(ibfl fif ben Ubflrocfning, Saminen^ang cg 
lenbentS, fom i'uft gfprbe bem faa farlige for ^ine wflKge 
?aitbe. 2« Xaiifle I;a»be forngc »eeret fryglebe Sotrtgere. ') SaoSannt iifnbringft foc n tlblig Btbnflflclf« bJ"' fcrmobtntlij 
oarft JCjtfog i, ol Blr«, Slimgc 03 Slattcbier^ 4i((itti(c fif ort 
ben tiMi^t 3nbbc[ing i 4;(ir{bie tn faaGjn Ubflccctnin j/ aC bf fcncre 
bKltct bvert i lo.' Dm Stret og Eiimgt ^trrctei ctib man . at bc 
{ Dlbtibtn oarc itafttn ganftr UbtttUit mvb etov. Struben bi«ft 
tanbt aUftcbc f bet lilbcKjrbunlrcbt/ facmobenili^ af fammt (Srunb, 
Ocrtløft eg 8ling|t(b ^ciTtbrt i @i»[[iinb tt uMoanllflt |lortXntaI 
SDcIi f. Lanncb. bVri)ill. R. Dun, V. 611) »<]. 

3)3nb((I df bcm naøtitS [ min llf^. ile iiist. uiilit. Dm. p. 128. 
3fr. Fcppinsi 9tarmann(rnefi Settca @. C<> l^, 0% "ittt SJUts 
6. 501 fi^. ^ S'øCttmirnglicn i Cjnmocl i l-lAt Vart). i9 2)rrfé talrigt ectingéfliiabe var i t)iin hfgtrfle Olb ubrn 
Ictel twm SlQr paa Icfl '). %-iat Wget (nfl:n fftoibe 
^Vbf at M<xm))f, fogtc man en Si<"^f V°<i fitrnc St'ofin, 
pg tot 2)antTc vare tttfox ^liUtt bet veflll(|i: Surc)?aé S'od' 
fctficrre B(lbffifiitit(, (n rum Sib fer (Sari b(n ®loic6 3I(flie« 
ring. 3)ien faabannt Xog funbt bog fidbea blivt faxli^t for tii^e 
&atn, la Utti tertt Varigtfib af tt ^ar WiaantUr gtrrbe 
<n bDbtie Snbirvngcn f Sanbet cg Ubferrlfcn af en orbcntUg 
9l(u< amulfg. ^miblcrli^ bar btt iUt biet tifb tiltifc eebfus«* 
tD3, ot br Eunflf« ^a»be gfort berté 9?a»ii frpgKt. Ogfaa 
Ua fflfnllige t!i(ing(!f«rb, »ar, fem jeg allcrcbc oCfiifcv antog, 
en lange fifiibi cg vnbct ^aanbrering, ^»oti tjltn Sibéalbcr« 
t>Ube higrrfTc 6|)araflfir var faa langt fra at finbc noget $liu 
labtligt, al brn iVL-rtimob brtragtfbré fom ben fifCreOeVcf tf( 
{urter cfl SJercmindfe. SUta faalange ber corralt fonbtc* 
3otb 1 O»cri!ob at o)}btiTfe, ^ar bet bog net fun varet ben 
mfnbte 'Xttl of ben agcrbprfenbe 9JefoIfntng^ Overffub, fem 
fpvetrflf VfHngené nielfommelige og urolige ?iD for 8lgerbWr* 
ItrenØ fiffert (ennrnbe Sirffom^eb. !Derfor I^atibe i benne llb' 
Hgere ^crfobe enbog beremle Jlnferrre £ Sllminbelig^cb fun 
eafeUe, eller lun iicgle faa aSifingrffibe unber bcieé l'efaltiig. 
{Cermeb funbe wl ^lanbclen foruroliget, tt rigt Sjelle Ounbsm 
flijretf oeb ^onbrlSflibeé Opbrlngeift, ogfaa et eufelt brfftigt 
Slreiftog ubførcé paa freramcb Jlwil. Siogrt bcrobeligl lunbc 
brrfmeb Iffe ubreittd meb faa ringe SDIagt. 3^en eficitjaanbeH 
fom ben gobe, lil Cpbi;vFning veljTiffebt 3orb blev t^elbnere 
00 fidbnrie, tilfibfi 1 mange Cgne ganfTc funiei! at mangle, 
taQebc fig flere og flere af £anb(I^ maiibd'ge Ungbeui paa 
Jh^ger^aanbVisrlel, og togt Xlenefle t)ei Sefongerne. Serveb 
•jCfjipfaft. s. 111 fg. asinXf^. ■I'' I \ I 


SO ^olFtniffngbrn i Canmarl ( ISbt S<it6. 

faae bf^fe flg (flanb hl at ubniRi: lalrfgc Stnnbrr eg nt 
brlBC l'ifinøSfoErbeTi ( bel Store; jo, fer ar fimn« bello lertm 
ncbpanc bc mpbciibe ^ifnbriiigcr, fcvcnctc fig ofte mange Bi' 
ffngeljpbf, it(\é fra 3)anmarf, betle fr« be anbrc nprbiffe 
8onbe, pg faakbeé fremfcm bc flere !>««, l)Bcrmeb Slorman« 
neme Irtrngte bpbt inC t Jranfrfge, faiie fig fafi i SWormaiK 
b(el pg pQfl be frififle J?yfler, cg erctrebe flove Siyff« af 
ffiiglatib. iPiéfe SereMgeiiber »ffJc cgfaa fiiort ea anben 
Irnbenttf, cnb be fcregaaenbe Wingclcg, ber fun ^a»b( gaael 
ub paa IMijiibri'ng pg ^Jertgelfe ueb ^tiire; mtlcné bigfe ofte 
forroabte Sliiferercné lirnfigt, n( fffdc |lg fafl i Itt fjarfebe 
Canb og lilegne (i§ ^crrfbcmmet beroeer, og bevfcb antpbebc, 
at Slormantiern* nu faiibt berré |>iein for trangt. 'S^tt er 
biéfe 9!oriiianiicrtrgc cg te bent lebfagfiibe rtrbfonime Cbe* 
Iwggelfer, ber uafte ^ine Jammerflager, fom gtcnlobe i oBe 
SJeretnliigrr om ben Sibé Segfoentjeb«. Wati feer tvbelfgt 
wot, at bet ifff »ar Pebingétrcp^Jer, fom ubffrte bc ^er om. 
talte Ipg; tlji bfl f)«ppige Slflimb, fom ba »ar blcptt iiob» 
»riib'gt, niaalle ffooe giort llbferelfrii of I)(tie fammfll^lr^gftl^c 
ilrfgéplaiier f faa faerne Pnnbe umulig. 3Hcn »ave oHe be 
ietliagenbe SSitrnt, ber brfoe ÆrigéljoanbVfrrfrt fom SJarfngS- 
»ri, faa er bet flart, at bcntic Blaffe af Sanmarfg i^rl'Ofre 
bengang maa tiavt »crrct meget btltjbelig, om man etibcg »ceb, 
at fuii en leel af biéfc talrige Sfarer ^ortf fjtcmmc i »ort 
So'brtlatib. Xel er i brn forfle ^lalnberl af bet iiiciibe Slår« 
(fiinbrebe, at aiormannertogcnt antoge beiiiic Kijaralteer. 93(b 
ben £ib maa altfaa Xianmarl &a»e bawt en faa flærf ©efolf* 
ning, al bet tf biet funbe bemanCe SIfgeté Cebitigé finabe »eb 
be aarligt glentagne 9}uf1ntnger, og rrfrutere Æcngtrncé og 
liotibiiigemeé $)uufltrppper, men tidige iiax>1>c bet fornebne 
æiaiibflab f froflfulb Mlbtr til ^efatlelfcn af eH talrig Bi« 
tlngeflaabe. t^ebirigdflaabciid ^cforlning t>ar nu fisttUvt, eiib gotfenKrndben i Danmorf i 18tc Var^« 21 

forben, ta et (angt fiørre Sntal 93oc( nu Dåre oiptptUU, rnb. 
tidligere. Si ^at)be @run6 til at antage, fom Di ^ørte o^cuf 
for, ai af bet Slgerlanb/ fom i bet 13be tlar^unbrebe ^otbtetf 
unber ^lo^tn, Dar bengang, ba ben fenere be^otbte |)erreté# 
inbbeling foretogcé, ntppe $)a(Dparten opb^rfet. Sntageø nu, 
at ben bcbre |)alt)bcc( af bc øDrige ^orber fenere tmr b(et)en 
optaget, faa er bet formobentlig Sl(t, ^Dab man tør antage 
at vene i Srug Deb bet Sibépunft, ^oortif ^er ftgteé (@(ut/ 
ningcn af bet ottenbe Slarl^unbrebe) ; tf)l bet er befienbt, al 
ber enbnu bengang t)are flore @trorfninger (illminbingerne) til^ 
bage, fom førfl { bet ilte og følgenbe Slarl|^unbreber togeé t(( 
Slaabe. SRen ba biéfe ^orber, meb |)enf9n enten til bercø 
naturlige Seflafen^eb eQer til be VanfFelig^eber, ber Dåre for# 
bnnbne meb bereé Opb^^rfning, rimeligoiiø tibligere tfcnxcQnts 
beé til bem, fom bet iffe funbe (ønne Umagen at optprfe* 
faa l^ar man De( Deb @(utmngen af bet 8be Slar^unbitbe an# 
taget, at aOcrebe ba famtltge ^anmarfé opbprfclfge 3orbf}r;r{^ 
ninger Dåre tagne iSrug. Untageé nu, at til be forben onu 
talte 23000 (fibre Sønberbocl Dåre fomne 12000 nt)e, og at 
bi^fe Dåre beboete i famme Sor^olb, fom be crlbre, faa Dilbe 
Sanbeté Soltemorngbe berDeb Donre MeDen foreget meb omtrent 
150,000 SSennefler O* 2)et ^ele Solfrtat Deb ©lutningen af 
bet 8be Sar^unbrebe {!ulbe efter benne Stegning fun ubgtøre 
omtrent 530,000 aXennefler, ^Doraf fun libet oDer ^alobefen ^)\Xa%tttfBotitntéT£ntai nu i»ar faa betpbclist forødet, focMro ben øarole 
4^<rrrbétnbbrltn9 bog uforanbret* Tiatfaqtn ^av formobentUø Un, at 
ben mtlitatre 3nbbc(tng i ^tUitatibtn oar blcocn ttUige en '\utis 
bift 3nbbrltnd. '^ocrt 4>erceb ubøtocbc et fdrrfftit Sbinøfodn« iDc 
npe fBoil hlttt, cftfrbaonbcn fom b( opbprfebc«, inbicmmcbe bcr{# oø 
*(nnbe fom oftcft ei ubeluffe«/ ba bc (aoc mibt imeUrm beanbre* jDc 
fttbre SocKeiere funbe et f)t\Ut ønfTc at ubelutfeé fra berei bibttloa« 
rcnbe <&emb<br«bre« Øamfunb, for at bcnutfeS tt( et n^t Zf)w^i 
09 |aa(ebe< Men ben øamlc ^^crrcb^iabbclinø frcmbe(e< øialbcnbe. £2 Solttmsngtiin i Canmacf i I3bt Xor^. DArt fKjIiaarnt. SRm ta^ti ^taf^a til, (vab tn utrctli'bi-ø 
mcb Sanmarfé fribaarne SJefcffiifitg ( bri 9bt i\atbui\t\tbt, 
xtavnhQtn bm Arafl, btr ubviflt'bré U(b ^ftingétogciie Ifl bet 
BeRligc ffuropfl, faa (r bel aabcnbarl, al be fribaanie 3iib' 
bpggfrfé fintal i Sanmarf maa ^a»e uar« mcg« (ierre i 
?3fflCnb(Iftn of betle JlarbunCvebe, eiib bet, ben pBenfov am 
ferle ^eregiiln9 fcier p^ til. !DcvcfieT tegncbcd nemlig (uii 
t fribaaine ffltbcf« pna ljD«rt ajoel, eller i Jill 215,000 pm 
U 35,000 ^od. !Dcraf ffulbe nu |liUetS til eebiiigéijfficii, 
naav Opbub ubgif, 35,000 2Baiib (een fva ^pert SeeD. 
SNen nf bet ijele Sal «ac fun ctnlveut 71,500 Wetnb i ben 
Sliber (15 til 60 Slår), at U tante anUti for vaabeub^g^ 
tigei), allfaa lun libet over bel dobbelte af bet linial, ber 
ffulbe (iillei. Cg belle maa betragtcé fom en meget R<ri'E 
Ub(Iri»ning, fel» for en foo frigevfl Dlb. 9Iaar ber fun »at 
to caabtnfere SU^cnb paa f)vert ^oti, maalte bog ben ene 
blive glemme, om ei for Sinbet, faa for at ^\}vt 'ixaHtHoUta, 
fpiebrité ben anben gif i Cebing. |)at)bt altfaa ^onberbDCkite 
nu e( flere 'Seboece, enb ouenfor aniogeS, faa funbe Uifinge* 
floaben berfra fun vente |tg meget faa Siribémoenb. 3ra ben 
evrige, iffe meget talrige Xxel af 3jcfoIfniitgeit funbe ef tfcU 
ler centre ret 3)Iange, naar bel erinbveé, at Jtongerneé og 
i>eDbiiigevnei} Sienetlemanb og $>uuéEavle ubgiorbe tt nnfet* 03 min 3tf6. de inslif. miiit. D.n. p. 11-14 ftar jtg fagt at forj 
foorr Un (Ottning, at i Olbtibcn b<n mnnMigt Ungtiem ailntU fra 
btl t'itit Tlaxi ærsnnCtire nar forpligtet til at ftiUt fij I ednMoar^ 
nite 9t<ttttTt men bti txic tun Sult om Canbccarn, ittt om etting. 
:Ei[ ribRfiunte Atigsiicntftt onfadté \Hlnt Sngtn for ffittd, ber 
JtCf bfaU folbt lit I5b( Sar, cg altfau Donbt nantt ^n rtlte eaooli 
ter. Ogfaa mtb 4>'nrpn til EanbtniirRcI [tgiKbe« Sli^'^d'"^ ^'"^' 
pligtelfe til ffiiabt feneic f*rft fra edcalbeTt^aerminen (iDanfft aXag. 
V, aiø fij.), eUet fra 9<egijnb(lfen af lict iRbt aatj og bttlt doc 
focmobcnilig aUtttbt i aXibtcn af bit !•%( Xot^unbrtb« dlminMIlg Go«. gøltcmangbtn i Conmoct i isbc Hacli. 313 ligt WiiWf, fom oflfaa ffutbe »rtlfge^olbtg. S)ct Ifflf Oetr* 
ffub wir maaff« tilf?rccf(elifll til liCHgcre liberj fnbflirtrn* 

Ifctc 'UitingSfarb , mcti itU lll ar bcimt fligr lalHge Staver/ 
fem bf, b« cprraabic i b« 96e Slav^uiibrcbf, rg fem, ffionbt 
bt øfte brclviid lilmtct}jipTbcd, altib Ijurtfgt trflalicbc^ Dcb npc 
JtWflCK. Stulbc btn baiiffe 'iJcfoKiiliig oare (iixit net Ifl ol 
fmbi fyacrt Scraar en Vifingafl'i'ibf, befat meb 15 til 20,000 
J^fi8cr('), i Soni og til at fm^pk« bf S^lbnc pg SoralyHcbc 
faa oiaallt ben, fcritbcn bc lil anbre Cicmeb Sornetnc, ijrUe 
lb(tmfubftr bcttrcbi?bb([ic91titJl røæitb i bcii illbcr (15 liE 
50 Slår), bcr funb« aaUté (Tttfft (il at ublfolbf Wffiiifléftrr» 
boié SiTababfer pg @a«n. Wlca Siløxrclftn af -13 tfl 60,ooo 
SWornbfbcnfllbfr fprubfaltfictia3(:foIfiiliigflf ISO til 210,000 
BRciinn^tr. 2)aiimatfé fvibaariie Vcfclfitmg inaa altfaa i bc 

ffpTi'K 2)«(nnwr af brt 9b( Slarljunbitbe ( brt miiibRe ^ave 
*bflforl mellfin 5 pg 600,000 2)!emicflrt. 
Man mao (mibkitib iffe læu!c fig benne gprugdfe of Sdt'' 
»anflben o»*c bet Sal, ti Pteiifor fprubfatlc at beboe SJpiibtrbp«/ 
Uat, fpm bannenbe tn f«r(Ti!t Gladfe of ^nbcflane«, brr (unbc 
Ifllbe* ?Jiftoger. UiEingéfcrrb bftvaglcbeé iie)j)>e fpm fdtdæubig cfl 
pabig Sevetxf af flitbrc, enb Slnfeveme cg nogle Soa af SHaubf 
flabet, imebené ten langt (Iprre SJcel antpgeS fiirflill for ^»ert en« 
leli Xog, og bWfe brcgf neppe l}BCtl3tav i 5Jiting6f«i:b. Ecnne 
oVerDftenbc Xccl af ^iritigfflaabcné SOIanbffab tff^Pttc faale> 
tti cnbnu 'Sonbeflanbctt, og bpcbc, naar bc iffe vare paa 'iWaift taa ncppe M Inlol af Sitinqtr, fi>in ^avit bicniTnt f Srni: 
nait, anlagt« ai ^aot vartt, naoi iniin btknalK Ctsueiftn af bt 
^ffrti tiDornirb 9IprniJnn(rnt Dplraabtc i bd '->bc ^acbunbrcbr, og 
»fbi at te Svcnflc nirltcn fitt fttt bftltogt i biéfi Zog, og at 9Ifir,|C 
btn^and ntrpt iavit balct fan mangt SnbbDgatrt, fom Sjnmurt. 
IVi Riaa crl cnbba antjgcfi, nt QcinrQricc ogfiiii af onbrc 9Ig 
nu 00 bl tiovi fortntt Tij mcb ^tcrmonntrnc. (St. tOI. $tttT 
. ^j||. i ^cbtnolb, £>. II. 0. ''£'.'0. 
4 

I I Æofl, i b« fivtrenc |>i(in; t^f Saubfenig Bar, faa al (Tflt, betl 
cncftc ecBfoci WT> ©ibfn af Ærfgé^aonbOffrfet, bfr vd anftob 
en friaj!anb. Sifffri bli^ bengang, fem ubciuffciibc 9Iirr([i9(ii 
Bci, fun bcpisftigct en forljolboiiS ringe S;«l af i'cfclfningeii, 
uaflt« bel »ar en »d anfeet ^effiafifgelfe. Gt ipar onbre 
Sijéifr bcfti*ft(flebe, fem S^Ærfngéoelf, fun ganffe 3aa. SKen 
iiaar faalebré ben ftoifJe tDfel af ben Seri'gclfc, Selffmoeug. 
t)(n ^at>bc faaer, falbt 93celeite til i'Dtbe, eg ffulbe, t g«UeBé< 
|?ab meb bered fgrntlifli: Cfiere, unber^elbeé af bftffeg Slfgiøbe : 
faa maa man inbvømmc, at bt vare ooerlcrdfebej l|}i bc 
maac ba ^oen i ©lenncmfnit ^»c ^aoi u efler 13 filtaarnf, 
forubcn bel foniebiie ?liital irælboanie fflebDCic. $n)[é nogle 
^a»bc fotrri', faa falbl bc(lo flere aiibre S^oel i(I Synge. <^aa 
benne SJJaabe bliuer bel brgribdigl, fjoab franfiffe eg engelfTe 
Sfribenter fcifl"«'), """r be emtale ?latfagevne til diortnanf 
nerlogene, at X^anitiart onfaaed for euerbefoKel, [Tienbl vi HU 
nu funne finbe, at bet angivne lai iu[l er belybeligl. 3)el 
ffln bevcfter gierne Ⱦre begllaocligen fanbt, at-J)uufSfabercn jeg 
be »orne eunuer fra (ig, eg paalagbe bcm, »eb 3)eell.ig([fe i ^i» 
fingétcg at forliene 9Iogei til ben fcrUebé Samiiki Unberi)olb. 
— Side vi imibleviib banne oi en 3»reflil(ing em ben banfTe 
SJcfolfningé ^eie Sturrelfe »eb 93fgijnb(lf(n af bet nienbr 3Iar< 
ijnnbrrbe, faa maae »i til be gvibaorneé o»ennir»nlc Sfiilal 
li^gge XraiicmS. Wcn ta |)uuØi)clbningei'ned Sal ilfe "oti 
ben Soi'Pgc'fe/ ben fvibaai-ne 9?efoIfnfng Ijawbe fnacf, »ar ble* 
»en betybcligen ubcibcl, faa fan XiffUencd Sliital tjtlltv ittt 
»æret »orci f famme Sci^olb, fom be gribaavncd, eg tor for« 
mebenllfg ei anflaacé ^oiere, enb til 300,000. ^ct ^de Sol' 
letal t)av altfaa »eb l)(fnt Sibdpunft »ceret (mellem H og 
900,000. ')enbcrl 6iti6»r(n»t SItter af tf r« ©fri fif r nt c!tti(b(bee7>cppins 
^1 Ui gotfeinaniø^ i 2)anmatt i ISbc Varlu 3«^ 

!X>fr fan nei)pe Mtt %aU em en Sorøgelfe af 2)an^ 
»arfé 9efo(fn{ng { bet 9be og lObe Slar^uubrebe ; t\)l ^tl er 
bet rimeKgt, at { en ^eriobe^ ^))or< Volfet ubDfflebe faa megen 
Araft, ogfoa Solfeformerelfen t)eb Sebfler er gaaet raff fremab* 
SRen biéfe ffulbe aUerebe gføe et betpbeligt aarlfgt 0))erf7ub^ 
})Vli be ffulbe blot barffe bet flore Solfetab^ fom Siffngétegene 
maae ^be foraarfaget. £Ict) beéuagtet maaflee noget Ot)er# 
fhib enbba tilbage, faa er fanbfpn(tgt)i('é ti blot bette, men 
méit, enb bet, gaaet tabt ))eb be flo^rfe Ubt)anbr(nger , fom < 
benne ^erfobe fanbt @teb/ til ganbe, ^bori 9{ormannerne ^aobe 
fat fig fafl. 2)anmarfé røefolfnfng bar berfor oeb @(urn(ngen 
af bet lObe Slar^unbrebe formobentlfg noget ftoagere, enb ben 
^t^be bcrret i Segbnbclfen af bet 9be. 

fffterat (S^riflenbomnun t)ar bUun ^erflenbe 9Ie((g{on i 
2>anmarf, biet) bet bebtaget fom 9o^, at SIrbelaberené Sorb^ 
efmbom, Itgefom Soéoret, lunbe beleé imeOem StrbCngerne* 
IDenne Sobé Sntagelfe falber formobentHg enten nnber |)ara(b 
Slaatanbi, eller nnber @t)enb Zbefffo^gé Slegferfng i) .^Derbeb 
foranlebigcbeé Soeleneé Ubftpfning, fom ^at)be tfl Sølge, 
at ei blot bet Stntal SamHier, fom beboebe bem, men fenere 
enbog langt flere, funbe finbe tdflropffeHgt Ubfomme oeb be 
minbre Sanbeienbommeé om^bggeUgerc Dprfnfng. Senne Sobé 
Hntagelfe »ar berfor t)(iinof et af be t)(rffomjie røfbler, ber 
anvtnbteé til at fianbfe @ørøber{erne / fom bc djxiflnt !Danf7e 
betragtebe i etanbetSpé/ enb bereé ^ebenf?e S^bre; ogbert)eb 
bar altfaa aabnet en b(b SRarf for 93efo(rn(ngené Xilioætt. 
2)og blebe golgerne beraf neppe fpnKge u»ber ©oenb i£oe# 
fH^ii og Stnub ben @toreé Slegferfng, ba Sfrtngétogcne enbnu 
fortfatte« nnber ben forjinwnteé Megierfng, og be Uboanbrin^ 
ger til ffnglanb; fom foranlebfgebeé bcb bette Sanbé Cirobdng i)De inttit. nilif. Dan, p. 115 sq. 2(1 ^olfcniffngtKn i 2>:inmaTt i I3b( ZmI}. 

unbcr b«n (ibfJnerontir Æcngt, timcUffoilé opflugrf 0»trf!iitbc 
llJerfniob ^ar tød'olfiijngcn f ben felgetibe !Dccl af bet lire 
ttttrffiinbrrtt, (fierat Sorbi'nbclfm meb engcHanb oar \)a'oct, 
formobriitHfl gfcnBuiibcl bet Sabte, og »ar manjT« i ^(gtjnbelfeii 
af bet 12le31ar^unbr(b( ftctrfcri;, enb npgen|itite for- SRcn ba 
tflfeifbe ^(nberntS pbdaggenbc ^arevttitr cg 26 Marg ajcr« 
gcrfrfg bm cl nt)t j^ncrf. <£ai'o afmaler mcb llcrrfc Sarvcr 
SelflfriK af btgfe SlalionatuIyfferO/ og »fl, al mtiitn ea 
Ivebifbrcl af Sanbi-i »ar [agt ebe »eb 5icnbcriicS ^nsrjin. 
3)(nne Sriibrfiig er bog ntvpc fri for Ottevbricclfc, ba ©aro 
bciwb »tlbe flfCe SlbfalonS pg ^albemav ben Storeé Sorife* 
nrfier, font bel fFtilbted, at Sc'i'l^olbei beiigang, ba tfan flreo, 
»ar ganfle anberlfteé, i et bcfto fturferc 8ijé. ^mfblertib maa 
bog UeiibtrneS Øbcliiggelfer t)a»c »fftel betbbc[(gc, og golfe« 
mffngben l^aebe ubcn £otvl f betcc Sibéruin libt ti CIfe ringe 
%ab; ba ti blot mange anennrffcr care falbne, bcclé i be 
flribenbe ^ariinS bicbige flampf, beclé for ^Jcnbctiieé ©»cerb, 
men trøigi.' en (ler 2)f«iigbe af ?anbf« Snbbljggere »ave bleune 
bortjlcEble af Scvurevnc, og fenerc pao be »enbijte Slaoc« 
marfcbtr folgtc fora IrsUf-J. 2:pg belte ^ab ble« ei blot 
erHallet, men enbog en betobdig Siloiwt »iinbet i bci paafoU 
geiibe Sibérum unber Salbemar ben €love^ og i)an6 Son* 
iter^ ateglcring, ber uben Xvivl ogfaa mcb ^enfpn IJI Solfc 
fomterelftn er !Danmarfd l^elbiglle '^erlcbe i ^tU SDlJbbelalCcrcu. 
9taar man »il |oge vtb fticslp af (ebingéforfa tit ingen og 
jluiibfFaben om Jtvigérnaglen^ Slerrdfe at ubjinbe, Ijvor l)eil 
9ol(era«ngben j!rg 1 betle :£ibi!vum, og fjvoi jlor ben alifaa 
»ar »(b bete Slulning, eller omtrent 1 SKiblen af bet 13be 
9lar[)uubrcbe: »il ben oDenfor brugte Stcgncmaabe nu iffc ')S«io, hiBt. I>«n. libr. XIV. p. 71« og T3ti Ccftce 'Samtci UbaJ. 
<0 admoldi ChroDic. Sla«. I. U. c. 13, golffiiiffngbdi i Faiimtirt ( 13bt tCarl}. S7 længerf funne fere (il nnget 9!(fulfat. ffun&f bet enbeg ub|inbf*, 
Ifeox ^B(t SJodtnrf Sntai mx ftrg« Cfb Opbijtlning af ni fior 
^»l af bi tntiagrDffrtnbi: Wmlnbrngcr, fan funbe btut Xa( 
beg ifte longere brregne flnwllft ttf gcbingé^ærfnS Ærfgere. Gu 
mffltibftpbfKg Seer af ^anbeK Sorbcienbommc ear ffbcnK^rf* 
fienbommend Onbfor'lfe (ommen ( ©eiillrg^rbrnd ^»nber; pg 
tfelge ben Mclning, Srom^ebélølelfe lja»be faaet ( SEUIbbrlflfbe* 
ren, ttare be ©elflHge for €tcr(JebcIcn frdagne for at beeUage ( 
Sebingébsrbernc')- 3llebetfor be tlbtigere, af ffortger cg ^eif 
tinger unber^olble |)unétrc<pper ttar nu traabl en talrig Cladfe af 
prCvilegerebe Sorbbrugere, fom ^avbe forplfglrl )Tg rfl at møbe, 
intt @ang ?ebfng fTulCe nbgierr^, ( ftilb ^tnjinfng og IJI ^((i, 
itaob al be fif ?ov ti'I at maaite bQrfe faamange ^Vtl, fotn 
te Innbe orfe^), aben Sorijofelfe i bereé Sfencflfpligt. $0* 
H6U SRaaber var en megrt |}cr Iieel af ^anbct^ Sorbeten« 
tenimt unbbragne Ccbingéticneflen , og ben banffe Cebingé^orr 
VQc berfor CRe Vorrt I Sorljolb tii SolFfmcrngben, ^tn var 
»erHoiob i bet 13be Slarlfunbvcbc minbre, cnb ben fniobe 
iwret forljen. 2)Ien »ecb man enbeg, ^oor fJor ecbfngémagi' 
ten bengang var, faa fan ntan fffe berfra flutte Steget nn' 
gaaenbe ?lnlallet af be SJeef, fem enbnu bengang vare unber* 
laflebe erbinggbprben ; t^( benne forbeetteé itU longere efter 
Soelene* tintal. SWan ^avtt, maaffec if(c ret l«ngc ( Sor* 
ve(en '>>, forlabt ben gamle Sorbclingtimaabe, fom nu fanbte^ 
nbeqoem, cg fnbfert en ganflc ni), ^errcberne inbbeelted »el 
enbnu, fom fer, ( et »ffi Jlntal Skipen, ener 3)ifirirter, ijDor* 
fra et Bitb {Tulbe ubru|leØ. Si^vevl faabant ^DiflWft beflob/ 
Bgefom for, af « viR Slntat .Jiavne, men berveb foiflobt* oacbirt 8eo m. o. 
^eaamtff. III. ;. 15. 18. 

*)Vlaa9f f«[ft f Scgpnbcir«! af W 13(t VartiunbctBt : f. min Hf^. 
åa iavlit. niliL Dm. u. ■ 
I 

nn fffc (fgffaa mange ^ccl. V(b (n |)at>n (f benne ^el^ti' 
nfng) forllobe^ nu et ?rej}b af 3flenb(r(|aarbe , iutellcin \)vii 
(Sietc fltcr 23vUj](re tcii 4*pibc, fom focljcn Ijodetc jjaa ^ccir 
enfeli ffioel, oar foibeell cft« eicnbommcnfé Sloivdfe. aSaii 
IjoVCc til tcit Sitbc inbbccll ^eabergiidtbene 1 tre Sliofcr. 
£i| ben ferlle (Siaéfe l}i»rtf bc @atirbe, fom ^jobe ( bel mlnbllc 
faa mrgeii ^cib, at ben, veb ben een @anf| for alle tcflemle 
Sorbtaration, »ar »urberet for t SDiarf ©ulb etlcr 8 3Havt 
Selv. Xil aiiben ISIaéfe i'fgnebeé be nifnbre GienbDmnie, 
fom iffe ^abbe 1 SJarf @iilb i ^exi, men bog 1 Snai'fStflo 
(Der bercver; ii[ trebie QiaiU t)ctte be enbnu minbre 4$ien> 
boouiif, fom ^aube 2 Wavt €olo 1 iioxi eKcr bevooev. Xil 
flt banne eet af bt ooennorriile Cagb Ijei-tc Ivc ©naibc af 
ferRe 6(<l^fe, ellcv fov Ijoer af bem, bcr mangicbe, ro af anben 
filaéfe, cKer fire af lrcb(e Qla^fc. SlnlaUel af {>aviKbrcbrene 
(unbc alifaa vatlere i'tncllcm 3 og 12. $t)vben, ber ^uilcbc 
paa ^cert enfell tfcegb, fovbeelleé imellem ^aoiiebrobtene efter 
famme Gla^rittcation. (fiercii eller 'lirugeven af en Cicitbom 
af ferfie Qla^fe ti'IfTeb en Srrbiebecl af be fcrUebd OmfofltiJit* 
fier, 09 gforbe, ^oer trebic @iing jlaaben ubrul^ebed, vtx^oiiliQ 
^vi^étt enefie. 2)ttt ^ovbbrugcr, ber I)orte til aiibeti Glatife, 
blbrog en @iettebeel af biéfe Omfoflninser, og giorbe Ijunt 
fieite 9lar (jeifoiilid ^rig^tieiicjic 0. f. V. ^ax en @iciibom bon« 
f«(ict, ijollebc Ccbinøébitrben paa Soeiieren; men va\ ben f«« 
flebc 3crb unber 4 2JJarf Solo , faa laflbeiJ beii Itte i ^cegb, 
men Sffneren betalte i Stcbet berfor, Ijterganfl ?ebinfl jTiilbc 
ubrrbeti. en Ørtug @olo til J^ongen. Set famme betalte 
@clveleven, naar \)ai\6 ^orblot cl ubgiovbc 2 SOIarf @ol», cq 
altfaa itU fuitbe Fomme i trebie Sla^fe. 'I^eiie faibic man .al 
fIbbeiCo(rvr«be*. 3>e faaFalbteØaarbfabefravne, fmaa 
Cobber, btr »ar aflagle af be llorre ®aarbeé (Siunb, 09 IjutiS gfoYfemimø^ i fVrnmarf t I8tc Vort« S9 

^ofOcrf fccraf gførbe ^oDetf, twire (fft fonrffflt fatte for 2tø 
ting 1)* 

IDerfom man nu blot efter benne Ceffebnfng )){(be itø 
rrgne et f>erreM SoITetal, faa \>ab<, fe(t) ( bet Zflfcribe/ at 
nan t>(bf}e, ^or mange @f{pen bet ^e(e ^erreb/ og (|))or# 
mange $)at)ne et^t^ert 6f{pen (nbe^olbt, 9)efu(taret b((t)er me^ 
get nbeflemt; ba SorflfieQcn fmeOem bet mfnbfle mu(fge og bet 
fiørfle mulige ZaI bkto ot)ermaabe flort, og ilntaOet af bem^ 
ter beboebe pr{))i(egeret ®obé, eder fabe i Qtxrrfirbe, eØer 
ffmtt tfl (Saarbfcrberneø Glaéfe, funbe {let iffe optageé i 9tø 
regningen. 

^foITningené fanbfpnlige @tørrclfe beroet t)o?fentIigen 
paa, ^n)ibt 93oe(eneé Ubfl^raing i ^Uminbelig^eb^ tit ben ^er 
omtalte £ib/ fan antageé at "oceve {Irebet frem. Sit en 8anb^ 
fientom meb I SRarf ®ulb i 3orb enbnu ^enregneé til førfie 
Giaéfe af Cønbergaarbe / tober aUerebe i og for flg felt) paa 
en Havl Ubfivhting af ^orbegobfct; t^i 1 aRarf ®u(b i 3orb 
fvarer omtrent til ^toab man fenere falbte 3 Sbr. |)artrorn s)^ O^et 9{«rmere om bemie tKle Sorteltn^lmaabC/ f. min TiUf* de instir. 
milit Dan. p. 97—124. 

<}6ainmrfl. p. 77—^. t>oq maa jeg giøre opmcrrffom paa# of ben 
4>art(eméoarbrnnd/ (oormeb {eg (yer 09 i bet S^^d^nbe fannnenltøner 
ben <r(bre r^orbraraften, ttfe e^entlt'd er ben n 9 < t r 9X a t r < ( r ( , fom ^ov 
o«ret øfslbenbe fra Jtong (St^rtftian ben gemte« inbtU vore taqti 
men ben forubgaaenbe/ meb (Sobferneé 3orbeb#ger ot>ereenéflemmenbe 
&fxilb^cttnin%, fom 1664 ertlsrebeé for ben gicrlbenbe Sanbmatrifuf, 
boorefter ®tatrerne fPuIbe opfr<n>e«. jDa benne efolbfortnfnø nemCtg 
oar bpgget paa famme ©runboolb/ fom ben øomle Sorbourbedng« 
poa@ tørre (fen afben aarligeUbfæb/ faa !an ben i be enfelte SU« 
ffflbe ooeralt fommenlignr« meb benne. «0{en ifølge fin private Dps 
rinbelfe oar ben tun libet fPietet til at osre almtnbeltg 9?orm/ ba 
ben ofte oar oiltaarlig i jtne IBeflemmelfeo oø i 2Clminbe(i9()eb ubtUiø 
imob Brugerne af be flettere 3orber/ ber tun øar>e rfnge Kfgrøbe. 
jDe t^pige iClager formaaebe berfor Jtong (S^riflian V til 1681 at 
fabe begpnbe en 8?eoijion af benne Gtplbfcetntng / grunbet paa en or< 
bentlig Dpmaafing og (Bonitering af Sorberne. SXaaleftotten ^ bcr 30 Soltnnzngten i Canmarf i mt Tiaib. 4Maxt @fflv altffia t(I 12 Sfiepper, fs ^ ^'>f' '^^'v tfl 6 
©ficpi)« $)avlfi>rii. St 3prtfgobffI fctngnnfl tfrfctfgOrtr 111(9« 
utPtinrt, maa c^U^i iiatué af ben ftcrrdff, be ^iriibommc 
( SUmlnbfllgfjrt i)a^e, fem emlnlcS f Bovf ^iftcvifTcfiilbfffrifltr 
fra ^iiii SiD Wcn Inirl 3)c>riiiiittil vifer ti'ltr va tii faa 
flar cg omfarttiitc SDioabc, fem bcti rocéfilbiTt ^ifTotié 3pr< 
btbog, fom er aftipft i ^bt S;«! af Caiigcbcfé Sirrpldres re- 
rum Dan. p. 1-152. IJi'l «■ bfllf qiÆrfcIigc SEffoiiumcnt 
120 flat Vtigrt, (iib btt t,itépmft, hvorom ^cr talte. £tt 
w (fr«« 1310, SWni f<fl fjar allerrte cWnfor anferl ©runs 
btn, ^»crfcr mon nfppe fiiu antagf, at Splftinangbcii ( S(té» 
TUtntnd fra 1230 ril 1330 er vdicI, men fiiarcrc maa trcc, 
nt b(n (t fcrminbfltt. ©obfct car bfrfor i cttfvcn lilfo'Ibe 
1350 iff( briijteligt mm iibflyffct, tab Ut aKmbc ^avbc »æ« 
r(t 1250. IDcrlmeb fcfr man paa ^Dcr SIbc af SJcgcn, at 
brr I3T0 funbc trocrgfé It'l ni €aniitirn[^gii[iig, i^imrgdlaac 
Bit, fptn Sdgc af bni fovtt SJob. 3fg tofukv bcrfot ifft 
cm, at benne Sorbebcg (an bttt^tttå til at gfee tn Soicllili 
liitg cm, ^ocr Vibl bet cmlicnt var fcmmet mcb Ubilvr>i'"SC>i 
aUtrcbt et flarffunbrcbt Ifbllgerc. ^t^ l)ar, før al Tunnc btn^ttt Dtb brn nQC tBurbrrinq, cor ctl btn famnie, fom banbc onttt 
tiruflr uib ttn iribrc, og tn 3»nb( .^arllncnt SBrtDtnina i Ximfnbti 
Uabtb ferblte ufoianbtcti men ta man etb Stniriontn itCt I«g Ub: 
fobtn, mtn bel fotmobrbt Sttto.^itootnu lil 9itti(fnor, bltii gar* 
(olbtt imrlltm Sorbricnbommfnrf QataU og tint Sfølbfatninq RKgtt 
eotiabtlt. Snicbciié nianQceitnboiniiKmeb jobiSciTbci btbolbt bin vis 
brt Stijlbiaining, bln btnnt for bc flcltc Soibfrru^ ncblut, mn, tfltt 
SorbjRionntl« Wtffuffmbi'b, i mrgtt foi:|7iiUiii ®(ab. .^nub man { 
b(t ISbt og Hbt XoTbunbnlt batibt an|Iaact til tn tOlatI ®u[b f 
SBirrbt, 03 i bci I3b( DQ l(ibt Uncbunbnbt ^aiibe fFelbfal for btnocb 
8 3enb(r ^orttgrii , tunbt i SbriRian btn ^imtte tDtatrtfi 1 finbcS 
Durbcrcc paa ttt eteb fer 3 Zir., pao et anbct fut 2 a;t<r. 09 pao 
(t tabic maofFtc tun fer t ab. {lattlorn. 3 bt fltflt Silfalbe ml 
allfaa tn -SHittt CSulb { 3orb part minbrt, tnb 3 3br. ^arttorn 
ifl» btn nptri aSatritul. øfore en 6aiimifnl%ii{nø/ fammenragt alf bet ®obé paa be førfie 
24 @{ber af benne ^orbebog/ font er optt^ntt faalebr é, at baabe 
6r9(bftirrn(ngené og Scrfterneé 2a( nøfngtigen angtoeé. 
3)et nbg(ør i HU 81 A 93oe(/ eg berpaa fanbteé, foruben 9 
OoTC ®aarbe meb 2 rfl 4 9oeI (o: 26 til 62 Zbr. f>artrom) 
^t)er, 322 flørre og minbre eanbefenbommé, blanbt ff^iitt 6 
neb eet Soe(^ (Mi Zb* |)artforn) eder noget berobfr, 2S 
neb I «oe( (nbtfl 1 Soel ff^v, 23 meb g »oel (5 Xb. {>artfO , 67 
aieb i eori (3^ Sb. f>artforn) ^t>er, 176 meb i Soel (l§ Xb. 
iMirtfern) ^oer, 10 nieb iV Voel og 17 meb sV Soel eOer 
mfaibrc. IDeéuben finbed paa famme '@oH et Slntal ®aarb' 
farber, bet fffe otKralt noCagtfgen angfoeé/ men fan anflaaeé 
til omtrent 60. !Dette er tofflnof et mo?rfe({gt Stefultat, ber "oU 
fer, at {>atobe(en af be flcrSanbjpPe Saiibbrug bengang loatt 
fmoa (Saarbe meb li tfl 2 Sbr. f)artforn, fmebend fun i 
af bem ^t^be meSem 3 og 5 Xbr. ^artforn, og en @{etle^ 
bee( 5 £br« og berot)er* IDet er ))aa ben anben @{be pao^ 
falbenbe« at af 322 minbre 8anbbrug fun 17 ^at)be unber 1 
Sb. |>artfom. SRen benne Sef^nberlig^eb forflareé benoeb/ 
at bet er Intter 8o?f}egobd, bi ^er omtale* 9<rf}eren af faa 
fmoa bobber giorbe forbtoanifgen ^ot^eri, og ^enregnebeé ba 
tSL ®aarbfceberne< Glaéfe. 2>enne ^efe Glaéfe maatte altfaa 
nebregneé, naar ^i tjtx t^ilbe f)Mt bet rette 9or^o(b. 2)et er i 
varigt naturligt, at Itbflvf ningen if fe ^ar Mxtt (igefior i aDe Ogne 
af@tarKanbi}. Hi ben imlblertib iffe ^ar t)arret fiorrfere, men 
tMrtimob foagere paa Sorflegobfct, enb paa @e(oeiergobfet/ f^^ 
neé man at locnt berettiget til at antage. 2)e ^er om^anblebe 
mA Soel, etter ligefaamange Warf @f9lb i ^orb , ubgiore i}£)09 et btt rommenreonebe ®ot< fra øanfTe fortfiedigr Jtonter af j^rn, 
Bemliø fra Cicvné/ Øaarfo jammer, Slottcbic rø# Glaørlfc oø Subfe 32 Joltcmiiijibfti i I'flnniait i I3bc Morfi. ^U 

nffflcn \U af £(«nanbg f)tle €f!}lb|>tnmg (43l{> S9?avf)^| 
lor mnu antage, al bet ©urffic i ©((nnrnifiiii ^ar Vtxxtt ub* 
Puffri I faiiimt Sovtjulb, faa fclgcr, ol Si^Uanb bcitaaiig ^ar 
iiibc^Dlbt 32,100 flBrvc cflcr minbK ?aiib(iVnbpmnic , fonibcii 
pmlrcnt 6ono ©aarbfffbfr. ?ilu wllcr Siællaiib 32,5'»l (lem 
tUtx minbie Surbbrug, ^Boraf nifrc (iib ^altjparlcn (n,00.t) 
cvc imbcr I Sb, ■^artfyvii, foruCdi 5912 icfblorc ^ufc^). 
SOIdii t)ar ditfaa @ruiib til at antage, at i£i«(lanb ubciifcr 
fliebRabrtiic, i (itfli: ^lalofc«! af bet isbc ofl i ^Jegunbelftn af 
ben Ibe Slnrfeuiibrebe, |av »cerel (igefaa fro-ift bcfolfet, fom nu. 
WHt Mi oi'bne be cmlalle 322 mfiibrc ffienbemme unber 
be tre »eb ^ebingélooeii brftemtc Glnéfer, faa fomme 119 f 
fi?ifle Gladfe, 116 f atibcii, men fuu 10 i trebJe Claéfe. 
11 tinoe mmbre, enb 2 SKarf £p(t) i 3crb. Se lo forfie 
Sal angftie fcruipbenilig IrinmeKg jxter bd 3cv()plb, ^»en 8ln* 
taQet of ben ferfle Qlaéfcd ^orbbrug ter antaget, bcngang f 
8l[mfnbel[flt)eb al ^ase fiaaet tii Slntall« ( ben anben. !De 
fprfjolbt fig terefl« fom 2 Kl :J. OTen bel Ircbie Xa\ angt' 
»et ganffc »ift Iffe bet retir Sorljolb, IjDori JlntaUcl af brnne 
BlaflfeS 3oibI)rug i Sllmutbrligljcb fJob li'I be anbwé; l^i bel 
er aabcnbart fer [a»t. ^(^ ^ar o»enfcr anført ©runben 
bertil. ll'el er (ii naturlig gplge af, at bd I)(r om^anbicbe 
©i>b8 ev 3«ftegobé. ?lf Seføctergpbé Biibe man fiffer! Iiaior 
fed et inrgd florre ?Irttal ennbtrng i benne Glafife; tt)i bet 
er nalnriigt, at ^»cr UbRvfningen Bar faa »ibJ /icmnirt, fom 
ben bn tar i 2)anmarf, bcr er ben iffe ftan&ftt teb en Stor« 
leife af li Sb. ^artFcrn, men ^aaet et gobt ^t^iffe Ungcre 
neb. Ht Seblngélovcn banncbe rn trebie Giaéfe af be Selv 
eiere, fom ^aobe minbre, cnb -I SWarf SpId i 3orb, (mcbeué 'JS. oreiifi>r JinnKtrFningtn ©. l.'i. 
'';S. id ©latt|li(t( liibelDirrt, 2b(t *(ft(. ^ Solfrmcrndben { IDanmarf i ]8be 2(ar(). 33 

ten (ob b€ faa %€tfltxt, font ^ørtc tH itnnt G(aéfe flbbe ( 
OtHnfopbe, tpbtv oøfaa paa, at bereé Sal tf fe mt faa ringe. 
fMt Dl, for at ^a^e et befiemt ffor^olb at ^ctbe oé til, an* 
tage, at SlntaOet af ben trebfe Gladfeé ^oi'bbrug for^olbt f[g 
IQ ben anben Glaéfeé, fom 1 til 3, faa turbe Del bettc |Sor» 
^olb fomme @anb^eben temmelig na?r. 

9lnDenbeé nu bette 9or^o(b beb @ammenfo?tningen af 
iKiDnelogene, faa DiOe Di funne fomme til Aunbffab om, ^Dor 
talrige be Sanbbrugere Dåre, fom, for at bruge et mobernt 
Itbtryf/ Dåre inbflreDne i SebingéroHen* 2)ertf( btffe'oti forub 
at Dibe, ^Dor talrige omtrent biéfe 6a?gb Dåre. !£)anmarf 
^Dbe, fom bet fpneé, i bet lObe og i forile $)a(DbeeI af bet 
Ilte tfer^unbrebe en ^ebingéflaabe af 1200 @fibe, befat meb 
3S tfl 36,000 SRanb* SRen eftcr^aanben fom be 8cbingép{ig« 
tigeé Stntal fDo?ffebeé Deb be ^rioilegfer, fom gaDej ®e{|l(ig# 
^en og ^erremornbene, lnb{?rcenfebeé @fibeneé Xal Unbet 
ffrff ffmnn Dar 9(aaben fun lioo @fibéi) flo^rf. 3 @(ut# 
ningen af Calbemar ben SInbené Slegiering Dar @fibeneé ZaI 
tabfTromfet ti( 850 s), 2)ereé ^emanbing Dar forffieKig. 2)en 
fDneé (igefaa fielben at tf au Dcrret unber 20, fom oDer 40 
ISanb. aRibbeltaOet 3) for @fibeneé aRanbflab fan antageé 
aå (K^ Dcnret 30. 3)en f)tit %laahti Sefo^tning (af eebingé# 
binber) fan altfaa anflaaeé til 25,500 Srøanb, og faa flort 
MT følgelig |)aDne(ageneé Stntal. Sil at banne bem Dilbe i^Saxo, liist. Dan p. 661. 

^ Dette Zal n taget af Jtnptl. ^a^a, (Saip, 32. Tit bet rr ngtfgt, 

eøer ibetminbflr , at bet nærmet ftg bet riøtiøe Zal, fan do^tgiered 

Mb anbre iData^ men bertit ec t)tt xtU Gtebet. 
')2)ette ^ibbeltal ec ubbraøet af be ZaUf fom angtoe bc 18 ^aSanbs 

fttefibté Seffftning i $8a(bfmar« SorbeboG, Script« R. Dan. VII. 

583- 535. Tit be anbre |)rot)inbferé ®tibt funne anfageø at t)a^t 

ixrret i TCtmtnbeligbeb af famme Gtørrelfe, fom be (^aUanbfPe, øitred 

fanbfpnttøt oeb anbre Dato« 
JMorm SMffrift IV. 3 I 

\ flltfaa, ffrei- itt pOfnfur atitajinf 3pvf)pie, t)9vt 40,800 aSenl 
af ferftf, 61,200 nf aIl^rn og 20,ioo nf tvrtie Cla^ft, f 
sut flf bc forffirUfflC Slaéfrr 122,100 iSonbfr, [)oié Canbbrufl 
»av 2 SBarf Solo te 3(ifvpc' ^artforn) ttlrt bcvtuev. |)mil 
maar nu locggcg bc, b« faCi- i iDotrrfiTbe, nemlig adc bc i3c[ii> 
tim, frm.^asbc miiibrc, (iib 2 SHflvf ®oI», bc Skiftere, ^Bld 
(anbbrug t>ar minbre, rub i aHurt 3el», be Sprbbriigrvc, 
fem df tfn eDfi' anbni @ruiib (f. Sr. &nf<r, b(r ingfii 
»ornt ©Bniur ^aebt) oarc friragne for Crbdifl, ofl ciibdig 
bet {lorc 9IntaI af Saitbnioeitb, Ijvid ^orbrr cntrii tlor beflcbe 
nf bet faafaibtt ffennælant o, cB« tiUigc af fi tun« la nb 
cg Mdifbrtsl (>: 23i>frned reeObragne 3oTb(v, bc egentlige 
$t)mai'Ter) , men ^vié f abcti^giHiiger uave opferte V"'* "> 
©ruiib af forfliiatinte tflaéfe s). SUaar jeg for at afrnnbe 
cvcnncrvnlt €uin, unflaaeT SaUel af biiJfe Scvbbrugere, fom 
ttialte T'iflt iftebctfor at gtorc Cebing, til n,600, fao fepg« 
ter jeg fuu for at I)a»( anfat Summen for Ia»t. 3>ttte 
Stntal lagt til bet osenfor anforte %al af leblngd))llg< 
tlge Sorbbrug, fovbeier Summen af be fifc tjrlttilcgc« 
rebe 3crb(icnbomine ( X'anmarl »eb bet ^cr omtalte 
Sfb^liunft til 131,000. ajien berti'l fomme nu bc priof' 
leg er eb e. ^erfjen ^erte faa gobt fom alt JHoriei« og 
Gapitflégobé, lilllgemcb aUe ^Viifterneéffnibcbégaarbc=). Ml 
beltc ®obd iiar txrrct meget bciDbeligt, »il inbfceé, naar 
man veeb, at bc fle|le af »ote mange jtloflevc allcrebe ■J^ftlU 6*ct(, fom b(t føniB, te fKRt SIcaFnlnatr of Klmintilnotrnf, 
btt oac opboer.bi fiben Stgnntflftn ør btt Urt KaitiunAt(t(. tOIon 
tdliu M ((IliIiDc£ Dunbntl[3clian^ fom ittc la^btt lil !Bt>tmttrttxat, 
mtb far|f[tlc ^taunt (nicn Ornum cUcr Kuib. )f( oomfoc Hnm. 
unbtT @. Ib. 

')t>« marmde 6(rom f. min 3(fb. <le inslil. milil. Dun. p. 
ISI— 185. 

*)3(bfft CCD, III, S. iO. goittmartjben i ronitinil i labt Jlor&. 35 I kcngang vart Mtcbt cg ( ?I[miiit>cIlgVb mtQ(t rfut iottt 
\ ittt. $>Dcn)iM 9?iffop))erii(S SOifiifalgoM »or priBdfgcrct ( 
bcnnf $>f nf»ii&f, foonrt' jeg ^ata til at bcfltmmr; mm bt tal« 
rigt $K«cmanM 3J(cnfa[flaavb( — oni jeg faa niaa faltt Um 
— l)prt( terril. acdtng ©obS Bar tfngaiig f HlmftibfKg^tb 
cn^tlu fan ©irMgebé. Il^fn rige $>frrfmaub dtbt en iWofiigCe 
Øaarbc, fprebie runbl oinfifng f Siinbtt. Wm futi bc carc 
frftagne for ficbfng, fem ^itvrtmonben b!)rfcbr for f^fii 3?cg» 
Bfnfl. 3Méf(<Saatb« oDfrgau ^ati btrfor t(I be faafalbtc Sr?« 
btr C5oroil'"0. 23t(it(forJjo[bct bar bog cgeiiriig fim rn 
fgfn Sorm for el S'ft'forljolb ')» P8 faobannc ®aavbe bf 
heitté flabffli, Ifgefom anbrc Si^ficgonttf/ af en 5?onbcfamfl!(; 
■len ^rjben bleo, ba (jan »ar et Slogé Syenbc, (ffe fat for 
Ørting. 511 bWff ^aaibe fjaoe Btrri-i meget tiitrige, fon flut» 
M beraf, at ^crrnnDenbenrd Sal bengang fanbfimlfgen (far 
•ecntt megtt pert, bo be ( Srrening meb Slongeng wrbéKge 
ffmbeténiariib ubgføtbe ^cfreng Ijdr 9ipttev(, og ben ^erfobt 
( Srig^ljitlorfen, ba WtHicdfie Sujrfe plciebe at afgiore Sam* 
ptni UbfalD, oUrrebe bar tegtjnbt. Wtn bel t>ar egentlig at 
paatage fig ufornebfn ftorre S^jibe, frøld Smogen »ilbe tift-pbe 
Smgtn at time til $)efi i fiilb 9Iuftiifng, tioar ^an Hfe efebe 
øg b^rfebe for egttt Wegning (bEtmfnbfie 4 faabanne ©oarbe; 
pø to mere ulige gfationalfovmuen efier^aanbcn bleo forbcelf, 
jo mere Cumé og Cvcibaabigbrb log 1(1, beflo fa^^tJaitligere 
bleo bet, at tnfelte rige Slbdigc dtbt et langt fi^vrt $Ititai 
Vrvbrgaarbe. $aa benne ^aabc unbbroged, erierljaanbcn 
fcm Øtfftlig^ben og »Ibden tleec dgert, et fJeble Porre «in« 
lal af SanCeienbommeiic Sebingdfcriiligidfen. |>DorDiCt bet var 
foumrt bermeb 1(1 ben 3lb, ttcoroni ci (jer lale, fan mait maa- 
ftt tluirc (ig lil efter ben Sorminbflelfe, ^ebing^jlaabentf @lor' 4 

! 

4 ■ ^t- SiM^tfl. I. t». I 36 Soircmangbcn i ;>(iiiiT«irt i l!lt( Xari). 

rdfc ^nvbc HH fra Slutningrit af bel lObe til ^libtm af t 
13bt Slai^iiTibri'bc. ^c^ Cd fvvDe Sibévunft talt« ten banffc 
fitbiiigeflndCr, fom vi IjDitc eotnfpr, I20(» @(ib(, tjcb bet fib« 
fle fim *SaO. Sormiiitffclffn Dav ubcn Xofol fpvoarfagel fcer< 
»eb, al (II per Sffi«iiflb( 5Dr^fgt'b6 »eb Slbelcn« og ©vttllffl« 
\)ttcn6 ipviBilfflicr unttbvoficé trtiiifléfcUJl'fltcIfeii, og aJJæitsbeii 
af bet faatebtS »rfDilcgfrcbc &oiå fpiljplbl fig faiibftmligfn 
t(l bft upiisilcgcrcbc, font bcii Soviiiinbftdrc, Sftingéflaabm 
bavtt libt, ii( bft tilbogroffrcnbe Wntal af ©(ibc, eHer fom 
350 1(1 »30. £>erfoin b(t fiaa ben SKaabe ecblngépltøtfn 
unbbragitc @obé, fotn man ^ar Kel li{ at troe, t>ar ubRijftcii 
fammc 3ov^cIb, fem bel wptMlc^txtU ®obé, \aa l;ar bel cerrel 
fprbfclt imellein 5 1 i(l 35,000 \ioue c(j utdtbve )?anb(>rug, 9)ien 
betle £al anglocr cé Iftc (Summen af famrlt'gt firtvilegevcbe 
Sifnbomme. Xt»nt var ubcn S«io[ ncgrl fterre; t^l bJfnl 
Xal anQfuer Fun ben Silvcftt, bet )3rici[f()fi'eb( ^o't^'Øi'tié Hf 
( ?B6e( af fjaloliebie Slavfinnbvebe, men itte beld cpvlnbelfgc 
@lBmlf«. SlDeicbc teb S[iitiiingeii nf bel lObe Slar^unbrebe 
maae nttnltg et iffe ubett)bel(gt ?lntal ^ovbbiug antageé, paa 
®vunb af ?3vufleriieé fcrregne Sifflfnfl, at fjaw »crret fdlaflne 
for ben alminbclige Pfbinaéfciplifitelfe. 3fg lanfer tjerttcb 
yna all bet iiongen og J?vencn Klljorenbe ^Tbrgobé, fom 
(ffe tar bortf.Tftct, men enten, bciilogt til ffongeiié |)of^pIb» 
nfiig, builebeé for tongclfg stegning, eUer uar gt'oet ifongené 
lieneflemienb fom Seljn. iJcviif gicvbe bc »el flvigéttenerte, 
men vegnebcS egeniUg ilte (11 93onbcf)ivi'en (uublagen forfaas 
«fbt cnbeel af bem, faafom Stvti^mcriibcnf, onfoTtc beiO, mtn 
tfl j^o^gcllé fvfFttbevabnebe ^uuélropptr. Cn flor (fcrmo« 
btnllig ben |)orDe) !X)(eI af tiéU Imuétreppcr bellob imibleD 
tib af »el^avenbe (irieitbomøtcKbbei'C , ber i en (rfgerfi Clb 
frlDtUIgeu toge Xlcnefle I benne meeft anfeete ^eel af peeren. 
VIrn U gforbe ba nalurlfgvlC« Ingen ferr^ill eebing^lieneflc af golfemcrngben i iDanmorf i ISbe 2Car(. 37 

tfrcé ®aarbe. Strgne t){ blot, at 5000 Sorl/ fom t(((førenbe 
jtrcncn og JFongené SRamb, tMgere, enb bet o))fnnon)nte 
%nta( Sanbbrug, vare unbbragne ben almfnbeKge SebfngéforpUg^ 
trifc/ og forubf<etu at i bet mfnbfle ben 2)eet af bem^ fom tiU 
^ørte ))r{t)ate (Siere, fenere er ilootn ubfipffet^ fom a(t anbet 
pxitat @ot4/ faa t)H bog beraf følge/ at t){ iffe funne anflaae 
antaflel af famtlfge for ^eb(ng fritagne 3orbbrug til 
tniiibre/ enb ^alobefen (b. e. 61,200) af be lebfngépKgs 
ttge 3orbe{enbomme» |)erti( fomme enbnu be @tra?fn{n^ 
ger af illmfnbfngerne/ fom ftben bet Ilte Slar^unbrebeé 
Cegpnbeife toare fomne i ©ciflKg^ebené og Ubelené Sk, og fom, 
efterat txrre opb^rfebe t)eb bereé Omforg, {fulbe ft)are tlfgift 
for ODorrfcebe, men formebeif} bféfe @tcenberé ^rtoflegfer 
Mre fritagne berfor. 2)et er 6ef ienbt, at @eif}(ig^ebeu (naon# 
Ugen be mange i benne ^eriobe fliftebe Aloflere) og Slbelen, beb 
Aongemeé @at}milb^eb og t)eb at benptte bereé ^engefor(egen# 
l^eber, ^axt fomne i Seftbbelfe af en meget betpbeUg £ee( af 
be @tafen tii^otrnbe illminbinger. vintage t)t ba , for at aU 
runbe bet ftbflanførte %al, bfSfe Sanbfirorfninger forbeette imeU 
lem 4800 forffieOige ^orbbrug, faa ^fliger berbeb ttntaOet af 
be pribileger ebe ^orbeienbomme i !Danmarf t(( 
66,000. 2)<éfe (agte til be 134,000 uprioCiegerebe Sorbeten^ 
bomme, gioe en @um af 200,000 ilørre eUer minbre forr^ 
f fil te 3otbbrug/ fom alt^aa labe forubfo^tte Silocerelfen af 
€t (igefaa flort fintal 9of!eber i (Danmarf ubenfor JfCøbflæ^ 
beme. SRen naar bi, fom bet ^cr er bor $)enfigt/ \)tae gvunbe 
en beregning af Solfemcengben paa $3ofleberneé famlebe Stntaf, 
tør \)i iffe blioe flaaenbe beb bet anførte Xal; t^i ba funne 
t^iiffelabe ©aarbfoeberne eUer ©aarbfcebeftabneneO O^arbfcrb^rr folbteé i dairle ^Documfnfer fnart Soflebcrnr, fnact 
bttti S^borcc/ Øatbfcrb^cftafncr talbtt« tun be førjlC/ (^avb- 
fcb^tmcn tun be ftb^c* t I 88 golhmartattn i Danmai( i !»( tCot^. 

uitnier ^txt^nin^ta. iDi'^fc Z^fitifnU nrmlfg anfaacé ud 
(H( for f«iffiltc Surbtrufl, tfrfrfpiii be bcin liiloflW Sorbet 
bttrct^tttiå fem ^eti^erenbe unbcr bc fterre @aarbe, ^Dortll 
btrté 23cl'o(rc fart IjotteripKglige; men b* oare f erfjotvt Sfl» 
ftflbe farfTi[tf, ofte maulTce flæift not befolfcbc 93pfJrtfrO- 
Xe VDi'c nicgrt talrige; t^i en^ocv ^oiibeganvb, font (unbe 
rt^neå lil be Hent, l)avbe i Sllminbdis^i'b een i'flec ^crt, be 
tlore (éiaarbc eubog temmelig mange QJaarbfitber. ^laitbt De 
oKnfov CStbe 31) fammcu talte .■»2T f*rffi(te Sanbbvug, 
^(njforcnbe itl bni roeéfilbffc Si|>c|lolé &oH. fai\tu$ 31 
@aarbc meb ^otblinorg af et ^alut ^oel og berooer. X^et 
uar fttabanne ®aarbe, font plefebe at f)a,vt (Saarbfceber; men 
be (lerve Ibtanbl bem ifavbe all(t) flere, 'iii lalie tcrfor oflfaa 
Vaa bet omtalte @obé omtrent m @aarbfceCicr. @fter bléfe 
3ort}o[b fTuIbe ber t t)tU CDanmatf blanbt Mi 200,000 feer« 
fiflte ^anbbrug ftnbcé til fomme Xib 20,800 ©aarbe flf Ifiin 
Sterrelfe og 36,700 ©aarbfæber. 3)ettc tiiflnol bct^belig« 
Mntol er fnarere for libet, eiib for (iort. 3)er fanbtetf i a3e« 
gt)nbelf(u af Slaret 1835 i Æongen'gel !Danmar( IfTe miJibre 
ciib 26,551 iovblofe $)uff alene =), et antal, ber enbog er (for* 
^olbttiiÉ) fiorrc, enb bet, ^Oortil »i ^a»e miflaaet faniilige lio« 
verlgfcrenbc ©aavbfæberé £al ( bet baiiffe dlfge { WitUtt af |)P'CCS 3i;r6rillira var ci bdltc alitb foa rinjc. $)« b(n rocefilfff' 
æifciilDK <^Bte bank i tct iMt Hotbwivtlii i Sntn SsUifc 18 
eanbboti: (frie girlficO bete I JCcc^ovb (f.^ ab. ^jrltocnj »g 12 
nnnrbftthtr tratr ) B>tt (J 3b. ^.^i iS<jca&mvii9°antibm, 
Sørb til en aarU<t Ubfob nf 2( ^unb Xna (alifaa 2; 3b. |).irt> 
lurn), 03 fine uf [B.iarKfirtri'iic bri {Jatet bcraf (>] Sb. ^.^i f. 
Ser. li. Dan. VII. C. 21. 6jaban etøccrirt af @aarbfLTt>cri1tS 
^otMobNt cdr beg not |i(ll>n(rt 1 tct l.tbc. tnb f btt I4bt Jtarluiii: 
bTcbr, tlgtfom len fntii« at vavt bicrtn almtnbtlfgtrt i btt l.^^c eg 
lObc Xarbunbrtbt, oib btn OJt i btt llb<. 3fr. ^J. Satobftn, om 
btt banfft etalltiKcffn iinbtr Pbr. H 09 Jtvitt. -2 ©. 30—14, 

'')e. Sialiftiff aubdoffvt «b(l ^. S. XVI. , go(temorndben t £)anmarf t ISbe 2ror(. 89 

bet txttttnU naxffnnbttU, paa en Hb, ba udenfor ©aarbfor^ 
tttnté Siaéfe nben £t){t)( fun meget faa Sanbbeboeve fegte 
bere^ Karrbig t)eb 2>agle{e. !Den ^ele famlebe @um af forr^ 
ftiltc Softeber < bet banfVe ^tigt Mt altiaa bengang l)tttø 
ub 257,000. 3 »eg^nbelfen af Staret 1835 tadcd { bet 
egentlige jfongeri'ge 2>anmar( 157,321 farrf!ilte Sofleber, ff»oxi^ 
btanbt <ffe minbre, enb 63,461 Sorbbrug bare faa fmaa,. at 
inttt af bem (^abbe 1 Zb. |)artforn, men atte tUfammen fun 
2l,2M Sbr. $)artfcrn, imebené/ fem anført, 26,557 anbrr 
^{leber {let intet ^orbbrng ^bbe O* 3 bi^fe 157,321 So# 
peber lebebe bengang omtrent 982,500 aRenneffer^X 9or 
nbfarite bi nu, l||bab b< unegteKgen maae anfeeé berettfgebe til^ 
at be 237,000 Qofleber, fom, efter bor beregning, fanbteé f 
h€t banfTe 9t{ge beb SMibten af bet trettenbe ^tar^unbrebe, f)a^t 
Mret befolfebe i fammc Sor^olb^), fom be nubcrrenbe, faa 
noa 2)anmarf til ben Sib ubenfor Jd'obflorberne ^abe ^abl 
m Sefolfnfng af omtrent 1,480,000 SRennefVer. Wlan taltt 
bengang ubenfor Aiøbflieberne omtrent 2000 StixUt^y, altfaa 
fonnobentKg Ugefaa mange Sanbébbprcefter* 3be uben^ 
for J(iebf}orberne anlagte J^IofYere lebebe maaflee lOOOSRunfe. 
3)et ^ele fintal af ugifte ©eiftlige, fom boebe paa Sanbet i OS. etatiftift ZaUlnatxf 2 ^fff. 

*)fitb iolUtotUin^tn b. 18 g^br. 1834 { Jtougeriget X>anmatt fanbte« ubens 
for Jtiøbftffbfrne en iBefolf ning af 972;295 2J?enneffer. SDertU er la^t 
øer fanbfonfiae Ooerffub af Søbflerne oocr IDebéfalbene fov* eanbbU 
firfcrerne (bet fan ei ongioed befhmt, ba ^tabeUen for 2Caret 18M1, 
i StattfltfP S:abetocerf 6 ^efte. ttfe ong(t>er bette OoerfTube @tøcre(fe 
fffrlWt for eanbbiftrfcterne) I bet berpna felgenbe 2Car. 

^jDa ber {b(onbt be nutosrenbe ISoftcber ffnbeé et for(;olt«t)n< langt 
ftvrrc Tintal iorbløfe ®mao()Ufe/ enb forbum , faa turbe maaffee Se« 
foirninøen { et U^e antal S3ofleber i bet I3be Var^unbrebe enbog 
^oe oorft ftøxxe, enb nu. 

<)Qtfter JTnptffnga ®ago Qaip, 82 taltré i SDanmarfé 8 Stifter bfnøang 
2358 Jtirfer, bvorof maafPee be 358 fonbtcé t be bengang d()eltdere, 
tnb nu, meb Jiirtcr forfpnebe Jtiebflcrber. » \ 40 golftmattaUn i X'oninarl i I3te Kat(). 

SaiittiarF, fan »I atfaa attflaacé r(( oainciit 3000. Salrf* 
gert var ^rrvrcmtFiibctuS Claéfi:, t)VoxtU vi i)tr oøfaa 
rtgnc SturfSinJnCenf, og ptwrtjotirtct aBe ^ongcnS Ombutfl* 
mwiib jjfla Canbft, ttr formobrittlig aUc flforbc ^riflétieiitflr 
til ^cfi i fulb 9tufiii(ng. Saro fcrlaHtrO, at Snt Smun, 
ta ^on ferfl trgiiiibrr at fure WpHcvi cBcr^oDtt, lob fnbrctlr 
'Dldbé Hl 4 fieilc va(i Ifwxt Stib. Ea gi,iabeit I brniK 
Jtongcé £ib inbf[)olbt IlUO &ibc, raaa altfaa |)ci'venicenb(> 
HtS %aI brngaiig bavr ubgiort omivrrti 4100. !l)rt er fcncrc 
rlntrligvil^ Witt, cflci'foui 9{i)ltcrictii 'Bdobnlttg I jtrigeii btf 
ftanbiflfn tiltcg, og ^wmm«itb(iic3 Slulal Ian berfor f SOJib« 
len af btl mitfiibe Slarfjunbrebe »e! i b« minbiJe regiieø for 
5000, brr alle formobeatlig Ijavbe brrré (labige 0)3l}olb nbctic 
for ÆiBbfta'btint. De oare ocl iffe alle gifre; men ba paa 
bm aiiben iSlbc ctibeel &uUt og >^ern , font afbebe ^erre> 
inccnb ^avbe eftcvlabl, blice at regne til beiitie Claéfc, faa 
fan ben« famtllge 3)icblemm(r »ri atiflaaté til Ifenwb 25,0)to 
i Xolli'l. 9laav $)crr(flanb{nS eg t'aiibgctfllig^ebené famleb« 
JliitflI brageiJ fra t)ine 1,WO,000, blice 1,152,000 lilbajie, 
fom alifaa briegne SllmucdadfeRé Sal. 9lf bca famlrDe 
3ollrniocitgbe \3a<i Ganbei ( iSiaitinarf fotnnie altfaa IT4I, af 
^anbalmueii^ (Slaéfr alene nob ;3'>bbVgg't'V t^aa ^vcri ^1U 
pen i @5icnncmfii(t. 

3cg l)ai fø^t at glere ben ®runb»oie, ^oorpaa feg ftel« 
ter ben l^er pp^ioite 31egiting ooer X^aninarl^ SoIf'nt>rngbr for 
fer l;tinbvebc 9Iar ilbeti, faa paalibdig, fom bet var uilg mu* 
l'gi; og frg formober, at bm vfl funne anferé fer at vcttt i 
bel mlnbfle faa fafi, at ben berpaa fisuebe 'I^errgnlng (tfe fon 
t}avf fert til noget bettibeligcn vllbfavrnbc dtefultat. Wtn ba 
bog flere af be Xal, b« (amlebe ubgfcre ?3o(leberneé oteiifor 

i)llisturia D*u. ^^ Mil. Sotfemoraabcn { iDonmarf i ISbr 2(ot(. 41 

antagne 6um, err btflemtt ffølgf &iitiins, faa Dtlbc bet funbne 

Mefuftat bog blot funne fonrftfe oé om^ at Solfemcengben i 

S)attmar( for fer (unbrebre tiar (Iben t)ar bet^beUg; ^loorfntob 

t< fffe t)abe funne benegte^ at bet Xa(, ber f!u(be angtt)e ben« 

etorrdfe, funbe t)onre maafVee enbog et ^ar ^unbrebe Sufin^ 

ter for ^it eder for la»t, ^toié t)i fffe funbe pvd\>e t)or 9leg« 

ningé Xfgtfg^eb t)eb ^((elp af befiemtere 'S)ata. !Det er ber^ 

for en meget l^bfg Omflcrnbfg^eb/ at faabanne ^at)e« fra ben 

^ omtalte £(b/ angaaenbe en enfelt af !£)anmarfé ^rot){nb# 

fer. (St af bc n9ere XiOo^g t(( Calbemaré ^orbcbog (nbe« 

griber nentKg en nfo?bt)anI(gt fu(bf}<rnbtg ^ortegnelfe ot)er 

Aongené ^nbtorgter af ^roDCnbfeu 'f)aUanbO/ tfOfgemeb 

en 2lng{t>elfe af ben @tn'bémagt^ Sanbet ftfUebe, naar 

Cpbub tCl Sebfng eOer Sanbetxvrn ubgff. 8Ran feer bcvaf, at 

f)allanb bengang Dar inbbecit i 18 @f{pen meb 531 ^at)n^ 

lag. 6<1 man nu ^er ant>enbe ben otoenfor begrunbebe Stegne^ 

maabe, og beregne bette 6anbé ^oifemcrngbe 1250 efter bet 

anraf 3nbb9ggere^ fom t)i ovenfor antoge at ffuHe finbeé til 

fem Sife i ffWct af :Danmarfé @f{pen i ©fennemfnit, faa (f ulbe 

iKiKanbé 16 6ftpen ba ^ave ^at)t en Sefolfning af 3M38 

aRenneffer af ®tifttigf)t\> »bel og »(mue, men af Wmueflan^ 

ben alene 30,744 3iU{|Kianere. !Da |)allanb bengang enbnu 

ingen itiebflieber fja'oU, faa maa bet førflanførte £a( ^er alt« 

faa betegne bette 8anbé ^e(e Solfemorngbe. 2)et er unegteligen 

en meget foag Sefolfnfng for et 8anb paa 89 geogr. Doabrat« 
mi(e, cg benne ^rot)inbé maa, berefkr at regne / ^at)e fiaaet 

langt tllhaQC for be {lefle anbre ^ot)(nbfer af bet banfle 9lfge/ 

ber bengang talte ncefien famme Solfemcengbe ubenfor Sii^U 

ftorbeme, fom nu« ^aUanb ^atobe 1751 aUerebe 58/234 ^)Lungchek^ Scr. ft. Dan. VII533--35. Denne gortegnelff berer i\[ 
ten IDerl afSorbebogen/ fom er {Treoet efter 1*231, men før 1251 (f. 
3nb(ebR.)/ oUfaa oe( (rntmob ^tbten af Karf^unbrebeC. 4» Joitfmanaben I Donmact i I3b( )(av6- 

3nb(D(|gm, IK30 tmsirbe itt 89,973, nu forinobcntffj ø 
9T,000. 3Wfntct Uhn Cog cl ^aa fovuiibfrlfgt, iiaar man bf 
ttxnttr, flt bftiøQiig ilraftc fig f $>allanl) lange mtb bcii focnffe 
®rffnbfe (liflcfpm vaa ©(aatuiJ pg '13It([iiflcii* ©ræiibfo en i5f 
©for, bcr i ctlbre Ælbcv (far Bæwr »(bKgefjoHM foni ©rænbfeoarn, 
mrn fom (jar tfbirftet maaftte bfii lialw DccI af bftre fmale 
ffpfildiib. ^angé nicb |)aVct flr«ffcr fig en iifruglbav fanbig 
91anb, og hm i Wiitm birø ttx altfaa ta fotal Stifuimel af 
tVrWfl'* bog cf frugtbart ?rtnb lilbag* ')■ ^cn golfmirugbe, 
ti tfl»{ funbct for Karet 1250, fan btrfor, faa Ifbcn ten ttib n, 
gierne cnbba Iffe f)avt Dorret faa ringe, I goi^eib til brt btn« 
gong opbprfcbe Slgerlaub. €enere er twb UbriibbrliVii af ben 
P»rftf 'S>tcl af ©fo»rn »iinbet meget ?anb t(t IVboelfe, fem 
forden cl lunbe benijtieé. ?II etcnanfette Xal er nicgei nær 
»eb bel fanbe, fimnc »I beSubcii netop ^cr oucrbewfc 06 om, ba ui 
^ate en »Helfg SDJaubialéiific at raabrporgc, ben cncffe I fit 
€(agd, (om ^avc(S tilbage fra Mibbclalbcrcn. Veb ^i^ert |)er* 
reb tllfcicé iiemlfg, forubcn ©fibcncé og ^arnclagcncé ?lu» 
tal, tittigc bet Slntal l'uiibfr, |)crrebct talte. Æun »eb «t 
enejle (?lio?riflllj 4>0 er benne Jlngicdfc af Uaglfombcb ube* 
labt. Pen fn)>);lercé but maitglcnbc Xal ucb aJtibbeltaUet af 
Sonbcrneé Sal I be anbre ^crveberd ^avitclag, multiVlicerfi 
nieb ?lnta[lct af Slro-flar^ ^ifrrcbd ^aonelag, faa bliocv Jln« 
toUet af l^aUanbé «8enber 9216. ?il ScrKliigeu er ffret i 
mldlait ^enfigt, fvneff afgiort »eb ben ^labé, fom bcnS 5Wc» 
fullat (jar faaei ()cr I benne gorlfgnelfc vcb Siben af eiii-e« 
ntå eg{)avnelageiieé Sal; men ba 9216 er et mcgci for Roit 
5al III at funne betegne ^avnebrebreneé ?lntal i 5.11 Jiavn« 
lag, faa fan bel i uillitair |]fnfrenbe cl bclvbe 9lnbet, enb L ')eciJlcbt* omtrrnt Uffiist* Sanbtt cntiiit tif J(. Bet 
«c itei^it fcucib. ^trligttb. I. M fg. l€ Mabfnbvøtige Bmbrrj Hntal %otfattmn af ben ^er om# 
^nblebe Sorttgnrlfe ^r attfaa loi&tt angtor, tifKgemeb bet 
Kiitaf &ibt og SScrnb^ ^rot)(nbfen ubruflebe til en Kngrebfr 
Irig CCebbig), bet Hntal )øaa6enb9gt(ge Sønber^ ben lunbe 
(iOle { en 8orft)aréfrig (Sonbetxrrn). Hl man lofrfel^ ^ar 
ifotbt Sog oDer be %aabenb9gHge i fyottt ^txtci, og a(t# 
faa funbe D(be bereé Sol, fvnetf bet nøbt)enbtgt at fornbfame, 
eftfrfotn man aarHgen mønfirebe bem (Caabent^fng^ , for at 
erfare, om be t)are forfynebe meb be t)ebtagne ^SaabenO* 
SRea naar man toeeb, <U ^aUanh bengang ^aobe 9216 Doo^ 
benb9gt{ge SRanbéper foner i Sonbeflanben imellem 15 og 60 
Slår/ faa fan man, efter fanbf9nlfge Sllbevé« og Jfiøné^Sor« 
}frii, nbregoe, at Sanbalmuené ^ele Sa( maa ffau beløbet fig 
til 52,025 3), tyoilUt Sal lommer bet, t>i ab en anben Vti 
oiænfor ^at>e funbet, faa ncrr, fom man i bette Silforlbe meb 
CiDig^eb fan forlange, og bi fnnne berfor meb @runb anfee 
Otereenéfiaimelfen imeSem biéfe to SIcfuItater for et 93ebiié OS^* minTin. de instit« milit. p. 21 fg* p. 188 2Cnm. 2« Sfr.Sa^n 
om 9{ortené JtrigéDcrf« &* 244 fø, 

*)3^ ^<ir nemUd til XntoUet of ^(rnbenr, 9216, i rn 2C(bec of 15 
til 60 Xor, laqt 99J» for ZaVitt af dDfnberne i famme TClbw efter 
Sorf^olbet 1000 til 1085; fom er bet f^ort^ofb/ ber 1825 x^ixUliq fonb* 
tté tmedem Jtiønnene i benne 2(Lber<periote i ^oUanb/ (f. ^ovU^i 
etatxftit 6. lOi), 09 onfeet @ummen 19,215 for tre S^tntebefe af 
bm (ele Sefolf ntno , i bet jeg bar beregnet 2CntaUet of be Un^e un« 
ber 15 Yar efter ^orbolbet 312: 1000, 09 Zntaatt af be ©amie ooer 
60 TiQX efter gorbolbet 88 : 1000. 6nbfftenbf ber t'banbt 1000 af 
Cfanbtnaotcn« nuleoenbe Snbbpgøere i 2((iiiinbeltd^eb ftnbed flere/ enb 
S12, i en Xiber of 1 til 15 2Cor, faa fmgter fes bocj for, at bet on» 
toqnr Sal er for b^it for bet 13be 2C.arbunbrebe4 tbt bet er befienbt/ 
at i dribre Zib et lan^t ftacre 2Cnra( f8evn, formcbeijl langel paa 
fonwben f)lete/ bortreoed i benne 2((berépcnobe/ enb nu. ^et er becs 
for Vil mulidt, at naar m fienbte bet rette gorbolb/ fom 1250 fanbt 
etrb imellem KntaQet t be 3 ncronte forflPir Uige Xlberdperiober, otibe 
^KiUanbé ^otfemangbe af )llmueflanben oorre noget minbre, enb m 
ber t^9t antoget. 44 Saittmangben i iOanmart i I3bt Sart). 

paa, a\ vf Ijaoe regnet rigtigt'). Gn anbcn ^revc paa 
Icimt fRtgniuQé ^^tgtigircb ^ivtt 6aro Slnlcbnfng Hl. :£]fnne 
$i|fler((flnp(r fottreU« el Sleb*), at ©rcD ^ern^orb af 
Siajeburg f diaret 1111 frariiAbcbr fine fenner et 91ngrcb 
)>aa ^DannctJivfe i Jtong ^Jalbetnartf gratiffrrlfe, meb ben Sor« 
flftrlng, at brt iftt vat faa (cl al trange lub over ben, ba ita 
Bdbe bitoc fovføaiel af 60,000 t-adpe. Xcl er ®aro, fom 
Iffflfler SJcrn^arb bliSfe Orb i SKunbeii, cfl »1 tunne altfaa 
(lole paa, at bet omtient forljolbl fifl faalebe* eeb ten Iib, 
ba earo (Tre», i ©Intiifngen af bet tolvte efler i SBegpnbelfen 
af bet trdienb* 8larl)unbre6e. 5Jeb be pmtade 3ovf»arert 
funtie fffe mcneé anbie, ml bet Vaabenbtigllge 3)iaiit(tab i 
©rænbfeproBlnbren, fem rav forjjlfglel til at foifvate liolben, 
naur ben bleo migrcten. ©rffncfeproudibfeii er &ertug» 
bentmct Svilaiib, fom netop blev oprettet til l^anneoitfed 
gorffflr. S)«te ^»ertugbBiiime (aite altfaa i •Begijubelfcn af bet 
treltenbe ?lar^uittrebe 6U,oo» Vaabenbtigtige. @Ieétilg '131fpe> 
blomme vor breil i 130 Sfipen, tncu bctleé vcllKge Xul, bet ')91id<<irMoit irerr i ll»)Un>lii ■iillqua AIxiiilFrn.i 0. 2«, at it, 

i Sexitbosin onfirtt 3at bctcqtit tt bofibtiiibr ISviitrr, 09 ffl. Cinbb 
følntr barn Htri i fin: "UnbcrføCnlng øm goitmdn^bcn f Bttvis' f»tt 
SH^nieita' {}ig\. Villrrli. lljilarle oi'ii Ant. AcailFmiEns il^iid- 
liucor 11 iDcicn ig. l:il). SFianbt ban, tfttc SlfcbdtblDng urigtigt iRc^c 
nin«, tun onflomr !8enMrnt8 Inl til 8891, faact ban, oeb oC u^ni 7 
^nSunn fat b^ii ^uiifb^'bninsi ttt Kifulint, at ganbalmutn i -Iiaii 
lonb eib btnnt 2ib ubgiorbr F.2,31T ^tt\tinti, 0^ nt ^tU ^^aanft 
iRttfltniaiimtb SiUag uf | for @tanb£pcr[i}n(r, SmbcMmtinN ^ts: 
fin o^Zaieaaant i @;(cUriit (rom Uniuiq ri fonM«« ■^''illnnb), bc 
lab |i.| tjl 77,7^6 ^ctfonti. Fd silbt cectt Danirdigt at rBttlovCf 
i Boilttn $en(iat mut l^^"" tocbt lait, 09 oplfgml b( boffbbtiibt 
SanbtrS Sul; men ^aacr man ub fn bcnnt ^wubfirtnliig, faam>ulle 
Rian, tfttt ^aiinelagint« ^^oiboib, c(gn( for b'I< iDanmait iX. 125(1 
en S«lfti"<f"SU 't IB« " gjlillion« iRcancfttr. ITmt atfultai« Uri-- 
nciabtb ir fi)^ mobcii[iiii inMolmbt. 
"Jiliilutia Ullli. C'f. Miittfr. p. Sti-i. fjcfhmtmfl^fn i IDanmar! i 13be Xor(. 45 

friftfPe aRar{!iaiib/ Iførte fffe tf I ^tttnQ\)9mmtt , men bnrftnob 
ben f9t)({ge S)fel af Wbe @t(ft inbtil BhtbovQaa. 2)a bet inø 
genftebé ftnbeé angfoet/ ^toor mange @fipen ^cr ))aa ben ene 
@tbe ffuOe brageé fra og paa ben anben @{be teggeé til, 
foa fan 9ntaOet af $>ertifgbpmmeté @ffpen iffe beflemt angf^ 
)K^; men faa meget fan bog anfeeé for Difl, at @ønberiyOanbé 
®eef}Ianb (o: |>ertugbemmet d^Oanb), fom inbbefattcbe 21 
f>erreber, foniben @unbe^{t(^ og Sanbet imellem @I(en og ff<^ 
beten, ^ar nbruflet i bet mfnbfle lie ®tib(, naav ber flulbe 
giøreé Sebing; tf)l faamange ubruflebe (efter Stnt)tl @aga) 
cnbog 9tibe Stifte 21 |)erteber 3 110 @n))en {fu(be efier toor 
Stegning ftnbeé 55/000 t)aabenb9gHge Snbbøggere. So^ggeé 
as fertil @l(ebemeé toaaftenb^gtige 3^nbt)aanere ^ faa fomme 
ti formobentlig @aroé Sal temme(fg ncer, og ftnbe (^eri en 
»9 eefrarftelfe paa bor Stegningé Sligtfg^eb. ^t>ii eKeré @aroé 
Hngit>elfe ^at)be paéfet albeleé nøfagtigt paa ben Sib, ba l|^an 
ffmo, faa t)i(be io biflnof |)ertugbømmet^ Solfemcengbe et 
ffoM tlar^unbrebe fenere f)au bceret noget (!orre, enb \)an 
ongoD. 9Ken ifølge ben @ammen^(eng, ^Dori ^an anfører 
^iinf Xal, er bet rimeligt not, at ffané SIngiDelfe . er t>e( ^øi, 
00 foalebeé førfl en Xib berefter fanbte« albele« rigtig. Det 
Ian ogfaa gierne b(ere, at t>i ^aoe anflaaet bel fintal af @f{be^ 
fiøBi nbruRebe^ fra |)ertugbømmet/ for latot* 

VU man tibe, ^oormange af be 1^480,000 ^nbb^ggere, 
fb« efter t)or Stegning (etoebe i bet banfVe Slige ubenfor Sti^b^ 
Øorbeme 1250 , ^atobe bereé Sopcrl inbenfor bet nutoærenbe 
kongerige Danmarfé og |)ertugbømme @Ieét)igé ©rcenbfer, 
foa (an bet fanbf^nlige Xa( ubflnbeé beb ^icelp af Sor^olbet 
ineOem SntaOet af be fra biéfe Sanbe ubruRebe 6eb{ngé(?ibe 
10 ben l|^e(e Slo^be. Det nuwxtnU jfongerige Danmarf og 
(lertngbømme @(eéoig ubrujlebe formobentlig 710 af ben 
J^olfcmangbfR i ;0^iiniavt ( 13b( Hatfi. fcanfTf ertfngéffdfltfS 850 gffte O. fSUtr Uttt 3ort(o(b bH 
tl^fe ^oiibcé Soirrmattfjbe ubcitfpr Afobtlstiernc i SQIblcii 
af Ut iSBc «arl}imbrrte »wic ot bcrcgtit tfl 1,236,235. 
53rt Splfct»Uingtii I8J0 fantrré SliitaDft af ICanmarM cg 
S[(éoigé 3"C''t'd8'" utienfor ^tVl'l^frbcviic at vmt 1,314,039 
(giprHrbrbenriic mcbrrgnftO , altfaa lun n,80» fJcrt, ciib ( 
8Ioi« 1250. Siiiav bel cfier (n fanbfonlifl l'eregniug aiilafleg, 
at af ^iiic 110 Qtibc 6c 550 iibvuRcbcB fra bet nuturcnbe Æon« 
gcriflfS ^roDiiibfcv , ofi at be PSvigc ICO ^icrtt ^fnniiit I be 
?anbf, fom f(nw rffliifbt^ Ji( ^erlugbeuimct gIféWfl (fcrubm 
b« fcnbcvJtiblTc ©cffilanb, cgfaa bet fiififft 8J!ar|Tlanb efl 
^trnt SIW, 8GriJ( 03 SH«(rii ( Ctl(rfo*n), faa fommt af ^liit 
1,2.10,235 ^atibbebeci'f 1 Wibtta af b» I3bf Slarfmnbvebe 
931,611 vi^a fflpirflfiigft ofl 27^,588 pao ^»fvtngbømmft. 
S^Iarrl 1810 var Canbbfbrerncd fintal f ^cngcriget 1,022,065 
eg (^ittliigbominct 291,074, ^»orurb b(t beg, fj»ab ribjiiimjitf« 
?aiib nngaatr, maa btmxttté, at cii fli^r 3)(e( af b(t t ?Ia» 
r(t 1250 flærftbcfi'lfebf SD/arfllanb nu Iiggtr bcgravfi iitib« 
3je[gcrnc. ^a j?n!)ti(iiga Saga (Sa\i. 32 aiigfocr, ^scrmaiige 
of bc 850 Sffbe bcr biroe ubnifitbe fra ftofrt riifclt Silft, 
faa maatrc mon, fem bet ftiiir^, poa fomnte SOfaabe fuime 
ubfiiibf, tjtor fior IjOrtt ©tiftS ^'cfolfning nar. røcii, fer c( 
Qt talt om, at ftiljscr ©fciTiifrnfnHebcregning, fom gftrlbtr for 
tt »ifl ^tclt, tabrv i q>aalib((igljcb, jo mtnbrt be Tele af et 
faabant $teelt ere, Ijrovpaa ben aTioenbeé, ptaatte man, ueb 
ben Ijer oinlalic S^cvegtiing, berfom mon »(Ibe »enle et paaif« 
brli'gt 9irfultat, tillige ferubftrtte, at bet fjrlciltgcrebe &etS 
Vitr fcrbeelt i Ugt 3ort;elb til bet u)}r[v([egcrebe oUer aUe <}7^tr(om bele Btaont ®iiU Itulbr frabiagrt, vilU SaUtt fun tliot 

' T'W, mtn bo (Porntolfti n fottl«« unbcr 2>aninart, foa tar jfgfer 

tKiinc B)e riUngt 10 @tfb(. ffti^tté VroDtobfer, t^^idttt t)tttrr(igrn Oft t)ar Zflfcrrbct. 2)et 
er imfblertib ffb nben ^ntereéfr at Kmbe bet 9Icfu(tat/ ^t)or« 
tfl benne, om eabog upoalfbeKge, beregning fører oé« 2)er^ 
efter ftnltc @Iaane Stift meb 150 @f(>en bengang fjMt 
2él,n% 3nbb»ggcre/ QiaUanii @t meb 120 @fi^en 
2061,941 3nbb.^ 9^tni @t. (^Dortil bengang iaalani, SaU 
fktt, mé, iSvtc og 9emern (^erte) meb 100 &lptn 174^18 
3ab6./93org(u» @t meb 50 @fi>en 87,059 3nbb., 93 i # 
borø @t. meb 100 &ipcn 174,118 3nbb., Slar^uu« @t. 
Mb 90 effpen 156,706 3nbb«, 91<be @t meb lio @f(pen 
191,530 3nbb. og enbelig @Ie«t){g @t. meb 130 etipcn 
226,353 SnbtDaanere. Seb «t fammenKgne biéfe £a( meb 
Xefattoteme af SoIfetcrlUngen 1840 feeé, at ben wt^t i>alx>9t 
bertfter ffulbe 1250 fja^t ffa^t ^eaoeb 88,000 ^nbbøggere 
obenfor J((ebf}orberne flere, enb i %. 1840, men ai cmtoenbt be 
bonfFe Htx 1250 {!n(be l^t)e ffa^t ot)er 165,000 faerre 3nb^ 
Manere, enb { 1840. !Det forfFfrUfge Sor^olb imellem forbum 
og BU l^rorer oiflnof fot en !Deei fra ben otoenfor berørte 
®ntnb, og offer oé, at Øeifilig^eben og'^rremienbene ^aobe 
fer^olbéttfé bett^beKgere Sanbgobé paa Øerne, enb paa ben 
J9bpPe f)a(ooe. SRen benne @rnnb er bog iffe tUflrcefreKg til 
ol forfiare ben betybelige Ooertxvgt, Sefolfningen i 93iborg 
6 lift, naar ben bengne^ for Slaret 1250 efter ben ^er 
bmgte 9remgangémaabe, faaer otoer ben n(rn>oerenbe i). !Da >}9?aac min enDog ania^tv, at £Den ^ovi, fom t)ørrnbf til BMnp 
fpéffC/ brnøanø t^ax wntt en J)ee( af ffiiborø ©ttft (fnbffienbt man 
tffr 9efb, ^orlcbcé ben frnccc er fomnirt til HalbOTQ ^tift, boorrtl 
ben i bet minbfle ftben SBegpnbelfen of bet 15be 2(ar^uiibrebe bar 
^•rt), 00 altfao regner f)ele Salling«, .^imber- og Dmunger^ØpSfet 
tit brtte Øttft, faa blieer ben bele golhmorngbe (ubenfor 6tabernt) 
t bc 22 ^rrreber bog (un I04;583 æ^enneffer. 3 ^ibten af bet 
13be ^ar^unbrebe fPalGtiftcf, efter vor 92egning, (jave f)Q\>t 174 J 18 
3nbb9dgere/ oUfba 6^,535 ftcre, mb i Tiattt 184a 48 ^oiltmaTiQbtn i tuamatt i 13^( Xav6. 

fcff ingfn ®vunb fr Id at itoc, at Jlnladct af Sfipfit er ans 
givet før iieit, faafom M (iaatv cmtTfnt 1 fammc 3orl)plb til 
^trrttcriicé Xal, (om i bc anbre ©tificr, faa nebcé tnaii til 
al QiitQflf, at benne SJfd af 3pUanb I brt labc ?tnvbunbrfbe 
oiifclig ^ar woprci tceum befplfct, fnb nu; cg ba fc(r maa* 
{T(C bdigang paa bm "ocWqc Slant af <£liftfl ^ar ctrvrl Iltre 
flere Sfo»e, (tib brii, ^Oorf Grif ®[ip))(iifl fo« Bilb ftfirncn 
før Iraii bleo mvrbft: faa er bet fl^t ttfe utroligt, at benne 
tfgu, ^»lé ben, bag veb biéfe tm manglenbc Sfpce, ^ar ligget ( 
e« for ben fTarpe 9Ii>rb»cRD(nb, 09 fj^iS ben tittige i (it 3nbr« 
i)ax varet gieiiiiemffaaren af anbrc uu ligelebeti fpi'founbne 
etoDfJrafninger, fan for fer Ijunbrcbc Slflr fibtn ^ate ^a»t 
en froblgere ^cgdalicn, og. i-tJboifet ( »ibere Omfang, ^ooe 
ern«r« en flene 'aefoltiiing, eiib nii. Ogfaa bet frififEc aKarfl* 
laiib, foin btitgang t/aote et bftobrligt fiorre Slreal, enb nu, 
Dfl »ar R«rft tiefoltet, tjar fiffevt fjaet flere Snbttijggere , enb 
tttt nuD«renbe "Sitat^. 3Ran fan bet-for meb gob @runb 
antage, at ben fitbfte ^aluoe ((illigemeb br tfl^erenbc 
fmaa Øer ( Sejlerracet og ^TattegaftftJ i Hartt 1250 ^r 
^aci omtrent llgefaanionge ^nbb^ggere ubtnfor 
Æfebftceberne, fom f Slaret I810, alifaa omtrent 
148,00'>, men faolebei! foibeelie, al SiSotg Siift og ben fr(« 
fiffe SDJarff fprbum ijavt l}a»t flere, enb nu, 9ii6e og ?lavf)mié 
©lifter omtrent ligefaa mange, fom nu, Slatbotg ©lift og i bet 
minbfle enfcKe ffgiie af bel fonberJiibiTe ©eefllanb') fcerre 
3nb»aanfrc, t:ib nu. 3!aar 718,000 brageé fra l,236,'i35, 
bel %al, ^Dormeb Dt ovcnfov bctegnebe bet nnVnreubc Jfongerige 
3)anmartd og |)erlugbomme €(eéolgd Solfemcengbe ( 21. 1230, 'jfetDorffrHnbr iibin aniw ianitl imtltem ©Ifin 09 Si*«i"/ Sn! Vf 
^1lil(^(lf( omrbootttt nar btgDiiM Kmmdifl fi[*(, 09 Moraf rn ftor 
Z)»l cnOiiu ViSl oar en Arontn lilfifL'tntK Iflinmbine, tubtd« bt^ 
Mttn mcb etct). f. Ser. R. Dan. VII. Ii22. & bUtft watt øwt 488,000 tf(6age for $2)(l{fternc oø ben mt^ 
btv &aane @tift bcngang ^cn^erenbe Øc %orn^o(m. !Dcnne 
Soffcmomgbc er omtretU 88,000 (}ørre, enb ben efter bor 
oMifor ORtMnMe @{ennemfu(té6eregning, grunbet ))aa <Sribe# 
mi fMd, t){(be bltoe, men ncp}pt fiorre, enb ben (Ia( D^re, 
ba bet ))rit)i(egrrebe ^orbegobj paa Øerne uben SdidI t)ar 
neflft flerre/ < 9or(^o(b til Ut (ebfngépKgtige, enb i Slorrei^f 
fauib. Sjette Sol flaner ogfaa i omtrent famme Ser^olb tfl 
748,000/ fom tæb ben førfie a(m(nbel(ge Soltetcrilmg i (Daumarf 
1769 l^eflifteme« Solfemcengbe ubenfor @tø?berne C336,54l) 
^ ta ben i9b{fe |)alt)øe4 ganbbefclfntng (512,478). SKen 
i be poafølgenbe 71 Hax fif Øerned Solfemoengbe paa Sanbet 
rn Sitoanrt af 68^ procent , og ubgiorbe bcrfor Deb ftbfle 
SøtfetorlUng 666,033 SRenneffer, imeben« ben i^bfTe $)a(t)øetf 
ScfoIfniBg fun forøgebeé meb 46i\( procent« Det fan ber« 
for fffe i fig fdt) forunbre oé, at Øerneé 93efolfn(ng iffe- 1250 
fonbteé fremf!reben i famme @rab. 3orff lellen er beéuben itU 
ktybeltg, men ben toar neppe (fgelig forbeeelt ot)er aUt SDtxnt, 
|>ar @tellanb 1250 (ffe t|ak)t famme Solfemcrngbe ubenfor 
6farbeme, fomiSL 1810^ faa ^ar ber, ifølge bet oioenfor, @ibe 
SI, Anførte bog neppe manglet meget beri* 8Ken naar man 
erinbrer, at be minbre Øer før Salbemar ben @tored £ib 
ifonr ^atobe boprel ubfatte for be t)enbifle @ørot)evcé øbclcrggenbe 
yipnbringer, og beroeb ffMhc libt ot)ermaabe S92eget, meb ^en< 
f»n faat>e( til ^^elflanb, fom j^olfem^ngbe 0/ faa er bet et en# 
gang fonbfpnlfgt, at Utté Sefolfning aUerebe 70 tii so flår 
efter bitffe Øbetoggelfer« Dp^ør ffulbe fja'ot naaet ben m'oæ* 
tenbc Sefolfningé ^øie @tanbpunft. Dertil fommer enbnu, 
ol be mange Smaaøer, fom nu titfammen ^at)e en iffe ube^ 
tyMtø Solfmmtgbe, bengang enbnu for @tørflebelen bare r)S4»xo, Hiøtoria Did. Ed. MuUtr, p, 706. 
J^iførif SIMfrIft IV. 50 goIt(ni(cii3t(ii I I^niimarl i 13>f Xatt. I 

I 
I iittttorte t), forbt enWie Saml'fT itfc ftaobe Be»ft fl( ntbfcellc 
fifl bcr, faaLTngc ^lasft Bn'miett af Sereperf. I^cn flpr(ie 
lErtl af bet IJcfint (cmtrtnr T8,000 SRcrtnrffcr"), fom ben an. 
lagiK SoKfmsngbe vaa bc lan(fc C^ci' i flaiel 1250 uHjifcr, 
naar b(n fatiinicnli'siKg mcb boi C SlarfI 1410, føneé altfaa 
at fjiBrprc fra bc miiibic pg fmaa Cwé bdigang laucre 23f« 
folfniiigél^anb. 

Sterre er viflnof SorfTicUfii, f)Dab ^olftmirnsbrR angaafr, 
imcOcni fprbum ug nu i be til Xtantnarf fov^en ^øKitbe ^ro' 
»(nbfer ^idi^cé ©imb«. !Dcit gclffmcrnfibe, tf tcb tor a>e. 
rfgndig fanbt for ©faane Stift i Slarct I2i0, nar f bel |>f(e 
temmfllg la», fom ffelge af, at ^oUanb, og formcbcntiig cg* 
faa ^.Mcling, bctigarig fun vart nKget fvagt btfeKcbr. ©raaiic 
©lift, meb Unblagclfe af fflernhplm, IjnDbt i 91. 1250 ne^pe e»rt 
215,000 Snbtttggcvc, |j»oraf fmnipbtntlig bf 200,000 tcebe 
f ©(flane alene cg fuii 45,t)oo i ^aiinnb pg 931cf(ng. 3 ?la. 
rel 1820 fjavbe ©faane 308,5«, ^aUani 60,16.3 og ^if 
ling 68,118, oltfaa nUe Ire flJrcOinbfer tilfammen 457,118 
Snbfeliggrrc ubenfov ©litberne*). SOIere enb $)a[i)bcten af 
benne liføcerl fatbei paa ^atatii pg 'Bletiiig. 3fg fjar o»en< 
fpr Sibe'12 »iffi, fjDorlfbce paUatii i ben npere Sib fit ^flab« 
for m (Jerrc 93efolfning, enb forben. 3jet famme giælber ubcn 
luiol om ajlettiig. SOJen al be to ^roBinbfcr »irfdig fif en 
faa meget flpi'tc iVfcKning, enb be (jaobe t}>ivl unber ban|T 
lievi'cbPmDie, maa uben Sviul anfefi! ncrimefl fpm en ffelge 
bcraf, at biéfe fmale flijfHanbe »eb 3nbl(mmelfen i ©pcrrigt 
blcve foTcntbe meb btrcé natutKge Optanbr, tjoorfra be inbtfi 
ben Xib ^avbe vcertt abflilte, og berfor fnart faae Qirfningerne 
bernf i aHf 37(rviiig^greneé Ubvlbdfe, ^vilFel nainrlfgen maatie 
^ibloffe en flotre gplfemangbe. Spr ©faane* 53efpl(ning mv ^)La,ifiet'ek, Ser. R. U*ii 

^gor'fdi* erotiliir B. I VII, 5311 Bq. gfoIfem(møten i Tianmaxt i Idbe Itax^. 5t 

bet uben St)M en borfentlfø 9orbeeI^ at bet beb 3nb(emmerfen 
i 6t>rrr{ge b(et) bel frugtbarere og be^agelfgfle SanbfVab ( bette 
9Mge, ff^Uttt uben Xbtol Ifat foranlebfgel en SRoragbe ^nb* 
tHinbringer fra be anbre Vrot){nbfer, og benoeb foraarfagct en 
(iflrrf ere Sorogelfe af 93efoIfn(ngen^ enb ben^ bet blotte OberfVub 
af Sfbfler f unbe gfoe* SRen ^Dab enb Slarfagen ffax bcrret/ faa 
talte 6faane, $)aaanb og Sfeffng i Karet 1769 ^env>eb 300^000 
3nbb. ubenfor @torberne, altfaa allerebe bengang flere^ enb bf 
beregnebe for SI. 1250^ imebené be banf!e Sicv, meb 336,541 
Sanbbeboere/ tU famme X(b enbnu langtfra ittc ^abbe g{en# 
bnnbet ben tfbHgere Sefolfnfngjflanb. fffter SI. 1769 f)at 
9oIfemaragbené Ztttxnrt barret omtrent eené paa begge @teber* 
Ceb ben fftt frcmfatte beregning ober 9olfemorngbett 
i bet banffe 9ttge i fOKtttn af bet I3be Slaf^unbrebe t^ar ^ib« 
ffl fnn Donret Sale om Solfemcengben nbenfor @tæberne; 
en naturlig 9ølge af, at beregningen bar gmnbet paa Sebing^ 
forpHgtelfen, fom atter t)ar fnpttet tf( 33efibbe(fen eller brugen af 
Sorbdenbom. ViØnof ^be ogfaa jtiøbfiorberne 3orber, men 
be nbgforbe fnn en ringe £ee( af bet |)elc0/ og bare i be 
flef}e Zaforlbe ©tpffer af ^ronené Stiminbinger/ ber bare {T{en# 
febe Jtiebflieberne af Sanbetd JTonger. !De benbttebeé beéuben 
for @ter(}ebe(en fnn tfl ©rorénfng^ og bare berfor i Sllmlnbe^ 
li$\f€b t){fl (ffe fatte for Sebing. Zoertfmob fpneé bet enbcg 
nnber Valbemar @e(er at ^at)e t>crret alminbelfg 9tege(/ at 
Jttfbftorberne bare fritagne for gebing, imob at 
be betalte en bfé ©nm for Dboprfcrbe «). 2)erfom 
man fienbte benne @nmé @tørrelfe for ^ber enfelt ^\f, og 
bfbfle, ^bor(ebeé bend 93eIob b(eb beflemt/ faa maattc man 
formobentlig beraf funne flutte ftg til 339ernc< Solfemorngbe. 03 2(arrt 1S36 ubøiorbe famtliee Jttebflab)orber iffe cnøang 2 pQt. 

of ^anmarfé faniUbe ^artforii. 
*)&• min 2(n. de instit. milit. Dan. p. 168—173. 

i* Solftmffnebcn i ^tnmatt i \Sbt THat^. I 
I SXtn Mnflftjclferne ( Balbcmar ben flnbené 3orb(fpg > 
bennr, fom I utanQt atibrt $>fnf«ateiv ufulbftafnCi'se'), og" 
XaratiVnémaabcrt n' inoetiftrtd aitgiwn. Sua faa mcgrt 
fuiinc si flurrc cé til af ^orbcb^gcni) ^Ingivclfcr, at vore ^ieb* 
fiorbrr bfngaiig lun vavt fmaa. £t}i iiaar man cnbog antager, 
at btr fer \)va- bo\iti>tnbc SaaiHic i Jtiobtlsbcriic fuii bcirgf 
ncbcd 1 jØrtug iSoIV, ben fammt 9lfgtfi, en ^uuémanb paa 
?anbct bftolic for Ooarfæbe: faa ^ave Qtirfcer, fom fiunb, 
9HU ofl ?J[borfl, ber »ipnpf ^erte Ii( bc ftorfic f Saiib«, Pfl 
^Vf« Sebing^afglft, 40 Watt <&e\-o, er belvbeltgl tjeint, enb 
be anbrc €ummcr, ber navned, bog tioer fun Ijavt 960 bcc 
fibbtnbe gamilfrr, rllcr i)n\tct 5iHH) Snbbiiggcre. ?lnrl)mié, bcr 
Iwtal« 12a)!ar[ Sofø, uilbe cnbpg efter benne SJeregmiifliJmaabe 
fun Ijave ^vt U' tfl UOM 3iibbi)ggrre. WUn bet er htéf 
uagtet faiibfpnilflt, at biéfr Sol »ve for ^ele^). 3)e baiijle 
PiBbiiabcttf SolfemcEiigbe i SBiiblen af bet l3bc 9Iart)unbirbe (far 
berfor f bet ^eirfle fun ubglort en S^iiuenbcbcel af Silgcté t)cle 
SoUemcenflbe, cg benne »il altfaa meb Jiflag af Stabernefl 
33eboere maaf!cc fuime aiiflaaeé tfl ],3jO,ooo SOIrøneflcr. 

')£c @umintr> fpm MnUtS ,.pro rcdcmpcionc cipcdioinnis", 

onflfote tun for 8 JtiebHitbtv fatflilt, ximUq fot ffliterfl, SRibt e% 
8unb 4» ffitnrt e«H) (120 SDtart f ^nninBO- tot JCulbore 24 ffllat! 
SølQ, for Sfanbcrd dq ^otrtti^ W SRatt @., fov Seimncrup 14 
Wnt, OU for aarbuuS 13 (flijrf ec:o. ®. Ser. B l»iii. VII. 
519—521. 62M, 
'OS tft ODfnfor oFtctr omtalte Socumtnti ber oniJett S'aUjnbt og 
emaoBernté edjlbftclninfl f anbtn ^lainbcd of M I.IBc aortuntrtbf, 
gio(6 eglaa en gortcjnclfe oocr b[«F{ Bni flt|t< JTtebflnttc (Srr. 
R. I)r>n. V. 017 flij.) mtb SflføMtfe of <n Kftiiftefum for bvn. 
2)i«|t SSummrrS Sclab hu moafft litne til al giee tn ^DceftiUing 
om b( anfitric^tabete Jocbolb jnbbvrbrft i^fiifcentit til Slørrrlfcf 
nm (n a^irciiLiing af bete SoIFilal run \aa mtjct mlnbre grunbrt 
berpoa, fi<in min ri engniia vit^, om bt onfBi:!« BuinRKt btli;bf. 
bina«af9ift(n, Hivnbt bciic rigiignof tt ttt eanb[9nltslte> '"iy 58 9)ejlen i ^hm^Mn 1711. 

'ffn ^iflorifl 93mta(ng. 
af ^xtUt øg fxiftt ^ftelfnø. ^ foregaambe tlfbeffng tvt be DigKøfle SRéUcfiial^Sorattilalt^ 
niogrr frem^cbe/ font |)aa ^Un Sib togej, beelé for at for(» 
hpggt Veflof/ brrlé for at forminbf!e bc St^bflrr, bnr fulgte i 
ttai @pvt, ligcfotn ogfaa bc tnange^nbc $)(nbrftiger ere 
ntoffbbe, fotti optaarncbf fig imob biéfe Soranflaltnfnger, baabe 
t^oa (Sntnb af S(b<omfl(rnb{g^ebeme , be locole 9or^oIb, og 
8Rennef!eneé Umoralttet og Safler. !£)cn optnanrffomme Soif 
fer )»fl (et Donre fotnmen t<( ben Slutning, at $)ot)ebaarfagen, 
forfor mange af be fcrrbeled ^enf[gténi(r4fige Sot>e tffe meb^ 
ffrte et brbre 9lefu(tat, tnaa fogeé beri, at @unb^ebé^6om# 
miéfionen, font ffufbe t)aretage @taben< ^ntereéfe i benne 
fmifeenbe, (ffe t>ar t<(bee(t en flørre erecuKb aR9nb(g(^eb. ^U 
f}or(en t)tfer, at flere Stater, faatoel < orlbre font n^ere Zfber, 
noar fiore poIMffe Sarer truebe bereé (Sxifltnti, nieb f)elb 
^t>e grebet til bet SRfbbel, at oDergioe en bfctatorif? SRpnbig^ 
^b tfl en enfelt SRanb; noget Signenbe burbe toffinof flee, naar 
et foa øbelofggenbe p^9(iff Onbe, font ben l||er omtalte ^efi, I 54 ^tdtn i Jtiebtntiacn 1711. 

6rijbcr nb ovtt m ©lab tficv « ?inib. paxiU ffoiigen foalcbré 
forlftict ben af ^om nebfarff @unb^(bé'6cnimié|li>n web tn 
flbfoliit SBljnbigVb, itu alene til cit iibftcbc ?o»c, mrn cgfaa til 
at ^anb^OTf imå punttucUe cg crcbiiffeligc SftcrlfBelfe, ba eilbe 
megen Ul^fFc, mangen Seanbal v^tic fovebuggct, mangt SIfcnnefFe' 
lis rebbet, Kjjefom fli'B pg Ucnigljeb nietlem Smib&ebiij6omniié> 
(ionen pg be forfFtcKigc Sluloviletev afvargrt. fit'iigi'ii dacbe 
»el »eb fin S^ovtvcifc nebfat et 6cnfcil, ter i \)ani Srarivelft: 
(Tulbe ftabffffie be gcranfirtlininger, fom Sunb^cbé-Gprnmiéj 
flonrn anffcbe tagne; mea tcdi opædet bctii: Confeil |tg fffc 
i ben af l-Vftcn betrængte 55v. fno at bet flebfe frranicbfgebe 
nogen SibdfpUbe, naar betd ^nbttiUlgelfe fFiilbe inbt^cnteé; beeld 
funbc, ifølge Sagtne 9)alur, be af epmniitiilonen til UonfeiJ 
(et (nbgione Sorelliaiiiger cm en fcie)lja« Soranflalliiingé 
Slebocnbig^eb lun* (Tee (IrlflKg, pg ollfaa ffN meb bet numbt« 
Ifge Orbé eoetbcoffenb«, cg bt unytiigf SWcbgruiibe vaa fiaaenbc 
Sob ii(bagebri»enbe ffraft; beeié IcB Sonfeili-l pg t((e (Iflben 
altfor niegrt ))aatjirfc nf be anbrc SUttoiitcter og bereå 3nter» 
eéfer, faa at SuRbf^eb^sCommi'éfipnend bcbftc ^^laner ofte 
(icroeb meble Ijoift ffateltge Ombringer; tttlé enbedg Bo«te 
Gonffiift HU (iebfe f ofgtige Sager at afgtoe en bctleoit Wlf 
ning, men troebe (19 fpvpligtet til forft fli inbljcnic Æoiigentf 
afgiøvflff, pg ta benne ophplbt fig meb Wvmeeii i loCfflauB, 
f!ete beiWib ofte fitrc S)ageé, ia enbpg llgetS Op^clb. Sllt 
bfit« frembriigte en bellagelig og foibffvuelig %!arien, ber iffe 
funbe »ære aiibet er.b uljclbtnngfnbe, cg ^at 1 fffieisevbenen« 
2)om nebfat @unb^etdfGpmm(^(ioneiié 3}e(}tcebelf'i:r mere cnb 
forllent. 

e«gger man til biéfe l^fiibrfnger for at benne tSommfS« 
flon funbe liifrebéflille llfl frlo 09 ^^utlltum, te utBiolfonimc 
SKiégrfb, jn wl entog 'JJligifovfomniclffr, fom ben enten in 
flem, eUtr beiitf enfeltc SQeblcmmcr, DterVirlbebe af faa mati^,— 9cf}cn { SLiøttni^w 1711, 55 

fefbige og mange^anbe Sorretnfnger/ af faa taOøfe^ faat>el 
offentlige fom ^rtoate Ser^mrfnger og Sorger, af et faa u^pre 
SnftHir, fom M, ber t)ar (agt paa bene @fulbre, ban{Fc((gen 
^(be ^t>e funnet unbgaae; og bet^nfer man enbelfg, ff^v 
ti^ppiS CommWftonen maattt fætteé i ben 9Iobbenbigl^eb, at 
fiobe an, faabel mob tlutorfteteré og Corporatfonerj/ fom (mob 
^riMte« )>erfonI{ge ^ntereéfer: faa bil man (et (nbfee @run^ 
ben ta, forfor bet iffe funbe bære anber(cbe^/ enb at ben 
maatte paabrage f!g be ©amtfbfgeé SK(^fornofeIfe, et^f!iønbt 
bUfe burbe ^be fienbt be miéd'ge 3or^o(b/ ^borunber ben biv^ 
(ebe, og l^abe bomt mere bffifgt. $ra Xib til anben {nb(øb 
berfor ogfaa mere tUtv minbxt bcegtige Æ(ager til Jtongen o^er 
eunb^ebéi'Gommtøftonen^ JbanUemaabe, ubcn at bet fbne^^ 
fom om ffan beroeb l^ar (abet fig bewge til at unbbrage ben 
fin SiOib. 3 een af be mere betbbc(tge af bféfe anfer ben 
onat)ngit)ne StlaQCx O otøer l)at (Sunb^eb^^Gommiéftonen ^aobe 
uMifl a(tfor flor Srt^g^eb og 6igegb(b{g^cb, ba 33ff}en ubbveb 
i |>e(ftngør og fenere i StidUnfyk^n, ^bort)eb en ^eifl forbcer^ 
t>e((g Ubforttdfe af paéfenbe @unb^ebé(ot)ré Ubgtoelfe og @9# 
gf^ufeé Snbrctning bar foranlcbfgct; — 2) ai li (Sftbe, 
labebe meb ^or og ^amp, bare ))eb @unb^ebd^(Sommid|lonen(( O^ti^nM itlaøcn oar tnbfenbt uben 9?aon til J(on()(n/ fnne § @un6t)(b<« 
<$ommté|toRf n bog at f^aoe \)ax>t en tit Sgidb^b øranbfenbe ^ormobntn() om, 
ot ben ^ibrørfe fra Jti»beii(Hiond ^agiUrat. Cliéforflaaeffen imcUem 
bt'éfe Kurorifetrt bacerebe ftg fra $ororbninøen af Ifle 2Cuguft/ ombord 
Sorftodng og Stxerffsttelfe be it^e funbe bltoe enige, faa at itongen 
orb 9{efcr. af 5 2(ug. faae ftg i ben 9{øbt>enbtø^eb at maatte befadr, 
ot ber ^uibeubncrone« 9. af bt>er af bidfe 2(utoritrter for at oofriagge^ 
tooriebcé SBefalingen funbe opf^Ibeé uben gort^aling. ø&aa er bet 
og', ftger itongen, »Sor atoortige SiUir, fom SSi formobe, at 3 i 
benne alminbeliøe bif^mmerlige og fartigf Silfbnb famtltgc (Sn o^ 
^er efter Gber^^aUerunberbanigfte ^iigt, uben nogen Snboenting^ 
gwre dbiti pber^e gilb ubt 2(U, ()oab fom til ®taten< Gonferoafton 
fan tiene.* 56 ^cft,n i fllsStnSoBn ITII. 

SBanflfl pao Iilfun affcflcbc til 91alt>cifi fr« Ælptnrnljawi, 
mrbcn^ ^cflcn grnéftrrtr fiærfcR i tfniicEMb; liflrfom al btt 
i b(t ^t\t ittt »(ile« eirfiigbrt nrf vcb ^aé^tt& tlbff«. 
bcffc 09 »ffilrdnfl, pg tjcb brn fmtitrtc |>ctifbflQbé ©atnførbfd 
mtb bet eurtge Panb; — 3) at be (nficnvbc Seiigf ofl Scnfltflir« 
b« Wc, ifpigr ?lnoTfcniiigfn, tåre uptrtniKe; — i) «t 
StgTciDeircriK , WftHmpb te ubfltble ¥p«r, ffde mtb Gcr*nitn 
nicv; — rg 5)ot Siiiibl)rbé>6ommi^fiDiifn iffe lilfiræffdigl 
batbe fprgct for bc Ssgré Optagdff ( ^>ofv((i<lcrne; og al 
beéaarfag mangfplbfge aUcniiffffr (I)fn(mpb V2(\0) ubtn ^iilp 
vart bebe paa ©ab« cg offciirtigf ^labfc. — 3 bel ubfør« 
ligt efl itu iifntirféfnnic 3prf»aifitv(B, foni @uiibl>rté'6pni« 
mléfioiuti i htttnt JlnUbiifng , inibcr I2le Cilobcr, ffvco til 
Jffongen, aføif« ben ben foiflo Singftjoft fpm (ig uBrtfom« 
intiib*, ba ben »tb (pffttné fcrflf Ubtrub i ^tldiigoi' cg feiif« 
i ifi'ebenl)fl»it nibiiu iffc »ar ncbfat; og p»crferer b«i anbtn b«W 
|Doa ^cCfbfinbctié, bedS pad bc anbvc ©tcrtfvfi rtfuccKoc 9fla' 
jifiratcr, berfd», »eb lilføn mcb -JJoeifcrnc, fjavbt at furgc fer 
Saren* Slfffnbrlff. lien fvemljffticr fprrrfien, at bc enitallc 
1 1 ©libf rimcKgoiid crr borfgaacb* fra fflDt>cnl)aBn fcHnbcn Cf* 
fentlfggfirrflfi-n af gororbii Ingen af Ifie Sluguft, cg al Sam« 
farbftlen nti'b ben betrocngre $ic8cblliib »mulig gatiffe Ipb Hn 
fpr&inbve, beclé af aiibrc Øninbe, men ifccr forbi ^ciifun niaatte 
tageé til .al €titbentf af ^ellcn tTaanebeSnbbuggei'C ifte f!u[be 
bee af |)uiig(r eKer gievc Cylob og Iiimult af lltaalmpbfg. 
i)tii'; eg ciibelig forbi bfu i Soen »orrenbc Oilogéfliabctf 
^rosianterfng og Sorfiming meb ammunitfoii cg onbel Svigé= 
tnalrrlale ^vilebr yaa ^orbinbclfeii meb J^icbenf^avn. tieii 
trcbie Slagojpfié ©uibiflVb inbrommrr iSiinb&ebé'IScmmiéiio" 
nen, men iiiibfTulber ben fog BiRnoI meb gcb ®runb, IjDcvcm 
mere (Iben) meb ^umaiiiteWiJwufon. — |>oab ben fieibe flla> 
øeppll augaaer, lia lililaacr @unbl}cbé>6Dminié|iDncti, at 9e|Nii i JtMii^iNi 171 h 57 

3iiM9Menie i AMet^oM, fiMkrage fffun et^mrnOfitm i 
Sororbnfngm af lik Sngnfl Mre gielbenbC/ falbt fra tei im 
VtUbmQ i bm anben; mm tttlatnf at Ugnettte lt(a^ mi 
flte IcRtgrr fnnne ^Dr Jtnm |>aa at lo^e (ig {)9tt, eflcrot 
^caten af I6bc Q€pL Øet onesfor) t)ar etttamret; iforr ha 
SQKmtffionfn ^at)be fed ^ Oonb til at Muge €n ^Sagt paa 
Vtutut, bcr ibelfg nteb m Sogtwefiet f epl^m |»atren(Kerebe 
i etaten og firår ereqMrebe ^lacatvné Vpbenbe. — SReo 
af oOe A(age)i)ofierne ^eé ingen i ben @rab at tfoM faaret 
@nnb^f«Simmi(éf{onend Søleife^ font ben fibfle. Den nb# 
Mfler ta fU 9orfoar, ^otlebeø ben, foofnart ben dot bbMi 
confiitneret^ nieb al SixaH ^be paafF^nbet Snbrettelfen og 
feaere UbMbelfen af SSobrnffé Sajaret^^ faa at bet bed« i 
fSygningeme felt)^ beel« i be t»eb Méfe opførte %tltc og Saraqner 
Imbe rumme ^m)eb soo@9ge; ^oorlebe« ben { famme ^bbe 
of^taget foa mange 69ge fom muligt > )/ uanfeet Cfldantemeé 03 bet QomtnUftonen ^entY)ber paa, at GQ^bommend ()urti9 brffbenbe 
straft øao ben gob Ceilføb^b til fnart at (nbrømme nubre Gi^ge bf 
ben»eb lebfqbteone f)iabfe , anfører ben tfOi^t, at afU SReconoalcfccnter 
fnare^ nrnlig b(et>e bragte til duaranroinebufft, naar be ei l^aobe 
oabne 6faber. iDet t)øTte til een af bc ffaaenbe Stia^tt, at ^atiens 
tftite bfeve ubfFret^ne of Sajttrtf^rrnf/ førenb be Sarbnnfler og fBns 
boner, ^oraf be bo^be li^t, oare I<r()ebe* ^aa en $ib/ ba ^ofpito^ 
lerne itU funbe rumroe ben 9)>t<fn9te af &x)^t, fom trorngte tit ar 
inhlat%Qki, burbe be oOrrebe optagne ^Qøe neppe forblioe titbage« 
inbtit faa langforot ^Ibrebetige Dnber, fon be n^lig noronte, oarc 
fnlbfommen baoebe« 2Ct ØunbbebétCfominidftonett imiblerttb b<n t 
Cctober 9Kaaneb (b. 7be) hinbe befale, ot SBatbercrne paa Solare« 
teerne fFnlbe gfve ffdtttiøe Htttftn paa, at be ub^aaenbe patienter 
oart fa(b!ommen fri^e for Splber o. f. d. , fan maafPee ^aoe o«ret i 
t'tn £)rben 09 t^ar>t beroliget ©emptterne^ men meo ©trengbeb at 
ooet^lbe et faabant 9)r{nc{p, mebfné ^eflen bcflanbtg oar i Zilta^ 
gcnbe, fpneé ft!e ot burbe frembcroed fom et Sevfii paa ^Xigtopfpt« 
belfe, og b(et) t^tUtv itU i (terningen giennemførti bottfet ®unbbebds 
ffommidftoncn be^uben aabtnt vebftenber fig i bet fort^^n anførte IBret) 
tic Jtonflen af 99be Huqnft, 
\ Unfrttøe Jflogfr ovn pofpltakW Ourrfulbelf«; frfmcbig fce^er 
ftm Songcn at crfnCre, l)»prIcbtS beii, uubcv Cféfc Omffiriu 
tfgV*'", iMia bet ^lurtigRc cg Ærafrfgflf ^avtt xttttl ]int a?c< 
(lk-(i6ir[fn' pan at faae oprcIKt cnbnti et ^ofpttal, cg i^uovlcbcé 
be mange Sov^atingcr »eb ÆrlgétofpitaleiéSnbvommeife, cg be 
Bfb* bfeff Sot^inbifngcv foraarfagtbc !l>Dtéfaib og Ulfffcr, ittt 
fan Fomme ben til iafi. .Wtn', (TriSfr (Sommiélloiictt, .^iilCe 
Slngfteveu mene, at I20U >£^gf fiaa ©aberne evc erepcrebe, 
rflerat Srig^^ofpilalel car cé overltvmt, ba er belle en Kge 
fon iiiaKclBd fom laabclig 9liigTOfIfc.* 3^eii talbtr icn ^ele 
Btai, nicb »evbéllg og gdOCtg C?Drigl)eb, ifl ^ibne ipaa, at 
ftort, til ben Gnbt itibrctlebe Stigcvosne, ^tort 1 bet minbf!« 
Sl^cifciter funbe rummel, 1 br fovDe tre T)age fra bcii 2Hbe 
9Iug. fforte ^e|lf;)gefra ben ifblfge SJiDrgcn lll ben filbi'ge ilf* 
ten fra Staben, Qilabellei i>g Ceivcn, og at faaUbcé SlUc, ber 
bleue anniclbtc, flrav ubforteé til ^ajarct^citie. Mi ert faa 
foTfifhebe om 9lng(oelfeiié Ufnnbfarblgtifb, at »i uitbcvRaae cé 
at befliete af ffberé aKajcHiJEt, at bet »eb offentligt %tcmmt' 
flag ^er f @taben maa fovf^nbeé, al Crn^ocr, fom itbeit bcu 
2ben €e))l. ^ar begfrtet fine €t)ge ubfiirle, cg ti iaact bcm 
ubfertc, tfl angice bet; ba »i lilbbbe oé fer Ijccr Sbg, fom, 
tfler forcgaacnbe 33egicrfng lll b6, ti tv bltstn inblagt jp^a 
el af 8a;ai'el^ernc, at betale af rgne Wbltr lOll ?Iblr. ^>i 
anraabe @ub itl SJibnc, al ei l)a»e gloil 9IIt ^oab ber vat 
SKcnneffcr mnligt. ©nbeel af cé, fom af ffberé 3Maic{lat fta 
CommifllTonené fcrfte 23egviibelfe bleoe befTlffebe, (jaue i l(» 
famfufbe Uger, liiblil Eoiifeilet orbineiebe, al flevc flulbe femme 
oé fom ubmatlebe til t>iti\i '), IfoIM bet ub fra Pcigen ifl ') ^ Slutningen of "Xa^. frrmbjc 6unMi<be>@oninir#fiontn frn 9?< 
for JtOHticn. ,Se[ tr nu.* |fr(u btn, .cQi foccnlt Uje fiBen, c 
btt bdjaaebt Sbert iDliiKtlirt at btorfrc o« i btnnt 6iiiitt)t'>f'@'"> 
nii6[icn, tDcri o\ gf i]Btr|lc 9dii( MjUb |}a« n^itl og gfott Xl 9t9in i itMfn(KiOR 171 1. 59 

9Stm, fa ofk ^il%e 2)a9e tneb^ og arbe(bet < ffomtnttflo^ 
nen, fiaaeiibe aBr b^ f|g bagKg ( @nefe^ og |)unbrebc^XaI 
tfl o< fnbAroragctibe miMmfté/ fmittebe^ ia ofte ^alobøbe iSeii# 
BcPPer M @kniwvt, »eb munbtHge og firiftlfge Stefolutioner ; 
og fff^ fparet at ubfortte ^xt eget 8{t)/ men meb ol o^rcenfe« 
Ug SUb ofrrl t)ore Amfter i be mange ftKrrmobtøe 9orrern<R^ 
ger, fom forcfalbl beb faa mange dattigti Segrat^rlfe, faa 
moagc @9ge< Ubførelfe^ »eb Sajaretl^erneé og Duarantafnel^u« 
feté Sobrettelfe, tMb at forfine fangerne, fom nbcnfor ®taø 
ben fafiebe Sorb paa 8{gene^ Ugelebe^ (Stubenterne, 9)eØbra^ 
gerne, Siigqt^fnbeme, fie^e og Sogne i 6iaben o. f. b. meb 
fUi, ty^t be ff^tx {f(rr ^aa bereéSRaabe trængte Hl] ogenbe^ 
Ug meb be mange anbte Setfente, ber ffulbe infiruereé om 
^b be ^tbe ai togttage o. f t). Og ^oxfcebttnt ^tltt 
oé bog <Re bel Stingefie fra forrige ^efttibcr efterlabt, |^or^ 
paa ti funbe bt)gge. Kt i en faa bebrø))eng Sib aOe 9inorb# 
nfnger fhengt fan følgeé/ eragtrr (St>cv6 WaUflcet, iffe er mn^ 
Ugt, ^ ba !Døben baglig gier fioxt Soranbringer, og be 
fU^t SRennePFer ere forfagte og (igefom befperate; og t^i felt> tt>ab ter f^at txcret od mulf^'f $ men faafom Siffoppen, @4out^9n^4t 
3ub{4^ffr, ^olfrfmefler (Srnft (K) 3uflitérciab ^tUtv formebelfl 
bercé onbre gorrcfntngfc et fan txcre meb oeb be bacittge gorbanb« 
tinger i Øunbbeb«s(Sommtéftonen, 4>i^. SBorgemefler (Stc^ei for Øoag« 
(eb et (jr ^ctvtt M od I 4 Uøer, )Doctor SBaøener folid i ^erren 
er (enfooet (ban møbfe Pf!e ®anq i 6ommtéfionen b 14be SCug.) 
Gommerceraab^tørntng nu ogfao (ig^er tt( Ørngd, ^r. ^ond ^it 
4e(fen ^o(m/ fom er en af be 32 ^anb, b^r en iDøb { ftt*&uud: 
faa ubbebe oi oé af @beré!02aieflfft/ ot anbre iOZffnb maae beffiffed til 
oor 'Kififtantt» o« f. o. Qonfeilet refcriberrbe ftrai anbrn iDagen 
bercfter/ ot ®enera[s(Sommtéfanater/ ^of retten / SSorøretten, SKagts 
firaten famflSommanbant^abet i Jtbb« ffulbe ubn(rt>ne 9t^lt af 
bcrré &amfunb/ fom. funbe fnppUre ^nitbf^ebdsGFommiéftonen« bog faa« 
febce ot 2 af be fflbre aUib t>ar ttiffebe I ben. De onbre fPulbe 
møbc fftfteoHé/ #for at Sorretningerne iffc ffulbe falbc bem oltfor 
bcfocrrd'ge.« 80 ¥'ft'n i «(»6enliai!n I7ir. 

funnt itte ncgtf, at ef jo mange ©angc ^atw ^a«t Hot ?larfag 
til al ft'Vgte for, at Ut \futbt bure gaacl oS i)n fom ( aiibrc 
©itrtn « (T«t, at te 3?e^ for fiørflc SJden blrot ubegrfu 
»br, og Saa sntv 3ngcn Wncbed af ^lien. Ht Qonlagi'O' 
tifti fra ^ovcbflabcn tii ^crr Stdbcr ^ar ub&rcM ftg, vil 
ecrrfl SJIfljfiiocl (ffe noflfn mtiiricfffKg Sorfemmtire tilffrioc; 
tf)l bet er tefirnbt, at ba forf} ^ooebflixbcnK , font Sroffjolm 
(Ser ^arf(f)au, mcb ^vl>fn vare brfvngle, t)at bel Iffe funnet 
forebnggcd, at to be mtnbre @l«ber i Suenific og ^oleii eie 
blctme fnficerebe; bog fan man itte noffom toffc ®iib, q( 
@»gbonimen Iffe ^ar ubdrebt fig vfbere i S)anmarf, eiib be> 
Henbl er.'i) 

Cmlrcnt en SSaaneb fi'ncre fnbteb over @uRb[)ebd<<Soni9 
mWfioiien en np fiUige, ter uel twr af mfnbre lligKgljeB, men 
affattet i nof faa [iben|TateIfgc og ficnbffe Ublnil. Stl%tn 
g(f blanbt ?lnbet ub paa: D.beii elenbige eg meget mfferobie 
SWebfart meb bc Sflitfge, fom paa Sajarel^emc erc inblagte". 
.I^ertå SKab og hvilte; ^ebber bet, .er ^eel flet, i[te ^anbte« 
ret, tfalv (ogl, unbevtlben fjalu taaben.' 2) 4'arbereriiea fleue 
Opuartniiig og Sorfemmelig^cb; .be trartcrc be Suge Htty 
be faile ^laøee og anbet Wlcre l)tn til bem fom til $'>unbr, 
labe bem uben ^iiibflcr og (t'nneb; vft ben ®pge "oaxt cme* 
Tft og bruge ©ifgt, maa ^an ^ielpe (ig felb." 3).aRang« boe 
fotmebelfl ben fleltc Ovoavluing; be Ilitbcé ba af be foibaubebe Ol^'one (^tfliEriit'g te untttfrreixn af a\lt CaminfefToRcnt SStblrmmrir 
mtbUnbCDjclFcaf Sldttraab GS'Amann, SommittcTftt WtrnralSDm: 
mKFarioict, bti paa bcnSlb nar upaF[i[iq. fMfalbcnbt n betfmib' 
Itrtib, at bcnnr, ba Set larm ^ en t.nbftS barn lil ^antciiiiini), unb< 
ffnibit IT4 øg »nMf brn uvaattnntt tilbagt; (cab cnicn tun nii uic 
fclin naa iSrunb af Øiig^'"'' "*• &ot lunnd eUcr oilltf [nfc Prtutt 
loftnntin oa unbcrflrioc brt, rllec (lan itte bar otnn cni^ irnb Qom^ 
mitlioni'n« ■Dri>i( ftViMcmmcr. 4>>in c» 'tn af btm, bei 1 bm fc^ 
nirt 3ib nar inttraatt f eommftliDnen. aften, ta ofbr ^il%e IDoge »eb, og arbetbel i Cenanttfip^ 
nen, (laaenbe alle be % bogl^ ( @nefe^ 09 |)iiiibtebe'Zal 
ttt oé {nMromgenbe miitctnHt, fmittebe, ia ofte ^abbtbc Slci^ 
nePPer til @{enf«ar, Deb mtrøbtUge og ^fifige »efobUioMr; 
og tffe fparet at ubfortte ))ort eget 8tD, men meb af optamfe^ 
Ug Slib offret t)ore Arcrfter i be mange ftNnrmob%e Øorretnin^ 
ger, fom forefa(bt beb faa mange Satt^e^ 9S€gca^lU, foa 
mange @9geé Ubførelfe, •eb Sajaret^enteé og Duamntofaie^i« 
feté 3nbrette(fe, M) al forfine fangerne, fom nbenfor &a^ 
ben faftebe ^otb paa Sigene, Ugeicbeé Stobenkrne, ^fittltta^ 
gerne, £u'g(|t)(nbeme, fie^e og Sogne i 6laben o. f. t>. meb 
sut, ^tøab be ^t)er ifonr ))aa bereé SRaabe trængte tU; og eÉbc^ 
Ug meb be mange anbre Setiente, ber ^nlbe inPinercé om 
^b be fiatbt at togttage o. f t)* Og Sorforbrene ftttiBbt 
vi bog {Re bet Stfngefte fra forrige ^efittber efrerlobt, ^bor^ 
paa t)i funbe bt)gge. Kt i en faa bebrøt)eltg %{b alf SlnorN 
ninger fhengt fan folgeé, eragtrr (St>tti aUaieflart, flfe er m» 
ligt, ^elfl ba !Døben bagltg gior flore Soranbringer, og be 
flt^t aUennePFer ere forfagte og Ugefom befperate; og t^ feto tt)ab ter ^ar varet oémulicjti men faafom Stroppen, ^k^outbpna^t 
3ubi4^<fr, yolitimefter Srnfr 0^ 3cfttt«raab ^rllcr fomcbdd 
bereé anbre gforrefningfc ei fan t>cnre meb oeb be ba^lige gor^ab« 
Unger i 3unbf)eb62(Sommiéftonen, 4>i^. Sorgemr^er Gtc^el for Bvnqs 
f)ib et ^ar nctxtt M oé I 4Uger/ X)octor SS ag en er folig i ^rrrcn 
er ^enfot>et (j}cin møbfe ftbfle ®anq i Gommtéfionen b I4be Vug.) 
Øommercrroab ^ 1 r n i n 9 nu ogf aa ligaer tU @eng6, ^r« ^ a n 6 9K i « 
4)e(fen ^o(m, fom er en af be 32 SKcrnb, b^r enlDøb i ftt^uué: 
faa ubbebe oi 06 af (Sberé!0{aieflfft# Qt onbce tRcrnb maae btftittei til 
Dor 2Cé|Iflance« o« f. o. Qonfetlef refcriberebc ^ar anben 2)agen 
berefter/ oC (SenerafsC^ommiéfariatef/ ^oftttttn, Sorgretten« tRogU 
firaten famt** (SommanbantfPabet i Stbtf. ffulbe ubnffone 9loølc af 
berré Gamfunb/ fom, funbe fnpplere Snnbt^btsGFommiéfioncn« bog faa« 
Ube< at 2 af be fflbre oUib oar ttlflebe i ben. Z>t anbre fPulbc 
møbe fftfteoiié/ #for at gomtningeme Iffe ffutbe falbc lem ottfor 
beftxerttge«« t 8B ^rptn i fff»bfn(w»n ITU. 

aftobe Srtfle ffdp'dO Moppp«, fem of KomtniétTpnm »ar 
ublTifFct til at unCtrføgr Vajavct^crnc. .Tiéfc Tipcuinentcr", 
figtr Scmmléfioiicn, .rrf urotfeligt pg amI)(iitifT( nof, lit SWf 
bcrttfti« fjaarCr JTIager og Sliigivclfci- ot icfuKre". — aRc6 $)<n* 
føn ttl a3cf»a«[f(n af be ttiUUt Slagcijpfl« iil|laflcr ©utifc* 
^fbé^Scmmi^llcintR vel, al @)}ifrnicf1tmi paa SabrgaarbCRd 
gajaKt^ fjoBbe Parrr uf!£lfclifl og (tfc o»3følb( fine ipKgter; 
mm ben paabevaabcr |!g, al ^an beifor ogfaa fnorl Bur biroen 
flfjfebfgel, og at Commtdrioneii fclB, for al Sajarcl^ei iffe 
ffufbe [fbc, mcbfné ^n enbnu beflveb Ceconemfen, mange 
®aiige Ijawbe giort ^nbfi'ob og .brugt ^ræeautioner, for at 
Sniel ffiilb* fallfé. Sen gier tillige opiiurffom paa, at ^at 
jarrl^'Sfi'ioerøi Ijavbe bel ^Beru al paahc at Wlabtn hlm 
gobl liflaBel og ubbtelt f iilborligc portioner; og al Cer f^vtf 
fen fra ^am cBer fra ^mflen, brr ogfaa fjaBbe be Soged ^n* 
terctfrer f benne ^enfcenbt al Varetage, ear Inbiebet nogen 
JTIage. !Dcn aiibrn ^lagrpofl erflsrev @unb^ebé>Gomni(é> 
fionen for albdeé fal)?, ba ben l)aBbe beflittet fifl (Jaa otfTaffc 
iPeft'Sajarei^eviie be iitt\l( SJarbercr, ber vare at ojJbiiBf, og 
bel ( et ftorre Mnial cnb fixbBanligcn var brugeligt paa aubrt 
|)ofpitflleri ^»ormeb beguben aorgemeRer og ®iabS)jf)i)ficuS 
S id) ti brflanbig ^avbr ^avi Xilf()n, ligefom ogfaa mtb be neb« 
eenbige SWebJcamenieré Slifricbritigelfe. 2>en anfører fotn rt 'jrtn 2bfn SeiM. fit itnnt Drbrc til at unftufegc 3iIltanb(H pan 801 
jartibernt og forbørt ^atiiMttni tm boati ti tjoiibt pon rffician: 
teinf tii ([flije. SMgc Utiai/i JnMjeifrninii n'Kienbtgni)« SSarl-ttr' 
miftn %t. Xeå} &artHitii'S»mmi«iiintni Silftcbe^tbi men Spifc: 
mtflirtn'ponfiibt^aiirbenrrtolbt (tt SilrtlttPJitmn^ oq fft førl tfttc (b* 
15 ®(iJt.) fin ll[ff(b. Stnm (b. 22 Scpt.), (fttc Xctpi b»t(l(at 
afgang, Mtot EaiacttfidTK unbfcfeiirt a|6birurfl WidjJer 0^ btfii[ibn( 
{ gab ZJlRanb. Ccrimeb Floøtbt Ocitmrftirrn paa fab(i;iiitrbrn( 
^o|pit<3i, rø'flCT, f (I SrtD lil @iiiibl)(bdi3oinniiSfiancn mrgtt oøtr 
ben mitt barn onfiitte tiDllanbffe SorSfttfiiinb Sitnrbi'p UKfrlitf^ib, 
f»m l;an fi<rpatb(, naat ban DiilUrcbr DpinbfolftntS Sq(b(r. %a<tnm, at flere for^olbéioffé ere ^Ibrebebe ^aa 8a|attt^ne 
enb ( tJ^en, oø at oØe be ttbfVret)ne eg om Sot^olbet eram& 
nerebc 6olbarrr eenbropgtigen ^a))e ft)aret, at be bare tilfrebé 
faat)c( tnrb 93cf))i{én(ngeti fom mebGnretiO* 2>en Irebic Ala# 
grpof} ein be IDøbeé iwgné Segrabelfe o« f. b. erKonrer 6ttnb^ 
^bMEeoimUftonen for foa moliciøé og ufanbf(rrb(g fom mai# 
Ugt »^agefonente / %er Sunb^eb^^Sommiéftonen ^ .ere af 
Vrorflen, 6))tfanefleren og @frfoereti ibelfg bletone tU^Ibte bere< 
%unKtton ret at gfore; be f)au og ober bem ffa^t ben W^n^ 
b^^, at be for SorfømmeUg^cb funbe fhraffe be Sfplbige 
ncb Zugtemefieren og ^aUitm, ttnbrt til (Sttmptli faa at 
bttfe Doinber/ omenbfKønbt be, -fom let er troUgt, ^aoe t«ret 
rbggeéiofe (t^i Sngen, fom buebe noget, t)i(be gioe ftg bertil) 
af 9r9øt for @traf Ofe l^abc turbet (ttre f!g meb bereé 9ov^ 
fort Cel tflflaae of/ at nogle af biéfe Qaagefoner ^aoe be» 
fHoolet be 2)obe, men be ere ba bgfaa bragne til Slnftøar. 
S)et ^r t>el ogfaa ^o^nbt f^/ at be @9ge l^aoe U^laattt l^(n^ 
anben (nbbprbeé. SSen albrfg {Tal jtlageren funne gobtgtore, 
at be !Dobe ere blegne ubtrufne og nogne brgratoebe, tf'oilUt 
be afl^olbte Sorl^r flarlfgen mobftge. !£)e fattige 3)obe ere 
|»aa be orbinerebe ÆMegaarbe {TfffeUg { bered Ætober fiebte 
tfl Sorben; men fifler tit bem at fTafe, meb |>enfyn til be 
mange fattige, fom ere bobe, t)ar oi umulfgt/ ^t)ort)rI t){ ber# 
ub{ bog gforbe t)ort Sebfie, og meb ^e(e @nebfer# og Som# 
merlanget, for oéÆffier at forfcrrbfge, acc.rberebe; menSKan^ 
gel paa SSatertaUer og SRangel paa Slrbetbcre/ ba be ^obeo<tf 0^09 maa je« onføre, ot Ot)erm«|leren paa SBobruff« 8ajaret(!/ Jr, 
JCo(ft b. ti8 9{ot). af ©unb^fb«s(5ommi«fionfn fff ^cn ©efatfnq uforj 
tøoet at forlabc ftn $efl/ ba bet oeb bc til Qoarontatne^ufet fnb' 
tomnt friffe f>frfonfr farte« .Ulagemaal ooer feané ufømmcUde goc« 
bolb. t,^Qn ffal/ bebber bet, #fenere ©orbe tiltalt oc^ namU 
mxtt^ bcfinbf« fean uffplbig, ffal ben tiltadcljolbte ®o^e blioe fyam 
ubbetatt.« w4 ^iftin 1 Jtfs6cnbai>ti 1711. 

itrtivtt, (roglc ti bni Ovttbeoiitnina, , al Ut x>a\- umHlfgl 
at atifTalTi' fan mang; Ai'llcr; os ci btjlumbc Ca t)tfin al 
lalir bfm iAtttå :paa Sajarel^rnc, cnb i Stftn, bo benne Vtgio* 
wlffflmoQb« for l)»(v aJIanbd ei(e our ru Sttcff. gtflflctcé cor 
e« umulijit flt labc flmct en @rati for Ijrer BManb af SJiangd paa 
golf. 3^o9 «c be fTiffelig H«nc btgrnwcbe i b( anorCucCc 
Sfrfcgaarbe 03 mtb Sort paafaftfbf, olDcIfé iffc i en '(Jcl, 
fom fflaøcvfii tig«, ^f Ijave ^pI&i 2 3nfp«le»«r, fom tag« 
ligfn vffitertbe Alrlegaarbcne, faoecl uCcnfor fortene, fom ceb 
Sajdrtl^crnr, ^otlfe i<g, bcii citc efter bcii 9liib(n, for oé bort« 
bebe. ^rxflerne |)aoe ligtkiti bermcb paa tiajaret^enic t^avt 
Snbfeente. I)ei|cm bet ble* cfievfpurgt , ^»orUbeé 6c ^^obr 
paa anbrc ©ttber, ^oor Gontagiorien ^ar firaéferel, ere bf 
flroDtbe, ftar bci beiinbrg, at bet btr raeg« flettere er.ttlgaaft 
mb f^r.* 

Dm ([ler ^vorvlbt behne SrnnRlttfng af ©unb^ebéFCommM' 
floneitd $)anblemaabf maa vccre ijlanb til at retfarblggierc ben, 
ovcvlaber jeg faferne felti at at afg^ore. %Jeb uparttjTat ^aoc 
»eiet aUe @ruiibe for og i'ntob; Veb i &f efterlabte Gopiboger 
00 SorfeanbliiigS'^totocpBer at ^0« feel talenOe ^Jeuifet for 
Coimnføfionen^ 9)ibfi«rl)eb eg Omfovg for ben Slab, ber »ar 
ben betroet; veb eiibelfg at tage ^cnftin til bet af Sominig* 
fionen frb anforte ^Irgumeiit, at ba bcii ufotberebi faficbed 
fnb i ben uljijre aXarugbe Sorretniitger, fulbc af ^artr cg Weit 
fominellglKber, (lob ben Morte t for enljccr UnbcrviiOniiii), fom bc» 
hinbe (fatJf jollet af fforfcebTeneé, unbcr Kgnenbe Oniftornbig« 
^cber aiivenble Sremganggmaabc: ncrrer jeg ben alltrebc liblir 
gere ttblalte CverbevK^nfng, nt vanfTeligcn nogen anbeit @anif 
Kng afSDio'nb, unbtr be gione gor^olb, ffnibe ijaoe tiifl 
flerrc glib, SRebeligljfb og S^pgligfjeb ; enbfliunbt ben »ffiiiof 
(ffe fan (igeS fii for ctljDnl Seflgreb. ®om et SJcufié pact 
CommidfioRcnd 9tebelfg^eb og @amvtttfg^ebéfu(b^b fan ii M pifttn i JN^bni^on 171 K 65 

|Nia htnt @td) (ftt nnMabe c^ anføre et (SxmpA. fiømmiiø 
^ntu maattt, font en $ø(ge af te mangfo(b(ge Sorretningerl 
Sining/ ter Mre ben betroebe, bnige en (ior SKomgbe ^enge, 
^rteb bene StaiU ffWpiåt tontteé og geraabebe ( ®{e(b, 
men paaxn forfynebeé. 2)a bene aRrblemmer ogfaa i benne 
{>enfeenbe ønflebe at flaae rene ( Xongené og bereé 9Kebbor# 
gereéøine/ opforbrebe be ( et Vret) tfl ^ngen af lite@ept» 
benne tU^ M nogle af be gobe |)ener ( JFammercoflegtet 
maatte (nbfinbe f!g ^oé bem og efterfee Ubgifterne; tl^i enbna 
iH ti, paa afgaaebe 3)n Kagener nanr, alle (ft)enbe, og funne 
gtoreXebe for o< meb en reen @amt)itt{g^eb/ at o(ubenffgen# 
WfitH ^DC abm{n((heret @unb^ebé'6omm{éf!onen og bene 
SWUer; men at ti eOer bore fffterlet)enbe ffnlbe funne gCøre 
SbgnfFab efter itammerrettené tlnorbninger og be 3nfhnct(o^ 
ntr, ^orefter Kentefhfoerne rebfbere/ er oé iffe mu(fgt^ og 
trf bet ef ^efler for al ben Umage og Sebrøbelfe, fom møber 
9t, ere t>entenbe; ^e(fl ba ti maac fHUe i Gonftberation, at 
%Qtl, fom { benne foage X(b atbefbe for oé, b(be fajl iStt, 
^rban be bflle betaleé; og ti ere gemeenUg ( faaban Køb 
for bcreé Krbeibe og %itntHe, at ti ofte mob bor iiiUit maae 
fKttt oé efter berré VflUe. Snebfere og tlnbre/ fom creb& 
fere og letære SRoterfailier/ bøe bort^ og trf geraabe mtt bem 
< V<bt(øfHg^b; og { bereé inffcerebe |)ufe og Soer fan man 
flie føge 9Icf}<tut{on. ffr bet Set(entene, fra ¥rfff}, Sarbe# 
rere, 3nfpecteurer/ Oeconom<e# Wq^ og anbre ©frioere, @tn# 
benter og tfl anbre Si{g^ og @9gebragcre, 6{(g# og Vaagrqt)<nbet 
(amt Snb, ba biUe aOe t)att bereé Søn en SKaaneb eUer Uge 
fomb; og en gob 2)eel af bem giør ntppt nogle S)ageé 9or^ 
Mnteg, førenb be bøe; og ti funne iOe føge ffrflatning af 
berf« fffterlobte/ ^Htortf ZMfrfft rv. 
¥e|l<ii i Jtiibrnbi btr (foviif iiinKlifl fin 21Ce Slu^. til liu^tpi.') bacbcppiiniici 
l'tt|)B(&epuiitt, tegimCU ben atter, fra be forfic 2)afle i Cctc 
bcr'SRaaiKb , mcrvfclig al aftage, Ijvab enten bctte iiu vai rn 
Selge af at te nictj Spflbcmntcii tagne 5c>v^plb£lrcg[cr mere 
og mrrr »aiibt i ®It)vf< og ^eibning; etler fnarerc forbi Sug« 
bontmea l>rgviibte al favne Xonberei lll fin vlbeti \$or);lJntelfe, 
og at tabe i 3ntcnfitrt »eb be Miat Xageé Snbiio'bfii. 
^eiltflftflbeiie 61etie fffe aleite nclbnerc; men Sugbommen vifc 
nabenbar eii mCiibrr onbaitel Q^avafteer, faa at tm ^orge^ulp 
iftc la^ngcve inooltc anfeeé for forgleoed. Sllleitte ben wc 
Dctober »oteb«®unbIjeb6j(Sommid|7piKn at ftabebe |lg en vber« 
ligerc gorfenbing af i'drbererc fra labfTIanb, ,ba epgbom- 
men nu mffrfelig aftager," og i tt ^rev lil Sengen af ntt 
Cetober ifrluer ben iubilcrenbe : .®iib Ijar faalebcé foroubvct 
vor £ilf)anb, at Sogbommen Uge for Uge, ja 3>ag for 3^ag 
forminbfFe^.' Wltb ben aflagenbc ®i}gborn fjeeg nu i^nbvaaf 
iimie^ ?jngfel efter en lettet Communtcation, fFlenbt Jor« 
figtig^b bob, i benne $)fnfecnb<, enbnu ingen 5ovaii» 
bring at labe fnbtvÆbe. "X^t paa Veflcrbro boenbe Slagtere 
fiibgit faalebed meb en ^egierlng om al ertjolbe fri ']>aéfage 
gietiiiem SJefietport, men bet blev bem negtet (Mbe Oct.). 
SlntaQet af be Spge, bcr trængte til ^ofpitalerne, »ar I fflib* 
len af Cctober f ben @i'ab aftaget, ai man ben I6be f. SDI. 
funbe nrbtage be Xelie, fom man l^avbe feel fig nobt til at op> 
flaac veb ^flobruffé ?ajarctli, bengang man manglcbc ^Joerclfer lil 
ben u^urc aRangbe @t)gc, fom baglig anmelbted til Optagelfe. 
I)ette bictj ogfaa 3)ag for 3)ag faa megel mere nabveubigl, fom 
ben inbtrofbenbe ffuibe, og bet fugtige fffteraaréoeir, giorbe bel 
umuligt for be @t)ge lomgcre al bierge flg uuber Xeliene. 
snen ogfaa ^orrclfernc felD paa ^obrnff'^aatb afgave nu, 
unbcr U ncrvntr Omflcrnbis^ebrr, et minbre patJfeube Op^ol olh^ 9eften • itiøben^aon 171 !• 67 

(}(b for he Q^c 00 be tøeb brm anfaUc Offfcfanter/ ba be 
ncrøen aOe manglebe StatUlomt. ^tt blno berfor beflutirt, m(b^ 
(ertfbfgen at otøerføre aUe patienter fra ^obruffé Sajaret^ tfl 
Sobegaarben^ ber itte (reb af bc omtalte SRangler ; bog tneb 
Unbtagrlfe af be 3aa, fom formebe((} bercé @t)gbomé SarKg^ 
^eb ittt funbe taale SranéporteU/ men funbe anbringe^ ( be 
enfelte meb Qarme^^nbretninger forfpnebe Qoerelfer paa 9So^ 
brufgaarb. Ot^erflptnfngen fanbt @teb b. 26be Cctoben 
@9geantaUet t)ar i ^obruffé Sajaret^ tøeb benne %ib I faaban 
®rab aftaget, at itt, efterat 39 9leeont)a(cfcenter !Dagen forub 
t>are bragte til Duaranta(ne^|)ufet paa (S^rif)(ané^at)n/ fun ub^ 
gtorbe 43; af bféfe blet)e 22 flpttebe til Sabcgaarbrn; be 
Øtxiit, ff^oxtblanht flere boenbe, b(et)e tftbage. Sabcgaarbené 
Sajaret^ inbefluttebe paa famme Xib, efter fl'agen i 3ort)eien 
at ffa'ot afgf))et 56 3r{{!e til Duarantatne^^ufety 221 @^ge, 
faa at bet famlebe Slntal ubgførbe 249. 2lmtblert{b b(et) ^lab^ 
fen t)eb SSobruf é Sajaret^, ^t)or heltene ^abbe iiaact, og ^bor 
ber efterbaanben ^at)be opbpngct ftg en utrolig SKaéfe af gamk 
^tofter, forbrugt ^alm, Ul)umf!^eber o. f. b. / unberfaflet ben 
^ifl nøbbenbige 9{enfe(fe, Kgefom ogfaa be lebfge 93ærelfer 
bleioe renfebe, ubfpoeffebe, ^tøtbtebe og forfpnebe meb SfatUU 
ovne; l^oUfet Slrbc(be bog fffe fulbforteé for m,ob ©(utnini^ 
gen af 92ot)ember, ba bet ^e(e Slntal af @9ge/ ber nu ))ar 
nebftunfet tit 118, b(eo oberført til bet iflanbfatte tSobruff« 
Sojaret^ unberZilfyn afben for omtalte ^^ilip Velfc^ou, ber 
bar riffet op til Ot)erme|ier i ©tebet for ben formebelfl ufomme^ 
Ifgt gor^ofb afpPebigebe %x. Stod), faa at Sabegaarben atter 
funbe ilbti tilbage til fin oprinbelige 93eflemmelfe. IDette 
({bfle Saaaret^ ^bbe i alt fra ben S)ag, bet aabnebe« b. 28be 
Ong., inbtil bet (ufTebe« ben 26be 9lot)v Afaa i et Sibdrum af 
fnlbe 3 SRaaneber, mobtaget 1167 $e|}f9g^* $)bormange ber 
berimob i Sit ffau bcerct be^anblebe paa bet før|lc Sajaret^, 3)(fl(n i tti^ninva ITU. v{l ntppe tnnne o)>Itif(4; fmlblcrKt) fan mait, mcb fitnfottl 
al b(t faa mcgrt Ubliøfve blcB tugct i Svug, mcb ^Iféijrt 
putu, al ?liitatl(t af 6c mobtaflm- i£ogc i)tv Ijar oirrct langt 
florre, bog ncppt oOfr 4 eDer i bet ^eiffle snoo, faa at ben 
meget bettibcltgere !Dee( af Stabene €93; tre binnr bc^anb' 
lebe ^ifemnie ( |)ufeR(. 

Det »ar mob ©lutiifngen of October, at ben ferien 
berprtc Opforbring tU be af ^vcné Potgcr og CUviff 
teerbarbcrere , fom befffæfti'gebe frg mcb ^^eflfygcg ?}f^aii6- 
Ifng, ubgff fra @unb^cbé'6cinmi^|lcnen , tilbede vel for erib« 
mere at fec ben gloebelfge (Sfeerrrtning om ØygbommrnS Sif- 
Ingen betrafict, lilbcelé for at erfare S-'eftaffenljeben af be oii< 
bve Siigboinéformer, 33lobgaRg, Tiiarr^pe 0. o. , ^»orlil leflen 
nu funte^ at overgade. Sif biSfe ugciitlfge, og i €unbl)cbd> 
Commf^fiontné Sor^anblfngéiVrotorol i Sriraci fnbferie ¥(? 
retninger, Ian nu ©pgbommcnS bcftcmte 5oemfnb(Ielfe erfarcé. 
KQmbc paa ben Iiog, ba be ferflc 3nbbcretn(nger ' ) inblebe, 
b. 26bc Oct., iBbe be gunfJtge. 3 Sluttober forefom fun ffo* 
lerebe Illfcelbc, og f ben ewrlge B5 oserfleg JlntaKet ^aa be 
gjeflfpge au 60. a:ie en anaaneb fenere, b. 28be 9Io». afgbne 
^crelnfnger gaac nxflcii'^) »tidemmfgen ub paa, al (ugen nt)c 
^efllflfcFlbc i be fibfte 2 til 3 Uger Bare fomne unber?3e^anb' 
Ung. X)og maae bféfe beretninger ith anfcré for albeleé til« 
forlabclfge meb ^enftfn til at bcflcmme 6t)gbDmmeriS Ubbre^ 
bflfe; t^{, fom jeg aUectbe ovenfor (jar aittt)bet, anmclbtc ■)OmiDc. eettii^rct Sapporl UiUv ^(t i SunHcbé Sc'mmitficrKn« 
^rDttcol, at ttn far icmmciiii eibtltftf^ 04 ubfvrlJs tm Seaborni 
mtni Siaiur 03 £i|T<centl)i&, mtn (an fptciricci'tbt in^cn 'Paiicnftri 
— em X)t. gSacculatb liai*' af ''fln iHttttfi-'i: Wafpirr inbqao en 
Sccttning caa ^anfvffff, o^ ot (gan d bat>bt praciirtrtt fibtn fin 
.^ufteut« Z)Bb, 

«)Jtur onnultitt. oi}( SiiFalbi, 2 j aHmrndftafld og 1 pfla ffijidgabt, bltst 9cften i Sti9b*niar>n 1711. HB 

mangl 8991 ittt bftti Silfianb fer Sargerne cOer 9Saxbtttxntf 
mm lobe (^ ene lUfreMfHOe t>eb ^tstfictnti aanbdfge Xtifl, 
^Mb enten U nn togen Zfllfb l^atobe ttl Scrgerne^ eOer be anfoae 
69dbom og !X)øb for eenébel^benbe. Sføtø^ Sorflag fra 9<^ 
9o|>pen ttffotbt berfpr ogfaa aKe ^rirfieme VrfaKng tfl at 
gtfre ugentlige ftnmelbelfer cm fintaaet af be @9ge/ tfl l^t>em^ 
be tolbte«/ og om @«gbommené Seffaffen^b. ^aa famme 
!!>ag^ b« 2Hbe 9{ot>« , ta Sarbererneé og Sorgernéé Snbberetnfn« 
ger Mre faa tilfrebéf}(flenbe , anmelbte ^r^fterne 19 ^rilfyge 
og 11 anbre @9ge. Ugeøbagen forub< b. 2]be 9{o9«/ ^at)be 
9rarf}eme anmeibt 10 ^tfif^Qt og 18 anbre @9ge/ faa at 
ber alene i benne ene Uge, efter ^rcrflerneø @K9n, Dåre fomne 
9 nye VeRtfIf(r(be tU. ^tttt t>ar en @pore for @^nb^ebé^ 
Sommtfftonen til enbnu befianbfg at f)au fin Opmcrrffoni^eb 
rettet paa en mulig Op6(uéfen af @9gbommen paan^* 2)en o)># 
forbrebe berfor 93i^p %3orm tfl at befale, at intet giig UeD 
begroi^et, forenb tlttefl tax fremDiif}, at bet t>ar bejtgtiget af 
ChHirteerbarbererne, .for at l^at>e eracte efterretninger om, 
ffoOka 69gbom ber ^aDbe foraarfaget !Døben* (28be 9Iot>.)i 

3miblertib tunbe ber ingen £t)it>( borre om, at $rf)epibe« 
nries I ben @rab t>ar aftagen, at ben maatte anfeeé for ftt Op^ 
ff§x norr. Unber bi^fe CmRornbigl^eber troebe @unb^ebø'6om^ 
mttffonen at funne og at buvbe giere Snbflrornfninger i be 
vongfolbige og betybelige Ubgifter, fom @unb(^ebøoo?rfet bag^ 
1% nbfrmebe« !£)en giorbe SegQnbelfen meb at fratage Ofi« 
(Manterne paa begge Sajaret^er ben ^crgel Qiin og for en 
erøtog 9rcrnbet>{in, fom l^ibtil baglig ^abbe t>crret ttlflaaet 
^ ifrr; men fom nn fttt (ornger funbe tilff aaeé, .ba bet 
nt fffe t>ar faa flor Sarlig^eb og @tanr < eajaretll^erne' (2ben 
ItovO* Sien (angt mere inbgribenbe Sefparelfer ^gte. Det 
Øore fintal SRenne{!er, fom Gommiéflonen efter^aanben ^at)be 
toget i fin Xienefle, og fom ben maatte betale < byre !Domme^ 70 ^((l(n i fliehnijvn 1711. 

fun^c nu 6rti)t)Cl[gt fiit)|TriFnffØ. Ubni viitvc ^rleitning'4 
afflrtfge bifife mange ^(rinitf fpvtct bfn Safin;mmfl(gl)tb7 
fem Gommlélicnrn cg Slatfn tav ttm (Tpibig; men paa cgfn 
|>aaiib at ttfirmnit 2Jcifna(ij"(riiir t)i'& ttvfd ©imiéfipn bcdcCc 
Bcmmitfrioitcii (Iff, ^vorfur Cen bticm iiitgJf mcb rt fccinille« 
rfl Scrflag til Jlongtn unCfr Ilte 9iod. 9lf Cajavfl^iJrjftemc 
pfl b( 6, 21b< 3ul. 03 efierljaatitdi fencre utnuunlc .^Mipit 
Vvoefi« ^fl»b( 12 oofvkret ®t)9tcmm(!i, fjttDiti'I fnbnu tom 2, 
Cor ^aobc fliovt ÆtVneRe unticr ^fRf" i $>clitnfler. 35( bnig* 
ttå nu (Ibft, men traf cii maoiu'Mig (^lage ^»rv af 16 9ib\. 
tmt bWff 33Iffnb tmdu Qmmif^iimttt et ^»bi-tliflt Vlbnefl. 
bpvb fot et ftfffeltgt Sconet cg for 3lib ' bercé ffinbcber, rg 
fnbflillebe bcm til at nvbe berei^ ^lage, itiMi'I br paa anben 
SDIaabe funbe befoitreé, .Ijacilil bc burbe ^aoc Sprtrin ftem. 
fer Slubre, foibi bc fao mcflet tfuvtt ubfat (ifl-* — ^f Cc 
einbetiler, bcr (jnube label |lg bnigr fem eiisbiTvrre , Mxt 
enbRH fer ( ?iof, ber maaneblig fefirtf GcmmiPMcnen at un» 
terljplbe lOO SSblr. SWeb ^enfvn lil bfefe fcnlleg Commitf« 
(ionen, ,at be cg bcreS Oibcii cr^clbt Ægf. Gcnftimalicn ipaa 
be hefter, fem ben ( Ivo'ngfctiiiifceii ^a»be fffi fifl nobfagel til 
at give brm, nemlig til r)jig Xib atmaatle nrbfcerte alle 
IMig of br fornemme Glnéfcr, naar Hebfcmiiiciibe begir- 
rebe bel.* Sil benne ConffrninllDn iHe uteblep, og er bleDtri 
bevaret til ben :Dag i S^ag, er betfenbl. ^iDeicbe b. l2tc9tov. 
f)a»be Kpmmié)lpnin Ppfagt eiubenicrne bcreé Sienrfte, M 
man (tfe Icrngi-r ^atbe 33iug for bcm." Xet bico bem paa« 
lagt ai ubtjolbe en 1 1 X^ageé Oiiaranlaiiie, og ferjl ba at fogr 
fogemenl, ^»pr bet Ivftebe bcm, naar bfreé Slæber og ®obi! 
tfter ^Macatcn vare Baffebe, regctc og Ijaantterete. ^felge 
fiongcné 3ic|lcmme[fe erfiPlbl bc fra ben 2jag be ^arbe be« 
givet )lg i Quarontaine, og faalcrugc bc laae uben Goiibilion' 
tuer vare uben U lilfagte ^cnefider eller anben ffaopM, V^fttn i SCi9htnH\>n 1711. 7f 

6 9tblt. maaneblfg. — tif Sffgbragernr »fer gemene iUQ' t>arr 
fornben 5 SRatrcfer, fbm bleoe ubletoerebe til Gc^oub^nac^f^^ 
3«ibi(^«r^ i eft)e 46 Wani, for bet SKefle @e(bale^ ber, $)uu«(9 
og flnbet ttberegnet f oflebe Gommféflonen 460 9lb(. / .og fhart 
ingen Xienefle mere gforbe*. !X)i (nbfii'IIebeé til at maatti 
fnrage« for eolbatertfeneflen^ eller/ J)r>ii be ffulbe fort>{fe« til 
Kegimentemr / at maatt$ er^olbe ^arben for be ^orfeelfer^ 
fom be vtb biéfe funbe l^abe (egaaet« — SRen tfl ingen af 
fine 9o(t ^aobe Commiøffonen faa flore Ubbetalinger^ fom til 
Sarftereme. (Srie fra $>am 6 org ^abbe j^iøben^abn er^olbt 
25 Varf^eerfoenbe; af biéfe bare 8 bebe og 1 firar caéferet 
fcrmebelfl Ubuelig^eb. 9ra anbre @tceber i XybfKanb , fra 
Clbenborg, Sremen og !Dan${g/ bare ogfaa enbeel anfomne. 
aSeb |)enf9n ti( biéfe, »fom flore $enge trorffe og fnart intet 
giorr, foreflog Gommiéflonen, »enten }flnt at bimittere bem 
eOer om muligt at anbringe bem t>eb 93arbeeramterne i Sti9t 
ben^atøn eDer paa ^onbet^ ^bié man ber trcengte til bem, meb 
eller uben Qartf^enge af 6 9lbt. maaneblig/ kongen beflemte 
tø imibfertib for 'en ^umanere Vel^anbling af biéfe Snennefler, 
fem, t)y>or tiben !D9gt(g^eb enb be fl^fle af bem funbe ^aoe 
^9f bog l^atobe Stvai> paa Safnemmelig^eb af ben ®tah, fom 
be neb 9are for eget Sit) t)are iiebe tit ^Mp. Gfter tm 
fcrngere eder Fortere %ib, ^oori be tfa^tt tient, og efter ub))iifl 
2)9gtig^^b er^olbt 21, i @unb^fbé«6ommiéfIonené Sor^anb«^ 
Bitgé^f}rotoco( nat>ngit)ne fremmebe Sarbeerfoenbe fra 25 tit 
8 9tbl. maaneblige ^Sartpenge inbtil oibere. 6 af Um bletoe 
frnere anfatte beb ©tabene 9ienfetfe meb et maanebligt SiUcrg 
af 18 9Ib(.i)- ^t be fremmebe Sarberere, ber bare anfatte OXt nocft af bi^fe inbfomne IBarbrrrr« boof foretruffet at blior t 8ans 
bft/ er titMli^t, og maafttt etc be etamfcrbte ril Ramilirrne Jteiis 
ner, %vt\i, Bavoixxo, 9iolfi, fi^cpfi^ Gctumactcr Oé fi* a« 89 ^tftrn i SieUDlimD ITI). 

fdCttt (mob ben. SDIen en langt ul^clbJgcve Omftcrnbfg^ft 'eax 
ttn, at Æfobcn^wn fflw, ^voifm glaab« ffulfie forfijneé mcb 
'^Vpviant, fonnebdft ^fftcité UCtrub og be i ben $lHlfb< 
nlns ubficbte S3cfalltigrr, faaorl om ^^ovcbflabcné, fem bc aif 
b« iiicbfiffbcvé bfliindigc cg lifftrctfttliflc »JiroclaiiUiina, kb 
aJiangcl. So^cn ^etaf tirø, at S'aabcti, baabc 1 quaiirativ 
og qualitati« $)cnfc(nbe, bIcD flcltcre forfpnrt, etib bni buvbr 
tjace vmct. ?lf8riigt for ben i Jtiebcii^a»u buglififn mtcr 03 
tncct oDei^anbtagcnbf Sogbom, Bo»cbc Sfibirf)(ftriif, cfKrai 
Slaabtn ben lOc ^anii Ijavtt forlabr '£)oImcn, iffe at mcbtagc 
X>e iibftitfebr gobmfbUv, J^tiftccavir p. f. ». ubdi be ftorfie 
SoillgKgljfbévcgln-, (njiKtt »cl pbrrmeri; ijar tofvct fii Slarfag 
til ben langfomme og utllfimtfcKge >^roslant(rfiig>). Sleve 
af be ombovb feiible 9!æifngéinibler, — og belte maa i t^eitUt 
aJIaabe ItrggeS Gommléfariatet til ^afi, — uaw forbitrocte 
og uf)}ifelfge ''J. <£nbnu mebené Sliiaben laat paa ^ioben« 61(0 f)tnM ombort ag bfrttfftt, ol han Pum fru Stodliplm 
09 SuUanb, ot Salmat Cti^ortflatforKn (or ben fncnfft KlflotO. 
SeiltroFs es SicTttrping vatt tnticrrtbt af ¥e|]cii< og at Sofltoni' 
men i Sl^itttclm, ^eur ben nu nir opberii ftuibr baee boitrQtttt 
S7,oo0 sntnncfffr. Sf[>n6t tn ©tipptrtftftarninij, og m(b ^jttifen 
tjl (Kanbbrabtt feioctGolm CiUnot ODirbccocn, vi< bfn bOj] i ^cvtbi 
fofltn fanb. 

'}Unb(t 31bi Smii btbbfr btt t bin anferK SFibepurnal: i.^oltmr, fom 
bacbr bcnter Sjanb i Ai«benbaoni blfoi raj.'be ; tbi br btrrni^tcbtÆ at 
oatt anttcnblt. Eob (aa iSaaben ftror gaat fia Sorbt oø 
lit ei mtre tnb I Sab a( 51 od > eFibet.« 

■) SBfEifrr btrpaa afgiott ten offtte omlalK ©EiMjournal. Unbtt aoof 3uiii 
iKbbcr betl rSbaa baibt ni op at fpift l&Tt<r{> — ^n^c[ l|!( )iuf|. 
■IBar Baab inbiøg aQe ooie ^titr; tbi bt tarr aHr forburribe og 
ufpi)clig(< I — unbir 'iUbt @(pl.; «3bag blte tn Giturinani frnbt til 
Qlatflraab Xbitr mcb tn ^rett paa b( Q)n)n, Tom SammififariJttl 
f Xitbtnbaon (laobt atcorbtrtt meb Qommitrair teumami onii af 
twiltc Bi ^aobi btfdmnici HM abr., fom faot mtgtt iibt uM Vtfttn i Jtiøbenboon 1711« 8S 

ffawi X^eb — og benne bend Ut)frrfom(|eb O tmrebe ubtfftU 
bcKgl nof tftnub 2 SRaaneber — i^cgpnbte ©^gbom iblanbt 
SRatroferne og be om6orbt)«renbe @o[bater at rage Ovev^aanb, 
,og Deb ^vppige !Døb«fa(b at fort^nbe bet aderebe i Sntal 
notfom ftoagr aSanbfFab. 9t flere af btøfe ©Mflbométilfcelbe l^abe 
wntt af mtétcenfeltg 92atuo er ( og for ftg begr/beKgt/ ba 
ben baglfge Gommunteation meb ben })e{}befo?ngte ^obebfiob 
iBt htnbe unbgaaeé, og (aber f!g ogfaa bct)<fe af flere bedcmte 
Sacta. 3ffe - alene ^ebber bet i ben ofte ctterebe @f ib^iour^ 
na(, at fhrenge ^falfnger ubflebteé omborb, font gff nb paa 
'at }>r<rcaDere fig mob ben befr^gtebe @9gboni;' men ncrflen 
bagltg erfareé af famme/ l^\>orIebeé be 2)obe meb berré Stoitt 
og Alorber b(et)e fafiebe ot)frborb/ og ^Dorlebed ber ibeHg bleto 
røget meb t>aabt Stxnit i 92o?r^eben af be IDobe. 3 @Iut^ 
ningen af 3uKué forlob enbelfg ben banffe 9(aabe/ unber 9n# 
førfel af @eneraU2lbmiraI ®9lben(øt)e^ SiwUntfawi 9l^eb 
meb ben SJefaKng at (rpbfe imeUcm Sorn^olm og Pommern, 
for at fjinlxt brandporter fra @t)err{ge/ og for at tattt 
hit gro))e &}^t, fom fira Jtiøben^aton og Sreberiféort fTuIbe 
fiøreé tit SSi^maré og @tralfunbé SSeteiWng. |)er er fffe @te« 
bet til at optøfe be nautiffe eder militaire SKiégreb, fom mu# 
ligt>{ié af Slaåben 4 Snfører funne wxt begaaebe^ faa at pcnø 
figten meb bcné @enbe(fe fun for en !Deel opnaaebeé; men 
Uot at berette^ at Uni inbre Sitfianb iffe biet) bebre. 2)ené 
^rotoiantering t)ar fffe fulbenbt^ ba ben forlob Jt(øben^a\>n, 
og ffiønbt ben fortfatteé fra benne S39^ ogfaa eftcrat ^laaben ^at 
tommen tit flt Scflemmelfeéfleb, {Teete bet nu met> (angt fiørre 
VanjTelig^eb ^ og faalebej enbnu mere mangelfuibt enb tttforn* 
Sange Øflerføené tybfTe St^fi ^erffebe fmitfomme Spgbomme, O^un en TCfbelina of ^laabin, 10 ®ttbe ftcrrt unber 2(bni{ral C^c^e^ 
f teb/ breo ubfrnbt for at battfe en tilfigtet GFommunkatton imeUem 
SpUanb oa 9{oi:ge 

6* 84 ytfifn i JtfoTjcnfcflpn nil, 

ofl b«tW af bnrat ®rwnb, b«I« forbi ^(t (nfltn Oplngaflcbct 
fer flor« 9!!aefer af proviant fanMfiS, cg forbf 3<>bbt)ggcrnré 
etcmning »ar fitnbrligfinCer^ tmtt Slaubcn iffc tjcrfra forfv 
nt6. 'S'tnå SOifliigtl ti« bcvfer 2:03 fta liag fitnt, pg . 
fimrl maaltc 3)idnt){Ta&rt late |lg iinc nicb ^aiib ljle^rlfclr 
Bi, j« f 3J!£ct(ii af Ocict'ev fanbt Æfrfgéroabct, fom i bcii 
Slnlrtniiig fjoIttcS, bet nebcriiWgi at fiibilranfe ©fafnfngm 
Hl tseitbc SWaflltibcr om Va^tn- ^uvttx vatttå ^clttntå 
SDIWfornøtdff, btx flffl lil bfn i^nitfit ®rab, pg fnii for en 
IDtel (iiUctcé »tb ?eftft em ©ottgieiciff ^frfor »eb ^iern« 
fomfldt. gttgclfgljeben blanbt SDIanbffubft lilicg, cg jTionbl 
ben nicb ptitfvn lil fin (S^avaflcfr foriummeHg fpiifé af ^aoe 
»«re af fccrbutiff Slatur, fortfom bog ibellg tUfxlbt, fom 
^atibe antaget brn e)}lbciiiffTc (SonfitriitloiiéS^araflccrO- Slaa* 
ttni miéligc Sorfatning forssrrcbcé ( ben @rab, al man, 
faa Ugirr tftcrat btn var ubleben, unb(r faabaniteCmfl«nb(g> 
^(bcr mWHjfuIcbc cm al fiintie ubrelte itcøft rart bfn. ailcrrtf i 
^cgiinbtlfcn afCctobcr icrnfre man ^aa at ppgioc aUt ctbrrc 
0)}(rationer tflfecé, tn ^ijfiftti 93fO<""'i>fl "'an bog maafTre 
ogfaa IrtcbciJ wb ben ©rtragtiimg, at |>oocb^fniigten mcb 3Iflo> 
tciié Scnbclff, ben nemlig at for^mbrc Iranéporltr fra ©»er< 
rigf, foren2)((l »ar pfjnaa«, cg at man (ffe ^atbe mtget al 
befrijgic af ben uutrffommt cg feage focnfTe Slaabe. ^f ri 
5)rc» fra Srcberif bin S'erbc af lOtt Octbr. lil ©(^fimfsBonii 
fciift erfarciS, at t^an ^aobt v<txtt belanft ifiaa at labe 3laa' 
Ui\ c|:!l7ggcveb®t>iib(r&Drg,^aa@runb(ifbrnfJl(ebcnI}a9n injbct Aonigcn, al frnbt ,br €i>gt pao glanben, \om Utvt fmi'i'cbc jf 
^iftrn', IH JCIabinbucn. mtn terlmob lil e<]j4r(tb(t p.xi ØiiIbi^liR. 
■Clii>iniitafntaiifla[t(rD( og it (oa octclidfltnbc duaranliinlfi«; pja 
Mnnt O (unCi', beie bettt bifillte«, f«ircS ni (t libigt SSFrb, fom bo 9pffttn i St'øbtnbam 171h 85 

ffctflcnU ^efl; men at ^n ffa^it maatttt epøtoe bennr ^lan 
haabt tneb |)eaf9H til Qtlbtnté 9ttpatation, cg mcb |>eiif9n 
Hl SHøbtnffo^ni og SforOanbé @rørrl^ebO/ og nu fioohc ttø 
{luftet, at 9(aabrn fTuIbe 6({t)e < @øen faa lounge font muHgt, 
eg bttpaa oplopggeé for Sti^bttiffaw. Wtn ogfaa bennr 93e# 
Putnfng (7R(be paa @runb af be b^benbe Omflcrnbfg^eber 
roHe«. Sif en Sfrioelfe fra ©unb^ebé^Commféftonen tfl Æen» 
gen af 30te Oct. Uci, at tjan ^at)be famepffet i 9Iaabend 
tfbHgere S<(bage))enben. 3 benne @frføe(fe fraraaber bog 
GommUflonen , at lorgge be til @f{beneø {tftaflfng e<) @øs 
CHaten« Xrbefberé ^ortfcpttelfe nobt)enbige SRatrofer (4213 
SRanb) i Ooarteer i jltobenl^abn og'9I|>bober; men raaber^ 
fftlé bette enbeHg {ffe Ian unbgaaeé^ at ntobtage et mføbre ntt^ 
tal, ^effi af be i)t)ert)ebe norf!e SRatrofer^ ( 9Ipbobcr, berfmob 
.01 fenbe be ^er ^(emme^erenbe, fom mere gienflrfbfge, til ffu^ 
lonbcne«' .Qebfi t>ar bet bog% l^ebber bet frembeleé/ .om bet 
^l€' ttntal biet) fepareret fra @taben t)eb at (nbqbartereø paa 
erøene; etter i 9{øbéfa(b i Saraquer, fom bertCt maotte op« 
ftreé i Mpbobtr/ 3m(blerrtb foranbrebe Omflombig^eberne 
f^; be @9en{Teé StuRnfnger (obe befragte, at man mcb jfraft 
t»abe brtoe paa at unbfcette (Strolfunb/ og paanQ at fpfUe SRefler 
i Pommern« 2)et toar berfor 9reber<r ben 9<^rbe Dbcrfl 
nagtpaalfggenbe, at forl^fnbre ben befrpgtebe Sroppe^Srané^ 
port fra @t>err{ge/ og nQe Orbrer ubRebteé til Sfaaben om at 
^(be SAiiKinbet (mettem @))err(ge og ben pommerfTe St\)\t rvb# 
beligt for ft)enf7e @ftbe. SRen uagtet 9l9tten af benne 3or« 
^olbéregel t)ar fnblpfenbe/ formaaebe bog @9(benUt)e iffe 
fonger at ^olbe @øen« !Den lObe 9Iot). anlom 9(aaben til 
itiøge Vngt, og ^erfra unberrettebe @enerab!lbm{ra(en @e^ 
^efme^iSonfeiiet cm bene ^øif} elenbigeSiiflanb; fom uomgcrngeligt ^yeictUanhfti iSednelfrr 9?r. 58. I I »6 pillen i Jl'iøbctibaen ITM. 

\tavDe tpuiigtt ^am til tcrtt @fl^b^. $>aii btxttttr ■ ) , at 
dan fctdé vaa ©ruiib af pc« @f(bc8 seibe eg «rB(tf«(* 
brglfrt, feimcbclfl tcxh af Sliitfre, Scug c. f. u. , b«lé )}aa 
®runli flf ajfonjjel faa ^Vooiant, 'faa at bcr af aCffiflfge 
@orkr albtUé ititct ev forfiaaiiben f viih @fi&c', og beeli} 
cnbflifl pan ®mnb af floc og ubbrcbt ©pfldlg^rti iManbl 
aSanbffatict, ifft »ar mofgrig at uBfcnbf « tntfie, langt min« 
txt « Slntal ©fibe, fot efter jTcngené befaling at fiDbfe 
fmdiem 9}t)g(|<' ^aémuiib og 9)Iocu. @i)gbommi'n IjavCe ( 
Sloobni faalebeé taget 0»ci'|}aaiib , at bcv vare be @h'be, 
^»(Ife ff ^asbc faa mange ftifte Solf tilbage, fom ubforbrebe« 
til at li'Ite ?ln(renc. Som Jlarfag tt'l benne Ssagtjeb blanbt 
3JJaiib(Tabet angioer ?lbmivalen v<^a ben ene Sibe SiQangel \!aa 
£)1 og SJrtsnbcoifn, ^torunbcr bei ^aube maaitct Iroc ben florftc 
Eeelafeainpagnen, og ^aa ben anben 6ibe ben efter itareté 
lib inbfolbcnbc ilulbe, fom .be ^aiuiipgiic og nieb Sicrber 
uforfonebe Crgemer itU funbe mpbliaae." Uagtet benn; Jlaa« 
beité elenbige £ilf}anb lefalebe bog Acngen, ^uem bet i ^olefle 
SWaabe »or mogtvaaliggenbe at Ijinbre be Socnffei) %Maner, at 
en minbre fffcabre, mb at afgioe bd f»ge og moblage friff 
SKanbjTab fra be onbrc ©fite, flulbe betafdievcfl for at Mbc 
SarBonbet (mellem SHijgeii og ben fociifTe Ævft robbelfgt. I^et 
lorfebeiS efter mange ?ln(lretigelfer, fom pbermeie ocerbcoffte 
ilbmfralen om UmucKgljcben of i lort Jib at fa-lte ben oorfge 
(Eeel af glaaben i rnmpfatrbig ©tanb, at ubrufle fi ^iait^ibt 
cg 2 Sregatter, fom nnbcr gdjputbpnadfl Ærovcl gif tilbered 
S^eOcmmclfe; (Tienbtogfaa bfefe €iibe fnarl (laanvoverlÆ^febc^ 
nieb ©Dgc og gtianbebe i en faaban £(I|laiibj ar bc Inlel funbt ■}@nlt>entsof« f«rftt fBcrctnfng om Slnabcne 3il|lanb af 10(4 dtoD. 
fil m t tSititinic Son rt i Itit Qrf låring birocti: af 17ti 9{i>d. blnt, cebai 
otwrfintc! Hl Aongin I $)pmiiicrn, opfnopprbt af tt ©tunft, fom 
ttrocb Q^trmtri btflvrtttH I btrtt gorfitt at unbfnttt etrnifunb* 9tfitn t Stiøhtnf^am 171 U A7 

nt rette. Wen StonQtni famtibfgr 93efalfng^ at ben etårige 
2)eef af %taatcn, efler i brt mfnbflr faa mange @n6e fom 
atiuKgt, fhilbe fcpttré i en faaban @tanb, at be Funbi bltoe I{g# 
genbe i Jttoge 6ugt, (nbtfl ben omtalte fffcabrr ffa'øU enbt 
fit StnslbétoQ, (eb fig umurKgt opfplbe. 3 ^t j^rfgéraab ben 2lbe 
eSer 29be 92ot>. bleto befhtttet, at toenbe tf(bage til StieUnf)a»n 
for ol opkrgge Slaaben. @9lben(øt)e feto forlangte %(U 
tabdfe tO at begitoe ftg paa Sanbet for at famle ftne tabte 
ftroefter, M fym af @|)gbom Dar ganffe ubmattet.* 3 et 
Sret) tU tlbmfral @e^efteb (fflbrer @9lbenrø))e (2 !Dagc 
efteraf ^an ffatbt afgtoet 9lapport om j^:fgéraabcté Seflutnfng 
af 29be 99ot>.) meb (etoenbe farver Slaabené lammer Uge forfat« 
ntng. .fffter megen Umage,* ffrtoer ^an, .^aaber ieg, at Di 
t^aiøt naatt, at Zropel fan om nogle !Dage frpbfe meb ftoe 
BKbt, nagtet be enbnu ere be((eéfebe meb @9ge. — 
fUbtii troer jeg, at bor Slaabe ^ar bceret i faa uøfel en %H* 
ftonb/ fom nu; og fnart fhtlbe Ui txec, c^ ber maatH ffnbei^ 
ffiR 9i tftt 9olf , ber betalte^ for at forhale aØe bore 9oreta# 
øenber ub til ben ilareté lit, ^Dori bi ere, for at Doveé 2lr# 
nee og Siaabe beébebre fan øbelæggeé. 3^9 bil iffe tale om 
alt bet, ber fatteé bore @fibe; t^i bet bar for bibtloftigt. 
SRen blot meb $)eRfbn til SRanbffabet, ba er bet i etv faa ué# 
fel Ziliiaiife, at et^bert ^itttt, unbtagen en <Sommiéfariaté# 
|>erre«, moaete bløbe beb at fee ben. Sarfob (fiictahmU 
ral og ben, ber fenere ubncrbnteé til at føre Obercommanboen 
nnber @plbenløbeé Srabcrrelfe) forterner mig, at ^an i nogle 
Uger ^ar miflet 140 SRanb; at @fibet 3^en, ber ^ar maattet 
afgipe aSanbffob til @ftbet SbUanb, ^ar fnap 50 aRatrofer 
frif{e til at giøre Sienefle. ^a, Slenbig^eben er faa flor, 
at be ndle @bge bebe blot om, at be maae fcrteeø i ianb, ha 
be bil ffienfe Aongen alt bet, be tja^c tilgobe.j^oø ^am. ^aa 
Chxrfl^ufet er. blot 9lum til IS80 fbge SKatrofer. !Dette»ntal 
^fftcn i Jtisttiii); fdftcbc ( %!anb, tsrrcbc paa Ovac og gtVnitrmrpQcbc, mtrt at 
aDt gaiiilf ')>l«[li'v, ^idlm 0^ bc flrtii'Dir ^caQtUttUv uica 
©tjaiiffl (TuICc trcriibi-S-. SlUafbe liCligeK {6. 12H S)fO 
^a»bc i?cnflni tcrviflcnbe bcfworct SunMjcbé^SpnimiiJiuMKiid 
3iiM"liUiiiflcr af iinbfii 3>cfi:m&rr : al ben til .3 llgfr efter Wor' 
icnébdfl ubfaltf glfH'Kb (ubiiu maatU- ubfoflteé, (iibtfl 3tttt'- 
fflfen »ar forbi; ot (ngcii røgrcfTater maattt fnbgaoeSO, feri 
(nb ItfbDtlifie SRciifelfeé-Slttcfiet funbe fortDifcé; al fngcn ^9< 
»»egn, fem i ^^cfliibcti tfatbe vattt tuigt til ^iigfelge ttitx 
til al ti'ané)}ovltrc le S^gc, maalle nMcieé, fernib ben til' 
betKg »ar »aftfl, venf«, SpIPmgcn ubtafld ofl brtrnbl, og 
!£)t(ettet ufctcet, edibet pg n>f)ct. — UbDaflningrn af b« fnji« 
tcrebc flicEber fletc ( *ScgpnbcIfeii i fait «iinB, ^porf bcfTulbe 
ligge 24 SiRKT, foviiibcn bc røcrtiebed; men ba be fom Dftcfl 
tjei'Ocb lit-|Tdtigcbe^, liibfiiUebe Suiib^cbd'GTommiéi'iixteii , at 
fcrjT Våat fiT Srcmllben atnatte 6enDircé, ^DilE« pgfaa bu 
falblcf af Sonfcilet. 

Wciifdfen af be iiificerebe J^ufe, meb icirrenbe 9?o|Ta6 
cg J^kbiir, begttnbfe brg fcrfi flt briwé meb ncgcnIuiibcÆraft 
i ?Jegi)iibflfen af bet fplgeribc 9ldr, efl« at maii Ijaobe be* 
fluiKt ilg (il at opreite almmbcligc .Drogftuer*, ^»ov be uf 
Stabene !3"b»aanere, ber nianglebe IflflrffFfcIlge £ørre>3nb< 
retning« l)irinme, funbe ftnbe bereé lei lil 9icnéniiig. ilf 
faab nne 2)vegflner Inbrctlebcé ^ere , naviili'gen een paa 
.ffeiigetovtfer c^ongen« Mvicro) 1 bel nv< ©iei^nnS, og een 
paa S?c(lerbro. ?Jcb biefe 3)rpgfluer anfatleS Sufpetleurer. 

')Uogl<l oUf 6( Jircv, Stfnnirin<;|fi' o,i JCftaun, fem ftftta mtbfnrr 
flået« bn (104 "IMIU l-(fton»i|lt Rolf, [om boote Sijft 'il ot gif« frq. 
iUti UnMagtlfc of tn incfte U^t, mtbi i AuduDi foTijit injcn, uDin 
ot fitrt ^ar bint ekbe i Siiknj .Kirtit, (nling poa J:it(C, 
»« »dltn qraelmbt ftaiftft. gw m OTai til 27 3un. (DuutiitM« 
Ha far; tca :n 3un. til &'i 3ut. 71 1 fra S5 3ul. lil ^' ^u.i. l»t 
Ita -.1) aud. til « Ø«pt. 7* fta ^ ecpt. til 31 C«, ai ¥ar. «. '•♦f»at>n 1711, 89 ■u'i af Vanbrt funbf op# 

. / fom t)are at anbringe 

100 nUn fm ^oflen, og f 

.IC ittoberi). Sa |løm @if^ 

CC unber Cpflgt af en 3nft>w* 

liiiite; naar Jtlcrberne tøare toebe, 

: t af ^attiQC, ubrn Setad'ngé Sr(apg# 

:bobcn, ^t)or ber ubenfor @tafftt>aprfet 

II llnberofficeer, en 23arb«r ogSfrføer^ 

: ^lUbtx cg mo^rfebe bent meb Segn til 

• vb $)enf9n HI glaabené 9erf^ning meb 

H'rfriifnfngé^StrtiKer, Ifge neb\)enbfge for be 

cg uben al 9are for @m(ttené Ooevførelfe til 

unanlebfgeé, beflemteé, at et Sort) (fulbe fnb^ 

bclcifig ^(abé ubenfor @v(ben(unb (SefaHng 

..iiib Arabbe af 24be 9Iot).)* 

ifrcr Sfaabené nnfomfl til Siidhtntjawé Stl^eb ^at)be 

.ifalet @unb^ebé^6omm{é{toncn at unberføge nogle 

vaa (Sf^xiHianéfia^n, ti((|ørenbe iléfcéfor og ¥rot){anté# 

^. }paa j^ronborg 3acob ilrnefen, om be m^.atte 

rVi' tfenifge til inter(mtfl(f!e ^ofpitaler for be @i)ge fra 

• cwy men be befanbteé for fmaa, (un afgtDcnbe $Iabd 

-jo(» WMb, foruben at btxcå ^nbrctnfng \>ilU^ mebtage 3 

:-i I Uger. @unb(|ebé'(Sommté{tonen foreflog berfmob (30te 

3ieo.) fom @teber, l^))or{ be @9ge fra Slaaben paéUnU 

funbe optageé, ben Kl VSaifen^uué ^tDtt( brugte "Samberl 

iJ an fere @aarb, ber t)ar Icbig }paa ©runb af at be 9at^ 

itgcé 6omm<tterebe nu feto 1fa\>t>c ot)ertaget S3ovncneé ^le(e; OVarfoøen, boorfor man iaqtto:^ benne S^^rft^ri^brb mrb |>rnfi)n ril 
SJanftcU Cppumpninø^ oar ben, at ®o(barerne i (SaHtUet benpt« 
rebe Sanbrt i (5afte(édraoen til ^rif (®unb()ebds(2Fommié' 
fioncnå gor^nblingéprotocol unbcc *i7br Vloi}.)« ftO ^(Rfn i fiiebfntoon 1711. 

9{(nénfngttt, .faafDtn ri feMtå paa, at HUi og ffn^Vfr jo (irrer 
.faa mfflcn ffJarHfl^rt for ben almfnfifllgf Srclfc cg @iff(r> 
Jltls, at tt gierne ViUe blDrage 9II| tjuab 97Ienite|Tct formaocr 
•lil ©labciié Meitffife, faa cg ti iormoUt SJogen faa udnifle* 
.tig 01 »fltre, foni fin 3coiicff<iften for Ijaiié gobe ^eiigc anbie 
,enb rene cg funte ^are uH fælge." ^aturligoiié fanjaltrd 
(Irengere etter mflbive Sor^olbéiegler 6aabe nicb ^[nfpn tfl 
Uarerncd fcrflieHige, mere eflct mfnbre glftfjengenbt (Sgrnilo* 
der, og meb -^enfijn rfl ben ®rab af Smitte, fom |)uff(, ^»ori 
barerne fanblcé, ^»bf »wrei unberfoflet, ^uorueb if«r ben 
(terre etter minbre Sobelfgtjcb fom i ajctrngtninfl. 

|>ufene fult) bleve renfebe bcrveb, at ben gamle San i 
H.'«r«lfenie b(eD af(lagen, SHuren paam ubfpaffel og oB(r< 
(jDlbtel, pandet og ©uId« »afTel, ISocrelferne berpan gieni 
nemvogebe meb Giitbttr, eooBl, nwabiJTrubl o. beé(. og en. 
te[(g gfennemoiiibebe for aabne tfiiibucr. 

Ct iffe minbte befoterligt 9lvbeibf »ar ben (jeiftfornubne 
9lenf((fe af ^ioben^awn« mange ©aber, ©imber, ©ange og 
Sorw. 3 l"n lange Kb, ^tfita ^aobe »dret, »are be mang« 
folblge ubrugbare [<g vacrbflefe @fenf)anbe, ifcrr |)alm, gamle 
^faltcr c. f. »■, fom fanbfeé ( br |)ufe og ^cerelfer, ^vorfra 
Z)bU (Ker @i)ge vare ubforir, u^Jnbret blevne l^enfaflrbe paa 
©aberne, goruben biéfe ©lenftanbe f^aBte mangeljaanbe on. 
bre Uveenllgfjeber og Utjumfllfcber S(b efter anben opbitngel 
ftg f u^vrt anaéfev, ba ben ellcrg anorbncbc Renovation af 
S}i>en albeled ingen t^remgatig fjiobe eller fnnbe [)avc formebelfl 
SRangel paa aRenncftefraft fOlm bil bebf) funne glore fig c> 
2Jcgrcb om Stabene Xllfianb i benne |)enfecnbe, naar man 
tanter lig en af vove alminbclige 3lV>>ebagc, ubltrafi f flere 
SRaaneber. Cg ba nu en&rlig Sfteraaret fom meb fluN og 
regufulbe 3^age, bleve @aterne albelcd ufrcmfommelfge, faa 
at cnbog flere Sorøcre Jpat @tuub af btøfcd flette XUflant* ^ffttn i Jtiøbcnl^aon 1711. Hi 

forbrebe en Unbtagdfe fra ben toebtagne ^trgel^ fun ti{ Sobé 
at fetøe bc af ^rflen bortrpRebe Sejlopgiebc. Uagtet a( ben 
9iib/ ^olftintefleren giorbe ftg^ biet) Onbet^ ber ogfaa beflan^ 
bigt ncerebed t>eb ^nfeneé fortfaete Stenfrlfe, (ffe af^mlpet 
faa fnart. ffubnn ben 23be Spr. 1712 ubgCf et 9lefcr(pt an# 
gaaenbe ben (lore UreenKgl^eb^ ber paa flere @teber ( Æ(ø6en# 
^n, ifo^r t>eb Stunbbelen t)eb 93ef}ert)elb og anbre SU bre^ 
lagte @teber^ fanbteé opb^ngetO; ia i et 9tcfcr* af 6te fOlai 
(bal* (5oIbing(|uué) opforbreø ^oKtfmefleren paa bet Sl(t)or(fg^ 
Øe tU at beførge ben SRorngbe @farn børtført^ fom ({gger paa 
@abeme i j(tø6enl^at)n. 

aRen tornge forCnben bféfe SSeflrcebetfer for at befrie 
Staben for et^t>ert @m{ttef}of funbe føre ttl et nogenlunbe tlU 
frebéRtØenbe Stefultat^ ^at)be ben ban{?e 9(aabe, uagtet ben 
famme gfone 3}efa({ng at ^otbe @øen faa (ornge fom mueligt^ 
feet ftg nøbfaget ttl at t>enbe tilbage ti( J7iø6en^at)né 9t^eb. 
2)en allerebe i bet Ooenfiaaenbe faa ofte omtalte |)o(mené 
6^ef, @(^outb9na(^t 3ubi(t)crr; ^at)be^ unberfløttet af Jtongené 
XiUib, nbioiflet en flor Qiiffom^eb og !Due(ig^eb, toeb mibt nn^ 
ber be Øbetoggelfer ^ fom i^efien foraarfagebe, at ffaffe en 
9laabe paa 34 SiniefTibe, 22 fregatter og 14 til 20 minbre 
6h'be i @øen. 93e( t)ar ben^ tiibeeié formebelfl bet flore 
Olenneffetab i j^iøbenj^aon^ iffe fulbfommen bemanbet, og førte 
fom 9ø(ge \)ttaf iffe bet fulbe tlntal jtanoner; men ben f9n« 
tti tilflrorffetig flcrrf for at maale fig meb ben Slaabe/ fom 
6t)crr{ge^ ber (igelebeé (eb af ^eflenø Øbetoggelfer^)^ funbe >}2)o htt ifølge Sororbntngfn af 25be Tfprtl 1702 iffe funbe tilfomme 
b«ni/ ber t^a^U paataqtt ffg Gtabend 9}enooation/ ot ^olbe be ubro« 
loøtc eteber rene/ ftf ^agiflraten Sefaltng at tUftge HUi, fom 
(^oDbe ^tfit oa 93oøn/ for at bortføre benne Ureenitøbeb* 

*)faa jDaøe efter at ben banffe gtaabe oar la^t ub pao 9tf)tUn, fom, 
^bber bet i ben før ctterebc Øftbéiournal, en ®al{ot øfterfra, ©tipperen 

j^i^orlH SiMffrtft iv. 6 oS kejten f Aiøkntiavn ITII. 

fortlf {mob ben. Wta n langt u^elbfgctf OmftoFnbls^rti var 
ben, at JfCø^cn^on fdv, ^tiorfi-a Slaabcn ffulbc fovfønrØ mcb 
$roo(ant, fevmcbclU ^cftcné Ubbrub pg b( i btn Slnlcb« 
ninfl ubftrtte 'Scfalfnflfr, faaori oin ^ottcCflabfii^, fum bc an= 
bi'C Jtlijbjlffbevd bclfmcligc cg lilftvcelfcligf ^M'DDiaiilcving, Icb 
93Ian9«l. Sflgen ijttaf bUv, al Siaabtn, baabc ( iiuanrntiD 
ofl qualltatio ^eiifccnte, bl« (Imecc forføiirt, mb b<n bui-bc 
^avc Ufftct. SlfSffS' f')'^ ^^" ' Jliøbfii^avn bagligcn tnfiT cg 
mccr oDn^aanblagcnbc @vsbcin, vovcbc Sft(ié(t)tf(ritf , tftcrol 
Slaabcn btn l|lc ^itiiti l;avbc foilabl ^clmrii, f((c al moblagc 
b( iibfFitffbe SobcmIClcr, X:ritfi-»aKr o. f. ». ubcii be ftprfle 
gcrOflffllftbOwB'"' ^""f" W'l bbcimevf ijar »crict (u Jlacfag 
til ben laitgfomnte og ultlltrfftfrllgc ^rovfantrnng <)■ 'Sitre 
af bt omtovb fciibic SIcfviiiflfimfblcr, — 09 bette maa f ^efefie 
3Maabc lirggeé Bommléfarfatct til Ca(i, — »atc fovb««cbe 
pg ufpffelfgfo). Gntna mcbcn^ Slaaben [aac ipaa .^ieben' fcleo b'itcl ombørb og brtcttcbe, at tan fam fr<] SfoitMm 
c^ (Sulliinbi dt Sslmar C$autn|tatt«ncn for ben fecnffi ^laabr), 
Stfttreig ofi 9tOT£i*p(n9 oan (nficfrtbt af ?ic)l(n, og m Sijabotnj 
min i ^locfbolm, bvoi tw nu ear ocbect, ftulb( b^ot bottcijtttt 
nT.niO tD?(nn(fF(t. Stianthi tn @tiDp{r(fictuini)ia, og mtb ^tnrcn 
til gSanbbmbtt i ©totfeolm ri|lno[ ootrbttDtn. oar «n b»j i ^ootb: 
fofltn |anb. 

■)Unbtt'2lbt3ulti bcbCci btt i t<n anfsrtc StibejeiiTnati .^olFtnt, fem 
baobc btnitr SJJnb I JTtebertbnDn, blCDi- rfg^bc; tbi bc bcftngtcbe^ at 
citvt iRtitntitt. t>ab iaa Saabtn ftrac e.int fra Sorbt øg 
fit d mtrf rnb 1 gab af 51 ocTi &tibtt.- 

■)iBtDifer biTpaoofaiott bcnofn« omtiilK etil'Sioucna!. Unbcr 20bc3ulii 
tKb»i: t>»: nS^i bfttbi si op at fpift %rt>ri> - unbtr iRt tiuh- 
■Soc Saab inbiog atle carc ISittTi (bi bi entr aHi fcTbtriTtbi ot) 
ufpifdigt-i —unbcr 20b(®cpt. ; .3bJ3 Wcd en eitiirtiwni ffnM f(i 
@tal«raiib ^blct mcb tn fvm faa U @run, fom GEominiaFacijKi 
< Jti*b(nbavn bavtt Mcoxbtttt mtb Siimniiffdr Soumann om, uf 
triltc el licmbt btfommtt KW Sbv., hm (aat mtgrt tlb< ud.« 9ptfttn i Jttebfnbaon 1711, 8S 

^tond 9tffcb — og benne bene lI))ii'ffoni^eb O tmrebe ubegri^ 
bcHgt nof ^ent)eb 2 SRaaneber — bcøpnbte ®9gbom iblanbt 
SRatrofcrne og be omborbt)«renbe @o[bater at lage 0))ei^aanb/ 
,og t)eb ffVppis^ !Døb«fa[b at fortpnbe bet adeiebe i Hntal 
noffom fbage SRanbflab. 9t flere af btøfe ©Mgbométilfcelbe l^at)e 
i>«rret af miéto?nfeI(g 92atur, er ( og for ftg begr(be(tgr^ ba 
ben baglfge Gommunteatton meb ben })e{}befo?ngte ^obebfiab 
iBt htnbe unbgaaeé, og laber ftg ogfaa bet)ffe af flere bedemte 
%acta. ^ffe - alene ^ebber bet i ben ofte cfterebe Btibéiouxf 
nal, at fhenge QefaKnger ubflebted omborb, font g(r ub paa 
'at pr<rca))ere ftg mob ben befr^gtebe @9gbom;' men ncrflen 
baglig erfaret af famme/ ^\>orIebeé be 2)obe meb berré Stoitx 
og Alcrber b(et)e fafiebe o\>erborb/ og ^Dorlebed ber fbe«g bUt) 
røget meb tKiabt Stxutt i 92a?r^eben af be IDobe* 3 @Iut# 
ningen af 3uliud forlob enbe((g ben banffe 9(aabe/ unber Sln# 
forfel af @eneraU2lbmira( ®9lben(et)e^ i(iebenl^a\>nd 9l^eb 
»eb ben SJefaHng at (rpbfe imeUcm Sorn^olm og Pommern, 
for at tfinbvt brandporter fra @t)err{ge, og for at boeffe 
bet gro))e &J^t, fom fira Jtiøben^at)n og Sreberiféort ffulbe 
ffreø m SSi^maré og @tralfunb« 93e(e<r(ng. |)er er fffe ®tt^ 
bet til at oplpfe be nautiffe eder m(((ta(re SKiégreb, fom mn« 
Vgioiii af Slaabené tlnforer f unne t)o?re begaaebe, faa at ptn$ 
f^en meb benø @enbelfe fun for en !Deel opnaaebeé; men 
blot at berette^ at bcné {nbre Sildanb tffe b(et) bebre. 2)en« 
^rot^Cantering wix Ittt futbenbt/ ba ben forlob Jttoben^a\>n, 
eg ^nbt ben fortfatteé fra benne ^^^ ogfaa eftcrat 3(aaben \>ax 
fommen til ftt 93cf}emmelfeéfleb, ffeete bet nu met> langt florre 
Canifelig^eb , og faalebeé enbnu mere mangelfuibt enb tHform 
iane$ Øfterføené tybffe A^fl ^erffebe fmitfomme ©pgbomme^ Oitun rn TCfbeling of Slaabcn/ 10 @ttbe ftcrrt unber Tihmiral C^c^es 
Uth, bUx> ubfrnbt for at battfe rn tilfigtet 6ommun{catton imeUem 
39Q<>nb oa 9{0ige 

6* o4 iftZta i Jfia^cnbiFn ITU. 

og brtW ftf itnrtt ®ninb, b«I« forbf ^(r (ngtn 0|)lagé(lrtcr 
fpr ftov* SOiaéfer of ipiDOlaiit faiibtcé, og forbi JiibSiiggnriifé 
€icmning Var fifnbHigfitiCef, fuiibc Slaabrn iTfe Ijcrfra fcvfy« 
ncé. T'fné SØioiigfl bleo bcvfor SJag fra lEag Rcvrr, og. 
fimrt maatte SRatibftabft (Abe fifl "eif mcb 93aiib iftrtrtfor 
©I, ja f aJiiblfn af Oclobfv faiibt ÆrfgiSraabel, fom ( ben 
SiriltBniiig ^o[btfé, M notrriibfgi ai inbflranfc Sfafningni 
tU tsciibe Sllaaltibcr om ^agcii. ^xi-ocer vaUté ^olUatS 
SDIiéforneidff, b(r (i(fl tit ben ^ciefJe ®rab, bg fmi for tu 
I)(fl fliUcCt^ »eb ?oflft om ®ebtgierc!fe ^frfor »rb |)iem. 
fompfii. SijgcHg^rtdt blaiibt aWanbffabtt tillog, og (Tfonbl 
bcii mfb ^(iif^n til fin 6^ara!ti;er fortitmmcltg fpiicé af fiaut 
»«re af fcorbuliff 3Ialur, forefom bog (belig lilfjlbe, fom 
Ijaebf antaget ben epibcmiffe (Sonfltiiitioné6f)arafteer0- 5laa< 
bene mléligc Si'rfalniiig fprtoerreCcé i ben ®rflb, at man, 
faa Uger eflerat ben »ar utilrtcn, unber faabaniicOmflirnbffli« 
^cber mitflDtDlebe om at runttc ubrette noget meb ben. Merebe 1 
fficg^nbelfen af October tornTte man paa at opgive alle vibere 
Cperalfpner lilfoeé, til fivflten Srflutning man beg maafTee 
cflfaalfbebcd »eb ben betragtning, at$)pBebt|en(tatenmeb Slia* 
bend Senbelfe, ben nemlig at for^Inbre £rand)}oi'ltr fra @9er> 
rige, for en Deel »ar opnaa«, og al man itU tjaube meget at 
befrpgle af ben iiuirlfomme og fsage fwnile giaabe. !If et 
Sve» fra gvebevlf ben Slerbc af lObe Octbr. til @cl)eime»tSi)n« 
feilet erfaret, at l^an ^avbe voeret beiornft paa at labe glaa* 
ben oplorggc vebSønbcrbcrg, ^aa ®runb af ben i JTiebcntjavR ')3 HiiguftSJIjiiiwli ff(i foqirttf eiinN)fb6-l3i>ninij«(icnen at baec fra- 
rojtet flonfldi, at frnb( ,it énqe poo Slaobrn, fom bkut fminrtt of 
$>ftrn>, til JtiBbtiibaan. mtn ttrlmnb lii eajartlbit p.ia Giliaolin. 
.ClUiiiaiitaintan|lalttcne og U ran DctclidfKtitx EHuaranlaJnffui: vaa 
Nnnt lED tmtt, boi« bciii biM'Mcc, fer« ni et icM'tjt &Hb, fom ba 
t ol ipMnagt • ¥e(trn i Jt'ebenbaon 171h 85 

iftx^tntt Ved; men at fyin ^at)br maatut opgtoe bennr $(an 
baabt meb ^rufpii tit @f{6rnfé Strpararfon, og mcb ^enf^n 
ti( j(t9brn^at)né og @{cr(Ianbé @fffer^ebO/ og nu ^at)be be^ 
fluttet, at ^(aabfn ffulbe b(føe ( @øen faa (cvngr fom muUgt, 
eg btxpaa oplopggeé for j(iøben^at)m SKen ogfaa benne ^# 
fIntnCng ffnlbe paa @runb af be b|)benbe Omflcvnbfg^eber 
roffe«. Sif en ©frtoelfe fra @unbl|^ebé^Gomm(éftonen t(( Æon» 
gen af 30te Oct. feeé, at f)an ^at)be famt^ffet { 9(aabené 
ttbltgere SUbaget)enben. 3 benne @fr(t)e(fe fraraaber bog 
GommCéflonen , at Icvgge be til @f(beneé Stftafling o<) @os 
iStateni Srbefberé Sortfcpttelfe nøbt)enb{ge SRatrofer (4213 
8Sanb) f Ctoartm i Æieben^abn og 92t)i)ober; men roaber^ 
Ifvii bette enbelfg fffe fan unbgaaeé, at mobtage et mfnbre 9tiu 
lal, ^e(f} af be ^berDebe nor{Te SRatrofer, { 92pbober, berfmob 
•at fenbe be fftx ^{emme^ørenbe, fom mere g(enf}r{b(ge, tt( (S))ø 
lanbene«' •Sebf} tav bet bog% ^ebber bet frembeleé, .om bet 
^le* Slntal b(et> fepareret fra @taben beb at (nbqbartereé paa 
eKbene; eder ( 9{obéfaIb i Saraquer, fom bertil maatte op« 
fereé i Sl^bober/ Smfblertfb foranbrebe Dmflombfg^eberne 
ftg; be'@t)en(Teé Stuflninger (obe befragte, at man mcb StvaU 
tilbt brtoe paa^ at unbfcette Strolfunb, og paanb at fpftte SSefler 
I Pommern. (£)et tax berfor Sreberff ben 9<^rbe bbcrfi 
»agtpaaUggenbe, at for^fnbre ben befrbgtebe Sro))pe*Zrand# 
port fra @oerr(ge, og nbe Orbrer ubRebteé ttt Sfaaben om at 
lolbe 9ar)i>anbet (mettem ©gerrige og ben pommerfTe St\){l rvb« 
beltgt for ft)en{7e @fibe. SNcn naattt SVptten af benne 3or« 
^o(bérege( Dar (nblpfenbe, formaaebe bog ®))Iben(ot)e iffe 
(ornger at Ijiolbe @øen* 2>en lObe 9Iot). anfom Stoaben tfl 
Kiøge Vngt, og ^erfra unberrettebe @eneraU2lbm(ra(en @c* 
J^rime^Gonfetfet om bene ^øif} elenbfge %i{(iant, fom uomgcpngeKgt i>€$iffaanbflPe Scdnclfcr 9{r. 58. 
^avbt tvunget ^am Hl bctte Stvibt ^nn ttmtter>>4 
^aii btt\é paa ©runb af flert Sd'beé : 
brg^eti, formrtElIl %ab af Snferc, Scug p. f. w., ttilé )^aa 
®iuiib af SUJongcI paa ^rociant, 'faa at ter af abiTiUigt 
©ortcr albtli'é (titet er forf^aaiibcn i ui^ff Stifce", cg b«W 
cnbcHg t?afi @i'unb cf (ler og ubbrcCt @ugc(ig^fb iblanbt 
Snanbffabel, fffc var mocgtlg at ubfcnbr tt tatitt, laitgl mfn' 
bre tt ?lntal ©fibe, for eft« Soiigcii« ?3i:fal(ng at Iiiibfe 
imtUem 9Ipge|i, ^a^muiib cg Wetn. @vgboinincn bavbe i 
31aflbcn faalcbeé taget Ouer^aaiib , at ter Bare be ©fibe, 
(Hjflfe ei ijMit faa mange fnjTe Sclt tilKige, fora ubforbrebe^ 
t« at lette itnfrene. ©om »laifag Hl benne ©»agbeb bianbt 
SWaiibffflbet angiter Slbmiralen yna ben ene Sibe aJiangd paa 
Øl cfl SJrænbesifn, ^ooriinber bet fjapbemaaitet (e»c beii fiprfte 
S^ed af Sampagimi, og paa ben anbcii ©ibe ben efter flaxiiå 
Sib inbfalbenbe Jfiilbe, fotn .be ^ali'iicgue cg mcb ÆIxber 
uforføncbc Segcm« iffe funbc mcb(ia.ic." Uagtet benne fflaa* 
btnå elenbt'gr Sililanb befalebc beg JIcngrn, ^vcm bet i tteitdt 
SFlaabe var magtvnaliggenbe at Ijtnbre be ©venffeé ^Maiier, al 
en mfnbre tffcabre, reb at afgive bet fuge cg mcbtage friff 
SEHanb(?ab fra be aiibre ©dbe, ffulbe betaf(1)cre« for at ^olbe 
Sarvanbct fmellera SKngen og ben fveniTe ffijft vutbcHgt. let 
lljfffbeS efter mange Mnflreiigeifer , font vbcrmerc coer&evifJe 
Slbmiralen om Umuelig^ebtn af I fort Xlb at f>»te ben ovrlge 
^Teel af gtaaben i rampfarblg ©tanb, al nbrulJe fi l'uiicjTibe 
cg 2 ^■'cgdttcr, fem unber €i1)outbi]na(t]I £rot)el gif tilbered 
^eftrnimelff; ftienbt ogfaa btefe ©libc fnart paan\) cPerlff^Kbcfi 
nifb ©))ge cg geraabebe I en foaban Silfian^, at b( intet tunbt ■JQjqibetilaDri Fnftt Smtnlnq om glnabené SflHoitft al IMt gtoo. 
fanit aebcimt'eonfcjlttt 9rf isriiig »iroctir uf ITU 9Iai>. bitce, eet at 
cDerfenUe Hl jtongtn i ^oinmati, opfiioppcbc af bc ©otnjft, fom 
tintb ijtmntrt ti(|lDrf(trt i itrti S«>'fsi at iinbfattt etral(unt. 9rf(rn t JTiøben^aon 171 K 87 

ntfftte. SRen Sengene famtfbfge 93efa({ng; at ben øt)rige 
^ed af %laattn, eOer f bet mfnbfle faa mange ©Kbe fom 
atuf Kgf, fhilbe fcptteé t en faaban @tanb, at be f unbe blføe I(g# 
gcnbe f Sti^t Sugt^ føbtfl ben omtalte fffcabre ^aobe enbt 
fit Kr^bétog, lob f!g umueligt opfplbe. 3^^ A^ffl^r^i^^^b^n ^^be 
fSer 25be 92ot). bleto befhittef, at t)enbe tflbage til Stiobcnffat)n 
for at opksgge Slaaben. ©plbenløDe fe(t) forlangte £U# 
labdfc tSt at begitoe itg paa Sanbet for at famle fine tabte 
Itrcrfter^ ^ ^ af @t)gb(mi toar gaMlPe ubmattet.' 3 et 
eret) tfl abmiral @e^efteb {!((brer @9(ben(øt)e (2 2)agf 
efferot ^an ^a\)be afgtoet Stapport om j^r(géraabeté 9eflutn(ng 
af 29be 99ot).) meb (et)enbe Sart)er 9(aabené {ammerlfge 3orfat# 
miig. »fffter megen Umage/ f!r{t)er ^an, .^aaber i'eg^ at Di 
^^at>e noaet^ at Sropel fan om nogle !I)age frt^bfe meb jine 
6fibe, uagtet be enbnu ere belceéfebe meb @9ge. — 
SIbrig troer ieg, at t)or Slaabe l^ar "ocettt i faa uéfel en SU« 
ftanb/ fom nn; og fnart ffulbr feg tree, ol ber maattt ftnbe<l 
^ og ^r Solf / ber beta(teé for at forhale aKe t)ore 9oreta« 

genber ub til ben ilareté 7{b/ l[|Dort t>i ere, for ol t)oreé Slr# 

• 

mee og 9laaU beébebre fan øbelffggeé. ^tQ dU iffe talt om 
alt bet^ ber fatteé t)ore @f(be; t^i bet t)ar for Dtbtløftigt. 
aXen b(ot meb ^enfpn til SRanbilabet/ ba er bet f m faa ué# 
fc( Ziifbofe, at et^Dert ^terte, unbtagen en Gommféfariaté« 
i>€Trtif maattt biøbf t)eb at fee htn. Sarfob (Vtceabmf« 
ral og ben/ ber fenere ubnorbnteé til at føre Ooercommanboen 
ottbcr @9(ben(ø))e4 9rat)orrelfe) fortceder mig/ at t^an i nogle 
Uger l[|ar mifiet 140 fOlanh, at @ftbet %\)cn, ber ^ar maattet 
afgipe aSanb{fab til @ftbet 3vUanb/ ^ar fnap 50 SRatrofer 
frifie til at giøre Sienefie. ^a, (Slenbtg^eben er faa ^ex, 
at be uéle @pge bebe blot cm, at be maat foetteé i iant, ta 
be toil fKenfe Jtongen alt bet/ be j^a))e ttIgobe.l|^oø ^am. ^aa 
ChHrfl^ufet er.blot Stum til 1:380 fpge aRalrofer. 2)ettenntal 
I 

\ ^itften i JtlDbcnfiaon 171 (r fnap nof for tt @fi&e, btr fFal paa ffrtib^bg. ^aa 
SelHttrM ^ar man )lrl iTfc ictnft. ^fmltn D»b, ^vorlcticé 
Comniidfaiial« fan btfrfc (Ig fva ten Srebc, bfv Ijoilfc paa 
tern, cf al ^Q»e gmt bcbre Jlnftalter ')■ o- f- »• 

3>e Soflftf, tflb«W cgfaa tt grifffi) Scvfatning })aa bc« 
tilfiaflCBcnbte glflobc wai; bcrfcv faabait, al ber fva Sanb af 
maailc gribcé bt frafrfflfte Spr^elb^rcgl« lit Xitve€ Srclff, (Der 
i b(t mdibpe til bCKé Sinbring. S« Sogré Splclc funbe 
umurligt ntrb nogen 9It)tlr ftcr iSfibdic; be maaltc anbringe^ 
i Canb; men aOe ^ofpltaler »are i ''^'rug, lilbcrid ocerfrlbie. 
$>et)er (i greberif ben 3'frbc^ ^iftpvlf) angiofr be Qtvgci 
antal (f( 3000, frm maaffc* cnbcg er fov libel. ^aaOoffff» 
^ufet, ©pifitalcng foEbtanlige^icfpital, »ar fun $Iabé lil 138« 
SKanb, cg benne ^''^''^ tiar beelS eptii^en af Spge fra 9fD« 
bober, betlø af bc @cig(, (om lanbfailcé fra €fibene, ber un« 
ber SrpVfl^ eommanbo jTulbe paa ^Qvtibélog. De ovrige 
(fte fan fiige Slatrofer og €o[bater tnaatie faalebré forblive 
omborb, inblit be npCteiibigf, foibercbenbe Soranflaltninger til 
beiTé ^nblffi^fng ( ^anb paa filtre og for 5pe|len renfete 
Strbcr funbe iraifeé. !tifn Æag for 5)ag tiltagenbc iSitcn 
flarétuIBc og SDJaivofcrnei (lette Seficrbning glorbe bet nobsen« 
bigt fer Sniib^ebé'ISoinmfélionen, (Tiønbt tnobflicebeiibe, utibee 
24b« 9foo. at inb»ilge i .at b(v til be ftaffeW SJalrofer, fom 
fornicbel)! SlKaiigcl paa geiigcflæber eare færbige at cre»3ere," 
maalle ubfliFfeé ^»ab be i benne ^eiifecnbe trangtc tii. ^^cnne 
SIQabelFe maalte Oben ogfaa ubuibcé til anbre JTIxbningé' 
flyffcvg Ubfenbclfe, ba bet if(e t>lDt var be €i)ge men ogfaa 
bc SrJfle, ber lebe uf ftuibeiié 3'itoittning. <St Sicfcript af 
28be9!t<t). vaabt)b(r i ben 91iilebning, atJtlaberni!, fem iibfor« 
le« til Criogé^aaben, ferfl {Tulbe Vafleé og regcéj at cn^^olt 09ti.3(is, ^^^af^ lii gr. mu *>(i. 2 p. e, 4*6 p^ •ti7. 9tffeti i StMtn^'on 1711. 89 

ffulbe anhringti i 6af}e(égrat)en , ^tooraf Qanbet funbe op# 
)miiipf< ofl Deb en Stcnbe (ø6e i Star, fom t)are at anbrinøe 
paa SafKonen @ r 9 n ( a n b omtrent 100 Slien fra ^ofien, 09 ( 
^t>afe (Sntf^CT fe(t> funbe t)af!e fine AlcrberO* St( flørre @iN 
fer^ fhilbe benne Stenéning f!ee unber Cpftgt af en ^niptcø 
teuT, en @frit)er 09 flere 9et(ente; naar A(crberne ))are toebe^ 
tinbebe og rogebe, {!u(be be af ^aiti^t, uben SetaUngé ff rtog* 
nfng, IjienbrCngeé tfl Solbboben, ^t)or bev nbenfor @taf{tt)orrfet 
(fee ovenfor) fanbteø en Unberofficeer/ en 93arbeer og ©frfoer, 
fom toiftterebe bemelbte SttaUt og monrfebe bem meb Segn tit 
Ubpodferfng. — SReb ^enf^n til Slaabené 9orfpnfng meb 
Set>netém{bler og Sorfr(f!n(ngé^Slrt{nev , «ge nøbt)enb<ge for be 
69ge og 9ri^t, og uben at 3are for' @m(ttené Ooerførelfe tU 
dtaahttt bert>eb foran(eb(geé, beflemteé^ at et Soro {7u(be {nb^ 
retteé' paa en beleflfg $(abé nbenfor @))Iben(unb (SefaKng 
tit @e(;efmeraab Sttabbe af 24be 92ot).). 

Stort efter ^(aabené Slnfomfi til Hi^benf^awi St^eb ^at>be 
Sonfeilet befalet @unbl^ebé^6omm(éf!onen at unberføge nogle 
Vofi^ufe paa G^rifKané^aon, tt(^ørenbe iléfcéfor og Vrooianté^ 
fort>a(ter paa Aronborg 3acob itrntfen, om be m>atte 
anfeeé for tfenHge tf( inttximifll^tc ^ofpitaler for be @^ge fra 
^(aaben; men be befanbteé for fmaa, fun afgtoenbe ^(abé 
tU 200 SBanb^ foruben at bereé ^nbretntng Ddbe, mebtage 3 
tU 4 Uger. @unb^ebé^Gomm{éftcnen foreflog berimob (30te 
Slot).) fom @teber, ^Dori be @9ge fra 9(aaben paéfenbe 
fonbe optageé, brn tU røaifen^uuc^ ^ibtil brugte "Sambert 
Cancere @aarb, brr t)ar (ebig paa ©lunb af at be 9at^ 
tifité Gommittcrebe nu felo t)a'o\>c ooertagct Sørncned $(eie; OYorfoøeti/ boorfor man iagttog benne gorft^ti^beb mrb ^rnfon ril 
S3an&eté Dppumpninø/ oar ben, at @oItaterne t @af!tUet benpt« 
rebe Sanbrt i Qafteléøraoen til jDrif (ØunbbebdsGommié^ 
ftoncné gorbonbltngdprofocol unber 27br 9to\>,'). f*0 ^[fl(n i flifbfntioon 1711. 

men ben tie ©adrt) (mibc fffe nitnme mttx ciib 200 SWanli, — Jl ta » 
6(mi(I p(ia?lB(or», fom i ©tatbeii, MlCcfiuf«, Vaflfuf« og 
CoflcriK, iibcn ar b* mcuWercte ?Jtrrclfer togeé i SJrug, fiinbe 
iDntiMfjeKOoaKanb, men ^aot>e ben a7?angf(, ai bet Inae mlbt 
t @tabfn, .^VDifra let tit> 3nfccllcn Funbe befrogiré', cg 
»ar Moit« for aCe Siirnic<3n6"'nfn9«; — »S freoifov a(t 
gabegaarben. Æl ftiibe", \iQtt Suiibfjebtf-eooiiniédonen, 
.Sabegaairbfii tfrnlfgll; t^{ v*ia ben rnc 9lf>elfiig af lamme t^ar 
ingen @t»ge occret; eg ben anben SIfbelln)) blfver em 2 <i S 
■tidge fnlDfommen veiifet. ^tjer af biéfc Slfbclfnficr, ^ooraf ben 
ene funbe brugeS af aJiatrofetne, ben anben af SoIDfllerne, 
Ian eumuie omtrent l til 800 SMaiib. !Deitc fuiibe ftvar fift« 
tfd f «crrf.- Den eiicfte SetÆnMig^cb, fom ©unbbebé^Ccnu 
mlSfioncn ^attbe meb ^enfnii tfl 1?abegaorbené 'SenDtttlfc, »ar, 
at man, bui'd '■Vefi ubbrob (blanbt Siairpfeine, fuiibe beffplbe' 
6omnilé)lonen fpt (ffc lilberligt at ^aue rcnfct i?ocaIft. 3>en fliae 
berfor opmaiffom ^aa, al mlgtceiifcKse Stifxlbc allerebe boobe 
vfiO fig fblanbt dJIatrofevne, og at bt'éfe, fmob Sorbubct, ^avbc 
Været i 9tubpbcr og ^avi Cmgcengelfe mcb Solf, fom mulfg* 
viii funbe ucrre iti|icerebe, cHer i Jpufc, \fvor @t>gbommen 
^attbf Ⱦret. 

Qonfellet beflemtc fig ferfl flere £)age feiiere, i bet ®e> 
neraliGommldfarfatet ben SteTiec. er^olbt SfUabelfe t(l, at be 
ft)ge SRatrofrr paa ^laciUa fov bet førfie maaltc inblff^t^eé f 
ben ^alfe Tieel af tf abegaarbcii , fom Iffe ^avbe oaret bru^l 
til 'penfoged 'Se^anbling. Xtl ben ffnbe ffulbe Scrrelfcrne 
flrar, faavlbt muelt'gi, foifuneé meb StaffcIoDtie , li^efom lecii' 
gene meb ©traafdlfe og bobbelte JJoieboftfencr, .fom for Sif« 
ter^ebé g[»(D funbe fajJeS ( ^anb, lorrcS og rcge«.* ttt 
teftemieé ttUigc, ol bcr fTulbe gfpieé .^liiftall fer Caglig friff 
©pifc efter be Sugefl Klilaiib.* Saa Dagefenerc tlObc Dee.) 
fif S'ireelfuternc for be 3ji'iged Uixfcu befaling itl at inbremmc 9)eftra i m$bmia\>n 171 K Bl 

bc fyge @øfi>S bet ftore 09 nye tBørne^uué paa (S^ri« 
WttnUfaw, ^t>or( »an fbnneente at 8 til 900 SRanb fuube 
wnbta^t^. ttltb ^enf^n t(( ben attben ^atobeel ai iobc^aatø 
bcn^ fon 1)ibtU bar brugt tfl $cf}Iajarec(f, men ^bovfra be 
flbfh @bge/ fbm øbenfor fortalt, aUerebe t)are fipttebe ben 28be 
9Iot>v Memteé, cd bene 9tenøn{ng fnarefl muKgt fFnibe paa^ 
httoté. 2)en I4be S>tc. anmelbte @unbl|^ebMSomni<é(ionen/ }NHi 
@eneratGomniidfariatet4 9orefpergfe(, ai Sabegaarben< Saja^ 
tt^, unber Zflfpn af 2)ecanné SKale og @tabép^9rt€ué ffi^ 
cl)el^ t)ar renfet/ faa at .bet nu bar (angt renere og funberr, 
enb ta bet Ueb mobtagef; at bet bbermere bar (>ef^t<get' af 
3 ^rberer, fftié ftWftlfge forretning inbfenbted; og at ber f 
$>Dfp{taIet fanbte< 525 @engef}eber, 370 @traaf«ffe, 715 
Bibne 3)orffener og 709 Qt^tttt gagener O ^ alt tilbørligt ren« 
fet. 9?en ba ©eneralGommic^fariatct ben følgenbe Dag bilbe 
tage l^pfpitalet { ^eiibbelfe, negtebe @unb^cbé«<Sommiéftonen 
at nbletrere hct, førenb Aongené Xillat^elfe bertil bar forcbiif}; 
timtliffoiié for at gtengieibe ben SKoboiUig^eb/ font be Gontmitte« 
rebe tibftgere Idabbe t)ttf} @anb^ebé^(Sommiéfloncn t)eb iffe at t)itte 
tnbrømme ben Sabegaarben, førenb ben tiocnbe ®aug ^abbe 
fremlagt Aongené befientte Orbre. ffnbelig mobtoge^ ben I9be 
3)ec JTongené befaling, at benne 2)ee( af gabegaarben ^ulbe 
belofggeé meb fyge @o(bater fra 9laaben. 2)og opflob 
ber fnart %etcpnfe(ig^ebcr l^oé ©eneral^iSemmiéfariatet yeb at 
mobtage begge ff tatere @yge i famme |)ofpitaI, fornemmelig 
meb $>enfyn til Oeconomien ; og beb en Q3eflutniug af 22be 
S)ecv ber btlligebeé af Jlongen ben 26be 2)ec. (bog meb ben 
Glauful : »{Tulbe nogen Diéorbre bert>eb ep^aae, fommer bet paa 
Cebfommenbed ilnftHir*) foranbrebed bet trufne arrangement 
ber^n, at aOe @ø>fftarené @yge, .for at f)a^e bem faa norr 0<&eroeb bert^ttgr« ^oab i bet Ooenfldacnbc (111. fif. r)36) er anført. ^ ¥(|bn i £4ø6en9aiMi ITll. 

fom muHflt »eb ^tnantcn," bleoc fj^nflotteb* til bt fer^ta om* 
talte, af fuge ©olCater ^ibdl 6eiivt(tbe Icffbe $)uft C'i'mlig 
flomte ?lé|lflcn«f)uu£( , fliiub Semmcvuptf cg SWortfn SBiUuin. 
fciii$)iifrt fauil liflflc&ctf Ifl ^crnfhufi't; IjUorfmob felot tab« 
gaarbcn, cftfv ben opdnbirligt SJcfitmuidfc, oucrbvpgc^ til be foge 
Solbaicr. 9lf biSff bare \!aA ttn %\t, SJejIutniitgcii togcé, 
Mtnt>c 8(M> iiiblagte paa gabrgaarbcn. 3 b(t |)eli: uar birt 
fliort Stnib^(be.6ommid)wnen til ^ligt BtB 3i(|'ciip( af 2Ue 
2)cc. O at o»(r»cic, .^Dovlcfceé te 1 Saiib fommenbc Syge 
btbfl fiinbe Diobliigré 05 ^Ititi, og paa bvab 3naabe m<b be 
anorbi'ebt ^avbcm' cg Gtfjfruigcr funbt l^avcé til^crlfg ^n« 
fptctfon, at SuKflé Ovepcritig ri (lulbe foraaifngr« enten »eb 
Chinirprtnim pg ^Javbe.reriieé Usfbcnfjeb cU« 9Iacl)Iaflg^ct.* 
fffter 2Jingfi ^icmfomP cMitog (jan felo be Sugeé 93elfflitb< 
ling paa Ooæflljufet, fjverimob l)r. 4Jotti(^er og lo.Slfpcrw 
tOIbevmanb etb SJatbeerlaugftl anfatteé ceb Sviggfiofpittiltt. 
3)et nar ffongend. ^lUif, flt^ftanof^ttelfen af ben ^leuu 
fcmne 3laabe (Irai (Tiilbe |;aabegt>nbeé cg fortfvtK^, Sot 
nu al forl;inbrc, at bel fertil nobvcnCige SOfatiCffal), baabe af 
|>aanbvai'ftrc, Slrbeibere cg ^atiofer, beb al Ejatic Samqttem 
mtb flioben^atn, (lulbe ubfæitié fut Smitte, bleo bet beliemt, 
at ber for bcm (?uibc opbiigflC^ liovaffer pna 9fi)()clm, IjocH 
be funbe Inbijoarlereé, og at be »eb 2)Iari)ticlcnlcrf, fom ter« 
til bicve anfatle, (Tulbe funne fcrfvued meb alle dIot)»eiibig!)ebé( 
Jlrtitler. aiJeb $)enfyn til be Santfoftater paa Slaabca, fom 
iffe Hængte til ^ofpitaferne, ellee vave ub{?[c»ne berfra , »ar 
man i eii iffe vdige iSorlegen^eb. SHan befluttebe tmiMernb, 
al be (Fulbe forlæggeé omfiing i fiaiibet, .ba fiigen pytter for 
bem ubenfor Åiebfn^aon fanbled'''). £09 flulbc »ebfommeiibc 


^gjtan vil (ijiibrt, ol AlvbcnbiivnC Stfatning nar anbta^C i 
ubcnfoc i^ucn. 9^tn i Jtifben^aan 1711« 98 

9æQtxt thtictxini frrfl ini^cntti, at be iffe ^axt taftcerebe af 
Bmluc iUU !DecO. 

BaamtQtt man tnioQ t)eb bf^fr og anbre 9or^o(b«reg(er 
filflgfebe at forebygge @amqt)emmet meSem 3(aaben< Sefcrt« 
ning og StiBUnffa'on , faa (ob bettr ftg bog (ffe gføre. Uben 
al talt em, at be flefle epge fra Slaaben Metx anbragte (n# 
benfor Jttobenl^at)né Colbe, faa l|^at>be ffie alene en flor 2>ee[ 
af 9efcetn(ngen paa ben ^(emfomne 9(aabe ^uué og ^(em i 
Shi^bober, Hgefom mange af be ^ert)ebe .Sebfggorøgere* (fee 
inoenfor) { j((øben^at)n ; men bette Slntal forøgebeé betvbelfgt 
t>eb ben fffcabre, bet ( Sanuar^SRaaneb 1712 fom tf (bage fra 
Oflerfoen. 2)eeW furbe man (Re blotte bféfe @ftbe for 9oir^ 
foalornge Sfenben enbnu t)ar {@oen^ og beeU funbe man for^ 
mebelf} 3<égang ittt, om man ogfaa ^at)be oiQet bet, tranøs 
tortere aRanbf!abet til @øeé til @maaoerne/ fj'oilUt tibltgere 
Mr ffeet fra be anbre @f ibe ; og M Sanbé funbe bet af Srpgt 
for @m(tte (Re (abe ftg gfore« 2)(éfe So(f maatte faatebeé 
forUfoe f Aiobenl^aon/ og ba be (ffe funbé ffnbe %ltf)olt> i be 
paa ^o(men opførte/ men aOerrbe t((f}rorffe((g opfplbte pptø 
ter, maa bet anfeeé for a(be(eØ r(me((gt/ at be ere tøebe bee(é 
til 9l9bober/ ^or bec^ubcn mange ftffert ^ørte ^(emme, beeté 
til anbre @teber { ^^tn, tfMUt beéuben beflemt frrmgaaer af 
et Stctfloffe, ber fenere f!a( anføreé. ^et »ar npaat)oMtHs i 
benne Ot>erbet)U^n(ng/ at Sl^bobrré Stenéning tfbKgere og meb 
mere Araft paafF^nbteø/ enb be øt)r(ge Doartererd ( @taben O* 
ffnbna t)anf!e(tgere tax bet at f)int)xt Offtctanterne paa @fU 
bene fra at føge berré 93c((ger i^iebtnf)aw, og (fgefaa umud'gt 
at tfolere bem til be engang t)a(gte 93oliger. ffn "S^ctl Cffiø 
cercr blet)e anfatte teb Qo%rfll|^ufet og be anbre ^oipltaUr, irXOe to^tmtttttt, ^votr, itielbere o. be<(./ boor SReifrnbC/ IBønbrr Oj 
gemene So(f fø^e i^crber^) o^ 3nbaonø/ fTal nct\t 9li)bober ocrre 
bc førfie ^uff/ fom renfcé'. 9i(fcr. of 12be iDec eforfl. Segn. 9er. 59. 94 ^Efltn i Jtiattnbacn ITIt. I t(v ititmtfbcé for Bai&tattni ©pge, fer or wMigc^olbc 
OrCtn'"). 

OmlKiit paa famme %ib fpm Slaatcn tom i)itm, bo 
ffonttc pflfaa ten ifU ubctyfccligc SWangbe fflkniielTer, fom vci 
'^tfitnå Oscr^aanbttigcn vare fluglibe fva ^i?cd, cg fom maa 
aiiraflcd at l}aw tdet« fig til 50oo cil« Betoutr, at Iffngcé (f» 
ter al tage tereé gamle a^oligcr paan« i ajefiebelfc, igien at 
btQvalt ben tiluonie, lotnge faenebc ^trffom^eb, at Ifilff paa 
be 'Genner og SJtfi'cubte, fom Sogbommen fjaobc fparet, eflcr 
at offve en laate paa bc Jlfbobcé ©raoftcber. S's $f(len 
yaa benne £fb, faaltbed fem ctirnfer berettet, ncrilen var DP* 
Ijert ( flioSen^oBn, men bfvfmcb IjflDbe ubbrebt fig til flere 
@teber ( SisOattb, ^tior be Slefic mi'blerKbfgcn ^avte opflaaet 
b«eé ©cHgcr: faa tH mani bléfc Omfiombfg^eber let finbe 
Ørunben t(l, i}Vorfor be ^oriitianbcebc iit) tt)(be tilbage, og 
bcprfot@unb^ebé'CSomiiiié|lotien ncttebe Srogt for at mobiage 
bem. Sit fctbpbe bem Slbgangen til iliobenljaDii gil beg iKe an ; 
men Bcb Mefcv. of litel'et. bleo bet befalet, at «Ile, fom fgfen 
ellbe begioe tig til Æiobentjavn, ffulbe ^aue Sognepvcellerned 
flttefi for, at be fem fra funbe ©icbcr, meb lj»(l(e Jltteflerfl 
Seretifiéning og Wsittmaifon ber ffulbe ^olbe^ ben (?rengefie 
Dpfigl f Siabépevlene. 

aSeb $tcnfon til ÆlebtnfiaTiné ©arnifon »il bet erinbrré, 
at ben florRe Xctl af famme urt ^Jeftené Ubbrnb Ijaobe for. 
labt bereé Ocarlerer f 6tabnié ^ufe — tljUSaferiier gaccé ber 
pnaben UbeiiBuii Ktci fcl»f Staten — og »ar bleoen forlagt 
beelé til ^Jolbene, men fornrmmelfg til SctUcbcrne ubcnfor Sigen, 
^bor ^araffer til bere^ 3nblogerlng bleve opferte. 6af1cllet 
(fabte fin egen ®arnffon, fom maafTee foiflerrebed teiueb , al 
flere af te ®olbater, fom eHeré i)cxtt til Jf iobenljavné @arntfon, 
r^ffebe Ijerinb, ^bor man troetc bem mere belrvggebe mob 

^iSaibt |>. a. et. &. 237. ■ r^ffebe Ijerinb, i)' 

^^^^^»jaattt p. a. ei yeftcn i i»9bcn(Kit)n 1711. 85 

qSfflfnrittcø, forM GafleOef lob ftg frparere fra @taben og faa^ 
Icbti, font tuott ^aabebe, fra ben brr graéferenbe @9gbont; 
og forbi GaflrKet ^at>be Gafemer, effér font be bafalbte^Sa* 
raqner, Kl be gamifonmnbe @o(batrré ^nbqtmrtering. ^mibø 
krttb fanbt @9gbommen, og bet temmeltø fnart/ Cei baabe 
til be ttbenfor Syen camperenbe og til be i (SafleØet (Abqtar^ 
terebf - Sropper ^ bog fornemmeKg til be ftbfle. Comman^ 
banten i ^eben^at)n anfaae Harfagen til $e^< Ubbrebelfe 
til be ^ané befaling unberg{t)ne @o(bater at txi^re bin^ at be 
blcot bmgte tfl foriliedige forretninger f @nnb(^eb($'Gommié# 
ftonené Xieneffe (fee ovenfor), m^n fornemmelig til be 
^efifpgeé Segrat)e(fe, ^Dilfet fibfle berfor egfaa forbøbeéO* 
Sommanbanten iCafleOet/ Oberfl SiUnotOf beff^lbte ifopr be 
afpEyelige Itbbnnflninger af be ubebo^ffebe eOer jlet beborffebé 
Siig, paa Commitfftonené tort til CafleOet fløbenbe JPirfegaarb* 
69gbommen tiltog i ben ®rab iblanbt @o(baterne/ at M (ttt 
alene btfitmtti, at be af ^eflen angrebne @9ge fhilbe ot)erfø# 
reé til (Sommiéflonentf ^efllajaretll^er; men ogfaa at be @9ge, 
.font i Seiren plubfrlig bobe/ f!u(be begrat)eé t)eb Gommiéfio^ 
nen< 9o(f. ^t)ab ber iffe (ibet bibrog til at forøge @pgbom# 
men Nanbt @o(baterne, bar btn ©ienflribig^eb , fom bet Wliø 
liiaitt, nabnlig Officererne^ bifie mob at føie fig efter @unb^ 
bebé'Gommiéftonené Slnorbninger og SorfTrifter. @aa(ebeé 
afHorbte @o(baterne bereé af ^efien b9U jfammeratcr, og 
oæriobe @unb^ebé^6ommiéfionené 33ettente be nøgne jfroppe 
tO Segrabelfe. Officererne raabebe fe(t) iffe Sob \iaa benne 
Uinr, ^t)ort)eb ©mitten nøbt)enbtg))(ié i f)ei ®rab maatte 
nbbrebeø; men 6ommié(ionen faae Og nøbt til at (lanbfe ben, t)eb 0«2>« non øav ti^tntUdi obferotret, baf burcb S^eørokung ber Bcicben 
bit b6fe itrantbeit fi4 mcrctti^ bep brr Wiilitt cinøefdjltc^en i umb 
nun fo vUi rojføiid^ bie tteinc (Sarntfon gu confci:t>ucn, birfeé wiibt 
mifcn gdnbert wtrben.« {SC^U Stefolutton af 4bc ^tug. 1711.) t I 99 ^(|l(n i JtiBtfnftmm 1711. 

i WtbUtt a^Stpttmbtr at (vfloEit, .athtn ^errft« (nfl(ii nogtif ttffl 
"oiibt latc boxUa^t , uicn labt ttm ^(iiliggc van Officcrcrnrd 
Sliifvar.- Cn Sopitadi tedlef af ©fa^UanClTt Ktgimcut bf 
flfintc ffbvaabtgcn, at ^an ilFe »((br t}avc|lt<Scm)>agnu^ @uge 
:paa ^dilaiflvi-l^d, m(ii Iticbe til bcm (t |)uu3 intM i StaCcn, 
i gantmarffr. gcvft rfifirat bfrtcte fl lager »are inbgbiie 
til ffongcn, ijDorf btniie ftebc3 at vaaCt ^ob paa et uicb bc 
ubgføiic Suitbtjrbélooc fan albdfd f^ribe tibe Sorijolb , jfær ba 
ber im (lOCc 1:cc.:i er gob ^Mabé paa Srfgé^ofviialtt og ?0i 
jord^ei", lob Gapilainen tig formaae lll at gioe efter'). 3 
en ®frfDelfe Kl (SøuimanbaEiten af 28be @e);t. flager QDmmiés 
ficiitn otter en ttiS Sieutenant Serenftn, bcr boebc i cl |)iiué 
paa ^Jtflorgabe, .^»or ^rfiibfen ubfjoepgerJ), ogl^Koralle 
Soliene ere ubbDbe,' at i;ait iffe vi'Ibe labe (ig btvn^t tfl at 
ubflptte. — Sn farlig , veb ^^aafloaeligl^eb gieimcmCvctieit 
SlnomaKe Var bet, at be Solbaler, bcr vare blevne l;rl&rebrbe 
Vaa CajarcHjcrne og nu efter be almmbelig giclocnbe SRfglcr 
ffulbc gitnnemgaae Quarantafne paa ben fffUeé, bertil befiemte 
SInflalt, mob iSlutningen af S)}ibemicn umibbclbar fra Saja« 
retl)erne afglf til i^ciren, blot mob vrbfcmmcnbe (SonipagiiUctjefø 
Oviltrring og gortlftdng om, at ber ffulbe blive brngrt gob 
Dmforg for, at bercé Slæber bltvt rcnfebe, faa at Wnbre (fft 
fTuIbc laffecreé beraf^), 

'JSuntftcM^eomirii-i'iinxii bavbt crti ivtnU 5>arti(rtr lobtt .^'''fE' "ti= 
)»rf»3(, 03 1 fnmmt btfunbci tn C«b og JO Btiic I)»°caf 'i mrb 
ffluboncr. .$Dor (»31 be anbrt U cnb enrtt tautc be bøg Silloi 
bdft it[ at øoae ub i Smu.* 

^QI Ixebtrarttfltb faa Sitftttflabe, op imob 33(>IKen, pan ramme Steb, 
boor (»bnu finbet tn Siefl^iDttiiaart af fammc Ttaon. (^I?tt (om 
eriil ubbitnqie SBiUtbe af en iptiaU, fatt miafttt baoc ■oavU 
yrinb« StigenéO 

f)3 CtioMr erholbl nogle Solboltr font Prb ben Sorbfnt Cpflili 
linq, ber ftalH binbte al SSamqurin JmcUeni bef peftbttsn^te ^tlfrn: 
OST Ol! .RiBbenhnvn, laxt bleonc ueeluthbt Fra terts, iH ^Doebflabtnd 
Oarniron b'cfnbc Jtammitmter, StUabelfe til at Foccnc fij mib ben. 


|>tflen i Stiøbtniam 1711. 87 

9ornemmeIfg ( Sa^tfUt nibttttt Q^iommtn fig tiblfgf 
eg flcntt, foflDenbe et ficrt !lnta{ Offere. ttUercbe i 93eg9n# 
bdfen af September tflflpnbebe ©unb^ebé^Gcmmféftcnen Goin# 
vanbanten^ at labe be i Saraquerne {nbqt)arterebe @o(ba# 
ter trceffe ub af famine*.og campere paa et funbt @tcb/ f)^ot 
ffan fanbt fer gobt/ ^t)ort)<bt Staabet er blet)ct fulgt t){beé 
iffe., men at bet b(et) gføet t)<bner noffom om @9gbommené 
(iirrfe Ubbrebe(|e. 2;er fanbteé neppe et ^uni, fom {faanebeé 
for ben. 3 en 9fapport til @unbl^ebé^Gommfé|tonen beretteé, 
at aOe Sengeflorber { GafleOet, nemKg 800 2)9ner og 800 
^nber^ tåre bragte til @mebe^ufet^ fom jcg formober for at 
opbrornbeé; t^i JPongené befiemte SrfaUng i benne Snieb« 
ofng tii Stltneto (fee @unb^cb^^(Somm{éftonené %ovf)atitt 
Uttgé^^rotocol ITbe 9Iot). O) t)ar ubflebt, forinben be omtalte 
SRobificationer f benne flrenge 3oranfla(tning inbtraabte. — 
eianbt be nbenfor Staben camperenbe @o(bater ffa^U @9g^ 
bommen ^uferet mch mfnbre 93oIbfom^eb/ fj'oiiUt flere Om^cenø 
Wg^ber, fornemmelig Op^olbet i ben friere Suft og ben ton# 
gere Sfflanb fra ^eflfmittenø Socué/ noffom forHare. 

SRen Dp^olbet i be {let opførte og ( bet ^e(e baarlfgt 
inbrettebe og forfpneb^ Saraquer paa @tabené SceOeber ntaatte 
imiblertib ))eb ben tfltagenbe Sugtfg^eb og j?u(be, fom fffter^ 
aaret og Sinteren førte meb ftg, i anbre ^enfeenber b((t)e 
9ber(} farligt for be ( famme {nbqt)arterebe @oIbater^ $)e(breb. 
Xtttt tlco i @{ern(ngen ogfaa !^tlfa?(bet. 3 33eg9nbelfen af 
januar b(et> bet berfor af jfongen befluttet^ at be tre 93a^ 
tai&oncr, fom campcrebe ubcnfor Staben, {!u(be {nbqt)artereé { 
gamle ^efi^uué ubenfor 93ef}erport/ og at i ben ^enftgt be 
ter anbragte Sattfglrmmer (fee ot)enfor) {!u(be ^enflytteø i bet O^cnne ^jg begtercbe netrltø Qjmtnanbantfn fferr golf af 6unb(;ebes 

Commtéfionrn for af utfare be .5t(<rbcr, »fom efter itgl. Befoltn^ 
ffat forbrffnbe<.« 
^ilMiff SMffiift IV. 7 I 98 ytftcn i fliBttnftaon 1711. 

tia lebfgfiaacnbt Saiftn^uHé ■ ) t&<itn.l}fTl ^anicrd (Sanrb). 
9Wen terimob frtiarett @uiib^(bé>(Soitim(éfionen |lg paa bet 
ttflcmtfne; btdé forbi gaitialcmmerm: nirt btrfé Énficcrrtt 
Alffber t'gfcit lunbr iibbrrbc @V9bonitn(ti t Staben; bcelé fotbf 
(Sommfétlcncn bftvlvicbir S3Iu({f)l)i'bcn af føafiiart at funiic 
tfnfe ^ejlljuf«, faa at iJoK bcri ub(ii Save funbc fiitliiggcS. 
3^c ulorfdigc ScIbAtfr tilcne bcvfor i btrcfi 93avaqtifi' l^cU 
Sinttrcn røcr, og forjt ben 2obe 3""' >1l^ fofcPog ben ba 
lll (Somnianbatit ubitcrsnle @fn»al Scttoufrlbl"), ot it, ba 
^tfitn nu ganffe »nr op^ovt pg aipcn fulbfommtn rcnfct, at« 
ttx maattc iragt Inb 1 bcrfé OoarKrer. (Sn (nboilgrnbe Wc 
folutlon fjcr|;ii ubfcerbigcbciJ, bog iffe fo«nb b. Hbe Slug. fra 
$)0bcb(iDart««t for ©tvalfunb. 

©rionbt faaicbeé bm flcvfte iJetl af be Solbaeer, btx 
Ijertt t([ ^tcfccnfjasnS ©arnifpn, laae ubnifor @tabtn og 
maatic fotblioe t)tr, faa funbc bet bog HU IjiaiviS, tf«i' ba 
ittt aftagfnbe ^((1 ^enfmob ^JinKtrné 3)a;riiiclfe baabe gtorbe 
@(invit(i'iic roligere cg Sovanflallningerne utob €i)gbomRim 
flaj3))erc, at jo faatcl gemene Solbaicr fem lf«r Officmr ')5anctlli.-3)i(ii!lc. 9!r. M. 9 Sanuor. 

>}3 bant Sc^ttftiUina til Jtongrn biiin bd, at brt car uomgicnerllgt 
HabDtnbiql, al Solbottrnti fanfnact bc fat: Slaobtn bc|1rmt< ZtovsK 
ton fnbflibftr, maattt brdflc Inb i Staben 03 bcc dbolDc Qcactictr. 
fut at Solltnt bog engunfl aiKr tunbe 'fommf af bet(( 
Jtlsbti pg (Ttiolbi ti orbdiiligt edt i Srngt, forbi (U»t 
@09bam Di'Ibt 104« Dotrbiiiiiib og f^tbt ^^ofpitalil. Iban bnnUi, at 
Ml ingin (Sontaflipn aittt \fOUM ini(U(in @iil6aiccn(, intii ai for: 
fffdllBE BiDfhtbclfte tq bibftj.' S'^tc alminb^lii) gTa^ftccbr, faa at 20 
til SOStanbpi.Siimpaanlt \att fogt biraf. ubtn at H>i man^t b*bt. 
Xf faiTimt S»nfltUtH3 irfavtS, at btn int iS>itii(Uon af røcnttal-aSiii 
jOE 3n9ni(ijofne SHtBinunt, bev, bvifi ji^ ittt ftilir, laat t (((.tt 
ØtobtJi, for Dt DiblijcbiilK Orbtn, (idobt nii|)tt -^»6 Unbtrcffft. ttc 
cg ffitmtnt or ^tfti niibrns KtgiiiKnttri anbtn Saraillon, btr laa i 
Øarniron i ^el|ing>r, (un fdvntbc HM) uf ^cftrn bortnjfCcbt SHanb. 
C9Ior(n|tanb*9o{ffte mfiiiairtKeFttlptcri unbn2a3uliu« I7I8.J $eftcn i it{9b<ntKion 1711. 99 

^t)be bagligt Og meget ugeneret @atiiqtøem meb StMenfyi^n, 
ittt alene talte meb {fenner og Sefienbte ber, fom { be ^nfe^ 
fom mere efier mfnbre tmre bletone berorte af ^cflfmttten ; men 
at flere af be, enten- begunfUgebe, efier af @9gbom mebtogne 
Officerer og Unberofficerer ^aoe taget flabigere Opl^^ofb i @ta^ 
bend mere ^pgg^Kge og beqoemme Ooarterer O* 

Qeb afie be f)€t berørte £)mf}arnb(g^eber , t)eb @ammen# 
amningen af SRatrofcr og @oIbater fra Sfaaben, tUbeelé af 
@oIbater fra 6am))er{ngerne ubenfor Staben, men fornemme^ 
Ug maaf!ee af be t(Ibaget>enbenbe .Snbb^gere til Aiøben^at)n, 
ffM |)ufeé og @aber j 9Iendning enbnu neppe t)ar paabegønbt, 
^te bet, at leflen, ber norflen t)ar ubfluffet, er^olbt ny 9(ff# 
ring og atter begynbte at MtU @fr(rf og ^IJefpmnng i ben 
aflerebe noffom mebtagne @tab. %if7op SSorm ffa^it paa 
@runb af be yberfl faa $ef}lt(f(r(be, ber t>if}e ftg ^nimob 
flareté Slutning, forrflaaet at labe ^olbe en alminbelfg Sab 
ftgelfféfefl i aUc Stiebtntfawå XixUt for ^rflcné Cp^ør; men 
miber ilte ^^nuar 1712 frabeber 6unbl^ebé^6ommiéftonen 
f^ ffané prifeligeog c^rifieiige Sorflag, menenbe: M bet enbnn 0*{>oor gan^e be ufffboanltjie ^er^olb/ fom ^tfttn mebførte, (»aobe Ués 
net alle @onifunbéorbenend Saanb otfer en ©frioelfe fro politis og 
^oniffKreesC^oUegtet tU (Sommanbanten (fee: 9torenftanb;®oC ffe« 
tnairatre aiefcrtpter/ unber 19be ^attii 1712> 2(f ben erfareé, at (åoU 
ItQXtt, uagtet 3 ®anøe gientaøen OffentlCddiarelfe/ itfe bat)be funnet crs 
^olbe nogen forpagter til 9>ortff tUingen og TCftens^engeneft 
3nbfomfter/ men f)at>ht bcrtit maottet beffifte ofdfe 9)erfoner. (@)nins 
ben t)tvtii ml Irttelig funne fintH, beelé i bet faa betpbeltgt forrins 
gebe ^ennefTes^Cntal/ beelé og fornemmelig i ^ormuené og SRcrring«: 
vfteneé paa en ganffe anben ^aabe enb btbt{( oeb ^eflrn bevtrfebe 
Sorbeltng). jDtéfe af 9)olittet anfattc Seticntei naonligen be oeb 
9l9Xttpoxt, bleoe ^inbrebc t ot opfplbc becr< ytigter beroeb^ at faaoeC 
Cfficerer fom ©emene, baabe af ©arnifonen fom of ben ubenfor Gtoben 
comperetibe miitt, itU olene fe(t> oilbe palferé frit gCennem Gtobcnft 
Vorte^ naar bet ^oobe ringet til SBagt, men ogfaa unberftobe fig til ar 
ubconoopere Sønber og Tinhtt, uben at S3agten oooebe at pbe SBetien; 
tene ben Siftanb/ fom ben burbe. 7^ 100 tptfttn i StMia^aw ITU. 

var fer titlifjl, ba Vi i afvigte Ugt ^avc ^avt 10 £p^c uf 
GonlngfDtttn, faa at itn lis^n riibnu fom ^Ibtn uiibtr fiti 
8l(fe.' Iil ficiigni ffrfO (Jpmmf^|lonfii tcb famnie Sib, ot 
bm fmcb Sor^aatming miialle forttragc/ at ^Villl[faI^(, i\ccx 
5?ubciifr, i bcii ofcfflir Uge vavE tilidfliic; at ten aiifaoc brt 
fer notBcnbigt, for at tjitibvc Soflbpuimfné vibttt UClrc 
Mh, at adt, fem tnten »nrc cHrr Hnc fijflc af Gentaflionen, 
ufortetjct ubfpvlcé Ifl ?rtjarct()crne, cUcr at Jlffporrringcn mrti 
Vbtrfli: eirfng^cb falKS (Btrvf; pg at bfn faiibt, at SJarfagtii 
til benne ^^cjlirné ÆiltagrlCr.maatlt fcflctf bcri, al bf niaiio= 
foibigc aRfniicfltr, fem Ijatibe ravet bortretilt fra 93y(n eg nu 
igien lubfiiUtbr fig, iligtnmabc be niaiigt Svenimebc, Selbattr 
eg SDfatrofer, fem b((W oave (nblomne, b((ié boglig Inbfoni, 
(iiblognrte fig overall i 93pni, mteu ^ufent Vare renfebe eller 
iffe, og at mange aUcnnejIer uben SerfTiel inbbbe (Tg i npt 
røgicpab, ^ooiveb ©fefletub, l'roflupéfffier eg anbre gor< 
famlfnger fercfalbt. 

^lelbigviid var bettc Iflbagefalb af ^efieti rtfe af faa 
flor ^civbcn^eb, fem man tjavbe ^avt @t'unb til at befragte. 
$)Vab enten bet nu flrte »eb be energiffe SorljolbSreglcr , fem 
Sunbljebé'Gcmmféi'ipneii tog^ etler fnarere veb ben temmcKg 
fivenge ^interé ^nbfl^belfc eg Veb bcit e)}ibemi|7e iSvgbomé' 
Gonflitutioné Ubtemmelfc: faa erfioibt ben paant) epflammcnbe 
©Ugbem ingen lOJagt Itlanbt Stabene ^Jibtyggere rg oprette 
teit eflcr fem Spibcmfc, fTi'etibt f)?orabt|7e Xilforlbc af fammc 
vebblfVe at vlfc fig ( SoraarSmaaneberne. ^aa be mflitafre 
^ofpitaler, ^vovljen be fyge SKatiefer eg ©elbater fra ben 
|(em(omne Slaabe vore bragt«, foncd ©tigbommen ^eller ifFc ( 
len @rab at Ijave funbet 3"tS'i"d' f'"*^ ^'^ allerebe Rcbfin« 
benbe ®mitle iblanbt bem, bered $)enbringclfe lil ^efpitaler, 
^»or ?Jeflen allcrebe ^ntbe gra^feret, eg enbelfg bféfeé Over» 
fvlbning meb Suge leb befntgte. 9{afi)}oriernc fra bt veb yeflen i ittøben^aon 1711. 101 

^abfgaarbcnj f>ofp{ta( anfafte earger Ipbc tif langt ^rn ( 3a^ 
nuar snnfU^t, tfMi ^cflfmmen angaacr. Dr. 93øtt((^er 
bcrettebe unber llte^^nuar: Jndicia externa alé toon certis 
e\anthematibus malignitatis fjaU i(i) }ur }f(t noc^ nic^t t)er^ 
»erfer; 3acob to. nfpern unber famtnc!Dato: Jnfectiones 
t)abt altjie nidft anmerfen f6nncn/ !I)cnne @(bfle angtoer ftt 
Bp^tantal til 585. (fSobruff j ^efl^Sajarct^ ^abbe paa famme 
Sib 53 @b80* ffnbnu b. I8bc januar er t). Slfperntf 
Snbberetnjng tdfrebéfliOenbe: .anrrftna^te e(n(ger åufferltdie ^n^ 
fecHon lå^et ftc^ anned) nfc^t finben/ @enere erfareé bog af 
@unb(febé^(Spmintéftenené ^rotccoOer^ at ^eftfi^gc ere bragte 
foatoel fra Sabegaarben fom (feer fra Ovoeft^ufet til (Scmmf^/ 
fipnené Sajaret^; og af et Stgl 9Iefcri>t^ bat. 12teSRarté, fer^, 
at (Setoorrerne af be af ^cf}en inftcerebe eKer bøbe @o(bater 
{fulbe renfeé t)eb @nnb^cbé^(Somm(éfconené dolt^ !Der fan 
altfaa ingen St)(\)I Mxc om, at ^cflen (ffe ^o(bt fin @t)øbe 
borte fra be (anbfatte @olbater og SRatrofer; men ben t)anbt 
neppe nogen flcerf Ubbrebelfe. Deénagtet t)ar !I)obc({g^eben 
ot>erorbentI(g (lor ( be mflitaCre @9ge^ufe; ©fforbug og f)it>t 
fige Sebre bortr^^ffebe baglfg fra 10 tf( 20 eUer flere @bge, 
faa at ber meb |)enf9n til biéfej &grat)c(fe maattt tage^ 
famme Sor^o(béreg(er fom meb be ^eflbobe O* 

^miblerttb b(et) ogfaa @unb^ebétflflanben paa be milU 
taixc f>of))(taler efter^aanben bebre og bebre, og ( SRfbren af 
SRartj fpnej alle @por af ^efien at t)Opre forfbuttbne^ faat)e( OSt^fne cif be paa be milifaire «£)ofptta(er jTøbe^ bleoe beqrQDne paa 
6unbb«bés(5omint6fionrn< alminbelt^e SBcdraeelfeéplab« ubenfoc (5a« 
ffcdet/ I be ber opfaftcbe ituler, (3of. ®unbb:b«sCIFommtéftonené ®tn« 
oelfc t{( be (Sommtttcrebc oeb ©øsDoaftbufcr af 5te jDcc. o<) til be 
Gommtttecebc oeb jtrtdébofpitaret af 12te )Dec.i b^ori SBrbtommenbe 
epforbre< til at utoalge fi^ en biflemt ®rube.) iUmbt Stabene ctollt fom timé mfliraire 3nb69øse» <)■ 3)cit 
l«e SHarté (rfff^c(J Siinli^fbé'Kommlélioncné SSetcenfnfng 
angoaenbe ØficvfiDrté Slabnitig for 9lUc og Siit)ver, ^vtlfet 
cflfaa bcutlliflcti;^ »eb SHcfcr. af aben ?l))nl. |)crcif ler mon 
fluttc, al iiittt ^fildig mcrr blro ubfcrt. 3)cn 23bc SKarlé 
bcflimird, al @unb^i'bgpagfcr inaaltc ubflcbtd for b( @fi'b(, 
btr ffuQe afbente Srænbe fm ^lolflcen ; ligefpm cgfaa at Slort 
ueiie atter maalie ^plOcé i felpe Staben. Sloglc 2)a3e fcneic 
beb Aongen eeb et Strferfpt, bat. ^olbing^tiuct b. sytc Sllarlg, 
at en almmbtlig ^ebebag iTulbc If^Ibe^ oi^er l)elc !!Daiimarf b. 
29be Slpril, forb( ben i flieben^auti og StiiUanb graeifeicnbt 
^^efl var oV^evti). '^oflcn fi( atter XtUabelfe tU at gaac fin 
fitbuonHge ©ang, og na»nligeii bcflemteS bet »eb Sefcr. af 
Ilte SIprJl, at '^oiitn til ^tlfio^ev maattc gaae fgiennem 
Wceéfilbe og SreberlKtorg , ba CorbDnncn nu tav tjat 
»et. Sunb^ebélilllanben ( be i?f)etfoi{Te ^avnt maa nu i>g' 
faa ^ave v«rct lilfrebdj^idenbe, ba Oiiaraniaineti for alle 
Slibe fra Cfterfcrn, meb Uitbtagelfe af bem fra Swrifgc, t)cb 
gjefcr. af 20be 9lprii ^OTebeé. 2a atenériingen af Stabene 
^ufe, 03db(r, JtJtlcr o. f. V. cnbnu iffe nax fuIbeiiM, vcbblnie 
bog mange af be 3"b(Franrninger, fom f ^ellliben Vare paa' 

i]£(n i)iijt)[(rt<l) lil Xitblrttievn lilbngcDCnbK $raf. medie. Srantci 
tiou ftiJDir i bet cUttt ciKtitii :SrtD til Scl|tll)amm(r uukr !>t( 
^»tie 1TI3: jam elajinie niiiil licbdumniln; , ubi pcstircrj niliil 
■ naiidifinius. 

<0{!oiS man nfl f«|t( Gib til SSølticbci« Ubfafin, nor toq @t;9^am: 
men (nbnu coa trn aib itfc alitUi tampet, ^nn tfrttin I. r. @. 
77, ot ban poa friet Eaflin for So fftgdfeflf ellen i Hn'ttmna af ?Kj 
ncnS Cpbvr boctt mpkragct paa Sc^^efpitnlet T af ^eflen @mit= 
Irbt (iK'jiicm, ni fallor, I>cbIc infrrlus), »ir JlUe tiUigcffltb fIcK 
inttt vatt Uttni fmfttebc i et entflt •^uut i Sttanbflrtcte. Pc 
Mene af barn ftnbte til XBobtufFø eaj^arttb. tit ullfii] tnbnu paa 
ben 2ib var i æru^. t>ag ^ar man mange 'tirunbe til ai iDiolt 
paa 9taJaBii^|)tfiin ( Sfttfdjecf Xn^iotlftr, bcr, ifitr bvab SiC C)) 
Sal atiganK, i Xlmlnbtlidttb nt utilforlattiiflr. 9tfttn i St{øUnt)Qr>n 1711. 103 

(ubte; faaUité maatte fnbnu ingen Øuctfoner ^olbc^ i ^Stt9ø 
b€nf)a\>n, og aUt Stelfer, gffgbegcengelfer og anbre minfflerfeDe 
forretninger ffulbe f!ee uben aUc Geremonferp Vci 9lefcr. af 
2lbeaRa( 1712 forbøbeé bet at nebfoptte SKg ( be JKrfegaarbe, 
font ^atobe bonret brugte < ^eflené Sfb^ forenb ben Ifle ffløø 
t)ember» @unb^ebé^(Somm{éftcnen maatte bebblioe fine 9unc# 
tfoner. 9ørf} langt l^en i ^mii SRaaneb/ ba JFongen, fom 
l^an { ftt 9lefcrfpt af 22 ^un« fTriioer, 'meb Sorno(e(fe ^abbe 
erfaret, at $>ufene ( ^føben^abn t^are renfebe, og at inttt Stt« 
foflbe af fmftfom ©pgbom { lang Xib bar inbtrufet/ Heb 
6unbbeb4'Comni{éfIonen ^opbet, og Omforgen for @unblSieb<^ 
borrfet oberbragea t{( $o(it{e>< og Commerce^GoUegfet. Unber 
2ben 3ul« tfOobej, at ber meb (SopnlaHoiHv , Si(gbegapnge(fer 
og beéKge maattt for^olbeé fom for (Sontagionen ; og unber 
9be 3uli</ at 9rue @fo(e atter er^olbt ben ^éle Slfgfft af 
^rabelfer* 

@om fffterbrøn fra $ef}t{ben gfenløbe nu be mange $ro^ 
ceéfer, fom beelé Slegferfngen paabøb anlagte mob $erfoner, 
bcr tiabbe t>(tf} ))(tgtf}ribigt Sor^olb unber $ef}t(ben, beeM $r{» 
vate reføe mob $r(oate eOer mob Sunb^ebé^Gommféflonem 
9)(anb| be førfie frem^on)eé l^er be, ber ble^oe anlagte mob 
flere af @unb^ebé^(Sommféftonené ^olt, mob nog(e ^ioffere 
og @rabere oeb enbeel SlixUv i Jfiøbcn^aon, om gfgeneé 93e^ 
grabelfe { J((rfegaarbene, eUcr om j((rfegaarbeneé Opfo^beife 
mebSotb; ((gelebeé be mob ^erfoner, fom tbertfmob @anb^eb 
^obbe negtet, at ^abe @9ge i bereé $)ufe. 2)e fibfle angff 
ifofr 8ln)e«» og ©fiftefager, etter ^rioated og 8augé formeenti* 
((ge 9legn<ngéfrao ^a @unb^eb^«Gomm(éf(onen O* 

9lf nu, ^bab ber i bet &t)enf}aaenbe er anført, b<( bet ^')SøaUhté inbflcioncbcé en (Sag imeUem Ønebferlauørt og @unb(;eb<: 
(5ommi<ftonen foc ^airfttrrt b. 23bt 2(pr. 1712. 
^.'ftcn i Jrivttnbaen 17JI. funnt fluliré, at Hl ^tmt^ctab, foin Aiettn^aun t^axiU Ubt 
mbtt^tfittt, maalic v«rt cwt-rortcnllipt {lort; mm mtb fulb^ 
(ommm tfiøi(iQiiQ\)ti labcc let fig bi-ducrtve KU aa^ive. X>irr 
tunU tanfté iDciibe 3.V(iabcr, t»cc<v)}aa fii faabait dl^iagtlgljfb 
^BXtc tffi'ft iimlifi, bcdd nciiilis cii Qclfrtcctling, aiifliUcl veb 
^(jJcné Utbiub, og en Qubcii (irar eftfi" bene Opljor, faalf^ 
br$ al bCT Icgfé lilterKst fifiiftm Kl Xiijfncitrfcn imtUtm be 
ubvanbitbf c<g altrr tjlbngiiuirtibfiibe 3n^^>>d3^'L*'/ m Svfnt' 
gangémaabe , bcv i ^ici-niitgdi fulglté i fl""( fiaiipe Ku«, 
^»orljen *Pcfien ffiitre iiaatbc, iin»ii[tfl i fflfavfcillf; Uci6 
CH tfttr^aatiC<n iværffal Oi^tn&ftig af l^fgntc, tnita fom bt 
•aiiniflbicé, cB« bfb« fem bt ubfeiKtf til QJegratdfe. Jlfbiéfe 
SrcmgaitgémaabCT val^Ui i ^(»btnljwon ben fibflc foin ben 
brqsemmcilc cg vifincf ogfaa H'^i'^l^i^i mrn be fixregnt dof 
unfiallnlngcr, fem i ten 9ljilcbitiiig ti'gré, feitc Kff li{ iicgti 
befirmt ?I«ri<llal- 3;il @iinbI;cbt!><Somm[é|Tciiieii (fulbe Vfl 
boglig flee SLbbfretiiiiigci' 6oab( om bc ©ogt og be TeH-y . 

I mrn b(fl^ ncbfaticé bcntu GicmmiéiTeii ferR ^eii i 2M Waa^ 
ucb, tfmar ^iiitn nllcrcbe tjaobe ^(lilrt ( flt« llflcv; bceW 
fTeif ^iibbrrciiiiiigcrnc, ffnv i Vegijnbelfcn, ucibcnlligl cg ufulb' 
(IflEiibigt; iivilUt IwaU fan flwttcS af ben gurciviiiig, ^oeri Sllt 
Dar veb >ipe|}(né fDrfie llbbrub cg Cta^aaiiblagcn, og af bfn 
Sntmdff, ©tabene af ?!tfi angrebne Samili« ^avbt af at 
fTluIc bere^ Stige og XaU for (S'ommiiSHoniné S^'^'M becid 
enbcHg opKgittbcd bidie Snbbmtiifiigcv tir eti efé lib alttlti 
ifle i Semmidiloncnd ^rotoCcHcr. 2)a bet berfor i Sepiem' 
ber SKaanrb, meb ^wnfim til StabniS SIcnfelfc, »ar 5*fgic» 
ringen i ^oi @rab inagltiaaliggrnbf al erfare SlniaUci af bt 
$)uff, bec ^aubc vtnit angte&nc, og af be 2)obc, og flige 
Cflerretnfnger iffe »arc al «rf)olbe ^c^ Suubfjcbéi6omm(éiio> 
nen, ^enuenbw ben fig til W.'flgfilialen cg !Di3artecr=6cmmias 
fatrcrne. SReii SUagiflmlcn fvarebe (isbc @ept.), u Uf var $)eØcn i StiøUt\iar>n 1711. 105 

ben umuKgt at opå^u bet rette Hntal paa be !Døbe, eKcr at 
oplt^fe of ^»(Ife ©^flbomme be t>are bøbe; .t^C, flgcr ben, .for 
bei førfie t>are mange bøbe^ førenb bet b(ct) begtcret af oé at 
t|at>e Snfi^n ^ber meb fit Ooarteer^ j^toafet itU fTrte^ førcnb 
9Ut bar ( Uorben (bet b(I erinbrc^^ at benne 9oranf}a(tn{ns 
førf} gforbeé { Slugufl); for bet anbet befinbe« bet^ atber gtoeé 
be ®ange (o: ©maagaber) og be|)ufe, ^bori et^^^ert le^enbe 
Corfen er ubbøb, faa at ber 3ngen er tflbage, fem fan gføe 
Unberretnfng ; for bet trebfe f?tu(e mange bet rette Sa( af be# 
reé !X)øbe^ f bet be angtoe 2 eOer 3 / enbjftonbt bet beb ncrr^ 
mere Unberføgelf^ befinbeé at fja^c ubgført 5, 7 eKer flere; ia 
mange negte, toerttmob @anb^eb/ at t)au fja'^ot !Døbe/ 

2)et enefie ofideUe @tottepunft for en beregning ober 
StntaUet paa be af ^eflen Sortrpffebe ( Æføben^^abn^ ere ber^ 
for be aarlfge gifler o\)er Sopulerebe, i^øbte og !£)øbe^ fom 
allerebe bengang af Airfebetientene optegnebeé. Sten at iffe 
^eSer en faaban for klaret 1711 fan \)oere ganffe paaUbeKg, 
t>i( allerebe ttljIrceffeKg ffiønneé af benne ene ©runb/ at ade 
firfelige Ceremonier meb ^enf^n til be !Døbe unber ^eflen 
iKire op^orbebe. (Dog af\}fger benne Cifle t)e( neppe betbbeKgt 
fra ©anb^eben^ og ba ben ogfaa { anbre ^enfeenber g(t)er 
Stof 'til intereéfante 93etragtn(nger/ aftrpffed ben ^er i fin 
i>ttlff(t> for ^e(e tiåret O* ^)%{fttn er tagen M (^allifen (p* a. &U 6. M eq 32). 3 9iaé« 
mu« Sranc(enau'6: Det offentlige Øunbfoebépolitte o. f. 9. Jtieben« 
(aon 1801/ @. 19/ finbeé en noget afoigcnbe Zn^imlU af iDøbelig« 
feeben i iiiøben^Qon i Havit 1711, bmffen ^ngioclfe er ^orf. mrb« 
beelt af (S. ^ontoppiban (bøb 1814 fom @tatéraab og !6iceraabs 
manb i Jtiøben^aon« Siaabftue), »fom ^ar øioet ffø ^^n Uleittg^rb^i 
ftger Sranctenau, »at unberføge bet> iDog bor aUerebe SRiegelé 
i |tn 1799 ubt^ione anb^n T>ttl af j^reberif ben gierbeé ^iftorte 
en, uben a( 2Pio( paa famme J(i(be bpggit Unbervetning. (Sfter ben af i 


Hat 171 L. 


M. 


1 


Z 
'■' 


_."" 


—Iz^miiiT 


©5 


885; n'iOT 


ti 


lu 3ui. i"i. 


20 


34 


225 


, 


■i* 


ab 


— — IH 

- — aa. 


i;, 


36 
29 


310 
445 


■u 


H 


«1 


3U lug. 1. 
rt2 
41 


l(fid 
1945 
«• 


6S 
:• 


38 


IH« 


'*, 


U 


ti3 


— — 2-i 


4 


to 


1912 
-N. 


* 


■3* 


72 


— — 29. 


2 


37 


2435 


:■ 


:». 


«S 


aii e(pt. 5. 


4 


27 


2III9 
3i 


(W 


— — 12. 


1 


24 


2;UH 


1:) 


17 


55 


— — 19. 


1 


2() 


1744 
»V 


m 


W 


415 


— — 2«. 
21 


1X1)4 
w, 


4!l 


aii oct. a 


s! 


16 


ise* 


17 


ii 


4o 


~ — ro. 


2; 


L.3 


608 


17 


.■wi 


52 
5 


15 


r>6r> 
331. 


:» 


»t>L 


tv. 


— — 24. 


10' 


12 


234 


!. Hm- 
a? 


»l! 


60 


— — 31. 


**! 


11 


189 
1*, 


% 


S4| 


57 


2{1 Kok. 7. 


lll 


U 


92 
IH. 


*i 


3.-. 


07 


- — J4. 


17; 


15 


81 
«». 


«) 


41 ' 


5S 


— — 21. 


20 


II 


60 
«. 


S9 


»1 


M 


— ,— 28. 


31) 1 


2l» 


64 


.sU. .^0. 
»> 


S7i 


50 


am i-H. 5. 


2!> 


22 


51 
IS. 


17 


*<>; 


54 


— — 12. 


.14 


19 


47 
■*». 


16 


*7l 


(iS 


~ — l!l. 


.•»I 


12 


41 
t). 


«V 


Sfi! 


HS 


- — 26. 


23, 


•m 


28 


iH ,^h.. 


1. 


IC( 


s.i! 


IIM 


— — SI. 


2.1 1 


11 


22 


"»a«!«; ■ 


"W" 


"tSS"; 


"TetlT 
m), 


149<) 


*i174. «wu[«i>p!»iia ntbbttltt Siflt bat bt Cabri ^nlal i be 12 æoas 
K^ 4f SdKt 1711 B<tm ftlgtnbt: 

3 Sanua* "•W. 

— gtbruar 851. 

— Mat« 222. 

— ZvvH 208. 

— aXai S8I. 

- 9uniu( 256. 

3ultu( 1431. 

- ."»uauH 99211. 

4t)lit>nbn 6315. 

- C«o**c , . 8MC. 

- »tmmbtc 266. 

^ctmb« 151, 

t<tf«utiutn ...... 23,970. 

:'«i^>i«>.'4««* < SMNatMm t)n altfaa, if«Igt ittait Giflt, oant ISIM |)efbn i Stwt>tniat>n 171 K 107 

9lf benne Stfle erfareé ubcn bftere Gommentar IttttU^ 
feen 2{fe/ fea $e(!en gra^ferebe font ffp(bem(e. 3 be egentlfge 
9ef}ufler, fra2lbe3un{ué til 3lbeOcto6er^ bøbefaalebeé efter 
benne Sortegnclfe 20^822 SKenneffer O* 

IDrager %an fra bene Sal 822, fom muliffolii bøbe af 
onbre Sygbomme, l^t){|fer er l^ø(t beregnet ^ ba fom beKenbt 
nnber •€n^t)er (Icerft graéferenbe ffpfbemfe nopflen en^t)er anben 
@98bom antager ff))ibem{end (S^arafteer^ men føier til ^iffcf 
rentfen et Sa( af 500 for en utt){t)(fom for rføge anfat S)ø^ flerrr enb ooenfor er ongfoef. jDa bet bog ec mfg ubefienbt/ paa 
^oilfr jDato ^ontoppibané ^Beregninger jløtte {tg, ^ar ieg itfe 
Doret Qt forfafte ben i l^erfen anførte og t anbre •£>enrecnber om|icen< 
beltgere og mere intereéfante Eifle. 

06fter et imanufcript tj^dren Srabe« SBtbliotbe! i CbenfC/ fom 
qtoer »en 8ifle pao be fom ere bebe i .^røbeuboffn ubi 16 Uger fra 
fcen2lbe3ul(ué(frQtoapre2)be3uniuO fil lObeCct. 1711/ men for* 
reftcn borrer $r(rg af Uneiagtigbeb, bar ilDtortaliteten cnbog oceret 
9«rre« )Den angtoed for btéfe 16 Uger til 20,549, og bi ben ooens 
for onførte SXortalitetés^ifle fun for be fomme Uger bor 19,735 er 
SDifferentfen 814. gor ben n>be Uge, fn 22be til 29be^ug., bereg« 
ner enbog 1D?anufcriptct en jDebefigbeb af 3018. eller 583 flørre enb 
ben ooenfor angtone. 3a granctenau ben 3&(bre (i ban^lBreo til 
&å^tH)ammtv U c.) onfører for en en!e(t U^e eiv enbnu ftørrc 
2)ebrlig^eb, i bet ^an ftger: "Diebus cjinicularibiis graviter ad- 
Hiodum sæviebat conlagium, srd initio SfptPinbns ad flummam 
'axfiijv tandem porvencrat, adeo ut una eadeniqiie srptimana 
ter mille dr centeni aliquot bomines misere deleti fuerint«. 
£et er forreftcn tnrereéfant af bette ^aanbffnft at erfare ^ortolites 
ten paa gj^retberne, ber angioeé tit 1254, nemlig for 7be Uge 155^ 
for 8be 147, for 9be. 192, for lObe 88, for Ilte 158, for I2te 161, 
for I3be 106, for I4be 96, for I5be 90 og for lObe 6K gnbog 
uben 4)enfpn til at glere, boobe fer og efter be i beregningen mebtogne 
Uger, ere bebe paa 6unb^b«3(5omm{éftonen< eajaretber, maa en Tib* 
bcligbcb/ fom ben gione, mcb @anbf9nltg()eb anfeeé for ringe ) noontig 
gietoer bette om ben lObe Uge i Gpgbommen, ba 2)ebeligbcben oorebe 
til en faa ooerorbentlig (9rab. 2(f ben mig iborabetomne Uffivift af 
atanuferiptet f an ei bcQer tåbeligt feeé/ om tun SBobruff« eajaretb 
eOcr begge eagarct^^cr tillige er mecnte; ter flaacr: »bøbe af eajarct«. fOt 'ftiitn i Jtiø&tn^on 1711. Mffll)«b, cmrrfnt 1000 for im, itt m&ac ontagcé at »are 
lait ai ¥'l^<" ' JT(e(>cn^avn fra l|le 9?ou. ITll inCtiC tfaé 
Malt Cpt^øt i SoTaarémaoncCnn; af btl paafoldciibc Hat 0^ 
frfiBtde« 1500 for '^Jiriicné Offere ( te fra SWcbeii^aBn un» 
btr (SvCCcmicn, affpcrrrcbc Soiflnbcr, cg entdig^OO for bt af 
fammt burtcvKrt« SclCattr cg SWattoftr'J), ifitr efter glaa« ')S!BtliA(t figer enbcg (I. o, @. 77), ai ^((Itii i M patifelfldilt 
lar 6oi:(coH«t't 3 til ^^"0 aHiiinrff« (Anno sciiiicnlc iluudcrimu 
4|<i<letn ronliiiiixvil (luei peslircri) icd niullu rcmissius, liinc 
«lrii|;ein non ullra Irin Tel qualer lujllc liominuin reliqqtt.) 

tOtrn i bant SStrcgninjer mai i Xlmin^tlta^tb mttc cnft Btt <&aiD( 

'JXI b( mangt JDdbétilfslbd ))(( inbtraf mcUtin b( biimtømnt oji'^S' 
[pilaKcnt optngtit lOtdtrDrrc oj SoIbattC/ iltt tr( bcrcgntbt mtb ( 
btn gionc SJtottalittté^fiiftt fot 1711, « fobtligt nof af b( ringl 
Summer, btc ar\Utti fer Ugtrnc i Pmmbrc 3Sa<intb. @i]in all(= 
reftcoocnfor btmirttc fli! (tifltn Eog efKr giaabtnS.&iem!omfl forbi, 
uben at I", 21 (U(c fim Etifl, btcis fro CiJdRBnfet, 6(ci« fra iaita 
goarbtR og bc aiibtc mli'iairc, (ttraarbinaict ^ofntlalrr, bICDC ubfartt 
■il Segrantlfc, ea (nie man b!ot mtb b<t InctUt Sal nil btregnt bra 
boglige fabdig^tb blnnbl bet i1})ilJl>iiv( tit 10, mialK ben ujtntiige 
Stottalittt al(n( af b(I[( bavit beivbet fij til 70, bo Giften btrimob 
fdc tiiU ®[ai)([t tun bur rtfDcciIar ål, 17, 41, 28 og '22. æil man 
inbnenbf, at b( fL<m oftift anbenflcbé i fanbil, tllbnlS ( Ublonbtt 
bit mm cl) øre nbe og i Jtiebtnbaun fig fim tcmporairt aubolbcnbe Øol. 
bat« 03 9Satrof(t ittt bev fommc mtb i StrEjningtn een WMat 
IltcKn illiabenbaon: ba b«T bcltc inbrømmte, og jtg (ar brrfoc am 
fat 2al(ct paa be of ^t|ttn i (tit "Havtt m(n ifiir rfter glaabent 
.flcmfamn babc Srlbatcr og røatre|tr faa [net, forbi jeg tun cf[b( 
buet btm mcbrt^ncbt, fom (jaøbt ^iem i Aitbtntiaan, og af bi^ft vat 
b(t ilf( fjo, forntmmtlig SHatrof«. ©« mao (rinbreS, at langt 
f«r gwoben I eiuintn^en af 9teo. ocnbK tiltage, oart ©uge pao 
^ofpilolSltilit fcnbte bitm til Æiebdibaoit og oplagiic i Cleafihuff t, hoor 
mangt Imitltbl« af ^(lltn eg b»Bei og fti»nbl CSallifen (p. o, St. 
0. 34], antager oi be, bet bøbt pua Cleailbufft, ert optagne i røon 
lal(t(t*:Ei(l(n, og at btn flerrt D»btligb(b blanbt æBanbfoK tnb 
blanbt jTruentfmmtr fra !01ibten of Cctobev røaiinib beraf ton for: 
Harte: tao intfctr jeg bog (n,wii fflrunb til, ot H C»br f(0 EH)9|t= 
buftt fTulbe oate sptagnt i Stabtnt 3Sorlalitete:t!t|tE til ttn HH, og 
ubiiuthbt lil <n anbrn. ^tftm i jtføbrn^aon 1711. 109 

bene $>fnnfomf} {@(utnfngen af 9Iotoem6cr: faacr man 23/000 
fotn M emtxtntliQt tintal af it, af ben l^er bejlrebne ffpfbe^ 
mff bortr^nebe SRcnneffft/ { JZføbenl^abn og bene Sorflopber« 
(S rit Sorm (p. a. 60 angi\)er SaOet paa beni/ bet iStie^ 
Un^aw bøbe af ^eflen fra npxil til fibf} { October/ ti( 22000 
8Rennef7er; fj^ilUt temmeKg nopr jlemmer nteb ben l^er g(orU 
beregning !)• C^n (fgnenbe SRortalitet antager ben faml(bfge 
VHag. 3acob aKuué«). 2)er{niob beregner ben til 9Iegu(e^ 
ringen af StiébettS)a»né 9lenén(ng ( 93eg9nbe(fen af 9Iot)ember 
nebfafte (Scmmféflon (fee ovenfor) ben aOerebe ba flebfunbne 
SebeKg^b td 24—25000 SRennefTer; f)^>ilUn beregning/ cm 
ben enbog, fom ben burbe^ tttttge omfatter be i j!tøben()a))nd 
9ori}ceber af leflen ^ortr^ffebe^ bog u))aatt)(\)lel{g er for flor. 
*Xtttt gielber enbnu mere om !Dr. ^Bttidjeré S(ng(\}e(fe af 
40,000 SRennefTer/ ber fra SRibten af ^un« SRaaneb til Ha* 
reté Ubgang flulbe t)cere HU af ^eflen s), fffter ben af mig 
antagne Veregning bobe faalebeé noget meerenb en £re^ 
biebeel af Stiobtixtjawå 93efo(fn(ng (omtrent 60^000 SWennefTer) 
eler l^entoeb ^al^htUn, naav man bf( tage $)enf9n til, at @taf 
bnté forboanHge Solfetal t)ar forminbffet beb be Srøange, bet 
bare ubtmnbrebe af Srpgt for ^eflen, og t)eb be iffe ^aa, 
{om i ^{ere eOer ringere ©tifling toge S)eel i Slrmeené eller 
8(aaben< ^rigéoperationer. 

aXeb |)enf9n til SBortalitetét^Sor^oIbet efter j^føn^ Sliber O^lieøel« (p. a. @f. ©. 741) fiøer, at $cf!cn t 2farct 1711 genret) 
2^,996 (ffot octrc 23,976) SKf nncff er i Stiøhtnt^aion , men begaoec 
aobenbar brn ^onfeløébeb/ at overføre %iU 2Car(té/ af ^am maantHt 
tité fpeciftcecebe jDøbeltgbeb ipaa fejlen« Steøntnø. 

<)6ce (yan« TCnrobioarapbic i ®{c«ftiie< SubeUsrere IL ID. 1 SB* 0. 
287—909. 

*)Ab hoc termino (a medio mrnsiji lunii) Lues peslifera ad ex- 
itum aDoi usque crudeliter, cum interitu plusquam 4U000 liu- 
■linuiiiy tjranoidcm exercuit suaiii» L, c. p. 77* r to ^ tfl '®runb lagic 9tngic 
t 19 ^fftugnr bebt 20S22 3JEemief?er 9m 


M*. 


OM«. 


rrmge. 


van. 


Battige. 


eunirra. 


"Mt 


m 


1» 


18 


11 
93 


»« 


s 


11 


a5 


13 
lOl 
3D 


Bo 


45 


B5 
22-. 


»t 


T3 


lin 


72 


85 
340 


1^ 


II« 


993 


I2>l 


212 
74S 


m 


187 


418 


IBO 


241 


-') 


1026 


mt 


STI 


fi!« 


2ffi 


5^4 


155 


1<H5 
S«. 


620 


23B 


678 


'147 


iB2R 


«i 


308 


6(il 


»13 


168 


III-.' 


1942 


»«> 


506 


T7H 


471 


592 


88 


8135 


II«: 


fi49 


(139 


3IR 


447 


hjS 


2109 


»** 


fWiti 


S90 


414 


517 


1(!8 


2325 


Wl« 


481) 


»» 


sia 


iH) 


Itlfi 


1744 


HM. 


382 


!»4 


2TB 


284 


ir, 


1304 


|i«< 


2M 


lya 


424 


196 


87 


964 


IW 


17B 


11:2 


134 


12fi 


60 


ens 


ITW 


4(» 


73 


Ti 


76 


a^ 


665 


IM« 


73 


(4 


44 


ao 


13 


23* 


!!;%( 


P4 


4tl 


32 


42 


10 


188 


flUDOa: 


4t>bl 


»nfu 


"simr 


Min 


1205 


20,822. Xft »II af benne Sifle erforrf, ot eugbommcn, (igcfom 
f Bfalbtt var f ^clfinger, t^erttco langi ficrc Srttcnlfinve, enb 
Vtanbfoir, f))}ilUt GalHfen (.]>. a. @t. 6. 31) ubUbcr bcraf, 
« JMBitn« ^flr føagcrc J^rafler 03 (jnajjfitcé flocrfcre af ?ln» 
|rit cg dt^Qt. Wltn fpvubfii biéfe, ciRnof mtget amasdige 
Hatjoflrr ta SWiéfov^ofbet, tjaue »el ogfaa anbre giort fifl 9<i:(' 
\nU, faafom brn fJerre ^((ie og Omipi, Coinbefiennet af 
•«^fl^M S)Htbli'bciiVt> \fitnUU bc <B%t, cg ben bev»eb trofrt 
It^f ftene SoranlebiWng itl Smitte; men od ifotr Oulnbefiimf 
•rt* t Kt J'elc oDcvccienbe Sliita!, ^oflfeti O»eioargt eiibiiu 
mm MMAltt foreged berwb, at faa mange aRanbfolt i Ærlgé' 'IC" *»« (*rmc(nlliflt JCarfdfl ttl 01 antallM af U i»tt Jattiat (a: 
|(«M|i««f.w(i Botf»rfl([ft opctfliBm ^crfontr] itft (m aiifwlf, fn 9t9tn i 3txøhtt\i)ar>n 1711. III 

aartnt ui Hcnt^cpti^t ^axt iottfalbu fra ®taben. $)t)ab 
epQhommtni forfKrOfge ^ntflpbelfe paa be forfTfcafge SUbere 
an^aacr, ha tv Stflené 3nbbel(ng { WlanV og Strenge/ fDDitt^ 
ber 09 ^tger altfor ubeflemt^ tfl ^eraf at ubbrage^ noget tiU 
frrb^fiiOenbe Stefultat. Seb Ot){nber og aNcrnb f7a( fanb^ 
^Kgen fortr(néo(tø forflaaed ®4ftf , cHcr i bet tnføbfle 3n# 
bibfter ober bet 20be Slår; ba berfmob aØe Snbtofber unbet 
benne Sliber ere (nbefluttebe unber %en(vt)nc(fen $tger og 
2) r enge. ©pgbommen f^neé (m{blert(b/ naar man toU bømme 
efter ben 8Rorta(ttetéUf!e^ ber for |)e(f!ngøré 33ebfommenbe aU 
(erebe er anført, og ben, ber fenere meb |>enf9n Hl fejlene 
Ubbrebelfe til 9t mager {la( anføreé/ fffe at ffa^e fFaanet no« 
gen fliber, »en omtrent at t)a^ tofff} fig Kg^ fienbff mob en^ 
^^. 2)et fort(ener ogfaa at frem^(vt)eé/ at ffpfbemien ub^ 
øMbe en flabelfg 3nbjfl9belfe paa aUe 9rugtfomme({ge; ( bet 
be fleile af bem, f)\>ah enten be blet)e angrebne af S^gbommen, 
eler ittt, aborterebe, { ^t)((fen X(b af SrugtfommeHg^eben be 
enb befanbt flg. |)eraf fan ben (ttt ubetpbelfge SRcengbe 3øb^ 
fler/ fom Ugen fra 15be t(I 22be Stuguil fremtoifer, meer enb 
nogen anben Uge { ^le Maret (fee ben førfie S(fle @. 106), 
fbrflareé; enbf7(ønbt aUe be faa tibUgt fobteSorn/ atbe, paa 
@mnb af manglenbe Stoéebne/ bøbe {har efter ^^bfelen, lige« 
fom afle bøbføbte 93orn uben a( £oit)( (Tfe ere blebne optegn 
nebe { 9øbfe(é(ff!erne. !Det er aOerebe tfblfgere anført, at ^e^ 
Øen fornemmeUg tog fine Offere btanbt be 9attfge og be un^ 
ber trangere Staat Iet)enbe aKennejlcr. fSxit SE orm (I. c.) 
ubtr^ffer |Tg: M ber af ^efien t>eU 22000 aWenncjIer, alt 
orbinafre golf. 3blanbt ©tabene nceringébrioenbe Sor^ 
gere ^t>be {miblertib !DøbeIfg^cben oarret faa flor, at Stegieringen, 
efter f^eflen« Op^ør, maattt træffe goranflaitninger til paan9 
at opi|(e(pe enbeel 9I(eringét)efe, teb 3nbfalbelfe af bueUge ^n* 
bMber fra Ublanbet* Søberne, fom paa ®runb af bere« m t< t(t:r i XtrbtBtjTS ITU. 

^^^^crtft itvtmt^t, in viCi ita S^ Mt itt f en langt flørrc 
i^rofi '"i^ nU' ^ titlbtn fcTJ?aaii(t(d untcr CPpCtxnitn-, 
wioaiK i ^'Siøtcutarn Hfr tcnnt ?cflig^tb bele @fic(nr mtb U 
ISQctiliic ^thi ^jVuMfcn af fluguf) Sfiaaiicb tar (nttt 
^flnlNctlx fcnrtpmmti iklaatt btm, men vcti brn Sfb b»bc 
ttfcntw^rtw; ^rcrfor ^{ationrn onbtr ^e Slug. inbg{f tfl Sunb« 
^M'&MtiiBi^ripnrit meb Stgicrfng om at maatte ubføre tttti 
@tf<}C Jil ttt $>BU4, font bt tiavbc bt>ggft ubenfor 9?øTie)}ortV 
(^ «i Btaatit begrave be Sobe efter bere^ egne CeteniDnfci { 
tCM4 tjua jttrfcgaarb og «cb bercé egne Solf; ^vilfet ogfoa 
t«t%(b<tf. iDeéuagtet ubbrebte ©ttøbommen fig efter btnnt 
S» »e» flor Colbfom^eb tlilanbt peberne. Sif be ^ebefo' 
wåi«t, ter lebc meget af ^eflené Øbelaggelfer, var ogfaa ben 
iXuriwt^ttn bofatte gamflfe SRengd. Selte »artlacrufl >«/ 
at tiut ^tfitui C)>^er ubbanbrcbe {lovébet for benne 3a« 
w^Skt PnUiht og ØmafKemaler, ^émael SRengé, Øaber 
ta bra Verbenéberømte ffonflncr Slnton 9iapi)ati Mtttgéf 
mA U Ua GfterleVfRbe Ifl S^bfTlanb. 

Hf mnc anfeete eSer bctfenble SDItrnb bøbr 1 jlfeien^awt 
af ¥*Rtn tun Saa, tllberl^ af ben @runb, at faa nanje af 
Qlabmf rige og mere tietttbelfge SamlKer ttare ubuanbrebe. 
^Maiibl be af @t)gbommen bortrevne tjcfger ere 9t. %Qagner, 
3.Ca(v(>)f Dg be tvcnbe mcbldnfTe Ganbibaler Sttlp ds|). 
Rfbcr i bel Sørtgaaeiibe nsvncbe; jeg maa ^er tilfeft, at 
ogfaa 2)r. fflleb. ^erfort falbt fom et Ojfer for ^e(ien (^en» 
fmob ben« C^J^ør ( SOlfblen af 9Iovemtcr SRaaneb). !Dr. 
BNaccuIpd) mlflebt fin Jlone, ligefcm Dr. 'Søttiåjtx fin OlDtnnt fttt tifn Sfb fermtbtlfl praclt|F Z)qatifltlrt , unttfteUg^tb ot 
Hn^ttHitb htnrntttaff maattt, Utiaita (du ftin fmittcbtt, opltM, 
at tttnt itlt Dmgiotift borlreftttce af 9(fttn, Jn^ bon« Jtonr, titr* 
pao biT\t yigcr faa tant Si»m, bet cnr cfttc btl anbtt, og tnbtljg 
^n« Jtubit. |)e|ien i ^ieben^aun 1711. 113 

batter. 8 ^miimtHtrc ioie, foruben en flor SKængbe 
Varbctxfømit. 3eg funbe nat)ngføe bc iffe faa ^eflpropfler, 
o))nr 20 < SaUet/ og ^iiqiatcxc blanbt ©tubrntcrnr, bcr faibt 
unber Ubøt)elffn af bet bem o\}erbragne ^t)crt), ^t){é bere^ 97at)ne 
fretnbøb nogen ^ntereéfe. Sif @taben^ 32 SRomb^ bcr fun^ 
ørrrbf fom Ot)arteer^(Somni(éfairer/ toare aUerebe (nben b. 28bf 
€ept 9 bebe/ og flere bortreioeé uben Xt)it)( fenere. @unb^ebé^ 
6emm(d|(onené aoteblem, Sommerceraab p9tninQ, ben bc^ 
f^ucrebe 9(aabnianb (S^riftfan SReyer/ 9pot^efer @(^arf# 
fenberg/ ber ^at)be ilbbet { ben tMgere^ aOerebe ITIO anø 
orbnebe @unb^ebé^6omni(éicon/ og f!ere Slnbre, ber flobe { 
Slelarion tfl ©unb^ebé^Gommféflonen , nat)nHgen brn f bene 
Zioieflc faa tofrffomme Sagtmefier SRec^tenborg, unbg{f 
tttt ben forUeé @fiebne. 3rembe(eé bortrpffebe^ Gonrectoren t)eb 
itbben^a\)nd (aHnffe ©fole^ 3oa(f)fm Stelidjtn, ben lvbf7c 
frorfl t>eb ^errf SKenfg^eb { Stl^btntiaw, %. @. Tlcntct, 
(nbfaibt fra Pommern 1701/ @ognef)rfffTen paa (Sfjxifiianétfa'on, 
aRag. (Sffv. handel, begge (SapeOanerne t)eb ^olmentf 
StivU, en af ©tabene meefl. formuenbe Sii^bmcent, ^eter ))» 
i>€mmcrt, ^t)ié ^eie ^uué ubbobe; en r((g @obéefer fra 
99en, an { (f) e I @ e i b e ( ( n ^ ber fort { Sorbeien x>ax fipttet 
ti( J((øben^at)n/ tre af @tabeh^ SSogtr^ffere/ ber(blanbt Un 
brfftfge og fortierne 93n(a$ 3^rffn og 3orgen dering, 
fant fffe faa »fornemme {DemoifeQer* og flere Slnbre* 

Qeb ^efiené Op^ør talte man 500 (uffebe og ubeboebe 
{)nfe < ^oben^at)nO: et mere tafenbe ^eMi for @9gboui# 
mene u^pre £)beio?gge(fer fan t)e( iffe gitoeé. 

Det funbe/ ffulbe man f^neé/ iffe t)cere anbertebeé/ enb 
at en faa fior og for o))rigt faa inbgribenbe 93eg{t>en^eb fom 
Un, ^rom Zaien l^er l^ar toceret/ maattt ^abe ubøtoet en O®« !?• 8r. de gcantenau I. c. p. 879. 
tf$mfl zmfMft IV. » I H4 ?lt|i(n i fllobcntiOBii I7II. 

mcrglfg og fi.>rt>rbrfnbc 3l1^flvbr(fc paa SRciiRcfTencé f)cle fi)Ic:< 
ralirct og S«fce!ig^c6, cm iUt fer, faa ( M Inill^f^f, noar 
©rovintii tiavtt lagt fig, pg ^CI i Sleb eg ©Icntigfjcb tcficbte 
SoK flttcr Bar hmmtl til 93f|iiiC(lfc cg eftcrtaiiFc. JKcn ctib« 
f{t[>tit)i bfii Xro Var almlnbclfg cg fanbt en Qtnttt i ben 
Sibé rclifliefc OccrtcBiiéiifng, at btn ficxc Ulylfe, føm nvl'fl (laube 
cccrgaact €labfii, Bar et af btt ^ei'cftc 93ii|i*ii fsmiget Sug= 
(riié SKfitS, formfbflil SKeniteffirfliFgrfnS UgnbEllgfjeB; foa »ar 
bet beg langt fra, al ben fatibfijiilfgt eg rfmcllge ^ivFnfng af 
en faaban Sro, SOIcnneffcncS Sovtebdng, paafiilgtc. 3Jn:fem 
vf cfibc bcmine efter ben 'S-O-é ViaaU^vf, ba funbe bi Uittlt^ 
i betl SHaabe, ^verpaa be Gftfileccnbe »eb Qalamlletm^ Of' 
i)iix ^eiigaoe fig til SPiuiiIcv^cb cg ®lofbe fiiibe tililrcttfeltge 
^CDifcr for benne ^aallaiib. Slepvc l)aubc ^^e (len nemlig nxr« 
inet fig fi'i ffiibf, neptie »ar beti aKciincffemoSfe, fi'm bed* 
»ar bertflpfltel, beclé i ©talent S©iiiiter brvtililfet fra ^9en, 
oenbt ttl&agt, fereiib flfebcn^aoné 3iit»aancre »eb alle^aanbe 
CijftigVber, »rb aKafferaber, ^ulcftuer, Saiiefarter, Saftf« 
launélelcr o. beél. berig ga»e bere^ @liTbe tilfjeitbe eucr at »crre 
utibfluvne Uioffen, brelS feateffitrialiiliig fer faa mange ©a»n 
cg fer be mange Sovgenfi Iiage, te ijaobe inaattei g(eniiem!e»c. 
$)ercin imbcrBifcS u( \faa bet aJc(5emtc|le vtb fclgenbe fnlereiJ« 
fante atcfcript li[ Stabene '^Jolilimericv af IlPe januar 1TI2: 
.Saafeui ^f IFfe uben nieb fiori 2l]iél)a^ l;a»e maatiet fevnemmr, 
,f}»orlebf3 abfTiHigc gcnifnc 3olt af eiibeel furargdige ^ufe Ijcr 
.i ^ov jfenflellge 9t(fibentef}ab fig til IJiutfenffab, ?»>aagtig» 
.l)eb eg »ICerc bevpaa felgenbe fvntigc eg l^olft fivofpcerbfge 
.WebtviUiglicber ^fngioc, ^uoi»fb el alene l?(ub i ^inimcUn 
.ferlerneø eg foranlebtgeé |li ^rebeé*9{llé, fem ^an nu faa 
.iiaabelig Ijar bevtlagt, igle]i t(I ^ttrrt Siraf at tage f $).ian» 
.b'rn, men eitbeg Bet beéitge iibetcrnrfemnir tOi'ennefTenS niibige 
©aumieitlDben np 3'if'cticn kttclig lunbe fcraarfogcd: ba III $e|len i Jtiøbentaon 1711. 115 

Mt @aabant at forefomme, er t)or aDernaabigflc %(llt> cg $e« 
•faltng^ at bu forberlfgfl otocralt patenter laber opflaac meb 
.atoorUg 9bt)arfe(/at berfcm nogen faaban ntilbovU^ ®amqt)em 
.^ i @taben l^erefier {Tulbe finbeé, t)o?re ftg ^ule fruer, 
»6p{IIeftuer eOer beéltge, |)uuét)erten eder Certinben, fem 
•foabanne 3orfam«nger tilHtttT, ferfie ®ang fFa( betale 20 
JKbU til @unb^eb^«Æaéfen , vq beéforuben flaae aabenbar 
.€friffe; og anben ©ang @taben fort)(feé. S<ge(ebed t)(Ue Si 
•og, at bu teb famme patenter flrengeKg laber f orbt)be 91 i n g « 
•fiørrn (fer i @tabea ubf benne Sinter/ unber ^anerncé og 
4>cf}ene« Confifcation til Sunb^ebé^ j?aéfen , i ^enfeenbe til 
M formebelf} jfanerneé og !Dcefnerned CmfTifrclfe ttl abffiU 
Jigr ^erfoner ben ul^ffeltge Gontagion (ettelfg tgicn funbe an« 
Jtmbtir o.f^t). 9lf famme ©ninb forb^beé .9røaff eraber, 
.9aftelat)né(øben og anben ut((bor((g Sa^fen." @fionbt 
biéfe 9!rf}emmelfer meefl bo^re ^rcrget af en reen SRebidnal^ 
forandaltning/ faa fan ber (ngen SdidI t)o?re om, at be mun« 
tre @tober, t^bortfl 33efelfn(ngen ^engat) flg, ogfaa fra et atif 
bet 6pn«f)unft t)afti Sorargelfe. 3 ftg felt) M bog fun 9li^ 
goriilen uben Srøenneflefunbffab falbe paa at forbømme be na^ 
Inrlige Ubbrub af@Iffbe ogS^flfg^eb, efter faa megen ubflaaet 
€org og !I)øbéangef} ; og leg ffulbe (ffe ^at)e tiOabt mtg en 
gttring fom ben frem^flpt)ebe, fj^ii ber (ffe gatjeé anbre ©runbe 
for ben SSening, at ben oDenflanbne U(9ffe (ffe bet)trfebe no^ 
gen 9orbebrfng/ eder ub(Iuffebe be ^efttge og flette \Jibenffaber, 
iom t>eb faa mange DmfTo?nbfgf)cbevé Sammenfløb unber ^V« 
pen t>are »afte og narebe^ aWangcI paa @fp for G(enbcmé*» 
retten« UantajicHg^eb, be Ubfocrt)eIfer, fom flore gJengemibler« 
Otøergang tfl forben fattige ^erfoner foranlebigebe 0/ beueige« OØeteflnenbecreføIgenbeiSerd/ ffceone mtbt unber leflen, b. Sbtf ^cpt. 
1711, af ^øvntn ocb KiøbeD^aon« (atin^c &oU, S3etaenba|; IJO '^cfttii i £l«bcnl)aun 1711. 

SVlbfg^fb , t)t)Drtncb l^atta var fcetuiiber Øinenc, ttt rin^e 
Bffrti, (t SDJfnncildiB ttvott IjatJbe faacf, ben profane SMadbe, 
(}VDT)7aa le mttfi xenttibe ^anblmger , Qialtnté ^o^cbtuiitl^c 
til 5!!eb(n, Cigcitfé S3tgvQ0clfe c. f. B. forrcllfbfet, tUcr cnCog 
floiiffc iinblcbeS, Icrtfagi, b(n utuiibiK SJIaobc, fioorpaa Ggo' 
témen C mljvti Sitlnfng ^aobi' ^Vt ^ci'li^tjirb til at cffe fifl 
paa (11 Sib, ba br fltjlc iiKiiiK{TcIigc og gubbcmmeli};; Cooc 
«a« fufptnbfrebe eBcr inaiif|[cb< Ærnfl — tiift vart ffotr 8lar' 
fagfriir, bcr f bfii @vab ODMlcinlc rg for^crrbtbe bc mfiinrlTc' 
llflc ©fmotirt, al br umuKgtii faa fiiart funbf vm-c \fitfctc til gor. 
brtviiig. Dd'fcr fporcbeé ciibim lang Xib cficv bc ftævfc cg 
tui] (rent tig tabrnbc S^onnfiigcr af bel i SarcnéSfb mj flllflt 
oprorK e(tcnilali(rii(8 $)oi). iTflMfl^^ log« man Jteiifpn til bm i bc t Oof n'ftaac iibc b(fTrc»n( 
@t>gbotné fnlrti(i»f j^raft cg afg[(>rle i3initfi?nif)cb, t(I bc mange 
u^dbiøt fammniflobcnbi:, Klbccld aQtrcbf ubvKicbc Omflffnblg* 
^ebfr, rn blcbfg Ævigé iScrlfætttlfc, bc i ^iVlicnIja»n ncbfalrt 
Sunb^cbiJ'Qommiéi'ioncrd, ifcfi' ben tiblfgered , Waa^tl paa 
Øvfadng, tilbedt ^Dubfg^eb og ibociibc fclvfiænbtg Ærafl, 
ben Dmflænbigljcb , at ^tf\tn Tpt^i^ en ffllaabc poeirumplebe 
Afø&eni)atiii, fuceitb ben tJlljrsffeltg Mr pi'L'vianlcrel/ ben beraf 
fclgenbc UmulfgVb ganffe at affpoftre ^ctcbflaben fra bcni 
nttrmtpt Oplanb, cnbrltg Smitfetimd Ubbrebdfe fra ^e[fin> 
QiT til Sanbdbtietne f brt norblige SicrUanb fer Ubftcbd' 
fen af be egtmlige cg Vd ubar6eibcbc *^^c|lanorbninger af l|)f Uiikia odor lurri — ird ijuriii lol TuiicrA spii 
l)<r> PtiiaiiTla lur, rjuam iiillii Irislis udur 

I) rcd^iiil locliarA Biiis, iiiiniiR »urca nohis 

Tempora, pedlifer* ditriif-iviite lue.' 

(CJC( Vtof. Bi attuDi 91, ft. 9tHUai S.UltftOiram i isi^H leflen i jtiebendaon I71L l<7 

flugufl 0. fl« a« : ia tfl man ftitbe bet mere U^viMlit, om Ueffen 
^atobe ubbrebt ftg tfl og øbelagt aUe !Danmav!é $rot)(nbfer, 
tnb at ben/ fom SHfcrlbet bleto, fnbfTro^nfebe |Tg tit Aiøben«^ 
^at)n4 nærmefle Omegn og én!e(te Ætobficeber og Sanbébper 
i bet øtorige @tffØanb, famt tfl av^øen. !£)et bar iUc blot uh 
bet førOe 9l9gte om at ^efien ^t>be forplantet flg til $)ot)eb^ 
Råben/ at mange, baabe enfelte ^erfoner og ^e(e 9ami((er/ 
fipgtebe ub paa Sanbrt; men ogfaa efterat bet toar albeleé bcø 
fropfm og ifenfi)nHgt, at benne Sanbe))(age graéferebe. i 
dot)ebf}aben/ ia efterat ben na?flen ^at)be berørt et^toert af 
S^end |)ttfe/ næfien en(|ber 9amHte4 3RebIemmer, fVete bet 
@amme, aben at brr fra Sunb^ebéj^CommUfionené 
@ibe lagbetf betvbeUge |)inbr{nger { 93e(en for 
benne for Sanbet faa oberorbentlfg farlige Ub' 
t)anbrtng; maaffee af ben ®runb/ at man meb $)cnf9n HI 
Jliøben^a\)n4 flette $vot)fanter{ng fttt ugferne faae^ at ben bleto 
befriet for faa mange tærenbe S^unbe fom mu«gt. @om et 
Mil ffabeligt ffrempel i benne ^enfeenbe bfrfebe en j^{øben# 
^aonf! ^xæfii, Stnnb Sommerupé, Opførfel/ ba fjan I 
Slutningen af ^uHt SRaaneb mobløé flpgtebe ub paa Sanbet/ 
efterat f)an fra ^rorbfTcfloIen, f en tal^ ^orfamlfngé 92ært)cr' 
relfe^ ^aobe fa(bt Aiøben^aton et (Soboma og @omorra/ og 
opforbret ffn^toer/ fom f unbe, til at fortabe benne, 
formebeift bene Ugubelig^eb til C^belcrggelfe inb^ 
t>{ebe @tab. Sigefom benne Srøanbé ^remgangémaabe paa 
hen ene @tbe t)afte ben flørftp ^nbfgnatton og ^arme/ faa(c# 
beé beocegebe ben paa ben anben @ibe en talrig SSa^fe Wlcn^ 
nefler til at efterfomme ffani Opforbring, i bet be anfaae bet 
for t)if}/ at ingen ^relfe mere "oax at fjaaU i itiøben^ion. 
|n)Ufen 3are ^ertoeb maattt opfiaae for be @teber, fom be 
9(9gtenbe ))algte til Op^olb, maa t)cere inbl^fenbe for ffn^t)er. 
3a ^ané Siobé imob ben UbiUie/ fom ^an beb benne fin ns S)(fttn i Æirttndau DpfevUi fjo.'obt tnaflttct ȾHc }}oi enifVtx 9lelt:tn1tatr, 
mtnbtc ^ané eigegpIfcffl^cB fer txn 5arc, IjBevfor fjan uBfartcte 
Canbbpcvc, fjoé fjBCin ijaii bavit funttt et SilfliifltSftcb, »ar 
fflfl (lor, ar ^nn (ftfr (lii giiigt paan?, if(( af £famfu[b&cb eHer 
foir ot »eiibf Htliaflc ti( fiii ^Migt, men 1 albflcé jivifiafe 3ors 
vttiifiiflrr tiflc Oa ' Stabe«, for fort efter atter at tfflføf (ig 
ub )}aa ifaitbcl. jlt aJIcbleéf^cbrti ogfaa 1 jffeben^oDn t>cb tjanå 
ubetreutjommc og utilgiocligc Srcmgangémaabe utaaitc tiltage cg 
bibn^t til i I)dI ®iab nt foi-og« ^rftfné i og for fig r«*felefulbe 
^irfiii'ngcr, er brgri&eligt ' ). ^tte miiibrc f!abclig for Sanbetg Sif* 
Utijtb uar ben umlbbcltart Sanif^rbfcl, foni tfanbbocrtic \fa^it 
iticb Jliebeii^aDtié gorftofber, ^»orfifii ©ijgbommca liblig ubbrrttc 
(ig, og ^ttor ben f:iQtt ^cr|Febe meb fammc ^eftigdcb, fom i ©Jabm 
fel». 5HaarS3enbernc ^aobc Cragt bereé?Jarer tilbetubcnforSWor« 
vcvort aiiorbnebe Sortt og folgt bcm, inbfogcrrbe be fig i flU 
nttnbcligl^eb , if«r \)vtå bt fom langtieid fra, i SotRoebemrØ 
fmfltebc ^ttl^fjujc, iiben at crnbfe ben ^att, fom bcroeb maatic 
oppaae for bcm fefø og beteé 'S9- 3a laiiWoétiebfn cffer 
Srfff^cbcn gi! faa »Ibt, at be iffe |Tc(brn affjentebe og 
l)ifml)tagtc JIIffbitingéf?i)!ffr og 93o^q\)c i beveS af^cften bort' 
Tiiffebe ©Icegtniiigfé ^fe. Saalebr^ (Tete tiatinllg i Muguft 
aSaaitcb en 3nbbeietning tl( Suiibljebé'Bcminiélioncn, at en 
SJcnbe fra Stærnd^errcb abilittige (^otige bovbe tæret mrt |Tn 
«Jogn, -og afljentct ®cbé fra (in af^Vfteii brbe Soogtrtf ^uuS 
ubeiifcr 5ieficrbro, og beitteb ^aobe foranlebiget ^eflené Sow 
(jlanielfe tfl fin fflit C^arpelB«). 3ff( (lorrc eftertanf« Biflc 
en af ®unbi)eb^'Qo'mmtg|Toneng egne ffmbcbémacnb, Spifemt' 
fieven ^^aa ^obrujffi Cajarct^, ber { egncflnliggenbcr og paa ')j(i @(ig hi bet ClftiitliiUi BiU Ha anlagt imob (am, k oQcrtbt 
(Lflfif (IIP. Sb. s. 533) fortalti mm Mt a mig iib««(nbl boat 
foie ben fit, (Utc otn ben i b(I $el( Kbtt til n«t;cn £^l)mf<Il^(t^l 
■t te tin, O' br Eamtitigc mtb Rot Si'iciieina io&i Ub:al6rt irrn " n*)M^^ leflen i irtøbrn$ot)n 171 T. 119 

fgen |)aanb/ uben $)cnfi^n tit ben ^axc, ffanttmb maattt 
iotanUtiQC, re(f!f til 9locéf(Ibe/ mebené bette ^o\pltal enbnn 
Mr opf9(bt af ^cfifpgf« %il be <ffe faa StlaQcv, ber frem« 
firtcd for @unbl^ebé«6ommtøftonen ot)er bcné Offtctantcr paa 
^efl'^Sajaret^erne^ ^ørte ogfaa ben^ at be lobe be Syge^ fom 
fbrmaaebe at Utale bem nogenlunbe tlcettcllQt, for (abe ©oge« 
fhientø uben at giennemgaae ben befalebe Duarantatne* 9lt 
mange af btøfe umibbetbart fra |>of))ita(et ^abe bcg(t)et fig ub 
|)aa Sanbet, er ^oCfi r(me(igt. 

Unber bi^fe ^or^orb t)ar ^eflené ^orplantelfe t(( j(toben# 
^t^né no^rmefie Omegn nopflen uunbgaaeKg^ og tC^Iig traf 
benne førgelfge @fiebne bet (tUe frugtbare Sanb, 91 m ag er , 
fom aSerebe ba \)ar ^oocbflabené meefl umfbbelbare og, ^\)ab 
Dt^fe Stoéfornøben^eber aiigØ, enefie ^orraabéfammer, { bet 
aotelf og aOe^aanbe ba brugelfge ^^at^efager bagKg inbførtetf 
af Sanbetj beboere/ uben at nogen tafho^ReKg 9or|Igt(g^eb^^ 
regel { benne farlige St'b brtr^ggebe 3lnbbrfngerne af bfdfe 
92obt[>enb{g^ebé^:?U'ttf(er for @m{»e. S^rfl (^entmob @(utiiut# 
gen af Xuguf} traf man ben ^enftgtémc^éftg^, men bog a(t(b 
fun ^altoe ^oranflaltnføg, at be Umagerfoner, fom bragte |)a^ 
Defager til 93pen, for bercé egen ©iffer^ebé Sf^lb, fcrbobcé at 
ombringe bereé Sarer ( pufene, men ant)(fled beflemte $(ab^ 
fer i Staben, ^t)or be funbc (tDbe og falbi;be bem. ^^efleir 
nbbrøb berfor no^flen ligefaa K^dgt paa Simager, fom i |)o^ 
t^ebflaben, og uinbfTro^nfet af Sorger og 9røeb(cftia{foranf}a(tn(n^ 
ger, ubbrebte ben jlg f)er meb ^)bfr(ie Bolbfoml^eb. Sorft i Oc^ 
tober 9)7aaneb/ ba @t)gbommen aOevebe t)ar i ^Ifta.^cnbe, fo« 
neé @unbl^ebé«(Sommié|Tonen fpedelt at ifa'oc retter ftn Cp* 
mcrrffom^eb paa benne lige faa t){gt{ge/ fom førgelfge 93eg(ben# 
^eb» Veb benne Sib anmobebe Commf^ftonen ben for om^^ 
taltt .amebicud" ^ani 9I(ber om at begføe flg ub paa 9ma« 
ger/ for i ^Sperne ber at unberføge Sflflanben meb f>enf9n tt( Il I IS'* ^cft(n i Jti*6nih;iDii 1711. 

ben graéferenbr Stigbctn ofi bcrcm al coiifercrf mtb iBtaiit 
VljVfiriiS ©ictjel. ?tinWferBa!«rcri pfl« ÆfettnfiaSilS ?lmt, 
Wob(, bWo bet paalagt al vifi- ^arn al •13if}anb ( bfiin* Ijaiia 
Sonctniiifl. 3fclfiC b( lln6(rfi'i)cl|>r, ^ Sliber nu anftfUcbe, 
fiaobc ©pgbcmmcn oBtrcbt ( laiifl Xib ubbvcbtSfrvtf og eicii» 
fcig^fb blaribl 3"tibv99cvnc; en oBerovbciiIlig (lor SWoEnflPc 
aHcnneffev, af flljttcrt fflipn, en^utr 9Uter 09 Siaiib, bog 
mcrfl af br ringere og fatlfgc jllddfer, ttare ( fcrt Xib bebr, 
rg ^Jfaiige laat enbiiu f^ige »9 beenbe; Caiibeté QJclwre 
tnanglebe fffc fllctic ?«gc 09 aUebtcamenlcr, men rgfaa beii 
fornebRe $(K(b tf( biéfcj (ngcii Sovfigtt'gtiebgregUr, for al fcr> 
^inbie ©mitteité fl^vrc Itbbrebetfc, fagltcgeé; tiitn eiit))?er oVtr< 
gav fig meb tiialniotlgOifligiiatfpri lil fin Stiebne. ^aa @ruiib 
af bfuiif tcflaflfllflc UiiberiElniiig fcfltc ®uiiMjcbS»CSeiitmfé|lp" 
nm enbelig at [>i'bv(itge Vetoerne bebre Saiiffr om 9It>tten cg 
^lebuenbigtjcbrn af ia^tr, ^Jlebfcaincnler rg bt paabubne Ser« 
i)oib^regIi:r, cg louebe at roerlab« bem, beg mob SrlAKit.^ 
en Sbfrurg, .ba ingen STIebicuiJ fuitbe ri'^olCed,' Scegemibler 
09 ni t'iigsofln, men betlngebe fig IV-ftloVfiir^ (Irtngc ffiftfr' 
Icbelff. Tiéfe 53efi vabel fer fyncé Imibleilib ItU at (jote gfori 
fvnbcriigr ^iiblrtjf paa SIniagerne. £en I5bc Cd. (nbfanbt 
en XicpiiwHon af five of S>i«i SJeboere fig for Suntfjebé« 
6emmi'é|loncn, 09 afgave btn ^rflnrlng, at be iffe uilbe 
mobtagc ben bem lllbubte Sligbogn, men Icuebe paa ^elc £)end 
tjcgne, atl)Ver ^d ffu'bc I)olbe en egen Vogn lll belte ^rug; 
b« anfaae £e))aralfoneit Imellem bc S^gc og SiifTc, (f«r mel' 
nteni røgteftrltev, Soritlbre og ?3orn for albeleS umulig ; be er« 
Hcrvfbe fig utillige til at labf bereS ©pge ^enbringe i fcerfTilte 
imUi bt benegicbe/ al bcr i beveé ^ijcr flete SHi'ébrug mcb 
Cetrntonier 1) ocb Cligbegixngelfer, meb Xraciemeiiter f benne 

')A[ inonflc PMrp.iMat. batbc fofttarf, og ifar unbrt [miilortiinc Bnøi 
timimi iStaaUrtn oicip forlibe Sireniøn!« oj Btitti fedix funttt »fhn i ltt9tcii^ot)n 1711. Ifil 

Mntebnfng, fem (!ulbe ^ee paa be ^oxU, f^^orpaa Sfgene 
^be Hgget/ mrbSen^ttelfen af bc Stfbøbeé Stltxicx, natonitg 
9ru<nHmrrnc^ itaaber o» f* 10^ og ^t)ab enbcHg barberer og 

®teb Manbt SBønberne { )Daninar! oeb SBea^^otlf^r/ et beelé oeb 
brt Ooenf^aaenbe antpbet/ bee(« frrmgaoer bet nofrom af bet/ bet ifølge 
nebarvet ®ft( cnbno et: temmcltd aiminbelig IBrug. 9?aQr f . @r. 9lo9rn/ 
bei' t!(e øonjfe er 2(lmi<feUm , er bøb i StiBhtnf^ar^né fenbte S3ir! 
(oa upaotoioteltg i mangfolbige anbre C^gne af ^iaUanb og bet 
øvrige X)anTnari)/ ubfenbcé enbnu ben 'X)ag t Ibac^, faa 2imer 
efterat ^øbdfalbet ev ffeet, en $ige i @ergebragt meb en »©oip« 
pe« (et liQe S^tié eUer Cimfl) ! ^aanben, for at inbbobt 
^(drgtntnge og TCnbre, meb \)X>\IU ben 2Cfbøbe f!ob i gorbinbelfe/ 
H( at ooeroorre 8tgetd Optagelfe af ©engen/ SBofCning 09 
J^lffbntng. (Sfter benne Snbbpbetfe inbftnber itonen i (toer inbbuten. 
J^amiiie pg i Siig^ufet/ og ber banneé en gorfamltng/ fom ^od be mere 
Sef^aoenbe (an beløbe jtg tH 40 ^erfoner. )De beocvted og forblioe 
i eiigbufet 3 å 4 Simrr (lliccdegilde). @en etter to X)age før fbv» 
graoelfen (»temf^ented Sttgfiften/ 09 ber fPeer ba 3nbb)()belfe og 
gorfamling/ fomøi'enanført} fun at be mere fierntboenbe ©Icrgtninge/ 
ber fffe funbe foae Unberretning flrar oeb )Dobéfa(bet/ nu ogfaa tnb> 
finbe pg (Biftelccg). Zii ben egentlige S3egraoelfe {nbbt}be< 
og inbffnbe fig, foruben ©(crgtninge/ be af S3pen/ meb ^oi(!e ^amU 
lien ftjoer I Øorbinbclfe/ og ocb benne Ceilfgbcb of^faa ^onbfolfene, ofte 
60f)erfoner og berooer^ beéuben inbbpbeø aQe S^pené ^oibfotf/ unge 
oggomte/ til at brt!fe ""ØccbØl« (ØioriølV — ^Greøl, &ra\>øO, ^oilEeit 
ftbfie Sorfamling bog ftelben fFeer i SiigbufU fetO/ men i en anben ®aarb/ 
M en me'b @«rgefamttien 92cerbefl(rgtet. 3 Cifgtufet opbolbe ftg/ førenb 
8iget ubbcrreé/ gøtge og Særere omtrent 3 Si m et/ og beoerteé ris 
geligt meb ^abs og iDriffeoarer/ titbeelé { famme ^orrelfe/ 
^oorSigetftoaer. 5be flefle ©ogne fore« nuCtget inb iitirfen 
og hlmv ber flaoenbe/ mebend 8tigtalen t}0lbc6 {tUn, fom S3onben ub« 
tn)f f er |ig irben 2(fbøbeé !£ e f t a m e n t e'' oplorfeé), og nogl^ $ra(in<i^ fon« 
ges 9 i anbre @ogne nebfornfeé 8tget \tvQx i C^rorcn; eg Salen ^olbeé 
oeb ben aobne ®rQO, eller efter benS Silbcrfning i Jtirfen. (Sfter S3es 
gr a o e ( f e n gaaer følget biem i giigtjufet, for at fpife til sø^ibbog, og for« 
bifoer ber ti: longt ub paa Sjatten (førfl MU 2 eller 3 ém 9?atten fpifeé til 
2ifren). 2(Uc biéfe Ceremonier og gorfamlingcc, Jttcebegitbe/ Jtiftes 
ler g og !B eg r aoelf e/ ft'nbe @teb uben 4)enfQn ti(/ om ben2Cfbøbe er bort« 
ruffet af en fmitfom Øt)gbom, eller iffej t^i »onben bar i Stegelen fngcn 
^n)gt for ©mitte, ifcrr od formetclft fanéJro pao en beftemt Silffifs 
fclfe; moaffee tilligc/ forbi fmitfomiuf Spådomme (iilben gioe et 
langt)ari3t ©ngelete/ ^oilFet t)an frrgter mere enb iTøben. ,^ :^j^ r^ ucvr al u dntNM>Grmini^lii>iitn i ttt 
«;^^- .^ ji^i ^ ^Bccocn li TtvMitientng bcUcmtc iSrtlan 
;..:^ ^1 ^[tt !U s<uu:);c« ihni^fpnttiller Sfcbc at brage 
i;s„tf.j «. 41 jAiratf».*irffaaarb, pM ^»ilfen ©rawene 
:«H* :ii>< "ia N^sBttv, bttH albtlti aabne, blev formelet 
■JM«' .3%«^^ -^ '^^^ tl^'" "> ^atUtr, 99IartJn ^o^ann 

^f» ^iiu«, vcb ifAtti 6uur og Srøebfcamcnttr ftulit bf 
kCv 'i^ Nbn, nb Kb bmj rgne {nbbilbtr SKaaber cg Cp[< 
:iMMku' Sm Sttibfd, bcr vtb famtne Slnlcbnfnj) fatbt, at 
^hd£4«MitfHMtøll«ncn, ^vlé Slmagerne 1R( sobviDig jTuIbe 
tojtftM-Hf (Ig til @cparali[?n fmclltni €j)gc og tfrifTe, vfibt 
icj^bu lit Jtmt^tn mfb SJcgffrftig om, at be d tillDbf^ at 
IviMC tnl> i Stobrn nbcn btreé ^ntiUgttri Sortabdfe, ^ar 
KKK fiu^tct Rogrt, ba Afebfti^avng SJebDCre ( ^eint ®tah 
VftH^u nt jlutogfrnr, <nb bléfe til ^fnr. 

Utitfitt bciinc libft tilfrtbéfliacnbc aKebfcfnairoifalnlng 
)iiu « ^>b, ber laae (Sentral^iunftet for al Santnarfé 6unb> 
^fi«ViiiKH Ma it«r unbcr Øinent, tog bog @Dgbommin, (fttrat 
9m l|4K i INoaucbcrne ^luguH og @e)}temb(r ^vbe rafct mib 
.:« .•4Kt'i»b«iitt^ Vplbfom^cb, flenbdfsm af f Octo6(r og 'Slet 
f^wJNt. uig wu »eb Ubgangfti af benne flb(le a)7aantb faa 
^^ K\H iwlr»>^> O. Om bm t»b leflen fotaarfagtbe HJobe« 
:^9<.-> tbtttubt Mniagevd ilarft fammcRtTsngle SJefolfni'iig vfl 
-^.i »miu- gtvn; fig et begreb, iiaar man rtfarer, at ^ntal« 
i«i 41 N Svb't' 9er efter SHibbelforljotbet af be 10 foregaaeiibe 
4^ >(HiN MttK Hs Ifl 85, i ^eflaaret |!eeg til over 12000). 

>»ikMift» uB*»** t«.) irre fer i gRji aSaancb I bet paofflatnbt Zox 
^(v !HK> V.i*t; *iiM wicn ODct eii'B cfttr ^tlltibtn. 

*>**■ *«*'« ***1M[*. Si-ijntpiali fov 3aatntH!jOT(nij6eb poo Hm«' 
.^k4, »<« M ^\ t^Ux efStr.tt\a at bioibnr min anC for btn 9ffttn i StM^tam 1711« I SS . 

Hi be anbre Stt^h^ceUt i @icgUant, foruben SHei€nffC»n 
og $)elftngør/ ^ibcttnn9ioeéUlbt, Stl9Qt og ^HUx9b at 
txne iltene angrebne af leflen« S(( ferflnmttte Cp antager 
man at ben er b(et)en tilført af Ubt)anbrenbe fra StieUnf)a'øn I 
@(utnfngen af ^uKué eller tfbKg i »ugufi SRaaneb* 2)en ep^ 
naaebe bog ^er ingen fpnberdg Ubbrebning^ i bet fun enfelte 
|)ufe blcot fmittebe^ øg ft^neé atter at ^att opført aKerebe { 
©egi^nbelfen af DctoberO. 2)en torbe og b<)gtfge Conrector 

3ntereéfe, (^Dormeb (an (ar ful^t nan^orrenbe TCrbeibc, bar metbeeif mig 
flere iffe utHgttge Detoild angaaenbe sDøbcd'gbeben pao Uma^QV, bdabe 
i Havtt 1711 00/ for ©ammenlidntngcn« @ep(b/ i be ncrrmefl ftg fil 
betre fluttenbe TCar. 2Cf 2:aarnb9ed ittrfebog erfareé/ ot TtntaQet 
af be !Døbe i bette S^ogn { be foregaaenbe 10 2Car'bot>be txstet tneU 
(em SI og 60 aarltg, i Bt 4d3, alrfaa omtrent 48 ^arttø* 3 2(as 
ret 1710 fleeø be 2>9b(d 2(ntat tt( 121 , booraf 47 S3aab«manb og 
etDcmcrnb/ fom fra 16be @ept. til 13beX).c./ bogifffri &tpU, (anbs 
fatte« fra Slaaben. 3 SSeøvnbrifen af 1711 oar langben of be 
S)9be iffe paafolbrnbe ftort, bog noget ftørre enb i et fæboanligt Hat 
nemliø 52; men efter ben ^ib tiltog Hntallit, ifotr fra 24be 3ul{{# 
faa at bet i 3uliud i 2CU jorbebe« 44, i Zuc^uft 272, i September 
275^ 00 i October iK). 3 9{oo. git be jDobeé Sal neb til 13, og i 
jDecembcr bøbe fun 6« 3 bet anbet @ogn paa 2(mager/ &tott 
fiXaglebp/ (}oor sø^ibbeltaaet af be iDobe tor be 12 2Catr fer 1711 
of Jttrfebogen feeé at (aoe oorret (ibet ooer 42 aarltg, ficeg tOl^ortas 
Ilteten aUerebe i 2Caret 1710 til 67/ men oar i' ^efl-jarct felo 455. 
jDer bøbe a(tfaai2(lt i begge ®c^ne i bette Hav 120?« tet eriJttr« 
febøgerne iffe angit?et, (oor mange ber bortrpffebeS af 9)c(!en og 
boor mange af anbre TCarfoger; men r>(\> at frabrcige !07tbbelraUet af 
iDøbe i et fcrboanitgt Hav, oil man omtrent (aoe Znta\l(t af $eflen< 
Cffere. fØleb ^enfpn til be iDøbeé ^iøn og HiHv tnbebolbe Jtirfe« 
bøgerne fan betaitlerebe DplpSningcr/ at man oanfFrlig ffulbe baoe 
ventet at ftnbe bem foalangt tilbage i Zihtn, og unber faa betrængte 
jDmflænbigbeber. Aun ucb *W ^perfoner er 2Clbcrcn iffe ongioet. 3 
begge Sogne bebe ber, meb Jrabrag af biéfe SI, of /D^anbfiønnet 
537, af drinbefiønnct 638. Unber I Xar^ar 50 j imcUem I og 5 
Zar I()8i imeUem 5 og 10 Hav lllj imeUem 10 og 20 Hav 239* 
fmcUem 20 og 30 2Car 209; imeUcm 30 og 40 >Car 148j imeffem 
40 og 50 2Car 122^ imeUem 50 og 60 Hav lOOj imellem 60 og 70 
Hav 495 iineUem 70 og 80 2Car 30i og imellem 80 og 90 Hav O. 
i)2Cf fBe^r manne biftoriff^topograp^tffeiBeflrioelfe af 8toe6filbe (Hiø- 
ben^aon 1832) e. 163 og 168 fceé, at Jtirfegaarbene til be to nu IS* ^ctlcti i JtisbtiiftQon 1711. 

t(b l'Hfu« lalfnflc eWe, ajloflfficr ^tnxxt «ptQte, ti« 
torlriltfi't af ten gra^fcnrnbi: fS?gbom ')• Sovft ^enlmot) ?!««« 
iSlutiiing eOcr niaalTte forfi { Vtg^nbeiren af bft tixfle ?laT 
»iRc *}.vrnilfoElb( fig iblanbt npglc ^cifpner af bfn vinflf« 
étanb if)(ll(reb, iflfcrlc veb J^loibnfttgéflDtfcr, bcr vare ub« 
oafiferfbe fra Æieticii^aBn ">. Wtn \)er bWo M in«(i »eb Sfvaf« 
fi'ii, ba Siigbommfii, flrar tftcr at ija^t »(ifl (ig, igitn pp^cvie. 
Sra MccéWbc ubbrrtte gygbnnimcn fig ijaa ?aiibft, 
i be n«rnir|l pmfvfiigli'ggciibf Jicvvctci;, ubcn beg at opnaae 
iiogeii ticti)b(((g |)cibf. 3 en mere fybi'illig Stetntng »ffle 
¥fftlilf«[bc fig meget tiblig i ©rese eanbSby, 3^ Wlil fra 
filBtcii^aon paa Siegc eanbcoet, ^»or bet forllc t^cfiliig bletp 
bfgvatJfl b. ^6( 3ulii. 3 famme Jtetiiing trcrngte ©ogbonw 
men frem tfl StættniS ^ervcb, pg tfl ten lille O Wctn. SfI 
benne S? ffnbteé fra fliBbfntatii, ifi'lgc Setiperncé ^Jcginfng, 
ben 2ben Octeber en ^amborgff 53ar6rtrf«enb , 3i)^Qiliie3 
Øiintcr, me& ben Jliibcfalinfl fra ©unb^ebéiGommififienen, 
.at ban (lulbe vaxc icnmieUg gob i fine Sager, ba ^aii l)aDbe 
Ⱦret i Sanjig i SpiitagioiienS X(b cg giurt Sienefte.* 3 en 
mere fvboeiilig Wetning nnaebf ©ogbommeii t(I Sinbcréff ott 
©cbé eg emiiggenbe Wi)»erb(|lrict, nasnlig til @ierle» Segn, 
l)uer 53enberne formelig fatte fig oifi fmcb be giorte ?lnflaltiT, 
i bet be (ffe »i'Ibe taaic, at be af ']5eflen ^crtbebe {Tulbe bf 
Hxavté nbeii 6eremenier. 3fe'9C '" 6onfc[Ié;'yefaIfng af 8be 
Sept. fTulbe be ©ienftribigc bringeS lil ftJremcrtjelm cg flraffcé rtblflijrt .flirftc i bfitnt !8n, nfmii.i 2t. feanS'é eg (St. ^fovieni 
.ttirtc, Honti anMt Kccc bttintttbt !i( ^eftlii^s SBrgvocflft. 

')(sii(«ffnflfi 3ubeUA(if. "2 ^^. 1 S. S. K*. 

"jiSn Haatr fifl $IU«eb, IJertr 3[n((n, 6oiMit uattz fit Cpbi'16 f 
Jtivbin^ann ovbrubt i&enaOtbme Btff i fin uf $(|lcn boTtcntfOc 
&>l)(rd •mc.icr Jiifittnbt' ■^\iut, »Mtt bfnbt" Stnq: of| HaneFIct' 
b>t i Sotft, «!{ bvagi Gfin oicb fij ti) ^illiTvb (Suntbtti^Qominit' 
tifflKné Jorl;flirbli"B«ptoic(ol unbir ilbc 3jnuot 1712). f)eflen i JTiøben^aon 1711. 125 

Bieb at axUlU i ^cm. ZUDeeld paa ®runb af biéft 
Øebfunbnc, i bercé fSMnfnger faa ()ø{f} {TabeHge Uorbcner ub^ 
gff unber famme IDato et Stcfcrfpt til Slmtmanbene i !Dan<! 
marf/ i)toxi be alioorltgett Me)>e paamtobebe cm, at ot^er^olbe be 
fil Soreb^ggelfe af ben fmftfomme @t^bom ubgangne ^ororb^ 
nCng af ifle Slugnfl, ifonr bene 9rt 32 eg 33, og tfOfge at 
iiibgit>e Setoenf ning om £ien(tg^eben aft)eb en^t)er8anbéb9 
at {nbgrøfte egne Jlirfegaarbe; ^t)cr ^eftUgene, 
enten be ^at)be Affte eller ittt, funbe begrat)r< 
fnben 24 Xtmer* 

Sar @(ffOanb beénagtet^ paa ®runb af OmRcenbfg^ 
beme, paa en SDIaabe opgtoet meb $)enft;n til @m{ttené Uhf 
brebelfe, b(et) berfmob, i bet minbfle tfl en £(b, alt SRuelfgt 
epbnbt for at frelfe bet otorfge !Danmarf/ t)eb at afbr^^be et* 
^t)ert @amqt^em meb ben fmfttcbe ^rot){nbé) (fgefom be 
))aabubne Soranftaltnfnger meb ben ^berfte 
@treng^eb b(et)e oto^r^olbte. Sngen , af ^toab @tanb 
^an enb \>ax, maattc paéfere fra @icr(lanb uben ^ongcné 
egen^cenbig unber(!ret)ne ^aéO^ og bog forfl ut^olbe en 
flreng Ouarantatne* !Dobe 92ogen unber Cuarantafnen^ {!u(De 
bcttt flrar og umtbbelbart (nbberetteé til Æongen felO/ og ^ané 
t>(^ere Sc|lemme(fe aft)cnteé/ forfnben be iSmi^t, ber t)are 
blet)ne f Sft>e, tuvbe gaae af @tebet. ^a'oU enbelfgt be meb 
^ai forfpncbe ^erfcner ub^olbt Ouarantai'nen/ fTuIbe be meb# 
beleé Slttefler, f)\>oxi be fe(t) og bereé CfecUr paa bet 9{ø(ag* 
tigUe bare beflfretøne «). Oeb bWfc og Hgnenbe 5oran|laItn(nger, i)£)a Øommanbonten i 97pborg MuaqUt f)QX>l>f (abet ben tv^fifftTims 
baéfatrice (fce oornfor IJI. S3/24). 6« 488) og en 6}cbeimeraatiiibe 
3 u e ( poiUvt, brr t>e( bvi^bc $a4 fr« GonfeiUt i Jtiøbenboon men 
{f(e eøenbanbigt unberfPreorn af JTongeii/ fif (an en fforp Srettefcrt« 

telfe (®ebeime.-2frcbioetO 
')(^et)eime«2Ccd}toet. @el9 be fra bet Jtondeltøe ^of i 6o(btnd affenbte 
JtielberbetUnte; ber fluibe aft)rnce JCongen^ Sitntielber i Gorfør/ ntoattc 186 Ttfttn i JtieHnijaDn 1711. iKir itftccié frt 1(kS 5iaf( w6 be Op« CanffeHfl^i 
pfl ten 'XibiSfi)iIbe, fem p'iat'Oi'f't"* l'f 9J(ifciibf, Iptfc&ctf 
at a^tjolt>t ^'cften fro bc lilavanbfcnbe Ccr cg 3vQa"b- Sun 
cl cneflf 3Kctini'fTc (forubnt ben i bet Scvcgaai-iibe, 3bic *B. 2. 
|). ©. 4*7 DminUi' J?pl(ebrenfl ( J^l?nfltn^ Søige) Bibeé at 
Bare bob af ft\t(a i Spf"- I>« »w '" Sremmtb, bev tjarbe 
{Tuffet ben i ei)i<'j)t r'vciigc D)?|lgl d^ liibfiitget fig IflSIiibcrg; 
^an tU'O flroc fiviibt, iiibcflull« i el af(7bcé ^uu* cg 
fhrtiigl bc^aiiblet efret Sliiorbiiingcinc. *lt iipgeii éfterflioeif« 
( Siffllanbé ftrrngc Slffptri-riiifi , fovncmmflig nicb ^ciifpn til 
Stbgangcn fva Sefibcn til Æfubriiljaoii r V<^^ @runb af ben ( 
^cveb^aben ftigenbe |)uugcréneb, fcncre iitbtvaabtc, er 1 bet 
Soregaaenbe (3 5J. 2 ^i. S. 566 flg.) frcm^croet, uben at 
tcg benne iDmHanbiglfcb mebftrte €miireité UMircbrlfe til >j.Vi;u 
Vlnbfevne; tllbeel^ vel fovbl benne Si'i[)eb faa liCet beiipttcbré. 
a^etlmob (unbe M'ciS Osevfcvelfc til bet ipnnftijjcr. 
tugbemmet ©leSblg, ber, unbrr ben mob ©»enige naflcn 
ubeluffrnbe i belle 9{igeé iDbffr ^^votilnbfev ferte t^anbdig, 
tienie font SneUcinftaticn for be fra ^icteit^avn everfenbic 
A rigéfoniebnilfeber, iffc fov^inbieiJ. ?l(lercbc 1 ^ulii SOIaancb 
fanbieé ber 13 @Vgc, libenbe af miétifnrclige Stlfixlbe, paa 
U eflbe, ber ^avbt puerfevt Jlrlillerlet til ben »eb flldetficr« 
bene Snuiibingbeliggenbe lille S<^flning, Srebecil^crt ■)• ^'cb 
flrar at fenbe bidfe til Cuarantaine'91ti|ltilleii \saa @alt^olm 
(Uffcbcé bet U([ benne @aMg at nnbgaae Saren; men veb fe« 
nerc Xranépovlrv og oeb bet uunbgaaelige €ami)vcni imellem 
@arnifcinen paa ben ene @ibe og be anFcmne Sofolt og Hxf 
tlHerlfter poa ben anben, fforr mtb Svnentimrc, fom uapfcbe 

ittf ii;ab( i Sunb, cg Siinrubtnt mnarti mcb aoug italUt igicnntm 
Baiitct emborb 03 paa \attimt røoabt btbarqutrtt i Ql^tiaes. 
(Sijmm(ff(M.) 
'>Slef'riBl fra ffctbtri! ben gittbe til Bonfeil« i Ai«Ocnt)<iønr 6«. 
BtHM&ora b. 2^ 3uiU 1711. ^4 leflen i itiøbrn^aon .171 U 187 

gfnneb for iiéU, tronigte ^tflfmttten inb < ^cefhtføgen. ^ 
^at>be ben aUcrcbe i flere SXtaaneber ffoaot Seflfg^eb Hl at xciø 
foefle ftg, (nben man flienfeb'e ben fpnbevKg Opmærffom^eb« 
ffnb {ffe 18 @IaMré !Døb i @(utnfng.en af 1711^ unber U 
mUtænUUåftt Q^mptomev, (unbe (etK^e 3o?f!n(ngené (S^(rur^ 
ger, ^t)(^ 21nf7uelfer formobentKg paaDtrfebeé af ^øfere ^nbflt^bek 
fer, t(I at erflcere ben graéferenbe Spgbom for ^efl. Sørf} { 
aiB{bten af Sommeren 1712 , ba be !Døbeé fintal bagHg 
Doxebe, maatte man ttlfiaae @anb^eben, og Sopfiningen blct^ 
erflcrret for fmittet. 3m{b{ert(b tja'oU @i;gbommen formebelfi 
benne .troIøfrO/ Mbfcerb og ben berbeb beolxUie u(|(nbrebe 
@amf«rbfel, ubbrebt fig t^ibere til 9}abo|!ceberne og be om!rfng# 
liggenbe Sanbéb))er, faa at en temmeHg ubbrebt pcflagttg @9g# 
bcmé SU(}rbet)cereIfe i begge $)ertugbømmer (ffe (ob fIg negte. 
fffter OtoerliTg mellem ben ÆongeHge og $)evtugel{ge 9Icgfcr{ng 
biet) nu 3reber{féort/ Stenbéborg, ^1itf)oc, @lMilaht, ilima, 
^\>or^en @t)gbommen ffa'otc naaet, og nogle mtétcen!te Sanbébper 
omgti^ne af en mtlitafr (Sorbon. Scrgerne f[f SefaKng til t Sr^ffen 
at ubgføe nni^flénlngcr, faatoel til ©pgbommend Soreb^ggelfe, fom 
bene Se^anbling; og til at forge for, at be nobDenbige gcegemibler 
Mre tilflebe i Slpot^eferne* @aafnart bet minbfle Segn til @mittc 
l^ttrebe (Ig i et $)uué, biet) bet (Irar fpcerret og omgioet met> en 
Cagt. 2)e Dobeé SegratJclfer (Fcete meb megen Sorjlgtig^eb* !De 
$>elbrebebe ^cnDiflcé til ^ofpttaler eOer $)ptter paa WlaxUn, 
fj^ot be maatte op^olbe fIg i 6 Ugen @enge, @engef lobber, 
9o^at)e, berfunbe mobtage ©mitte, fa enbog $)ufene felto^ 
naar betfunbe (fce ubcn 5arc for SJabo^ufcne, bleoe op^ 
b ran b te 2). «paa benne SDJaabe Iplfebeé bet ncePen otjeralt 
i begge |>ertugbommer/ nabnlig i @taben @leét)ig, \j\>ox nogle |>ufe O^al^f^mibt de 8in/;iilaril)ii8 quibusdam prstis IlolMtiæ« 
Kiloii. 1721 (Alb. Ilalleri disputationes. Tom. V. p 550.) 

*)9Balbf(^mtbt p. d« 6t« IfiU ?lcflcn ( .ItfBbrn^niJn I7i I. 

flflerfbt »arf fmtUrbc »rt Sengcfltrbfr fra Slfiibétcrg cil q»ff(c 
?Jtflfiiiiilcn i Scbfelen O; faa a( ftHtnå Offm, mrCi UiiMa. 
gdfc af bc i bc enttaitt y^n og 3x|lmitg(r falbnc, iffe 
binc mange, ^filcn ^ørlf ciibcl'g albelcé rv i bf^fc (Siiuf, 
efttmt teti fseitfTc^sr unber @lfnto(f og fcnere ru riiétlfT 
|j(rr, tflcr b« for bc SJaiifff ftia uliiffclifl« Slag »rt ©abc 
bufd) 1 3)ecem()rr 1712, rprfrbt lab ( ^lerlugbcminene. 

Srpglcn for b(ii i ^cvtugbemmcrnc graéfcvtnbf ^cft 
fpranirtfgcbf meb 4'^'iri)" Hl b« nu ^cdfxit 'S^aimaitå ^f 
trvggrlfe en ^orerbniiig af Wbt Oct. 1112, (ivorvtb alltdti'ff 
ffr fra ^'^crlugtDrnnKnf til Soiigcrfgtl, ubfn (ifl)er[gt Siinb' 
IjrtéijaS, uiiber filwéflraf fortebeS. Gnifott Miifenbc 
(lulbc mclbf fi^ for be 5^<^tlgcllac leputfrrtf, ©nievnl 3obft 
t>. ©itjolKii, 9tibbrr, ©ft^cfmtiaob Pltibreaé Siidfé, 9iib* 
ber, og ©i-tteimerQab 6^r£ftot)^(r 43lome, Gibber, pg 
rnlrn af ccn af bcm rllci' af bcm @amll(gt labf fij; (ramif 
ncrr. $lfv 9Iogtti, ubcn ci @uitbl)cbd)}aé fra liiU, iruffrti 
over ©risiibftriK, (Tuibe Ijan ffrar nebfTijbciJ, cgSllt, Ijoab ijan 
IfOobc Ijoé (ig, piin ©tcbet ovbrornbt^. — 9llltr*br i Slugufl 
tjatbt (tftcr |)eier) bc C^itKborgffr cg 53rcmtjTir Wfgftrlnj 
f^cCDtt al Sorbfnbelfc nut ^clOftn, @[efJvig og ^anmarf. Lri(!e : Im et Jtføeftrift fom nærpctrcuW, of en veen 6iP'"^'fI ^*l 
itnti, tflc vti tan optage ben i cet ^oreiiaacnbe omtalte 'B-'OQ' 
boms mEbicinfte Scfliifelfe (tenS Sjjnintomer og iPe^aubliiig), 
mcB en faatmn i en fultjljrnbig Sfiltnng iffe bor foonc«: agtet 
forfatteren i et tnrticiiiff SfoSflrift al raabe 58ob paa benne 
^anQt\, ^DOTont^an (ler ittt untlaber at unbetteitc 6ct &i(io' 
tifle SiCéflriftS Jttfere. 

')3 i^Unebord tl(D til Jtlebmanba gamfllt anjnbcn af "ptStn, faa 

I)iin4 6il( fiuuS, pdj bat) fdP vg cnbiiu tn ¥(rr<»i nar, lIt^ab>!| 

n oib ■JVajiflmlctié IC^rcaaiicnbtb ubbttbte Sv^bgrnniin S^ ttU ci^tcc 

f Staben. CH. ^gUt gicbttll btn S'icBci ^iftotit I 3Kanu(cn>tO 


ISI8 SDonjfe ^aanbffrifter, fbrnemmeKg of l^ifforijl 
3nt>l^(t)/ i bet ^ottdeKge muiot^ i ^toOfyoUa, S^et @tc(f^f(mfre 93(blføt^er, ber ^(btfl ntere ^ar t)<rrfl be# 
tragtet fem JFongerne^ ))r(t)ate SogfamHg^ enb fom et nat(ona(t 
og of enrUgt Viblhtijtl, er berfor ( bet |>ele iffe meget befienbt 
nbenfor — fa man fan, nben at tage for meget feff^ Mføfe: 
{ 6«errtøe. 3 6<rrbeleé(ffb ere be |>aanbfrr{fter^ fom 
bet Inbe^Iber, bere< ^ifloxit, SefTafFen^eb cg VcexH, ^(btU 
iaa gobt fom albeleé ubeHenbte, og ber fatteø enbnu (1842)/ 
ri aOene en t)(benfFabe((gt orbnet 9Ranufcri)>^<Sata(eg; men 
enbog fulbflcrnbige Stegfflratnrer ot)er ben ^e(e @am{{ng/ faa# 
lebeé at man, fnbtfl ^nUi SRaaneb forrige Mar, iRe engang paa 
Stbltot^efet felt) funbe t)(be eKer ffau fulbfiænbfg ftunbfrab 
om, ^t>ab man af |)aanbfrr(fter befab. Xilffflbfge Cmflont^ 
Mg^er, ^oortil ^orte en (ngre Wtif)U\ptxi SIntagelfe iblanbt 
S{b({ot^efé))erfona(et , gat) 9(n(ebn(ng til at ber ( Sommeren 
1842 tomfte« paa, at tftoefebWnge ( bet minbfle en faaban 
Øtegffhratur over aSe {Hianbihifter/ og tO ben Gnbe at famle 
bem, fra be forfKelUge ®(emmer , ^t)or be uben Orben U^ø 
t&ti i BlbHot^efet. U))aatt»it)(e((gt maaUt bette allerforfi fUt, 

.Mtorif SIMffrift. iv. 9 130 ranfte ^raanbjTrifUr i ®:rd6e"n- for at femme tH Stimhftai cm, ^vab in faiiMf*; mm 
SOi'aattf, lj»ci»jaQ inaii ^crvtt flif lii 5jæifé, fan iiifltuluilbl 
ubcliiig« rofeé. Xtt ^tlt brnMi^c Slibflbc cav Hlfalbcn fji'iii 
Vngre l'iCfnffatdbvrf« (Wå^. @. O. ^. 6aoairiué\ foiu 
mtb Syfl Pfl Socr, men uCtii tilflriiffrlra Dorlff i tcttt Slagd 
fUi[ilior6tfS'gpiTCtii(nflcc, (jaatpfl lig, for al bxia<\t nogen 
Orb*n i ben I)f(e aHatffe af ^aanbiTfffWr (be fanCicé nt ub: 
dleic omtrent 30rt0 9!iiinm(re), at famle pg affoiibrc bcm yaa 
beiiSffiaabe, al mnii broflie alle te3J(anufcni)ler fammen paa 
Kl eieb, fem tilfjurle e«(r »ebfom ci^oevl tanb ifcer, bet* 
€preg, fiircratuv pg ^iflorie. Seniic Stemgangémaabt, fom 
»el unbcrtibcn fr futgl pg oiitefalet, Inn tjMt en »iS Orben 
cg Mcqeemmdig^fb t(( Sdge; men fftifjoer, fem fieirber neget 
Hl jlove a3il'Iipt^cfet og ajJainifcrfplfamliiiger, oecb, at Cer »eb 
be fibftc flfvtS ^iflcriffe $)ttifi,m til bc fcrilictligc 9)iaaber, 
^Qprpaa ^ele Somllagett er cpdaaei af mitibre Tiele cg 9I«)ui> 
filioner, fom ofte gicve Ut alMtå uttlraabellgt, at fammen« 
fmdte be tiiiovlff bannrte ^(ftaiibbele af eii ftprreSDIanufcrlpt' 
famlfiig 1 el eiie[le ^vcjl; faa iiyllfgf, ja nebvenbigl bet fov JKcflen 
fan »irc, « aidirgge en fttUi'é Baialeg for røanuferiplenie, 
^Ocri ber »fb ctlj»erl ^liifliibfTrifl aiigiocé ben fpeciefle Samling, 
^Wf( bet fii'betf. |>»ormanfle fajbanne ber gisfé, eller meb 
l'ffiemt^fb (unne pna»ifeé I trt Slcd'()olm|!e ^ibliclljcftf SMa« 
iiuftriiJlfamiiflg, fan jeg l)er Itfe (ige; men ben t)ax (bclmliib« 
flc ren belDbcilg cg ^o(|l »Igti'g tll'bellng, fem vi|l ncf aliib 
burbe bevaret i |m iSelcfliinbigl}cb cg Slffoitbring, nemlig ben 
»ceibifulbe Samling af iélanbfTc, fociifle og baiijTe ^aaiib< 
firifler, ber I en 2)cel af bet Ube cg iwbe Slai^unbrebe efter, 
^aanbeti btagie^ famineit, cg till^orii bet af 6ari \1. cprellrbr, 
fmcUcm ino cg 1180 (cm jeg iffe feikr> cpl)«»ebe Antiqui- 
Ifls-Collc-iuiii. efter Ijolé Cpljcredfe ben inblemmebe« i betiton* 
tflt W>lieti)tt. 3)enne ucurbecrlige ilfbtllitg af ^aanbiTriftcrnf 1 

m 

titbr iDonPPf ^anbff rifter < ^iottf^olm. 131 

(f^wxtH bl fl. brn aKcrfiørfle 2)eel af br tah-fgc ft)fnf!e oø 
baiiffe 8o»^Cob(ceé l^erc) rr ogfaa ben cnefle, (ftjoroveren 
gob og fulbjlopnbfg Gatolcg f)a\>té. 

^miblcrttb f)a\>t>€ man m, t)eb at foretage ben ot)enfor 
vmtaltc er^ n o g ra p^ < f f e Orbn(ng af be fammenfanfcbe Waø 
nufcnptér, ogfaa ttttjefebragt bet Slefultaf, atbc ban f fe, eBer 
S)anmarr tebfommenbe |)aanb{Tnfter { bet @to^o(m{!e 
S3t6({ct^er^ for faatøtbt man ffenbte bent, og funbe abfTiflebem 
fra be ft)en{!e, t>are b(et)ne famlebe og o))fliIlebe efter 9orma^ 
terne paa eet @teb» Gnbnu f)a\>U man bog tngeu Sato^ 
log otoer bem; og ba ieg, unber et fort Opl^olb i ©oerrfge« 
$>ot)ebf}ab i ^nlii SRaaneb 1812, onf!ebe at biføe noermere 
beffenbt meb benne !Dee( af ^ihlictijcUti røanufcrfpter, funbe 
ieg fffe er^olbe nogen Ccflebufng bertif af en fulbfJcrnbig 5or^ 
(egnclfe. 3^g fanbt bcrfmcb $i^gangcn faa meget lettet, at 
jeg f bet mmbOe funbe faae en beqt)em ODerflgt ot>er be ban# 
ftt $>aanb)frffter, t)eb at gfennemgaae bem ade paa @tebet, 
cg feto forfatte en Sortegnclfe bcro\)er. ?Jibere or bentjtte be 
cnfelte, fom ^ertit funbe o.pforbve, tjeb ?lfffrifter eCer Ubbrag/ 
ffQcb Xiben mig; meb ganfTe faa Uubtagelfer, albcleé (ffe. 
|)eOer fffe funbe jeg ubftrcvffe m(ne Unberfogelfer til ben Dp^ 
|)erKge6fat af banffe gov^SobCce^, fom bet itongelige Bt 
Wfotl^ef i Stof^olm befibbcr; ba bWfe aHerebe for flere Kar jlben 
for en Sib ere forflpttebe ta 8 u n b , ^y)or |)r. ^rofeéfor ®d)l9^ 
ter benytter bem tfl jine Dpperlfge og claéfijTe Ubgaver af be 
gommel^foenjfe *{oy)eO. 3eg inbfFrænfebe mig faolebeé tfl at 
gfennemgaae be ot)r!ge f)aanb(frffter, ber tåre famlebe og fam* 
menfifHebe unber ben b a n f f e ailanu j7rfpt^$lfbelfng, ^oortff !D|)rn ^Sibligfvr (184)) (at {rg { 8unb gfrnnrm^odet ben fi^rfk JDtct af 
benne €iamti9 of banftc SoosCFobicf é/ (ooraf be oUerflrfle bib« 
til tre ganfTc ubenpttebej cg t)Qabtt tn^axtq, orb en onbcn Sc{liø|*rb 
at funnc mebbcte en Cort (Sfterretntnø om famme« 

9» I3S S>M^t faanbfrriCtet i eitcTbalat. 

SJiC'itet^ffflv« mrt Wtrpiflfe IflflrtK infg bni fdcfitJlbguiig; 
gcfom en (Igncnbe Mbgaiig IK oitbvc 9lfbc(iiif|(r af |)aanbfFrif»rii( 
i laiigtre X(b ^ar »ar« tilftoflft en e»gd|7 Uiifratot ^i 
@te))(}fnØ, ber ^ar fnmicl gobc cg itojogtlgc 9folicrr om 
fao irfff, angelfarffFe cg ciiflelflft SDJanufcii'vi«, Ijtr finl 
cg nu var fvéfclfat mcb bc albrc franfFc. 

3ffl ter antast, at ben ^(refltr felgcnbc feittfatttbc' 
C5»cr(iflt c»« b< flocf^oInifTc, ben ælbvc bauffc §)i(UrU 
cg Citeratur BttrcmnieitCc ^aaiibffrift«, ilffl>(l »cer( titfl« 
femmen fer bcggft! ©Iftt«, cg ni ben fan ((ene lil ( S^mik 
bfn, Ofb forefalbeiibe CeiKflljeb, flt IjfiiUbe en narmerr DpmarN 
fcmfjrt VU" tnUltt af be mcevfdtglie ©Htller. 2U bidfe ^ere 
uneglcKg (ba be egeiillig ^iflcrlfle S^anufTri'pIcr , maafTte 
nieb tt ¥">■ Untlflfldfer, nejjpe Dflle gioe negit itpt Ubbvite 
fer Bert Soebrelanbé ijiftevlfle Serljelb) ben fibfte ?lfCeUiifl, 
cBcr be Hl »er SØlibbeUlbcré Cilfratut Ijenljerenbc 
$)aaiib[lr£fier. Unbtr bcniitS beticnbic SoHtgbcm, er en^eer 
^iblfl dq Ubvfbelfe af ver JIunb[Tab cm famme en fer benne 
»(gtfg SJerfflClfe; cg jeg vilic anfee min 9ie(fe ril Sterfljelm ( 
1812 IfnnrI, aUenc vcb bf faa Otibagrlfcr af benne 9lrl, ieg 
bfv var i Sianb til at gicve; i bel jeg lillige er fffe uben 
|)aab cm. at (unne cpnaae tti bibert Srugt og ^Qenplldfc af 
famme. 

Vfb bm ^n mebbetlte Sortegnrffe tnoa jeg fnbnn btmavle, 
al ben, ncgenlnnbc efter ^n^^clbci afpaøfebe Orben, ^»crt jeg an« 
ferer bem, eg beiWummeif, fem jeg bccefler fear gieei ^■>aanb< 
{Irifiernc, tfll^erc mig felv; men al bel Veb enbeel af bem 
tilfoiebe VHtsxU (f. Sr. K. 24) linbe^ anbvaøt paa be Wa- 
nuf(v[(Mer, ber ete femne Ifl bet JtengeKge %i[)Iicl()ef meb 9n< 
Ifqvi'lrltf'Genegfel« Samlinger, og maa \)misxtt lll ben fli 
Gatalcg eoer bféfr. 1 iDanffe ^anbPnfter i Qtodf^olm. 188 

!• FoK »PhUippiCominæf\ fRihhtxté OQ ^txtta^9lt» 
gcntott {)9ftett/ fom. titbe^olber S?ong Scbm'g ten XI^ 0(^ ftong 
(Earl bm VIII «ff granfrtge berié ©lemmger 09 ©ebrtjft, Jobfctt 
flf Sranøefle ))aa iDannffe.*'' (oDevfat Deb 9R. ^and ^9Qtn» 
Un.) 1574. (®L 9lt. 101.) 

!Dteb alp^aiettff Stegtfler/ 09 Sottate^ egen^cenbtg stu 

bcrffre^et: ffActum Drachsholm t Sluguflt 1603. SItttlb 

^ttttfelbt.«' (Sifjirtftctt et fmuf 09 meget tpbettg; mett tut 

og ba erc Orb tettebe, itbeti 2:)>tt)( Deb ^ottfclbté ^aanb. 2)os 

fyueé bette tnefl fun at Doere @frt)>fetlO 

O^ortaleti tpttret $)>ftfc(bt ftg faalebeé om Sommme^: 

''S^ ^^^ of^^ fbrunbret mtg^ at af ett ulærb SRanb^ fom tffe 

iffbr^b Satin ^ noget fitgt/ bet fitlbf ommen oore, {Inlle (nnbe 

rifDrebrittge^, 9)ten ber jieg feer ^eben ttl ben lange ^otfareu^eb^ 

»rC^oelfe og Smg^ ^an ^aber ^aft td ^ooe^ nbt Strig og Sego^ 

irttoner^ fomnbret mig be^ tRe faa faare^ og maa oel (efienbe, 

»at Særbom og ^orfaren^eb ubi Satin og gobe itonfter et gob/ og 

fytil ^ab fom ttbi 8frift {Tal ubgaae ttenltg^ men et forflanbigt 

«r{)ooeb af S^oelfe, lang 93rug og %oxfaxitiQ, tt bet SRefte fom 

»gtøt 93(rrfet« Seflnttet berfor faalebe^: ai ^orfarenf^eb gior 

fSttidbom og ^orflanb^ xatn bi^fe begge Staffer famlebC/ fom ev 

frgotfaten^eb og Satinen^ fan giore etSReftetftyfle** 

^oitfelbt 9ttrct at \^axi anfaae bet onfleligt/ ai benne 99og/ 

ber baabe er ooerfat "^CiCi Sattn af 3o^. ©leibanné, og ^aa 

Zpbfl^ ogfaa xaaaiit fomme ^Oia DanJT/ ttai banfle SRænb ubi 

@t^et for en $ob ®famé Søger be læfe^ fom Reinecke Foss, 

Faustus og {lige ^txt, ^eSer maaiit ocenneø til ai tefe gobe 

Sbttoreé^ fom Franciscum Guicciardinum og {lere«'« U)Kiatoio$ 

Irlig ot( enbnu i bet minb{le en^ocr (S({Ier af bet ban{Ie Sprog, 

ogftienber af bete ^i^mz, on{Ie/ at en banff Doerf<ettetfe 

fra 16be Slar^unbrebe af Sommine^ 9)>perltge og t {in 

art claé{i{fe 9Memoirer ooer Suboig XI., oeb en faa Icrrb og 

f)>rog(9nbig 9)2anb fom {)ané W o gen fon, iffe oar Meoen 

(eitliggenbe t 9nantt{ifTipt, og om{tter oanbret nb af Sanbet. 

Cm Ooerfcrtteren og ^ané Slrbetbe beretter {>ottfeIbt: 
ivSoIig Storn Snberfen ttt Stenolt ^aoer forfl ^anb« 
m\ti meb en terb SRanb, oel forfogt t S^antrige og bet fratt« h Hft Støn 'Si. ^one Snogcnerrs *> Da 
k<»«cT«t*) rti et.ianc, inen fitm »fp i 
« ti« fjft* cstrfættc pg liaiiCfemr fjmwe ©og 
twBtt ^n tannei" »gfaa fil mtlit eftntom. 

I CyUr flTaitflrc boacicrnitcd ti'I 9lar()UU'>, ciIo> 
I f^fti) til famme !Bo(i3 cg ?(i:&ertea Sorftrrting, 
t af fciafc note ■•B?inb ret Dobni erc iif.;aiigne, 
fot"' ffii'fp mig fammt fflog ubi ^iriitcr, ot 
nf«, ffffe. oc empiulcrc, fem ten bcr oc forflob 
w^vHbr "iMint *9 graniPilc ©prog, |)iint mig gctt f^ntca. 
h€u hitti: irg nu atiCcii @Qug cfKr baniitm oDtTfcet fomme 
■ffcj. og tctubi foinnitficca rettet iiti :I^mt|Ten, f)-aci,'e mig fpn. 
"trt, toj intet ubi •&o»e6iiieiitnf[cn. " 

*. „Croniea tfaiiorum." CPMto'C]!.) <&t fifpixS ipaaxfet 
ffrift I Solio, fra bet I4bt Sltir^urttretc, foni inbc^efbcr en ftre« 
m(c af Ennmarf, ter raaer frn be ffftflc 3i>cr til i'iib i i'al> 
bemar ben SrcbicS ^iftonV; cg for bet mcfic vel er et Uttpg af 
©aro, eder Duerfccttclfc nf S:|)om. ©(cydmeri men bog 
nepvc, etter fnn tilbcctS, fiemmcr oPcrecnfl meb Seilcii i bet bt* 
lienbte, i XVbe War^imbrcbe uben SlarStal tri)ttc ^lottvbffc Ub> 
tog of ©are. ©i'n tegynber iiieb bidfe Si'uicr; 

>'In (Ion Jareti no gotldes bort was llio IuiiJpii in Sclione 
cin przbischop de was gchcten Absulon, de begerde lo wt 
tene der Roninge Icuucii de yii denemarken gewost." 1 L 'J5»bi I JTiebin^oDn biimci' l.V'.'n baobt fluhertt mb tiib|Ii: llniotrfflit 
ttr, DflFiVn opbDlb(|7tii9niiSi bunlKrRmmcS ittt oUrnt foE {la tan 
iiiR og eprojtiinbirab, min ogfaa foc fin ■^cba^tligbib i Oin4nn9, 
m(b golt of alle @tan»tr. lo-'tH bid) Ian ycofcffor O" btii faji 

(albtt Lf«.V» yirgilUu.!.-) 09 (tct (fKc Pmfnsor Uuij, 

Tith Jtirtcnfiaoni Uniocr[itcti l-VTS iPiffop i 3ront|]ifin, bwr han 
t«U l^iK). Kt titin, t[((C fin 3ibé Sillaai-, ferfloA ol trugtbtttnnfTi 
©pr*d mf^rt B[l, Biftr OiifsB tnn« Cwrf<rrt(l[» aFB( footolMt »Solu ¥1 
iiian^rti SiPominlc," (»t-hcn IJM') ej ton* Eiigptirtitin ootr 3ai 
eøb ^aitfdCi. (l^HS.) 9i«i|l( Fna nfrtvtinm.',«!' om (am (. X). 9Raa> 
Vi. SS-l-Rfi. It 6an bie virttl ^riill i Slaant ntrun« bocrFtn 
bu, clltt tl»« SU orm. 

iillllilliililiijiilta 


jDdnffe ^aanbfPdfrrt i &toåt)Olm, 135 

Sfutnrngett/ tnbe t SSalbemat III. ^i^oxit: 

r,dar umme konde he sinen willen nicht tho der tiid 

irulleobringen Do moste he van nodes wegene van Selando 
varen, do he dar j. jar gewest hadde, vnde vor also wedder 
tho Jutlande.'' 

8. (K. 34.) (En anben 9pa)fiix^ Sober i Ouart^ af ooen^ 
anførte ^lattpbfTe ftrøntfe, (tgelebed fheDet t 16be ®eeulum^ 
og enber til Slutning meb famme Sinie font ben foregaaenbe. 
Seg^nbelfcn }faa fortalen er berimob libet for{!ieflig. 

4. JDanIT RtimErøniEe* ^a^)iré $aanbf!rift t meget flor 

%pU ^aa Xiterblabct ooer{t: Denne Bog hOr mig Karren 

Schram^), sÆ^e Lauritz Brockenhus sis till Egeskou, til: 

Och haffuer ieg sielff latit binde og schrifTue samme Bog, 

korteligen befattet om alle Kongernis Historie met deris aff- 

malling for Ibukommelsis skiuldt. 

9{rbcn paa Ziuihiabtt: Barren Bc^ram met^ eg^enn |^an6r. ^aa 
fi3tnbct 1597. 

Stronifen (eg^nber mA rfHomlle Dans Fader, war en Dom- 
mer," og gaaer til greberif Jl. Dob. 

Sn^oer ftonged 93i(leb er malet )faa et eget S9(ab t fulb 
Segem^ftorrelfe meb SSanbfaroer. Uubcr et^oert af bi^fe SiSeber 
^ar ftaren @fram {Treoet en fort Slnmoerfning / eller et ganfle 
fnmmarifl ^nb^olb af Stimene/ fra 93eg9nbelfen inbtil (S^rifban 
I. f. (fo. ?ot^er J)ané ©en: f^iSn Z^irann." ©Itolb: „dn 
gob ftonge." {)a(ban/ %xoU^ @on: r/Snn X^irann fom flo 
t^o aff fine (robre t^ieQ^ for ^anb toitlt ene raabe for 9liget^." 
91 oe: r'Sn gob Rouge/ fom lob bpgge SRofc^plbe." tlmbitt: 
rrbenne ftonge giorbe feg gaS^ oc faa bleff en mectig ftonge." 
o. f. f. — Rimene o»er Jlmilet^ ere ^eelt nbflreone af ben 
gamle 9liimfroniIe^ faalebe^ folgeé benne temmelig/ ogfaa Debbe 
øorige, ifcer ælbre Ronger j bog ifte ubcn ^orfortninger, og ab^ 
PfiDige Slfbigelfcr og goranbringer i^eb enbeel af.be fitbigere. 

5. (Et ^aanbflrift i Octao af Brober Hielfee banfTe i)Jtarcn &txam, en SDotter of ^r* 9)fber Gfram it( Urup, og 
Ql\€bt Stxabbc. «£>un oai: føbt 1544 eder 45, bobe { fit SIbeKar 
162?/ og er bcjrooct i Ciocrnbrup Rirfeigi^cn. (0. UtU VI 717). 4^ .3M* Jm^ihiftti i @;actto[m. 

«ita..'»i«A-. ^ s^jsan sf loit, tStr SegpR^eiren af I6tie 
o .lOT-^-r- C^ r SiKcr, og gjafT fra ^ifloTten om Hm« 
.. ■ S-, ?v-«- iJttftofferfen. 3nbcn{ trt flete 

4 a ^te«iat. (K. 7. 01. Wt. 67.) mlitSotbrabt : 

,, ^ ^w^ 14 fnttui ^anfTe floogoStcQilln'. 

4 ^ itt|^ jf Xeguiaittr, og funbcrlfg bt fire Wtoaard)icx^ 

» jfcrn-ii> )li)a^tioaM & prsclara facinora per uiiiver- 

» X» !ea!Kl^ Skgcneatt oc ^uab dtvMwier, font Iftttii 
tik T<v4 baffc tnijn« Ittomng, fem t>Itf ^rugt ubi ftong 
jk<«t*4 )n ftMci« ftrom'nft ubi fttotenVon 1559." ((Sijmtd 

M MK tt<|MKt>- 

■. ^ .teu>|iutates loconim variorum in Begno Datiiæ. — 
kdU>{uiMM fioUaudie opera Mag, Nic. Petreu (Scgge pad 

II. Mi^ OuritL Petrei i'Serpt $oq om Henning X)anø 

9i$9NMfdi: •.Der flanbtT y ben gamtle norfie Sro> 
Mde> fnii Vtfhf 3<Ieff ftieff, at benne Sonning Z>an 
b4^ t*. X)»ttTt, bn ene ^ebbe Z)rotle, ben anben Sag« 
ri-V...> i&Uttinij«: n^tg ^a^tx nu ffref^i't ^eti Dan« 
mctht ftmdr, bt«ft for<" 16 Songeiø fironnicfer, att olbc 
iN»fec vAc 4tt bc »aarc Jtonning txxoi Saatttié !8»m Dc $tiMrNMlt$ tr ogfaa a — d grasmmter af S^rtfti'etn 

i^l.■^t(f«■« Csu^ Jttoni^ei)- Sif h. {laoe« Stfjlrifiter i be 

ll*(t<t|jiNi|K ^liot^tftrj maaffee oofao of b< evn'ge ©tafter. 

i. M^ Vhr, tttnti Sancti Sebaldi Cronica eiser. \(S}9. 

< jtnMitf tSofU»i Stbolv^i Sroninø« ^iflorie »bi @oe. 

>t^ ^ Mt7. vWtb abfliat'gt %t%nir og Cocumenter.) 

f. ^IL !>) Fvl- Umbra Saionis Grammatici Danoruin 
tt>iklvtiv$rii(»lii , tewpus & annoB siogulorum regum Daoia, 

■ti>N jM.)a»i(tjftrt ril ttanc vq bet« ufrtlblat etitbnt tfttx gorfaiio 

t.iM e^ t. «ifi4(Mt 3i«(rttifi, III. e. mt. jDanpe 4><tanbfhrfftfv { dtoctdoCm« 137 

Interregna quoqtie & colonias indicaos, per Nicol. Petræum ex« 
araU. (^eb en Z)ettcattoti til Srebetil 11. Santéler 9lie(é itaa é.) 

8* (Et ^olioitnb O/ex donatione Dela Gardiana'O^ tnte^ 
l^olbeitbe: 

a. Steph. lohannis Stephanii Chronologiæ Danicæ Sy« 
stema diffusiua uberiori narratione, repræsentans varias re- 
rum danicarum chronologias ex diversis Codd. mss. & aliis 
monumentis collectas. 

b. Antiquitates rerum danicarum a Canuto III. ad Harga- 
rctam. (##Incerti auctoris, ex Cod. ms. Regiæ Bibi. Hafni- 
ensis Sign. A. 9 '< — t»AmoUius Umifelldi possidet.'« {Itett^ 
let ta Shittqnitet^^oaedtet af Sam. ^uffcnborf 1687.) 

c. dn banfl S^ronologte, »ex vctusfissimo quodam codicc« 
1074—1255. cg 1095—1147. Uben Z\>M omfat af iatin. 

d. Ghronologia rer. danicarum secunda, Auct. Comel Hami* 
forHo ab ao. 687 ad a. 1448. ex Cod. ms. Bibi. Reg. Hafn. 
sign. E. 32. 

e. Ghronologia Islandico-Latina 740 — 1205. e. God. membr. 
aotiquissimo communicavit M. Brynolfus Suenonius. 

f. Gollectanea Ghronologica ex Galendario Martini Petrei^ 
Abb. Sorensis* (Sftet 9(aretd Staanebet og biéfe^ jDage. 3a« 
mtor — December.') 

g. Ghronologia danica, inchoata a Nic. PetriBo^ deducta per 
Conr. Aslacum ad a. 1648, cont. ab Olao Wormio. 

9. (®I.9lr. 65; rre donatione Dela Gardiana.'0 St^olto^ 
Smb^ tnbe^otbenbe en betpbettg !CeeI ^tflon'fle Excerpta 03 
Gollectaoea, Debfommenbe Vanmaxt, aUt ubbr&gne af SRann« 
{btpter i^eb @te))^. ^9^. Siep^anin^, 03 {{ret>ne meb^and 
egot ftne^ ^eift tåbelige og )ttrTtge $aanb. 

^eriblanbt er ifcer mærklig: '/Designatio variorum Docu- 
mentorum & Antiquitatum, pertinentium, vel ad conscribcn- 
dam, vel illustrandam Historiam danicam, quæ mihi subinde 
a Bibliothecario Reg. Academiæ Hafn. tradita suni, inde ab 
A. 1640.'* (Fol. 1— 79.J 

10. 4to. (K« 27.) .Documenlum de origlne R^nt 138 iDanffe J^oontfhrifter i 6t<Ml()olm 

Daniæ ex Dano Israelita. (9]7ib en 2)cbicatioti til S^rifltan 
IV. af gorfatterctt SBil^abud SWicoIau^.) 

11. (K. 43.) 4to. Uermanni Chytræi, Weiani, Re- 
rum Danicanim opusculum in decom libros distinctum. 

(3 latinfle J£)eyametre. 3^9 antager tet at t>cexe bet 
origmate STtanufTitpt* Set er inbbunbet t pre^fet ^vTber^ 
Wttb/ meb forgpibt ©ntt* ^aa ©loerne af Smbet : Sj^ri* 
fKan ben g*^^^^ beh'enbtc 5Ba»nes^Stffer og ©pmbolura : K. 
F. P., bet banjle SSaaben, og aar^tattet 1598.) 

12. 4to. en banjT RrøniPe paa l^iim, fra ©orner Hi 
S^rijlian IV. (3Reb abfliKigt ?(ppenbir, ^»oriManbt en lang 
^i'flon'fl aSife i 150 SSer« om (Jalmaré 3nbtagclfe af Song 
(E^riflianlVv og et langt Soent^r i ^rofa »»om J£)tt)een tmcnem 
©teHanbt o^ ©faane" o: om J^ogen, ©ifreb, m. jT. Rcemperé 
Sebrtft. Zil Slutning: »^Senne ^i^exit er ubf!ret)et i Slofebj^ 
a. 1603 ben 26be og 27 SWartii af et gammelt muffcnbe ^a* 
))ir paa Satitt^ og fagbed at tt)ere9R. 3on 3<tcobfend J^aanb^ 
forø nu er ^rofedfor i Rioben^aon." 

18* (K. 18.^ 4to. Bertilli Canuti de magnitudine 
danica Panegyricus. 

St jiirligt ^aanbflrift) maaflee meb forfatteren^ egen 
.^aanb) {fienfet til Slntiquitetd^Sodegiet af Snt>09een 9B. 
3. So^ct. SWai 1680. 

14. (K. 24.) 4to. Magni Matthæi Regum daniæ 
Series. (En fmuf Sfjlrift. 

15. (D. 5l.) 4to. 2flminbeltg (og banjD (C^ronolo* 
gie; fra X)erbeii6 Beg>?nbelfe til 2(. 1580* 

C^ar to forf!iet(ige J£)ænber, og ifcer fra St. 1500 
mange banfle ^iflon'jle og politifle Optegnelferj ^ooribfanbt 
enbeel fpecictte ©ager og Dmjlcenbig^eber/ fom funbe for^ 
tiene Cpmoerffom^eb.) 

16. (K. 35.) 4to. Rerum Danicarum fragmenta ex 
vetustissirois Norvegorum commeiitariis historicis (sive mavis 
klaDdorum) iranslata. A. D. 1506. 17. (K. S9.) 4to« De regni Daniæ statii præsente 
Expositio, cui accessit eiusdem Chorographia^ in præcipiias 
dislributa provincias ét insulas, Ae. — sicut & in fine 
sucoincta de rogno Scotiæ narratio. Quæ omnia c fiiblio- 
theca Ilenr* Ranzovit euiilgata A. C. 1591* 

(^aa iatin'y paa mange ©teber foranbret, retfet Ofl 
fuppleret »eb tn anben, formobcntlig ^. 3?anjott>é e^jert 
{)aanbO 

18. (K. 3fJ.) 4to. ^ic. Miinster Compendiam hi- 
storicum a Waldemaro 4 to ad Frcdericum 2å\im, 

(9Heb en ©tcmtavIeO 

10. 4to. fVUlichi fVfsihovn Hisloria Canuti VI. ex 
Danicis Arnoldi Huitfcldi monimentis concinnata S: latine 
scripta. p. p. 

20. (K. 26.) 56 93Iabe. 4to. Sn banfl S^ronologie 
fra 1448 tfl 1560. ^ax mange Segben^eber^ cg forttente 
at gtenncmgaae^. 

CScran finbe^ nogle afflre»ne Documenterj bag efter: 
Catalogus Episcoporum Ripensium^ m. m. 9itbe @ttft 
»ebfommenbe.) 

21. CK. 14.) Fol. SWanuffn>t ttl «. $t>ftfelbté 
ffrøntte af ffong S^rtftian II.; meb egen^cenbtge SRettelfer 9g 
S^tØcrg af forfatteren. 

22. Fol. Serenissimi Domini Friderici Dan. Regis ad 
Christierni Fratris Responsio. 4to. (Xttelen {Tret>et meb 3o^. 
@tep^anu J^aanb.) 

28. Fol. iVic. Kragii Annalium Liber. (Chrisliani Illlii). 
afbrubt t Ȍret 1550. 

24. i£n 3orbebog fra 1552 paa 2(It ér. ITTourift 
(D luffen 6 (Ætognod) (Bebe M. St goIioWnb. —Denne Otnouritø (Dluffen Brognoø vor en ®«n of $r. 0(uff Ørføs 
itn, til JBcdrrup, SDanmarté 9ii^U Btaah, og Unnt SOtoudté ^Datter 
(®9lbrnftirrne). $an loat føbt 6enofb 2(. 1500, bøbc paa 
»etio(benat6^ (®f{olbnaré(^o(m} 1551, og Uggcf 6<graocn iattngftrb IA) Sanffi .^aanbfftiftct 1 StoÆbalm. 

mcnrhcrTbitjc ^otbeteg cvfttl"*'^ '^^ "^^^^ ^^^ ^'^ mcart tct^tt* 
lige Scrteicntiomnie i 1>onmfli(, fcin i »Mictcn af tet 10te 
SliiT^unbribe ccb Hxo cg 'iliftctmaal »iire i to ntdijjcgamJliciit 
StfiHclfcj men ben mttlifltr ogfad, Dcb fin ualmindelig fulc> 
jlænbige cg wiagtige 3irtretiimg , en 3)Iarngbc tiploniatarifT'^i. 
ftorifle ISficrretmnger, ©otftrne cg Sainilierne Mtfpinmcutc, 
eg utmarfer fig tillige reb te iKcgijlc« )faa aQc, 3p't<'ilfbff'"ne 
»ebfcmmciibe ffirtoe, fpm ben inbc(icltcr, og fem fra 1532 bare 
»æret bcparebe mtb en dmforg eg Otben, bet fdo i et ®otfli 
Slrc^i? frn uoi: Si* if(e luiibe vxxe fisrve. (Jn neget ubferli* 
gere Slnginclfe af 3nb&Dftct i'il berfcr ilte tun oceiftebig. 

^aa 3:itclb]abet læfc«: 
"A. D. 1552«) Iha loil ieg mm Gdye till Clauihollm 
tig Hr. Mourilz Ohons efftcrieuerakc, viUchrtffue och g\6n 
tticnne relte lorde-Bog paa alt myn kære Hosbimdis, salige 
Hr. JHourilz OUdni lorde-Godlz baade feilcrne och mOderne; 

som hånd wdi werre haffde, der Gud kaidit" hannem 

dcsligeste mytt cgitt fc-deriie og mOderoe (ludti, y huor del 
ligger y all Danmark." Jtirff, mtb 8iig|lt(n mtx boiTi cfl bnne 5ru(, QUtn dl« (il= 
• line ®iø( in Vntux af .^r. !Dtoo(ne i^iee lil Jtrtmtirup. C^n* 
matti JSiflce ^olmtilfr, oa IBJnt* Xlbtct« rotur, (om (.<Utx be 
wig af ^t, Sjiib, XtJemuBfclt ^l(^Bfcltt gtntaloAiff* OulBSningti) 
tax en SDteiebdd}. tOliMiiiQ riuflcnfi og i^llm(<»i«cfi e«)! £Muf 
aSourietn AiOflnoé, f. 1*15, b»b( 1 J73 3un. 25, (om brn (ibftt 
aRnnb af Oldrgrtn. ^ita (it S^ti^l^' bcjitttt (an .al \ianh Sonrb 
moatte lirflafS i ffiroctn mtb bami (bi tan bacb( (»ri b« fem tn 
arlis SDanb iinob |tt fatrtnt ERiflCB gicnbet, cg anbcnfltbS. boet 
Sibav giorbté.' (Jllitxnfclbl.] {lan taDb« tn Saltii SVcIC« 
Snoutie £>alici, gid m.b 4)r. ^oLgcr 3ta((nllra n{i fil SaU 
ler, Sanmarle ^igtS ^Karfl an øtntbaibtr i ^pllanb. 4un babe 
Io;)8. erpt. -^K Slim Qt'ct qiftcM fij anbcn Oiang nub Siin: 
ccnj 3iiu[, (btv btufntbe unbtr flfornbolm 28be fflttif. l-iTii). gfj 
l(T ti Ci^e af brnbt« @øn m erij^cfen (^e[g<r Slokntcant) ub> 
ftfW DccHnitnl, bibolbt hun foe fin !iD«ti* .SJcmtecb' (Sttstni) 
crb) -Cioncbeaarb og (Seb^i bun babt 156.1. (Raemue(cn.) 
')8oin DUC Hartt tfttr Dfnbti .^iiebenbtt Svb. t>a e«natn i fit I7bt 
t-m tnbnu Mt nmpnbig. ^. SRottn't^ Oluf fetié fomentfle forbrene ®ob^ t)ar 23oI^ 
lentp t Btaant, ^mé ZtStgøtnbe ferj^ 0)>regneé t doTbdtogeii. 
Ztl benne {)0)>ebsaarb ^erte ba 10 SJtoSer, 4 rf Stalebrætter" ^ og 
gmtrent 276 ®aarbe/ ^DottManbt nogle faa ''^æfter^'« !De^ 
nben etebe ^an 165 Sonbergaatbe af @trogob^ t SpOanb^ font 
optrøneé; o$ enbettg Zttqentveb ^ooebgaarb t BiæUan'Oy font 
ba !nn ^aobe 28 Sonbergoarbe. 

^emitfl oprrgneé %xvl Sdtne Sopeé (eOer ®tøeé) f(e^ 
brcne og ntobrene ©obé^ font ^at (Llanei)olm ^), i ® alten ^exø 
reb/ »eb 83 Sønbergaarbe (^bortblanbt nogle n^otVO H 3 
Stoller^ beénben af ©tregobd 25 Sonbergaarbe i ©tVeHanb/ 
13 ®aarbe i SoOanb, og 13 i ©faane« 

Sfier Snfefmené ®ob^ folger en 3otbe^g ooer ^beé 
gorcribted ®obé^ nembg forfi gabetene , SRogenø 9xelfen 
9e^tf tU Krencferup/ ISDann^atfé Sltged {)ofniefier. ^) !Z)ett 
^9nbet meb et al^^icttfl Stegtfler ooer S^er og ®aarbe^ 
web ^enoudning ttfSreoene/ font I^be ^aa en^oer af btéfe^ 
baabe i SoOanb/ Sal{ler^ ©tcrOattb/ Sangelanb O'Lauind'') og 
dpHanb. Derefter folger ben egentlige 3of^^<>B^ ^^^ Sbtgtoelfe 
af en^!»er ®aarbé Sanbgtelb^ og efter benne en meget fulbflom^ 
btg Stegi^rant ooer fanttltge Sreoe^ oebfomntenbe alt ®Qbfet^ 
»^ Kar og Z)atnm angtoet oeb et^oert 93reo. Denne ^orteg« 
nelfe o]^tager 41} 99(ab/ eOer 83 ^oltortber, Qnb^olbet af et^oert 
Sreo er notagttgt og fulbftcrnbtgt ntebbeelt; og beduben oeb 
mange Sreoe fcerfltlte JDntflænbtg^eber/ font oebfomme betd Ub' 
Pfbeife, eOer Slvoefagir og anbre %am\iitføv^oVo. 

%xa Fol. 85—89 folger 3orbetogen ooer r/SKa g nn^ 
Ooyeé/ Danmarf^ Sttge^ {)ofmefler^ ntobeme ®ob^/'; nemlig Ot)fnne ^oofbøoarbS .^ufe o^ fBt)gn{n9er brelteé {mrlTcm Tflbret 
Øøic 09 bonft Got^erfen ^r. ^ourt( C (uf fen 1546., f. bft 
norrteltøc iDeltnødbrci)/ bec gtoer et faa intcreéfant ISibraø til Jtunb« 
fPab om be banffr .^erreøaarbeé 8odn{nø<maabc i 16be 2Cart* D* 
»aø. VI. e. 846-^8« 

*)Xf bf ^erreøaarbe, ber ncbcnfor n<ronié# f!( SKoøcné (Bini 9tn 
%xtl 9x9 1, Danmacf« dli^ti diaah (b. 15S7) ®unber<(ootoUQ/ 
00 efter bninri ^b, SBrobertn ^ftilb Olio e Cb* 1500)i Vtbcet 
OC«c|Efitren(fenip$ Salt Otte (b«1664)6eiefif OfOtoU^rcb}* 142 Banfft 4rl3n^[tuflrt■ i S;ctH)eim. 

ler 03 121 (lerre eg iiiintre 9?enbcrganrbc. 

Fol. 90—95. 3or6etP3 POrt »Sru 9)!e(t( SMtcrtiJ 
Iiptter af Stcrtcnfctbt, ^ciitcfl fffbrcitc ©ole. ^uii 1« 

Fol. 96—104. "SRegifict paa afle bc S8reoe, fem ti^te 
Ijan gni 93Iclteé S'ibrenc ®ob3." 

Fol. Ift-j— 119. Scrtetog oocr »gtu sWctte Hltrcli! 
T'ottet« aKebrcne ©fbfl." — Fol. 1-20— 141. SHcjijlcr taa 
^KUtno fom iDte paa bclte ©obé. 

Ful. 14-2— 2(8, SRfgijlcr (laa 'Biogcnfl Oe^cfl Riete-- 
(SctiS i Sijtlanb, ©i'allanb, ©tanuc, gijtn, galper, PoUniib pg 
Vdngclnitb; 09 oi^« Krerciie faa fammc Oobfl. (..CUibolm, 
tøuiiberelcc^Qlm, Srcnderup, aKe 3 ©aatbe lob ^c. 
9)Jpgenfl Oene bygge of '■Ji^.'O 

Fol, 2"2l b. læftS til Slulmng fflgeiibe om ©rcufififriics 
3nbrelning poa ^r. SUcgenS ®i»t3 .^ouelgoarbt : 
„Paa huer af thesse iij for"' hotfuil-gaardo staar il Skab 
fuid med SkuffkitUr, som brcffupiie ligge vdi, oc vdeii paa 
liuor Skufriiisto staar en bogslaf oc it tati, Saa at paa tfai-n 
forstø .SkurrKislo, som staser nfriierste I Ihct fOrsle Rum i 
Skabet, Iher paa Blaacr Aj, paa then anden staar Aij, oc 
BaaAiij. Paa tliet andit rum staar BIj, Bijj, oc saa 
fremdelis. Ligesaadatmc bogstafluo, oc saadan itt lall som 
staar neden paa huer SkulThisle, saadati en bogstaff oc tall 
staar oc bag paa huert brcrf, som ligge i then samme Skuf r- 
kiste • o, s. V. (De famine ©ignaturer af Segpoper og lal 
fiiiteé tilfetebe i SRegi'fircne otb rt^Dcrt ©rcu, for faaIcbeS at 
luiinc fegc bciii i uetfommcnbe icfuffct.) 

■ 153*2 lod Ur. Moijent Goye fitrsl schrirfiie then lordc 
bog, som Ihenne Itog er vd efrter BchrefTuitx — Og ^aobe 
Van biCfc Je^n of ftongcn: Kallunbtotg, meb oHe be Sebn, 
bertil i lang Sft ^atet ligget, ncmltg Slrt^erreb, Pooc^frreb. 
Ccfl^erKb, Slpgaarbflle^ti, ©tor«&oIm«Ic^n , ©amfe, m. m. 
Sorup, nicb @a1ten ^Jetreb, ^ottierg ^erreb, 09 ©lerleo 
^cneb. SBigiieiS Sirf i frUanb, "fou er 52 (3aaAb< 
IDanff« <&aanbf7dfrct i ®ro(!(o(in* 143 

@at>nee if(o{ler meb ttøt^genbe Se^n. Sitng ftlofter^ meb 

35. Caroli Danizæi^ Galliarum Regis legati literæ (ab 
Ao. 1575 ad ann. 1586) ad Regem, Reginain proceresque 
Galliæ datæ, durante Icgatione in Dania ^) 

Sn meget t)fl j!re»en Coptetog af Danjcri Rapporter. 

Sag efter bidfe følger enteel Sre»e fra fprfielige f)erfoner 

og Sttibre ttl !Z)an}æud« ^aanbjlrtftet ^ar tilført @tep]^. 

3o^. (Stephan tud ^ex doQatione V. Cl. Claudii Plumiiy 

L U. doctoris & Prof. in Academia Hafniensi. A. D« 

1614. 18. Aiig.'^ 

Joran: «Les alfaires du Comte de Boduell^n paa Jranf!. 
3 en 9lote, efter Sct^weO« gorerinbring tH l^and S3eretnmg, 
»etter Dan^ceud^ at ^an ^a)>be mottaget benne ^Jltmmt, bat. 
!IRaImøe, ben 13be 3an. 1568 «au Chateau de Malm(5, le 13 
Janv.» og præfenteret ben til ^ebet fOxt og 3o^an grtid 
ben 16be Janjiar. 

St anbet (STentpTar af »Correspondance de Charles Dant- 
zai^ Ministre de Franco a la Cour de Dannemark^ ftnbed t 
StMtot^efet paa Drottntng^olm^ og ntened at ocere !Z)an^ 
capd orginale Ubfafl ttl ^and Vi'ptå)tv, ba man ben' ftn^ 
bet r^Stettelfer^ fom ^an feto paa flere @tebct ^ar gtort^ 
X>tttt (Exemplar tnbiefattcr (tgetebeé fun Sreoe fra Slarene 
1575—1586, og man ^ar berefter labet biéfe Depe^er aftr^Be 
i aHandlingar rOrande Scandinaviens Historia.o XI. Del. 
Stockh. 1824. i)CiirolM« Danetmis (Cliarlcs Oanray) fom fertil unbcr Gt)nf|{on 
111. t Tiaxtt 15.V), Od tøbf t .(tiøbrnbovH/ omtrent 80 2(ac gammel/ 
1589. J^r. Gonf. fRaah tTerUtif brmcerfcr: at neppe nogrn onben 
fremmrb S!}2tntflci' t>rb tort {)of fjav tilbragt faa tang Zit QHD 2Car) 
t^ex, i brnne @genf7ab. jDct rr befienbt, at ^an, paa \it i^of« 
SBegne, oac en af Unberbanblerne rUer ^mctolernc oeb ben @tetttnPPe 
Jitth 1570, og at f^an lagbe ®runb|lenrn til Urantenborg paa .^oren. 
(Sftcr SBerlauff ttav b^n mrbberit/ ^oab ber om jDanmarté (Seogras 
pt^u og ^tattflif forefommer t@. ^ercatoré Titlai. (^tnnt &tos 
ørapb b9bc 1504, 2Cf t^anéZtla^ finbe« an ben ttbg. ICm^erb. 1600 
Sol. i bet flore Aongelige SBibliot^er.) 144 XtanfFe ^aanb^nftcr i Sicittoiin. 

26. (R. 8.) Fol. ffin ^ijlorie af ©juaarJInflrn imcl* 
lem 35aitmor( eg ©Jjem'ge, paa Æpfiff. ^enoA 6()0 ©rtcr. 

87. CK. 2.) Fot. »Sn fanb e* roar^afftig f)tflotia om 
ten InnQRiarente Stiq og fepte fom fig bcQiffuit ^offuci cc t>^ 
flantit I manoc aar cmtlloni Z)anniarf o^ @»em3e." ^K 

(■ten fpinftc euujntÉiJtcia.) ^H 

88. Fol. (Jii, fem te( fvncS, noget æftre afjltift af^fr 
jloricn em ben focnfl;tnnfl[e ©jranarS Rrtg. 

89. Ful. .Bcllum SiuHicum Friderici 11. & Erici XIV. 
mtlhare Axelio Gi/ldensliertte." ') '^Saa Banjl. — ^CDpbelffn : 

..37ti^!)ct ot ft^tiffue oi^ ntcgd at tale eUer t<i(t)li;, uben ®jnl>s 
^eti (i: ber^ee tuer bet t'ntcti faa ftiibeø ^et beg mange Sfaut^ 
ftiifter p(^ ©(lEnbSbpfler ott eæ« tcf^'^ff"* "^ ' ?rent t6» 
Ijangnc om ben Kri'g, ^m'li^cn iiu flanbcr i manjje %at imelli'm 
Dniimort oø ©rctrigc." o. f p. 

^annt^n'flet cntcr faolctcd: »T>ti fenbe Stonning O^^on fine 
©entetub N. N. fil flonnmg griccrit^ Anno & die N. N. att 
fcegge teris ®ub maatte ba mobc Peb ©rengenie. Reliqua de- 
suiit." (150 pag.J 

SO. 4to. „Sn fanb^iporte om ben ffifj)^ o^ geibt fom 
fom fig ^egiffijit ^affuer imElIeni I)onmat<^ oe^ Scerig; fra 1361 
til 70." 

(En gob Slffhift.) 

31. Vera >Jt brevis cxjiositio causarum quibus Ser. Prin- 
ceps Fredericus II. ad propulsandam Sueciæ Regis Erici vim 
alqiieinjurlain iuate & necessario fult adduclus. 15(>4. 

92. Fol (@H. gir. 12.) llb(!rift of enbeel gorortninøer, 

')Po« oS fin6(« (igdflKe Cfotntmmdfg i ttt fto« itenfll. Bibliotsrf) 
tnb((l ^aantirrifttt of tn, cUtr fnartK H 9>ji: ferfTirUiflt famtiHje 
.^JilrHcc of bcnntJTrfg, fom alficis fulbltnntidmttt lrt)Ftt, ogbeoraf 
c<n HUngecl Ked æulbcnftitrnt fem Søefatttr; ^soTimob I (t 
onWl ,&aanb|?rift of binni Jtda* ^iftorit 3ono* aurf<n bkopkJ 
hm gnfalt«. C3i>f- cgfM »((">' S«rt. lil grebirit II. Jtio 
Uth p. ».) Domme, 9)?ar(e{!teldiret>e, m. m. fira S^^^^^^tl H« 03 S^rtflmti 
ben S^erbe^ Xtb. 

88« Sif en gammel (£o)>teiog ex Consistorio WisbyensL 
1733« ffoitøt 9Ra9. Sommtéfarteré ^ororbning, (fom er 3t>er 3uel/ 
<&o(ger Stofenfran^ od^ Srel Smfelb) Sorgere og Skubet )>aa 
Øttllanb anlangenbe. 1618. 30 Sug. 

(9fflriften er beeld soeb Sangeielé, beeld t>eb ett on^ 

ben, itben 2!t>føl fjoettfl $aanb3 fbrmobentlig ffret^et ba 

Sangeief Joar )>aa ©uHanb.) 

84* 4to. Henrici Ranzovii^ producis Cimbrici, Bol- 
licus Commentarius, libVis VL distinctus, Francof. ad M. a. 
C 15«5. 

85. Om ftoitgemeé Wl^\>t t>eb UIf6b<«C« ^Ex Autogr. 
io Archivis Roscoholm » 17(51. STOeb Sangeiefé ^aanb. {)aR 
^r tilfetet: 'fttben 2:]otb( S^r. Zi^omefen Se^eftebé egen {)aaiib.'' 
3 Slabe. Fol. 

88. Historia obsidionis Hafniensis. 

Cpaa Sattn; fort, ubgtor omtrent 30 93(abe t 4to.) 

8T. 4to. ffort og fanbfcnrbig, t banfTe Seré forfattet 
Seflrioelfe ooer be @oenfTed Sanbgang paa fioKanb, m« m* fam^ 
menfheoet 1659 of SR. f. ® ar f trup. 

• (Ctt fmuf affhift. i>ax tfl^ort Sangetef, fom ^ar 

{(ret>et Zttel paa Stnbct.) 

88. (K. 22.) 4to. fVillichn rVeathowii bistoricæ 
verifalis expeditio io Schyticam Jani Minoris Svemenain 
retorsionem , qua homo iste iiiiquam scriptoris gothici ma- 
lediceotiam adversus Petrum Parvum Rosæfontanum tueri 
laborat. 

(gortalen bateret: Nessapoli (Slce^b^?) Idib. Sexlil. 
1614.) 

89. (TL 37.) 4lo. «o anbre »filrifter af bet fore^ 
gaaenbe ©frift af VO\VU tPefl^ow*)* 

O^on oac en yrorffrffn fra Bofow { eriftft tWt, f. 1677, fom, 
cfterat (^ooe Pubrrrt oeb mange Unioerfttetrr/ fom i\X JDanmarf I60S, 

•OttOTiff SMffrift IV. 10 tW ranfff ^aanbfftift« i etotR'oIni. 

40. Fol. C®I. 9tr. 61.) Slats -Handlingar, rtirancle 
Daiimark og Hulland. I(i4l. 

41. Fol. Reseitii descrijitio HafDJæ. ^H 

42. Fol. (®I. Sir. 67.;) »crgcnfl SP^eS ^rieiteg^^ 

Stonscbreoe/ !7)oinme og anbre Xlocumcnter, benne @t(ib Debtom: 
meitbe, m. m. C®««" fra Rphjj ^agen iØiaflniieftn inblil S^ri* 
piaa IV. 1609.) 

Sil gob eg meget litfcli'g SlfiTrift, fom iibgier et tvtt 
gcli'p'Sinbi men ^ar mange tene Slabt. 39"n i>aa Siiw 
bet iRcfenhonfjmiciJ 23aaten mtb Utibcrflrtfl: Sril SRc 
fentran^ Oltefen. 1562. 

43. eOinb, fem inbt^olbet 31 gfltnle ticrfTe actpyffer, 
longetige ^ororbningcr eg Sreoe, meb flere IiDcumcntcr , uf« 
(Ireene i XVIbe ©ec. CEet celtfie et of 1296; bet filbigpe af 
1523. 

44. (Uben Signatur.) Sn ttvtre baitf! JDPttfortttlfe 
®uletingSs?oocn, fTre»et i 16bc ©cc 

éS, 4to. C^or Sir. 212.) Sn paa Danft egJaKnfor« 
fattet Pfltipifl Scfhicelfc puer epetrige, jTrcoet i gjlibten af 
17bc aai^unbrebc. 

46. «Scf(riVeIfe crer Friderki Quarli UbenlanbSreift 
fem nronprin^. 1692." (fleb SangcbilO ^aaai.) JRcifebejrtu 
velfen er paa !itybfl. i^ Dg fliotbc 6rr (t etaflt fipttt fom lutinff {lofpott n. nu ^a 

— livm nor 6an S»(ctot etb ^xtlufcbelm) blto gift Ifill mrt en 
nbclij 3(Mnfru %nna Spattf, ofl nabiliKtct of Sttiftion IV., fom 
CQioa 1619 aflagte bam racB (t Sanonital i eiinb. »Qnbilfanbt ban 
far Conirs paUljiius 09 Pucli liiirralui, i^btt ttå b^nt Sitt* 
for at nart ittan maubdisc.* C SBorin. PrciNn II. !>?3:. (icc. 
o,li<DIoUerSi:iinbrialil. Tom. I, opcteTM« aUt tmn« lullnfTc SFrifi 
ttrj nwnbtt coenanfaetiØtriMffrifiiinpt 3cb. SKesftnius, (iwwf 
Hiflrilirr ojfaa b^oit paa JtitbintidønS iSibliolljdcr, er dteig tvflti 
\taUit fom btn SMnanfttic llialuria Ouuli VI. 4T* 4to. Inscriptiones Roskildenses. Ms. 

(2)etme Zttd Qbeø paa IBrabet er meb Sangebef« 
{)aanbO 

48. SyetifTe Qtntiqaiteter. flnno 1605i b. Ste Sun. 
^aa ZtteKtabet: førgen ftaafé, mpr. 

49. (K. 29.) at ^aonbflrift t ZXmxt tnbe^olbenbe: 
a) dtit af ^omwernié oø ffarl Jhwbfen^ ^fjlon'e. (»f 

Dlaaé fttxu) 

b. Sn Itben UnbeiDuéntttg pc^ lott SBefd^rtffttelfe om ®røtu 
lonb (og 3dlattb.) 

c Om ©røtilanb, ttbjfret>et af ben gamle ttorfle Jhotiffe. 
9L 1596. 

d. »ffofeit t^ell ^røttlanb.'' (8 Slabe/ en gammel^ flet 
09 tttefelig (Ettrfit)^@friftO 

e. »r@anbf(nrbtg Serettttng om t^en ®ronIanbéretfe fom ftmtgl. 
Way. 3 ©Kff fltorbe »o. 1605. aieyanber Se^eL" 

(Sr en meget lort @(ib^«3ourna^ )paa 5 ^tabeO 

f. (En fort^ ortgtnal gammel @(tb^«3ournaI ot>er en anben 
®rmilanbéretfe^ nben %ax^tal, fra 27be iDtat til 4be £)ct. og nben 
92aon/ men flret>en af ben commanberenbe (Sa))ttam felo* (3 
Slabe.) {>an tog meb SRagt 5 @ronI(mbere om(orb^ ^ooraf 1 
bebe nnber^eté« 

g. JBeffrioeffe ooer Oronlanbé ©olort. 

h. (in anben sotbtleftigere Seflrioelfe oioer famme^ ttStgemd) 
et gammelt^ meb fennen tegnet Stort« 

i. Chrooica Monasterii Sorensis. m. nu (tryft t Sangebel 
Script Tom. IV.) 

CtH @Iutntng nogle flere nbetj^beltge StyRerO 

50. (K. 38.) 4to. Florilegium historicum, primum^ 
coDtineos historiam quindecim seculorum a C. liilio Cæsare, 
usque ad tempora Maximiliani primi. — Florilegium histor. 
ueundum^ de seculo Luthera no. 

(St meget jttrltgt, ftint {Ireoet {)aanbflrift, (tgner mei^ 
ørt @tep^. 3o|^@te))(anti {)aanb> men ^and Sta^n ftnbcd 

10* M8 ronfFc {laflntpnfitt' i Siøctdolm. inflcnjlefca ; cg jeg tcrt t'fff, om ttt fan pnSft ti( te t^ala, 
fom fcrefinSe«. SBeb Sntfli af fhriiegium primum: 

Absolutum Rosloihi. Die prid. non. Mari. l(i£i. 
ligelebeS urt ©Iiitniugen af Florilrg. iecundum: 

^lisol. Wilebergp. die 12 Mai llUl. Exaratum Ro- 
rtochii Prid. Cai. Ian. 162:i.J 

51. llolifer ItoienkrantK nOpera theologica ,** i 6 
tpn« gjjlicHiib i en jiirlig HlffUrifl, (foori fintrtf foran i'IjieDeel 
55orf.'a ^crtrnit, c( meget oel fluftft flo6btri3oI. (forniotenth'g 
of ©int. be "JSoiJ, fom noeunefl i 9IperupS 8«. S. 502.) meC 
.£). JRofcnhanec« Sl^nctaplc. S2. Si "Jlergninenti! J^aontiTrift af dciiHE dnrprftretm«?' 
txgo og Urtebog |^aa 3^anfl, 45 ^labe i Duarlformat, ^iMraf 
bc to ferfle optageS of JRegi'Pcrtt, fom bog ferfl beg^nbcr pan 
nnten ©ibe nf bet fsrfic Slab. ©t'betne ^aee i Wlminbrli'g^eb 
38 9taber, cg ere limerebe meb ^orijontale fmici imellem 9{a< 
terne, fnnit bcbbclte »crti'cale Ji'ni'ct pcb begge iSnb« af famme. 
^laanbfh-iftet, fom (lenbdigen et vg"^'/ '"^ ben af migubgione 
ticbcntaonfle" Sobrr, antager jeg at cirre fra SØegpnbelfen cUet 
fprjle ^alrbeel af 1 Ibe Slartiunlrefcc. ©progformen er ogfaa 
noget n^ere, enb t ver (£t>ber, cg betler i'ffc ^eelt igicnnem faa 
toirect og confequent i ©(riprmaobcn, fom benne. J)ct (icrtbolm^ 
|Ij ^aanb^ift tunbgier fig ogfaa fom en n^ere Stecenfion, ei aflene 
pcb en goiifle forffieflig Drtjn af Slrtiflerne, men »eb en 3J!(engbe 
Silfætninger og betpbelige gpranbringcr, ^t>i'l(e t bct^cle cre af 
faabon Krt, ot man feer, ©ftiocrcn itfe btot ^ar tiHagt, men 
tuiipigen giott Meningen meb flere Drb og i cfttloftigcrc Dm. 
jTTipning, for at giorc ten tpbcligere. X>cnne SRtccnfion er tec» 
»eb blr»en betijteligt nfpfgcnbe fia ben !ioben^a»n|Ie Sober, faa 
gobt fom i en^otr Slrlifcl, enbfficnbt 3i'bt)olbef i bet dfentlige 
n(e|len altib et bet famme. 35fr finbeS imiblcrli'b atliEIcr i bet 
ftortljclmfTe 5"">nbflrift , fom fatte« i Dorf; og oinDcnbt. 

Sigefcm bet ferflna-Dnte (ber i 3111 (lat UOartincr; minUb* 
gnpc i bet ^elr 142) ei tt IBibnc mere om Ubbrebelfen og ben 
oprinbeliøe S<efFaffenVeb af ben $ienri1 ^arpefheng tiKagte llrte. ^ 

»vi Dan^c (ambffriftrr i Gto^otm. 149 

09 SflPgetofl, (for en 2^erf en banf! S;artetbdfe fra XIHbe 
%ax^* af STOacer de \irtutibus herbarum) faalebeé »ifer oøfaa 
bette ftodt^otmjTe {)aaiibflrift, It'Befom flere t^ngre $od o^^ at 
man tt( forflieOtge 2:tber $ar be^anbtet Sffhifterne af bet o)>$ 
rinbelige Srbetbe tneb temmelig S3t(faar{tg|eb* 1t>a jeg agter 
paa et anbet ®teb at mebbele 3nb^oIb og @)>rog)>rooe af bett 
^od^olmffe (Sobe^^ Ian jeg ^er fbrbigaae bette. 

53. (Et ^ergament6«{)aanbfTrtft t Quart af 3ybfTe flov 
fra 14be Slar^unbrebe. (Enber meb Sa]pttlet: Vm hethæ Bryn. 

64. (®I. 9tr. 41; nyere 3K) St |)a)>tré ^aanbfTrtft t 
Cttart/ 93 Slabe, meb boiiette/ oeb ^ne 8mter abf!t(te QTo^ 
tamntx, tnbe^olbenbe en banfl £)t)erfcettelfe fra bet I6be 3lar# 
^brebe (1459) af y>l). XnanbepxVLcB befienbte Itinerarium 
Hierosolymitanum O« ^anbflriftet er af en f^nberltg Sef!af« OSof^on be SJIonbetjflte (>loiitevillr, MtgnovilUnuR) oor febf i 
&. 2((bané i Sn^anb, of en qUHc^ Ølorgt. Romben ^ciqtfonfttn, 
%Mi potthfaq, b<i9bf b«^n o^foa la^t fig efrer Sb^oto^^te og ^attjis 
matiU 4>^né ?p't ril at (tenbe fremmcbe SScctenéfgnc brto bom til 
at forlabr fir Sorbrelonb 1322, øg ot begive [tg orcr i^rantrige til C^on^ 
ØantinopcL ^an tilbragtr^becefter i!fc minbre cnb 33 Tiat i Drientcn 
(boer ban formobentd'g [om Sorge fanbt pt Dpbolb), i 'patcrftina/ ^gppten 
(boor ban en lang Zih giorbe 2iencfte i @ultanené Jtngéborr); Qtt)is 
opteni Utahitn, |)crf!en, Titmmtn, 0. f. 0. 13&5 un^tt bon enbeltg 
fom en focmnenbe9)lanb tilbage til @nglanb; men maa b^oe paan^foc« 
labt ftt gffbrelanb, fiben ban 1372 (eUer 1371 ?} bt n I7bc 9?oobr. bøb^ i 
tUttiåi, fom b^né Q^raojfrift ubm'fer (•Virnobilis, Dom, loanntå 
dt MmndevUU^ aJi«8 diclus ad harbam. Miles, Dominus de 
Campde/) (3t>f. b(. H, lo. BnUi Srripfor. illustr. Bri. 
taoni« Cafal. Bas. 1550. Fol p. 478. 70. Tas. Ondun 
OMBin. de Script eccles« ant. Lips. 1722. Fol. p, lOUS— 
94.) Seffcioelfen ooer bane 9ieife i OrifRten/ fom \ian felo 
(fot \iax>t forfattet baabe paa Satin/ ^canflP og Sngdff/ er betpbes 
ffgt flrtbre enb SBreibenbac^d befienbte SReife til bec befiige Sanb 
(H83— !484) mm of langt ringere ISsrbi i geograpbtf? og etbnos 
gropbiØ ^enfeenbe, ba ben er opfptbt meb urimelige og eventprlige 
Opbiørelfec« Sntiblertib bor ben (maafPce netop berocb) giort uais 
ntobclig Spfte i aibre Sioer« 9Xan b^r fra bet 15be 2(arbunbrebe 
Sfot^caige latinfCe Ubgaoer, i4to, uben2(. (B. Ref,.) ogSlrpfte« 
lleb; og en Ubgaoe. 3ioo(I. 1483. 4. ^aa Stattcnff erbenubgioet 150 JDanfft i.9fln^|Irfflct i Bterfftolm. 

fi'U^i-t, bcr ci fan ^ortlatti aaierWbtt, mi at bri er en Sam« 
tneiifxlning af to feriTicQiV taniTe Docirfættelfci: af famme 
©frift (fra 145fl ^ 1535). Iict cr tiKiV fortuntet, og ter 
ftiilct en Sotoirrinfl ©tet i S^'fl'" "f Sapitlemt, bi^proeB i 
eet af biéfe (c. 4.) muefigen "cget af Sterten mangler. Fol. 
I. og 2., cre licnteligcn (freunc mcb en nntcn og ntjcre ^aan» 
cnb dit Bet øorige, og ^aue ifte bc fine ?ini>r/ ^rormrt Go« 
lumnerne pan be oon'ge SPlabe ere abfTi'Ite og omgionf, foa' 
libt fom te meb ifisbt ffrconc gjubrifcr, eHer Slngiodfen af 
eopitrfrneS 3iibl)prb og Sat. ^iflfe to 931atc i'itbbefatte te 3 
fptftc Sapiflcr og fflcgjuitclftn af tet 4be. Fol. li — IR. i'nbe* 
^oltf, i 3»Ige Oserffrifternc meb JRobt, Cap, l.-J— 22; Fol. 17 
^erer ubtn Zntl efter F«l. 3 og til 4te UaiMtel. Fol, IH — 
27 inbi^olbc Cap. 5 — 13. Fol, 28, anten Sofumne inttil Fol. 
y:i, 11, inteljolt* Cap, 2 * — 50 uben Hfbrijbcire. gelgcnbe ©prog« 
IjroDet »ifle tiQigcoplpfc^Qanbflriftetfl Jorfattere og Sliber; 
cg oi erfare ^eraf at ben irttpe og i'ntereflfantcftc of be to Doers 
fættclftr (Mb 3JIiin[cii Die 3atol>fen t @raabrebreffflo(ifr i 
3I(r(locbJ, fom paa to ffllabe nier ubgi»r ^ele ^aanbflri'ftef, er 
fra 145!), og faale&eé omtrent famtfbi'gt meb ben banfTe 9Iiim: • 
heaiU fra S^ri(lian I. Iib. 

Fol. I. a. Cul. 1. oHer brgynness een bogli, som man 
kaller veyledher all pnglandh ok tol thet hellic landli som 
ihoriisalein i liggher, och sydlien tliee nndrc landh paa hyn- 
aiillie mxretli, liwylken som fOrst worlh giorth i ei'n sladh 
som hcedlier LcodiL-ia punne galische moul afT en ridilherc 
som hedder iohannet uff matulewi/lle, sar elTtlter gulz byniti 
Iwseime Iry hundredæ ok hatll trcdicsintz tywce och paa 

i gSailonb t I8i), (B. Rp(j,) i Solopa 1488, forufcfn 5 onbre Ma^vix 
fta tit XV. Harfcuntn.tt J491— 37; (Bi-ntjio U96. B. Ri'ij.) 
e^ C B^nt fra 1501— ITidT, ^na Span(( iibtom btn i ^alnicui 
t4S8 og IMO. F-.1. ^aa gironfM Enon 1180 09 r487, fvruBcci 
fire ftnfre Uftflsotr, Ijooraf ten (Jolte i 6991« I->I2. 4. — ^a.i S n« 
etl\t (I boilFd Qvxvi Sagtn (niiglt tar funbit ZafttO >'r btn 
liMiqltc Vb^aof. 8<!n^0l1 (Winrbyn iW WurHr) I4!l!). Oitt fitM> 
flftf eiigtllTf UBgoutr naac Uqt ha I'kW til 17*7.— yaa Scbft tre 
bt 10 irlb^i Ubgaotr irQtK i Ku^ebura IIHI oj 1)83; fem ftntkc 
6tra(bura 1184— ifiCRj a ben fib|lt i Jonrfutl 1580. jDan^e ^aanbPnfter i etetiioim. . 151 

tbet fæmpthe, ok sydhen ey lankth ther cdlher wor hun i 
Ihcn samme' stædh om seth ponne latyne, ok nw ar eiHher 
gutz byrdh thusene ok fcemhundredæ ok trætywe ok paa thei 
fierde wor hun seth aflf lathyne ok paa danskæ ad een he- 
dherlik clærk, som hedher hæv' Pædhær Haræ i roskylle 
biscopess dOmæ:^ 

^w»e af Cap. 47: (ben cp&re 0»crfætteIfe af 1459.) 

Af ten 6å åom bracmannorum hetctr^ oc andre 66r. 

ca" XLvij, 
Nw tennæ forscrefnæ 66 ligger hoos mith udi presbiteri lo- 
hannis rige, oc tet falk ther boor te æræ hetningæ, te ha- 
fuæ een god enfolligh naturællc leffneth, te æræ ey girighæ, 
ey hofferdigæ, ey awensyugæ, ey wredhæ oc ey ouerflodigæ, 
lee sweriæ ey, te lyuæ ey, te suigæ ey huer annen, te 
giOræ. arbeydæ roeth theræ legomæ, te hollæ . • . thet bud 
at te giOræ huer annen som thc hafuæ veilæ, the bedæ tit 
then gud som alting skapt hafuer, oc hobess at fa afl han- 
nem thet paradiis som oppa iorden ær, te ædæ oc drikkæ 
lidith, forty lefuæ te longæ, nar nogher afT fhem giOr emodh 
therissedher eller low, hannum bort visæ te genesten ud afl 
landit, oc efller thy at the lefuæ udi een retliwiss cenfollik 
lefnith, ty fa tee aldræ pestilencia, ey orlofT, ey storm, ey 
huDgher. 

©(utttrøøen af ^aanbflrtftet* Fol. 93. b. 
Thet er nw pa trediæ oc træthyuæ aar siden iek udfor, oc 
jek er nw udi thennæ for*** stad Leodii huilkin som ligger 
fraa thet engelskæ ha(T too dags ferdh, ok jek hauer nu 
vesth spurt at te too for^* konungæ ære nw vell forlictæ^ 
thy faar jek nw heem til england, oc vil melh gutz hielp 
hauæ oppa minæ alier dawæ roo och mak, oc tiænæ then 
almektistæ gud til myn siælss saliched, som mek oc allæ the 
som hannum froligæ tiænæ vell gifuæ evigh fred oc glædæ 
met sek udi hemmærigiss rigæ. Amen. 

EæpUcii libellus scriptus per fratrem Olauum 
laeobi ordmii sancti frandsei Quem fecil scribi fror 
ter Johannes Michaelis gardianus Neetuedensie^ Anna dnj Jtf. c. d. 1. nono. In profesto assiimi 
nis \irginls slotiosp. 

55. (øl. Dir. lo.) gt^&aonbiTriftiniiort, iiitctnjlbcnttl 

a. €« nvere tanff Doerfirttcife tftcr Pntmen af 3ol7'^"i 
de Vnftl1^eviIl^6 Sleife til tet ijellige fanfi i 91. 1355. 

•?If Æatine omfcc paa Confft, ?lniio C. I58t.> 

^oanbcn er meget }tnli>). 99o(|cn, ber 1601 eii 
of ^alle $'>■<!' " int&untcn i famtibigl i^iub. 
gSoaPbcn of ÆitelHalet Idfefi : 

•etiPDic "KiclS Keffrtnfan (r mil -Uaffn, 

SiiB Dift mlfl iiff S'oqtn ti>iffcn, 

711 itg nm.i Itffuit ecb tlFft Qlub. 

Stqctt tannom od) bDlt>( IjanA 'Sut. 

(Vub bitlpc mif) pdd btnnt Cc 

Srli.1 at Iiffiit, nd) t»( tiit bet.' 

b. (Sn Ub(trifl of objfiBiiic gamle Sfrilicntetfl ©pøer 
nogle Slogé 8^"/ fom mrt bctæbnct ^aonb ^aoe i fotbumtf 
%ib utfarct af biéfe nortli'ge fianbe. 

c. iSegifler paa ^errer, ggrftcr og j^jrftinber, 03 anbre 
fpuer, fem ligge tegrnenc iiSiiigfieb, @ure og Mntoctfloo. 

56. (K, 47,") cprtmmel banfT Sanilinø uf riincbe 

liventyr; et ^.lanbffrift, bet \far betgbcli'g ^nlcreéfe, baobe foe 
©l>rrg^ pg Jtteraturfjijlenen, ta tct ptcrligcre befhjrfer beii ttr« 
farinj}: at man i T^anmarf og @t?ertige bar tiaot omtrent 
be famme af SHilbflaICfrcno ffitienlvr, bearbeibebe i rimet 
g o r m , og at benne ^ax rixtet nitflcit ben felofanime i begge ?anbe. 
Vit er en ^aiiiiVa Sober i Dunrt, (trepea i S'lutm'ngen 
af 15te eder Segijnbelfen of l6Cc 2Iar^nbrebe'), ^eelt iijieiu 
nem meb een ^aanb, af folgenbe S^l^^ol^: 

1. ffronifc v^n 5BctS om Kong Strtiie og fleifer ÆarmLig. 
nu». (Sgenllig er teKe Si'ent^ret om ^r. ^van og^r. 
@ai?ian, (om fortocllcø af tii 9tiEber oeb flong SiTiud'ø ^of). i><^d 'JPiTi fintre onKalt oq ExlTrfucl i !R. SRo'rup« »Sfdfie tit Stoiftoln 
i :iae(nr ISiO og 1NI2*, Jttbcr. IHI6, &. W og H^. I^t mtb* 
bKlttUbbeagcrtfogiftensiitan'ar atffrtonti oj neglt af Sigrtnc lior 
9tO(ri>P gfntt onbct Cctr^tifict. tnft bc, fon) finb« i ^aantfttifht. i X>Mftt ^aanbfhriftct i 6roct(o(m« 'S3 

ZH ®atnmetiltgmiig meb onbre bonfle og foenfle $aanb^ 
firtfter af famme 3nb^oIb/ mcbbele^ $er be af tntg ub{fTet)tte 
@))ro9)>reoer af bette og be oortge Soentpr t ^aanbflriftet; 

3 Sianben paa I^e ®tbe fiaaer ot>enttI {Irft)ct meb en 
banfl {)aanb/ fom bet fpneé fra Seg^nbelfen af I8be @ent(uni: 

nOm Kong Artus og Kegser Kar o lus Magnus.''^ 

l^e @ibe« 1 NafTn fader oc son og then hellig andh 

Yil iec meg tage bere til bandh 

Fromme saghe fram atb fore, 

Them til skicmten, som thet vil bore, 

Aff Ihe verdugste kooger too 

Ther man hawer hSrd saffd fraa, 

koningh Magnus oc koningh Arhu^ 

Til dygdh oc ere vare the viis. 

Artas var ien koningh aiT engeland, 

han wand rom meth swerd oc brand. 

Han Yar Rejsser ther meth ere, 

Oc frelste engeland af hoghe kiere, 

Af then skath, ther romere giorde, 

War ingen ther hannom krewe tordhæ« 

Annen var Karl magnus koning aff frandsz, 

Thet wil iec seye eder til sandsz, 

Mod hieden mend for kristen ath stridhe 

War ingen frommere i the tide, 

End bode thesse herrer, iec seyer eder fra, 

The hawe thiere fromhet bewiist saa, 

Atb ower alle werden gonger there loff 

Hware herrer oc fyrster soge boff. 

Roninge sonner sokte ther hiem, 

herluger oc grewer thiente them« 
2besi ©tte. Hidder sonner giorde och saa, 

och alle the weder komme moo* 

1 thenne koningh Artus hans dage 
' Yvar sterkke kiemper, som liweth torde wowe 

For riderskah oc for fruer ere, 

thiss werre the nw ferre ere, 

for frwer loff wille priis winne. 

Man kan them nw neppeligh finne. 

len salide megh thet jech wil seye, 

Och tock (tddh?)0 megh thet jech wil ey tije, OjDct ftbPe ØoaPao er omffrcoct og mrøct utpbeitat. t5i Eflnfft ^aanbffdffcr i Stcdtto'.m. 

Om jen rider Ihen edclislo mandb 
i hans dnwe man cy tiilii^h fnndh." 
©(utnmgen af trfte Suentijr. Fol, 101, b. 
Nu liaver jech sawdh b(T Iwan 
AU hwadb jecb a(T hauum skrcweth fand, 
Oc aldicis iiithct lawdh thcr lil, 
Isdhe veræ huw [hct ey tro wil, 
liilhct lodh jeuh tber erihcr slaa 
Af thel jech sLrewelh for mæg $aa. 
Tlia (wsitidh viiither Irj hnndrcth aar 
sidhcn gus3 fuds^els lim« wor 
och thry aar lil Ihenne tim«, 
wor [lieane bogh giordh lil riinæ. 
Ewfemia dronoiagh, Ihct matte i Iro, 
lodh thenne bogh omwindliæ saa 
afl walsku! Iwngæ och pa worlh mail, 
Gud nåde Ihcn cdlæ frwes $iel, 
goin droaningh ovet Nniigæ waræ 
mcdh gudM nadæ i XIII. aar. 
Nw er thcime bogh lil ændhx, 
gudb han os sin nodhx sende, 
och giSmc hanum ther hin næ giorde 
oc alle Ibe (her bogen hiirdæ 
bemerigis glædhæ for Ihicræ modhæ, 
och frelsse os allæ fra helnidts nSde. 

Eereffet: 

„Om Honij j4rlus i Engetand.'* 
(DoetlTtifKn mcB btn (ammCi niw« ^jonb.) 
Fol. 102. „Elh ewentjr iha begynues beriB, 
Willæ i horæ hwrx Ihcl æræ, 
Iha ma I bæræ Torslandlia! 
hwadh the halTdhÆ ther lil handhe, 
Ihy air konningh Artiis seje kwnne, 
I hans daghe man thcl fwtine 
thet man inghen hcrræ wislæ 
meræ ænciiljr alh fræslx, 
Iha willæ giidb hanum bedhen kalla 
borlh fra Ihcnne wcrdheu allæ, 
Konningh Arlus Iher iec mene, 
then ede læ stolle, then rene. 
Tha letTdhe Iher eflhcr hans tidh 
ridder och swcune, the wariii blidh, i engelandfa ocb i bretania 

i franckerigby ocb i Ispania, 

I norroandy Iben same tidb 

War jen bertwgb biedbe Frederik^ 

han war tro ocb tycteligb, 

for bans troskab blef ban rigb 

Oc tber fur eres ban i bemerigb« 

Tben tidb then edelæ bertwg Frederik 

leffdbe i werdbcn sa 5ncke1igh 

tba skiedbæ saa pa jen stwndb, 

ban redb atb jeyæ i jen Iwndh.^ Ae ^). Sober Fol. 143. a. ^Tbenne hog som I bawer bSrdh 
Tben bawer Kiesser Otte giordh, 
ocb wenden aff walskæ i tijskæ maal, 
gud nåde then ed læ fyrstæ hans siel^ 
nw ær hwn wend i staked timæ 
jen annen tid sat i rymæ 
aff tysk ocb i daoskæ twnge^ 
benne maa forstaa bode gamlæ ocb vnge* 
Tba M. wintre ocb try C. aar 
syden gusz fodelsæ for gongen waar, 
tber til jet aar ocb moned to, 
tba worte thenne bog diet saa. 
Jecb wil nw bogen ænde, 
gud oss sin nadhcs sendbæ. 
gud-gywæ them allæ som bogen borde 
ocb sa then tber hinne giordhe 
giede for vdben all ændhæ 
tben tid som os skal doden hende: 
Then henne skreff bwn safTde ocb saa, 
ocb tber till seye wi allæ jaa. 

Amen« Fol. lOa. b. — fol. 119 a. y^Om Tludrik af Bern^ 

Eth lideth spel achter jecb atb skriwe, 
tber man maa tidhen met fordriwe, O^erte er Øeøpnbclfen af iDiøtet om ,^ctttta greberif af 9{ocs 
Rianbie« fom ®. fB« ®umffliu< ubgat) (€Sto(t$. 1882} af bet hu 
ftenbtc 6tocfbo{m|fc 4>^<tnbffr{ft (»iDrotnfng (ihip^io« SBtfor««) 
jDcn foenffc )Doc(f<rttctfe er (aabe otlbce , falbfl«nbiøm øg mere correct* ©anJTt tnanttltrifict i Siorffol«. om noger wndher i Tonlom sViedJæ, 

i hwilkcii man llii^t lyster alh wedbæ. 

Fnr wor herræ hans fiiilipls aar 

fiitd mange vndher i werdben war, 

slorx m<'n<lh ocb myghet slerhir, 

bode lilant lege nicn och saa klerla; 

Kicmper som myglict vuder mon driwe, 

hwilkrd jcch Wnn ey heræ alt slri*e; 

dog Wil jcch ekriwe jet lidbeC spil, 

ee hwcm som lyster alh \yAe lil. 

1 lumbardy thcr stanilhur jvtb bws 

hwilked man kalder bcrneclwi ; 

ncdhen tbet bws, jecb sandhe fra, 

jcn slad sum knlles wirona^ 

Ihel hws otte jen konnirig rig, 

slerke dydtrik aff bårne ban kailed seg." 0. f. I 

(Enbet meb gortsQingen pm, ^pcrlcbcfl Rcng Ditml tog »L*«! 
rin then lidle mano Dg fli^g ^ant j^iel „mod jea stiea.a) 

Ful. 119. a, „Hwad Ibc siden mo'n slaa oppaa 

tber wil jech intbel scys Tra, 

pa tbcnne lid lade [bet saa weræ, 

gud vndc os saa al lewc heræ 

Ihet wi matte bemerigy faa allnsamen, 

tber til seyc wi allæ Amen.'* 
(890 SQtr«. trtCT ben mtb røli^jnt utfalK XcUinj.) 
Fol. 119. b. — 14G. a. 

pOm Jomfru ConsUmcianobis.^'- 

„Elb cwcniyr wil iech scye fra, 

ee bwo som Iher wil lydhe aa, 

af jen mcctige konniiig rig 

man finner nw icki mange stigb. 

wed jcn slad hiedc conilancia 

(her laa tbet slot han bodhc appa, 

toltr konger jcch wil afT skriwe 

Ihe matle banum allæ skallen giwe 

och skulle hanura til tienisle wa:rn, 

tbet wil jech seje for sannen hfere. 

Tba hafTde gud tbet fowetb saa 

hans dronning kunne ingen Sonner faa, 

dog bafTde han mange doUrc oc weue, 

som war fawre oc mygbol skione. jDanfPc .^anbfrdfter i etod^otm. 157 

Tben yngste datter, om 1 wil wede, 

eonstancianobiå mwn bwn hiedhe. 

hwo war sa wen tlien lomf nr rig 

atb ingen tbe andræ war hinne lig, 

bode i neme, oeh sa i konster, 

for allæ them war bwn jet blomster, o. f* t>* 

Snber Fol. 146. a. meb btdfe Smter: 

^Thenne bogb worte dikt i rym 

aar efftber gusz fodsds tim, 

tbet wil jecb seyé obenbar^, 

twsind oc iiij (4) bwndret aar 

firæ «indf tywe pa tbet fierde.^ Amen. 

Fol. 146. b. — 168. b. 

(Dm en fioitge t fiolen og en ftoitge af 93e^men.) 

£1) Naffh fadber ocb s5b ocb tben beltgb and, 

vil jecb nw tage mæg til band 

jet rim for eder atb seye 

bwo tber til wil bor« ocb tye, 

ocb maa seg inghen fra mægh wende 

forræ æn bogen ær læst til æudbe. 

] polen var jæn konningb rigb, 

bans dronning war mygbet dygdelig 

meth tucbt ocb æræ i allæ sinnæ 

hmd war, tben edlæ bowske qwionæ. Ae. 

Fol. 168. a. b. 

^Nw bawer jeoh edber sawt fra 

bwræ tbe lede tbieres leffhedb gaa. 

Tbenne bog worte dickt ocb giord for snyme, 

Oor effler gusz fodclsæ tymæ 

twsind firæ bwndret ocb firæ sinds tywe 

pa tbet tridiæ, jecb wil ey lywæ, 

tba worte bwn fyrst skreweth ocb giordb, 

som 1 allæ bawer seet ocb børdb. 

Hwo bans nafTn wil wede, 

Jep Jensen mon ban biedbæ, 

tben som bogen satte i ryme, 

Gild Yodæ bam roo ewinnelig tyme, 

roo ocb giede for wden ende 

Gud ban os sin nadbæ sendb« Diinfff ^aontiTi-it'« i Stoctftoltn. och rnde oa tiicr aih lewn saa 

Ihel wi maa frj-gd i bcmmerigi faa, P. f. D. 

Fol. 169. a. — 200. b. (men eft« Fol. 109 er utflaaTct cct 

cOet to æiote.) 

ffioentijrtt om gtoretf og SPtanf jeflotcS. 
(Sinttt CEtrlTriff: ,f7or« Bo*..) 

Fol. 169. a. Som jeg i Bogea skrewel saa 
och eweriljr the seje fra, 
jeii hiciJae koniiing Tour melh brand 
alh Sie sancte jacubs land, 
thcl itor jen myghel mokdig mand 
fean atf applcs sa hkilhc hati. c. f. V. 

Fol. 200. a. b. 

Nw hawer Ihcnnæ diclt jen') ændæ 
gud han oa sin nadv SKnde. 
jEicfctnia drotuiini;h i Iben liatæ 
lod sitæ Ihinnæ bogh (i fima:)'') 
liiibetb furrs hwn dtide 
gud frflsæ hinnæ siel aflT mJide, 
saa och Iben (her hitinæ gi orde 
och allæ Ihe thcr hinnæ burdet 
re tb Anger och skrefTIcmal 
hemcrigis gtcdæ Iha longe wor scl, 
tbet ladæ os gud i licmerig hændæ 
Iber Icwcr och slyrær for vdhen æode, 
Iben hinnæ skrcff hwn maa och saa 
thcr (il seye wi allæ jaa. 
Amen. 

faa fintet, bag i Sogen: »Seuerenn SJIunbt Ijb OSaaltbtj rontptnmre egfaa ontcnRtM i bmnt Yfffilft: 
,iAt noQcr turde lurQ lene bcaUnde.*' 
„Al liiQ wille ■« 8iiineC[ne(in9)liliBe6li«ic."o. f. fr. 

Cir«6oi>(bet a btnn* ©((iucmaabt (b« inaenRtb« focttsmintt i 
©&(m(nj 15" rnjfK Ubgaot af gloctS,) olmitibclifl i $oanb|Irifi 
Icl (f. fltrf QxtiBfln cptnfor) og tObtr, ligdom flere acal i 
Iboscupbitt'. bin paa tn jvbft Strlixr. 
<09t Iltitt Ølgftr af Slibtt R tKr afcicd. f.fr. 
i ot» ■ tbanftt «^anb^tfrec i Gtodt^olm. 159 

fJaabet bfeSSIab: rfScnseSog ^n tntg i>tnxit SRnnbt 

S7. (K. 45.) 4to. JJaiifl! fJapfré^s^aonbfWft, fra ©fat* 
mngen af 15be eOer Seg^nbelfen af I6be Sar^tmbrebe^ ^Dté 
3nb^oIb er: 

a. (En Scegebog eOer Dtcetettf/ mbbeelt efter SRaanebeme og 
be I bem regterenbe ^tmmeltegn^ beg^nber meb 9Rat og enber 
meb ^December og „Pisces^: 

j^Maius er ten femte maanedh, taa skal tu late tegh badh; 
fir taa goth drik, fTeneke och malOrth eller saluie och isop 
ocli lofTuesticke, thet gafTner. Item tag flenicke, agermoniam, 
betoDlam^gammander, ieraueth, væybrede, atike, popele^alandh, 
ter medh gdr teg badh i iij daga, om tu esth siuk holth teg aff 
alle flugle kioth, æth kyruell, mang tio math met ætike, tag 
purgacionem, æth ferst lamme kiOth siekt eller sudet met 
stike eller salse, eller getekOth, och teo salse skal tu saa 
gOre, tag ij ell^r iij bladh saluie, rute, ffænicke, perselie, pe- 
per, huith lok och ætike eller vin och blommen af eth harth 
4^, Theth stOth alih til samman, och sy thet igenom et 
klæde, och lath lithet salth ter til. » o. f. «)• 

«£eo er thet femte Teken, taa er goth ath plante træ, 
taa skaith tu icke late teg blodh, thet tekn regerer huffuodt 
odi magen och thet ther till hOrer, 1 theth tckn skal tu icke 
bære naagen lækedom till thit hierte eller tin mage, och ey 
skal] tu tage purgacioném i theth tekn,» o. f» )>• (16 93Iabe* 
Koget fotité/ maaflee et $ar SlobeO 

b. £t>mtyr om tlong Krtuø (cøer ^ertug Sreberi?) "fa^ Slitm : 

Thet æffuentyr thet boriæs her, 
Yelen i h5re bure thet ær. 
Thaa maagen i her forstaande 
huad thet baifuer ter till haaude, 
The aff konung Artu$ sige kunne 
om hans dage man (bet funne, 
ath man ingen herre viste 
røere æuentyr ath freste, 
Tliaa thet vårs herre velie var 
han skulle ey l^ue flere aar, %)mM^ Jr^m er tea icg mena 

a«« JKiHe ^nU r«ne, 

:bm Jiwicik theC siouæle (mnbe) borth 

aMT (Sra naange stolte orth 

voctk riUdere ocb fnij^er sende, 

ttet tog thet en ende* 

TlieC tro hans riddere og ander mæn 

alb kuuuug Artus lelTuer en, 

Taa ey allh met konung enæ, 

Ther ieiUe epter riddere och suæne, o* f. )^ (3t^f* 

c 9t ^hcntpt om ©ampfon. O' ^rofa.) 
d. ^9€»i9t om Dibred ^an 93ern. ($rofa.) 
ew **(S9CBityr om eti 9)laitb o^9Ii^ber^ o^ ^tt^ Xungulu^." 
Ctrofa.) 

aSL (®L 9hr. 12 bO <Et Onartdnb, tneb satntnel ^n't^ 
luUKttg^ fom tnbe^olber: 
«. St langt plattpbfl Z)ist (Stfjlrifien fra XVte Sar^. an« 

tal ^li^balO 

h. 9t anbet plattybfl Digt^ meb otrftt) @frift/ 03 Sarétallet 1541. 

c.St ylottybfl 2)tst om SugTfne/ meb Sur{t))flrtft: 
Rir begyndens de vogele sprache, 
Velle Nots mag me dar wt marken, 
Ynd nemen dat vol in de synn o. f. t>* 

d. 9t plattybfl Z)tgt mob Sylben^ { eti Samtale tmeOem en 
(^tm 09 ^ant @oenb: 

^Hir na volget van deme Drencker.^ 
tiCigcmcb »og(c anbre f>Iatt9b{Ie Sager, (i^ronologtfb* 0)>tegtte^ 
fcf m. m* 

•^ Krøitih iprofa om Carl tlTagnuø og f^ne tlormper. 
(14800 llbctt Ooerffrift eller Sttcl^ omtrent 79 Sapitler. 
Segynbeif en : 
1 Frtakerygh war en koningh som heth Pippingus^ hans 
Huafru beth B$rika^ tbe hadde en sOOn heth Karll, Ok ij 
dollhra, Iheo «ldr» heth Gylow, och then yngre heth Besilet, 
Tha Karl var xxx^ Aar gammel, iha bleff hans fadher 
Pipping dMh, eo ddl af Pippings raad iville forrade Kar!,. 
GimIi tiigel kom til haonam ok warede hannom ath. &c. Seg^nbelfen of et Saf>* fol. XI. I^ber faalebe^ : 
Vdger Danske hiolth wyt en skow meth M skiolswenne^) ok 
smodrenge, ther kanf AIofd (c?J som flydde med baneroth, 
tha sade Wdger til synæ men, thenne forrædere hauir flyt 
fra K. thet wille wg hæflne pa hannum. Ae. 

@Itttnmgen af benne llrentfe: 
•Keyseren for till Pariis, tha wor keyseren Cij gammall. ther 
æfller wort han siwgr i Pariis, pawen och alle hans gode 
roen kogime till hannum, han sade till them, ieg ær nw 
gammell och siwgr^ ath jeg hafluer engen mackt ath stride 
rooth hedningen mere. Thij bedher ieg ether ath i tage 
Lodarius royn s6n till keysere i myt steth. 800 giordo 
Dauit vrei salomon syn sCn, ther sade alle ja till, iij Dage 
ther a^fter worth han wigd till Keyser. Syden IdlTde keysor 
Karll meth ære: then samme nath keyseren d5dhæ, sat sanc- 
lus Egidius i eth ærmethe liws ^), han haflde waritt keyse- 
rens skrifltefader, Han soo mer en iij G diæfllæ, han ma- 
nede them oc spurde hwart de skulle, the sade wij skulle 
fare och lage K''* Karls siæl, sanctus Egidius sade, iog 
biudher ether undher ihesu christi natin, faren then samme 
wegh igen som i fore hiilfa, lithet ther æfter kommæ diæflu^^ 
lene igen, meth meget skrall och thutede som andræ wIlTuæ 
sanctus Egidius sporde hwat them skaddhæ, the swaredhe 
keyserens siel war pa wegskolen , ther kam then hofl'ueth 
Idseæ Jacop som i kalier apostel Ok wp fylthæ andræ wæg- 
skolænæ meth sten, och keyserens siel war so iætth atth wii 
wistæ icke hwort hon blelT, syden fore diæfllænæ syn wegb. 
Tha keyseren war d6tth kam Twrpin ærchebiskop oc mange 
clerke meth hannum, och smorde hans krop meth balsum oc 
kiedde banoum i kostelege kledhe oc satthæ hannum i kir- 
ken wndher alterit x)ch lade hans swærd Rosne ner hannum, 
æ satte en krone [pa hannum], och offræde hannum sy- 
dhen alzwoldig gud i wold, som lefTuer och styrer for wdben 
ændhæ. Amen*^ ^iiørff SMflhrift. nr. U i8S r4a{ft*:&aaDb^'ft(T i Sk(^«lRi. 

„Vt Aftir gll^5 £716 Med lx\x fi\nae marie mag^Alene 
fifften i barium." (©»rglum Rlcflfr i ajcntfpéfd.) 

^JtnblFrifltl iat »» mail, mtb 2« pg % Efnut pua 8ibin. S>t 
ftt^t 3ai>iiil([ ((I itH ultltiDnc. 

59. (.K. 4.) æt gmnmcftanil ^Hmntftrtft i golio, 
Wbe Sot^ntrebe, ^ciS OitCfiPlt er: 

Ful. 1—90. (En banfl Stpnilc, inbtil 1296. 

— 21— ai. (5n SBofl om (cMe ©lene. »egijnbtr meb: 
"^if/iaman heOhnr rn steeo, tlier hittes a yderslæ Indiæ landli. 
ThiPD sleen (ær) IramcTst i tall dyglælige stene, han a?r at 
siwn fagher sosom crtstalle, oc lygh at !ydh sligdh iern. 
Æn maan Tunnc harinum ickæ stf>ræ æn een heslæ nyth, han 
ær toch mecliigh at ierii maa hanDum icke skadhæ ok ey 
Bytideriiugge, w ten han wurdvrlagt innen lictbbuckebloiih'). 
((£nbcr euerll Fol. 27 mcb Gfiada.) 

Fol. 27— S8. fteøcnfrer om Se. 3ortc^im, @t. ?(iitia og 
3«mfru VTTaria. „Thet »ar en man i Isiaels folk het joo- 
cAim atr iudas slaxt, han var Bin eg)ien foræhirdæ, ok han 
Reddis gud mel mildheth i syne godgerninge. Ar. 

Fol. 39—40. fi,eø«i*e om 6t. ponele piitifel. „Voraa 
hærræ eglien deg thær sOndagh ær, han ær vlvoldh foræ alle 
dagE fotlhi at englæ oc archanglc glaidi$ aa haanum mer 
»n andre daghe.n *c. 

Fol. 40 — 14. „Af Sancle Margarele.^' 

Fol. 44 — 52. „Af Sanete Ktritine hennit jiyna." n'^liet 
war en Irma en hellugh mOe aiT Tyra, tlier hob hafd« til 
vor hcrric, at tiuu skulde syn tu&dom vighæ hanuum till 
tlæniste.B Ae. 

Fol. 62 — 56. „Af Sancle Cecilie hennit pine.'* 

•En stolt jorafruge het Cecilia, hun halTde vors horris 
ewangeliiim lialdh (fttrlct) vti siit brist, oc huærken dagb 
eller nat tha lot hun ey alT gudelig talen oc gode bOner.n Ae 

Fol. 56— (iO. „Af Sanela KaUrina.'- 

OScf. etttnbaatn i min Ubgooc af .^(ntit ^ntptrtrrngl ttti 
gtbog, &. 185, l)tet man 1 3iib$o[fi(i finter no^tii eiijbcC. men 
in^cn crbrdi I btl ^it in l^n^i aAtt ^vtm, cj mcrt UbfirligtKb. 1 Fol. (X)— 62. ^^Af SancU Luciæ pass.^^ 

Fol. 62—67. ^,Åf Sancta agne$}^ 

•Ambrosius biscup sændær qwædie till alle hellughe 
mMr, I skulle gladess oc drage til mynnæ huorlund Sancta 
agnes yar pyndh, at andre mOOr mattæ ther stirkes aff.» Jtc* 

Fol. 67 — 71. ^^Åf Sancta saphia oc hennii doHærJ'^ 
•Siden vors herræ ord vare predicket ofluer alluærilden, 
oc then meglæ keiinedom drogh men fra afgude dyrken oc 
til ath kenne gud drotten.^ Ae. 

Fol. 71—73. „ii/f Sancta Marina}^ 

Fol. 74—157. (gu Jhrømf e ^aa baiijle JRum om Rarl VTTag# 
11116 og om Rottø 2(rtu6* 

(93ea9ttbelfen.) 

I Naflfn faderss ok 85ns oc then helliger andæ 

Yill iech taghe mech (ill haodh« 

Forom sagher fram at foræ, 

them til glæhe ther aa ville horæ, 

AfT the verdughe konunger thoo, 

ther noger man h5rdæ at stghe alf, C^ettere fraa^ 

Karl ntagnus oc koiUngh Årtus^ 

til dygdh oc æræ tha vare the fwss. 

Artus var konniugh aff engelandh, 

han vaan Rom meth swærd oc brand, 

Han war ther keysere meth megel æræ, 

han frelste ok engelandh af horde kæræ, 

Then skat ther forwm romere giorde, 

oc siden hannum engen kræflue tordæ. 

Anner var Karll magnui konning af frans, 

och vill iech sige elher Ihet til saans, 

met hedne men fore crislne at stride, 

oc engen var frommere i the tiidæ. Ae 

Jhromfftt afbrvber neberjl Fol. 157. b. ^aattbfhtftet ^ar 
enbnu Ig rene S9(abe, omtrent af famme $af)tr. ^)>er @tbe 
^r fra 28—31 Serélimer, ofl faalebeé ubflior bet ^ele »el om* 
tmtt 2400 Sinter etter noget berooer. X>ttU oet i>e)>arebe $aanb# 
fki^ tt tnbi^ttttbet t et ^ammtUf omtrent famttbfgt ^erga^« 
ment^imb. 

CK. la) dn banfl a3t>Cobe)r i $oIrø, ftrei^en i 
ferflc ^lobcil af I7%c, eller ©lutnin^fii af I6be KuT^nnbrf: 
meb gob og Icefelig ^aanb og opn^oodft ccrrcct. 3i(tetotbrt " 
106 aSiftr; cg ben I07be tegvntt. ©e(te ^flanbj!rift et of 
mcgttt SJoerti, oq inbe^Dlbcr iffe faa ubi;ficii(te Sifer, cHct fiia> 
bamtc fom fatltd i feen ^Iperuvfte ttbgave. Det er benpttet af 
$T. ^tbliX^cfae SI r tv t b f on i ^aii4 y t)).'t^l't}c Ubgaoe af 
■Sirnsk« Fornsiager. iste^bDlm 1834—42. 3 fSinb. 8va. 

61. ..En SBiife SPoj^ alf^eQig ©lagfl. »nno 1641, 
ben 22 SHarlii." Sn goliant ^"0 362. ©iber men ^coraf fuB 
71 tre (cffccttite, og mbt^oICe tnefl iivcre 9}ifer. 

62. Fol. l&i éifiorie om ten Stomi«tig« S^rfli« 
Keifrr OTetanfcri Cfom frtl&ie ^C11 Store) Honøe i tllrtcefo- 
nieit S*^^eI, Heffiiit, '3Æ^er, tTIrtiit6oin, Evfl^er ic 9iu fsrfl 
a|f Svbflvn iobfet off peber peterfan (Bahlyen. Stniio 1584. 

CDebicetet, fiaa 12 goliofiber, af Ouerfcettercn fil ben ube 
»algte ftong S&ri(lian (e^nflian IA'.) Delicatienen er unber* 
(heMt: "Sfreffuit æti SBanblifiie ben Ifle ©09 3ttln 3. 
efter OnbS ©^rb 1584.") 

Det ev iffe <luxtitti; men en onbcn 5"!'''"^ af Kfeianbet 
ten ©tore/ ^cciom ben banfle Oocifcetter berttttT i fin ^eCicatitm, 
at eii fitrtug S I & r e f af SBo jcni „btfalcbe fin Siofci>ctijr at ubfette 
tcnbt af latinen paa %'^'t^t." — ^nn tilfeier: al ^an ^aobc 
hbet fin Docrfæilelfe reniterc og ouctfee »eb negle of bc ^pt» 
l^b< ubi ftietcn^avnd Uni»erfiteti „dc er af bennein til ^renten 
faintvfl": — ..^mlfel ^cr til irfe funbe jTee for min flore gattig« 
tom« efvlb, fom iffe funbe ubpane bet Jorfag, fem ^rtnten til 
trttt Biit Srbtite »ilbe ubfritre, cg iiobbeS brrfore til, benne 
tKJlorie fftiftlig ot offerere." Stfflriften er jiirfig. ^oa ©inbet 
f*iti forgylbl bel banfle og meflcnboiglfe SSaaten : mcb Unber' 
(tn^: Friafificus 11. og Suphia B. D. 

6S. Snfanne, en merfelig Jeg ubtogen af S^itelcn, oeb 
T. ^tuUn t)egelunb. prentet 1 RiebenM" af '^oti ^iif 
«*ttb I57S. (Sn jiirlig Ubfliifl, af beu irpfte Ubgnoe.) 

6A. ProK-rbiorum daniconim ei communi sormonis 
«M Jfc bmiliaribut Amjcorum collatiuiis seloctorum , in Ceo- k jDaofTf 4>iaiib{Mftet I etedli&Utu 109 

turlas (22.> redactorum SyHage, coITecta a Ludatieo Pouchw. 

1661. 1662. 4to. 

3nbe^oIber Hk iUt Orbfprog, min oøfaa 2:alemaab€v } 
eg brnManbt ciAeet ubttybeltge. OKan ^r^ font ittitnitf 
en banp £)rbf)>rQe^®amImg^ nbgføet af 8. 3« ^ o n (^. 16110 

65. Sn Slffbift af Cod. chartac Folio oblongo, inter 
Hss. A* Hagnæi No. 191. Fol. 

1. JDnt be foenfle Konger tnbtil Sari Jhmbfen* 
2r Snbeel af ben banfle ftrontfe t ^ebenbommen* 
3. (En fort Slitmfrontfe om @oertge^ fionger fra Snl I. ti( 
SSoygret^ 

3 øiyvigt utbe^olber ben ortgutale (Eobey^ fom er fht# 
»et 1492, efiar Sang eb eN JD)>tegnftfer paa ti Slab for 
i Sfflriften^ rnbeel anbre og betpbeltgere étftttt, Soentyr, 
et 2>{gt om @tabelfen (?), aiexanber ben @toreé {)t{tone 
paa @oen{I/ m. mO 2)et fyne^ at taxt famme SobeiT/ 
fom $r« 9b|ttnct 3- S. Stte^ $ar beflret>et t S^^^nnbrtn^ 
gen til {in Ubg« af t,En Syndares Omwftndelse'' (Snnb 
1842), fom ^an af bette iDtagnæanfTe {)aanb{Irtft ^ar nb« 
gtoet (Enbnn maa jeg $er ttlfote folgenbe to banffe {)aanb|Ir{f# 

ter af gnbeltgt 3nb$oIb t bet ftongeltge SibltotH i Stod^olm, 

»^tlfe ere 0)>tagne/ fltonbt mmbre rigtigt/ tbianbt 9lfbeltngen A. 

t Snttqntteté^SoHegteté 9)IannfTrif>tø^SataIog, eller MAndeliga 

BOcker och Kyrko-Handlingar^' : (A. 31.) ttOm Christi Pino, Upstandelse och 
Himmelfart:^ )faa 2)anff (fortiet ,"ibfle ubtrpfteHgt i Satalo« 
gen tilfoteéO I>ctk ifaa pergament t 4to )urltgt fireone ^aanb« 
flrift fra anben {)alt)beel af 15be @ecy er befect t Snben, og 
^r tilfort ben banffe 2)ronmng S ^r tf ti na« S)et fpneé faalebeé at 
o<rre ben famme Sobejr, ,,tnbe^olbenbe en Sommentar ot^er Cf^rifU 
Sibelfe^ fom i SoTge ^{yeru))^ 9{ciferi StcH^olm 18l0(ftb{f. 
1812, @. 187 j efter en ^aaflrift af C^rif ti an II. @ecretair 180 XianV ^aatibViiltrt t etort^olm. Scfpcr Srocman, Ifavit til&ert benne ^loitninf), og a| 
^tatiti ©en flong e(iri(Kan pat flienfet til 3o^anne, Mlbrei^t 
ean Oprffl ^lufhu. ^mftlcrtib cmtal« Wpfup bette (itjlnæonte 
^aanbfh-ift fem til^trenbe 9?i|jfl^i(ioric'grav6ni ^oltenberg. 

67. (A. 40.) fffin bonfT fflenncbcg cg ?«tier til ^pm« 
fru 3Ratia bg ^clgent." 4to poa 3'e'"9<"ncn(, gru ©ibfti 
©i'Ibe ^ax titt benne Sug, og ^ar peb Snbin antegnet fint 
SBprnS gebfil fra 1511 t;[ 1519. Tun ^ar uåret i 
S^ogn. ©abrtel bc la ®arbieé æitliot^ef. 9laar man gicnnncmiefcer Sortegnclfcn eoer benne Samling 
of ^aanbflrifter, orbfontmenbe banfl ^iflon'e og alcve Cileratur, 
i bet Stprfljcliuile 5Bifcliol6cf, til mon i bet minbfle finbe, at 
om ben ittt inte^olber »WærfriErtigfeeber of forflc fflang, etter 
VPonjfe ©tvtfcr af ben æigti'g^et, fem f. Sr. Sottemaré 
3orbebog, efler Liber dalieut LundtMu og Xnrrologium 
lunditue (S. B. Don. T. III ), bcr Iigrlebefl tecarefl i fi?cnf(e iBib' 
Iiot^etfr: faa gi'per benne Samling aå i'ttt ganfle fan nfi SSes 
rigelfer tiT ^i^oxitn of ben tibligfle ban(Te ?iteratur, i bet ISbt 
Startiunbrebe, og ubfijlter etter bejlurfcr cor fluntfFab om be 
ferfle fooge 3?efiTa(>Elfer for at bonne »ort 2:unflemoat til ©frifti 
fprog, i)vHU, fom ui cgfaa ^cr erfare, for bet mcfie (Tijlbee 
Rloflergeifilige. Tia bel, fem Siten ^at leonct ei nf banfte 
©progmonumenler fra bet lobe Slartjuntrebe og Decrgangen til 
bet 16te, oper^oijcbct [un er (idet og tarcch'gt; forfiener uneg- 
teli'g cgfaa be Éer optegnele og bcflreone en nærmere DpmcEr(>' 
fomlitb. ^oi Bore 3Iaboer, og naonligen i?unb (oeb JReuter' 
ba^I pg SSietg) er t ben fitfle Sib eaagnet en np 3eer for 
at frembragt og befienbtgiere celtre foenffe Sprogmonm 
menitr. Si bitle ^aafce, at ben 3ntereofc fer Iigncnbe gort« 
tagenber, fom i SI. 1S25— 28 »ar lesenbe not i Eanmarf, 
ganfTe er ubbeb. i<7 SBemoecfninder oDec St>m ®otlanh, bend Snb^ 

af 

i Upfafo. 
fM en (Iffodfr gforcrinbcing of C ttlolbccb. ^orcrtitbriitg. 

Ubeti Zt>tt>I til bet tffe txere Zibéflrtftete 8<rfere uf i(ert/ ettgong 
ot erfare noget om ben t flere ^enfeenber »(erfecnrbtge norbtfle 
13/ ber forbnm t meer enb to ^nnbrebe Kar tax nnber banfl 
^errebomme/ og font/ uagtet bene f^tflortfle SSetpben^b og ben4 
Seltggen^eb mtbt f S^fierfoen/ enbntt ^orer til be mmbfl beKenbte 
ft>enfTe Sanbflabcr. 2)et maa Donre 06 )>aofaIbenbe / af flben 
€trelo)o*é/ 1663 nbfomne/ for ^orfte Z)eel fabelagtige eOer 
reent o)>btgtebe faafalbte f#®ut^tlanb{!e S^rontca/^' font tmtblertib 
t ben^ fibfte Slfbeltng tnbe^olber bet enefie, font ^aoe« fanu 
let om, npere ^tflortflir Segtoen^eber ifaa ®otIanb/ ^ar man 
bn tO/ omtrent et Star^untrebe gamle 6frtf ter af nogen Setyben^eb 
øm bette Sanb : S t n n é e é natnr^tflorifle Stetfe Cl 745) og 3* 9S a I « 
Itn« rf®ot^IanbfTa ©amiingar.« h 1747. cH. 1776.) — be fibfie af 
tnmbre 3nb^o(i)/ enb £)mfang. ^ftt bedmmbre forticnte t ^ot ®rob 
Ttiif ^t^ab ber enbnu htnbe famlet og bnngcd til oté ftuntflai» om 
C^ené (ribre Stlflanb og ^tflorie ot^er^ooebet/ at fomme for i^* 
fet, men naonitgen i^tlbe ogfaa en £)f)T9dntng af tcnd ^iflortfTe 
^or^olb/ t bet Z:ibCrum/ ^oort ®otIanb tilførte !Danmarf/ u^^aa^ 
tott>IeItg ocere en tntercéfant og Tonnenbe &)>gooe for en af oore 
{)tflorteforfIere* ^er oti jieg tabfTrirnfe mtg tt(/ at famle og i 
Sort^eb angtoe be otgttgfle beftenbte !£)ata. I 'v8 BmuntningtT oser Stn S«tl>inb. 

(Efttrat Siflt? ntaoflee i mta enb tt ^ai ^Bnbrebc Slat 
^i?%t tleinfhtl font tn af ^orttrti nijtfle 09 mægh'glle iStirtier 
I twafrfcituntrl, tltu brn pg Ccn I3i(l crctrct af ai}a(be> 
■lar SItttTtag, lil ^ptm brn frenfle Bengt Wognufl Griffen 
12G0iIaI^aiH afjtaacl @otlanC, »1 %i\b ^an Fiiiibc faac I' et nb et i 
fEBftaat', paa fammeXib, font ^^agnitd tifli'je afflob @faanc')- 
ZM »ar I 3iiln 3)Iaancb IStil , at SJalcemar, tfterat ^an vaa 
Vnn ^avbe erobret !E?l(inb, lanbcbc paa Øetl^inb; og ba ban i 
tt ^rgtninger ^aobe floaet Soiibernc, oaiibt ^an bet frebie og 
ftorfl* Slag unber SBiflbijS 'Blnte, (ben 27be 3iit. 1361.) 
liOO fflorgete og SØenber figefl at i>(rre falbne paa iPalpIabfen, 
^wt Rongcn lob ojircife tt liort frtetnfetfl meb 3iibj!rift, fom 
ntbnu »ar i Sc^ctb 1733, ba ^angetet lob bet aftegne »eb ©. 
Slbilbgaatb'>j. S*or<\einc 1 3!i9bv ^»te nn ingen anben Uboet, 
rub nt banble cm CrergiutlFc. S^aftcmar raobtog bered llnCer: 
laflelfe, 09 brog Jlagtn eftci Slaget inb i Staten, gienneni 01 
Slabning/ b'^n ^aobe labet brvbc t IDIurcn veb ben fenbce ^orli 
og (anlcbttf faftt «ben rigefte ^juCelSpab i Slcrbcn" (Sn^ni) i 
^anø^irnber. Jictte oarben ud fortiinligen bleoet fom^anfeflab; 
men®runbtn »ar lagt titligeie. X>in fli'rc3)?a:ngbe af romttfff, 
»licilaubfle, angelfa^fijle og tijbilt *ffit)nl«, fora ere funtn* rg 
enbnn fintes i 3"btn paa ®etlanb, »ibne om, ^oor ^oit op ( 
£i'cen ^anbelcn i C(lerfoen maa bai>e fnnbcl en Qsvti oi'cr benne 
£5. — 9Reb ten erobrrtc Siob fulgte »el ogfaa Sanbet 03 bete 
^nbbpggerti tnbflionbt bisrc f9&ei} langt fra ifle altib at ^aoe 'JSadIcbt« ( hl minbllt benttt tt. baabf for btn bnnffe 09 foertlTe 
«if)D(ic i itt XIV. tij XV. lacL'unbtrbr ittc uvigtigi .II|a|rtr> 
Rnnoltt Fea StUbo (Aimslrs Xlinuruai Viiilijensri) ntnilii) at 
Bilbtmar, birid ocb Srubflir, Utll ofb Gøfler, bteagtbt JCeii^ SSifl' 
nat til Zfita'tWitt af 6raan(, oq tirygt til: .liitiijicr ■ Bibi *n- 
Bait, ul cliatD GutliiniliaiD, li ram eitprrt yaitrt, obliiirrrl.* 
S. Rrr. I>iti. I. j>. 2311. Sinitlmlb (c tctti tii SDrtaUing, hoi« 
£i]nbloniiebtb ^r atlTiUi^l imob fjj. Qnbcj SititUiD ttmititn 
betl« (fflotji. Jlttnift. p. IfiT.) ag eudm b« flifotagtt Btl. U. 
*ift. XIV. |.. Mi. 

*)J>inne Jfiintng bar Siiljni labct ftiftc i Jlebbcr, ej len et ontrafli 
i Milt« Pul af Mai I^anm. .()i|loiit. S- 4H. QtONrrhnnøcir eoer Ørn ®otlaiib. 189 

(Uaet ttnber fotmne poltttffe ^or^olb/ fom Stéiy^ ber i ftsi Sel# 
»agtéttb ncmitebe {tg ti( m itaf^gt^ ^rtflabd f&iftaat, tmebend 
ben (Sotlaitbfle SImae fra gammel Xtb ^^Ibebe @t>em'gea ftott^ 
ger og t^or bem flatfb^Ibtg* SRan ftnber ogfaa meer mb eet 
Cren)>el )>aa JD)^flaiib og Uobtg @trtb tmeKem 93orgente og 
SonbfoKet > og ^Utt ttfe alttb oar beit/ fom ^aobe @taben t ftn 
SRagt^ tiStgc {)erre ooer ^ele Sanbet. 2)et oar forfi efterat 
dtit alf ^omment 1411, tffe efter 93orgemeé S)n{Ie ogaSt'KteO/ 
^be labet bygge bet faffe S teborg, at Sanbet^ Sefibbelfe 
for en flor 2)eel bleo af^ctngtg af @Iotteté. 

(Efter (Erobnngen ftnber man, at ftong SSalbemar CaQerebe 
b« 29be Snit, 2)ageti efter ^an^ ^nbtog) ^ar gtoet ©tåben 
Siéby Scfrotftelfe paa aUt bene ^n'otlegter og S^^^er, og t 
Ibtgttfi SRaaneb, berette^.ber, forlob f^an ianUt meb nge @fatti.v 
^oorom Srontfen ^ beoaret abfhllige ©agn Jbt (ix. at Ston* 
øen )>aalagbe St6b9 Øorgere, om be otlbe bepplbe berc^ gamle 
griber, at be inben tre @otemc(rfer flulbe fylbe ^am be tre 
^rfleSJIfar/ fom fanbteé i Staben, meb @efe* 93orgeme forte 
jØlforrene nb ifaa Zoroet, og fylbte bem tnben ben forfie 2)ag 
i^ax forloben«) {>oorI(enge SSalbemar, nmtobelbart efter SSt^byed 
^nbtagetfe, be^olbt Sanbet, er t oortgt tfte Kort SRan feer, at 
bm foenfife Konge, mrec^t af iØletflenborg, ben 29be 3ul* 1364 
pantf«ttter @taben og ^eleS^en til ®reo ^enrtf af {)oIflen for 
4000 9)tarf> (S. Rer. Dan. VII. p. StiO.) men to fiat 
bcrefter (28be 3nL 1366.) fluIbe ^an tgten ^oe afftaaet 
for eotg Zib til ftong iBalbemar og bet banfle 9ttge 
Sanbet (Sotlanb og @taben SSt^by, fomben at^iU 
lige Dtflncter t @oerrige, fom SSalbemar ben Ztb ^aobe i fin 
Sefibbelfe« X>tttt oar en 9lffiaae(fe, fom Kong 2llbtti^ti 
gaber og ^an^ to 93robTe, be tre mecflenborgfle hertuger %ibuåft 
i>tntH og !D?agnud, ^aobe tnbgaaet )faa ^an^ SSegne, i en OøOc ftob Sor^erfrabtt ter i)avt imob/ tngcn SeflnCng ot ffude bogj 
ge^.** €$tre(on> p. 196, itona @n( øat? JSDorfgl^eben og SBordrrne 
< SStébp t 2(nlcbntng af Glotteté SDgn^nd <t npt Sorftt(i'<na<breS) og 
fiefrcrftelfe paa tere« 9)rtoi(eøier. SBreoet (^oé Gtretou) p. 197—99) 
er paa yuttpbff, 09 oifer, ligefom ben (SoUonb^ IBaterret, at 
Si<b9 cfrert^aanbcn oar bUocn mtxe tpbff en fotnff. 170 SBitiKtctnm^K catt fftn ISolIanb. llntn^onbting (paa Slal^otm Slot i SptEanbJ 5»« Ifan itte en? 
gang »ar ncerrcerenteOf fantfpntiLjeit for al bringe Salbemar 
fra ten novfTi: ffcno ^ngcnft ^arti owr yaa nibTcd^ie. Der 
finte« ncppeSpor til, at te imellem Saltemat og aitrei^t 136tt 
fluttcte Sractatrr erc bleoiie bcfrÆftete af tct fi'eiijTe Stigdraab; 
faaleteé ere te »ef ^etlcr ei, ^uat ©otlanb angaocr, bUwt fult« 
bljrtetc; og tet er iffe let at ftge, ^bo ter rgtnllig i i^ong SlIbTrt^td 
eorige betrBued'ge JReiyeringtftit var ^erre cscr Santet^ menttt 
fpneS af filtigerc DmflirrttioSrter , fom Sll&rei^t og te ©uetifle 
Bcl igicn, efter ten tanlTe ©robring 1361, ^Bte faaef fafi Jot 
^aa Santet; men riineligi>ii$ iffe mere ^Qi>e faact tet i utecll Bcftt« 
telfe, — ©nainegct er (ifttrt, ot efter ajalbemart firobring iiaaete 
S?iéb9 altrig mere |in ticligerc @lanté og Sligtom , og (Set* 
lånte u^cltige 'BHtint bleo Itrnge tercfter ben, at tet maatte 
ti'ene til et iBtii^Hc, om Ijcte Steftttelfe te ^anfFe og @ceii« 
fle fnart (Æmpete cg toi|lete intlijrtcS, fnart met te fra OTcf* 
Icuborg unbcrfluttete 5BitaIies5Btetre, og meb ten tpt(!eDr» 
ben i ^reuefcn, Bel er ifar fra teune Orbend, i ben nvcfic 
Sit« Det aJoi'gt faa forfr(c(feligt o^sljjte ^iflorie, at ter er 
tragt mere fllar^eb, ent tilforn, i te foroirrete Serctninger om 
te (SotlanbfTe gor^olc unbcr dronning tCIargret^e og ^enbcS 
efterfolger. 

Ufterat ftong aibrei^t og ^anfl ©on Urit^ 13^9 i Slaget 
peb galtoping eare tleone fangne, forlob ber fer ^at unber 
^anø S^"9f'' P"'! ^in'&olm i <^taane unber netonrenbe Un* 
ber^anblinger meb bet medtfnliorgftc ^uuS om ^antf SBefrielfe, 
cg unter ^efhræbelfer af aKargret^ie for, at fiffre fig ben foenfle 
Srone, og ^ortinbclfen imellem te tre norbiflc iRtger ni flat4> 
retlig @Tunti, faavibt en faaban i b"« ^<t, o$ unber faa van* 
ITeltge og nrolige 3">Tliolt, oar at opnnae- Gn Jolgc af ffongat' 
brci^té gangenjlab, og en S^cginen^ct, ber i mange Mor bleu af 3nbj 
Pvtclfe ogfaa pua te polffi|Te gorljolt, og i ^oi ®rab ebelcrgginbe for 

')3i>f. f(i bM ®cam aficiiftt vlJ'lotjfTf Elofom. Sth. Sib. euiT. 
©(r. IV. g, -zrtli cq ScamS Culoinin.i jf ti rintiiic RorSolb ih. 
©. I'«, buiife Mrimoft Su^ra itti tiijtraffdtui bat bcncit«, »« 
ivat bon (MV. &. 5?3.> o.-ntalcc b< Jtfllajcllcr, (om jiotbc« I M 
Xal^olmffc Ztaciuttr. 
J SemavfnfRdor oocr Øen Oottonb* i71 

alle ^oiibeTefbr^oIb t S^erfi^en, ^ax JDrganifationen af bet U* 
tpøtebe/ førfl fra Stcebeme Stoflod og aStdrnar ubgaaenbe ^ri^ 
bytter^ eOer @orøt)er^®eI{Iab, bed'enbt unber Staon af SStta^ 
Iianere eOer Sttaltebrøbre, fotbt et af bereé ^aafTub ttt 
at brit>e bet>iebttet @ørø«)ert «)ar/ at be ^at^be paataget (19 at 
forfyne @tod^oIm/ tmebett6 benne @tab enbnu forble)) i ftong 
sobreste ^aQt, nteb Seonetémtblen 3 Srøec^tenborg, ^oorfra 
bcre^ tibligfle Ubrnflntnger fleete^ 09 t lang SDtb fortfatte^/ nn^ 
ber ^aaflttb af at ^itlpt ftong Sllbrec^t, fanbt be ogfaa frembe# 
M ttnberftotteif e 9 men bereé Sroel^eb og SSoIbfom^eb t at o«)er^ 
falbe og.nbplynbre txergefofe ftMmanbdfTtbe / og ubbrebe Uftjf^ 
(er^eb t {>anbeMfartett ot>er ^ele JS^flerfoen/ fteg ttl ben ®rab, 
At ben omflber oalte ben ^otefle Uotllie ^0^ enbcel af^anfeflæberne 
^ié ^nbeléfart leb o))erorbenItgt^ og et engang løeb beflanbtge 
ie»«cbttebe Rrybfete i ©flerfoen fnnbe forfoare« *). Dtttt bragte 
bem tUf i forening meb ben )^reu^ftfle Drben^ tbeltg at gtere 
Sofbring paa ftong Slbrec^td 8ø^Iabelfe af bet SangenfTab/ ber 
niaatte ttene font ®mnb ttl bet Ztl^olb/ aabenbare @ørooere 
fanbt t 9Re(^Ifnborg{Ie $aone* 

Z)ronntng SRargret^e Dar i^el tfle nDtfftg tU at frtgtt>e 
Itongett/ efterat ^nn b(eo meer og mere betrygget om ^errebom^ 
tnet t @9errtge3 men ^un otibe ^aoe @tf(er^eb fra SQbrec^td 
Stbe^ og ^anfeflceberned ftfager ooer Sttad'ebrobrene ^aoe neppe 
»rt ^enbe meget/ faaictnge @(aben mefl gt( nb ooer bem feb« 
Omftber berammebeé 1394 t Sulit SRaaneb et SRebe t ^elftng^ 
borg/ ^oor Senbebnb fra enbeel ^anfeflæber, fra ©tcebeme 
2|om og SIbtng t ^renéfen^ og fra ben tpbfle Orben^ ^cet^ 
mefter^ tnbfanbtftg/ og ^oor man bog^ flionbt en blobtg Xrcette^ 
ber oplom tmeHem be Danfle og Zpbffe/ abfb'Ite Jorfamltgen/ 
tot blet>en entg om ^ooebpnnfteme t et S^rbrag^)/ fom Slaret 0*&oor afoorltge &a%tn maattt ta^té, fan man flutU ftd (i( of ^on« 
fcflffberneé forcnebc Ubruflninø i 1394 (6ubm XIV. 327.), ber ub« 
gforbc tf!e mtnbrc enb 36 ^trre &f\U, mcb en beocrbnet IBefartnfng 
of otnfrent 3700 !Ranb/ forubcn 20 SuefPpf^er paa (oert l^un* 
brebe S3fo<rbnebe. 

.OBotat ®ef4<4f e 9reu«fen«/ VI. 36. efter 2(r(btoboeamcneer« euim 
naoner intet om en prarliminatr S^rening/ ber (oor ian beretter <7S Simttrfninan ontc iEDrn Sotlanb. 

eftrt iiptn W« optaget (paa et 5)?ebe i galjlcrbo), afffurtel og 
U\tnUt yaa i!inb^olin ti. 17te 3uii. I3t:i5, og lirftt>^ enbmt 
futtjlitntiagiorf eet en goremng Dm te 60,000 9)Jarf Sefcpcnge 
ojj ©torffioImS DDergiocIfe. tøelfingborg 8te ©epibt.) ' ). Seb 
bette gotlig forbanbt Song Sllbrc^t (19 Oel ifte h'I nogen iibtr^Rei 
IigSIfflnaelfenf ©oerrigcj men intgit foafianneSilhor, fom SRa» 
grelle uten Æoiol-^at fcrutfetl, at Imn enten iffe funbe, eller 
iffe Pi'tbe ^olce. 3)en i aSilfaarenefl ®epeinmclfe meget oms 
flffnbcli'gt affattebe SEractat fpnea egentlig at 6aoe gaaet ub paa, 
at ^anfcjlækfrne (unte faae Giite paa ©oreceriet, og at Sil* 
tre^t meb noget ©tin af 2In|la:iitig^eb funbe liobe fin teégi' 
»elfe 03 fftlgc Stotfliolra. ©tirtetne gif i Sorgen for, at flom 
gen, ^anfl ©on og Burige 3Jiebfanger, inten 3 Stars Utlob fWbe paa 
np oi'ergt'fe fig i ftt gangenflab, terfom ^an ifte tnbcn ben Zit 
^aube affluttd et enbeltgt goilig meb dronningen. 3 ^asgcl 
ieraf finibe jan tetale 60,000 aRart lobi'gt ©elo, eOet ooergtse 
©t0(l()olmd @Iot og ©tab i 2>ronningcnd |)Denbtr. Xictte oor 
et J^oiiebpunft, og man bat fontb faa foroidfet om, at Sll^Tct^t 
iffe funbe flaffe pengene tiToeie, al %et i greben belingcbctf/ 
at ©fod&olm fhar fhilbe inbronimcfl be fpo ^anfeficeber , fom 
gif i IPorgcn for kongen ^ ^oilte bcrfor fenbte en onfeelig Ub» 
tufhting til al tefixtte ©lotlcl, fom Song Stlbrci^ld ^arti enbe' 
lig t ^ugu|> 1393 maalte oDcrgiDe. 

Si oigtigt ^unfl i Unbcr^anblingen og t greben og i greben 
car ogfaa (DotIatib» »efibbelfe. SGeb Sractatcn blco fafifat, al 
Hong atbrc^t, ^ans ©en 6ri( og ^ertug 3o^an nfiKefUnborg 
ffulbe be^olbe SSitfbV/ "3 ''«" ^"^ "f 2Jcn, fom be enbiitt 
*. 24be april 1395 ^aebe befat; ligcfom Dronningen 
paa fin ©ite jlulbe t>c()olDc ben 2)ecl of kantet, ^un befab, 09 
^Dor, efter ©trtlom« Ubttpf, C®- ^^^f "«« ^n^' af ^cnb«« 
firigéfolf ^apbe fig oælbclig bejtanbfel." (Su^m ntconer XIV. 
379 enXrub ^afe fom Dronningend ^ovebømanb paa Canbet om ?S*bct i ^ciimflbora. XIV. 330. 31. men b« &<(ritfl<« bttfino6 
Dib SBtrHniiiaen om l( (mrre Unt. tbonbltngrc I3UL B. 3.37. 
i)®ul)m æaiim. ^. XIV. .-BT— 11. a»7— 46. .CiOTrtÆiiJlcmet of-- 

tit!i e. axy-ob. sof. »tigt Qcti^. ^c. vi. e. ai—aa. 
Ørmflttfninøfr ooct Øen Gotland. i 78 

1 8* 1896.) 3 grébfti (eftemteé bertmob: at ingen of fJ arterne 
nioatte btrøge nye Slotte eOer Scefhtmger )>aa S)en. Sfterat 
mt 5tottø SUbrei^t og ^né @ott otrlelig oare loélabte/ ot'fle bet 
fig fnart/ ^oor foage ^ané Ubftgter oare til at funne o)>naae 
onbet/ enb Srt^eben« ^anfeftæbente ænbfebe Itbet ^oné Sorbrtn^ 
ger }fatL Soerrtge^ naar (ttn bered ©o^anbel bleo (tffret; men 
benne tmcbed af nye Sarer^ ba 9abre(!(té ©on, ^ertug @rtf/ 
ber uniblerttb ^at>be ct^ttt ben yommerffe ^ertitg 9}ugté(att)é 
2>alter Soy^te, 13^6 begat) tig til ®otlanb (©trelomé Sron. 
p. 190. ®n^m XIV. ®. 377. 78) og fogtc, meb maUAtøs 
breneé {)tel)> at fætte fig fafl paa Sanbet/ ^oorfra ^an ^aabebe 
{ Ztben at hmnt nbfiøre Saberené og fine egne flaner ntob 
€i»errige. Sel lyftebeé bet ^am tffe at ooerrumyle og tnbtage 
Stéby; men to af @tabømuren6 Zaatnt (ber maaflee ^aoe ^aot 
tgne |>orte nb ttl SZarfen) fif ^an i ftn 3)tagt/ nben at man 
fnnbe forbriot ^om ber^a; og en Sorg oy^rte (an }faa @ot^ 
UaM i^ote ttiint, fom fif 9{aott af Sanbéfrone/ men^Dor^os 
ttitbt ttttber fine frigerffe Xnflalter ptnbfeligt bobe, ben 26be ^qL 
1397« (S. Rer. Dao. I. 261. 262. Sn^m XIV. 379.) 

3mibfertib iMir tfle allene ^né nnge Snfe bleoen tt(6age { 
Stéby; men ^ oy^olbt (ig ogfaa Snfé Sætter {>ertug 3o(an 
4f Sleflenborg^ tiOtgemeb en foenff Slbeldmanb ®Denb @ture, 
ker ^obe famlet en betybeltg SRagt af Sttaltebrobre og anbre 
Seiefi^enbef oeb (otKte {fan fogte at gtore f!g ttl {>ene ooer (ele 
SoÉbet^ nnber ^aafltnb af at fegte for ftong arbred^te @ag 0» 

{)en^ fif @orooertet i JØflerfoen et nyt @tettq>nnft, og 
tiltog atter t K. 1396 og 1397 paa en faa foruroligenbe 
fJlaaU, at ben yrendftffe^flermeflerC^Sonr ab oon ^nngtngen); OOm benne 6«eab etutt og ton« Sor()o(b tU 2((brc4t etTer ^ar« 
gret^ei er man ifU qanfft poo bet Sfcne. 9)lon ferr/ at enbnu nos 
gen $ib føreitb bon paa ®ottlonb floi) fio til 4)rrtue @rtf, boobe 
(Kin bm>et aiaoerie t aaben 6«# o% at bec ba (1396) lla^té oocr bom tit 
Stonntngen, fom Jnwe Man und Ocner.« (Qotøt V|. 120. 
Vnm. 2.) GfUr IDen« Srobttng af Drbcnébetrerne f^ax t^an tgten 
floæt Pg tilDSeffenborgerne, famlrt en n^ giot af fine S3ttaliebrabre, 
PA for(9ge paa/ oeb Sift eiler SXagt at bemægtige ftg Ctoctboim. 
Boigt I* c. p. 18^ (iof. eu(^m XIV. 486.) I 174 !8emirrtiilnjcir eett lEEcn Scitanb. 

ba tlnter^onM.'rgfr ireb Sllfcret^t og SOIeflentorg , Ii'gefaa 

litt fcitii itirt Ilrornimg 2R.irjjrrt&f, i benne Sag futite fere til 
uojjct, kflultrtc, tnrt DrtencnS ©nmt^tfc, at gicre (iiite pao 
bctte llDÆfen/ peb alitlci at forbtiDeSitnliebretrenefra OoKonb, 
03 fratoge bcm Caiibet. Sn aloorli'g Utriiflning of ooer 80 
fiorre og mi'nbrc ©tifce, mtb 4 til 5000 OTont »æbnet IBefiefe 
iting pg nogle tjiintrrtc |)ffle, iinbcr Slnferfel af 50 DrtentfnV 
fc.re, opcrfpttctf i aJIitten af ajlarta I39S ^a flenigSbcrg tit 
@ottlaRb, pg lonfcetc i ^noncii @arn, na:rceb Sorgen tfnnbé« 
frpne. Sre af |?cntf iRoPcrflotte Hcre intlagnc og afbranWr; 
Soenb ©ture ntaalle tajle fig inb i llifit?; men ©toben 6Iei> 
lagen meb ©tpiiti, og Stuie funte aQene rebte fig meb 400 
af (ine itil^ngere. J>t ocrfge Bitaliebretre, fem mon ^t, 
(Her paa ?anbet, giorbe tU ganger, blepe uben Slaobe neb^ugj 
gebr. 3mitlettib ^aobe mon oderebc for aSiébij bleo inbtagtt 
inblflbt fig i Unter^onWi'nger om tonbetfl Ooergioelfe meb ^cr* 
(ug 3o^on af SReflenborg, ber enbnu op^olbt fig i ©tåben, og 
fom nu fluttcbe en Sa^iitulation, ^»orpcb ian ooergao ^elc Sanbet i 
^iTimcflerfaiJ cg ben tpbfTe'Ortenfl SSefibbelfe, bQ« 25iIfoar, ot 
benne ncerntere fTulbe forene fig berom meb fiong Stlbrei^ti 
atle Silalietrebre efler anbet freinmcbt og ffabeligt go!(, fon 
enbnu fanbted paa S'en, fhilbe inten en tiå S!ib romme benj 
oQe enbnu tilbagepterenbe Steoerbcrge ftulbe afbrcenbctf og olbrig 
mere o^jbijggeS'); "I rcoet 5icnbom, ter fanbtefl i 2Ji8tij eller 
nogenjlebij paa Sanbet, ffulbe gioes be beoiiflige l£iere tilbage; 
9taabet og Sorgerne i aSiét;) ffnlbe nijbe bcreS gamle 
gri^ber og JRcttigljEbcr, eg ingen ©lat af Drbentfrnefie* 
ren poalæggefl Senberne, 0. f. o.'). OSSon fin Uraf, 09 af f[,re for((orani(nb(, oafdo cotnfor b«»rt( 
DmtlicnliisbEbcr, oi SotliinB i 3)ti »da I btrtn. fotulitn ISidborfl mb 
3it«(i», tue baot flcrt bcfaflcbe Sor^t, bn ubtn Jcipl irer bwt li^i 
gct oa eirantfantcn, og mi ^iiMicnc. og ftai« Scligetnttb og 
SBolblicbtr formobtntlfa tnbnu titnbt« paa Gatibtr. 
'jQ[ ubt'iligt UWog af Drieinaltocumcnttt ootr bttre govlifl ()<)<' 
Bpifli l»t[l mtbbcelt. VI. IIO. III. (3of. Ann Visbyoiisis S. 
- R D. I. aB2, toor gorllsd ogfaa omtaltf.) ffct al fortne b« 
neb efKrrrininatme »m ettdttn web SniM eg SifbpS 3nbtoB«f*/ Bemorrfnfnøer oocr Øen ®ot(anb. 175 

95eb ben t>tøh'ge og for Orbenen orre^Ibe Srolring tpø 
saaebe« bene oelaiorenbe ^ooeb^JC)temeb/ jZ^flerfoené Sefrtelfe 
for en f^Iaøe af ®orooere, ber oeb ©(utnwøen af bet I4be 
SUir^nttbrebe oar nær oeb at fompeenZtlflanb^ ^oontnber X)an^ 
narf ^obe Itbt faa mt^tt oeb aSenbcrne t ©lutntngen af bet 
tolote. SRen ben enbeltge Seftbbelfe af ®ot(anb oar ^ermeb tffe 
afoiort Z)et oar iffe J^ærmeflermé Zanfe^ enbfltonbt ben fpn^ 
M at btnne Itgge temmelig ncer, at forene Sanbet meb Orbenené 
øorige Seftbbelfer, oø beroeb brinøe SSt^bt^ t et enbnu ncmnere og 
fncre gor^olb til be oorige ^anfejlæber. goruben at atterebe 
n (Eo^^ttnlatiott meb ^rtng 3r^an fpnteé at otfe/ at Orbenen 
»tibe erfienbe Sttre^té Slettig^eber ooer Sanbet: ^ar man uben 
Xotol sol inbfeet/ at fiJené Seftbbelfe^ fltonbt ben maattt meb# 
fore Mybeltge gorbele fot JDrbenen^ t Sængben )>t(be ooere oon^ 
fleftg og Iof}bar at forfoare* 3mtb(erttb ^aobe benne Srolrtng 
fat Orbenctt t et eget og befpnberligt ^or^olb^ faaoel til Dron^ 
ittBg SRargret^/ fom til ftong 9Ubre(^t^ og be {>aafoIgenbe SSt^ 
gioen^ber/ t bereé ligefaa befpnberlige Uboifling^ lagbe i bet 
mnb^e for Dagen^ at man nt)fpt ^aobe meent bet ganflealoor« 
ligt meb ben Ooer^olben af Slbred^té Slettig^eber , fom dapxttu 
lationen fynted at antybe« ^Dronningen/ fom imiblertib 1397 
^obe faaet ben (eromte forening imellem Stigerne bragt i ®tanb 
i Colmor, bb til for bet ^rjle iffe at tage ftg ©agen meb 
Oottonb ret tt<rr/ flionbt bet faa noentet og ^nrtigt nbforte ^ore^ 
tagenbe oafte flor C)>{tgt i aUt Sanbene oeb S^flerfoen. Wlan 
fporer ogfaa ^er^ ligefom i be fenere ^or^anblinger meb Orbe^ 
sen om S)ené Doergioelfe, SRargret^eé politiet ftlogflab« {)n]t 
»entebe paa ^oab SQbred^t oilbe fnnne nbrette for at faae ®todø 
^Im inblofl; og ooertlebe intet meb .^enfpn til ®otIanb/ fom 
M oar i ftffre {xenbfr. 3lt Drbenen iffe oilbe ooergioe Sitn 
tU SQbrec^t ^ar ^un oet forubfeet. i ben paoUbeliøe IDitmarfi Sttønih Qx>U Gu^m. XIV, 486.) fom 
Botgt ogfaa ftfger/ maa man ubcn Soiol antoør, ot^ertug 3^^^^ 
I pn toctpbige GttUtng bar forbolbt fig roltg i SiébQ unber Jtam« 
pen og oppebiet ben« Ubfalb: ligefom at ^vtnb Brure moafFee iffe 
bar baot mere of Staben i (in tKagti enb be to 3'aarnei fom ^en 
tug dtit (foobe inbtoget. 170 SBcniffTtniiigtt oucc (Een Suflant. 

Sllfetct^t riltc ten'mob »irfdig rntnu gif« gsi^rpa !"«>/ ■"" 
^flit hinfcc l'riitgc nrgct iiS af jinc øreten (i en er, pg bcaao fig i 
Scptbr. laSS felo til 3)aiipi(j, ^wr ^oiitf gortring ferjl i\i[ nb 
pan, flt Cen (Irar maotte opctgircS ^iim, imcfc at fenn trflottrte 
Dmfeflningcrne , fom Drtcntn ^acfre aiiocnbt i>oa (JrDtringen. 
Wlan ^ai utni XdidI let iiit>reet, at ^llbrci^t Vitte bnoe lijjefaa 
»anfleliflf Bcb nt cpf^lte bitte SJiltaar, fom peb ot paffe It 
60,000 OTarf ©Pl» til ©totftiohné antludning; cg ^tcrmejlej 
ren Icb ^am nu ifle atlene fcrflnne, at®ctlnnti Hit DaietafMf 
brc^t i So^''<'"'<3 mcttaget ^anb, men en Qrctring af Orbei 
nm i men tilli'ge, af berfom ^an tom i ffiefiPbclfe of Øen, og 
ba formobentlig otter i SWg meb Eanmart, »ilbe ©eroperiet i 
Øfierfeen fotnpefl, tg ^elc bet fcfibare ©Pllanbfltpfl ocfre fpilbt. 
aibte^t maatfe mcb ufcrtettct @ag fortabe Xianpifl; men njc 
Unber^anblinget fceg?nttes i SUooeinber (. 31, og biéfe ffrte wn» 
fiber »eb en Sraclat, ber fluttebe« ben 25be ^ai 1399, neto)) 
h'I bet gnobfofte af ^»ab aibrei^t ferft ^aobe for* 
bret. «Ru nfilob t^n formelig ®otlanb til ben tptfTc Otboi 
foi en 'J'engcfuin , ber i Hirteligliebeii itfe ubgiorbe mcer mb 
10,000 !Kofcnot>ter (anbre ©tcbcr niftineS 9000), fom ubbelfll« 
tcs fiam i rcbc^cnge; men unber gormen af tt ?aan, ^oorfoi 
Crbencn te^olbt Caiibet i ^ant')- ^an maalte beSuben for* 
ftrine pg for 20,000 gioWer, ^vHte &an i[|e er^olbl, men 
ber fhilbe rcgneø fom (frflatning for Srigéomtoftningen teb Ze> 
get (i( ©otlanb. Den ^cle ©ag folbi ba ub til, ot »Ibrci^t i 
Slebet for ai inbløfe Stcd^olm cg ©otlanb, fem f)aii i^r e« 
i Slnnb til,'fi( en 'JJcngefum ubbetalt, ^»iKen ^an ligcfaa libt 
lunbe ener »ilbe erfiatte; og bette car ?l[t, ^cab Ijnn funbe 
ppnane for ben Sione, fom ^on efter 6 9laxå gængfel maatte for« 
fage. SOfnrgret^e ^aube imiblertib ogfaa opnaaet, al Stcrf^olni« 

or« te 6(tiTi( afftoatlff af JEon^ Tlibittiji, Ut, formebfnilifl Mb en 
ailififoiiloa(lf( cQk gciltagelfi alvoret, moo tmoe fliwt J(n((btiinfl tit 
ecLtlninsen om en titli^ti-t Kfffaacife tVn ^an'faftdre af ffitn HI 
btn prfiiflliff« rcbEJi oeb Jtona Kibrtdit for tn Sum af 20,nnn9[o6, 
ler. ^tnne btnlffggiS fnarl til V. 1388, fnari til l^as (Srrrlom. 
p, 181. æojfo ?)icu«f. (»(f(&. II- 269. 431.) a b(' utrætte Jtil. 
tee fjntté Inirt om cn faatan UfRoatlfi; og Scigt forFtiflff ben 
aonfte. Cetf4. yeeutren« V. lOa. VI. 116.) (^rmffrfnmdcr ooer H^tn (Sottonb. ^ 77 

Sorgere, i (Dor troItQen enbog bet ftærfe tt^bfTe f^arti tilanbt bem 
tnbhl bet gberfle ^otbt meb Jtong Sllbred^t^ ^a))be maattet fttibe 
{tg t at ot>er9tt>e <3tab og @Iot^ ba @iceberne og Orbenen ef^ 
terat be tre %at Dåre isblobne^ tffe Icrnøere otibe anoenbe ^t^ 
foftnini paa at ^olbe 93efætntngen {>oa @Iottrt ^Dronntngett 
^Ibt fit ^ottibeltBe Snbtoø/ (b. 29be ®e)>t. 1398) og fra ben 
Xtb af f^titeé et mere frebeltgt ^or^olb at banne {tg tmeHent 
SRargret^e og ben tpbfle Orben, ^oilfet ogfaa mebforte et for^ 
neltgt greb^forbnnb, fluttet b. I Sept. 1398 og 24 3un. 1399 >) 
imeSem be tre 9tiger og Drbenen/ ^)>ori bog ®ot(anb/ og Seftb^ 
belfen af benne S)/ ,{Iet tffe omtalteé« 

St faa mgttgt ^'nnft (unbe man tmtblerttb forubfee^ D:lbe 
tife hlitt Icenge i^berort. SRargret^e fenbte enbnu famme Sar 
fin (Eantéler ttl J^oermefleren/ for at forbre £}end Ooergtoelfe 
fom et ^enbeé 9ttge ttl^orenbe Sanb« ^ærmefleren looebe oel 
at nbotrfe Wi, ^oab ber lob ftg forene meb Drbenend SQfre og 
be mbgaaebe gorf^Itgtelfer^ men forefltØebe tiUiQt, at S^tn tar 
oi>ergtoet fom et Unberpant til Drbenen / og at benne ntaatte 
forfl feé be af Jtong Sllbred^t tnbgaaebe Sor))ItgtcIfer o))f9lbte^ 
eg er^ofte ^and ©aratpffe og 9te{ignation, tnben man funbe 
øpQm ^anteté 93ef(bbe(fe. '^ettt mebforte en fortfat langoarig 
tUiber^nbltng tmeHem J^cermefleren, itong SHbre^t og 2)ronnut^ 
gen/ nnber ^txlfen SRargret^e beftanbtgen otfle ftg ef tergtoenbe og 
tmiltgt finbet tmob Drbenen; men nben at man oeb Slbre^td 
Ubflngter og tomme Softer fom et Ofrtbt otbere t @agen (SSofgt 
VI. ©• 176—78.) ©aalebeé ^enfiob ben ogfaa uafgiort t flere 
Xar^ t ^t)tlfen Zib man forgteoeé ant)enbte aUt mueltge 3)tibler 
for at formaae Slbre^t ttl en enbeltg Sfgtorelfe eØcr ^Iffiaaelfe; 
og nben benne anfaae ^cermefleren bet for en SSredfag at ooer^olbe 
Stifaarene t ben 1398 {Inttete Sapttulatton. Deéuben fom ben 
iwtfentlige Dmpænbig^eb t betragtning, at ^ocrmeflcrcn iffe oilbe 
eQer funbe of>gioe Drbenené retmæ^ftge ftrao paa ben tii ftong 
Slbrec^t nbbetaltc l^engefnm og be oorige betpbelige, ifaa 

OJtona <?nr« Srebtbiplom er ubflebt ®r« (SgtbtiX^aø (1 6rptO 1S98| 
ben tpbfPe Crbcnimrflcrd bedmob føcft 24 3un. 1399$ men btqqt 
anøaoe ben fammf grfbtflutning. (3of« 6u(^m. XIV« 447. 648« 
»oijt. VI. 127. Xnm. 4.) 

^ftoriir aibéfhtft. IV. 12 
I I 178 fflfin«t[ninf|cr oBtt SDta iSanaab. ©otiaiii oncenbleDmfoflningcrj dq bn ffongni i(fe fiinbe rrftotte 
bicfc. car man Iibet tilfretojlitlct mrt, a\ ban enbelij 1405 i 
tn ©fripclfc til Ccbttien l)citiee[ii)t ertlirrebe: at ^on nu i 
fiiaTli()t»eb og gtcb banbe fefqecmmet fig lil at ooertrofic al 9iet 
til @otIanb og ©tåben iBiiJt>9 til fin i^ro'iibe ^ong Srif, oq 
betfor m'lbe anmote Drbcncn om ot bolbe fig til tcnnc i ait 
^pab bcr angit Øefi/ ootrgipe brn i ©riffl ^renbcr og »ært for* 
fif(ret om, at bon albrig mere Di'lbe giorc nogen ^oajinnb paa 
bctte 5anb giclctnbc'). ^iemtc(let«n oeiibtc fig bercfler lil 
X)ronning tDIargrctlie mcb ben ^Tdcrrmg, at ^ermeb funbe ^an 
bog ingeiilunbe liibe Tg tiotc: »t^i i)Vo {Tulbe nflatlc Crbenm 
ben foi 'j^anttt ubtctalte ^engefuDi, tQer bet oonge 2ab, brn 
^aobe liot bcb @otlaitb? X)eroTn flob iutet i iBreoet; betle maatte 
ferflafgisrefl, oglroiiningfnfsrft gioe ©iffer^rt for, ^oorlete« 
^un »ilbe bebanble SanbctS 3abbijagcte efter Di.>fr» 
gi'oelfen, for man (imbe tffnfe paa ai unbcrbanble om benne." 
Snbnit forenb bette foregif baobe, mitt unber ben beb 
SCroctalcn af 1399 fiffrebe gretolitflanb, et formeligt Rrrgeoi)* 
trin funbet Stcb paa C^otlanb , ber i fin SSejTaffen^eb HU vat 
ganfTe uliigt nogle i oor 2it foregoaciibc SegiDcn^eber , f. ffir. 
@of(agenc pna ftioben^aonS SR^cb og ocb Staoarin, eBer Slntwer« 
pena ®cleiring. Drbenéribberne ^aubc od 130 inbtagct ajisbij 
og @otIanb; men ben Scel af t'anbet, fom cnbnu var i be 
3)anfled 3)Iagl, oebbleoe T^ronningene .^ooebdmanb og ftrigflfoK 
i(Fe atlene ot l)o(be befat; men be fottlorrfcbc (ig enbog efter* 
Ijaanben ort njt IPianbiTab, lilforfcl of 3Jaabert og ©fijt , og 
ocb at opbpgge (tiet befirfie tre Serge pan i!aubct. T:a ^crts 
meflcren erfortbe bette, bleo en n? cg flirrlere flngamngt fra 
^reuefen i goraaret 1404 fenbt ooer lil ©ollnnb, Sen bleo 
omvinget meb Rtigofli'be, og be banfTe Sorge beleirebe. Eron: 
ningen paa ftn @iec lob en glaabe ubru()e i lå'almar for at 
bringe en betpbelig gorflÆrfning ooer trt @Dtlanbi men Orbc* 
ncRd Stigfiftibe fomlete fig, angreb ben banjTe glaabe i^eb ^ali 
mor, cg tiffeiebe ben i(te Iiten ©tabe vti at erobre nogle ■Siibt 
cg flitfe anbte i ©vonb. fan ©en felo fortfatlefl imitlerti'b 
'Vrii^inil'iDocunirnler, ubRtbl i glintbOTt!, 6t. Sjtbiirins t<aQ 
(>. i, WOD.) 1105, flnf«rrv SioiH VI. &. .tia. Semfftfninjtr otxr ^rn &ot\anb* 170 

ben (egpntte ^eite meb mejjen J^ibftg^eb og Ut^UU^t Zai paa 
btQ^t @iber* :Det Ipffebeé Drbenend ^tg^magt ferfl at h>røge 
een . af be !Dan{Ied 93orge/ efter ta)>))ert ^orft)ar / til at mbgaae 
en (iapitnlatiort, og Icengere (en at erobre be to Slnbre^ alle 
tre blet)e efter ^nbtagelfen fhifne t SSranb og nebbrubte* 
^ttpaa fluttebeé en frebeltg Otereenélomfl^ ()>orefter bet 
bog {let tffe f^neé^ font Orbené^erremeé ^orbeel og Ooer^ 
magt t benne ^etbe (ar oæret afgtorenbe^ ba ber tntet nceone^ 
om at be 2)anfle flulbe romme JØen; men Salen fun er om en 
93aaben{HI{tanb/ inbtt'I @agen oeb et enbeltgt Sorltig tmeHem 
(egge f^arter (nnbe bitoe afgiort; Iigefom bet ogfaa i en af 
tore ælbre Snnaler (Ser. ft. Dan. V. 533.) (ebber ^ at ben 
{>renéfi{Ie J^ærmeflerd golf leb et ftort 92eberlag ^). 

Omftber lom ogfaa bet faa Icmge nafgtort (enflaaenbe 
@tnbéf))orgdmaaI om ©otianbd SBeftbbelfe til frebelig Slfgtorelfe. 
ftoa et SRobe t J^elftngborg t 3nnu SRaaneb 1407 fluttebeé et 
formeligt grebéforbrag tmeØem Kong Srtf og ben t^bfTe DrbeU/ 
angaaenbe ®ot(anb/ t Selge (oilfet ben ftbfle afflob Sanbet og a( 
tibere f^aaflanb ber)>aa mob Ubbetah'ng af en ®um )faa 9000 
engelffe 9tobIer. !Dtdfe f^enge betalteé bet folgenbe 3lar i ^aU 
max^) og ®otIanb hU^ faalebeé 1408 ooergtoet t be iDanfleé 
a3e{tbbe(f e ^) / efterat Sitn i H %ax (aobe oæret befat af ben OCoigr 9>r. ®ef4|. VI. ®. 260—65. gioget onbcrlcbe« berftfc« bttfc 
2i(brogrIfcc i brn ODcnfor anfortc Zavbo^ og t^oé Øtrcloro. )Dct 
er nemlig tpbrUgt no!/ at bet er bigfe iCdgéoptrin t 2C. 1404, ben 
flbfle omtaler 6. 192, ^oor ber ftged/ at en forenet foenff og banff 
Jtrigémagt unber 2((gut 9)?ognuéfen og 2(brabam SBroberfen 
Mb borten ébag HOS oar fenbt ooer tii @)ot(anb, (»iiiiqueextruxe- 
runt V. muuitiones fortissiiiias« ttlføier ben latinffe .(trønife) og 
beUirrbe SiébO/ men forgteoeé) ba Drbené^crrerne fenbte en g(aabe 
og Sorflorrtning af stropper, fom toang be 2)anf7e og @ocnf7e til 
at rømme 8anbct/ og cfterlabr «^efle og ^tv)t, 

<)jDen 22be 6eptbr. (@t. ^auritii iDag) efter UBreoet boé ^otbtfelbt* 
1. p. 631. 

3) Det enbeU'ge ^CfftaaelfeésSreo af ^oprmeHeren er bateret Xftenen før 
2(Ue^e(gen6bag (31te Cct.) 1408. itong QtiH ©ienbreo aUtrcbe 
et, C^oémff og C^amiam iOa^, eller b. 27be Srptbr. famme 2Car. 
(3of. »oigt. VII. C. it^lCi og euco« )Do»ib |)reufr. 6|jron. 
VIII. @. 115.) 

12* 
BtmartnEogtir ti)b(fe Crt>en, ^i>ifl ^nrcbemmc var faa langt fro at ^a»e Bcrrrt 
tr^tteiibf rilcr forbnW, at foofnart tSftcrrctnmøcn cm Slfflaoclfm 
itnacbc til Øotlont, iiitfontf ter fi.j ©niittub fra SiCbp ^oi 
^(trme(!ertn, ^otlfc fegte at formaac triiiie til frembfltS at hf 
^pftc Cantct imb« fin SPjrcIfe, .^"'n fparrte fcem, at bctte 
t'ffe lei fig gim; nttn al ^an ben'ntob t Zrnctatcn mtl Jtmtg 
Srif ^apbe kfingct SBcfrrefltlfcn 09 ben bcllanbige Oi'i;>^ptb[lfe 
af ade @tabciié 9Icttig|etrr. 

©Mlnttb oebbfeu fiten unter Grif of ^ommcnifl SRegining 
flt tittiprf be tre foreiiebt Migct, incn bet bUo ligefaali'bt i benne 
Songcd Æib, fem unbcr be fenerc Unioiifilpnger, afgiort, om 
Sanbet nærmefl (lulbe rcgnefl til ©serrigc, fom bd i^oTttben 
^oDbc til^srt — flionbt, ^oob ©isbp angif, ntppt ubcn mcb 
tn mcgft inbiTrænftt Maobigfirt pr>cr©tabcn af be fuenITe flonger 
— eller om ©otlanb, i Jslge Srobrinflfn unber 2!albeniar Sttlerba^, 
03 SPegiBenSeberne unber ftcng Dluf pg S^ronning OTargrcl&e, jTuIbe 
tetrnglefl fom ouergaact i banff 93c(ibbdfe, Det fibfte »ar rn 
^aaftanb, fom man orerbortbct BctHep fra X^anmartd ©ibe at 
gtere giefbmbe; men fom baabc unbct nniondti'bcn , og eftei 
beuS CpIøCning, bicu Slnlebning til Icip og ftelige Unbcrfianb; 
linger imcffem be to JRiger. (5n ^otrbgnmb fertil par egfnfli'g 
fiong SriW gorefagcnbe, ba ^nn, efter Sari Siiiibftn3 CtpfJanb, 
om goraarct 1437 begå« fig til Ootlaub, fom ^oitfelbt (1. 
©. 800) figcr, meb WigcM RIenobicr, ©fatlammer pgSrebe'). 

')C't Can Dcl ogfoa eet bcnnt Gelligl'tt temaiUi, at Itt fnntommtc 
(om (I ofiftt gientflfl« ©aa" ("" ncvMfft Æon.irc Cf- Oc- om @r!f 
of ^Dmmtrn tj etnflian II.) at tt imvt Urt migd« Xtéie iQcr 
IPrtDirabfr m(b fig ub af tanirt. Tit Ufi ti'fl for en [ter iDtti 
Tun bar ttrrel ut)!emlHt »(ffoHninafr, *i ot bu mtttt of ^It br(, 
fem (r blrn« borf ( of cffcniliflt SSrwfTabir; naenliqm i J) a n m a r ( . 
CC Ititt Ofb æantcql: bar mctn al (iJrunb fil at fliiitt, ndoo forbi 
bog tn fDlirn,)b( nf bc nigliriflc Xiiplomfc crt blionc iiibait, fom man 
Hh baobf (itnnd mbk |iti ar Rndf tfierlable, btrfom U to montt 
.ftotifl« Btb birt* glu« hofte tunntt itlfi: oiHd btfottf fTg mcb tn 
»Itltliti yionbrlng of fnintit SBrtcjIeniTntr. tDlin f'Cr Hrfor c^Us, 
of blonbt b(n ftore OTtrngtf af Brroffabtr, b"'"''' '" Sbrifttan K, 
2r(tiio, fom f>r(i i oor 2ibopbae(bc«i Bai'trn, finbte mtgd foa offcnti 
lUt I>i>[om<i (Ufr StatS-^iter; d% nirlttii Bit (r prjDatt Sjgtr. 
fom Mbtcmmc Jtonarn* Caabflijgtisbibe^ytriobt. ØrmorrfntnøtT ooer jSDen ®of(anb* 181 

f)aa bet ftoerfe SSt^borg @lot^ ^Dtltet ^an fefo^ (tgefom meb 
9ne(fen om fin Sremtibd @h'eine^ ^at^U latet opbygge / fatte 
|an ftg fafl/ og ti(6raøte ber ^ele 12 %ax mtber en oeboarenbe 
Srib^tter^ftn'B mob be @oen{Ie^ uben at be unber S^nflofer af 
Såtern htnbe formaae benne ftonge til at gtore Sloor af at før« 
bnoe ^am berfra. Tlan ^ax i 400 %ax i aUt ^iftoxitx omtalt 
(Erife Dt>^oIi> paa ©otianb fom blot @orooerf<erb. 2)et maa 
fgeé til ^ané S^rfoar^ at bet egentlig fun Dar @oernge/ fom 
^n )faa {in 93ud befrtgebe fra en Si, htx, fom ^ottfelbt 
ftger i^oar nbi Seten for aQe bem^ fom nb og mb oflbe ab 
Soem'ge/ at be letteltg beraf funbe beflabeé^'; og at bette Sanb 
)Hin{IeItgen funbe oente {tg anbet enb ftenbtligt afffongen. Unu 
Ottéttbené nyefte banfle ^tflorteftrioere ^ar ^eOer tffe nben ^elb 
toget dxit i Jorfoar fra benne ©fbe*). 

Sorgteioeé oar bet S^rfog/ Sari Itnnbfen t 3ultt 9)?aaneb 
gtorbe ifaa at tnbtage ©otianb meb ocebnet 9)?agt. X>t Soenfle/ 
itnber Stnforfcl af SRagnué ®ren og Sorge Trolle/ jtf loel 
Staben Stébp t bereé IDiagt (b. 4be Decbr.)/ men beletrebe en 
Zit lang forgteoed Slottet, og ba bet ^er beg^nbte at mangle 
paa Seonetdmtbler , ^en^olbt Itong Srtf bem meb Søfter om at 
otergtoe bet, naar man otlbe ttlflaae ^am S)Ianb og Slottet 
SJorg^oIm paa ^todttb« Denne Unber^anbltng, fom formobentU'g 
fra begge Stbcr tffe ^ar oceret meget aloorltg meent, førte oel 
tU en Sa)>ttuIatton (b. 2lbe Decbr.) ^oorefter itongen flulbe 
teb l^aaflett'b ooergtoe JØen til Soerrtge, unber ben omtalte 
Settngelfe* Wltn ba Slottet berefter paa ny oar ilt^tt for# 
fpnet meb bet 9)?anglcnbe, og ber opfom 3)tié(tg^eber t J^en^ 
feenbe ttl Ølanbé Doergioe(fe, bleo Sapitulationen ttfe ^olbt — 
bet oonre nu, at ten otrfelig er bleoen affluttet meb ftongené 
gulbmagt og Sefrceftctfe, etter tffe^). Srif §ent)ettbte fig til O^flftn« Unioné^ij!. 6. 210. ©et hev ifcpr hmaxM, at eftev benne 
^{flodcffdoer ooøtebe Jtong (Sxit ft^ for ent;oer gtenttligbeb tmob 
<t»anfeftotberne/ 09 ftob oUib meb bem paa en oenflabeltg gob. 

^IBreoet er førfteøang oftr^tt blanbt SBUagene tit S^^nd Un{on6t)i|!orfe 
(9te. 22) 0. 525—27. jDeté Sorm fan vel øioe nogen 2(n(ebn{na 
ctl 2oiol| om gorbraget oirfelig er fluttet meb JCongenI gutbmaat 182 ScmaTEningn: coct Sen Sotlanb. 

Canntarf cm Unbffftning, og liibub omfittr at »Pergioe ©tot"! 
?anb liE S^riftian I., fom Sad Anutftii, ter ^tisbc laM <|ig 
^plCe 09 ftoM til iVpngc i ©acm'ge, feflte at flide iffc offcitt 
Prt tette 9lige/ men rgfoa »eh *Rorgt. (Sn bniiff Jlaote unt« 
Oluf SlKlfsit C^^o«) fciibtta om S^oraorct 1449 til Ootldnt, 
for flt untfartte SBi'oborg, fom tntnu fra ?antfiten i>ar beln'rrt 
og (licrft tiitflutitt af te ©uenfle. tur fortitdcfl, al ba tisft 
ogfaa ^opbc fp«rrft Siibløbct til ajiel'vd i;iavn, ^atHt Rangen 
foaet en Songnng granet unber ©lorémurciie neb til Straiiben; 
og fif poa benne 3IInabe ©aniiifieni mcb ben banfle '^iaatt, og 
nj lilferfet af ^cpnettSmitler. (3iitna UnionS^iji. S. 215.;) 
@nbdtL| forlob ogfaa (£rtf Hanbft ipaa el banjT€(ib, eftcrat ^aot 
ocerQiVet Sisfcorg tit Dluf Slrelfen, og fcilebe fil ^ommcm. 
T'ca (cfiifte Seleiring ocbparclt; Sari STniibfcn fprfltrrfcbc fin 
^3J?agt, 03 lob ^cna ?anbgangS(le:cr flærtt tefietfe. Sljripian 
ben Serfle brog ba cra ©omnieren mcb en Iflorrt Utruftniug of 
oorr 6()00 SBaiiD ril Ootlanb, og efter forflienige frebeli'ge Uw 
ber^anblingcr mcb ben foenfle 3inforer OTagnufl Øren, Ipfft" 
bca bet ffcngen 03 Oluf SIrelfcn at ubflifcc Iroppcrne. Siibp 
blco opforBret, og ba Cotigtiebcn eller IRaabet unbflcg fifl fpv 
DoergtMlfe, paa ®runb af ben n^clij) til Sari ffnutfen aflagte 
Srofiabéceb, florntebc ben ban(Te .^irr, unberfiottet »eb et Itpfaft 
fra ©lottcl/ forfl be fueiiffc So'"ffa"bé'"'"fli'i^/ og bercftcr 'Wiircne 
(b. 23Ce 3ul.). Slerc (lunbubc Sorgtte og fociifTc flrigéfoll 
faltt; og iffc faa af bc baiij!c firtgofclMj. iPpcn fem i a?r.inb, 
og tDIagnuø ®Ten faae fig nobfagct til at orergii>e ifanbet »eb 
en kapitulation, (ii'oreftcr ^an uop^olbclig, meb fine oprigc, paa 
Sen abfprebte RrigiJfolE, fftilbc fortabe benne. 'IRagnufl ®rcn 
baobe ben ©liebne, fom ^an unber bi^fe Dmj)iTnbigf}ebcr iffe let 
lUHbe unbgaae, at beftijibefl for Uæriig^cb og gorttcberi mofc 
©ocrtigcS, efler Eorl Siiubfeui! Sag. l^'e^, Cagerbring. IV. (bDDram inttt nirnnt«) cg af Ijam rr raii'ficrrtr. t>tt ^at ^iHtrUft 
tam fortonet mcb ^Ktngfné &t^t iblanbt be aorigt. 
')3flbn« umonfbifl. S. 217. (bror fSitSmtt Jtcdj« Xvtnitr H. V. 
tv tirofltl.) CjfltrlTmflé Stvdnfng, IV. 43*!—;« « i btl »«■ 
fcutliflc ben (ammti mm tB)^9>el)la i SIoQl|)lIa^i3tcbcr. ScmffrfniRder oioir Øen (Botfanb* 183 

@. 434—36, og bet ^er anfdxtt @teb af bm fDenfTe fRiimtrt* 
niUO Denne ft>enfle ^ifloneffriter ^r tmiblerttb ttte Itenbt 
ta daxl ftnnbfen^ egen Stabfæflelfe (bat 24be3(ttg« 1449) t>oa 
ben loeb SRagnné ®ren og 9 anbre ft>en{Ie ^errer fluttebe %oxp 
enittg om ©oflanbé ©»ergføelfe* Qa^n. @. 217. anm* 2.) 
9)tagntté ©rend Sbfærb paa ®otIanb Meo t bet mtnbfte bert>eb 
retfcnbiggiort^ og ^ané filbtgere Omfiænbtg^eber og ^Ingt tU 
iSM C^a^n. ®. 485 flg.) ere oé ut>eb{ommenbe. 

I^aa benne SRaabe font ®ot(anb tgien nnber banfl ^erre^ 
bømme C1449), og »ebMet) i bette gor^olb næjlen fulbe 200 »ar. 
I>tttt er en |)ertobe/ font nben Z^M enbnn maatte fnnne ftnbe 
nongen D))T9^ntng af 3(r^{o«Z)ocnmenter/ og anbre Sreoflaber 
og ntrvfte fttlben Sn tntereéfant Sptfobe t S)ené ^tfton'er tffe 
itlttg Srif af l^ommemé Occu)>ation af Sanbet, oar ben ta^pxc 
@oren ^tortyeé ^oretagcnbe efter S^rtfltan ben 9nben6 3lf^ 
firttelfe og ^ngt* ^an ^aobe ^aa ben £t'b Sanbet nnber fin 
S3efaltng3 men afflog ai ooergtoe bet^ faaoel ttl itong ©uftao t 
@oerrige/ fom ti( Srebrrtt 1. t iDanmarf/ og ub^olbt t ben 9(n^ 
lebntng otte SRaaneberé Seictnng i 91. 1524 af en forenet foenfl 
og Ittbctj! Itrigémagt, nnber Slnforfel af Strnt oon SWetten. 
jDenne Set'be enbted mcb, at ®orcn 9!orb9 (b. I5be 3un0 nb^ 
flebte et SreO/ ^oori ^an ttlbob at ^olbe SSt^borg @Iot til itong 
greberifé ^aan'o, og at ^an formaaebe ben foenfte i^ooeb^manb 
tiiat o{>ff(eoe 93e(etrtngen og ferlabe Sanbet. ®oren Storby, bet 
tffe aflob at gtore ^ané bobeltge ^tenber Sybeffeme og be @oen« 
flt ai ben Ofabe t (Sorn, fom ^an oar t Stanb tfl/ nb^olbt 
cttbnn et Sngreb af be forflnæonteé glaabe t 31. 1525, og ooer« 
gat) enbeUg t 3(ngtt{l SRaaneb f. SI. Sanbet ttl ^rebertf I. tmob 
at ^ ftf Sorftffring om @oIott^borg Se^n paa Stoéttb^). ®ot^ 
lanb Meo berpaa oel paa nogen 2ib o^erlabt h'I Sybeffeme, fom 
Crjlatnitig for be paa ffrigen anoenbte Dmfoflnmgerj men alle* 
rebe efter 2 %ax^ gorlob er^olbt be i tM ®teb 93oru^oIm paa 
50 Sor, og ®ot(anb ftob ftben uafbrubt nnber banffc Srfattngé* 0?of- *()t>irfe(tt. II. é. 1-270. m banfTe^oa. VI. 289. Qthaffl 
Qtitiftian 11. Xrtto. 111. 952— 9iii. 184 Sem<rrfn{nøev oiorr jØen Oottanb. 

mcenb^X tnbtti S^rifh'ati IV. t greben ttlSSrømfeio 1643 maaHt 
afflaae benne Si 09 mere til ©t^errtge. Sn filbtgere banfl 

O^ftrrJt Qvil of |)omincrn ^aobe ooerbragrt Sanbet tH Qbriflion I«, 
fatte benne åon^t Oluf 2(]celfen Sbott til ^øoebémanb paaSi's 
borg/ og pantfatre b<(ni b((e Sanbetd 3nbfomfl for en flor ®um 
^enge (8trelon> p. 214 ). IDcnne ^r. Oluf (ob t fin 3ib, fom Btvt* 
low beretter/ nebbtDbe oUe be ®lotre 09 Sefcrflninger/ fom cnbnu oore 
ttloocr«, fra ^Dronning ^av^vtt^U, ben preuøUfPe Tr^ené, 09 Jtong 
QxiH 2ib; ^faa at man tt!e baote mcer cnb 9tavntt tøien." Sfter 
£)(uf Ttrclfen« jDab 1454, ftC ban« Srcber 3oer 2(rc(fen Sefaltng 
ooer Sanbet. )Denne mcrrfocrrbige 2rbelémanb/ fom i 42 2Car raabe(e 
ooer (Sotlanb/ oar gift meb ben foenffe SVtgéfprflonbec (5år( Jtnub« 
fend IDatter fOtagbalena; (igefom en Stte SBrober af be maqii^t »ni 
TCrelfenner«/ ^r. Srif Xrelfen/ baobc C^arl Jtnubfen« Safter til 
2&d(c. 3ofr 2(relfen (fom 1460 bcgnnbte at (abe S3iébQ*é Wluu 
og Jaarne bpg^e og befæfle (an^tt jlcerterei rnb tilforn) fom tUfibU 
reb ftt ©oogerfTab/ og oifl ifte ubrn O^runb/ i nogen <0^idtro bod 
Jton^ @brif!tan| og bet enbteé meb, at 4>r. 3oer 1467 i et aabrnt 
f^ctbes®reo opfagbe Jtongen 4)ulbfPab og SrofFab, ligefom ogfaa ban< 
SBrober ^r. Qvit 2(re(fen i @ocrrtge bolbt aabenbar meb @ten 
6fure. $r. 3oer oægrebe ftg ogfaa oeb, efter Dpforbring/ at ooer« 
gioe ^tdborg ®(ot og iSDen til C^brif^tan I. og bleo i fBeflbbelfe af 
Canbet enbnu mange Zat berefter. ^en ba Sten Sture fom til 
barn paa ®ot(anb 1482 , oiibe {>r. 3t)er b^Il^^r tffe ttUabe ftn egrn 
Sooger, b^erfen ot fomme inb i Stébi)/ eder paa Slottet; enbjiiønbt 
ban mobtog gorlebningcr af bom i gtnlonb. gire eder fem Kar ber« 
efter biet) 3oer 2(relfcn uenig mrb Sten Sture, ber iffe f^a^bt bolbt 
boab bon (oæbe/ og tilbøb ftg nu at ooeranfoorbe Sanbet igicn til 
Jtong ^ani, fom 1487 fom meb en f)tt{ ^laaht til @ot(anb/ tog 
£Den i SBefibbelfe og ubflebte et %ttHi og SSefftermelfttbreo for ^r. 
Soer, fom enbnu t)ebb(eo at ocerc SBefalingémanb inbtil 1490, ba 
<$Cong ^Mi€ oocrgao Sanbet og SBidbp'é Slot til ben befienbte 3en6 
^olgerfen Ulfétanb. (iof. |)ifl. 3ib«?. I. S. 218.) ^fter barn 
fulgte (1509) SaurieSfinf el Crcnfre«Wog. II. 146.) og efter benne 
Søren 9{orbp. SDa bon ooergao Sanbet tiljrebcrif 1. 1525, fatteé føxf ■ 
penning 2(b(efe(t, fiben $oul Sebefteb til Sebndmanb« bon« 
(Sftermanb 1528 oar Giffel Sebefteb; ftben fulgte 1530 ^enrif 
9iofenfran( til »iornébolm (b. 1537)$ 1588, C^lou« SSan^auog 
6;?riftopberSt9gge(9iSlot6lODen';$ 15S9SabiélamSBobiffer; 
1544 (Siler 4>arbenberg; 1551 Otto 9lub; 1557 Gbriftoffer 
^oitfelbt) 1560 3en< IBilbC/ »fom bolbt flg meget Dppertig i ben 
foinfTe 72(ar6Seite, oar from, retjtnbig og meget elffeta^ 2Cimuen;* 1571 
Gb^iftoffer SBatfenborfftit Glorup (tdoifSibAonggfreberit 11. Scmcrrfntnøcr ooet X>en ®oriaiib. 185 

d^obring af Sanbet t>eb 3tUU 3uel 1676 bragte tun Sanbet Zai 
og @(abe, ttben at gat^ne 2)anmarf* X>tt t>ar t)eb benne Setltg^ 
^eb/ at ogfaa bet flærfe Sid (or g/ ber t bet I5be og 1 6te 3lar^ 
^mibrebe ^aDbe fnnnet trobfe faa mange og aloodtge SBeletrtnger, 
UcD obelagt oeb at f))r(enged af be DanfTe^ ba be tgten opgao 
og forlob Sanbet efter en Jfort SBeftbbelfe- 

Unber en faa omfltftenbe, urolig og t et longt Stbéntm 
a^Ibig ®(ie(ne/ ^oté forgelige 9)tonumenter man t Stébp'd Stut^ 
urt ^ for |Z)te^ og unber en giennem flere Slar^nnbreber oeb^ 
tKirenbe 3nbflpbelfe af fremraebe ^errer og tybflc Rtobmocnb, 
fhtlbe man oel fnnne forubfætte^ at ©otloenberned norbtfle Sten« 
bommehg^eb t @))rog og @æber for florfle Drel ^aobe tait ftg« 
Dog er bette/ fom t>t erfare/ Itgefaalttt Ztlfcelbe ^er, fom man 
paa So.rn^olm ftnber betpbenbe @por/ enten til Subeffemed 
Sefibbelfe af S^eu/ eØer til bend ælbgamle gorbtnbelfe meb 
Xkamaxt. Sigefom man ber enbnn egentlig er mere 93orn# 
^olmere/ enb X)anf(e/ faalebeé fpned bet/ fom Sefolfnmgeu 
paa ben florre S) egentltg er mere ©otiænbere/ enb @oen{Te* 
Ibtt er i @^)roget/ at te for IZSen og ben« Snbbpggere eien^ 
bommeltge Seontnger af en gammel norbtfT eOer om man ot( 

1572 brfftftctc ben af ^ræfleffabrr valente ^. ^aur. (ShviU^n* 
fen Qiiah, ^rooft t Sidbp, tf( brn ferflc IBtffop rarr ØuperinCe:u 
bent paa eotlanh, f)X>iiUt (tbrn ben Zib bar ubgtort et c^ct &iU*') 
l(y76(Smmcrte Jtaaé; 1585 «02ogend (9air; 1587 (Sri! eotfe; 
1591 9titU 8{(br; 1595 |>erman 3ue(, fom (jøiltAm berøms 
IRC«. 3 iani 2ib fom Gbnflian IV. ferftr (»an^ b. 26br TCprfI 
1597 mrb ftort (^•(ge tilSRitborq, oo fcilebe berfra rt(£Dfd{ (1624 b* 
6tc 6fpt. fom ltoni)cn anben (^ang til Ootlonb, vfor Gager t Stttt 
ten at forcere«.) 1607 b. dOte Cct. b^be ^ er man Sueh IjanI 
(Sftrrmanb bUo 1608 S3rofrrup ©tebbe. 4De fenere Scbnémomb 
vare: 1614 ^tfleo «&ol!; ^tn from, ()ubfr))qtig tf)?anb/ Dar (Dorb^ 
(anbd Saber# og alle bitte, fom paa £anber oare'i 1619 G^rtftofs 
fer Utfelbt til Øoentflrupi «i l^ané 2tb tnbfatbt brn fiore Uenig« 
btb og Oplab af Sanbfaoterne.* 16:%, gal! CpHe, »en from ret« 
finbig JEDodabcb$:!Ranb, foarebe aOe oe(/ og oiibe i!fe ^aoe Sorcering 
of 92ogfn;« 1627 3en< ^eeg; 1633 ^olgcr SBørgrføn 9o» 
fenfran^— S3f Icerc bt. a. af benne gortrgnelfe/ at bet er gaaet' 
omtrent meb be banf!e 2(be(ém<rnb, ber fattcé til SBtfalingtmffnb ooct 
®ot(anb/ fom meb banfFc Gttftamtmornb ipaa 3tflanb. Opbolbet 
ber t)ax neppe fpnberligt t^tt^a^tt bem« 


get^ift 9attmtaIttrtfonianDdtgfbiitmeiil@9te; mtn^mU^u 
hé tiStgc 9d) o^fttStge fcrrtgne Xrcrf t @crter 09 @fiRe ^oé 
es Solb^ttiiiiiie, bcr fra tnra^eltge Stber, ibcs s^gen Sab« eOer 
ttbtasbrtsø af SM^bn^^ ^r ^olbt ftg tfolerct )Ma fm j2)/ font 
14 €t«tIH Slfflaiib ^illrr fra ^t^errigeé lutmtel^ Sbf^tt. 

Dett ^td B«^ iMioibtc Spr^BoH i^i SUnmcn )Mia ®oU 
lasb, Ml MOB t ttt tfttT^i%aSu vattap fintt tU^ætkliQ 0)>l9fl 
fra tot graBOBoticalfk @tbe, )9^ ea tiibf»bt/ m^ 9loTbcsié (eU 
tre øg lycre Zangtmaal foTtroItg Sprogfientfr. %cx^atttrta, 
fes eprii^eligai ^obt o{»o{frct ftg td botam^e eg mebtctn^e 
6tibtfr>), mett rabrr Ztrs^gtertsg )faa et {>ofpttaI t @to& 
^Int ^abreg fig ea ®tgtfoag^, feni/ snber es (angtHirig S%s 
bes, gae ^«B9iIcbatsg til at Icrgge {tg rfttr bm norbtfk ^^u 
lelegte, |ar tilltge t flrre 9ar foodet eg obarbeibet en Drbiog 
ever fni $crbreaeeeé 6preg^ fem meget sot er fanbig tU XvfU 
tea, eg/ e^ mtt t ^r er^erreebe SienbfEab tU bette SCrbefoe^ 
tn Mtee bea ngefle eg etgtig^ lecale Dialect^Drbfteg man ^i^ 
tU eter fra aeget enfett Sanbffab t bi nerbtfle Stiger* gerfatterené 
gmnbige ftnnb{fai i bet iélonbfTe @)>reg eg bete ®rammatH t>il 
f<rtte ^m i @tonb til at giee €frtfiet ea bet^^beligt fereget lia^ 
gm'^lf Sonrbi; eg ba ^ané Smflab fer mi^ ^ax fat mtg i€tanb 
tilf gtennem bette Zibéflrift ferfie ®ang at mebbele en @rilbring 
af ben mcnrfelige nn leeenbe getlanb{!e THaltct, i bene gromma^ 
ticalfle genner/ ^ax ^an enbnn foreget bette Sibragé eiben^abe« 
lige 3ntereéfe eeb en fort tt!^noetap^i\t ^nblebntng/ fem imibtertib 
ber eg maa betragtet aØene meb J^enfpn tii benne bene Seflem^ 
melfe — eg, ^bab ei eel ter ^aaht, fem f^rebrenmé ttl et 
fnitflmbigere te))egra))^ift^iftorifl Strbeibe eeer ®et{anb fra 
gerfatterené ^aanb* 

3 bet jeg, etbt fiemet fra gorfatterené Op^oIbéPeb, iBe 
^ar tæret i ©tanb til at raabfere miQ meb ^am nnber Oeer^ 
fættelfen af ^an« ^aanbffrtft (^eilfct faaeel efter Ztbéflriftetd 
Sebtflpgt, fem efter gorfatterené eget ©njTe, ^ eeergieeé 8cpferen 

i)^n er gorfacrer of en 1837 i to Difputorfoner ubøiDcn ••Synopsis 
Florae Gotlandic«/ l^oori 760 fXanrearter, cø meb ©oriftetrrne 
881 Sar ter, ere optagne« btonbt ^ittc af Qreptodamer bog tun 
»rcønernil Qtaéfr er mebtagct. Scnifftfnfngtc over Øen ®ot(anb» 187 

t bast f I Sraøt) tnaa jeg itmontt: at jeg ot>eraIt ^dr gtorf 

mtg ttl Sot)^ nøie og faa orbret fom muelt^t i ben Irøgutfltffe 

Z)ee( at føtøe ben foenffe Ortotnalé Ubtr^f; imebend jeg t ben 

fortgaaenbe forte ©ftj^e af Sanbet 09 $oIfet ^ar fiøgt^ ^oab ber tn< 

genlnnbe altib Taber fig gtere )>eb en mefanifl So))termg 03 orb^ 

ret Oni{fri)>mng^ at giengføe forfatteren^ ©oenfl t et gobt 09 

correct DanfF. — 2)e af nttg ttlfetebe Slnnuerlntnger ere i^eb et 

Soø^tmicerfe abfltlte fra Sorfatterené e9ne« 
iDen 25te Hptil 1813* 1« Cm SStn og btné ^nihtmttt. 

^otlanb er et af &ocxiQti minbRe SanbfTaber; men bete 
Dtorrftorbig^eb fan i flere |>enfeenbfr Hgti at fiaa^ i om« 
tenbt S^r^olb til bete Ubiirorfnfng. 3 ingen Sanbéegn af 
bctte Stige ftnber mon, ( tt faa Kbet Omfang, faa meget, bet 
forttener Cpmorrif om^eb ; ia ntppc finbeé bet i langt fløire 
Sanbf?aben Øen ^ar, t>eb bene affcnbrebe Seliggrnl^b/ fun« 
set Bbbc en mere nforRt^tret UbbffHng af Solte^ammené egen 
Statur, fnbenfor benneé fceregne jtrebé, uben alt for ot>er« 
telenbe ^aat>(r(n{ng af fremmebe 3nb^9be(fer; og faalebeé 
^r benne Ub))in{ng funnet fFribe frem paa en naturlig/ meb 
Solferé G^rafteer og Oienbommelig^ otoereenéftemmenbe 
WaaU. @ot(anb/ fan man ftge, tfavtjau ben C^Ife, oDer« 
^ebet at Mit>e minbre bemcerfet, rub bc flefle iinbre fbenjTc 
ffgne; og fun (ielben ^ar, (tben Sinneeé og Sangebefé 
Zib, en og anben ibrig 9IaturforfTer eHer Slntiquar ubflraft 
fine ^anbringer til ben flerne baUifle 0* 8igefom man, iforr 
i bet fbbltge ffuropa, flunbom enbnu gior ftg unberltge 3ore« 
OiOinger om ^e(e @t)errige, bette »^(orneneé Sanb': faalebeé 
fan man felt) i bet Snbre af Sanbet tfbt nof ISføre be mefl 
fort>enbte 09 urigtige Cegreber, yttrebe om bet (ibct beføgte f L 188 iBimnitningtc ae<t £)tn Sollaob. 

iven^t Ø'Sonb. $)vab Solf f jllmfnbdfgifcb mcR ti^vc f Xan> 
Ifrne, naar Xaftn tt cm btnnt 0, er At Ccr fra ©etlaiib fpm« 
mer Sttilt, StofrO <?g bdicai CammrriDti. 1)t, fom ^atte tiTagt 
tft iii>9(t vildt i fuiiiliif Æuiibflab, (jao* maafF« cfltaa ^»ct 
bctotnlaU^ fom rn aKJcrfD«rMg^(b, ber unbcriibm fititer %i(i lil 
Stbcntirr OQ SagbUbf, al for^cltévit^ tic flcRc ^orbfunb/ ttt 
fliercé i eoerrigc, forffemme }?&& ©oilaiib, eg b« firbtW af 
fufifTc pfl Qngdfariflf, (iibog romtriTe SRpnlfi', ^oilft ber ciibiiu, 
fl>vcrineg(t beraf tiibcj i Sibciid ieb n fiinCct og tnbfmdict, 
^yvpi^cn epgracfé af Sorten. aJJcn, tv ©oIlauB i btt ?tde 
fiibim lun libft bffinibl, faa et b« ^(Iler Kfe glo« nwg« 
for al ubbrebc J7uubiTat» om tfanbcl, tiivrfen i grograv^ifT 
(Her ^ifioriff ;pcnffenbe. Stt er i eirbeleéijeb paafalbenbe, 
al 3"9fn af Øenfl egne ©saner tiibn'l ^ar aiiocnbt Scrfliiing 
cg Sifb paa at bcarbetbc Øtni ^fftorfe cfrer vor £ibd 
gorbvmger, etter paa al Icorrc ft nogculmibt briigbarl ?lr* 
brlbe ccer ©oilanbé Cft^iiogratJljir og Ippograp^ie. SKaaf!« 
tor X)i bog gierc od paai om, al bene Savn inben alt for 
lang Xib »il bllce af^iulpet. Jmfblcvtib »il jeg, for at efter« 
loinme ben lil niig ffeete Dpfovbriiig , lebfage ben ternaft fcl- 
gctibc €(ilbriti3 af @oIlanbé Sprogart, mcb nogle let ubta' 
f](bc Ivtrf til Slnlubniitg af Sanbeté ©(ittclfe, Solfelé Cljrt' 
rafteer og nationale Sgen^eb, faalrbcé fom ben ifsr i Wt 
nietv«rcnbe Xib fremtrofber. 

@ot[anb er bcliggenbe tmrQem ben 51be og 58be @tab 

norblig 53rebe'i), ftræffer fig 13 fwuffe aBill i l'«ngben og 

5 i ben |l»tfle SJrebe, fami inbeljolber, mcb S'ibbegreb af 

').ffloKanli6rij(r' (n rgdr Mtt, brfitnfct ( M eoc* g!D<rrifl(, (om 

i fin arl fctrrfnlifl, mm lom nu bcflnnt" ol Hiot (itltiKrf. 
"Otifltntlii} iniElItm 'ifi" ai' og 10", 09 -i7° a!** ■'»"*■ 3aiir(»tn, 

bel notbiiflfte e.'gn eaa fflotlins, ir in t^fn O, nirt 7— 8iH) gs.ti. 

ntfTer, alfTiit fra 4>oo(M<>iib(t etb tt 6unb oF i fodifl aSiili 

t2iii)0 lllfr.») EBribf. — S>(1( fflolldoM g''lt"'"ind« ubaiotbt isiW 

omtccnt 3!l,(KN) QBcniKfftr. Semffrhiinder over Øen (Botianh* 189 

nogle faa Qmaaøcr, omtrent 27 ft)en{fe DuabrotmKI (^t){(fe 
6torre(fer ^cr ere angtone { runbe Sal.) ^aa ben ^e(e 
finbeé intet Xegn tfl Urformatfon eDer ©ranttbterge; fom er 
bet foenffe SafKanbé ^oioebi^Sfergart ifiaa benne beflaaer 
berimob Sanberé ^e(e f)oiDebmaéfe af foéflle ieoninQcx af Sor# 
lårbenene aSoHuiler og anbre {baiobpr; og brt ^ele øt)erf}e 
3orb(e{e ^t){(er paa (SnhiniuStalt af Ot)ergangéformattonen* 
tlllene t)eb Sanbeté fpblige @ptbfe trcrber et mfnbre ubjlraft 
ttic af OoUtfi^Stalt og @anbf}eeif f^nlfgt frem. f)ete ean# 
bete Coerflabe er (ffe beéminbre ot)eralt, enbffionbt temmelig 
t^nbt, beflrøet meb flørre og minbre 9tuOe(lene. — Stnn to 
fremragenbe Sanb^ofber af nogen 33et9ben^eb noDneé : X^oré^ 
(orgen, omtrent mibt paa Sanbeté oflre j^ant^ et Sterg af 
18.1 9obé |>o(be^ paa be tre @{ber meget flrilt, mtb en ice^n 
6(ette oioenpaa^ omtrent et $ar tuftnbe Slien (ang og breb; 
00 |)oberg^ fom ubgfør ben pberfle fpbdge Obbe af ®ot^ 
lanb, 114 9ob oioer f)at>et^ paa aOe @iber meget f!e((t^ meb 
abffflUge naturlige ©rotter^ og befienbt ooer ^e(e @oerrige af 
9oI(e#Ch)ent9ret om •|)obergégu6ben/ 

S)ette ©runbleie af ffnfrinit^Jlatf beRemmer ©otianbé 
fftU p^pilf^e 93e{!affcn^eb. 2)enne @teenart banner ( tUmin« 
belig^eb flore, fammen^crngenbe SJberflaber, ^toitfet er Slarfag 
ta at Øen nbgiør en enefie, noeflen uafbrubt ©lette, og at 
meget faa |)o(me ffnbeé omfring bene @tranbe, ligefom ben 
og bertoeb fattet, ^t)ab man{@oerige falber enSficrrgaarb. 
l£)ette fibfle er igien Slarfag til, at Jfpfierne felt) ere nøgne og 
Mottebe fi>r ©foo, ba bc uaflabeltgt ere ubfattc for ^auflor^ 
meneé Qolbfom^eb. gange meb Øené loeflre X^fi flrarRer 
fig en ncrflen uafbrubt Jt(i))pemuur, ber reifer f!g fleil og nor« 
f}en (obret ot)er ben fmaHe og meb Stranbfleue (klapporsien) 
bebcrffebe Jtyfl; bet er (tgefom om Sanbet meb eet fleg ub^ 
over et colotfolt, 120 ta 140 Sob (foit Zrappetrin, for faa I r Vir* I I5M> SStniitrfningtc omt SUtn Sttlanb. 

Dtfg« fnorrre nt lunnc fvale fifl ( be r(are Selgci-. 
Clanb fxntcd m li(|titnb( Stvanbmuur, font man t)tx, bduD« 
iiinflétultt nof, tcitev .Canbborgt ii"; I^i ben [>((li)it(r »iw 
(cfig bel iiibM Baiib for $)aDftorin(:ii(é rcfbfomrae ?Iiifalb, 
<3arbcl(él;tb om Somarci cg Cfttraaut. 

$)im Ciittbfid SrunbDolb unbfr Otni Sottllwrpt, 
bicrfl«, er ccnflotifltn rig vo^ te ilorfte Sitlbeiiljeber for 
om Sotfltningcr fi'gciibf SJamrfovfTer. 9)!an ftnber i benne 
JFalf forfieiifbc Soraner o^ Sendrølfcr af be fin(f!e Sorntrr 
pg ben ffi'pnncfte Segmng, bcr cre HIDner om er ^er for War* 
lufinber fiben fcrgaaet '.CpietiBe. S^et rr beunbimgévarbigt, 
^Borlebcé faa fffere 09 fovgcengcligc ling, fem biSfe fotlleiicbe 
gcvnfnger, faa Bcl f)atie (uniiel mobRaae ben oolbfomme 3orb* 
cmcdltnfng, ber maa Ijave fovcgaacl og Icbfagct bi^fe @ral> 
bVfi Celrlng ( JTalfen, for cnbnu at gføe 06 er ^ibneébotb 
om at 9?alureiii} Sfatnfiigéfraft sar Hge Ror og r(g for mange 
flartufiiibi: liCcn, fom ben er bet ben Sag i t^ag. ^Manbtaleit« 
lange fpitbbonnebe Ort^ocerati'ter ttofffer man be nobeliflfte 
SnegtcE^ufr (SiierVor) ofl forunberlige Xrilotfter eller ^^alffa> 
ber, af minbre eub en firté Stccrclfe; (Re at glemme bc« 
langfiiltebe ^oovdtXf Kncrinik-s Gollilandicits L. meb fin lilie* 
formcbe Æioiie. 

3 bet 3nbre af Canbel ^b»I»er fig ben flarefie ^im» 
mrl ot)er tjnbfgt fmlleube ffjifiiletler. Slrnbt tiger i fiu be* 
flenbte Meife fgfennem ©»erfge, at ^mé tijtfTe Oit ligefaame« 
get gtabebe^, fom foruiibrcbe^ vcb at ffue bc ftieniTe (fngeø 
garoepragt; men ^»or ( ©oerr(ge finter man faa rigt »er* 
Icnbc ^lomflerenge , (om ipaa @otlanb? |)»or prtibet! be af 
faa vppfge, (T^ggcnbe Sootrofer 09 af en faotan SlJangbc 
blabHge SJu^e meb tiobe Cecformer, fvarenbe lil ^vab ainn 
( bet fitbligere 23robcrrtge falber .UnberfloD"? aJlblbeceJrie 
Cotflwifere ijsot forlafngefibfn flteet (SoflTei: (ngenfleté! — 2)cit ®ot(anb{7c %totai «rt^9Kgboin er MUnbU tlf Orc^f^ 
borerne é pragtfulbe oø ffføntie @((rst finbet t)iflnof nogle 
tirter c^faa ( bet øt)r{ge @t)err{ae; men fun fparfomt, cg fom 
betonfile @{e(ben^eber, abfprebte ^{fl og ^er paa Canbcté "oiiU 
^afte Ct>erflabe. SSen paa ®ot(anb ere be e( aOcne inben^ 
lanbpfe, men faa alminbeKge og otoerfløbfge, al be funne (Tgeé 
at gii^ Gngened Ubfeenbe bereé efenbommeltge (Stfaxattttv. 
tif 6t)er{geé Orc^Cbæer, omtrent 36 i Slntal, trtoré 30 blanbt 
be gotlanbffe ffnget 9(or/ og af be 6, fom ^er faioneé/ ere 
4 egentl^e ^Ult^axUtt fom tU^øre bet ^øie 9?erben. ^ei^ 
nben fmbet ^r mange anbre plantearter, fom man forgfct)e< 
figer ( bet øt)r{ge @t)er{ge; og ©runben fertil maa beelé fø^ 
ge< ( Sorbbunbené, for en flor !Deet tøeb bene Unbertag af 
SaXlltUt betfngebe Seilaffen^eb ; beelé i bet tøeb pwcté Cm^ 
gtontog milbnebe G((ma. Sinnée ubraaber, ba ^an for ^un^ 
brebe Slår ftben ^er fanbt ben fmuffe Coronilla Emerus: 
J3^g ^ilbe albrfg ^aioe troet, at benne 93ufh)<rrt groebe loilb i 
@T>err{ge, om ogfaa 20 Sotantfere ^at)be fagt bet, berfom jeg 
fffe feto ^atbe feet ben/ 3a, @omvene ere faa tarme paa 
®olIanb, og Vintrene oioer^otoebet faa mUbe, at Valnøbtrcret 
(Juglans regia L.) iffe alene er atminbetigt paa Øen ; men 
at ll^er finbetf Stammer af bette Xrce, fom i)au opnaaet oioer 
lo Slien i Diameter, og maaffee fffe i be tre norb({7e Stiger 
^at>e bereé Sfge. !Det forte Sllorbdrtrce (Morus nigra L.) 
og 9}t(nranfen i Spalier, gioe nceflen ^t)ert Star moben Srugt, 
cnbffiønbl be iffe forft)neé meb nogen fonflig SefTiermelfe om 
43interen — et ^^cenomen, fom man eOevé fnap finber i bel 
øt)rige @t)err{ge, meb Unbtagrlfe af bet faa meget fpbligere 
@(aane. 3 @oerrige ^ar man, for 9lvttcné og 9orbeIen< 
efpib, for bet mefle bortrpbbet Srorer og SJufle af ffngene^ 
^oort>eb be t)el git)e mere |>ø, men tabe i ben pittoreffe @(iøn^ 
l^eb. %^aa @ol(anb ^r berimob bet Slyttige forenet fig meb »"8 Btmmfninjcc OB« ©en Sollonb. 

brt ®tl6nni lil at bnare ievhitnnt cg tt fmaa paa (fnjjriu 
pmfpvrtK ?u[i6e cg Jriitr; tiji tf ticnc ^cr lil at bcifijue 
@rÆéeæi'leii mob Qolcné afføiciibc €traalcr, iintcr bt i SU* 
mfnbdigfjrt rcgrifalfiflt Spmmtrmoaiiebtr. 

fflaat nu ^trlil fx^Sfi, at man paa @i?I)ant) lUt, fem 
f itt rgciitliQC SccrWgt, ^ar ben Sfif, flt ramiticiitljggc 5ien« 
bfrgaarbcnf i Rocc ^plag; tn(n al ^Bnbtrn« i Mi @itb eliTe 
al bpflge ^otr fur fig, iii(6 ( b« ^øitfit « Ta>' tUtr trt n«r» 
mtvt ^labegaarbe: faa fnbfcré, at (.'anbrl (;cn}cb maa faat tt 
mtrt btfelUt cg tsttttrt fcc&iigget UCffftib«. iUinufnS $>ufe 
ere ogfaa rummtligc, eg i ^IniiiitclJgijct) biigfjcbc af Sitcn, 
(^»t)i»(b te iTidc fig fra ^itftne i fc« f)cl( ncrlgc SofrHgO 
to ^aanfngtr ^efc, rg cftc ferftincbt mcb Xegltag, pmgicnc 
iticb rummdi'gr @aarbé'vlabfer og »dtivggtbt Sabcgaarbc, famt 
ofte mtb rcl »affre flietfi:nl)a»(r. 9irt alt btlK faaer ^<it 
Uan et et f tfei ©vab »enligt cg triueligt Utfeenbe; fnMTiøiibt 
bet 'oifiMt itu fan frcmtife cgeiillig florariebe cg cVcrrafTtnbe 
SRaturfficnljebcr, ba bel falteé egcntlfge fflipper, ligefom Seer 
pg fiorre iianbbrag. SdD om ©»(fe og 3Jale fan ber neppe 
Bcere Sale paa @oi(anb, ^Vor ^clt Sanbet oBer^oucbet fun tt 
l)ttDft 30 it'I 5« ?llen oWrr feacet; men IjuortiQtge Sorbtibnin« 
gerne i bcii jævne tfanbfljbe ere faa ubetvbelige i Omfang og 
3>()bbe, Ql ^er »cl fjar bannct fig cnbecl Æocr og SWofer 
CTr-Tsk), men ^oerfen fiorre Sp« eller belpbelfge Slåer. 

^i'ébij er ben eiiefle @tab paa Øen. 'S)tant .^Mttt 
Dronning*, fom engang ( forrige Xibcv ubgfcrbc et faa magt 
tigt ?eb i ben (Jolle $)anfealiffe fiiofbe, ^Oor Sang og aSeéfe 
forbum tonebf i 18 Sivfer, cg ^uor man ( bel 13be War^un« 
brrbe (Tgeé at ^atie Inlt I2,0(M) mwglige ^Jorgere (nbenfcrWot* 
bene, foruben ringere $)oanbOi(vfer , Srirmmere, Opinber og 
5?ern — - ber tjUer man nu fnn omtrent 4,000 ^inb&nggtre; 
og Viib^ maa neiti meb at tegneé Iblanbt be fveniTe ©ictber af S3cm«rrfnin^r ooer S>tn ®ot(ant. IA3 

aubtn cfier treb(c Stang, ( @UM for al brn i fjint !Dagc 

nMnebré font ben førfie. ^Ue beémiubre ^ar ben betoninger 

tflbage af fin QamU ^ragt — men fun i Slufner! ~ |)erf 

rr ben bog faa nhmcnUt, at man enbnu frit fan (tge: 

Vilibv tfat iffe fin Sige i Kor ben. ffnbnu ere be gamle 

tiolbe, eUer @tabémuren fra bet isbe og 14be $Iar(|unbrebe, 

( temmelig gob Se^olb, og Difer tilbeelé enbnu en |)oibe af 30 Sob. 

Sigelebeé er øen (torfle 2)ee( af bene 45 Xaarne enbnu til^ 

tfiotti, eg enbeel af bem unber Sag, ba be btn\)ttté til Wla^ 

gajiner, |)aanbtKrrfi$bober og ti( Scnigfel. SKuren ^ar tttt 

^abt nogen @rat>, men er bpgget paa JMtppegrunb/ og følger ben^ 

Mi UiMnl^ber fra 6tranbbrebben paa ben ene Stant, i en $a(o# 

drfel runbt om Staben^ ti( Stranbbrebben paa ben mobfaite @tbe. 

3 SRuren finbeé tre ^orte; og ber t)ifer ftg @por tU, at ben 

( en fenere Hh er bletoen yberligere befcrflet, beeié t)cb SRuur^ 

Mrf, fom er o)>fort inbentil, beelé t)eb at for^oie ^bermuren. 

3 99en finber man for en Deel be ceibgamle/ trange, ure^ 

geimcréftge ®aber, og ben gamle Srotogning, meb 3obt)eie 

af brebere, flabe @tene. |>ufene ere enbnu, fom S i n n é e be^ 

^M>er bem 1743, uif tvb{7 Spgningémaabe , beelé af @teen, 

•beetf af 93inbingét)onr{ og Zrce, for bet mefle bog tegU 

.tofte; enfelte |)ufe faa gamie, at SSurene t)are fortebrune af 

•Sfflbe; mange af be @teen^ufe, fom enbnu t)are beboelige, 

Jfa^it ben neberfte Saaning ^bcelbet, ^t>i(fe ^b(?(^ebe 

•fterdfer fagbeé forbum at ^a^e bceret Jtiobmcpnbrneé ^aU 

Jbebtv/ SRen en flor 2)eel af biéfe gamle |>ufe ligge for 

tenge ftben i ®ruué ; og man feer nu mange Siubingéocerfé^ufe 

og Srflr'|)btter i @taben, omgit)ne af Kaal^atoer, jfartoffel^tlgre 

og Aornforb; og mibt ( al benne ^lanbing af 9ortibené Set)^ 

ninger og 92utibené Sart^elig^eb reifer ftg be mcrgtige Sluiner 

of faa mange ifirfer, fom engang tHire 939ené @to(t^b og 

mbmt, tta^emeb 6tabjmuren, ere ben< fiørfle 8Rorrfoorr# 

.Miriff aiMflrrift. IV. 18 194 SSfRifftfninørt o9cr JBeii ®ottaiA« 

Wfl^fbcr J ). ©aafebrt funne D( forflaoe bet Stibtr^f/ fem 
etaben oflfaa gCorbc v«« ®t>err(flcé pore SHaturforffer, ba ^an ') JDet funbe i!(e t^ore til Sorfotterend jEDtemeb, i bfn toxtt, mere et^nos 
grapbtffe^ enb girograptnffe ^blebntng tit en ©proøffilbrind af 
^ané Sebes£D/ at inblabe ftd paa en S^f?rii>e;fe of fbiébx^^é, cOct 
(ele Sanbeté arc^tfeftoniffe 09 antiquan{feØ}?(rr!Dorrbidt)eber; faa libt 
fom Oofrffftterrn er i @ranb til ar ubfplbe/ 6oab enbeel Sorfere maas 
fPee (oobe ønfTet ot forcftnbe; men bele maa ^an gorfotterené fbu 
flaørlfe otev/ at ^aa eller 3ngen pbcn Sinnee/ for netop 100 2far 
ftben, baoe mcbbeelt en mere alminbeli^ og tillige betaitleret Sfilbrinø 
af &inbeti og at Sangebef« antiquariffe 9toticer (optegnebe 1753, 
•og trpfte i *£angebc!iana«, ubg. af 92Qerup 1794) enbnu, ffiønbt 
forte og ufulbjlcenbiøe nof, ^re tit bet bebfle, man i antiquariff 
^enfeenbe ^ar om (Sotlonb. 2ft rt af ®i>errtge«^ baqbe! ^tftoriff 
og et^nograpbiff ^enfeenbe^ intereéfontefle og mffrfocerbfg^e 
SanbfTober/ uagtet ben foenff e 8iteraturd oirfelige 9?i9bom poa topograf 
pbifPe &Mttv, enbnu faoner fin ^iftorie og Seff rioelfe : fan iffe 
anbet enb oorffe megen gorunbring — 9{eppe oil bog 9togen i @oer< 
rige ocrre mere lalhtt, enb gdrfattenn af bet ber mebbeelte SSibrag^ 
tit at ofbielpe bette &aion, (oortil m ligefaa fraftigt opforbre (ami 
fom vi af ^iertet miffe (am Gunb^eb/ Jtr«rfter og fornøben tlnber« 
^ttelfe. 

fD^eb forrbeleS ^enf^n til S3{<b9> en af 9lorben< minbetxrrbigfit 
etothix, itu uben (tfioriff (3Fbaratreerliig()eb meb Sergen I 9{orgei 
ha er bet iffe minbre m^f at man enbnu — uagtet en og onben 
fparfom efterretning i 9?eifebe|frioelfer — ganffe faoner en faabon 
Gfiibring af benne @cabé t)ø\ft mcer(o(rrbtge 9iuiner/ fom funbe gioe 
6< en flår 2Cnffuelfe af bered Silftanb/ Gb^iraftecr og SBeffaffenbeb. 
ItbfriUtge berben b«renbe, ret gobe Sitrag* (oab bet pbre Ubs 
feenbe anqaatv, (inUé i ben gobmobigtfpatriotiffe og noturelffenbe 
Sinner^ielmé/ i øorigt noget monotone og trcettenbepittoreffeSIeifer 
f Øoerrige (2 IDeel. 1806. 14be Sreo.) ^^n« BeffriMlfer ooer 
Jtirferne« Suiner/ ffiønbt affattebe uben al 3ntpgt i Ttrd^itefturené 
^iflorie; og be mebbeelte/ af ^orf« rabevebe tegninger/ eller Sfij^r 
til faabanne/ beflprfe bog/ t)vab man ellert t)eeb, eller fan flutte fig 
til, em bidfe JCirferø Viber og !0?<rrfoorrbig()cb' for ^canbinoDien« 
Jtonftbiftorif. Sn n^ere engelff Keifenbe (Sam, Laing a Tour 
in SvedttD. Lond. 1839), b^ié 83og i øorigt ttfe ftaaer meget ooer 
be forboanlige engelffe Sabrifoarer af htttt 6lag«, X^ax negle dfter« 
retninger om Siibp'« StixUxt fom i bet minbfte ere ffittebe til enb 
mere at fpcenbe Opm«rrffom()eben paa biéfe iird^iteftoniffe Seoningeri 
(^ooraf uben Solot nogte (øre tfl be celbffe i 9iorten^ fom enbnu ere Srmffrfnindrt ooet Ørn (Botlanb. ^ 95 

førite ®ang fra |)aDrt øfnebe htni, feto { Stutner^ (»ragtfulbe 
eftSelfe. .!I>enne @tab — ubtrt^Rcr ginner ffg i ftn ((enbom# 
»elfge, laconffF btJIlxiotxiU Qtiil — fpntcé at fremflCUe for oé, 
.rn aRobel af fetoe 9tom; faa manQt, faa flere og faa pv(ifi* 
jtfic Stitttt fiobe ^er ot^ralt omfring { @taben, tagløfe/ af ru. eaingg SefTrioetfe oorr ^edie 2Conb< Jticfcn'/ bcr i ZU 
mtnbcltøb^b ontagc« for ben ctUftt, Ur finbed/ flemmcr nojtrnlunbe 
oorreené meb Sinnerbfdm«/ t •on'dt itU mt%it oplDfenbe SrfTd« 
rriffi 09 man feer t bet tninbfle af ^rofpectcn af Jltrfcné 3nbre (^o« 
ben flbfie, at ben runbbuebe ^tiii maafTee oel funbc tlitføxi bet 12te 7(ars 
^unbrebe. 6aa(ebed maa ogfaa SBed^t^ 83ef7nDf (fer ouer benne 5ttrfe — 
en Ottogon af pppertigt f^u^nt Dooberflene; omtrent 10^ ^ob b^i, 52 ffob 
I ben fiBtftt jDiJOieter (Gboret uberegnet)/ meb i^iUer af fieben 
^Qxmox, 09 vbeett i to Stager'' ('" ^^'® stories) meb et f^c 
begge faUeé Q^bor — gioe od Sorefltdingen om en meget 
offfboanltg ^Crd^itefcur« .^er er nemlig flet itte Zait om nogen 
Qinptdi mtn om en Ooerftrfe og en UnberftrEc^ af f^miU ben 
f[bfte# fom fcrboanligt, er (tgc meb Sorben, ben anben baaren af Uns 
berftrfené ^oatoinger og of be ftre foffre ^iUtt, fom fra JCfrfen« 
®runbt)o(b naae op igtennem Coerftrf^n/ og bcere en trebu b^ffloct 
QUqt ooenooer benne« (Sof. ©runbregningerne i SBallind C^otU 
C^aml« I. e. 268.69.) 7(f be øonge 2:fmpelruiner ttUorggrr £a<ng 
vSanct 2)rottené« o: SrefoIbigbebésJttrfe »en reen fori'PP runbbuet 
ettU«; &t, 92icoUt Airfe berimob en ,normanntft'« Gtiil meb 
fPiønne Øpibébuer og b«te S3tnbuer. TCt opregne btSfe og be øDcige 
Jtirterd Sogntngéaar (®t. 8aur^nt{</ Gt. ^idiM, ^t. C(uf<, fom 
liacrggeé bet Ilte, 6t. ®ertrub« og &. .^ané bet 12te/ Gt. 3«ts 
gene og 6t. ^Raria, ben norrocerenbe Go^nefirfe/ bet 13be 2(arbO 
notter tt( 3ntet. gaing \)qx ubfPreoet bem efter 6tre(om/ fom 
onfører biéfe og en (eel iDeel ®ot(anbffe SanbébQfirferé Sngningéttb/ 
ubrn noget @(agé SBeoti«. ^!Ren felo be to anførte gorfatteref 
JBePrtoelfer, tfUtgemeb be taroetige 2(ftegn(nger bod 8innerbte(m/ 
ere not for at ooerbeoife od om 9{uinerned SSet^benbeb) Itgrfom be 
SBiébpfPe Jtirfer« ^crngbe, Xnfeeligbeb og Jtonft i 2Cr(titcf turen af« 
gioe et ftorrtt SBeoiid paa ben QigtigUb og SHigbom fom ^anbeléflab« 
Siéb9 i en tiblig ^eriobe (uben Sloiot oUerebe i bet 12te og ISbe 
2rarb«) ^oobe naart, og boort ben maafPee tjat ooergaaet enboer on« 
ben norbip 6tflab i ben tibUgere SO^ibbelalber« SKen ot maae tifføte: 
bet oar oifl not ttte fom rn foenjf etaby men fom ^anfeftab, og 
meb en n«rflen uaf()«rngtg gorfatntng/ at SUbp (neoebe ffg til benne 
g(or. m. 

18 • 
Stmfftlningti .Xfbfn pg btné @(lftn iiftbrubK tlf 9tu(ntr. ^crrø ^ø(c 
.Sfimc af fafi cg fjuøflf" Si«n, tib(u Æilfatnfufl af IfflI/ 
. Atrti \jtxUQt %Mllcv 09 (onflrigt l^ijflflttiiigtr, falbte De« Iail» 
.in tilba^t til Stabene Soittbg glor cg ^irrifø^cb.' 

^nb&VeS'i'ttf i ^iib)) tolber g(nn» .glabjinbfbc, (^IikI- 
lyiilr) l'clcsne og ^umanf." ©ilbigcrc Wtiftiibe I>at)( bttræft« 
fjnné i^pm, pg ubfivatt ^eremmdfcn for ^Icnlig^b 09 ®fit(i« 
mtibl)cb ifl (iclc Vrttibcia l'ctcfrc. 8lt f cDdgt ben fgtniligc 
?anbalmur pao Wnite btUjbeifgc cg mcger ifcltrrtx O veb 
(iibffl OgciitKbrv flbfFiBcr fig fva bc evrige furnjTc eaiibfTaterf 
&.'cbccrr, Dil man Id rimiie fcrrfliQc fig. a^aitbfoRcnc (re 
pvrr^ptitbct af {)e( ^ctrt, xa<^t, (ivlfgc, minitrf rg gobmoblgr, 
of et aabciit pg ofte fmuft Ubfecnbe; DBmbfriK b([( bWfc 
(fflcnffatcr, i (p miiUrt gfttfclfc, fanlrbté fom man ticlfi f«r 
btm IjoS bet aiibct Jfipn. SSlan irøffrr iHaubl tem ofK rcl 
Itiblagcitbc SItijtglcv, Hunbcm tnbcg Vivftligc ©ffen^cbcr, 05 
Dffflm albrfg no.Licn ganjTc ^crdHg. ffii Sgcnflab, fem ub* 
marter begge flfen, er, ot te pucvovbetitligt rIffeSeeg, ITanb« 
pfl aHufif; Ijerom ttibiier btonbt anbet beieé mange elenbom* 
meKge cg nationale 2>(inbfe (faafalble Polslttir), ^oW 3Bufi( 
(lunbpm ubmffrFer fig veb meget egne Xonearler. $)pé 911' 
muen feet man ligffaa ofte meift, fpm Ipfl ^aax, pg brune, 
fem Uaat Øint, 

3)et (V en ffgen^eb eeb (Sollanb, at ber itfe, faalebeS 
fom lilfoflbet er I Eucrrigé fpblige og mellemlle Panbjfa&er, 
jinbcé noget „Slilpri", nieb (it trijffenbe IfUirg af.iTagSuarP 
(( @faan(-$)pverO> eller nogen egentlig ^erregaarb. Qof 
mobentlig ^ave 2);[bbe(albercné 91r[|lofrater, i ben ^^eriobe ba 
bclte allenc lob fig ubføre, itU funnet pverlale fig til at ub= 
flytte t(I benne fierne, af bet tjdbe pav pmbrufrbe !0, faa 
langt borte fra bet fovnemme t'ioé ^rqvcmmdiglfcber pg fpr' 
fittebe SKvbelfer. ^tu gollaiibiTc 9llntue er berfor ligtfao SSemffrf ninaer ooer fibtn (Sotlanb. 107 

friflitbet/ fom gf<rflfr{, og taaler (ffe (et 2t>ang cQcr VefaKiu 
ser, ber (ffe gaae nb fra faabanne @mnbe, fom ben t^beUgt 
tabfeer; men meb faabanne ©runbe ere 9o(fene berfmob (ette 
nol at (ebe* Saalebeé bar ogfaa ®ot(anb ben førffe $ro# 
Dtabé ( bort Sanb, ^bor man UMfUQt antog bøi alminbelige 
Oormepligt; og bet nnber en meget tungere Sorm (om man 
tU falbe noget faabant tungt), enb ben, nnber ^b((fen l^iin 
6f9(b{g^eb et ^ar Slår berefter b(eb almiubelig antagen ober 
t^c 9Nget. 3 @tebet for nemlig at i bet ot)r(ge @t)errige en# 
l^er J(ar( er txmtepHgttg fra M 20be t(( bet 25be tlar, 
nnber ^bi(f en Xib ^an bog fun øbeé iOaa6en bet forfte^lar: 
faa (nbtrceber ber(mob benne @f9(Mg^cb ^er aOercbe mrb bet 
fylbte 15be Har, og bet locernepUgtfge SRanbffab obeé berefter 
{ f^aaben Uge ti( bet .lote !Iar ; (Iben opføre be aarlige Vaa^ 
benøoelfer, men VoernepUgten t>ebt)arer enbnu inbtfl bet 50be 
tiar. Sr( t)ar bet ønileHgt, at f)tU @fanb(nat)(end Sorfoar 
foalebeé inbrettebeé; bet t){(be ^erbeb bitoe baabe nationalt og 
tUflrarffeffgt, og bog Kbet foflbart. ®ot(anb, meb en ^efoff^ 
tiing af 40,000 SRenneffer, fan paa benne SSaabe flftte et 
Mobenøoet ganbebcrrn af o^er T500 SRanb i SRarfenO* 0©£n onf^vte engelffc Kfifenbe f^at (€J, 827—29) mebberlt noglr B<« 
maifninaei: i mtlttair .(»enfrenbe om (Sotlanb , #which will somc 
day be cooBidered the most important political point in the 
north of Eurt>p(>«, oø om bcnn« S>ti 5orfoar«t)apfin, ber iffe pem« 
me oDereené meb oor forfatter«/ maoffee noi)et for fonattinlTe ^ot* 
(^aobntnøer om JiDené ©iftir^eb 09 ^etrpc^acife r>cb et itU ubetl)^eI{at, 
00 ot niUt antage, oel aoet ^anbeccrrn 5 men fom ^oerlen unb^r|let(e^ 
oeb faflr ^unfttr, eUer ocb Sanbctd naturlige SBe|7affenf)eb — nceften oDerott 
en ooerbooebet jcron 6(ftte/ uben giennemffaaret SSerroin; paa ^(e S>tn 
itu en enefle SorfPanb^ntng) og, boab ber forøger Saren, en (etStfgong til 
Sonbing^punfter/ ingen ^ficeri^aarb, ingen be(9bc(ig ^tnbring af 
tove og farlige ®runbe/ fom bibrage foomegft tiC at gtøre Sorn^otm 
(t( en naturlig Sffflntng. SOtné ^{florie fDned ogfaa at betr«rftc, ot 
Smbgange ber ^a^t offret Uttt, og ^^orfoaret iffe unberfttttet 
af naturligt Serrotn. Tit (Sotlanb, fom Caing (alber n^øqitn tU 
fOft SScmutCninsR ovn Qtn @ot[ant. Oftcr fammc Spt^ele (lu(&e Ijdt StKrng« tamt bvte cutr en 
©Hjvf* af ^frtBft) 000,000, pg giorgc af ^(ni«6 200,<»oo 
SKaiit). 3 CII gotfoaréfiig, tct tnifit SlagS Jfdjj, fpm »fl 
^fvfftcr »fl funnc fiiibf ©irt I Stanbiiiaticii, ler man antage, 
at ta faataii ^taabciimagt vUtc vttit lililrøirclig til at aff 
»i|c fl^»:vi ilngrrl*. 

lEcltf er tog tn @tni[!atib, fom ligger wbeiifor itiiiSi^ 
uiaal, cg jeg »cnCev tiltage ifl m inobfat, af ganffe frebdig 
pg »fillig 9ljtur, og tillige nolipnal (l)Qr.iftci:i|1lfF for bet iaab* 
fTab, ^er omtalcø; jeg mrneT ben gollanbffc 9llmiieé Sege og 
3orIufielfcr. Set er 6cfteiibt, at Xiigieren Sing, t^pintinlK* 
feni! 'Sattr i ©Berrlge, ^obc fal lig bet ibealc SKaal for iliic 
iorige og ubfjolbmte ?5c|lr(fbelfcr for ©imitmflifeiié UDbrcbelfe, 
al fuimc engang i Suerrt'gc faac iiibfert golfclege i en ftor 
@ca(a, cg fem el @[agé SIfclIcmting af bet gamle 9Ioi'tend 
Iraflfulbr gegeméBWlffr cg 6rt claéfijTe ©r^feiilaiiCé plaiJifTe 
Efipnl)eb6ubwifliii8. .j^an »ar ^oet, ofl bet er berfor eet 
tilgiveligt, at l^an wb en faaban 3bee fffe leg ^eiifijn til 
%jirfcl(gt)cbentf Sor^olb og til beiié $rofa. £icl @lagé Sege 
I)cre nemlig netop tt! Slaticiieineé Ungbom^al^cr; bc futme 
»iflitof albvig falbeé til t'ioc (gien Ifoé et Ijedt Solf, fjuor be 
engang cre iibbebe; og aHerminbft I »or Xibéalbei, ba frl» 
bod ?llnuien be ^ibtfl enbnu betarebe Selrtiuier af et umibbel« 
ban UngtomgliD og OlatnrKo i be fliefie ?anbe meb (lorrfc 
@rr<bl norrme (Ig til at forfuiiibe. Tiel maatle luifbIcvtJb fjaoe 
glo^bet Sing, om (jan l;aebe lienbt noget til, at l^ani fmuffe 

ttn tinitfTc og botbnllTe SBaqf tuntt b<i!»cr en "^aHa'mf, cUtr fl<rt 
l)(fa|lct!t .^iianc fpncl cenimeii.it int[Df(n^(i (Slito oaa StUlitcn 
og Qnpcisoaentn poo £)ltrit(n, (ri tnbt naf i btr miilbftc ifl Jtrf<t«9 
iTiimpfTibt.) <t!l>tn -llitf f'irlilii'Xion uf llic aerU iif Uuti mi 
tliG Wi-iirr Ulir (jBftnlnfl«n OarKborfl) sr.ms d. otli^uxt 
llic iJrlVitiiii- iiulic) uf llic Stvcitiih (;o'criimpnt 
tnddftc XoutiR. å flSeniffrfningrr otxr Øen (Sottané. 108 

Voetiffe Drøm ^tobe SiD og en fra Sæbrene neban)et VitU^ 
Iig^eb { et eneflc, ((bet Solfefamfunb inbenfor f)ané ^ffbrelanbtf 
@ro?nbfer — paa bet fierne^ for f^am ubef(enble ©otianb. 
3eø t)eeb iffe, om no$et Ugnenbe ffulbe t)«re at finbe i 2)an^ 
narl eder 92orge; men i @ loer rige (bet m(nb|}e er bet (n^ 
genflebt Sitforlbet ubenfor benne 0. 3^9 troer berfor en no# 
get ubforKgere Seretn(ng om be @otIanbffe 3o(fe(ege 
(ffe t)(( toorre nben ^ntercéfe. 

Sttterebe fra be t(b(tgf}e !£)rengeaar beg^nber mon ^er at 
ttoe ffg t aOeflagé Sege, fom for bet mefie forbre megen ffcerbfg^eb 
og f}or Jtraft, berfom man ber( {!al opnaae nogen SulDfom^ 
menll^eb. !Det førfle @(agé Sceg er et ^(btfpn, falbet PvvrL 
Qeb alt %o(btfpi( paa @ot{anb flaaeé ^olbten aOene meb 
|)aenberne; ^oorimob man paa @oerr{geé ^afllanb fertil 
iffe bruger ^«nberne/ men bet faafalbte Siill-trad, eOcr et @(agé 
bertd (nbrettebe @(ag(}offe. — ^cprrfptOet ^r fit 92at)n af Un 
faafalbte PaTkO o: en V)eb ^enlagte @ta?nger paa SRarfen 
bannet Sitrfant^ af 3— 3i 3t(ené Scpngbe og U Alené 9rebe» 
Segen ubforeé faalebeé: !I)e ©ptUcnbe bele fig ( to Sloffe, 9, 
6, 7 eOer 8 paa f)\>tx Bibc, SUt efter ^(abfend ©tonelfe. 
2)en bueh'gfle SpiØer ( ()t)er 3lof tageé a(r(b ^til Pærk-Kdr 
(o: Staxl), og f^ani forretning er .at ft aae ( ^^cerf* d: 
t)eb ^crrfené bagefie ff nbe, for meb fraftig Slrni at fafle 9o(b# 
ten ub. fft aSaal beflemme« 12—16 ©fribt fra ^axUni 
gor^ffnbe, f)^oxUa ^olbten {fal taflci eOer ftøbeé inb i 
^orrfen; (bette Sttt) folbeé Ståifu, n. s. f. af st&itæ, at 
Oobe, t)Doraf Staut, @tob.) ^eb gobfaflning afgiøred, ^oiirrn 9(of 
ber f!al beg^nbe^ ben, fom er u b e etler i n b e. Sloffen, fom er ube. 0)Det(e Orb focrCommcc o^faa i bet ®otU Fiskpmrkj 2). Ti i\f is 

paxt, 6t). Fisk-Sump, og btmavUt, fom bet fpned, ocer()ooebet 

et i en \>U {^fpfernbc offtorn^rt SRuni$ lic^tiom ogfaa bet focnffe 
Poi-A, en inb(^eønet Sunb eUcr SpftfPoo^ gr* pare. 2*10 Stmiiilniiijtr otct Cm (Sotlonb. 

piller fifl pp» Ij'll "9 i" utwnfer .StSiln*; og (n cft(r b*n 
ontfn pttvtT v<"> flt flijnge Solbttn inb ( ^»irffn. l'(b elfjetil 
©pICfafl, (rUtr $)ii3fl, Hn«;;, fem \)n fi^ti) Ut trtrfftr iii6 
( ^Vvftn, ut«l ctl »fbrerf ^iriiftangdnc, (Uer forub ol ija'Ot 
rpit Sorten, fTal 'ISofjffflrlcn forfugc mrt Jiaaiibfn (Ker So* 
ben atflaacHolCkn iibtnfor Stailii. nittii ( en flor l'ue utdiorn 
a\it aJIoMpiUntir, cBcr .(laa S^riK' i\ii\ Irill. trillcll^f) InicUem 
bcin. aJJm IcEiigft ube CK ogfno tt Uifit OTobfvtllc« ev 
fiillrtt, fom, naar te f« ficiKflVC UxtU, tam tafit «o(bt(ii 
Iflbagf i Cuflcn (iibcii Sfpb), rllcr cgfaa »eb $)Klp af bet fetfle 
€tcD pctd Sparren (flebrr man te @anfl(, ba tjar matt tati 
9tct til ot faftc 93clMeiiO Vaa ben SWaabe fan SJplblen Ritoc 
flti'c ®ange frem ug tilbage imrDem bcflgc Slof fe; t^{ man 
Ijar ?on at {1aa< faattrnge fi^m ^plbten f>in gtibed 1 Cuften, 
(Her efter bel feifle Steb. Pen berfoni 93ol6ten omfibcr 
flanbfcr yna itoget SteC iiibenfor Sttiilu (.innm sltiilir>r ba 
(igeé beu gtpf fom er att, at tjavt Jaatt Kfts' (^vilfet Orb 
betijbee en IlCcii S^pnge, Jtob, Samlinfl af noget finaol; ff< 
lerbi man vaa beitc €teb (aniinrnfTraber tn lide $)ot> af 
%^h\t>t. 3orb eder nntel CeSligc, for at mærfe pletten, ©li))« 
per .■pjtrT'flarlnr Sjolbien forbi (Tg ( bet fprfle Slag, tUtt 
(l.wfd ben fiben af ffljobfloffcii bag »eb .^srleiié 4»afl'@iiffr, 
Ba |i|)eé fibflii«»ii(e 3(of al ^a« faael .Kfts f 53a3»V«"''*f 
botltct er bel forbeelafliigOe. ffflerai SnE^oer !)ar flaaet fjt 
..flaé'§)U39-, eKer .«l.:l [i;i Kfis", ombDlic3 Wotteriie, og bm 
giof, fom begijnbte meb al »ære ube, goaer nu (nb, for « 
forfvarc fin ^ai, \)vi6 be l).ioe f^iaet nogen, eller for at for» 
fcore feloe Stftiln . ba be figeS al (Fulle .Iriirkæ Slftiln.* 
Xrn 51of, fem nit fcmnici' nb, (lal giorc fit ^ebftc for, un» 
bir famnie %Jilfaar fom cttrnfor er angicel, ferft fli flaae 
^Wbten iiib i ^'Vrfat, og fittn aiier al fminc flaac ben af 
3)fobtlotfend 'V^iI-Aiti^I iibfajlebc 3JoIbI inb, eg foac btn Øemffrfninøcr wtt Øen (Soe(oR^ SOI 

tfl at ftaniU <nbfnfor aRobfpfllcrneé Stat. ^ i^ltté httu, ba 
regne be lO; ( nobfal Siffcelbe faaer ben anbett 9(of, fom 
^r forftHiree fin Sia«, 10. 2)(éfe Gtag, fom gterc« ^r at 
Utmipt Dlobitanbenie« J^aé, falbleé .St&it-Hag^*^ eHet 
•Kæoi-IIagg* (af n. s* f. Kceulæ d: Cmgang < @p{I.) fff# 
lerat en^tyer paa ben SSaabe tfax flaaet fft Kæul-Hagg, be^ 
gynbe be^ ligefom SRobflof fen tilforn, at {laae fTne .RAs-Hagg% 
for i fin Orben at ffaffe ffg KAs, tf^liUn be atter, t>eb ncrfle 
Ombytte, {fuOe forftmre mob ben anben %loU Ræul-hagg; 
og faalebeé gaaer bet fHftfolii, (nbtil begge 9(offe ^aioe naaet 
Omgangen nb o: ounbet ffre Sange* Stegnemaaben er 10, 
20, SO eller .fulbt', og 10 eøer .tyunbet*. fft faabant »olbt« 
flag, ^rmA 93o(bten flaaeé eUer faffeé meb ^øf Sne (nb < 
9«rren, falbeé .oprigtigt |)ugg' (nppriktutt Hagg); ^loorimob 
et 6(ag, fom meb florrf Sart ncrflen fhrpger (angé forben, 
fdbe« VIntt^|)ugg (Plutt-Hagg) eller .snarfll Hapg- Caf 
snarfvar, Isl. snarfry ^ftig, ffarpO IDet førfie, fom er lettere 
atpaae, er ogfaa lettere at møbe; l^t)or{mob be fibfle fnarere 
flaoer feil, men ogfaa forbrer ben fløvfle Øoelfe for at møbeé. 
Unbertiben fommer man forub oioereené om, ifcer blanbt mfn^ 
bre øt>ebe SpiOere, at man blot maa {laae .oprigtige eiag*, 
eler .spelæ uppricktiiti'; bet mobfatte falbej .at fpiOe paa 
^utt,* efier frit @pil. 

9 arrff pillet (f)^ii omflcrnbelige 93efrriDeIfe feg ^aran^ 
feet for paéfenbe og nøboenbig> ba man fun oeb en faaban 
fan fammenligne bet meb bet, aubenflebé enbnn eOer tilforn 
brugelige 93oIbfpiO forbrer flor Sc^crnbfgbeb , Stprfe, og et 
ffarpt cg flffert Wt !I)et er meget af^olbt, og fpiOeé om 
Sommeren ncrflen bagligcn af ade Drenge, ligefom et anbet 
epil, ber ((ebber at .kastæ Varpæ/ 2)et gaaer faalebeé til, at 
man fafler en paa begge @iber flab, og faaoibt mueligt cirfelrunb 
6teen ( Varpæy n. s. U af Isl. varpa, 2. mer fen, at fafle) frem 
>mmrr 
lennv | flOQ SBcmutfningFT outr Stitn (SMunti. ^H 

cfl til6afic imtHtm totnic ufcfaKf Wlaal tUcr 9Sorrf(r. ffcr 
^Dcr @ti[ig Sen fotiimft' SDIaalft iicfrmcfi, rtgnn' ^au een, 03 
(cH #n(filc, iStt ben Slo^ fom fijvfl itaacir IJi V2, ^ar vun* 
b«. ?Javpfné Cl'rtfTJK, gen. siii«.) ©tarrdfe (3— »^pmmcr 
i aMam.) og XuIMfe (1-2 Xomiiic), faint 2lfiiaH|)j 
g«ngbc (IC— 21 SfrtbO afpaéFcd tfler bf SpiUftibF« 

©Cfige b(éfc Stgc p»cé flf be fiiltooi-ne ^pnbcrf« 
(Driin^ar) i Ccl mdibUc ^ocr @Bnt)ag, jjaa Stgfplabfr, 
fom fro ?lii[bé Sib Ija»( I)n»t bcmie 'Bcftemmelfc, og ( ?ll« 
miiibcligljfb ligge C SHat^cb af JTfrCcn. SRcn ^vct Ucbitf 
) fiecbf, cBer femte Sontag — f bet mi'nbfte 3 eDec 4 ©ange 
ft;« Sommer — forCiagcS Satap' eUer ffauplege (Tiidlntts- 
U'kar) af en fient 09 ^Bitibeligcvf 2lrt. 3)e folDeS (aj, 
iiculr., ogbctlur maa|IeiripareH)iD(foml, om belle OrO fomm« 
af 3é(. raga, S». wfls», »11 »d»C/ ^»iKel vaa ©ollaiib ^eb* 
itt traisla.', txe\lc (ig til; eWer fiuivere af 3((I. Vip. Sitib ; 
'X)xaf>i i %ibemci Zeb fovmilbel til: >£lrf[i^Ieg, Aampfpft. 
— SliiforeviK »eb biafe eege falBeé Vagaræ, etlev \ flfinrskæ, 
naai' bet er en Ooiiibe. Svctngangémaabeii beiVeb er felgeiibt : 
SJen Staxl, fom i bi^fe £5uflfer er ben tpgtlflOe og rapeRe, 
ubforbrcr el vif] aRobpavll til J7am)}fpil (Ta-llin^sk-k ^ @olU 
„biiiuiiiir af pa vSg"), i Sllminbelfalwb en ^eel Uge for bm 
berammebe Stn'biJbag. 9Iaar eet Sognd Ungbom flaaer imob 
bel anbet, ba ii^d (fcgen at væve meOem A<tt og innsukiicsj 
men [)oIbed Segeit Imellem ili^cué ugiie ^UoribefeHnei ')Sf ". s. f'itg fommtv yjff". *. n. ai bHltugt i I nbJnnt .lloppltjj} 
4t)i1f(( boj oafaa btmircfer ijl rffhbt; f. (Sf. »Ja rdynr um ib»i) 
»flUr (ji 8 @ria.) ntl <laii rar Vunaleii« (i(j tiTbbcr oin rn 
Xlikr at bu faatt Qiiibinjtn, cUcr btt, bcr fpilKS om.) Saakbd 
foinin« or btl 3(1. fi'a, I. ■- t*.'/" (iiittt 23. u(ic) ul iiaftt, 
flaae, ffcfbt. Scmerrfnin^ ooer Sbtn (iottonb* SOS 

Icirbf %ltnt{lttaxU, ba tftiict Ut, at Segen gaaev (meDcm 
^Aigænæs^^ og ,,Laigænæs^^ (efente og (cfebe.) Wan tom* 
mer oDerrrné om en ^labi, famt i ^ o o r m a n g e af be- bruf 
ge(ig€ Solfelegc man \>U beeftage. ^aa ben bcflemte 2)ag 
brage Unge og @amU af begge ^(øn lil @rebet !})e @amlc 
i>g Ooinberne ere Mflebe fom XHjTuere, iffe uben ben Hodig^ 
ile IDeehagelfe; og fnart (føred ber (føie ^{falbéraab, naar en 
eBer anben ncrr @(crgtn{ng^ eSer Sticextflc gtor et ^elbfgt @{ag 
eOer en briflfg Setocrgelfe; fnart meer etter mfnbre gobmobig 
eQer biUer @ftemt ot>er ben ube^«nbfge/ eDer Opmuntringer 
tn fornpebe UnfJrengelfer. 3)et er et gfo, en Morelfe, en 8p|l 
00 SRunter^eb otoeralt, fom tføer felt) ben Kgeg^Ibfgfie %U* 
ffaeré !£)ee(tagelfe meb ftg! 

Soruben be omtalte Sege, ^cerf og Varpet, brugeéber 
cnbna en f^eet IDeel anbre^ fom forbre JFraft og ©mibfg^eb ( 
en enbnu ^øiere @rab. 3 SUmCnbeltg^eb beg^nbeé ber meb 
1) Pærk. !Derpaa følger^ uben faflfat Orben: 2) „kastæ 
Varpæ''; 3) j^renna i Kæmp", løbe omfap; 4) „drægæ 
Hank^^, @o. ^»^draga handkafla^^, \(c\{UX gaaer faalebeé til, at 
ie ^erfoner fcrtte ftg neb paa ^axUw, og begge tage fat i 
tn fort, runb @tof, fom be enten oeb tangfom Xraffen føge 
at x^ttt fra ^fnanben, eOer be f}rcrbe t>eb flcrrfere fSb^t ai 
brage SRobRanberen op fra forben. 3ormobent((g ^ar man 
( en orlbre Xib braget i en Sting af Soug eSer Vibfer; t^i 
berpaa fpneé Orbet Hank (^^U Haunk, en fammenbunben 
Slteg) at ^entpbe. gegen ^cbber ogfaa paa 3él. . at draga 
Hatftik. 5) „drægæ Krokfingar" (©o. draga Fingerkrok^, 
\foi\Ut ffcer ooer en Slnbcné ©fulber. 1S) spriiigic lang- 
u (eUer) iiaug-stikel*^ o: fprfngc ( ga?ngben, eder ^oppe i |>ø{ben 
coer to { forben ncbfatte tpnbe jfieppe, .()oorot)er en trebie tog# 
geé (paa 3^1. er stikla^ at ^oppe, f. ffr* ober et ^nb fra een 
lør @teen til en onben; og beraf s. SLikl^ poppen.) T) 204 StnKrrFningii: ODtr IBtn GSotlnnb. 

„slurtæ slan^"; ilfoilttnite^ M gfelbcc om, ^tfo btr Icrngfl 
fan (afle (slortæ) (n v«« Sfultrfn ij'oiltnit 8—10 !!([ni 
lang oq kmmdfg h}f @tang, tUcr utig Sifcflaniine, mtto ti 
J^Af), <Qfr i fitre ffltr t^vcranbre. Struben brugcé ^tf cnbiin 
rn SRocngbc anbre, KIbeflé miiibre gDmnaliijTc l^cge, fom bri 
etfbe bibe for vibKeftigr al bfiTrluci og bet faalcbté, at b( 
(He aHc kgcS ipaa m eg fammt VSg (riler »eb b« famme 
B)Ieb()j mrti .1, 4 cUcr 5 af bcm, (fKifom man fontb rom* 
uitr oUerrrtig berom. 

Iiiéfc ffaplfge, fflenbt be nahirligvfftf fortrfnlfgen nté 
iii bel unge SRanbf Icti , trt bog iTFe iibeluFfctibt inb^rvnftbe 
tii tmt. Unbcrribcn p«r bet pgfaa, at Scgneré ^fger cP^'i- 
k.ir. ©0. fUrliory ubforbrt SaxUnt. twb ^uilfcii fclllgljfb bcr 
ba iTf; er iSpDrgémaal om anbre Crgc, etib at brage ^aiif 
pglobeomAa)}. 3 fibili Silfælbe g(»eé gigerne altib et 
»Ifl ^OTSyniwz, og ffarleue ffatie ogfaa i JllmtnbcICgi^eb bet 
(!!alaiiter(e al [abe ben vinbe. — ^ebbe flore ^ege, eacT,,)'^- 
(/(^■•' ubgfore flliib bf faminc (Eedtaflcre ^&a et^parti fnSlof, 
font VebHIvcr at ^olbe (ammen, aUc bc eiifelte t^rgt (gfcnnrm, 
cg ben gio(, fom ^or »unbet f be fiefie ?egf, eillaretf for 
ben Seirenbe. Den tabeiibe Slof blioer ba bem, fom mao 
beiale €piUemcrnCienc Veb ben fjaafelgetibe 3:)anbé, Ifllfgemet) 
nogen SorlffrCng. 

ffnbnii ubgfere be ^er befFrrone gege en nabffiDelig 'J)eel 
af ben ©otIanbfTe 9l(mue<$ nationale ®fif og (Sl^aratleer; 
enbnu ere be ^er pao fianbet »frfelfge, letienbe SoHeforlvflel* 
ftr, ber af Unge og ©arnle betvagteé og diTeé fom faabanne. 
ailerete bffte fan »Ibne om berefl ^cie Sliber; men eiibnu mere 
bfilv'fe^ benne beisrb, al fleie af bisfefcgté llejtæonclfer, fom 
»i ownfor {)att fect, funne ublebcS, og ncrflen aflene forflare* 
of rt(anb|fc Ovb; 09 »t fef ogfaa af be gamle Sagaer, al 
for (n 2)ee( be famtne 'i^rgc, unbevlibcti meb liguenbc JBeiiavnclfcr, Bnnfttfnfn^ wtx Øen 9oeianb« 205 

^at)e tKmt ituQtV^t i bet gam(e 9Iorben O* 2>e gef(anb{!r Srge 
»aa faolebfé antagfé i bet mfnbfle at t)o?re faa gamle/ at be fftt 
aSerebe fienbteø og et)ebeé/ ba Diærfl^tnfngen fPeete fra 9?orge 
ta 3^(anb. Sntereéfant t>tlbe bet ^ctu, at erfare, om ((gnenbe 
dier anbre egentHge 9oIfe^8ege enbnu t>(bcé at barre i Srug 
^ lllmnen paa anbre ^unfter f be franbinat)({Fe Stfger;«) 
09 bet nat>nKgen og iforr faabanne, fjMU, fom be ot)enfQr be^ 
9hret>iie/ nbforbre og beflaae i Segeméot^elfcr, og bert>eb ab{7(lle 03 be i<(anb|)Pc Øogaer omfole<<t(rt)nngen abifiaige af brpaa ©oflonb 
bruørltøe Segr, (om £0{anbfolf orb flørre 09 tninbre Gammfnfomflec 
•oebr; ifarc er ber bDPPt'sen ZaU om SSrpbeleg (Glinia. ]of. bU 
a. Stnn6oøe6'é ^a^a. U)erIaufføUbø. (S. 37. p.3260o9SBo(bt 
fp{( (Ktiatt-lcikr.) fRtQ^t be^foeé ubftrligt efter be gamle 60^0$ 
JCilber t @. 1|>. tt>crladt C^ircur« om be gamle 9{o tb boere 
tt^tf (Borealium Vetf. Matrimonia, cum Romanor. institutis 
collata« 1785. p. 218.224.) etgetcbe« forefommer Jt opløben, p« 
283^ oøØlebbcaøning (Reip-dratir, at øtagn hautik'> og at ødraga 
rtip Tid. eiDD.« p« 213. 14.) jDet ftt^fte @(dgé 8ege befPrioc« ogfaa 
nttagHgen fioé &axo, £d. Steph. Lib. V. p. 78. L.XII. p« 224« 
Zt (onftige SBrpbelege (Glimu-List) enbnu i bet ISbe 2Carbuns 
brebe oare i Srug i enfeUe (Sgne af 3<(anb, og un^erttten ubftrtcé 
of to ^axtitx, tormpenbe i* gorening mob ^oeranbre/ vibe t)i bU a. af 
Claffen« og 9au!fen< Øieife. I« &. A5, 46. 850. 

m. 

^^oab iDanmarl angaaer/ ba er SoIbtfp{( ben enc|te of be ber 
offbanbUbe it%t, ber enbnu i bet I9bt Tlarbunbrebeé SBegpnbelfe funbe 
pge« at i»<rre; om itfe almtnbed'ø/ faa bog temmelig ubbrcbt 
og i SBrug bo« TClmuen og bo« Ungbommen i be minbre jtttbftorberi 
f {»not ben itfe »oebed paa ben folenne og of entlige 9)?aobe/ fom enbnu 
paa ®ot(anb. 9{u er benne gamle norbtfTe Solteforlpfletfe og Cegemd* 
•oelfe (brr ogfaa i @ng(anb, bl. a. i ©uffolf; brugteé) f. Sioors 
Suffolk Words. p. 63-66.) ubentriol temmelig ncpr »eb at ubbtei 
vort 8anb9 men be, fom enbnu 30 — 40 2(ar tilbage i Zihtn tunne 
mfnbed gang bo Ib ts Spillet og bete Stegler (jtof. >Donfr ^Dial. to« 
6.313.)^ Pille for ten ^erfleiDeel gienticnbe bet i ))ffr(s6pillet» 
S8tm(rv!nin3cr ovtt JtDtn C'pttanb. fifl fra anbic, fpm eocé t(b 53(ntcrtfb ofl I ^uué (cKcr f ?cfl» 
ftucvnc.) O. 

Tit tx i DOrfflt fffe blot ( ?cg cg Sorlpflrlfc at fctt 
(»agccc Støn ^c« gdffl »)aa (SJorranb ing« 3^«! i b« St;«* 
fciré 3brcet. Xa ten flevfie £cfl af Ccn ubgiei- Ælpftlanb, 
fan « ogfaa iiadfn ^clc ©cilanbé Slltiiut 3ifT(rc, cl ^aarb* 
fcvt pfl fevanl gdfrflafl. SWen S'ffm« « ^cr af en (angr 
alocvtfflcre 9lvl, cnb vcb b(t fcniffc Sofilanbé ^|1rr; t^{ tjtx ')p(l et btticnM, ot mon of btt^bfi* Sla-i« Sfflf (jai; 6aol 03 <nbiiu 
6flc tn tulpbtlia røirngtc i IBrua i ©verrige, B( martcligllf tiantt 
bUF( b«t( tU ten Slatfi, booti tcjcn ti; foicrttt mb, ilitt fot tn 
Rot lOttl btflaatx f, tRinflbanb« oj anbrc bunbftnbf Scpvadfcr, 
(am fftt (ftcr i>f«Fc. btitil (»centi i£aiigt, mtb tgnt nationnEt iDte. 
loMtr. Snb«! of tief runbriltfl' t"" 'i'Iifl' tn mttc lUir miiit« 
Diimtie «a bramatilt etnT^tlctc , bcorpua ^r. 3' ^' '^f^' 
qui(l bov (lion conmrtfom i fin Stilbring af bfSft SolW'S*' '3 *" 
re« .DiMmalik )>& A'alurlirveU slAndpunkl.- (.Norilvns alJ- 
Bla Skdcli'sjii-t, ■rt-'lieulugisk Arhaiiillii>G.' Upf. lU^B. @. 7R — 
60.) gorf. Nmttcftr bet bl. 0. S. 8C (tn oBevtcUfUt ,cmt, [IR" 
carblgc »g fattMgt GdaT^tttcT, ftn Dllrcr Hg i bi^lc fcnlft S°l' 
(drge*, vcb Øi'bcn uf b(r« SrUCtlcb, ubcn farbdrs (loT Giplfgtjca 
tUfC Higbom i Oefinbtlff og SituJtiontr, — Eongt fulbfisnbig*« 
Stgrtb ta AunbfTob biiDt 01 (oatt em biéft Eegt øcb btctf Ubgivdft 
t ai>ie Etd al *r. æibliottctJv B. 3. JCrioibfeiiS .Svcsh« Fnru- 
sfi»|;ur.' |>. 163 -StUi, bo« 101 «gana=S(L!(' btfTriBf* og bccrt 
SStlcbiir og lilbartnbt Sangt (Mdrt 1 t Ql(it\n: Iflt; te Ctgenbe f 
tenSidbt 2Iitn: Itecgcnbe [InSlabec; og »b{c: bt GtgenbeiBingbanO 
mtbbelfS — VU rfler Cpteaning t',ia Butitt i be forffieUigt eaiitifla: 
btr' boorCeatnt brugt;. (Sn votnaftinbi Stijbom pna naiu og inb.'agenbe 
Stotutpotfit Icirecr 06 i S'riOTrte, og foc be naiicnal:fDtiiff< ^o'fe' 
mdcbicc n btt aobnct en nij Jtftbe. Steppe feile Di bog otb at \tt' 
mebe, al nogle of biefe ZJanbliEeflr, mib btreS Sarflt og TOelobtei: 
Kt optcgntbe i bd fibRe EiaHum af ituS Teuenbt liicirrdif og 
Btug. .{»Mil fommfT enbnu et Kmmdigt Jfiitol S^anKIege Cp- 
S67— *Oil), mc* a ubeii Eong, og oiibre Suldege "ben Sang 
([I, 417— .Vi,) booraf enbeel oaloa [Jenee* eg Ijaot estet ScufllBani 
mai't< (mor imiMcrilb, fem man oeeb, ol naiional eienbommcllgbebi 
IfUijcnKb Soitfftit og Soltdøfiiglicb, fanger paa fil (ib|1c »tre. fBemortfnfngcr cwc Øen ©otianb. 207 

finbfø togen effonrgaarb af f)Qlme og S(Uppt^ tU Vctxn (mob 
ben ofle plut^liQt reffle @rorm. ^i^txM maa berfor fFee ( 
aabent $)at>^ mangengang 3 til 4 a9?H( fra ^anb. Ogfaa paa 
bféfe t)o))e((ge farter frpgte be gotlanbffe Obtober iffe for at 
febfage bercé SRcrnb^ og at be(e en^toer 9are og %cf))(rr({g^eb 
meb bent. '^mflruen paéfer fin Slare, unber ff fteraaréflormcnø 
Dflbe Seg, meb et 8Rob og en Soerbtg^eb, fom neppe gCtoe 
SRopnbeneé noget efter, og meb bet famme velige @(nb/ ^t)or^ 
tneb ^un t>eb anbre 6eH(g^eber ( bet trpgge $){em førger for fit 
f>nué og fine 93orn. ^tU ftelben l^oenber bet^ at SffTerne, 
nben GompaJ, naar be fomme for (angt ub paa ^a^tt, (ffe 
rre i @tanb tfl at ffnbe Qe(en tdbage meb Caaben. 2)ere< 
cnefle paab tv ba^ at bitoe o^^tagne af et forbffeUenbe @f(b, 
•g paa benne SRaabe at blføe (anbfatte^ enten paa @ot(anb, 
t)eb en anben f))enfT j^t)(I^ eder t)eb ^elflngør/ f))ootpaa (Sxtmpø 
(er fffe fatteé; Hgefom bedt)amre ^eder (ffe paa ben u(9ffe((ge 
4£>ombe(fe, at 9(fferen meb ^^flru og Saab ili^tv et 9tot> for 
bølgerne. 

6aameget ber mt fan ffged Hl Sorbeel for @ot(anbé 
Sllmue^ fom en ((t)e({g^ fraftig/ mob(g og arbe(bfom 9o(ferace, 
faa t(I jeg bog (ffe^ at man (Tal ftge^ ieg ^at)be malet ben 
Iflle 2at)(e af (be( i^i, nben @f9gge; jeg t)(t (ffe bø(ge^ at 
Sfpggen Ifgefaa ((bt mangler ^er^ fom anbenflebé. !Dog troer 
ieg/ at ben txerfle Uff(f/ fom man o))er^ot)ebet maa t(Dcegge 
®otlorab{ngerne/ er ben ( ft(b(gere £(ber ogfaa ^er ot>er^aanb^ 
tagenbe 3)ruffenffabé(afl. Sffan fan ))((} nof (ffe (Ige, at be 
fftri o))ergaae ben ft)en{Te Sllmue (.be øt)r(ge ^ro)){nbfer; men 
^t>ab be ^at)e beraf^ er bog aderebe formeget. £en bcf(age# 
Kge Otoerbrtt)e(fe af %rcenbet){(né SRpbelfe er ogfaa paa benne 
S), fom paa @t)err{geé Safllanb, en Uv)ane, fom førft ( bet 
I9be Mar^unbrebe er opfommet eOer ^ar taget iDber^aanb meb 
ZiOabelfen af f)uu<^89rcmber(er paa Sanbet ^a ®otlanb 
SBcmartningcc onn ficn @oi[anb. ^T lifLi^t HgttictUnt Sriisibarl)cb og UtVs ©ottpdftr bfbragrt fit 
til at bvin^t ^eiiberiK i lianr mcb, at obclfrggt en ('rløCflfg !£fel 
af bt\c6 atltit Soriivaur, pan tii for Slgccbiug, €uribl)(b cfl 
SUieraKtd lige forbirrvtlig Sllaabe. — 'X'd fan UmaxUi, at I 
bf fcntre ?lav fpcrcé btéubrn flfre otjfomiiKute 81f»ffl(l|'(r fra 
SirbrtntdflflmU SiTbtr; faakbcé |)ar rii temmelig flcr Cmu« i 
Alæbcbragt beijDiibt at ublncbe figr fff^f blaiibi Cuiitbcficiiint t; 
pfl b(n bffcrbrcé mrg« wB bm Ulte Siibferfd of aUtflag« 
Ipbfft J?ramcar(r. ^ftt Kéminbre ^ar iiigni af le lo, ^»cr 
)}aa (In S^Jaabt fFobdigc iliv^rbcr ^ibtll ^avl ben ^irfiiiiig, al 
ben almlnbclige IJclftanb er bik'ceii fienbeligt fprmiiibfld. Der 
fiiibeS 3tiflni OlanBl ©ctlanté ^iibbyggere, fom fuiibf falbcS 
ualmltibelfg vig; men bc 91cfic Ijave, fem frie iJorbci'ere, tt 
Sobt eller taalelCgt UbrpmiiK, og meget faa Sallige ftnbed 
paa £tcn. 

Otier ^fle ©»errige gienlienber man I ?llm(iibeliflljeb ©ot' 
Icenbtngen v^a tian6 "Siialtct eller <Sv>'c'gI'i^DbnftTg C^jrQtniiig') 
i Ubialen. Senne er faa vebljfengenbe, at feb be mtfi ban' 
nebc Wlaat), fem i 20 eUev 30 3Iar i)inc tiofret bevle fra ©cl' 
lanb, cg fom I esrigt tale bet renefie SvetifT, actUm albrlg 
fulbfcmmtii funnc aflægge benne fra ^iemmet mebbragtfCEgcnf 
(leb. Sffian iTger, at ©otlanbiiigeii .fvngct' i fin Sale; ja, 
al ^ané Dialeet ( Ublalrn [)ar C'itgt)eb meb ben Sfniiffe. 2:>ellt 
maatlc bog cd Tun vffre nogel, bei fan fortrommc <a minbrt 
Dt:tii(rrfrDm og iioiagtrg Xilljei-ei; ta »I eUeré bog Iffe fflu 
funbt funefl, at en meget flor og afgfurenbe SorjTifl finber 
@teb (mellem vor og ben SInnfFe SMalect, og br^geé eien« 
bommcligc Orbbeloning. SWig fotclommtr bet (jeg figer fi>r«' 
fomtner, bo jeg fflv er >^art I Sagen, og i^e Fan bemme 
web fulb eitfev^eb) fom om ben ginnjTe Ogeiiljeb fortiemmelfg 
Ifggfr bet-J, at betle @()rFg^ Xfflavelfeéotb erc U ^atp((lt Xro« 
cj^r^ fom laant tmM. S>ta ferflc Siavtlfe faatr nemlig i SBemffrfntnøer con jDen (Sottanb« S09 

%inn€ni SRunb en faa {larp XentWQt, eOer foa al {!g< et faa# 
bontSonefteb/ at ben følgenbe ^etDeb nopflcn opflugeé. Dm 
®of(anbffe ffgen^eb føne^ tnfg berimob at Kggé ttti, al 
bm førfte @tat)e(fe i faabanneOrb^ fotn bøY bo^re Sroc^oret/ 
^ Utotx lang (bog uben alt flarpt @tøb); nun al ben aQ# 
ben (tf e Mtoer fiilbf ommen fort/ faalebeé al ben fommer Hi 
al norrme fiø ben førfie temmeHg { Xone^olbet; {Ffønbt bnt 
førøe bog altfb er (ibet (crngere^ enb ben anben. (St ftoenff 
lro<^cr(fF Orb fommer faalebeé/ i en ®otl(enb(ngé SRunb^ norffen 
til al norrme fig en ©ponbo^e^ eOer et af tt)enbe n((ge Orb 
fummenfat Xoflatoelfedorb; ^toorfmob finnerne flaae o))er ttt 
9Robfarln(ngen ^eraf, og ubtale et faalebeé fammenfat Orb font 
en trfrfelfg Sroc^ore. 

tlQerebe af bel ^er nMnte 9or^o(b meb ben ®otIanb{7e/ 
^ Snbføbte robfffflebe 2){a(ect fan man meb @fffer^eb flutte 
f^ ifl, at Sungemaalet paa Øen feto maa fja'ot mange og 
^arfot fremtrorbenbe ffgeh^eber. @aa(ebej for^olber bet fig 
9gfaa. Sproget paa ® otianb er uben %^M ben ^aarbefie og bre^ 
befie af aOe Stoerrtge^ Sanbffabdmaal/ meb fine alttb ^aarbe 
Sonfonanter og meb fin (^arafter(fi(fTe 9ligbom paa 2)(p^t^on# 
ger, ^or< benne SRunbart norfien otoergaaer bel ^élanbffe, 
og lurrmer fig tfl bet 9Ioefo^®ot^(ffe. SKen ba bet er en 
Sletnfng, fom norfien uben Unbtagelfe gaaer (giennem alle n^ere 
enroporfffe @prog, at bortfafie S){p^t(fonger og ^aarbe (Son«* 
fonanter, meb eet Orb^ at bitoe b løbere: ^tooraf reffer bel 
f^ ba, al ben @ot(anb{Te SSunbart fpneé allene at bcere en 
Unbtage(fe ^erfra? 2)et (aber fig V)e( tarnfe, at et got()(ff 
ff(ement fan l^av)e (nbbragt benne Sreb^eb og |)aarb^eb ( 
8pbfbfiemet unber for^tfioriffe Siberé Søb, og noget faabant 
fan b{brage t(( at forflare @ot(anbé(o))ené brebere @progart ( 
6amnten((gn(ng meb bore øor(ge f^enffe ?anbf?abé(ot>e ; men 
bel er (ff^ aHene nof til at forflare, ff^otUM benne ffgen^b 

^iftoriff SMfnft. iv. 14 310 1B( marin i 119(1 ovn SDta tSManb- 

\)ax htnn» »cMfgt^olbc fig Ifge ncb ifl Bore Z>a$t, I en ftiort 
fagt ufova>ibv(l(.?) Sortn. 1S>ct faibt aiij (ii Xanfe Int, ba 
irg lalte bcu faiibijtb^difnibe Spro^forffn 31. 3S. ^etfrfcnd 
Otb i ,bft CflnfTc ©preflé ^iftcric, p. 227. ^aa figer nem« 
Itø bcr, at ba bet bauiTe Sprpgd Xilbelclfitlfcb lil ^lobijeb Iffe 
oOrne (aber fig forflfire af 9Iabi}fprogcneø SnbviifDJiig: fan 
lurbc mutilQta en (libragcnbe ^larftis Køgt 1 .SolFetii, iforr 
Stlmucné, uiiberlrvlie eg forfucbe Socfatmug, utibfr SKibbcU 
albcrciié fmaa 23(|>olct 03 ubfufltnbt 31 tn'ftpf rater.* 2)a nii, 
fom vi o»riifor Ijatw omtalt, (Soilanb »eb eii ^elbig liljliftclfe 
ganiTe cg 1(1 ent}«er £ib t^ar vcrrct befvffl for bféfe, Sn^fbra 
nebtroffeiibe VilFaar^ og ba faalebeé en fulbfommen mcbfat 
Silj^anb ^er altJb t)ix futtbct <£ieb: faa turbc egfaa VlifnJn* 
gen paa ©pvogtt ^a»e »arcl bet mcbfatlc af ben, fom ©pro< 
gct t S^dnmarf mobtog. @ollanb l^ar ttifl not ofte {Tifttt 
Overherre 1 Sllibbclalbcrcn, og fnarl vxrtt pautfat til ben 
tvbjte Orben, fnart mtb ^JoaOenmogt »«ret erobret eg QtKr 
fiibtagct af ban|7e og foenfle Æonger; tnen pen l^ar all(b 
unbgaaet ben Ui\)U(, at blive bragt unbcr Srcrlbom af fmaa 
Sptanner, boenbe ( ?aiibcl felB. 

Øollanbéinaalet er faalebeé t)trl miirfeligl fem ©piog' 
monument, og fom et lecenbe 4VeW pan, {jcorlirnge bet @am(c 
formaner Peb egett j^rafi at ^olbe fig i ^ive, naar bet tan 
Bctre befriet for frenimcbe 09 tclBfonimc ubvorleS 3nb»irfni'n» 
ger. Sfffcrne piQe ba meb 'Uelvillfc og Overbcienijeb mobiage 
cfterfelgcnbc Ubtaft til en @Filbring af belte Sungcmaalé fere* 
egne Sormer, Peb eu enbnu uovel |)aanb. @oiIanbéiiiaaIet i)ax, ceb benne S)t6 fra Safllanbet fier' 
neb( Seliggen^cb, og forbi ben i en 9{ctf(c af fencrf Star^un« brrber ^r Mret faa fparfomt befegt, faa^( uf SitbfKvtterr/ 
fom af ffUi^nU, paa en morrfclig SRoate oø meget (crnge, ia 
I^f til tH>re !X>age/ brt^rct fo^rbelcé t S>int falbcnbe Sgcti^' 
ter. XiiU iau <ffe oQene berré ®runb, I^cfom Uvté Vtært^ 
MrMgl^cb, Uxl, at et Oibt{béft>rog fftx ^r toeb((øe^Q(bt temmelfg 
frifff og ttblanbebe Set)n{nger; men ogfaa beri/ at bet gamle 
@prpg^ fom biéfe Øboere ^at)be at ht^axc, tjat bannet fig af 
»eget uKge Seilanbbele. !X)et ©otIanbfTe @prog ^l\ct be ty^ 
brifgfle @por^ faat)r( af ffanb(nat)(ff, fom af germaniff 
Gprinbelfe; ia, ogfaa bette Sungemaal f^ne^ at t)(bne om, 
at Øen ( en fiern 9ort(b ^ar t)ffret Ifgefom en Ov)ergangébro for 
3nbtHinbringeme tit ©tocrrigeé Safllanb, i bet minbRe til ben 
fpbHge !Dee( af bette Sanb. SUerebe ^ornanberé omtater 
10/ at (Sottftx (fiben befienbte f)oi 9lomerne unbrr 9?at)n af 
aRoefogot(|er) i lang %it ^at)be bereé @(rbe t)eb Øfter^ 
føené St^fitx, omtrent i røcfc^feUSanbet, eOer i 9?crr^ebenaf 
teiine Slobé SRunbmg. 93i jinbe enbt)ibere, at 6t)err(geé 
fønbre 2)ee(/ allerebe ttbHgere enb ben 3nbt)anbr{ng , fom 
6agn^if}or(en fnpttrr til Obin og Slferne, toar befolfet af 
Géiher (®et^er, 3é(. Gautar); ^t^ilfen 2)ce( af ganbet efter 
benne 9o(fef}amme fif 9la^mt Gau-{>i6& eQer Gaut-{>i66 
(Ugefom en mere norblfg 2)ee( efler SReDem«@t)err{ge, falbteé 
Sui-t>ié&, efter @t)earne/ @t)(arne/ Stomerneé Suiones.^ Om 
bttfe melber Xacirué, at be ))are rige paa 9arte(er; og ber 
er @mnb til at antage, at ©otierne iffe t)are bet minbre, 
fom Jtpflboere t)cb bet Saltiife i>a'oé 6onberf}ranb. !Det 
bUt>er faalebeé enbtøibere ganffe naturligt og fanbfpnligt at 
fornfe flg: at biéfe ØRerfe^^ot^er, t)eb at feile otøer bette ^at> 
ere {nbt)anbrebe ( @t)err{ge, og ^at)e bofat f?g, unber 9iaM 
af Gautar, i bet efter bem benortonebe Gaut-{>i6d eller Gota^ 
land'j Hgefom at be paa benne Seilabé ^atøe ( Øen ®ot(anb 
funbel et {»oilepunft. SRen ba benne et et gobt og HM Kimattnlituft mtx SDea ffletlanb. 

floI^ilT) 'Urjtiiiing. 3)etrc cifrr fig tobclfglHluIn-Lag tUcr ®oN 
lontélovcn, bcr upootoiolclfg oDer^ovcbcl fan |tgcd at t)>rtc 
offaitcl 1 ben @vi'<>S'>i''' (■>"' bengang vnv almmtidig f SfanbinH' 
vien; min bog i faa f)et ®r<ib Ugncr DrI ntiVÆrenbe Solttt 
fljrpg pna @otlLinb, og bcr^oø 1 enfcIK Xr«f cgCfgenlitber lebtt 
ti faa ffrnbtngl i3ii7gt(Tiib meC ben gamle gotl}i|7e @pTpg(t)arar< 
Ker, flt jeg iffc trpev at nette for meget »eb a( antJge: Mt (Sot* 
laiiCSmaalfi, cfler lalcfprog« paa benne £J, nUerebe ba Ijifn 
€00 ble» nebjIrcDCt, ^obe en bi-ebere 93pcaU og Xip^ttjong« 
Svsiifng, cnb Sproget, felv i bet got^iffe <3fi)nb(nat)len (man 
faniinenllgne f, ffr. Sproget ( OslfitUa- og Vcst^-ota-Loven 
tneb @otlanbéloDen); f.imt at Sproget 1 ben fibflncfvnte ^OD 
pM bet njrmefte , om Iftt flan(?i: fulbfommrnt, bxrtt præget 
oj G>[)arafiercn af ben TiiaUct, (om talteé ^aa S^<n i btt 
irettcnBe Jlarftunbrfbe. — Sif be mangfolbfge Cfrcmpler, fem 
(urtbe fremiliQe Oib' og Sormlitg^cben iuictlem bet wlbre og 
nnuffvenbe ©otlanbfTc Sprog, og bellefi ^i'CqI' 09 TJip^tfjong« 
SDi}em, »il jeg fun cælgc negle faa Oib af bet libflc, (G.) 
fi'm nofrmeft falbc mig i'nb, og »eb at anfere be tiifvavrnbc 
Si-rmer i ©otlaiibSIooen ((i. L.), ( bet ©citjifTe ifoé Um&i 
(Soli).) og ^élaiibffe Oél.} beflyrfc, ^»ab jeg ^ar itttret om 
SIffgtfTabet meb biéfe Sprog. Saalebe^ f. ffr. 

Ag, (G.) et ©lagé groot og fliot lOTofegrctfl, fom brugeé M 

Jag. (Schoenu! maritiniis L.) Agh (G. L.) men ttlerS 

iKc t nogen attbcn ©progart. 
ouAæ, (G.) at ogc, forogei auka (G. L. og 3^1-3 aukan, 

(@ol^.) 
daila, (G.) at bele; daila (G. L.) daitjan (®ot^.); deila (^ål.) 
daim, (G) Dat. og SItl. ^1., bem. paim (G. L. og @ot^.) 

Jwim (3«I.) 
daudar, m. daud, f. dijll, dalt, n. (GO beb, bsCt. duuftr, m. 

daft, n. (G. L.); daufts (@ot^.)i liaiiftr, C3«t.) ikm«tfn(iidfr oorr JBrn (Øofloat. 215 

dmmpar^ (60 adj. nu b^i; diaupt (G. L.) dhips (®ot^0 

|>eraf: DiaupkUk (G.) S)9(be3 diupleikr, Oél.) 
/oto, (G.) 3m)>f. /i^ltt, falU, falbe, faibt /a(^ /Se« Qil.) 

fallen, ftel (Z,) 
/iiular, (GO ttgtlbet} /(Ulor Uiæ, rtt Z^r. «/iMlf Uxi», b. f* 

(G. LO 
A11990, Smpf* W£B9^, (Go 5«88^/ ^ttjgebe. Ao^^a (G, L.) 

hOggva, hi6 (édlO ^auen, ^iti (X.) 
haidæ, ^mVf. AtVe/(r (GO ^olte, ^olbt Aa((/a; 3mpf. 9fii. hieUu, 

(G. L.) Aa/jito, hieli (3élO galten, ^telh (£«) 
kumbæ^ præs. kumbar; 3mpf. enbnit ofte ^uom (GO at (omme; 

cimia, eumbr^ quam (G. LO quiman, quam (®ot^) to mø 

men, (am* (XO 
Enai-bård, (G.) Stng^^aly Kniboij) (G. LO iDsfaa G. ITiiiaH 

tna^Z. (j[of. bet. Z. ©^nalle^ @))onibe.) 
iaupæ^ (G.) løbe ; /auj^a (G. LO hlaupan (®ot$0 hlaupa C^iU) 
Lauk^ (G.) Søn. Laun (G. L. oq 3él.) Launs (®ot^O 
taui, (GO løé. Staelebed t G. L. oq 3éL 
leto, f. t brfl. gorm Letu^ (G.) ben oenfhre ^aanb; Hleidu- 

mei, (®ot^.) (3t)f. Lat. teca; (fog. fe/)fO ®ai)neé I 

øortgt t be ffanbinaotfle (Sprog. 
Saud^ (G.) en 93ronb; 5au^ (G. L.) SØerd t((e t nogen aa^ 

ben norbtfl ©progart; om bet itk er bet fammeJDrb, fom 

t @ftbdfproget forefommer t Pompe-Sod^ sentina uavis; 

^otKet er rimeligt not, ba man ogfaa t bet 9)ttbbe^{)ottyb« 

f!e ^ar Sot 
Sinn, (GO ®ang. Omgang (men (nn t ®ammenfortn. anft-tmii, 

irid-tinn.:) Sinf) (®ot^O Smn (G. ^« og 3dI0 ®ot^. 

anf^aramma sin^a; f>rim-sinf>a : anben, trebie ®ang.) 
»mkæ^ (GO 3nipf. sank^ fpnie/ fant (G. L. Saok.) Sigg- 

qvan^ saggqu; Iceé: siukvan, sanku. (®ot^.) 
Skauræ^ Skuræ^ fem. en flab @(ooI^ eSer @pabe« Skauro, 

®ot^.) 
SmaUm^ 3mpf.<matV, (G.^ ^i fhryge "paa, fmøre ^CiCi\ tmaiUm^ 

^mott (®ot^.) 3banfIeS)taIecter: mide, at fhyge/ fmtre 

}faa'y miue, ai \cxu. 9KoIbec^< 2){aL Sex* p. 523. 524« 
ttæiya, Smpf. »tauj; figt. (©o. sti'ja, steg.') 

staig. ^SU stiga, stcig. 
Slinkar, 3mpf- »tank. (G.') M fore pliitfeligt afflrt mrt ilettbe 

gart. »linqua (_G. L.) &ot^. sliggqvan, staggqw (\, slin- 

quBii, slaiikii.] 3iif. ftintc, fpri'iige plutfeligl ep af 

iSfræf. 'Btolbci^t! Tiia\. 2ci. S. 553. 
fcirrcaar, <Vi.~) at ferre af, firjfgeaf; swirban, (©ot^O *"'"/"'»i 

al pic tort, C3S'-) ^^OT man feer Opriitbclfcn til Dibct 

trarfva, (treic poa et 3)reierlati, ui. D.) » orlbrc I)aufl 

foar»e, ffarre; ^pilfd ogfaa paa ®otIanb (»ebber narfva 

eller tcarfva. 
Trodar, n. (00 ©lærbfcl, Øiccrbcflcengw. Trof)r C«- L-) 

3fl!. TrOd, og pi. Tiadir, 3nt^cflnin9, @icrbctfgoart. 
lalæ, CG.) dl tOfllej t'ula CCr. L.) Jiulan, t®et^-) 
FffHjÆ, (CiO |)¥nbr, 'JJubc; Wengi (C. 1-0 Waggarja, Iwd 

Vaiigarjai @ot^. (jvf. bet Z. SBangc.) 

IietK turbc ait •oxtc itef for at Bife, fjoermegctt iiiQ^tb 
(rrfinbcg Jmellcnt brt imVittoibc ^ollanbéniaal og bri @pri>g, 
l}«ori @otIanbiS(DVen er affattet — en Ooereenéllcmnielfc, fomei 
funbe l)aue fuubet Stcb, tfi-fpni ^coin iftt Uar (freucn i ben 
aiJiinbait, fom beii KC laltetf paa S?(n, cg fom faa ItPiiflc 
ofl i faa (iCtpbcKfl en ©mb Ijar metflaact Sibdie Snboirf* 
iiinfl. 2iflclctc3 fimiic Cit^fc ^vooer licne til at oife ben titfl* 
^eb, fem fiatcå Umtttm ttegge goIIatiD|Fe, f Si'beti faa tifbt 
obfFllte epregfovmer paa b(n ene Sibe, 03 bet gpt^ifle ofl 
iélanblTe Sprog paa ben anCen; ia ^ine Fnniie vaa en SKaabe 
n«[len figefi at ubgiore et CoergaiifliJleCi (iiieiliim be to (ibfie. 

Gnbnu et Irebie ninvfelft;! 9{cfultal, fom man fan ublebe af 
@ainmcnl[gn(n)]en imellem ttt tiu<gotIanbffe iSprog og be to 
no^nieonte gamle 3bfomci-, er, at bet fpneé i ijei Srab at 
btitVtU bereé Wma^, fom antage: at bet gammelnorbilTe 
Sprog, Norrænn, eder bet Sélanbffe, ^ar, f. ffr. i Snorre 
@tui'lefené St'br pao bet narmeHe txeret ubtalt faa« 
Ititå fom vi flnbe bet firesrt, faavcl f be gamle Øém<rtfntii9et oocr Øen (Sotfant. S17 

epttsmonumtnt^t, fotn paa 9lnntUtntnt, oø t(I^ 
bee« { eant)ffabérot)ene. !Dette flrfbrr t)e( albelrø (mob 
ben gninMorrbe Dtaffd Mnf?ue(fr^ fotn unrgtdig f^neé artoarre 
f}øttrt paa florrfe 93rb(fer/ ^fntcbe fra ben ni^ere iélani^, 
focnfPe og banfTe Ubtak; »en ben mobfatte SRenfng er ^eOer 
flfe nben fraftfge @runbe/ font funne b^ggeé paa ben Gonri^ 
nnilet, ber ffnber @teb imeflem ben got^iffe og ben n^e 
^ø(t9bffe @frtoemaabe* Setragfer man ber^otf^ ff^oxUbti 
bet enbnu (et)enbe 9oIfefprog i et crgre fFanb(na))(il Sanbffab, 
®otIanb, fan fremt>(fe ben t^beKgfle og meR afgforte 9Ieb^ 
f}amme(fe fra ®ot(anbé(ot>ené @prog/ og at bet faalebeø Hge^ 
fom er ben @progform^ ber fammenfnvtter ®otf^(ff og 3é# 
lanbff: faa funbe nogen %\)M om ben fulbe 9nt>enbeUg^eb 
af ben n^ere iélanbfTe Ubtale paa bet ®ammeU3d(anb{!e 
bel t>arre at unb|7p(be. Unegtelfg er bette ^ele @pørgémaal 
af flor Snteredfe for ben norbfife @progforf?n(ng^ og bet 'ollic 
ixrre forrbele^ (onnenbe^ berpaa at anbenbe en ubførUgere 
Unberføgelfe. 9Xen beelé fan en faaban {ffe l^er ffnbe flt 
6teb; berlé bKbe bertil ubforbreé en fammenUgnenbe Hngui^ 
(Kfl 93e^anb(tng af ®ot(anbé'8ot)en ^ ^t)ort(I en mere frWfl 
Ubgatøe af benne Sob^ enb ^aborp^é eOer @(^(lbeneré O i ^H 
ixrre nøbbenbfg. 

fffter ^((n %ibéalUx, fom ©otianbéloben tilfører, bar 
Øen unberfaflct en meget aft)erlenbe ©ftebne. Viiii^-, (aDe# 
rebe tibKgere en gammel, anfeelfg @tab, fom man af benø 
orlbre Stixttt fan fluUe) b(eb en belpbeUg |)anfe(}ab, og ^er^ Ot)en flbflr Ubøat>e (uGitta-Lngk, ba6 tfl ber Snfrl (Sot^anb 
alUi SitåHébnd), in ber Urfprac^e unb einer attbeutfc^rn UeberfeOung 
(erautfeeøeben/ mit einer neubeutf4)en Ueberfel. nebj! TCnmerfungen 
oerfe^en t>on Jt. G^ilbener.' ®reif<w. 1818) t)at unegtelta i bet 
Qf Ub^toeren Silføtebc betpbcli^^e gortrtn for^aborp^é^ men (ar ilte 
^wt anbcn Zt%t at l$l^t, enb ben af «&aborp(^ mebbceUe. L 9ld Scmgettningtr ontr Øm SsKanb. 

vtt) [nbliaobte megen 3ov&iiibeirc meb SuMIIanb. ^ngft 
plattjbffe Orb cg Ctnbi'ngcr <vc ubfn I»(oI i bcniw ^t- 
tiobe fnbfomiH i Sjirogct; liaefcm Ijfin 5crl)iiibrlfe »cl ogfaa 
ifar bibrnQtt noget til al vebligt^olbe brn cilbrc gDtl)(ff>ger« 
manifTc ff^nrafltcr, fem enbitu er faa [iciibcKg 1 C!ictid ^to* 
Ifct. Sangrr; E)cn fom @oilaiib utibcr ^Sanmarf; og vE 
fdle inaaffcc iffc vcb at antage, at benne dnnonblg^eb Ijar 
bibraget iff at p))[tDe rQcr bcuare ett |)i>r ^eel iélaiibfte 
rQer gammeliicrbifTe Orb, fout cnCnn faiibtcé ifei be SanITe, 
utcn atlerebe ba »arc bortbebe t bel føcnjTe Xungcmaal. 
aSaafTce ev ogfaa Vpcalcii n, ( Orbenté Ctnbclfcr ug anben« 
ftebé, fovfl i ben ^eriobc gaael ooer IIUp, (?) tJ^orceb ben Hm* 
mrlfg narmtr fig bet ban{Te e, (TtDnbt nicb en ncigel brcbere 
Cvb. Crn (lcr!£eel egentlig banfle Orb og Xalemaaber ^avc 
@tolI«nberne muelfgcn ogfaa fra ben lib bc^clbl; enbfh'pnbl 
man bog i Méfe Sflfcrlbe aliib nei'e maa nnberfege 03 ab* 
(Tille, ^vab bcr fan vare (ribre og oprinbeligt i i£ungeinaal(t, 
og bog fi^Ueb^ mcb bet ^anjTe, fra bel, ber faalebeé fan be* 
tragieé fom et njevc liltcmmet Sprcflflof '). Coer^oeebet 

')Ccttt (T fitlnrt fao mfgtt tnttt ncbortibi,)!, tøm man i tt fliRc 
fatiit, i>3 noDnliqrn i btinbdifl rør^ti i f^anma tt, ton wtibniM 
om, tifor furffirim XlmucRf Zalsfere^ Oi ticlc Spio.ibanndfi tot 
sarci tro ®!tififpt<i.iH«i cd toorltbta biin giftiimn Sjftmi« 
bctbttf dIaCti t.in bo'bt fjj frf oj (icrnet ftj Frcmm(^t ISltmtnitc, 
fom tt tannibt maifer« 3jl<[prpe nitiiiKni €}rrif[rpTi>iirt, og paa 
one« aBnaftcr, lilfgn* fig. ®jmm(iilifln( ni BantolmutnS Øpro« 
( Oantnart mib QtriftføTogct , ha finit vi bød bil focftt en b*(ft 
f«ffi(|[ia l(r(fjl([ GtjiMliMe) (if btn ftece SOiinab* Drb of tobf( 
llfllantmdrt 09 Cunnriri. fom vori etrtftrpto^ t^c moblaqit oq lil' 
(jiitt fte i bt fitjlc HK) Xac, (itnCci; Klinucn foalrbri i ru aulttprog 
n«ft(n iniitni 09 t(n bor bftimob i bilte btoar« tn flot SSanjbt 
banfti Orb oj laKmadbfr, (i>ni SfriftSfpciiaeta SBruj! (ftcrSaanbfn 
liar labt. dtfr [nbtr bliot forttlbtbc. IBttraainina'n af JoKefprogte« 
»f ffaffmbtti fan ttUtr (i anb«, fnb b(ii>bdlflt inbftt*ntt 03 mo> 
bifitcrc ](nu(nbtlfcn of uollrifte Bortclb taa eprojdjuraflewn ( 
(t ¥aiib (DMTifot S. 211); booiimob bt pbPffftc og iccalt 3nb; 
niifninjtc inflcnlunbe moa iii)ti[(tt iRtt unberpurbcctl. Sn. SBemffrhiiRøcr m>ef JEDca Oottank 219 

fa« Umctdti, at Sfrhiingen af ben ban{!r 93eilbbdfe af Øm 
for bet tncf}e (nbfVrcrnfebe fig til/ ar en banff |)øt)ebémanb> 
neb ^an^ |)Qfinorab 09 @t)enbC/ op^olbt ftg paa S (^ borg; 
fifto Øcné ^rorfler Mre font oftrfi inbfbbte* III. ®riinbtra^ af beii &otlanb^t Syroøteve« 

^tt np^gotfanbpfe @prog ^or albrig Mfom ^cntt frem« 
ØOkt { ©friftfomi/ ( bet tnfnbfle (ffe paa noøen fe(of}omb(g 
09 raKonefi SRaabe. !X)et fer(ie, ber tnaatte forgeé for^ tkir 
foolebeé at faflfcrtte en Ort^ograf^^fe for benne Sprogart 
3eg ^ar Icrnge txrret tt){t)IraaMg, om jeg ber( 6(ot {Tulbe tage 
|)etifon tfl bet, fom t)(rfeKg er, b« 0. f. fom ^øre^ i @pro« 
get, og ubefuffe faaoel Hit ^oab Orbeneé CFtpmoIogfe og @(argt« 
ftah forbrer, fom ogfaa Slnalogfen meb ben foenff e Sfrtoebrng 
(og faalebeé f. CFr. {frioe vad^ quid, vållta^ ^oortoe, volvere, 
o. f. b.) efler om ieg, faa meget fom mneHgt, ffulbe (empe 
mig efter ben jlbfln(n>nte $)nig. 3 bet mfnbfle inbtil t)(bere ^ar leg 
t)a(gt ben ftbfle Hel, fliønbt ben ferfie t(fl nof ^ar fine 9ot^ 
bele. 3eg er im(b(ert{b nøbfaget tU unbertiben at bUoe incon« 
feqnent, f. ffr. ( brugen af ben bobbelte (Sonfommt for at 
tilffenbegioe Jben foregaaenbe %}oca(é Stetttfth] tffi meget ofte 
bat)e be gottanbffe Orb en (an g Vocal, ^oor be foenffe t^a^t 
en fort, og toertfmob. @aa(ebe^ foarer bet got(. SkiU (!D* 
efubb) tit bet @o. Sk&tt; @. Lut til @o. Loit (3). Sobb); 
e. LUp ta @o. Låpp (£. Søb); blåt til 60. blått (S)* 
blaat); men toertfmob @. small til @o. smAJ (2). fm aU). 
ffn beflemt og confequent 9ccentuer(ng, og en meget nøfagtig 9ttt^ 
fFrionfng^ \>iVic berfor t)crre uunbgaaeKgt nøboenbfg i en Or b^ 
bog ooer ©oilanbémaafct. 

§. 1. !I>en gotlanbfTe ©progart ^ar aSe be ft)enf(e 
99ogØat)er, og biéfeé tflfoarenbe oprinbeUge 99b, meb Unbta« 
gelfe af u, ber ubtaleé mere i^bt og aorrmer fig bet foenfle 2S0 Stmsrfningcr evn ID(n @IeiI<iTib. o (f. Cr. ( S6t) cg UaUiitS itafltti flctnmtr cVfrcdié mih itt 
tijbfTc u tUn franjTr ou; ligcfao ^nr btt ©otti. o (ti nog« 
trebfre Cpb, cnb brr frmffc. c foreftnninfr albrig fort, font 
i S». sett, /miHtj, men oBcne langt, fem ( Su. klén. si^n, 
(3)- feen); jBorfor j'cg i gpttlanbffc Crb allfb mcb c mcttfr 
brnitc lariQt ^^b, cg cillib fTriwr æ, for at ubtr^ffe benne 
l*Vb, fom i bet ©DcniTe (f. ffr. men, dm, og ligcfaa i 25an|t) 
iinbcttfben betegnes »eb e. ~- ?igefaa foil|c[ber bet fig nieb 
o og fl. 3^(t forfle ferelommer i ®pHl. albrig fort fom i be 
©B. Orb onil, Biomraa; ®otl(. And, blimaO; men allfb 
Ifiiigl, fom i HAt; ei felter moblager bet nognifinbe bet t)B(' 
foenlTe (uppsvenskii) ?l)b(Tifte til ii (fom I AVi/. carl)0), g 
foiefommer benmcb Daabc langt og fort. ^uben o {liQcr fig, 
baabe 1 bet St. og 3). i to »afenllig for|IieIlrge ?pb, nemlig 
o og ti; ben fctfte forefpmmcr, liaefom i bel ©». (og I).) 
oUene lang; men ben fibfic, ii. baabc lang og fort. — ^au. 
lEip^illonflcr er ©otlanbSmanlet meget Wgt. I^et f)ar iffe 
minbre enb 6, fjeovaf fire nblpbe paa i, nemlig oi, df, æt 
og (ii: og to paa tu nemlig ttu pg au, tjvilfen ftbfle el maa 
ubtaled fom bet X. au eder eu, men fom bet finn{7e tru. 
I^fSuben Ijar man eiibnu toenbc Svip^lffonger, nemlig tau 09 
(ii'ii. ^aatt be feiRe og be fibfte eie naturlfgvit^ altib lange. 
9fegner mon dertil be 10 ^ccailyb (be 1 fnort lange, fnoct 
forte: a, i, 11, y, h. sr, o, og be 3 altfb langt c, o, o) ub* 
giere bc Ifte minbre enb IN; og faalebeé er oel ben gotlanbffe 
Sisrogait en af be »ocalrigcflc i Sfcvben pg f (furo(;a. 3or 
bet finnfTt Sprog maa ben bog bige, ba betle tceSer s %Joi 
ler og 16 ®ipl)tljonger. 

(Sonfoiianterne erc be famnie fom 1 bel @ocnfTe, 
berefi Ubtale i bet ^cle o»eiceiiiJ|lemmenbe meb belteé; 
gi»f£( dffi fulgenbe B«feiillige Unbfagelfer: g og A ubtaleé 
alllb, og bel meb beret egen \)a<utt og naturlige 1*9b, foran 3or 

m 

boj 1 ^irflfeiifom^Ifl ^arb tttv ((øb CocaL 6aalrbeé øaaer g albr^ 
fom { Ut @tDenfIe o'ott til j foran e, i, y, ft, a r((rr o. SRatt 
itbtaler faalebré ftfe jenom, jirva, jynna, jåss, jak, jdra; 
men genom, gifva, gynoa, Gåss, Gok, gora. ^tUtx itU 
tertfalbcr, fom i Stxrrige G foran i; oirn btQ^t 99b l^ørr< 
t^beKøe, fom i bel IDanfT^ SRan ^ører i Ubtalen paa ®ott# 
Idnb Gjausæ, en ^ti 9ug( <Larus); gjån, tn 9}ar; giorde, 
o. f* t)*, tffe jausæ, jån, jorde. — S(g(faa for^olber M f!g 
»eb A, fom otoeralt be^olbcr fin egentlige 9xb, bet nbtaleé 
Ugefaa ficextt og tåbeligt foran e, i, y, æ, a og o, fom foran 
a, o, u og ft, og gaaer faalebeé albrig oDer t(( tj, fom i bet 
6t>enffe; Kgelebeé forenet meb s tit sk, bc^olber bet fin rette, 
- øpxUbtiiit S^b* @otIcrnberne figer fffe Schén , schina, schy, 
sehæra, schon, men (meb ben rette banffe k-S^b) Sken, skina, sky, 
skon ; ogfaa ^or ki eOer kj, skj «g Stj bereé oprinbelige Syb* 
SRon ^ør^ itfe, fom i @oerrige Tjortel, schuta, schorta, 
Schæma, men : Kiortel^ skiuta^ Skiorta^ Stiema^ — 8Reb eet 
Crb, Ubtalen af g og k er ot)er^ot)ebet liig ben S)anfFe, og 
|ar ei aOe be befynberlige Unbtagelfer, fom ben ftoenfle Ubtale 
m^firer* G og k faaer ^Oer ei foran t)iéfe (Sonfonanter ben 
Møbe Silt^b af i eKer j , fom i n^ere 3é(anbf!/ og flunbom { 
Danf7* @i(rfl, hospes og fiar, carus, nbtaleé iffe faaie« 
^é ipaa @ot(anb, men gonffe fom bet ^x\»ti, tVitt, om man 
%ii nbtr9rfe ben ^aarbe Ubtale t)eb en ilfpiration, fom Ghæst, 
khær. — L foran i ^reé tåbeligt; man nbtafer Lim eBer 
JLjia, iffe fom i @))err{ge Juus (9 : gpé) ; men h foran i eOev 
j, og foran v, er flumt Kgefom i @oenf! og !Dan(!» — F, i 
@(utningen af en @taioeIfe, (pber fom v, ligefom i @\Mnff; 
nk ^r (igelebeé famme S^b, fom i bet @DenfFe, eOer ubtaM 
meb fionrlt nbfybenbe k (f. ffr. tænka (9ber fom tænng-ka); 
berimob er Ubtalen af ng i bet @otlanbfFe beri noget forfKel^ 
Mi fira ben ftmifTe, ol bet er ganfle analogt meb Ubtalen af g til btn ferilc, 09 n tfl ben anitn @runb^at)t(ft 
fnf)Otr af bent forrffilt, \)vilUt ci er Xilf«[bc( i bi 
f. (Sr. ®otl. »ifinfi, (2). fcgiif; *5». di^-na ned. ' 
af si'^a, fpii'0> foDi (laa @utti|? (iiber srng-nn; 
ttcagnæ OitQ\)nlc at tltot ivsiti't, cKcr rtnfel »eb I 
V. inchoat, af iwa o: loc, tr«llc), fprn ubralc« 
men fiffcrl ffuibt Ipbc fraitfig-ua. btrfom bel fanb 
rfgci ^vllfet man frer af et anaicfli Otb i ben %I 
Xtaleci: m^na Cbegpnbe al tie, blive laittf; ^i 
tivilUt pgfaa ber itbtaird latmij-tio. fSa UnbtBge 
Rt cgfaa paa @olIanb, ligefom i SDcrtige, ubtalel 
fem va'lsing-nn. 

5 2, Subftamiperneé ©olning. 3)erfeni 
@olIanbfIe €prog ell loge <£iibdfen I 9Ioni. (>!. 
2)(cUnatioiitrue, faaltbed fem ( ben foen^e ' 
ka faatt man fuii te. 3;en fecfic, meb ^Ii 
ftiatfr ill br focnfff gieerlaWformn \iaa or, 
ti«neR aUeSIcutra paa t-n eUer n; og faalebeé (nb 
SKafcuIina, 9em. c^ enbeel dicuira. £en anben 
web $lur. Wq Slug. inbbcralter beilmob nvllen ai 

rt^ art twitimt" IWnI.luiJ «.h>«* Mf k. øg mere ufrftbar/ enb ben, font gfelber { btt Q^nflt* 
3 W^t fftxaf antager ieg itrKfelen/ eller @(utQ{ngéenbe(fen 
i ben bcfin{tft)e 9orm , til ®runb for ^nbbelingen af be got^ 
Ianbf!e 3>ecl{naHoner, og biéfe biføe paa ben SRaabe ffre. 
1., meb ben befin. Gnbelfe paa tn, (og i nogle SHfcrtbe paa 
ti), IfMh inbbefatter aOe Subflantioer af ^anfton. 2., meb 
ben bef. ffnbelfe paa u» 3«, meb ben bef. ffnbelfe paa i, 
tf^lttt mnbe 2)ec{fnationer (nbbefatle atte 6nbflantfocr af 
^unfiøn; og 4. meb ben befin. ffnbelfe paa ci, fom (nbbefaN 
ter aOe SRentra. !£)ttfe ffnbetfer erc faa ftffre/ og UnbfageU 
ferne faa faa, at man, for faa t)(bt man Renber et OrbéØe^ 
»ué, ttt i>it\p af et ^ar fimple Stegler, flrar fan fTge bet< 
tefin. (Snbelfe ( @(ng.; og tærtfmob, ftenber man Mot benne 
ønbdfe, faa t)eeb man meb bet famme faa loel OrbetJ ©e^ 
nné, fom bete inbefin. ffnbelfe i @fngn(ar{<. 

ifte !DecI(nat{on ^ar ben befim ffnbelfe ( @fng. pM 
en, unberttben paa n, ^loorlebeé enbog Orbet i ben ubeflemte 
Øorm enbeé; ^lur. enbeé ( begge former paa an ®aale# 
beé: 9Iom« en Sårrk^ en !Dreng; ®en(t. en Sårrks; meb 
ben beilemte ff nbelfe : Sfirrk-en, Sarrk-en^. ^(nr. befin. og 
inbef. Sårrk-ar, Sårrk-ar^. — ^aa famme SRaabe bøieé 
f. ffr. Bækar-en, et Scrger; Håbb-en, en |>ob, IDpnge; 
Habbæ-n, en (iben fD^nge; Lugæ-n, 6ue; Pænn-en, en 
^en; Drog-en, @farn, ©føbnfng (Slng. Qar. droge) m. fl. 
ecgelebe« ^øre fertil abfh'Kige Orb mrb e»bfT(ft< f ^fur. f. (fo* 
Far, 3aber; bef. Far-en, ^l. Fædar; Bror-en, Brober, ^I. 
Br5idar; Fot-en, 5ob, ^I. Fotar; Brand-en, Branb, ^L 
Branndar; Bonda-n, ^(. Boindar; m. fl. 

2b en !DecUnation: ^ertfl l^øre aSe be Seminfner, font 
i 92om. @{ng. ( ben ubeflemte Sorm enbeé paa æ (efter 9iafl 
ten Sbfe !X><cL ( ^ilO ^toflfet ( ben beflemte $orm fort)anb{e< 
fO II. 3 ^(ttr* enbeé baabe ben be^. og ubeflemte %evm iS9 IBtmarfninjtT QVtv fficn (9ot[«nb. nk. Det ubl^bcnb« g tferti ^aarbt cg ffarpt; man ubtJltr 
pa& @cllanb. lratiiif;-g;i (trance) iiimK-pi CuiigO, Sa'niis- 
pt'ii (Sengrn); iHc, fom t S»trr(g( Iranug-a, utitig-n, 
Senng-en. — 9!aar gu ^crtr III ttn eg famme Statfift, 
It)b(T bet fpm lig, Iigcfom i SotiifF. (lign, eu Con, iibtulfg 
Ung-n, Iffe L'ggri; Mangiiiis, iffe Mngniis). ^eitt btrimei 
g lil btn ferfif, cg n Ilt ben aiiben CJrunbfidDcir«, ba t)erié 
tni)Vtv af bem fcErffilt, ^biK« (£ ex lilfcelbct i bel SwniTc; 
f. Cr. ©otl. *<yna, (X>. fegne; Sb, digna ned. v. Inchoat, 
(tf si'^a, fipnff), fom paa SuriiiT Itibrr siug-nn; Itgefaa @. 
ittagna Cbegvnbc al bUuc ivcriit't, cU(r venfcl vet) tlbblebnlng; 
V. inchoat, af twa o; tot, iDtilte), fem ubtaUd Iwaif-ruF, 
men filfett flutbe (ijbe tranng-na. becfom bet faiibicS i ©»er» 
rfge; ^uttfrt man feer af et analrgl Orb i ben ^crnilanbjTe 
Dtalect: lagna C^cgvnbe ot tie, blroe taué; 3él. Jiiigim). 
^»ilfet pgfiia ber iiblaleS tmnuj-na. Cri Uiibiagclfe tt beg, 
at egfaa v&ci (Sollanb, ligefom C Socrefge, ubtalc^ våhi 
fom valsing-na. 

§ 2. eiibftanri»emea fflpfnfng. 3)erfom mon 
@DtlanbfTe <Sprcg sil toge Snbelfen i ^oni. |;I. li'I 9Icvn for 
DeelinalioiKrne, faalebcé fem i ltt\ fpeiiffc ©rammatif, 
ba faaer man fuu le. 'S>ta fevftt, meb ^Itir. rfan ax, ber 
fsarer lil be fsenfle SleertaWformer paa or, nr, er. fanit 
naflen aDtSitulva paa an cQcr ii; eg faaicbeé fubbefatttr aUe 
SBaftulina, gem. cg cnbed Slculra. £en an ben ^ctlinatfeit 
mcb $Iur. liig ®ing. fnbbcfalttr bevfmob ncrflcn aDe Sleutra af 
een ©laodfe, og fuartr faalebcfl emlrfut tit btn 5te Ded. i 
bel ©»enffe. — fiRcn tit Snbbelingégvunb, fom Ian xxxxt ben 
rette f eet Spregr *f bet bctfor ifte ( el anbet, cm enb albrJg 
faa nsxx beilacgtet- !l>el goIIaitbfTe Sungemaalé egne l^effaf' 
fenEfeb fiembotec f betre Silfielbe en anbcu eg uieve naturlig 
2)eling^grunb fer Ølpmeloøen, ^silfen liOfge er meget ftrengerc beg, 

É 

n for I 
8em(nrfntndct oiøer Øen Ootfanb* SS5 

2)e ablHKeé 6fbf} i to flfbeKngfr, font t)(( f unbe fcrtfcno ^ 
al rrgnrt for en fcrrfFHt 2)fc({nat(on. 

a) inbbcfaterr ncrften aUc fUcntxa af een Sra^clfe. !£)(éfe 
^we < ben ubeflemre %oxm ^lur* Mg @(ng., men foae i ben 
bePmte 9onn { @ing. (Snbelfen — æ, og ( ^(ur. —i Ser# 
nben be flefte 99eutra yaa een @ta))e(fe, ^øre l^erta nogle faa 
ZoPoi^elfe^orb/ fom i ben ubeflemte Sotm enbeé paa en Gon«* 
fonant, en !£){pl^t^ong/ eOer en anben Qocal enb æ fnnbtagen 
Orbee Fæ)* 3>enne tlfbeling af Ifle fDecl. ft>arer til en 2)ee( af 
Xafl'é 4be {é(anbf7e; Kgefom ffnbelfen æ <@(ng. foarer r9be» 
I%en H( -e< i bet @oen(!e og !Danf!e. @om trempler ton 
nmneé: Bån, Qarn; bef. Ban-æ, (Sen. Ban-ea; $(. Ban c^t^ørn, 
6o. $(nr. Barn) bef. Bani (børnene) Ban-» (Sørneucé); 
Gåii*Ganæ (Sif^ergarnet)/ $(. Gån, Gani (@arnene); Lnmb 
-Lambof, kammet; Lambi, Sammene; Naut, Nautæ, 9{øbet, 
£h>(rgé^ot)ebet; $(. Naut, Nauti; og foalebeé t)(bere: . Fråi\ 
8rø; Hii, f>ø; Bo (Boæ, Boi) 93o/ ^iemfleb; Sné, @ncb, 
Kneb; fiulldar, 33u(ber; Balldar, ©naf, $rat, @qt^a(ber; 
Aatar, @{nbe(ag (be tre ftbfle nb. $(ur., (fgefom ogfaa Bas- 
se!, ot)erbretDen Omforg for noget; Væsen, Uocrfen, @tø{; 
Haddel, |>aanbteren af noget b(ebt) o. f. fr. 

b) !Den anben SlfbeHng (nbbefatter aOe Soflaoe(fe<# 
9ltutta, fom i ben ubeftemte $orm enbeé paa æ« !De faae 
i ben beflemte Sorm intet n^t æ; men forblive nforanbrebe. 
3 9(ue. enbeé be, (fgefom be 3 førfie IDecIinationer/ paa ar, 
baobe inbef. og bef., og foare faatebeé mob en 2)eel af ben 
4bc IDecf. i ben lél. ©rammatif. @aa(ebeé f. ffr. Vilnæ, 
Bibne; ®en. Vitnes; ^^Iur. Vitnar, Vitnars (baabe inbef. og 
bef.); Æpplæ, SiSble, Æpplar; Bræidæ, (en Srebe, @anM 
ling af noget ubbrebt); Snoiræ, en@nøre; B&istæ, en SJøfle, 
9lei7ebø(}e (3<(. Vilkina Saga: Baysti)\ Hudæ (paa^aarøen 

4H|lorHr SiMfPrift. IV. 15 221 ffltmffrtninfltr oDcr J2(ii 'SctlJnb. » paaar, eg i©fn. Sfng. og ^Mur. IceggtS cl s til, paa famme 
SWaabe, [cm i foiflc 3^«!., f. Gr. Ilogæ, en tttot; @tn. 
Ro^es; b(f. Rog«, Rop-ws; ^1. bcfi. og ub(Rciiir: Kogar, 
Itogsrs. ^aa fammc Snoabc bcclincrc^ f. tSr. BiusLn*, tcf. 
Itnisku, ^riiffrn; Itlaika?— BlaiLu, bet fliUf %Janb; liiitta' — 
rfiltlH, ænaCcn; Pæi.T— IVra, fittn; JUa—JUu, mut, 
Beten for Ærcaiuccr, o. f. V. 

3ble !I^cc[[naiion, faatt i tta bcf. Sorm i Slem. 
letng. ffnbclftn i lagt tilCtbd; $Iur. baabc befimt og ub« 
fltmt tnbcé paa ot-; @cti. @<ng. og $Uii'. faarr «. fertil 
Ijext alit oVrige gfnilnlncr ub(n Unbingclfe , ^oab fnifii b( i 
beu abtfi. Sortn »ibté paa eii Gonffnani, v^a "i !£iptjii}øng, 
(Qcr anbcn Socal, tnb a. Xtant !r(cl. foarer for in ^ttl 
til 91afTé Ibe og 8b( a^ccl. i btl Sélaiibpt; og tfl« bf« 
bpit« f. ær. Jhn\ — Ufin. Jflrdi, Setbrn; Kalliug— Kallingi, 
fifaUingcn; Driiigsel— Driiif^sli, 3>rflilf(bni; Nyt— Njli, 9Jeb» 
ben; Galt— Caiti, @fben; Ai— åi-ji, Øen; Fr»u — Fræiii, 
Sruen; E — Ejl , eller ÆJ— Æi-ji, Gimmerbm, $)un'3aar 
(®pt^. Aiwi; Mnfl. S. Eowu; (Sng, E^re; ^6i.u. pi. an;t> f.». 
SlcgleOrb meb ?vbffifie l^lur. \)e\t ligeiebed til benne ISIa^fr; 
f. Qr. Iland — lisiidi, ^1. Ilændar, ^aanb; Stang — Stangi; 
$1. Sliviigar, ©tang (©». Slfing); Spang— Spangi, ^t- 
Spangor, Spange, Spanbe; Btik — Boki; !pi. Boknr, ffiicfl; 
Nat— Nati, Watten ; 'p(. Nrtai-, m. p. — Ilel tnrfte af qDc mofl. 
og feminine SubDaniitier, foni ubmarFci: ben beflemle Sorni ( $(. 
fra ben ubeflemte er Ko— Koi, floen; bel ^r i ^1. K<ir, 
men uieb btfl. Htt. Knriia, boerne. Qél. Au (A'i/i) bcf. 
A'ii/n (Ayr-Zn), iJJI. A'i/c, bef. A"t/r«ar;) btrimob fjarSo— Soi, 
©een, ben regelrette ^lur. So-ar. (3^1. Syr, Syr-in; ^I. 
Sf)\ Syr-)iai). 

4be T'ech'nalCon inbbcfdlleT aQe STeutra uben UnMa' 
gtlfe, ^oilfe I ben be^n. Sorm faot i @ing. (Snbelfen æ. SBmKrrfmnget oter i^n Gtotlanb. 827 

faa iaaneU ffun] albrig glemmer itfi ben ^øfl!) Mbiecdioer# 
neiarttlel er (8Raf?* @{ng. dæna c®ol(. Set): ^nfO; Seni. 
dæ C®ot(. So)): pan^pa)^ Steutr. dæ (®otI. Sot) j^a/). 
9bir. i aSe tre Stim (fom ( 2)anfl og Soenfl) di^ be. 

§ 4, ^bjecttvertied Ire Jtiøn abfKOeé og iagttaget 
cnbiiu temmelig nø(e t)eb nKge ff nbelfer/ { bet minbfle af cribro 
9onbcrfolf/ fem (Re veb @fo(egang er« blet>ne forfocti# 
Pebe* 3>{éfe tre Aionéenbelfer (lemme for bet mefU obereen^ 
meb be tilftnirenbe {^lanbfPe; men finber bog aKene @teb for 
ben ^itttoe ®rab. ®mUU6 gibe bi^fe linbtagelfcr Sftnlebnina 
ta ai inbbele Slbiect{t)erne i 5 (ilagé: 

1* !De 21biect(oer, fom < $)anriønnet ^be (Snbelfen ar, 
i |>unf(ønnet bertaob ingen (bet bil (ige, b^olbe 9lobovbct 
liforanbret) ; men < 9Ieutrum j^abe t, eder dt, fom er gaaet 
oDer til tt, og ben ftbfle ffnbelfe unbertiben lebfaget af Vocab 
eSer !£)ip^t^ong^9ovanbring, eder af %}ocaIené Oocrgang frd 
(ang til fort; f. Cr. raudar,' SKafc* røb; 9^m. raud; 9?eurr* 
rytt eD. ratt; blautar, bløb, blytt ell. blatt; faitar, Tait, 
fatt eH fatt, feb; braidar, braid, britt, breb; haitar, hait, 
biU (hatt), ^eb; latar, lat, latt, (ab; rå-ar, rå, ratt, raa, 
(3^ hrår^ hrå^ hrålO'y vaidar, vaid, vitt (væit) t)iib; 
bvaiter, hvait, ^loib; soitar, soit, soit(sytt), føb; noiar, noi, 
Doit, nb; baugar, haug, haugt, ^øi; bla-ar, bla, blåt, b(aa; 
godar (goar), god (gb), gutt, gob; mæktugar (mæktu'ar), 
mæktug (roæktu), mæktugtt (roæktu'tt), motgtig; lyckli'afi 
lyckli', lyckliHt, IbReKg, o. f. b. £et fan i »Iminbciig^eb 
bemcrrfe«, at be «bi. fom foare til bf fijenjle paa — ig, f)abe 
fcrboanligen ben crlbre 5orm paa —ug eH. — ugar, i^iU 
ugr og oiiO; bog forefomme nogle paa —igar; men g-&bben 
^re« fom ofted iffe f Ubtalené $)af}0* 

O ^ct g, ^orpoa faaman^c }(bifcr{orr tnU, opflUijr« forboand'dcn i 
ben %otlanhft€ Ubtalc (iigcfom ffcrc euUv i eocvHøe) faoicbc« at 

15» 996 Stmaxfmnqa owx Øen ffierianb. I 

I 

L llaudæ) fn i)»i SJtfrfiflfnl cK« Obbe (3«. fliifdO] l\hf- 
væd*, $)o»(b; llnniikla', en ^ante (^aant=flliTbc) o f. fr. 

iDe ttJcnbt Or6 Augæ, Ci( og Aira-, C«, gleve ^«fra 
en ntcrifelig Unblaselfe, eg t)Mt, faavibl brrré mCflraritfetic 
^icining firaHer flfl, tfmmelffl nat seMige^cIM ben i^lanbfTe 
cDtr gamnuIncTbff!« S^rm. 2^e ^øre, iJBigfineb et ganiTe 
libct Slntiil aiibvr, til SRaff'é l|lc Sfclfnaiion, og bert« ^tei* 
nfiig^form tr benne: ©ing. be|l. og ubellcDit: Au^æ Oél. 
Aiiga cg ^wi/ft/); ^Mur. bcfl. cg ubcfteml: Augu t^él. 
Auyu; bef. Ji'^urO> @cn. Si'ng. cg ^lur. lorggcr, font fvb> 
»onligt, s Kl. — ?iflffaa: Airæ (3SI. Eyra, bcf. f^yraO, 
^lur. be(I. pfl ufccfi. Åira (3él. £5-™; bf(i. £i/niw). af 
ttn gamle @en ^lur. i^ii. Augna, Eyrna') finbcé cgfafl 
(iibnu @por i fommenfatte Crb, f. tSx. Aiignæ-rcpiie, Fom. 
Øientirfla, ©lenlvffl C3^I- ^wffwa krokr); Aiignæ-broin, 
Øieiibrpn; Åirnæ-vark, Øreuarf; m. fl. 

3;f bet cvenanferle v(l bel IfQfge »crrr flart, at bet I 
Sllminbcligljcb er iimueKgt at afgfore, til ^vllfet Stien faabanne 
€ub(lantit)ei: i bet QioUanbfTe ^ere, jotn allcne forcfomntc i 
?lur., f. Cl. Sopnr, geieflarn, Bnnnar, ©tfenbSorb, Utof, m. fl. 

g 3. ^rttMen f bel @ctlanbfTe er 1 SDJafT. a>iin, en; 
Sem. (P, (Pflfaa a fUer O «i; Sleutr. cell (Uer <r. et. iÆnn 
Sun, en ©en); æ Pæikæ Coflfaa: a Prikæ, i Pæikie) <ti 
¥lfle (©». fViVAn); ÆBfln cHer tt/i Bftii. etSSarn. — SWflg« 
tigen IliOetfSIrtifelen fra Zaføibrne nm, rg I9lrutr.figré^eralbrtø 
tp, men alttb ffH. (æ Pæikip, en^Jige; am Pa'ikæ, »na pMe//a). 
..I)æ skcdæ ænii tiaust tSKoft.) alt æ (a) pæikæ CSem.) 
qiam li uss mæ æ (æll) rall llucklæ (9!cutr.) |ia hauda-, 
11 nar sam dæ Pipik«' liodrlæ sætl si bi dæ Uiirdæ, så 
NVflimdæ lia: aldri glhimi?r jh dæno hansien!" {Xlt iTeele 
en |>Bn, at en ^Ige Fom til rd, meb el rebl |)ceebfl«be pM 
ficvrbel; cg naar fem ben ^ige fiaube fal fig «cb bet Votb, SJotb^J Semcrrfninøct oorr jØen Øot!anb* 889 

Øøu snåsiy &. snæsen, (ittttcfat, o. f. t).)« ffn Unbtagdfe 
fra Mcnanførte 9i(ge( ere ingen, ingu, ingæ, og annen, 
aniHi, annæ; famt ^ron. dissen, bennf/ dissu, dissæ; fjMU 
faåkbti ^toc Gnbflfett u i 9em. 3 øt)r(ge fremb^ber benne 
CUatffe af UbUcttoet i bene Qøinføgéformer en fmuf ?Ina(og(c 
faBcSem bene 3 jt(øndenbe(fer ( — en, — i, — æ) og ben be^ 
^cinte eiutningéarttfel i @ubRant{t)erneé {Tre 3>ec({nationer; 
ba bnr olttb brugeé ben ^(onnet ubmorrfenbe (Snbetfe i abiec^ 
tforrne, font @ubf}ant{t)et forbm; ligefont ogfaa biéfe Stbieci* 
Ifocré Atonéenbeifer a(t(b ere conflante, og meb bent (tit om^ 
goaej {?(øbed(eft/ font meb ffnbelfen ar i ifle og anben 
tOai^t. 

4. !De Hbiectfber/ font farted foranbret (Snbelfe, og ere 
ifge { aRaff. og 9ent./ men ffoot t i Slentrnm^ Itgefom i bel 
@9mf?e; f. (Sx. vackar, m. og f. fmuf/ t)affer; n. vackait; 
fagar, fagart, fmuf, fager (brugeé fun om ^ieirlfgeO ; dunkar, 
dunkart, ®{. @ar. dunkar \ C^iU dockr} bunfel; stabar, 
stabart, (labfg; likur, likurt, lecfer; gambel, gambelt, gam# 
Mel; ausel, ufe(; ænkel, enfelt; magar, mager, bittar, bitter, 
nipur, ^urtig. 9ltppt gibet ber flere af benne (Sladfe, enb 
te fftt o))regnebe O« ben ttfttmte gorm af Smait, 6o. Smet^ (bet fom pQafmøtté, CSmørelfek 
tidcfomman i Øo. abfPtUer alangen^ ^artic. a\sld fra Slagen, ben bc^ 
J^orm af Slag; eUer Abo, rn S3ebpd9^r« S^cboef/ fca Abu (€$rabrn i gfnc 
lint)/ Stlbe man for H^iit btfegne benne fine ^ovftitl, maattt bet 
oe( ootre oeb Tfccenten, f. (Sx- smaiten^ sl^igcn, (^acricip.)/ men 
Sioåiten, SUgen, (®ubfl.) 

•) jDet !an bemcrrfe^ at biift TCbjcctfoer enbnu i søtibten af bet fordre 
Varb. taobe a(t^e ^betfe for aVtt 3 jttøn/ fidefom C bet 3é(anbfPe, 
ffiønbf i^a en anben 93taabe} nemltg bannenbe ben fcm{n.(Snbc(fepaa 
t«. jDette feeé af en meget taroelig ®oi(anbfP €}progl<xre (af en $rot)fl 
Zafftin), .fom i «02d. bevare« paa Siébi) (?)Qmnaf. fBibtfofb* og er fra 
Kar 1767. ^er finber man gani^v^ gamM^, gamaIC; eakeiy enkui^ 
cnkdt) anmir, anniir, aaiMl (S^U oniMir, iMiiiiir, ofrnm-f)* I I StmfrrfningK mn Qta (Sattnnb. 

2. !Ee ?lb]fcKBfr, fom 1 SBaff. i)Mt fStiMhn ar. og i 
5««. 08 9Iculr. « Kg«, tKrr fa»nc foranbrcr Cntirlfe; f. ffr. 
SWaff. svartar, 3fm. cfl 9I(Ulr. svart, [ctl; IrSlIar, f. pj n. 
triUt, tral; daislnr, f. pg n. daisi, mat; liiislar, loisl, tvflj 
letar, li?t, Id; teler, ti^t, tut; rclar, n5[, r«, o. f. ». — 
?Jel tfgunbcr ben ma|TuIine Cnbrife Cm) ()o^ b(gge biéfe 
@lasé SIbifclføK mi tftcrf^aanbfn at tabe jrg; mm en r(t 
fficnb; fign beg cnbnu tta SDag ibag langt oftere !eun raii- 
dar Ilicst, (fn reb ^f(il, (nb ^an jtger a-nn rmitl H.ts(, 
(nb(I(onbt ogfaa bcHe flunbom ^orrf. 3)«iiiiob figcr ifan 
albrfg n rnudor Itripæ (en reb |)(>})P0/ nieti altib: a roiul 
U^yir-y IfgcfumljQit i3I(utr. altfb fig« æ (tttr .tII rall (nll) 
Riiss o: fn reb $)efi (Jtfngft tlltr iJop^K, „H.i'stkrpalur"). 

3. ^e Slbirdlvcr, fom i SIZajT. ^avt »i, (Icré ænii), frm. 
I, og SJcutr. fl°; pg fom f»ar( Ifl tt 3é(. paa ih«, in og it 
(inr, inn, inl). Siéffé jtfenéfnbdfcr crc mtre cpitftanif, pg 
iagttaget overalt ^oéSlImum megd nefe; f. Sr. læilen, Iiben; 
(Moesog. Ifilih') g. læiti, ti. læitæ (m(b bffl. ffnbdft, bfn 
lidt Ijebb« dætin, dæ' læilæ); briden, »rrtcn, g. bridi, n. 
bridæ; vaxcn, vati, vaxa', voren, groet; og faakbcø lunken ; 
gappseti, forbluffet; snoen, fnoft; poen, rpfculmcl; tiing- 
boen, tungt Råbt, (3él. ftungbuimO'i tjckmjcken, pfrrclig, 
kt t(l at Mvc (iBbt cDcr »reb (3él. pycliinmikilh; uppoi- 
sken, olJpufict; blaiknen, bitgn«; cg fl. (4)crtil tjcri: ncrRtn 
aUc iiaSfiDC $ariin)}(cr, baabe br, fom f b(t @D. cnbrd pm 
fil, pg mange uf bcm, fom tabte paa ad og r; f. <Sx. @v. 
pUliad, ®otl. pæiskeii; S». smelad, @ptl((. smniten '); 

man tun b'rcr btn foKaojcnte Socdl, tatt bt [9 HomUt, hm Mn 
fluibt ubflfllt; f. Gi. bludu', lilodu'ar, lilodu'tl, Nokia« ■torli'tl, 

(iDtiietn, 0. f. D. 

') StMlanbfrnc obfliUc i Ubloltn btfltml b<tl( ^nrlicipiuin Biuailcn. (jtmr- 
(arfai fmuun, paarmuun) urt in nuantrtinji i 3c>iici'tia'*i fra nuailen. BifsuttMn^ oofc Øen OoHaol. 9S1 

pænes, gribtabt (®ot^. greipands)^ spriiigænes , ^eppenbc; 
bopænes, MmU] sitænes, ftbbenbr; bidænes, bebenbc; 
MDgænes, fyngenbc; gaænes, gaaenbe ; boænes, bombe; jitæ« 
nes, arbntbf/ o. f. t). SDIati ^9rer ogfaa (ubenfor be partfc. 
tfnbrlfrr) fræmmænæs, frcmmebr; autsoknes og innsokiies, 
fem nr nbcnfra ctitx i Sognet (nbenfogné, (nbenfognO O« 
3 SteertaOet tfa^t aOe tlbiecftoer i aKe tre ftton iSabtU 
fen «; og be, fotn ( @{ng. ( ^anli^nntt enbeé paa en, faae* 
i 9tttr. nor, be paa er faae r«, o. f. JO. I^efom ( bet @t>en{le 
Cog ^aufU), f. ffr. vaxnæ, t^orne, gamblæ, gamle, dunkræ,. 
tunKe 0. f* t). — Den beflemte Sorméffnbeffe for aOe Slbiectioet 
(meb Unbtagelfe af be paa æncs) er -æ, Ugefom -e etter -a 
i bet 69enf!e, iaawi i 6{ng. fom ( ^Inr. f. ffr. dænn 
ræikæ, ben rige; dæ ræikæ, bet rtøe; diræikæ, berige; di blaæ, 
ilaae, di lunknæ, lunfne i®o. Ijumma)^ di fagræ, fmuffe, 
c. f. to. ®enit. enbeé i @ing. og ^Inr./ baabe bef. og inbef. 
paa esj etter n/5, re«, o. f. D* 9lbiectii>erne ^aoe faalebeé i 
@ot(anbémaaIet fun een (Snbelfe baabe i ben beflemte og ube# 
ilemte Sonii, f)MUn blot tilKenbegioeé t>eb tlrtirclen etter 
^ron. deterro. di (be), f. ffr. langæ Netår, (ange 99artter, 
og di langæ Netår (iffe fom i bet @^i de Iftnga naltema). ') V3t funne bein<rr!f/ at htt a en øanfFe udgttg ^rning/ naar man 
troer, at benne ^articipteté Snbelfe paa ø, fom nun enbnu/ baabt i 
Soenff og )Danff, iorond'øen t)9vtv i ^Cmuené Sale, ffuIM trorre en 
txb filbigere &i9UHeitftb opf ommen eprogfiif. >D>t er toffcfimob 
ben alhrt, opnnbelige S<>rm, b^{6 S^'ranbdng (oeb at bovitafti «) 
egentlig ffpbeé S^frtftfpro^et og bete ®rammotit [^an b^vec og« 
faa t jDanmarf bpppigen: at fomme goaenbeé/ ribenbené, rei« 
fenbeé/ m. m. og i Orbfprogrt fcebber bet: »5Bentenbe« 9Xanb 
er gob af gforfYc].' 3 bet gamle (Srceffe (og 3é(onbff0 bar man 
oUcrebe borttaftet bette 5, (vtlfet bertmob finbee i Satinen; (f. Cfr*^ 
&x.ff>éQioy, fcv ffiQ-oyri ; tat. ferens (ter eulB) i ®otbifP: bairnntU 
(bairanclus); %%U herandi (berandis)} 6o* tMurande (biran- 
dct); ®ot(. bUerciuet. t [ 1^32 SBcnutcfningfr oocr Ætn (Boil.'nb. 

SWfb?lM«ti»crnfé })(ii(l(c<Onbflfr (f*- »«- og iiifcff. 
foifiplbfr Cct lig fem i @«(nfT eg T>aii(I. SWaii f.in 
figc, at trttnc StiDdfe flft iffe forcIi?inmcr ( i>ti\ ulicDrnirc 
Sortn, ba TrffbiraKnit allib saat forub for Subicctd, og fun 
bfl itbf}« Subflantiv iaatt &<mtl\>ttå 'l)i<[uing; f. ffr. dæ 
lanpliaiiitip, rnuilsprætliifr-i Tævus ll<ilsbi)nil (bni ianQbtntU, 
rcbl>»tte6( IflTOffl ^alébaanb). 3 tn faaban ©stning font; 
æiin Siniiks arbailir jaT Lluiiil ((n SpgiJ Slttcfbe er tltittf) 
DVflaarr @ftt. rgf tillig ocb en euipfc, for m\a siauk KAIg 
(en fofl fffltlé, fUer SDJanbS). ©laa« « »bi. faaltbfé, »rb 
ff Uipff of Sub(ianli»«, fpm fclofljfnbtgt Orb ( Satnfitgtn, ba faaet 
b(t eitbclft pfl 43Bini!ifl i 5pr(|plb lil SHemtt af bet Subject, 
foin Jlbjeciloft rci:rcrf(ntfrfr; f, ffr. Slem. Jænn langa — 
(lirim l.angai (nemlig j^arleiié, ITrdigfiiS); dic vacknt _ 
Aiv Viiiknis, ben Sntuffeé (neml. ^^igciié); dæ iæilæ, bet 
IfBe — tlæ /.(r(7»rs, bel ?iflfé (neml. «3arnei«. 

ftbifcHtJcrneé Kompoiatfcner ere ( tllmlnbelifl^eb 
oBereenéftemnifnbe meb be foenffc: ipofilltiud <e~ ar- m-, 
p. f D-, 6ijmi:aratiBU(J; ar etter np (meb Sooflifte), ai^, og 
€iiVerl. st, asl, f. ffr. ærtn, a'cklaræ, a>cklnsl; hluular 
(Meb), lilinilaræ, blautasl (bhiiilursl); gnmbcl, pamblaræ, 
ftuniblast, o. f. fr. 3>c fem i bet Swenffe I)at)e evbffifle, 
eder ere urcgelmtréfifle, er« bet Kgelrbe* ( bet ©otianbffe; 
f. ffr. sNi'urar ((JoO, slorra, sUirrsl fcDtr, fom betiSIuifp. 
btliflljeb ubtaleéstiissf); go'ar (pnilflr), lnFllnr, bæssl; hau- 
gar, liBiftar (hfiigra), hlligst (hflipar-fl); langur (lang), 
la'tignr, (licnpa), længst; ungar, jiigar, Uigsl; tungar, 
t;ni;iir (Ivngra), (yngst. 

9IogIe 91bDerb(er futine ^er ogfaa nwneé, ber moblogt 
(Scmvaraiion ; faalebeé mikæ, (€d. myckrO megel, tnuJr, 
m^'sst; naiigæ, fcaabe no(f ofl flonfe nwr (®otl«nbern< 
ftgr naug;i> ba'i, %. .na^e bcf') tiniigaræ, iiaugæst; iiæra nemar (nemaræ), nemast (nonr); fiær (hin ( @amtnenfcrti 
ninger) ficxn, fiemar, (fiemaræ) fiemast (@t>. fiærmare^ 
fitrrmasté)^'); aut, ub^ }tar, jtarst (autarst); jfvar, e^et, 
yfræ, yfvarst; nidar (nid, ogfaa nir) nrb/ nrber, nidræ, 
nidarst. — Stogh faDne(Somyaratt))ué: upp, upparst; burt 
(bort), biirtarst; hæit (^(b), hæitarst. — BrI er bet fffe f 
ben forbtoanKge Orben, at bféfe Slbverbleré ©ammenKgningf^ 
gråber anføreé ^cr; men bet fan finbe fin UnbfVpIbning 
berf, at bereé (Somyar. og @uperlatfø fhtnbom ere )){rfel(ge 
Slbiecttoer/ og tflbeel^ fnnne boieé. @aa(ebeé figer man 
f. (St. dænn aulerstæ o: ben, fom er mef} ubab (^t)or(mob 
dænn ylarslæ fan bemcrrfe ben flbjle); dænn hæiierstæs o: 
bene/ fom bejinber f!g meefi ^fbab; di upparstæ (yfvarstæ), 
be o))erfle. 

!£)e terbale S(biect{))er og act{))e ^articipfer paa —cenes 
ere berimob/ fom før er fagt/ baabe uben aSøCninger og uben 
Gomparatfon. — Gomparatioué er uforanbret ( ben ubeftemtr 
og beflemte 9orm; men ( 6uperl. tUIorggeé et æ for ben be# 
Pemte 3orm ( @tng. og for ^lut., baabe befJemt og nbeflemt; 
(dænn, dæ, di blautastæ, ben^ bet, be Uobefle). 

§ 4. Zalorbent ere: 1: 9Raf?. en, ann; ^tm. ain; 
SRentr* ætl; beflemt: dænn ainæ (i aUt tre Aføn); dænn fyrstæ 
(fysstæ) ( ra. T. og n. — 2: tva (tæu); 90tafc. dænnandræ 
eS. aræ (adræ); 3em. andru (am); 92eurr. dæ andræ 
(aræ). — 3: tre, tridæ. — 4: fæiræ, fiærdæ* 5: fæmm, 
fæmmtæ. 6: siæx, siættæ. 7: siau, siauændæ« 8: atæ, 
alændæ. 9: næiæ, næiændæ. 10: tæiæ, læiændæ. 
ællfvæ, ællæftæ; tSIIf, (tåll) tfillftæ; trælten, fiorten, fæm- 
ten, siæxten, slutten, atten, (@)). aderlon')) nitten, tiæugu; O rgfja { IDanmarf fføct Tdmuen: ben ficrrrocr' ^% mobfat ben 
nffrmcr' (a: ben, fom øaaer tW ocnftre 8ibe for Scøncn). VU. t mt Øm QlaKanb. 

w%ti, $iutli, otti, nilli, Imniirn*, 
I ■ 6•tian^4n1aaIet, font icg jffe vttb 
I Spregart>), {r ben, at tnau 
liia) ftax baiinct orbftitligr Sutilaniu 
«.-«:« -«Ttb to 19 itiVPVis^ t« førfle f^v; og bfl tffc 
.>^ kOmm ittuifrc. Ion niiit dltrtf i t>( norbiflc Sprog for 
.$i«i ut Ottc Cttet Titn 3: ti ?tiiial af tcio; a.ttt faalfbcit, 
;» «l«il4Bb^3)ifr(laitli&cr faac Scmfrrfdfc afOrbrndtat <ordi- 
•wiWL ^BiikM: F>sst, Ajidnr, Trid, Fia>rd, Fæmmt. 
>ijMit, ^uihI, AUmd, Næind, Tæind, ÆllO, Tfiltl. Sføfr 
lIiMTiMifT amttibi^ (i Sitbtt for Un Sorfie, ben Sinbrn, 
.^tfiic, u. f. V.1 ^oppfgcn f Sfgc og seb Ifgnenbe £i[f«lbe; 
.-^ di t( »c vlrffligc SubilanllDcr , vffcr fig faamtgrt iifbtli' 
jiit, hl tw Kb foKfommdibt Ctiiia^fb mbog bfcliiwrrf. 3>( 
Cl« >iU< WafcuKiur, og rnbed i brn U^tmtt Sorm paa —en 
tittt 'I,' f. tft. „Na sknll Fyssten ii .^ndam friim": nu fFal 
Na ^nfit v^ ben Jlnbrn frem. ,..'lf?(/af n.< ll.i^g tok mibæ 
twUui" v.bcit Slnbeud ^ugg tog meget bebre). „Dæ lar 
/iWew lliill sutn to*': bet t>ar ben Srebieé (Srebietnanbené) 
■J?«;«, fe« Wg. .iFiaTdar u Fa'mtar to i\'å ti i;pima": 
t-i åwH c^ 5'iiiic (nemtfg af begge ^'årtier) toge nu t(( at 
it>iCc, iidoc lig til at febe (;^él. toEu at rftina). <poab 
^sNjitBi' cd. 'i33) er bemvrTet om abieclloerne, gfdber cgfaa om 
C'v^øialUiu, naar be flaae font Subflantivn; it fase fea f 
jwt. iSHbtilffn u, f. Sr. „lian jæf dæ 7W(/((j Bondæ" Pdd :&>nfl D(l en ISii(r< tn:Xi>tr, tnZttti, tn^tm' 

II. eootr, aitr (ligrfam ©tttn, ©nnen, Wien), 

1 Ka i'u JtnctblaSft oa bo HU ttitb OrtfnitaUtr, mtn 

."cirtb, tUtr em Sjlltt pon bt \amUbt (Senater/ 

..■Ucr* bJOt oi efl[fla aceMtmanb, Sjtrbo 

^t:. (om (ommK Hl in Samling af ta o. f. p. i 

.^v.. ^jtmicnanb, etetttmantil} Øemerfnfn^er over Sbtn Ootlottb. 

if>an er ben SrebM (ben trcbfe Dt)(nbetf) SRanb). Gnbnn fan 
matrtti font XaU fii^etUtx: anDsinn, for anben ®anif og 
tridsinn, for treb{e@ang. 

§ 5. pronomina. 2)tøfe fnnne, til en (ettere Ooeri* 
Hit, fremRiUe« taUUaxl^: 

Pronomina personalia. 

Smg. Ja, jleg. Dæu, bu. iHann, ^ant Ha, ^nm 

Hi, mig* Di, btg. sHanns, ^an€. HAnnes, ^eiibed« 

Pbar. Yor, in. I, 3* 'Baon, ^m* Hæoaæ, ^enbe. 
Uss, od» Er, eber. 

@tn8* neutr. Dæ, bet. ^U Di, be. 

dæss, betd. Daires, bered, 

dæ, bet. Daim, bent. 

Pronomina possessita. 
Mase, Minn, ntttt. Fem. mæin, mtn. N. mttt. 
mæinæ, tnine. mæinæ. mæinæ. 

Oæ, oræ, »or, oore. (ooeralt). 
Stgelebe«: Dinn, Dæin, Ditt Sinn, Sæin, sitt. 
Dæinæ — — sæin« — — 
Er, eræ, eber. — Daires, bered. 
Eræ, eberd. — 

Pronomen relativum. 
Mase. H?icken, håcken, ^t)tKfen. Fem. hvicku, håcku. 
hvickens, håckens, ^otlKend. — hvickus, håckus. 

hvars, hvas, Jm'd. ^' •^^'^'^«' ^^""^"^ 

hvickæs, håci^es. 

Phr. hvickæ, håckæ, ^oflfe. 

hvickes, hackes, ^tilM. 

Pronomen demonstrativum^ 
åiasc. dissen. Fem. dissu, benne. N. dissæ, bette» 
dissens. — dissus, benned. — disses, betted* 
(3 ©tebet ^erfor ^ored ogfaa jissen^ Fem. jVmu, N, jissa 
(etfer jittce); og jissen dæræ, jissu hæræ o: benne ber; benne 
^r Oet f?bfle ont et gruenttmmer). 

C3 ®otI. 8ooen: j?w«, pi$n^ pUla; t. »tefer, btefe. trtninaet «ncr jQtn @DlIiinb. . dtnna, detla, ^tiUtt Crb {Itt itte ticniti tfiaa I \ bt'cfté; € 

fron. dtterminatitwn er i Mask. eg Fem. 
tlænn, feen; N. dæ, tcti gen. dænns, dæs. 3 ^lur. Di, Dai- 
TL-s, dæim, i aOe tre ftten. 

Pron. iiiferrogativa trt: hvicken cDer liSrkfn, i)'OiU 
Ttn? — Inaim? Iivaims? ifVtm? I)t>id? HjVtmå\ liva, ^vab? 
Iiviirs, hvass, ^oié? — !£(r føcnfTc hiirudan (^Dorban), uN 
irtjffrd l^aa en cgm SRaabc Vtb to '^ronomina af ulfge %e: 
tvbnlng, nrtnlfg m. Iivndanr, f. Iiviidon, n. Iivadant? (^t^ortian, 
og hvaMla-ikr, Iivusto'ik, litnsla'ikt? C'scntlig Imru slik. Ipor 
flig)l 'S)tt forfif bmseé, ^vor Xalcn er om (nbvorlcd V«rb 
og ffgenflaberj bet fibfle om ubvortré 93c(!affrnl»eb; f. Sr. 
hvadanr jær Humlen? (nrmlfg naar bfr fpergeø om bni* 
ffgtnflob fom Siigr^unb, t.b). SHoi; h\aslæik jiTrTafvii? 
(nemlig f ^cnfyii til Sorm, Stemlfe, Ubf«abc). I^tn fpoi* 
gfnbf ^MvtfWIivn? (l}»cr) brugcS fom oftcfl otimeiiéjlfrnmciibe 
mib bet IglanbfTc AtdJ [oø btt banfTt t^vor] f. <£r. /tru 
niikæ buslæ dæ? ^Dormcget toflcr bel. (3^1- A^'O'' kusia^i 
pa& milciffT) Ilva gammel jiirt du? — Hva-tner kum- 
biir lioii? (naar fommtr ^aii? 3^1. hventer kemr /lonn)- 
M-amika' jær Klucku? f}»crmcget ((|Bor mange) "^'"f^««? 
Oof. Wa(IV 3ei. ©ram. p. 125). 

SJct reperiw ^ron. si, ftg, er uforartberKgt. ^Vcn. 
rccipr, CSo. hviuamlro'') er ( bet ©ollIanbfTe, ligefom i bet 
EQnITe, bobbelt; nemlig livnrandrÆ, gen. Iivarandrcs (livars- 
nridrcs) ^veranbre, og sinnsndræ, gen. sinnandres, ^Inan* 
bni. — $ron. fnbcf. er Mænn, man. „Mænn sier": man 
figer. 

S 6. rcrberneø ^Sonjungalloner. Scr6crne 
bele (tg i fem Cfonjnngalioner, efier bc forfficBfge SBaaber, 
paa i|t)Uf( bt baune Utti ^aiftxftttam. 3)og falbe bUfe 5 
Øciii<nrfntiide( øoct Øen Ootlont* SS7 (agctilittibe fatmnen meb be ft)enfre^ ber fffM)an({gen oøfaa r^^ 
nr< ta et Kge SInfaL 3)e 2 førfie fobbcfatte be rrgdmcrf^ 
^, br 2 fIbRe be nregetmoréftge ^ oø ben 3b{e fan f!geé at 
bonne en Ot)ergang fra be regelmoréfige tU be nregelmcréflge 
ISerber. — 2)e 4 ferfle Goniungatfoner ^at)e for ben f}ørfle 
1^1 —ar tfl ffnbeflat>e(fe ( ^rcpfené/ og et So# (f}unbom 
SleerO Stabelfej 3nfin{t(0/ fom altib enbeé paa — a, foo^ 
renbe tfl —a i @t>. og S'I-/ f^mt —e i SJanflP. Den 5te 
^ et ffen|}at>elie4 SnfinMt)/ ber enbe^ paa en anben ^Jocal 
cnb —å, eller yaa en 2){p^t^ong» !£)et fcpbt)an({gf}e ^arttc. 
^aéf. er paa -en, -i, -a (3él. -inn, -in, -iV), enb^ 
piinbt bet paa ^dar^ -rf, -/ (3él. -^r, -^, -O h'ge* 
Iebe< forefommer* Smfblertib bor bet mctttti, at mange 
forreten fnIbRcpnbfge ^Jerber f^net at mangle ^artfc. ^aéf. 
f bet 9I(nbf}e ffmi bet fcelben. 

Ifie Conjungatton. Snfinfttoet enbe< paa —å ; Smyerf. 
banner t)eb at (nbffpbe et d eller ^ foran ffnbet)ocaIen i--å^* 
{>er morrfej følgenbe 3 Unberafbelinger: 

a) SoflatDelfe^ SaitnMt) ; foran G nbetH)caIen een eller 
ffere Gonfonanter. S* fix. 

^ctf» 
hikaTj 3ttf- 


3m))f* "part ^adj 


'• ©0- 


2>an{I* 


bika. 


bikda, biken; 


becka 


at bege. 


blunkOj 


blunkta. 


blioka 


blinte. 


drogO^ 


drogdå, drogen; 


grumia 


)>Iumre« 


flunsåy 


flunsdå. 


plunisa 
kaupå^ 


kaupta, kauptar; 


kOpa 


ttobe. 


marfvoå^ 


, marfda, 


gnata, gnalla fFraale. 


samses^ 


samsdes, 


sdrojas 


eneé« 


sålka, 


sålkU, sålken; 


blanda ull 


(fomme. 


såjmåy 


sOjmdå, 


anstå, klOda j^ ^^^^ 


sdrgå, 


sOrgdå, sOrgen; 


søija 


forge. 


upp(L 


uppda, uppen. 


yppa- 


opbage. w» fU ( \ 338 iH( marin in g<i serT Stn GJctUnK b. XoilaotlW'3n|tnflfo; foran Ctibftfocalftt trt arbcn 
lang Bccal, cllet en Si>()Hjcng, btr bcfjoltrt i Smptrf., fom 
altiB fjar -(/. 3;iéf« Ijat« ( bet ewnffe pfw Ccn|la»flf(é'3n' 
jinitiB eg SniVfect ipaa — dde, faml ijon ca ifl Jbe Con« 
jungatlon. ?• (Er. 

£roa, broda, broCD, broISgga, grusa vag (3^1- Irua), 
(SixO. broe.) 
(taua, daudU, sSga du CO- ^ua) 3^. iattf, 

fraidy frOida, frajen, fria; (D. friOi 
jjdtfi, gåida, skalla foiti en ^vtA (3. geya, T>. hoia, hæida, 

Uaufi, klauda, 

main, maidu, 

ikoS, gkoda, farsinka, fordrtija. (3. hia); 
klå, klosa, (3- k\6asi); (£>. nM)|_ 
pryde med blommar (^Z). uaie]^ 
skoen, sko (3. skua)^ C^, nt jToe); 
ftiåiVr, snjidil, snojcn, snfia, (3- snyfa); (J). fnn); 
(ftraua, skr3u<ta, skrSueo. sknirwa, (3' skrufa, V. fTruOi 
væiay tæida, væien, vika en spik; (!D. «gne rt ©cm.) 
m. fl. 

c) Ire« tDtt 3((rnaiB(lf(é.3nfiii'tiD; ^vnptvl oH(l» ntfb 
-rf. 3Jc fra« tfl bf paa -era t ScdtiTen, -wc f HJanjffn 
cg -tVrn 1 £t>bfTtn; tit trt ittt mange og batmebe eUer 
fiibfomne i noere Ifbec 5. ffr. giisrerå, gåslerdoy pa- 
slii; krippfta, Icrtpprrila , ctepert; akymferAy sh/tiifcrdå, 
shjtnfcren, S». skymrn, ffamferc; Iribbaleyå, trib/idleidd, 
£». Imtlla, plSpa (?at. irihnfarr) ; m. fl. (Saalrbré piner 
Kflflrbfé ben fwnff talmbc Sfnne at banne bféfc SmiJerffiKr 
mere f Ciffl^eb meb bet Sybfle, enb Dieb bet SwnfTe eller 3)aiiffe. 
^an figen marchnie^ mardKrcbr; pohrie, pclerfbci Iffvcrif, 
leuetetc; f^rercerle: kmerfe; e. f. B.) 

2bcn Æonjiigiition. — ^ufin'tlvrt enbeiS paa -a , og 
^ar to Stauelfcr; Smperfectet et IHfli') SnfinWwt. — $ier* 

')lDt nt niflnot ligt i ^cnfccitic til SfriBcmaabcni iritn uli^c i 
.^tiirttnbt [i( S9(toninstn. 3nfinl'ittt ^ar accent. ){>'<■*■■ PM btt ScmorrfnfDder ooet Øen Ootlon^. S89 

|nt ^re aUt Vtxitt, fem ( SnfinMt) foran Snimtalen -ci 

1fa»€ d (Ker l^ tUtt /, n, r, t)el at mcnU, berfom te tre 

fibfle (T, n, rj foran |Iø ijccot en anben, fra bem felt) for# 

fKeSifl (Sonfonant, bet t)« fige, e{ forboble« ({ l^t>{(fet Sflfcelbe 

U ^re ta ben Ifle 6oniugat(on). $. ffr» bådå^ ^an. $aéf* 

iddffi, boabe, baabebe/ baabet; ladå^ laden^ labt itt @<Mt)f 

(3« hlade^ hlodj hladin^y^ tånda^ tanden ^ tornbe; haffå^ 

haflm^ ^efte; /efa, leten^ (ette; båddå^ bådden^ rebe @eng; 

pii//a, putten^ flfffe; «a/ra, 5a^/en, foptte; re/d, re/en, gføre 

U^t, ogfaa: rette (@t>. ra/a og råud)^ atnplåj ffa^c txa^tt 

meb; nasslåj fnafFe; fto/no, bolnen^ bnine; smallnå^ small- 

nefij Mtoe mager; sungnåy sungnetij fot>e (nb (3* sofnå); dob^ 

hrå^ banfe, floae; balldra^ flabbre; 6al/rd, baitren^ forbebre; 

tmairå^ brage; o. fl* — {)erfra unbtageé naturKgDtfj be 

Verber, ber f}o»t i foran /, n^ r^ ba i f)<x (ffe er en Gonfo^ 

nant, men ubgtor ben ftbfle Vocal { en SXp^t^ong ; bféfe gaae 

nemHg aOe efter ben Ifle Goniugatfon. $. (Sx. gailå^ ^mperf. 

gaildå^ at gtoOe (SiiD af Gail^ ©iceUt ; påilå^ påillå^ imaaø 

UiU, pniU (3* pule^i' gainåy gaindå^ gabe, Dcpre aaben (3« 

gma^ ®xcet xctiysåPYy mainåj mam/d^mene; håiråj håirdåy 

^re; råirå^ råirdåj røre; 5/dtrd, stdirda^ {lyre. 

2(mn. 9Iarfagett tt( ben (Egen^b, at banne 3m))erfec« 
ttt Itigt Snfmitioet/ er ben, at ba ®otIcrobercn tffe b'enber tH 
ben i€l og fo. Snbelfe — a(2ø i noget 3m)>erfect/ men fbæber 
at banne bet oeb at tnbflpbe d eOer t foran i£nba>ocaIen -cv 
— eQer maaffee rettere, oeb at bortfafte a af -adle, faa otibe førfie 6fat»r(fe o^ 3>nperf(Ctet aruluø« 3nffnifioet< fSttonin^ firm« 
mer berfør ot>creen6 meb slagen, (^rf. $adf. af sid') cg Smperf. 
meb .fZ/i^fn (plur. drlin. afslog) [f. 2fnm. 1 tilØ. 228J. ®aale< 
leé Snfin. lArf« onerare ^mperf. idtUi^ onerabM^ småtrå^ cre- 
pitare, smdirii, crepiUbat. ^aa fomnic SSJtoaU obfnUci mase af 
9)arC. $adfe. fra mase. def. af fDxh, ber (aoe eené Ubfeenbc, $• (Sp» 
fftiifirrtt, 9ort. 9oéf. af duntd^ puffe (3* ^ynta)\ men Utiitfen 
•ing. def. af I^iivir, et fooøt Gføb/ 9)uf (3* ^E^f> 


240 SBfmittfnina« o»(t jDtn ® etion b. bnfeb cvflaae et Qonfonant:@ammcii{lrb , fom ^leo umuilint ot 
sMale, ifocT ba ben foieiiaaciite SSocald Duant.let ti'Kioc burte 
(tbe^olbcø. f. Sr. faii-d<) af fri('<i, Ul-ila cCer f^MA af f^fo, 
UHt; ampi-lS af ampl/l, smalln-dd af (malfna,; dåbbr-da af 
dåhbra, matr-da af nnnfrd. 3^c S^vtfTe tuelpe |ig ^cr »eb ot 
bibcliolce en 2?ocoI imdlciti ( eg r, f. (Sr. $rhmeitertt. ^an 
fecT ^ernf, at benne anbcnSonjuo. i (ig felo er ten fammc fem 
ben f?i'{)e (DQfaa falbe te fammen t @f.}i men ba bt t ®iU 
lanbémoaltt faa afaiort ffittc fig fra ^inoutcn, cg cflcr faa beflemte 
touf/ pg ba be til %vtx af fcem ppvcnbe aJerb« crc fitrbclca 
inatigc, turbe bcr VÆre futb Ørunb tilatbclebcin ibi'gfeto. ^a, 
felB i bet focnf!e Salcfprog er bet ganfle fæbcanligt , faalfteS 
at giore Snip'rfft'ft Iii'gt S^fnititet; men benne gri^cb er ber 
iangl mere ubfhraft; t^f ogfaa anbre Scrttr, enb efter ben gct* 
Ianbf!e Siug, (omme ttf at libe famme Slftortning. Ogfaa i 
Xrpf, ^Dor S^alefprogct efterlignet, feer man bet untertiCcn. 
©aolebefl 9ie. Sti af gretmannS Spiftler, ^oet bet (laact: 

r.Gubban vandra« i.snarka, friis och 8[)aika:'' ifietcts 

for: vandrade, snarkede, sparktdc, De to fitfie (unbc iffe, 
efter ben gotlanbf!e ©progart, nnbertajlee en faaban Slffprlning, 
men cel bet fcrfle. 

3Me CcnjuøAticn. ^xfin't'brt ^ar (( Mlin(nbeltøf)f^> '■> 
©taselfer og enbeé paa — «■; bet* ferRe VmqI er oliib laiifl 
Dg gaacr 1 ^mperf. over lt( fort meb bobbdl Sonfi^iiont; er 
bet fvetnbde^ rn X>tv^I^ong, ^vilfri eflrf) er Sfiffflbet, dib' 
trffber fb^fornnbrmg f 3iii)}eif. , åi gnaer cber til fcrt (i og 
ai tfl a, I)Bcr»cb benne Ooniiig. banner en Duergang til ben 
fi'lgenbe. ^axX. ^afif. enbeé olbrfg paa —en, men flebfe (ja« 
■ — adar eDer —»ar, (fttflfet gier, at $evf., fpm retter jlg ef* 
ter iiculr. af ¥art. $aéf., femmer lil at enbe ^aa —n. 
!£enne Srnfug. falber faalebeé temmetig fammen mebbenSben 
( bet fSoenffe. 3 |)enfefnbe til 3;annelfen af ^impcrf. cg ^*att. 
¥aéf. \\9tti man n«|len lil benne Coniug. ogfao at regne 
negle ?J(rbcr meb (SenflMelfe^Sufindft), ber albelctf flemuie SBcnxtrtotndfc ooer JDen (BotlaioM* 841 øHxttni mrb ben ibt Coiiiusation i ®t>cu(l. 2)e {fulk tajibfi 
anføre^ f. (Sv. 3«f- 


3mpf. 


^ort- ^aéf 


: f5erf- 
©»• 


raidå 


raddSi 


radden 


• harrattCfor: 


raddt) reda 


spraida 


spraddd 


spraddar 


har spratt 
sprida 


hraida 


bradda 


braddar 


har bratt 
breda (ut) 


laidå 


ladd^ 


laddar 


har latt 
leda 


laides 


laddes 
bar latts 
ledas (vid) 


taitå 


battd 


batlar 


har batt 
beta 


nåjda 


Dåddd 


nåddar 


har nått 


neyda 


nddga (3«I« 
i og naudga.) 


blåita 


blåttå 


blåttar 


har blått 
bl6ta 


$kåU& 


skåtU 


skåttar 


har skått 
Skou 


ståita 


ståtiå 


ståtlar 


har stått 
stota 


råita 


råttå 


råttar 


har rått 
rata 


laiå 


bådda 


baddar 


har båU 
badda 


tråda 


trdddå 


trdddar 


har trått 
tråda 2)tøfe ere nopften aOc tt, ber finbcé. — !De, font TpM 
\\%t Waait banne 3i>npcrf./ men unbertfben meb Slft^fgelfe i 
^art. ipadf. og ^crf. eg mit ffenj}at)e(fe4 SnfinMt), ere: Aa, 


haddå, har håt 


hafwa 


tra^ 


traddå, har tråt 


åtrå (3. frå) 


stråi, 


stråddå, stråddar, har strått 


8tr5 


ma, 


mattå, har matt 


må, bOra !Denne Spbforanbrfng { ^mperf. finber paa en Dté SRaabe 
Hgelebed ®teb t bet Soenffe meb be SJerbet/ ber ^at>e o { 
@tammen^ enbffi'ønbt bet iffe t)ifer flg i @frfonfngen» Spben 
angføer nemUg: stota, stolle; bleta, blotte; sire, sirodde; 
da, dodde (^t)ilfet ftunbom ^oreé<@tebet for: @t). (/09) m* fl* 

4be (Conjugation. ^nfinitfø tjat to @tat)e(fer og enber 
paa æ; ^mperf. fjav een ©taDelfe (fftønbt nogle tfllfge i^a^t 
bet meb 2 @tat)elfer efter ben Ifle Goniug.) meb Spbflifte 242 iBtmnrtnfnan: mn ffitn SolloiA. (.,?I&Iant:'' @rlmtn); fatt. $a^. tnM ptta -en, mtttlU 

ttn itifb en trctic Cvbfc'Onbviiia. — 3 CWfe gybfowtibviiig«: 
»ifcr btt ©otlaiitllc rii ma-vfcltfl Ctcrtenéftraimclfe mtb bet 
@W!^<it^ 'S^tant (Soaia^. btftaatr iaaUbtå tittU og E)o(Dcnt 
af bc af @riinin faafoICtc .rebuplicercbc Scvl^ci-. 

©aaletffl fot Srcmpel: biaudUy boud, budeii, ^. biiida, 
D. bijte, ®Ot(l. biiiJan, baud, budans; — tdupH, saiip, supon, 
©. supa, 35. britfe; — h'a«rå', taut, (tuten,) ©. Ijuta, 2^. fute, 
3iJl. f>ii'ita. JiaiilCftotinn]; — yiautå, gaut,* guten, ©. gjula, 2), 
gpbe, ®ot^. giutan, gant, giilans; — trinnfl, brannt, hrun- 
nea, S. briDna, :^. trvfnbe, @pt|). brinaan. braim, bruniians; — 
siriijd, sang, siiDgcn, ®. sjun^, C fnngC/ @ol^- Bigqwan, 
sagi|u, pi. Bijgqwum; — *infc«, sank, sunken, sjunka, D.fipnff, 
@ot^. sig<iuan, sagqu, pi. sugqwiim; — ttinkå, stank, slunken, 
ta^ti ^cfrijtj (Sot^. stig[]wan, stagqu, pi. Btiigqwum. 

Slojjfe, fom i @»enf[cit tfot ^atie to S^tflifler, 5<"" 'tiS** 
maa^E I bet ®otIaiib{Te 3, ligcfom i bet @ot^if[i' : graipa, graip, 
gripen; ©o. gripa; ©Otli. greipan, graip, gripans; 34l- ^ip^i 
greip, gripinn; — bråidå, braid, hrideii; So. vrida; — 
skainå, skain, Øi\-) skinen; @s. skina; ®otff. skeinan, skain; 

— iUti<{a, slaig, stigen; ®b. stiga; &ot^. sleigan, staig, pi. 
stigiim; — bajta, bajt, biten; ®s. bita; Qiot^. beitan, bait, 
pi bitum; — ivStia, svalt, svullen. @I>. svalla, (fulte) @ot^. swtl- 
tan, swalt, pi. svutlum, bee; — drågå, drog, drSgda, drugen; 
@D. draga; — vttgct, vog, vSggdei, vag^n, vaggdar; €o. vaga; 
rilta, rall, rillen, lov. Irilla; 3él. rilla; — lii/ga, lag, liggen, 
iSu. ligga; — jiia, åt, jitea; ©o. ata; 3^1. é-ta, 4t, élinn, 
Ixi: jaia, avt, Jatjnn; — jayS, jog, jagda, jagen, jagdar, ©o, 
jaga; — aka, åk, akia, (butt-)aken, ©d. Ska; — råka, rok, 
rak,eO. rfikta. raken, raktar; ©s. vraka; — Jtrdita, krok, krak, 
krakta; (burt-) kraken; @». krala, krypa; 3dl. kreikiu. 
I^bfl: (riec^en, tcadf ; — »ifva, njfvå, eH. $vifoU; svaf, sifda, 
syfda, svifda; (aulOsifven etc aifdar; @v>. ttufwa, 3^'- ^o^^i 
svaf, solinn; — hagga, bjagg, liaggdfl, huggen; ©o. hugga; 

— halldå, hj'»llt, hallt, Imllderi, @d. hålla, halda, h^ll, ha)- 
dinn; — fatla, fjatlt, tallt; fallen, Bv. falla, OdI. falla, f^ Semcerfnin^er ot»rr Ørn (SoKanb. S4S 

fallinn;- gnalla^ gnall, gnSllldd, ®)>. ^nHW^ ; — kråupa^ (for: 
kriaupa)y kraiip, krupen^ @t). krypa; 3^L kriupa, kraup^ 
kropinn; — brauta^ for: briautå^ braut, bruten^ @o. bryta, 
3él briOta, braul, brotinn; (@otI. 8ag: briaut, fJrflcf.) — 
^aum for: fliauiå, Haut, fluten, (59. fly te, 3^1. fli6ta, flaut, 
flolinn. (®ott Sag. fliaulr, ^ræf.); — vaxå^ vax, ett. vaxdd, 
vuxen, vaxen, @o. våxa, 3^1. vaxa, 6x, vaxinn; — ^t7(a, gat, 
gittå, @t). gitta, farmå; 3^1. géta, gat, (pf. ®ot^. bigitau, 
Cpftnbe)3 — biara^ bar, buren; ©t). bSira, ®ot^. bairan, bar, 
bairans;3^I. bera, bar, borinn; (®. ?o»: biera, bier, |5r«fO. 
5te (Conjungation. Snfinfttoet f)ar een @tat)elfe og en# 
bcé altfb ))aa en ^(p^t^ong, eller en anben 93ocaI/ enb -æ; 
©tamntené ^ocaUpb fgfennem alle S3etn(nger altib lang (unb# 
tagen i fa og gå). 

a)3mperf. banneé beb at -dæ fø{e< tfl^nfinftibet; ^art. 
$aéf. rnbeé paa -dar^ ^erf. ber ^ar een @tabelfe, ipaa -< 
(b. e. 9?eutr* af ^art ^aéf.) 2)iéfe Berber ere uten ?|>b# 
f!tfte/ og ^ore ( ®t)en{?en nopflen alle til 4be Goniug. 9. ffr. 

3nf. 3TOpwf. ^erf. ^ort. ^aéf. ®o. 

6r9, broda, har brot, brodar, gnagga, krossa« 

bd, bodd, har bot, (biObodar, bo, 

^ jdo for: dåit for: dåidar 

/Za, fladå har Flat flådar flå. 

flid floida har flOjt flOidar fly, gifwa 

glo^ glodæ har glot (biiOglodar. S. at gIoe» 

©aolebe^ gaac : gno, ©o. gno, C3* "^ua, 2). gm't>e itu) j ^ro, 
at groe^ «no, ot fnoe, t?enbe. 

JnadSL 
. har nat, nadar nå (3» nå, nadi); 

ma madå har^at, meja (£« ma^ett/ 

2>. mete); 
ffuS mådå har måt, ml, befinna sig. 

tiOigemeb nogle flere. m StmacfniRgtr oDCr SDta ©etlonti. 

b) 3ni)}(rfKtuni Dgfoa af (fn Stavelfc, web €t)b{f[ftt; 
^crf. fom bt fprfgaacnttf^ ; ^art. T^flf. }:aa -en, xainitnit 
om ben fovCumé fulbfjffutitgc fferm. 5. Or. 

/^^ fick har fat fangen 0>g- ^dj.), @c. r3 

9^ gick har gat gangpn gS, gSiiga; 

blai blai har blæit blirven blirva; 

gi gaf har git gifveii gifwa; 

U log har let Cb'O ledar le; ^^H 

\^f sag iiar eet sedar se; ^^H 

fla filu har slat slagen sl3; 

tta sto har stat stå; 

la to har lat tagen {^Di'Ifct n(t[len bruget oftrre 

eni ten fuftflanfci'ge Sorm: lafr, tot«', har laka, taken.} 

Xil\it& ataa ncfvaté negle albtlcå uorbenili'ge ^Jrvter: 

3nf. 'JJrccf. 3tiiyfrf. fn\. @v. 

e.Va vill >iddii') har | ^if.'^^ vilja; 

I vitl 

tkvld skall skiidda har H^^^n skola; 

viUt vait \issUi Itar visst vcta 

'"S" ifcTsægar ^''^sdH har sæggl saga 

Awinii kano kiiiida har kunnt kiinna 

txird jjis var bur varrt vara. 

3 bft ©ollanbfTe fiiibc« (ngeii fcrr(!fli Onbelfe eller 

nogel fiobfflflc, ber ubniærfcv '^Muv. , ^»crten fra ^raf. etter 

3aiperf.; men be c» {€fng. eg')>[ur. reng, og abfFiIleé allenc 

veb be ^»foncUc ^rcineuilna ; tf Fe ^elfcr ^ntté bex i ncgeii 

QDnfugarlon neget, ber ubtnxrfcr Qcnjunctlvtt. ^tUt tv 

en flor Sfabe for ben fammenllgncnbc S^jrrggranflnlng , teb 

et Sprog, ber tiittå n faa rfgt i/iaa t'ybilifiev, fem bet 1) l'iitrfB, skuddii (fct vitlrla, skiiUdii), jofr. Ublolen Of bit engillTi-: 
u^mild, shoiitH. Bcmarftoinder wn Øen (MUtaak. Mft 

fløtlatibfre* — anbre $erf. Gbiø. (fHt $ItirO of ffenf}at>cffcf 
yrorff. 00 Smperff. faae fig (Ugefem ( famme Saforlbe i bet 9btø 
StflanbfFe eg aUfb ( bet Spbfle) tOIagt et: 5i eBev U 8« ffjk 
Dåu jårst tUtt jasst^ 2)ti rr^ eOer esfaa, tf^fi Dåu fcitM 
(agefrer, font { ©pergémoal^ ;dr< dau? er bn? dåu vani 
eller v(»5/, bu Dar; Dau vatfør, bn t>eeb; dåu sæiålj b8 
f^er; $(B$i dæu^ flger bu; (2au baudsij bu beb; ctou gauMy 
hu gøb; dau skalhtj bu fla(; shaUi eOer 5/ra// dau? fiol ba; 
dåu sprangksi^ bu ^oppebe (fprang); girt dåu^ gtoet eOer 
gier bu? — 2>er{meb: / sprangk (^InrO 3 fprang i&^ 
1 sprungen); /«/ra//, 3 fhtOe (@. I skolen); / taiiy St^tb^ 
(6. 1 velen); rar 7? Dåre 3? (6t). voren 1?). 

2)en Derbale 9 riffet: att (em matt faa maa (Ige), 
ber .( 3<(v 2>anfr eg @t)enfl ^»rer meb MI SnfinUtoet, flnbe< 
fffe i bet ©etlanbife. 3 fammeé ®teb bruge« ti (r(0 < Oioer^ 
eenéflemmclfe meb be germaufffe @preg — ^latu, Srlfv 
ftngelf., ffng« 7b, $)eO. eg @9bft>elifl 7>i), ®et^. Du, 
OIbt :;/, ze, S. )u. — S.ffr. 7V 6u//(/rd, at bulbre i%. |n 
f)eltern); li puuåy at {iittt (ff. io puOi ti laidå^ at lebe 
($)efL /e leiderO\ li sundråj at abfliOe (SI.@./o«ufidrfafi); 
/t gåiåy at gtore (i ©toerrige« got^ffle aRunborter: it jg^éU 

9log(e almittbrlfør 9immmttuin%tt. 

- ©otianbémaaleté fornemf}e SHgl^ebermeb bet 3>anfle er, at 
a i ffnben af Orbene gaaer eeer t<( et fert a, ber er neget 
brebere ( i'^ben, enb bet banffe e (ru 8t(gl^eb/ fem bet beler 
meb alle @t)err(g(« egentlig get^ifTe SRunbarter/ faafem bet O ^\^<^ ^cn iobfTc Øpregort f icnbcr bcttr it, 0^ bmgcr bet for 9otti«ocs 
tionen at/ men itfe umibbclbact foran Snfinirioct* wjdmn loiiciP le 
ban sliu* uuk komni'.'^ C3of« 2). SDial. Se;. 6« 600)* 

tit I 846 iBdflttcfninatt octr Bin e>fl« D3 if(|l^@cll)iffi!, btiiSmaalanbiTe, b« 93i)t)ufiiT(, m. 1 
famt, al faabanne Oib, hm <3d. tlufwa, lufwa, kuFwa. nt 
flaacbc es« lil iJrtw«, Tiiiia, kiiiiii. I). 3)u(, Suc, (ur. 
^tut tT iWMertib iffc Zllfalttt mtl aflt flige Orb; f. ffr. 
fiwfl«, b.1f!e, X. 93ur; /iffHjd, tniga, 0). irue. Sitre Orb 
feacc rflfaa fpianbr« f-gpbdi Kl g: It'kjw. rofwa, I). Moc; 
7Va»5(r, (Ho-) Ijnfwii, 1). ^c»SlH3e, 3l)U. Sl)ti( eU« 
I»(fic. efter // Iceggté fov bet inefte (/ ril, fpin ( 3)anffcn, 
fomiim fielb"i: Shnl/d, S». skrhll, D. ©tralb; 3«. 
skrblll; /au(/ti, ®. ra>ll.i, D. folbr, 3. fallrn CdDorimob 
fallå, ®. ffllh, ^t. ffllbf, %. fallen); finmi^ fannt. So. 
linrin, f;iiin, 35. fitibe, fanbt; P/dH«. So. pinnp,l5, ipint. 
— ^(t ®ct[atib(T( ligner SoenfFen og Qbffitler fig fraJianffen 
bri'f, at bet nccfltn ocfralt ^ar b(!;i>lbt be fiaarbfvc Spufunan« 
ter. Eaafcm: Sag, ©. SS«, 3). ©aU, Sflug; iJai'g, lif«, 
2). Eei (Iieifl); Hangar, 11«^, 33. $)ø(; Ti'lg^ Tyi;, D. 
lei, S. iJeiig; bripiiar. Iivit, 3). ^oib; js/;«. snit, @. 
silla. snit. 35. fibbe, fab; ra/.-(i, @. rukn, £. rage; 
Gaiik, ©■ Giik, 3). ®t9fl, 3- c-''"'''"; fk'ipå, skop eHer 
akapiå, <B. sknjin, sknpadr, 3). ffi^^'/ ffabtc; /ayi/io, 
S. tappa. 3). (abe; guiiidå, i/imid, ©. Rnidn. cnpH. 3). 
gnfe (gnibc); ivaiilå^ sraiih @. svidn. sved, 3). f»ie, foeb 
cHerfvicbc; siamtia, slåimna, 3). ftflttiie. — 3 OttCvecngs 
ftemmclfe meb 3él., bet (ribte 33anil ug ©ocniT, Slngdf. og 
if«r tribve IifbfT, \)ettt ofie mh timnb) for wm: fiamb^ 
kiiniftå, ©B. kiimm, knrnma, 2). JTain, fffninie, 3^1. knmli, 
krmba, SIngelf. C-Jim!). ca^miiiiri; himlj, lumiii, 35. 2ain, 
©oilj., 331., ?lngclf., ffng. Lnmli, Olbt.fflmiJ. — 3^et nijc« 
Sybi? ligner bel ^(oilanbfFc og abffiUer fig fra 3SlaniT, !Eanff 
famt ©Knff beri, at bet ttVfrall l)ar fammenbragri ffnbelfen 
— «rfc i 3"iP"f. til ~tle eller /, fom: malwii. S. mSliulr, 
3. maJtiai, I), molebc, S. tnaKci (illda, ©». iliulc, 3). Boiiffrfiitnøfc wn Øca ®otlatfb^ 847 tt$ht, Z. tiltt* 2>céubett f^ btt megen OtXYeenéilemindfe 
ncb bet Spbf!e og enbnu mere meb bet (Bot^iflfe i SintDenbelfett 
af !£>ipl^t^enger, ^crem mere ntbtnfot* 

SKg^eber meb S^IanbfF (og tObeelé meb 3>anf!) ere, at 
Qocaler i^ 2){))^f gonger i Drbene ofte ere be famme: 

a» 3^1* 9g 2>* a, aa, 6o. d: itOctar) S; fOber/ @« alder, 

3. alldr 
atar^ 2>. atter/ @. Iter 

3* after 
o/, Z>. ab/ @Llt, 3« a6, ai 
Gard^ D* ®aarb/6. Gård, 

3* gardr 

a oUib =» 3* d, Z>. o, aa, @. å: fla^ t>. flaat, &. fli, 3» flå 

6(il, D« Saab/ 6* båt, 

3« båtr 
gang^ t>. ®attg; @. gang 

3* g<5ngr 
a» 3« a, V. o, @. d; oatfcto, Z>. oolbe, @. vålla, 3* vållda 

a» 3« d, 2>* a og o, ®. a og d: Bark, X>^9axtf @. bark, 

3* b<)rkr; 
fo//, 2). 8oIb, €. t>åll,^ 

3. bollr;* 
La$[, t>.io9, ejag, 3. Ug; 

«^ 3« <^y ^* <») ^1 ®« ^ '• *^9 **^''9 2>. Stat/ 9>l(ettet/ 

®0* nat, nitar, 3* nått, nætr; 
me(a, 3). maale, mid^ 

^ |niåla (mflta), 3* ni«la; 
( fOrmala, 

1= 3- t, D* 1, a og e, @. e, a : irW«, ©• trebie/ S. tredje, 

3. prm ; 

om, Z>* Seti/ C vån, 3* vinr; 

nii, 2)* ® «b/ @. æd, 3. aidr ; 
o« 3. o, 2). o, @« d: tol^ jD« ®oI/ ®0. tol, 36(. 8éK mm. 

i "10 Pcmtttfningtr ootr ffi(n Sotlant. 

d- 3. o iS) u, D. o, an, ©. (i, art: f<inH'), D. Saftim. 
jg. jTiSrn (Kvrko- ), » ( tiii 

®. kå*M*), Z). fiorn, @o. kiirnj 3dl. korn: 
O. ård^ J>. Crb, ®. orrf, 3. or&; 
®. drrm, ©. Drm, ©. iSrm, 3. ormr; 
®. nnrrfar, B. Slcrb, ©. ii6rd, 3. nor8r; 
w - 3. o tdj, D. aa, o, S. d, o, (oj: fuAa, D. Saoge, 

Tocke«, 3. (Hika; 

rwA, E. JRof, ©. spinn- 

rock, 3- rockr, 

«= 3., @. S. «, S), e, ©.fi: «<ior, D. SenScn, Sp. \ *"*''-''"' 

) sunnam, 

3. suflr; 

mnndng, 1>. ®pntag, @. anndag, 

3i!l. pg ®Oll. ?. Sunnudagr; 

y= 3*y> ®. <>i ©• *>■ Su«, Syner, !B, Ssn, ©enner, ®. son, 

o« ., (3. sonr, Bvnir; 

y= 3ei. 09 ®ptl. f . y, 35.0, <B. 6: yfitar, D. cwr, ©. ofver, 

3ol. 09 @otl. 8. yfir; 

y = 3. o, T). aa, ©5. o: ypen, V. aaittt, ©. 6ppen, l|- ^P'"^J ^ 

fitl li'gti(nbc 3ovI)olb Uniitx ©tct m(b 2)f))()ttion8«iic, blot 
at cc gotlaubflFc «vc lireberr 03 a(l[& mere narnu fig til bc 
[>%(rinaiu)T(, f. Q, 

aj Cai) = 3él. pg Z ei, ®ot&. og ®ptl. 8. oi, ©». e 09 
aj teij — 3- fi ®0l^. Æ., «', ©s. i: Scotj, quisl, 3- 8*'''S^ 

X. 3lVtig; iktejnæ, Skain, skjiia, sken, 3> <>kii>a, 

skein; ®et^. skeinen, skain; kajl, ^cel, 3. hoill, Ql. V. 

hailt, n., @Plb. Iiails, Z. itiV, rdcoraf ^cilcn]. 
nu^ 3SI., @. S., ®oIb., C9 S,, au, o, 5>. ©0. é; pg 
oj (ui) = 3. ey, ®. 8. oy, @ptl(. au. D-, ©., Z., 6; laiis, 

tåjia, 1^8, losa, X>. fo«, leøne, 3->3uSi kysa, @. ?. I fli;»(i famiRtn Kl un. A SBmcttfnlnqtT ot>er Øen ®er(dnb. S49 

liOS;, loysa^ &ot^. laus, lau^jao, X. toi^ (i fen; 
Statlr^ stOr, ®. 8. staur, (®r. (rravQog)'^ augå^ CgSi, 
S). S>it, ®. S* og 3.^ auga, ®ot^. augo, Z. Sluge. 
afu-= 3» ti, ®« 8., ®ot^., ©»V D. u; 2:. au, og 
0;= 3.^; ®ort. ?•, C ©o-y; S. au, åu (6i): ZTdfu*, %«a, 
©. hus, hysa, 2). J^uué, ^ufe; sæur^ sOira: D. og 
So. fuuT/ fpre; 3^1. sur, syra, 2* fauet/ fittern. 
Srfp^f^ongerne cre mere forflfleCKge: jati, jcrti (iau, iau) 
«= S«!- ;<5, jw, ®otl^- m, ®I. 2)., @t). jM, 2). /u, y, ®. 8. 
toti, %. te: Hjoul^ 2)» og @t). f)ful, 3. hiol, @. 8. hjaul; 
bjaudå^ bjuda, 3. bjoda, 2). b^bc, ®ot^. bjudan, ®. 8. 
biaudo, I. bfeten; djanpar^ ©». djup, 3). bpfe, 3. diupr, 
®et^. djups, ®* 8. diaupt, n. ; X. tfef; D/atir eBer Djour^ 
6t).djnr, D. bpr, 3- (Jyr, ®ot^. dius, S.t^fer; ^Vfm^, Ijuf, 
3* liéfr, ®ot^. liubs, Z. I (eb* Sleit Grempler funne feeé 
ot)enfor. — 3 ^t)r(gt forrtener bet enbitu at f>tm<ettté, at fffe 
blot { mange Zitfælbe en Dt>ereenéi}emmelfe (mellem ®otlanb{l 
og !Danff er fienbeUg; men at ogfaa benne Wgfftb i @crrbe# 
leé^eb Deb mange Orb finber @teb imellem ®otlanb^maai 
let og ben f9bffe Sprogart^ ^t>orom jeg ( ben fenefle Xtb er 
bleven ot)ertpbet Deb at gfennemgaae SKolbec^^ S)anf¥e SXo^ 
lectlerffon. 2)ct \>ntc mebfore alt for flor BfctleWg^b/ at 
føre bet fulbflcrnbfge ^t^iié tftxpaa, fom benne Orbbog frem# 
bpber; til Grcmpet bd ieg blot anføre nogle faa banfTe/ men 
forncmmelfg {\^bffe Sllmueéorb^ fom ^({l og ^er tflfoplblgen ere 
forefomne mfg unber nogle 9ogflat)er i bemelbte ^{alectterlcon, 
fammenli'gnebe faai^el meb gotlanbfle, fom meb tllfoarenbe 
fbenf!e og (élanbjic Orb: 
amplc^ V. n., (3* og Spen. OIolbecQ ®. 14); ®. amplæ; otoenf. 

©. 229 
honie^ hrnie, v. n. (3*) at flare op, blibe ^øi( Velr; ®» 
hceia u[)p. 3^1* heida. 250 fflfmffrfninget mn Ohi (SoIlanS. 

hæte, V. n., (3) ^dbc opi (S. kai'iæ, helæ: 3*1- licella, 
cessare. 

ije«, adj. C3- Sdilifoéfft.) flitrifl. iDfitrgoil. (7-fn; (forme« 

imliQ idkei), af 3^1- "g S». f'Ma.) 
immeUff^ adv, mlcndL'tidi. (©ønber % jtmmele: ?lngcIii.V 
^Bflfgeit, ctiermaabe. ®. /n»p, aimæ^ wimæsiæ. f. Or. 
.,llan spraiia dæ tnite (R«r mvia^slte liiiii kundac," Ct?" 
bei^ igliTgltTab cv biinftll; maafTec funbe bet fegcd i bet 
%. immer, ^[att. jiimmer, fom ogfaa tjercd ^tr )}aa 
den (jumniar); f. Cfv. „Hnn spraiip jinKHmr arO- 

jtiUe, (3.) at fjiije. ITraale. (3of. osfaa b" JObfTc llialfer. 
SDIcIM). S. a()6). ®. hiala. og Subfi. H/u/, Straar, 
BteU 3^1. Iiiida, Hiol. 

jmtglet, adj. (SIcril.), (e* ( ffvoppEn. ©. gtrnglugar; 
t)\>i\Ut oflfaa fifitS om (I Wttrb, fom er \e[i i gcObeine. 

jn/i, entr lii/ip, ad. (30 fot fjapfg i fin ©(crnfiig. 
piigar. uflabig. 

jausvorn, ailj. uQglfom, fliibflet, ^el goti. glaiisiifj^ adj. 
fem. brugeé om Cofnbcr, omlrcat i famme ^emxrlelfe. 

jiUe, jutigej (.3-), jyvcUg^ jV"''j Soiiber 3- (5!?pltied). 
©. 254). ®. //rtt//. rfvælig, jrvwli, briigfé omtrent paa 
felofamme SKaabe; ofl [ifldebeé ( Sorbinbelfe meb mamjn'; 
f. Cr. „Viir Imr manpa jeveli<iæ iPjiplar. — Il\ur «•«■/( 
^aii^," ^ver enefle @ang, ,,iivar ivæli ain" (eder, fom man 
figer, baabe i X>anmart og Soerrfge: ^ver evige &attg, 
^vtr evige een). Sovmobentlig af tit S. iebcr, it^ 
lidjer. 

jiinxet, (Salfier), uvcm, blaffet of ffornu ®. i 
ysu;i-ir. 

kia-Ue, adj., C30 'aat'/ cvetfliven ; .en fiælle |)eU.' clffil 
&. Iialluijai\ „lekfiiH", mefi cm Xnir. Øeman-fninger ot)rr jS^n (Botlanb. 251 

kneppes y adj. (3) raf!, fWnf. ®. knæppa^ UUivt, oDer^ 
t){nbc. 

kostvcere^ v. a., (S^en) ant^rnbe ^enge^ foflc ^aa* @. 
kustavcera æut eller pa. 

Kravl, (3) om @maafreature/ m» m. (SKoIbec^. @*«29T)» 
®. &rdi7, Sma-Kråil\ ^t)oraf v. kråila* 

kryngle, (3.) brftije ( lllat)e, frøKe. ®. krynglæ. 

kræge, v. n. (3.) {Trante^ fji^t] @. krcéka. 

Ingelos, adj. (30 flanfle føé. ®. laglaus, toé, fommet nb 
af ?at)e; f. Cr. Vindaugæjær /aj/au«^; Duri jær laglaus, 
Skøren er løé, er af Sat)e. 

Lnnier: (@. 314), ".et < iDanmarf tflforn brufleKgt Æortfp«/ 
0't)f. ^olbergé ^. ^aaré. I. 4. Sang). SioxtS^piM Lan^ 
ter, font fpfOed af fem ^erfoner, brugeé enbnu }jiaa ®oU 
tanb; men, faa)){bt mtg er bef(enbt/ fffe paa noget anbet 
©teb i ©uerrige. 

Latterdal, (3.), @m«e^ul < Æfnben. ®. Logedal. 

Bavns Hæge: (Wolbcd). @. 441. it)f. Ilæjfe @. 460)* 
^ettt i ftn fftt)mo(c5fe morfe og DanffeHge Ubtrpf brugeé 
ogfaa paa@ct(anb; men ^er figcé: .,Dæ jæriniæ Ramms 
radæ pa ham." ®. Radæ bemavfer ben <nbt)enb(ge, fade 
©tCOi'ng i neget, naar Omf(crbningen er borte, @fe(ettet af 
et !Dpr (S), fiac/, Seenrab), ilterne^ufet i Srugt (Æppel- 
Kadæ) m. m. Ramms Radæ funbe altfaa maaffee too^re 
©felettet af en 3labn. (@t). Korp). 

riY/^*, at rille Orter. (SoHanb). ®. rillæ ærtar. 

liodkaal^ (30 i?aalrab(, ®. J?o/Aa/, @o. rotkål, kai- 
rotter. 

Streng^ n. s. (3. Slibe), lange 3laber ^o, ber fammenritjeé 
^aa aWavfen. ®. Shwny^ Håi^Stræng ; o. f» t>. 

3 nært)oprenbe Ubfafl ^ar meget maatttt forbfgaaej, 

meget atene (efeltgen beroreé. 3in{b(ert{b turbe allerebe ^eraf SSQ letatatlmnitt ooer Bm Qtotlonb. 

tamt fcfé, at bra gollantiffc Sliunbatt itte fallfé fin ^attf 
ocfrbig^cC. ^iflnof fjor brn, fpm t( ftcfle antrc itfprpg, i 
SCbtitd ^ængbe tabr mrgtt i Sormtrne, cg bf flene Veiniiigé* 
SnCclfcr trt c^faa ^cr fonmc af ^xuq; mcit rnbnu I;ar C^cjié 
©progorl i ben gotlantffc £of et marfnofrbigt ilitmc for, 
ar bclte Sllimicfv'roa, i fii XiCi af ccer « fjalct S!ar(ufinb(, i 
bel ^cle raaofTee ^at tabt minbrc af |m dTIgbcni og jtt for« 
bumg UbfcfnCc, tnb C( fli-fic af Sfanbiitaoititd cvdge anunb* 
arter. Cct cll ti vaxt us>aeUnbt at bdiiiiK Stuinmct ril at mcMcIf falgrnbt 
SuTogciBBt, ten »ttfaa i iDsnmart ctl bctitnbit Aruj;lii-Visu (lInIc: 
æifO< fom ben (gnfl(S ijoa ®orioiib, (,S- ?llttiqm(l'6 ©0. S|.råklmi-j^ 
Sdit fpjil. IU1U. p. 4(IU> 

Kallit lii jier inilt Siiiskænse-lHn, 

Ha tiaililBi Qux (ImQnr; 

»len j.', mil fæuIiE Skin (fule ©(acnj 

J>> i-ilUr sti til bak*r. 

IltiKi ft Itaugar tenl cllar inn. 
All« sa kranpie <li i loil Skiiin! 

Ma ja' iiilie hxultc? (^SlO 

•Id, jV nia iiieuiæ! 

^ ti^^l J»' »»i' '"'" ■ ln'lar Aik (tn tuul G'fl) 

It ilcii jaer t l'rnst — Tam h!));«i 

Hier ja' skudda Dauflx (Jlvivt) dicil, C*i*) 

r.ik dær sioi Uiii u fa;,in'. (tdtCl) 

Itini ijuam (eller lui' uiie rnp u skrni. 

Ja' ctllK (mairtt) tttUj-ie hulx forbiei. 

Ma ja' inlie iiæutie? 

J&, ja' Dia bzulie] 

853 HVni @nbnu nogle SSemcnf ntnger angaaenbe ben nor{7e 
S)Tbnnind ®un|)t(be$ formeenttig opbagebe iiiQ, 

af 
3. 3* 91* SEBorfaae* @aa((ntge ben Cfbenflab^ ber fvéfelfortter fig meb Unb<rføi» 
^elfnt af ben norbCjTe C(bt(bé mattticUt itmin^ttf enbnu Mx 
< ftn t(b((gfle ^rnbom, og faa(a?nge berfor ingen egentKg t)(g^ 
tfge Wefulfater Dåre ubgaaebe af Sorffnfngen/ fpfllebe ^opo^ 
l^eferne natntUgoUé en faarc bett^beKg Kode. Sten meb b(éfe 
|)|)pot^efer gff bet font f(rbt)an((gt* 2)et @(mpelfle og ffUmt^ 
figfle font fffe jlrar { Setragtnfng ; ntan ^ent)enbte førfl O))^ 
mcrrffom^eben paa bet^ font meefl funbe gr(6e ^^antafleO/ 
altfaa paa bet ( ^(florifl |)enfeenbe morrhoorrbfgfle , ber meb 
itogen aRu({g()cb (ob fig ubfinbe ^ og bet uagtet ^ijlorfené ^ 
retninger om t)ort 9}orbené 0(bt(b ere i |^ø( ®rab ufu(bf}crn# 
bige. Det er benne Xdtøfeligt^eb t(( at g(t)e ^{^antafien Xø& 
len og til at f!r(t)e t)ibt(øft(ge Slf^nblinger om minbre betpbe« 
Kge iorbfunbne ©j'enflanbe/ fom (ffe alene ffat beDirfet, ^ 
OfbgranbfVerne nopflen (fge til t>ore!Dag€ ere bitene betragfebe 
meb m(étc?nfe((ge Øine; men fom ogfaa^ ()oab t)o?rre er^ tfax 
foraarfaget^ at ittt faa Urigtfg^eber ^aoe (nbfneget f!g i 
$>i(iotitn, ff^att man fun meb Vleii «g £ib<f))ilbe o^er (an 254 Cm ten norfft Tv. mcibnih pg bottr^bbf. ItKrfom vi VtSt ^&aU, at »ort 9Iovbcii< 

oflbre |)(ffeHc ( S(b(ii (Tal »inbe fiervf fliarljrt cg 3ulb(lffii» 
biflVb gfrnnfm OlDIibcnSaRdibfSniifrtcr, ta irr Ut i Saiib^cb 
iffir for rlbKflt nu meb ?lbor pg Simigljrb ar picvt, feopr* 
vibl naviili'gcii enUltt Olblib^lcvntiigcr mcb ^ruiib ftiimf tftw 
fere« lil eiifcIK gprtcrflfiig« ( be ufitfrc ^iilorijTc Oflcrrfriidi« 
ger, (Her Itfe. 9lt IlUig« en faabaii Unbcrfogelft nDbcrnblg- 
Dild maa forctagté mcb bpbbclt 9?dagtigf)cb og <£dinDit(ig^cbé» 
fulb^tb, naar bet giclbcr om fil fitibc ^*c|7i;i-Fclfe paa ni, ffolge 
@agiut bcgnart, fTammcIlg Ubaab, ^norvcb man ullbc funne 
effigc SoiCemmrlfrdbonimen 'oOcr tn t eorCgt buiifcE [;i|iorift 
¥«fon, (r en Sdofelgt. 

33« »ar Dotrbccdéninfitn tjcnm, fom bc»«g(b( mfg tfl 
i nflfrsarcnbc Itbéffrfftg 3b(( 5Jiiib CS. 240—29:1) al op' 
poncre mob ben af pr. ^Vofcéfcr 91. SK. ipcterfrn opfiiUtbeO, 
men fom |Vg irorr, itfe tililrffffeligl brgninbcbe |)Dpoil)cfe, ot 
bel i ^aralEéFiixr>3nofen IH.^5 o))graveDe qt)fnbe[tgc Eiig (Tulbe 
»ure ben norjTi; Dronning (§nnl)i[bré; rg bet er ben famme 
Owrbrttiiéning, fom ogfaa nu opforbier mig lil, uben 3ot» 
be^olben^eb, at fvave paa nogle af be mob mine Sviol og 
©vunbc af $)r. ^rpfcéforen fencrc fremfovte Snbocnbingtr 5). 
!£a SporoSmaalel ^er faaIcbeiS iffe alene gaacr at) paa et 
entelt @agu cg et enfell gunb, men tinige fornemmelfgen 
er et ^linclpfiiDvgduiaal/ vtl neppc 9)ogcn billigen funne be« 
brelbe mig, at Un paan^ tringer benne ®ag paa ^anc. ^eg 
nffver ogfaa liUibéfnIbi bet ^laab, at 3ngen f}ni »fl fee eii 
aJeftvDtbelfe fva min Sibe efter at uppe en blot pcrfonlig Slrib 
meb min Ijoitagti'bc SJJobftanber. ^orbl jeg ( belle Xilfalbe 
llfe [an erflcrre mig enig nirb |)r. ^rofeéforen, maa jeg Ugo ') Soft. TSmal. fpt nort. ClbRjnt. 1830—37, p. 8<>— 104. 
') 3Dfo iaaal. fot notb. Dlttsnb. Jei<— 43, p, 2iS2~S3B. 1 Om hen noxftt Dr. ®vmf)\1ht, m. nu 255 

f«lbt etfienbe, at feg^ fom ffnf^DOT/ ber fyølelfættetr ffg md 
fRorbené (rfbve ^i\lorit, er ^am flor Saf {T^lbfg for ^tttf 
t^)>perKge ©frifter < benne 9Ietn{ng, ff^ii DtbenITateKge 93cerb 
er o|)^ø(et otoer mfø 9ioti. 

!• 

^aa ben S(b ^aralbøftor^gtget b(et) funbet, tnaatte bet 
ttøbt)enbtgt){ié t)orffe faameget mere Opflgt/ fom man tiblfgere 
^oé oé iffun fte(ben og fDagt \fa^U iagttaget noget gtgnenbe^ 
2)et mt ba baabe forHarHgt og unbflpIbeKgt^ at man funbe 
onfee bet enfelte ^^cmomen for en Dfgtig Opbagelfe, ber muld^ 
gen funbe jlaae 1 3orb(nbe(fe meb en gammel 93eretn(ng i ^tflorfen* 
flRen fenere^ efterat Dpmo^rffom^eben biet) ^ent)enbt paa benne 
@tenf}anb^ ere efterretninger om flere ((gnenbe 9unb (nbløbne* 
3 min forrige »f^anbting I bette Stbéifrift ^ar jeg omtalt 
abffiUige af biéfe, og t)eb et ^elbigt @ammentr(rf af Om{}«n^ 
big^eber feer ieg mig benne ®ang ijlanb ^ at mebbele 93eret^ 
ning om enbnu flere, fom før Dåre ubefienbte* 3^g {Tolber 
faalebeé @anb^eben ubtrplfeiig at bemorrfe, at iffe alene ^r. 
^rofeéfor ^eterfen, men ogfaa 3o(f i WminbeKg^eb/ forben 
tytoU Slntebning til at bomme enbeel anberlebeé om @agen, 
enb ieg fan bomme nu^ ba nye og tigtige CpMninger betf# 
angaaenbe ere fremfomne* Sif ^toab Seflafen^eb biéfe ere^ 
til bebfl feeé t)eb et fort 93(i( paa alle be dbgamle Siig/ fom 
llfibtil t)tbeé at oære funbne i Sørtoemofer/ baabe i og ubenfor 
JDanmarf. • 

1. 3 ©lutningen af forrige Jlar^unbrebe fiøbte nogle 
Xørbegrat)cre t>eb Sanbébyen Unbeleff ( Sønbern $lmt ( en 
SRofe paa Siget af en 9)1 a nb/ inb^yOet i Jto^uber, fom bog 
iRe ^at>be 3orm af JMo^ber, men fammen^olbleé t)eb Slemme 
i Snørehuller, ^aa ben ene Sob fab en @fO/ bannet af et 
Stpffe af en jlo^ub meb ^aarene paa, og bagtil fammenfyet S50 O'n btn norffc J>c. ©unbiiw, m. m. 

tnrt» ©(inbpcfinfct i|lEt«fov Sraab; tni faftifcibKé yaa Jobcn 
web SfinbvcmmeO- 

a. ?aiifl Xib efter, otnlrtnl for IpDC Kar fibcu, epta« 
gtbfé i ben faafalblc ,SRoeiébam'=) veb Obeiife (I ufona.ib' 
itet ?iig af et ungt 3 ru en tf mm er, fcni »ar (fen eii X^ragt 
flf raal tiltercSte Tijrejjuber, ber, ligefom ben ovcnnatiite Sfo, 
tåre famnicnfpfte iiieb Sfdibilrimler. 

3. Om bd ueb S>arartéffar 18.15 fimbne qnlnbeKg« 
Ciffl fan tftmiUå til bettc SftfilTrfft, 3bfe Sirib, ©.249-51. 

4-. 3 Selfle en fer mig Utjgenbe UbfTrift af ©res* 
(Tabet einCenborg >l}ivl6 ^'olltifprolocor Mtn b« ( 3uni( SØIaa« 
ncb 1841 veb at (Tirre £ctD { en SRcfc ceb Sifirut) f iSlote 
ffirenbum Segn, $)flliim |>evrtb tSlalt'crg Wral), funbet er 
etelct af et SWennefle, iiibfoobt i en JTos cBev ^eRt^ub, ^voraf 
iHobliben eentte ub. 3)enne »or forreflen faa raabten, at 
bet (ffe funte fee^, om ben fjattbc »året fammenfijel, eller f)»or' 
Itbeé, cg fiaabt tm og SFeIctiel faibt formebeiR naabben^eb 
fra ^bernnbre." 3 ben of en g«ge oDcr Clget o»)lagiie Sijné- 
forretning ijtlbet bet bl. ?1., al ber »tb l'enene, foia i)ai>it 
m mevfebruitn Sarbc, var benlagt negle Slumper af en 
S^Vre^ub 3). l'igel maaite foimeeiilK^en anlaged for et qvfn* 
beligl, .ba alle SJcnene, ffi'onbt fmafl, cre fulbfomment ub» 
Viflebe"; men ba mange for ikficmmelfen utglijte 93ffn niang« 
lebe, *r belle bog ncgcl uui(l. Cugeii (luiiebe enboiCere af SJe- 
ncneg ©tprfe, al eigcl el funbe aniageé at fjave wiret o»cr 
en Snceé ^ar i^Iofen. ^enmob bemarfcr imiblerlib ^etreb^* ') anliqu.irifrt »nnol. 2, lOG— S, Knnal. f. n. Clbt. IB86— 37, 

p. IHH— 72, 
O ilii'l. gnrmcnSlactebiiin, F"!" sar oiiffrl i tun JfftanMina i btri.- 

Sib^FCr. n S. p. 'iiui, eat iialuiltjci« frtmtamniiii Mb tn 2TTirf(il. 

iefr. andiii. (or IH4if— Irt, |>. -275 — 76, Hnsaattn. 
O Iffttt Hnbtii <D{(nma ^uUt 603 b1«[e Siumpcc bact Dtrm af Qani> 

mdt 3:«f. Dm ben norfPe iDr. ®un^(br/ m« m* 857 

fogben, *$)r. 3uf}Uéraab |)))afé/ at benne SRenfnø er afbe^ 
leé ufanbfpnlig, og ximeligioUé fremfalbt oeb bet ufanbf^anrbfge 
@agn om, at ber for et ^ar !Deceun<er fiben (Tulbe t)orre 
begaaet et !Drab ber i ffgnen, og at ben !Dr«6te f!u(be o«re 
(nbfoobt { en |)ef}e^ub. |)an antager, ^oab man (ffe fan 
anbet enb biUfge, M 6(get ^ar (igget { SRofen fra umCnbelig 

5. ^tttc t>{nber t^berlfgere SSefraftcIfe ber\)eb, at et 
a(be(eé (ignenbe Sunb, efter obenncronte Ub{?r{ft, giorbeé 9laret 
efter (1842) eKer ftbfie @ommer, ogfaa < ^eUnm ^erreb^ 
Aalborg $lmt, { en SRofe oeb Sanbébpen Srceer. 92ag(e 3ob 
bybt laac fjcv et giCg, fom af Scegen (ffønnebeé at t)cere af et 
fulbooret qt){nbe(<gt ^nbiofb, ber gfennem flere ScHer 
^aobe (tgget { a^ofen. !Dct t)ar iført en jflcebntug, ^ooraf 
Set)n{ngerne ere inbfenbte til SRufeet for be norbijfe Olbfager. 
S)e befiaae beelé af en @nøref!o^ fom bagtil er fammenfpet meb 
en <3ftnbf}rimmel og (nboenbCg er foret meb finere @ffnb, beelé 
of Søiftumper, t)o?t>ebe albeleé paa famme SOtaabe 
og omtrent af famme Slrt, fom be t)eb !I>ronn<ng 
©unl^ilbeé fo-rmeent(tge S(ig forefunbne £ø(# 
ftbffer. 

2)et er ogfaa a(be(eé t){fl, at ber foruben bféfe fire, eder 
naar ^aralbéf ic?r ^ Sunbct tageé meb, fem Siig, enbnu er 
funbet flere tignenbe ^er i Sanbet. 

6. 3 ®nøbe @ogn paa Sangelanb traf man nemlig, 
i Sårene atten (^unbrebe og nog(c og trebioe, i en Søroemofe 
paa et meget gobt beoaret Siig, fj^ii SilceUt bare af!D9re^ub 
og fammenfpebe meb Slemme eHer ©ftnbflrintter. 

7. 3ra en fulbfommen paaiibelig Stilht er bet m^ 
enboibere mebbeeit, at ber tort uben for %}iborg 9 9 i en 
!£)ee( af ben faafalbte HUe jfatmofe, omtrent i Sårene 1821 
--28 opgraoeteé et @felet, ftobt { @finb; 9* (igefom ogfoa, 

Jbifiorifl ZiH^ifU IV. 17 S5U Cm btn aevfti Zt- @lunti<[tie, n Ol ter fcv emtronl ft ^nrcniiltim fiben fanbtfd ( in WoU 
Vaa Giaai^olmi &flS tut) 9tarf)iiué tt «l^gan1m(Il CfVitu 
^e^gt SHg, (ferc ;n SDragt af biuutit ll[^(nl Xet; voct 
Siflcl ffal ber, ifetgt a^cKlningfti, ijatt ligget ©rene, men 6c^; 
»ane er btt itU muKgt nu efter faa lang Sibé Sprlef' at 
er^[>(be ncet-mere Opfø^iiCnger bedanoaaenbf. 

Ogfaa uteiifor 2)anniiirf ere ligiienbe Clr'g fra OlStiben 
o»i]ra»ctx af SprBcntpfer. 9. Saalebefl i ^vlanb, i 33cron« 
f^ire, ( Satonftt fliufllfarltt, teb Sebcn af ajierget I)rumffrafl^, 
p)9ba)]cbc« i ilartt flHO tt q vtnbeligt SKg, Ifett JflwtitCng^« 
fhjffer, MbtM "Oiswbt af ^ciat')- lO. Cfnbcligen maa bet 
fpitrfnliflen •oxfU vor Opmailfom^eb, at ber fer nofllc Hat 
fiben iOftfileSIotib i en aHcfc hUv fmibet et (j»(nbe(fgl 
Cfig, fpin ^atjbe en ^cift )Jiiafa(benbc CtcreeinJflemmelfe meb 
^aralbéfiiEV'^i'get. 2let »ar nemlig fafl^olbt til SJIofe« 
bnnbcn meb embøfebe cg nebftuTne Cgegrene, pg 
»ar itlffbt en Oserfiule eBer ^ullc .af fimweit, bobtelt 
tii(>rtt,t\ltr faaFarbrt ffirfrafict eatietSei afUIb: 
garRj albeleé forarbefbet paa fantme Srøaabe, fom 
bet Ijofi pf! paa Stgei »fb|>aralb6ficfr funbne, lun 
af en forfffelllg glfn^eb, ber er mibt imellem be 
to ©Ugé, finere cg grovere, fem fanbteé oeb ^a^ 
ralbéticcr.' • >:paa figeté 3ob »ar meb Stemm« fafitunbcn 
en net ubffaarct Cæberjfo^), 

^i tjavt ft^Igelig f olt Aunbffab om iffe minbre enb 10 
t'itg fra DiMiben, fpm uiiber umJérienbelJgt [igneiibt Scrirplb, 
eie ftembrogne af S^ereemofer. Ciie, af IjBilte ibetminbf?e 
fiie og faiibfi)iiHg»il(J fem, »are q»inbe((flf, ere fnnbne Ijcr 
' Sanbet, cg bc to eorlge, fom begge »are q»inbellgc, t I) Arrliicol. Dril. VII. p. !XI— HH. 

o 3»fr. XnndUr f. nor«. DlbtQnbia«. 1848—43 |i. 174, d Cm ben norfpe iDr. (^un^tlbe/ m. m, 259 

Srianb cg Oflfrfeé(anb. !Det maa nu t)<n'e ^tcnfiaiib for en 
nøtcre Unterføgelff/ out ^aralbéffcer^Stgct blanbt ttéfc mange, 
i S-ørtøcmofcr opbagebe qtx'nbdige ^ttg ubmo?rfer flg i nogen 
fi?ibetcé @rab og paa en faaban SDiaabe, at bet fan antaget 
at røbe en Ootnbe af f)øi @tanb/ eller meb 9ltmel(g^eb fan 
^enføreé til titn norffe !Dronnmg ®un^t(beé $erfon. 

9or bet Serile fan bemtnrfeé, at nvéncet)nte QUq fanbteé 
nebfcrnfet i 3Kofen t)eb @rene; men bette @amme Dar ogfaa 
Stlffflbet meb bet i Oflfrteélanb (beretning 'Siv. 10), cg mu^ 
liffoiii eubnu meb bet beb .(Slaué^olm (^eietning Siv. 8) 
funbne ^itg. !Deéubcn beretter aUevebe S^acttué ubtrvffe(igi)/ 
at ber lagbeé @rene ooenpaa be Sorbrpbere/ ber af @erma# 
nerne bU\)t nebfcenfebe i Srøofer. |)t)ab berncrfl (Dragten an^ 
gaaer, ba bit bet t)oere < {?ceferneé ffrfnbrtng, at benne beflcb 
beeld af en fort ©finbfappe, fom Mr fammenfpet meb 
©finbfirfmier, beefé af nogle @ri)f fer f[ir(!aftet t)at)et ulbent 
£ø{. ^a man nat>n({gcn af bet ulbne £ei fpnteé at ^atx 
fluttet, at IDragten (ffe t)ar atminbeU'g, men enbogfaa foflbar, 
øtcrbe i'eg tCbd'gere opmcrrffom paa, at bet ber funbne Sci { 
Oibtiben neppe iiai>tit bcrret meget fletbent eller foflbart, ba 
ber paa @rønlanb i be gamle 92orbboeré @rat)e t)ar funbet 
^ele ftore Æloebnfnger af grcDere Ulb/ men beg af 
famme^æt)ntng; og ba bet { ct)rigt tffe fan anfee<$ fom af^ 
gicrt/ at be for @ammenlfgulngené ©fpib paabcvaabte finere 
Icifi^ffer fra norffe ®rabe, t)are fcflbare, forbi be blet)e funbne 
t)eb @{ben af foflbare Olbfager^). 9or imiblertib nu >) Geriiiania, cap. XII. 

') Sofr. tji^ov, aib^ff r. 3 S. p. 288. Jq:, >))rof.^etcrfcn f)at berof nq>pt 
n'øtfgt flutter, at jeg ftlo (.bcfrffftcr, <Jt bette @lag« Zei f)9xtt xtU 
til 2(lmuené alminbeltge ^ragti r^t bet tar oe( iffe fimpie 2((mueés 
fo(!/ ber bteoe be^jraoebe me^ foflbare ©m^ffec i ^fne norffe (Srao« 
bøie."* iofr. 2(nnQl. 1842—43 p. 275. 3^9 øntpbebe fun, OoQ^ ^<t 
fremgaaer of ben fulbflornbigc SBeretninø om Ht nocffe8u.nb tVnna(» SCO Om btn notfFc S)t. Qun^ilbt, i ttibtKgtre al V(f(, at bit oftiicronte ?e( tttt uUhtUatt Mrv 
bflfltft af Clofnbrv af ^ei Stanb, cg at M itft olfiic war 
bnii)rlffit i Slorge, tnciioltei cgfaa var bmiff, og briigrlt^t 
^(CtitlantiS, (Tal jfg tiUaftc mig at giciilagf, at bet i Srfffr 
aKfff i Slnlburfl SImt tt(b rt Cvlnbelcig ppgrotJcbc ulbiic Soi 
tf. 'Stveln. 5Ro. 5) tr af nifgcn Onjcwdiéftmrndfc nifb bft 
l)cr ctnlDfj^fbr. Unrgtrlig er bet cnr 'od ^amltHtar futibnc 
eiljHc Sei of eii finf« lllb ofl Utrsiiiiig, rg btfiubcii forfpnft 
meb Sroiibfer; men berimpb (r bet anb« igtorfe ooermaabe 
gcDBt. |)acbc bel »ffvet en fpriiem Inme, fem Ijer »ar bt* 
fltatiet, i)avU beg |i(fevt begge Stptfer »tjret af omtrent Uge 
ftdi lllb. (fil Dvlnbe af ringere Stniib htiibe fuarere ijatx 
IjaDt et levflcebe af ftnere og en Stiolt of fimplere Slof. 
la ber frembele« »eb 3Ko|e.«i9(i I Cfifrieélaiib ligelebe* (ajereln. 
91o. iO] er fuiibrt fcDninger af bet famine Sfagé Sef, bliver 
eanbftjiiligfjfbeu for, at belle netop (Iiilbe rebe en Oi)(nbe of 
faa l)oi Stanb, fuii Kbeii. Det fan i)ertfl fetré, at man 
berimcb ])aa 9Jag(iben af IJrnfifmvffer, fem ere evS'aeebe af 
^cbeiiffe $)eit i SJorge, ^ar fuiibet tpbtlige gper of Sof, ber »ar 
DiTDfi \>aa en anben SBoabe cg osermaabe fiiiit rg tt«, ^»ilfrt 
aat'Ciibart oifer, at ftir|7afiet ulbent S»i af ben tieromtalte 
V«&n(ng HU tar bet eiiefle tUtv tiitc|l(<£lagd vævet Sei, fom 
1 b>>» S<t> titnbtd 1 91cvbeii. Sif IjOilfet Sfinb ben vcb ^a> 
ralbéfi'ær- piget forefunbne (ortc ^njipe eller Cocr(I«biiing 
er forfætbiget, fjar man IjibKI ifU tunnel afgfere, ba ben Ijar 
ligget faalvnge i SKofen. £cn ^ar ubveiibig ^avt ^aaretic 
pHA, cg er fammtnfvet af flcie fmaa €li>Ifer, fem J{t)nbigc 
mene, for ot |)aarrne (fulbe falbc til famme @[be. £er <r 
faalebeé nol anoenbt iDm^u vcb bene Siljlizrfng, men Speningen Iti4j — t;i p, 116, at 3eitr tnuifstn altnt bac bannd en ,Omc 
lipfl' til tn 3ralii(t(' two'' forfficlliat Dltfaatr eott ^laalt. Dm ben norffe t>x. Q^un^Hbt, m. nu ^ 261 

tt fovetAgct meb @fmbflr(m(er Jpaa famme ftmple Waait, font 
gappevne og Sf!tmoerne til^ttlé enbnu fpe« Omtrent faaicbeé 
ere ogfaa bf t)fb bc ot)r{3e Stfg fanbne @ftnbf}9ffer fammenfpebe* 
$>eOrr iffe maa bet forbigaacé meb Saué^eb/ at bnr beb S(gel 
a(be(eé iffe faaeé nogen Ceoning af @fo eOer 9obtø(^ ^t)ilfel 
bedmob er iagttaget beb tre af be anbre 3unb (Seretn. 9Io* 
1^. 5 og 10). ^ct funbe maafVee i benne |)enfeenbe fortiene 
at anforeé/ at en af be ^ønber^ fom t)are tilflebe beb Opgrat)« 
ningen af Siget/ ^ar ubfagt til @ognepr(rf}en : .^t)or urimeligt 
bet forefom ^am^ at man t)i(be giere Siget ti( tn 2>ronningé; 
cnJDronning ^ar fine og bføbe Sebber, benne berimob ffa'oUf 
ha kg t)aiTebe ^enbe, en ^obSaaU, ber bibnebe om, at ^un 
^aobe gaaet længe meb bare Søbber'O* 

llDen at t)ilU togge fpnberlig ^opgt ipaa benne ftbfle 93e^ 
retning^ ^aaber kg bog, at bet ot)enfor-3rem|lillebe tilflrorffelig 
gobtgior, at |)aratb($ftopr ^ ^igcté j(tcrbebragt iffe meb gblbig 
®runD fan antaget for at robe en Qt)inbe af ^oi@tanb, 
men i al ^atb fnarere en Ct>inbe af Srøibbelfianbem 

aHeb |)enfpn til gigeté 8inbe(leb ^ar $)r. ^rof. ^eterfen 
i fin fenefle 94f^anbling om !Dronning ®un(^ilbe fegt at for# 
fbare en Slutning, ber gaaer nb paa Solgcnbe: !Da SKorbet 
}^a !Dronningcn foregif i S^crr^ebeH af ffongené pal, tan bet 
lun tcmfeé ffiret ^a to @teber i !Danmarf: beb Seire i 
@iceUanb, eller t)eb 3e I tinge i SbOanb; men ba ber iffe i 
Seire»ffgnen ftnbeé nogen WloU af 9Iat)net ©un^itbémofen, 
maa man foge @rebet beb S^Uinge, ifoer .ba bet er befienbt, 
at paxalb ^laatanb op^olbt ftg meget i benne ffgn, ia enbog 
ffa( ffa^e anlagt $>aralbéfia?r*s). |)oié kg h>b bette uomtalt, 
funbe ffnfelte ^cri muligen enbnu føge et Slrgument for, at ') «WebbeeIt of ^r* yrocfl 8(iurbfrø. 

O 3ofr. Knnoler f. norb. Olbf. 1836—37 p. 10:^-^* QR9 fm ben iioiflt Xit. ffiunbiltc, m. : $tariilt?rt.rr<ti3ct nllfflCMlsnr iJronnlng ®iin^f(brf. 3fg maa 
tctfur pan iiij Uxeit Itttt SpDvgéinaQl. 

3mpl' |)r. ^vDfcéfcrni^ ©lulnfng fntoenetc Ug, atSvif 
øcnie ( beii ÆiC iffe IjatCt ni-gdi fafl ^tcfifccnté, 
men brcge etiifvfiig fra ten ene Jtciig^gnnrb til ten aiit>rii; 
faa al mait nc)jpe Iuv^c fijie, at ^avalD '^(aolaiit^ Sixbt 
fun vax at fcge pna to Stcter ( faiicct. pciicr iftt tuuCc 
jrj; f ^niMlb >lj(aa(aiittl ^iRorle fitibe bet aneiniitiCDc Spor 
Kl, fli Ijan iwnlig eller rmCtg cp^i-Ibt fig f 3ellingc og 
l'cfrr, i)vHU etcBevé 3Jat)iiruiitigl)(6 fen(re ^»iftorfefltfue« 
vimeligOiiii overit'fiobet ^aoc tiiegcl fpiflenft. Om lIrJgtigt)ebeR 
af benne infn SHening er jfg iffc blewn oBcrbcofift urb $)r. 
'iJri'f. ^(Icrfi'ii* SWobgiuiibe. 5>»aO nasnlfgOflf'ifl' angaacr, 
ba fauner Kg albcieé l)(i>i<rffTe ^esTcr for. at betie @lcb iw 
geiiflnbe rar &pBcb|crbet for $>aralb ^laatanb, cUev for 3o'' 
lanbi! eder JjumarfS Spngtr i tct ?)ele. ^t. ^'rofegforen 
fan fun finbe bet vimeligl, at $)iivaIB 'Ulaaratib boebe i 
2le[l(nge, t^i .bene JTon<iégaarb omtale^ tfblifi, rnbog i bealler« 
oflbfte Sagn; ^er fanbte« banbe &t>mi og Sl)brn8 Brau, 
flere Wiiiieftene (ntjite benne ffgn af ^W^anb til $)aralb lilaa* 
tnnB«t 9?aUH, 'og benne Baarb lorefommer ogfaa fcncre fom 
Apngefcrbe, bet v(l (l^e, fem rn af bc .^ong^gaarbe, l)Vor 
i!ongerne gierne pvfip'bt iTg.' SBien i fjuert Salb er bet ^cr« 
»eb Iffe oplwll, flt ^aralb ?3Ioatanb gierne oar i S'Uinflf' 
eller Qt ^an netpp oar ber, ba fflJorbet fTnIbe »crr« forcgaact. 
3a IjDPV, )7ger $>r. iprrf., Ijar ban ellerS ov^i>lbI fifl? .l^i 
vel i)avbt Jf pngerne bin ®ang ingen faaban egentlig 9t>'|lbeiitd, 
fpni nu; men etÉlagé $iem ijatbe be bog; paa viflfeSie« 
brr cpljcibt bc fig beg gieVne, naar be ilfc broge ciniring i 
Sanb«; ^sor lit Ijtbber bft f. Cfr iffe pm en ner|T .^^cnge, 
at ^an ber og ber tog 'Uiiilf rfabc ; o^ forefalbt bcr eti 
^teglvcn^eb, uiebené Jtongeriie biogc omfring, faa bliver 6eli« Om ben norfPe S)tr. ®unt){(be/ m. m. 268 

gferne temærfet ( Siilbcxnc: Stenten t)ar.iuil paa ©tofleri bet 
(Ucr tcv, ta tette etter ^iint forefalbr O* 3eg maa f)€vtil 
i^avc, at bc norfie Stilbcv om Den £(bd Vegtoen^eber (ffe 
funne fammend'gneé meb tøore ban{le» SRebené ber { ^(ne 
ftnbed temmelig t)tt)t(øftCge og tilbee(é betaitterebe 93e{?r{t)eU 
t)elfer o)oer Jtongevneé SRetfer og ^toab aRa?r{e({gt ber paa 
bem ttlbrcg ftg , mbe^olbe t)ore banjle jtflber om |)a.ralb 
^(aatanb tffun bunfte @agn, ber ere abfprebte og beéuben 
faa fparfomme^ at \>i tf fe ere i @tanb t(( meb nogen ^id^eb 
af angtt>e be @teber, ^t)or t)an ^elfi og ^pppfgfl op^o(bt (tg. 
SRen @aameget funne ^l bog flge, at Sefre og ^eOtnge umu^ 
Itgen funne anfeeé for at t)au t)crret be eneRe @teber^ ^t)or 
jtong $)ara(b ffa\>U .et @(agé 'piem\ 3eg ^ar faalebeé 
aOerebe forben antpbet, at ber, ifotge 93eretn{ngen i ^omfc 
t)tftnga @aga om jitaf ^aralb^ og Stnub 2)anaaflé 9le{fer ttt 
@orm, maa ffa^t t)opvet en Jtongégaarb t)eb Sitmfiorben, 
^t)or nat)nlig @orm føneé {labtgen at f^au op^olbt ftg^). 
9{(gtignof t)tbe t)i iffe nu at angioe < ^t){Ifen ffgn ®aarben 
fluide l)a\>t UsQct, men ^))or mangfolbtge JFongégaarbe ere ittt 
funfne i ©vuué, uben at ber ere @por tilbage af bem? 2)et 
er beéuben naturligt, at ber t)eb St(mfiorben maatte t>cerc en 
Æongégaavb^ cg bet en meget t)tgtig og betpbeUg* iiimfioxø 
ben )oar i Olbtiben faa at ftge ^tertet af S^Uanb. ^cvf)m 
fegte baaU foenfle og fornemmelig nor{?e @ftbe, naar be agtebc 
at f)cer)e etter giffiie ^O^anb. !Dronntng @un^tlbeJ @øn da# 
ratb ©raafelb (agbe bt t)eb |)a(é, ba man fortalte ffam, at 
StoriQ paxalt fnart t)t(be fomme bertit, og ber biet) ^an brcebt af 
@ult)^ara(b. Ogfaa )oax Sumfiorben @fueptabfen for mange 
blobige ©etrcefnmger. |)er famlebeé flere ®ange ben banffe O 2rnn. for notbilT Olbf, 1812—43 p. 271. 
-) ^.flor. -iibéjlr. 3 35b. @. --fTT-S. 280. 201 Cm ten notjTt Er, rauiihilbf, ffl. m. 

Slaabe, iiaar fogrtif gfatbl Slorgf cllcr CFnglunt), ittt al tate 
cm, ar Siovecii mtO 5>cnfpii fi'I i>an^tff^ oar tt »ifltiflt ^^unfl 
fpt 6c baiif!(, cg od ifwr tie lijtfFi: Jljobmanb. 3c3 Iroer 
bfrfcr, at oi incC ijsl« funiic niUiiflf, ot $>oraIB '23[aaranfi 
cffc iiai op^oltil 03 P'ia '" .^citgi^ganrb »eb Si'crbcn, maaffre 
i Halbo\Q, bU' viRiicf all la var til fem ru ifft ringe pan< 
bfWfiab. Oucrljotiibct maat vi lorggt ofiaiJjrf« iil, at min 
^aralb 'Blantaiibg Stfgictlng t^avt uluiviromt fl»( Siebftffi 
bcr vsrtt af fanbaii 33rt))bni^rb, al bc iiof fitiiCe lieiic lil 
paéffiibc Op^olbSflfbcr fcrÆcngcn, Ulx> f laiigcrt lib. Qaai 
UU6 SuBanbé ailbfic cg Oigiigftc Stab Viborg, Ijtior b« fer* 
bum Bar ^cBftcfFrrficb for 3i)flanb, cg Ijtior Jlciigrriie "oalgUi; 
brrn«(l be bttiibclige ^nnbfléflofCer Mibe og ®Ué»ig, i 
t)0(lfeii fibflf $)aroie >3Iaalaiib ccngaiig na»ncé al tjaet cp' 
Ijolbl fig, ^>rvmcb n bcC io rjgtfgiici ifU fagt, al Ijan iitonlig 
bt<tt bcr, men tcltf i-r bpg i og fer fig rimrligt, ba ©tåben 
bve« en faa vigtig cg libbrcbt -^anbcl, ilær \)aa Dflcilebeii, og 
fiiiiicbré, fcin SanilJiigépIab^ fer mange SUJcnnelTer, var fnlb af 
?i» og 5Je»a')]clfe. ©ane Bi nu cter lli j3enie, ba Riibe b( beii 
fflfgainle?!? Cbcn fe i Sven, ^ngcr fiebing ogMccSf fibc i 
@(9Danb, cg nibeli'g i SFaane (unb. !l)ei bevctteé enbcg, at 
$>arnlb 'iMaatanb boggebc en flivfc i Woeoft'lbe, Ijucraf allerebc 
feeé, at Vdtti ?tnfee[fe var taget af, efieifom SIoeéFilbcS Bar 
tagei til. ^i funne fiffcriig ogfaa fliirte, at eftcvfom be uorfge 
^ft niCBnic Stffber ^a«be ubttibet |lg, ttoebc ffcngerue ligefaa ofte 
i bent, font paa Æongégaarbenc paa )^aiib(t. 3a Støberne 
maatte enbnu ^iippigere blice befcgle afJFongerne, efleval ^c 
vebfirFerne vaie anlagte i bcm, og ^ifpcvne l)cr f)avbe faael 
€jbe, Ijoiirel for ni Seel (Icte paa ^lavalb SlnatanbS Kb. 
til lage af bfdfe ©runbc iffe i 'yeWnfnlng at paaftaae, of 
Ijaraie ft'Iaalanb IigefaaBel fan ^a»c ffavt .cl SiagS ^ieni' i Om ten norfPe S)r. ®im(tlte, m ni. 965 

9laI6org (eller { bene 9Icerl^eb)^ ( Vfborg, SUbe, @(e<t){8 eOcr 
Stoeéftlbe m. t>. fem ( ^eUfnge etter ee(re. 

!Da 3omét){f(nga @aga beretter, al ben SRofe, ^t)ori 
!I)ronning ©un^ilDe ffulbe t)«re nebfcenfet, fif 97a))net .©un^ 
biIbémofe% t)t(be bet unegteHg txrre af Vfgtfø^eb i benne 
Unberføgelfe^ tf'oié M funbe gobtgtøreé/ at |)ara(b^fter#aKofen 
enten nu eHcr tCIfern falDteé faa(ebeé. ^eg b^r af ben Sarfag 
tabet aKe t>eb(ommenbe o?{bve og npere @({øber unberføge, 
men ( intet af bcm er SRpfen anført unber nogen egen Qe^ 
n(rt)ne(fe. 2)er{mob bAt)e be opfbfle og paalibeHgfle SRorøb i 
@ognet og nat)n(tg i ^^cn Slu^e, ber Ugger uorrmefl StofeU/ 
ubfagt^ ,at benne / faatangt be funne ^u(Te tilbage i Siben, 
flebfe ^ar too^ret fatbetSut^c^SRofe, men albrig anbertebeé, 
og natøaltg albrtg .©un^ilb^ s^ SRofe', førenb man fanbt paa 
at giøre Siget ta (Dronning @unf)ilt>ti ^ ba ffufelte af @pøg 
maa)Tee faalebeé nu og ba nceone ben.' |)r» ^rofeéfor f>e^ 
terfen b^^r i fin Unberføgetfe formen ®uté, ®ubé eOet 
^uté'SRofe; men ba b^n ffav erftceret, at ffan iffun frem# 
fatte C))ergangen fra @un^ifbémofe til @ubdmofe font mulig, 
forbi f)an Uh ffa^U funbet, ^tx'lfen @progot)ergang ber i bette 
9lam finbcr @teb, bitoer 9Icfu(tatet, at SRofen iffe ^ar noget 
9Iat)n, ber meb %}ié^eb fan ^enforeé til 2>ronning ©un^iibe. 

!I)et t)il faaicbeé formeentlig mcb uomtoiflefig Jliar^eb 
fremgaae t}eraf/ at $)r. ^rofedforené ooenncet)nte @(utn(ng — 
at ta SRorbet paa ®mf)iltc fun fan Dorre foregaaet paa to 
@teber i ^anmaxt, enten t>eb Mxc eUer 3en{nge, maa bet 
rimeligt)ii'é t)opre ff eet t?eb 3eHiuge, efterfom ber iffe »eb Ceire 
finbeé nogen SWofe af S>Jat)net ©un^ilbémofe — (ngen# 
lunbe blioer fi;(bcflgiøvenbe ^ fe(t) om t( (nbrømme ben førfie, 
minbre rigtige, !Dce( af @(utningen. %f)l i'eg fan meb famme 
9{et flutte omoenbt: SNorbet fan fun t^orre ffeet t)eb Seire eSev Dm btn nørfCc De. San^ilii, n 3(Kinfle; »tb 3eKinfle finbfS ifU nogm SRofe afSBottnrtfi y( I)a0( f«l, (it if'otxfttt |)nraIbWfi?f?ffl(rd ?3fflrawlffl 
ntaatc, fflfrbcbragt tUcr SiiitcftcC mrt ncgni 6aiil?fvnlifl^rt 
v(|cr ^(ti III en CvitiCe af ^ot <SiiAtib, eller iiaonli'gni til ben 
iiprffe T'fPiiiifTig ®unljilbe. Deiimob maa b« Bære t>6 far« 
bi'leé paafLiIbcnbe, al cisinbeligc fiig nf tilføavenbe SJefTaffeiu 
l)ti faa cfte ere ppgrascbe af a))ofei'. Sljf ba btii albgamU 
Slraf, at ScvbVDbfre iicbfapnfrtffl ( SVi'rabfcr etler .faltc* 
[euenbf ( Jpvben" (()eilfen faaBfl cmiialc^ f ben crlb« ffDba, 
rfl [)o6 flere gamle pillorfcffrioere, fom pgfaa I »oK SoftnBe« 
ttff«, ia fc(o i vctxt iovt fra 9)lJCbc[a[brr(ii ')/ fcvneiiioiflig 
figeS at t)a»e lixrtt beficmt for Qslnber, er bel ii(|3pe w 
gen briflig SDtmobniiig, al be ppgrascbe ?iig ( SHcgelen maac 
ifavt HIbei'l Sptbvobevftfr. 3ra benne Si'be Wr kg cel faa* 
lebfg pgfnn antage, al mfn tibllgcvr f Overeenøflcmnicire \)tx» 
meb ubtatte tOieiiIng cm bel Veb |)ai'albdft>r fuiibne lliig ^ac 
»uiibet meflct bclijbeltgt ( Sanbfunligljeb ; uben at (cg berfot 
Pil negte, at ber pgfaa (uubc tcenfed anbve Slarfager ifl at ^m 
faabaiit Si(g var nebfartifet i a^ofeii. ^M II. 

'S:cn f)tlc forcgaaetibe Uiibeiføgclfe er ualurligvliø gTuti* 
bet (!aa ben SoiubfÆlnfiig, al SJcrclningen om Evuiininfl ®uii* 
^ilbeé Sml) i 2;anmart ev oBeieenéricmmciibe mtb ijlftorifl 
Saiiblfcb. 9Iaar vi itu ittt beDominbi'c (inbe, al bet ))aa« 
flitlbnibc Eiifl fnavcve |jar tilfort en 5ovbr^bcr(Te, enb Evcn« 
nlu^cn, Ijuermegel mere maae bi ba (tte flDrtcd I benne ) 3uFr. -&i|tac. ^iiigt. S S. |>. -^-i— 
A Om ben norfFe jDr. ©un^ilbe, m* m. SM7 

Stnta^elfe tocb at erfare / at felt) 93eretn{ngen^ iv^cniigf^ 
et i ^øiefte ®iab ttjiolfom O. 

Æet er tjittevliflt/ fifler $)r. ^rof. ^eterfen, .at iefl fra 
•forfl af antog SortæUinflen om @un(>{Ibeé SRorb for et fencre 
.©agn, Iigcfom Sorf. nu gtør, og berfor jetter iffe faa for# 
»bommenbe/ fom be foregaaenbe ^f}or{e|!rit)ere ubtalte mig om 
,$)aralb ^(aatanbé ^arafteer; men t)cb ben enbed'ge Unberfø^ 
.ge(fe fanbt jeg, at @agnet maatte ^at)e ©plbCg^eb, og affagbe 
.ba, fom be anbre, Sorbommelfeébommen ot)er Æong |)aralb* 
.^t)ab betoofgebe m(g nu berttl? ^ffe anbet enb ben Ooertxvgt, 
.l'eg fanbt t ji^ilberne, fom befrc^fte @agnet. ^cq fanbt; at 
.ben (tibfle (nbenlanbfTe Æt(be, S^eoborif/ ber meb |)enf9n 
Jil ^iftoriff e Sacta ellertf er ta.ngt t^aalibengere; 
•enb3^(^nberne,nat)nl(g enbSnorre, fortalte^benne 
.%eg(t)en^eb meb rtmeHgeOmfto?nbig^eber/ fortalte 
.ben Hgefrem uben ^tWng af Sm'iol; fom noget, ber Wkv t>e( 
.beftcnbt at tocere ffeet; bette toar m{g bet Sfgiøreube/ 
@angen { SKunfen %i)cot>oviti Sremfl^Qføg af @agen 
er f olgenbe : Æong ^aralb @raafc(D , ® un^Hbeé @on , . bleo 
hxceht i !Danmar{ af ^aralb/en 33roberfon af |)araIo ®orm^ 
føn. SRen |)ara(b @raafe(bd SD2orb {Tete efter en ^lan af 
^ong |)aralb ^(aatanb, fom toar op^tbfet bertti af |)agen 
Sart; b^cni |)ara(b ©raafclb ^aiobe ttlfoiet meget Onbt. |)a^ 
gen^^rl ftf nu Unberftøttelfe af lHong |>ara(b($(aa^ 
tanb) og t)enbte meb en {læxt |)cer tilbage til Slorge, f^tH)r 
^an forjog ®unt)f(beé Son @ubrob* |)an er^t)ert)ebe faale^ 
bcé ^crrcbommct i 92ovge, men aben Jlongena))n, ba ffan 
(!u(be betale hen banf!e Aonge ^aralb ©fat. Sfterat berncrfi 
baabe ijan og ®un^ilbe ^\)be brugt alle^aanbe 9t(rnfev og ') ^crom fee ^ibéijfr. 3 S. p. 2r>5— 7J< 
O TimaU f. n. Clb!. 1842—43 p. 281. SR8 pm Un noTfCt X)r. (9unl)IIl(, m. m. I JFonfltr (mob ^fnaitbra, ftnbte ^an ^ub ICI Stens ^oralb f 
3)flnmQrf, cg bab Ijam ftntt fitmmdigdi « ©icw lil ©uiif)tlBe 
mct StfgUfTaNliltub ; ^Aii fFulCie ncniltg fortftillt tjtntic, ai,\ 
ifan ittt ^aube C^ft "■ it S'^'*^ ('S '"''^ '" ""9 ^)'<"['c- Srow 
niiigcn fif 6a r( faubanr Skb fia Sonfi ^aiais, &un lob fig 
cverllfl; og brpg til ^aiuitarfr fj'aot Sort^tn firar lob t)tntt 
gvlbe cfl iicbfimfi: i tii SHoft '). 

S)(I (r ilift Omflanibtgi)<b(r, ^r ^rofféfomi aiifffr 
rfmclfgc , men foni icg efter brbflc Occrbcviidning [[fe fan atf' 
bft (nb (iflirrc fer albdeS uv(m(Mgc. 3cfl maa fjer fer« 
ttlifi gleiilogr, Ijvab forben vibere er ubDifki^), at bet rr mig 
fulbFommcn utcrflavlfgi, ^vortrtré (Sunl)fIOe, font tn albrrnbc, 
0$ fom tn fitlbeit lifiig Qcinbc [Fjilbc Fuitne Iroc, at*$)aralb 
3}(aatanb uilbe cegle tftntt, tfuxal \)an ^aobe labct f^dild 
egeit €en mDrbc, pg cflerat Ijan ifn-obt fat b^nbcd ^lieenenbe 
$)a9en 3arl ifiaa Siorgcé Xfjtone, mcb 'ifltlbcfo'ltelff af tjeiiPetf 
@onner, fem fjacbe reimatfilg Scrbrliig paaibroncn. — l'lj^c« 
cGetfor Stitcborif Raaer ogfaa ®iiorre €iurlefcn, tn, fom 
befietibt, laber ®unl)ilB( efter ^a^tn SarW Grobring af 
dlorge fl^gle til C^rfenecrne og ber forfDlubr. Da 
®un^ilbe netop poa Ørfencerne Ijaobc en gift Datter, og ba 
^un og ifctibci Sonner ilbligere Ifcr fjavbe funbet Unberftetttlfi:, 
fpiteé €tiorred Ubfagn at maatle tiljfriveg en Ijoi @rab af 
€aiibfi>nlig|}cb. Det turbe faalebed ogfaa v<xte firrbclc^ vovc^ 
ligt ot tiUcrgge S^cobovlftf 'Ueceiiiing SroDOfrbig^eb, forbi .tjaii 
ineb ^eiif^n til l)i|1ovi^e Sacta eUcrØ er langt paalibeligere, 
ciib 3SI«"berne, naenlig enb ©norre.' 5JeI laber brt fifl (ffe 
iiegte, at Xljeobovif uben Soiul i abffilllgc £il|«lbe ^ar rigtigere 
beretninger, enb ^^l^inbernr. SKen »f maae bog iifc af Un •"Ti 


A Om htn norffc 2)r. ®un({(be/ m m. . 

@ninb uMnget paaHaat, at ffan i ff^tt en felt @aø fbr» 
tfoner flørfi Sroiocrrbig^eb. @om fin vfgHflfle Æflbe anfører ffan 
fefø 3 ^ ( ce n b e r n e d gamle @ange; og ^an figer g(entagne ® ange 
om 3é(mbcrne, at be af Mc t)(bf}e bebfi SefTeb om 9Ior# 
gcé ætbre |){i}or(e'0* ^t ogfaa ^an ilunbom tog fefl, fee< 
bl. 9. af ^ané efterretninger om |)agen Sari 2), og beéuben 
^t)or (et forf (årligt er bet (ffe < bet ^cU, at tf an, fom flreto 
omtrent 200 Har efter 2)ronn{ng ®un^((beé %(b, funbe (^t>e 
er^olbt en mtnbre rigtfg Seretn(ng om ^enbeé 2)ob? 2)et er 
{ 8anb^eb altfor paa^alicnU , at ^loerfen ^oé ei Qato, eOer 
be bebfle tø(anb{!e JFUber, t)(be at berette noget om@un^{(beé 
SRorb. Øt @agnet (ff e fmbeé ffoå @norre/ fan {m{b(ertib for^ 
Kared paa to forf!ie((ige SRaaber. ®nten t)at @ nor re 
fienbt@agnet og forbigaaet bet fom Qpaa(ibe(igt, 
etter ogfaa er bet a(br(g fommet ti( f^ané Jtunbffab. 
3 mfn førfie Unberføge(fe anfaae ieg bet meb V. (S. aKflOer for 
Hmc((gt^ at ben førfie SorHaringémaabe maatte g(t)eé SReb^oIb ; 
i bet jeg nemlig anførte^ at @norre upaatt){\)(e((g ^At>be fienbt 09 
benyttet 3omét)if tnga^@aga ^ ff^oxi ben t)ibt(øft(gf}e beretning 
om SRorbet f[nbeø» |)n ^rofeéforen ^ar i benne 9ln(ebn(ng 
foretaget en ubfør((g Unberføge(fe om, ^t>ort)ibt bet tan b{fl(ge<, 
at 3omét)(f{nga^@aga tar en af @norreé ^itber, og ^an ^ar >) Langob. Script. V, 312, 314 cap 1. ^Hunc niimeruni annonim 
doinini, iiiirp8ti|>atuin, prout diligentissinie potittnus ab illiCt 
qvos nus vulgato noniine Islcncligos irocainuSy in hoc loco 
posuiiuus: qvos constat sine ulla dubitatione præ omnibus 
aqviloiiaribus populis in bujusmodi seniper et peritiores et 
curiosiorcs eititisse.« 

^) 1. c. cap. 4 p. 316. yOccisiis est autem Haraldus Grafeldr 
cunsilio prædicti Regis Daciæ, qui rum nufricrat, insHgante 
et prodentc Hacoue Coniite iilio Sigwardi, qvi cognowinaliit 
est Alalus, qvem post interfectionem Tryggya, patris Olauui, 
ideoi Haraldus Grafeldr, una cum matre ék fratribus, nultis 
malis affiixerat & ad qvmrendum futnUmm Olmnfm ettgtrmiJ' 
rm ben nut^t I>i:. @unl>ilbi I 
I 
I 

I 

i a?« »cB fammf ?(([(g^eb namtrebrufKtMf DwWgl tlgriflt ©»prg 
maal, om SiionrS Strrf er DlTOct (l( paa b(n ( I*. (S. SWuf«' 
Itré friliffe Unbcrføstlfc af Sitomø Stilter ixtmfiitiebt Wl<tat>t. 
StHc6 mtQtu tJiErtDin t>g Sfavpllabigfef" fi?3ti' §"■- 'JJrofféfpreit 
at goblgfeve, at ScniéviFinga' (Saga, ifxr 1 ftii nucærcnM 
@t(frflft, nrppf mcb fTUUig (^rutib fan antngcd at ^ave oti 
fn flf SiiorrcS Jfllbtr, 09 f Cct $)clc (»rev Ijau paa b« ajw 
flcmlcllc imob ben Wenmg, at €ni:>iT<:, forubcn bcJtllbrr, l^iui 
ftlB nwner, iictcp pulb* ^at>c er«it)(vft cg ticiibt be fclofrtmmc 
Sfrffler, fon bc bcr ere beoarcbc til oor Sid. .SiJi maa bcUct 
ifft inbHIbe oé," figci-^r. qjiof. 'fttcrfcn '), .at alt tv fanbt, 
forbi b« (taatv ^o€ ©novrt, lljf ^ati pptoi] brt 55rblle af i)oab . 
man btngaiig faiibl troViTvbigt; — IjrUcr i((c maa man foBf 
Tafic fem ufanbt, ^uab ber f[fc finbré i/eé @iiDrre, l^i iRI^ 
alle ffftcrrriniiigcr om 9Jorflré æibrc Jiillovle »are Ijom tiU 
gontfldfge, ja eiib ittt C^irnvibiiri' af 'iSegi&ciilicbrritf fottalle 
alltb bet Wlmteli^e, fem er forcfalbct paa btxt6 Zib. (Saoi , 
lebcd fan @un^tlbe gfcrne vcerr bcb t 2>anm 
nbeii at bettc nogrnfinbe er (omnet til @ni>rT(4j 
jtunbftatt. Tini^otvlfatelfe ^vfler litt paa nogcfl 
$)fftcrifftiiB(r, at fjfln ffal »ibe alt.* 

£>ei' ev IFfc Stcb ti'I ^tr at (nblabc mig ifiaa at taU 
5p. ff. aiiuKiTé €ag, uagtet brr x>t[ i flere ^imtter not funbc] 
Vffi'c ilnlebiiing bertll. 3)me Dfl jeg cgfaa tjeUere overlab«! 
til mere ffunbfge. 3fjj maa fornemmelig, for ntermefl at b^lte 
ir(g til Sagen, bcmffife, at om ©nerve enbogfaa iffe egtnilig 
^v beni>ttet 3»"i6»fhnga Saga fom flilbe, fan i)au bog 
berfor meget gobt tjavt flenbt Sagaen pg unberfegt ben* 
Siibdolb. 3>et ev »iftiipf ubenfov al IdidI, at Snorre, fov» 
uben fine vfvd-lige Mber, vgfaa bar f^aDt mange Stvifier fn 1 ') Knnal. r- n. C. lBt2— 13 p. SlB—au. 
Om ben nocffe sDr. Oun^Ube, m. m* S71 

f!ø, t(( ff^ii Seretnfnger ^an fffe ^ar ^oM at f«f!e f^nberffg 
Xittib, og bet fr unegtcKg ^øffl ufanbfjonngf^ at en faa 9am# 
mel og mcetUUs Qaga^ fom 3omé))ff{nga Baga, {Tulbe ^at)e 
unbgaaet ben omhyggelige ^orjTeré Dpmc^rffom^eb og ®am# 
lerflib. Sab @agacn ogfaa i Kbené Søb ^atoe mobtaget mangt 
n)>ere Sflfcptnfnger , faa er bet bog t){f!/ at @agnet om @un^ 
^flbed a)2orb finbeé {.bet fflbfle |)aanb{Trift .af @agaen, f^oafel 
af S?af! evftoreé for et af be oplbjle Wlanbjle l^aanbffrffter, rt 
bejtbbe ^)^ men fom bog toel fun maa ^enføreé til førjle pal^ 
beel af bet trettenbe Slar^unbrebe^ i fj'ollten ^evfobe netop 
@norreé @fr(f)entt)irffom^eb falber. Unber aØe Omf}crnb(g^e# 
ber ^ar faalebeé @agnet toc^ret fienbt paa ^^I^nb omtrent 
paa @norveé Kb. !Deéuben fanbt jeg { min tiblfgere Unberfø^ 
gelfe^ at @norreé beretning om @un^i(beø 9(ugt t>ar Wme^ 
({gere^ enb @agnet om ^enbeé SKorb^ iffe faameget forbf f)an 
^aobe f(enbt og forfaf^et bet ftbfinopionte ©agn, fom ifcer forbf 
^ané Seretning ( og for fig \>ax langt fanbf^nH« 
gere. !X)a alt^aa @pørgémaalet^ om @norre ^ar f f enbt @ag# 
net elter iffe^ er af mere unberorbnet Sfgtfg^eb^ anfeer jeg bet 
nnøbt)enb{gt ^berligere at ubt){f(e ben SRening^ at @norre fTuIbe 
^atoe fienbt Sagnet, og bet faameget mere, fom jeg ittt 
fffønner, at ben mobfatte Sln{!ueife ^paa nogen SKaabe fan 
^mbe @agnet SrooærbCg^eb (mob @norreé Seretnføg. 

|)ar nemlfg ®norre itlt fienbt ©agnet, ba er betaaben# 
bart, at bctte ^cKer iffe ^ar t)ffret anført i fjané Stilbtt. 9tu 
tfbe t)f/ at »(Snorre famlebe be bebfle !Digte og @agaer, ffan 
funbe ot)erfomme paa ^élanb; og efter bem ffret) tf an jtn |){^ 
florie ener (ob affTr(oe toeb Slnbre ^oab ^an ^atobe funbet, 
f)\>i{Ut alt f)an forenebe { een 23og/ ffllanbt fine it«ber nopt)^ 
ner @norre felt) f. (Sx. ^rc^fien Sire Srobe, om ^oem ^an ') 3t>fr. FornmannaBogur 11 iD* fortalen 6* 5. S72 Dm btn necfft d. @un!]ilbt, i i 'Sortalta t(I fin ^wdnSlrfngla inttter gølgenbe : .^ani Sagn 
luttrf mangt ferdanCiflc 9JJ«n6 at tarc te (lUermcrrfdi^dc, ii)( 
Ijau ear en vii'é Vlani og faa gainnifl, at ^an tav foCt 
ntTfit Slav cfin ^avalb Sigucbfoiié ^alb. ^au fTret), fom 
^an ffl» frgtr, noiffe ^onfleré Cio cg ?t»net efWr ^Jrrctndiger 
af Cbb JtcUfoii, rn iSoiiiiefDii af |>aU fra Siba. Otb btv 
(mob tcfl (In Jfmibffab of Stmrgcr ?lfvaaCefcU, fom vax tn 
Viié Wanb cg faa gammel, at tian bcrbt vaa ^iit>atusi, ta 
$)agcn Jarl bin SBægtige tlc» Crcrbl.' 3)i't oil bcrfor fffe 
luime ntgtcé, ai bet er cl ft«r(t laleiibc ^nbiduni mob Sag« 
ntté Srororrbigfjrt, at b« iftt faiiCtcé i Ijiiic Suorreé »16« 
gamle og iDaalibe[igc Ailbcr. Sfulbe vi antage, at Oluti^i'lbe 
virfrUg er bleoen brorbt i IDanmart, ba rr bet naften ulioligt, 
at en faa mcerlelfg a?egt»eiit)cb Iffe forlalteé efler erlnbrtbcé 
paa ^élani. 1)ttt navufuiibige og grumme 3!)ri}nnmgd tra> 
gffTe tEitbeli'gt maatle ncbBcnbfgtiiié l^ave giori et flixrft 3nb> 
irpi paa aUc Slorbboer, cg iffe miubft paa S^IirnCerne, fom 
»eb ©IffglfTabé pg 5^tnf?abé 23aanb »ore fnotlebc til bet Sanb, 
ter var Sfueplabfen for @un^i(bed Hobige @icrninger. 

pvab enleti man folgelig vil troe, at Snorre Ijar fienM 
Sagnet eKcr fffe, fan feg bog ingcniunbe fiafalbe min SHenfng : 
at Snorreé ^retning om @unljt(bcé 5li'gt til ^rtenoerne ec 
rimeligere, enb S^ecborifé ntttitcrnfelige Jort^Uing om ^cnbté 
2^ra(), ber fvnrd at vare cpflaael i 9tcrgf, l^voifra ben ba 
forf] fenere l;ar naact til 3^Can&. 
S7S SDonjfe, l^ibtil ntt^ltt S8rtt>e, 

af og til ^ifforijl bcficnbte ^erfoner i t)rtl8^2Car^unbrebe: 

famt^ og ttbgfone 
of SDte er ofte nof fa()f, tq moa bog fttn olt for tibt føtr< og otter U* 
tlagcé, at t>t foone SRalerioIier ri( oor 119 ere^ Itøefom til monge oføtføe 
S>eCe of ben <r(bre ^ijlorfr« Sblonbf onbet er bette^Soon megrt foleliøt 
{ bet røbe ICor^tinbrebe/ og ber er fun meget rfnge Ubftgt tit ot fooe bet 
cfiiulptt i»eb foobonne Jtflber/ ber i onbre Sanbe flpbe fao rtgeliøt, og fdr 
ot gioe ben npere ^iflorie boabe 8fo og 6t{tfe(fe en mtnboorrttge; {eg 
mener famtibtge Cptegnelfer og !D{cniofrer/ SBreoc og 9<>ni{Hes2(rl|)h)ct* 
i^oob i 6(rrbe(eé()eb prioare Sreoe ongpaer^ ber funne f)ax>e t){ftor(fC 
Øffrbt/ bd er KntaUtt of Um, fom f)cmt nnbgoaet en alminbcltg 8fges 
gplbig^eb og 6!t>beé(øébeb i at tt^ovt papirer og Srevffaber for (Sfter« 
(ommente/ ber fpne« ottib at ()aoe f^txftt i Danmarfr nien neppe nogenflnbc 
mere enb i Ut 18be og 19be Kar^nnbrrbe, vben Z^M ganffe ringe, faa* 
fnort oi vifle gdoe nogrt (orngere tilbage i Siben/ mb ben fibfte (Senera« 
tion. Si føge forgieor« om foabanne SS^cenb« CTorrefponbance fom 2C 
4>otere/ 3oer Øtofenfran^eS/ 3. 8« ^oCftein, Dtto Zifotté, 
^•^•&ut^m^, D. ®u(bbergg/ og anbre^ere; eg ()oab man bor meb« 
beelt oé af (Sxamé, tan^ebe!é/ eu]cborp(}é/ @utimé (iteratr; S3reooer(ing 
er fvn (ibet og f)øift ufutbftømbigt. 3eg Di( itfe gaoe (orngrre ncb i 2ibcn/ 
$nor aflerebe min egen erfaring em bet/ fom af IBreoe og efterfabte 9^9 
pirer er forgaaet og ebeiagt, er fergflig no!. — Smibiertib er bet 
berfor iffe minbre r>ift, at meget af flor S3«rbi og iBctpbenbeb enbnu fon 
rrbbeé/ og ooergioeé ti( en omhyggeligere SBeoaring i ben fommenbe Zfb, 
berfom ber fergeS for/ enten ot beKenbtgiørc orb Zv^tftn, f^ob bertit 
egner ftg/ og tioab ber fanbe ^nbe faamegen TCffortning etter Unberflettetfe 
tft Ubgioelfe/ at benne bteo muelig$ eUet I onbre Sitfalbc ot ooerbrogc 

^ift. afwifr. IV. \% 27 4 Jiauffc %tnt fra Kt 1S6( Jlarfi. I ffltrefamling« eg tftftloMt ^apfr« af otgtn CarW (H offtnMFet P» 
b(icitii'<T- — ren ar eitnntur 03 StittnfTab |ao fonifntt Øc^ Qenf. 
fRaab 3> Øillaio til edntdumgnaTb gav ogfaa («:> '■ ttrtmmtliat 
Qrcmptl, Dib iftic ftn Cøb at ^iintt fint ^apirCT, IBTnt og {»aanb' 
(Tcifttr ti[ ©oi»e Mtobimit* SSibH'o'btf- 

£<tt Sibtug (i[ DplnSnina af ^iftatlffe og bUgrastil'e ^^t' 
6o[b i iCanmatf j farni)« Xacbunbrtbt, b'itcl fra bthinbtt lOanbø 
ScccDtiline, Fam frctmibbclcj SibtifLJritlt Cafcrtj trod mbnulanøt [taaE 
^aot bfn Sacbiy Sntcrtfft og Siiiiigbtb, fam man funbc »itfTc at givr <n 
faaban SSamiing, og fom btn for rn Ror Pctl (utibt ir^olbt, btrlom ficrr of bt 
(nbnu btnarcbc Jtilbct af bcnnt Kit ^aott aabnet fig for Samltrtn. 
Stni btn af miQ i ScQqnbdftn af Harct i vm Dagblabt bcticnbfaioTtt 
Cpfotbring lil at mtbbtlt niia IBibca^ til tn Srtcfamling , fom btnntf 
6« (paa (t cn((l( fiSito af ?ang(b(f n«, fom lilftnbtii mig) vant 
fotgitDtB og ubtn al i^rugt. 3'g bac ItTfoi cartt inb[Fcanftt (hM til 
tnttllt SSxnt, fom jtg ftlo ocb for(EicUtd( Eiiliabtbtt dac tunnct oetirfommt, 
(Eltr faat affTctott (^oortil tint nogtt Stptttr, fom i'S fTqlbcT en S3mB 
Sibtbonbtb); btri« lil (n itli ubttqbdig m^ af vet btrvmit, fon 
QmbibCmanb , (i^oTlff S^tfottic og ®mag£bommt[ lige agteiitbigc o^ 
fottientc X. fS. Qaxitim'i tftcciaott Srcvt og $jpim, fom t)""* 
1Brob(ir>iii, eoiiftcrniSraob og 3tiflttiliartu« Sacftcnd'SSnrtfrut, (fttt 
^Nt 9nanb( iD(b, bor boet btn Iteloillir at avtrlabi mig; oj |)?onblanbt 
ifar (n bcinbdig Somlmg af Strtrt fra SanUIcr 3- Jt- Sramii: j 
Jttd inbffeolbir Intcrtefanlt Sibcag lil btt bcreattnbc UniotrfitdA {iJfforit 
t lEartnc 17^0—1786; b(il( lil ætnpttdftn af (iiMlt albrt Snofamlin: 
gtt ibtanbt b<t ftort Jtongtligc SibliotbiK .^anbffrtfttr. ^t fibflt inb< 
fttaatt (fg bog ifar lun til tnFeitt Ectvbci Brtoiitrlina i OlibCtn tUrc fnftc 
.^[obecl af Xatbunbrcbft (rat'tele« æoftaaarb'«, @ram'<, Eango 
bdSog^idmftitrnH}. Zf cl ittt ubttQldigr ]lnial af bidFK EBrior, 
fom For(finb(<, ^ar jeg {ntiMertib giorl ri tetnmdig fparfomt Ubealg, fom 
Stummit fotbrtbt, boit in ni[bt opnaac 4)(n|igtin, al giot bmnc iiUt 
Gamling af utrpCtr banUceccoc no^tti 'Slangfolbi^btb JSnbboIb og 
ytrionci. 03 al Innnt tabe ben ftrsKt |ig lil ^cnimob XarbunbrtbttI 
Slutning. 

Cd er bog langt fra, at jrg fcor cmtt btlbig no! til at Funnt af 
allt. tOtt b( fItFt( bn frrmtrabtnbe bcramtt SRanb Itotrt bdobfnbt og 
Inicrtéfonlt £rtct i men i SBangrl uf flcrt og eidilgtrt, ciUt »btn 3eiol ogita 
U, fom btr mctbdt^, mtb ^rnfcn tfl btn Sattigbom, fom fintet Sitb bat 
ot i ttttt eiage æibrag lil oor nnrt ^c rfonalbiftorrf, iitt »art ubtn B«i>'i 09 
IBtlDbiiing, og mttr lUtt mliibrt of^ioe Stal af BJtbrommtnbr« Snbioibualittt, 
Virfonltgbtb, (S 1)0 ral in c , Qltunbfiitningtr, ertlotmaabt 09 ectoQitl. 
ftaar ol trinbrt, at af faa nasfltunbigtVnfonRrBnO.abott' 4<tlni) IDanffc Bteoc fra bet I8b< Yarb* S79 fttemf/ GavftenS/ S- Stot^C/ D. ^* (Kulbbcvø, Y. y. Sevii« 
f torff 0. fl» foa cOec fitt {ngen private Sreoe fQec (Snbebéffrioelfct 
noøenftnbe crc trptte: oidc enbog be 9)rø9ec of bered SBrewertfng/ fom. ol 
bcv Dine rebbe fra Sorglcmmelfe eOer Unbevgang/ iffe oarc uben ()tflorif7 
SBorrb og 3ntercdfe$ om be enbo^ et ^aoe funnet uboortøe« iblanbt flove 
eg rføe Gamlinger, og faolebe« ^enjfgtrn, ot frcmftide Sfbrag til et be< 
ocrgetige StUebe of bet 18be Korbunbrebe« Sio i ^anmarC giennem enbeet 
Af bets offentlige <3rb<(i^<)^<tP<v i ben potitfffe oø literalte Serben/ fon 
ufnlbtembi^ og ufiitbfomment (ar fannet opnaaeS* 3eø er bog tffc 
nben ^aab om, ai bette goretagrnbe t gremtiben funbe Mine fortfat; mao« 
fPee meb florre Ubbtøtte* 3 a( galb !an benne eamling i bet miabfle tiene tit 
en yrooe, og tit at txrffe glere« Dpmar!fom()eb paa SBeti^bningrn of ea 
bifloriff Jtilbe, fom i 2)aRmart er be^^anbtet meb utitgioelig og obeicrgø 
genbe Sige^Qtbig^b* 

Ht oeb en Gamling of faa libet Omfang Srct>ene< afminbelige ^ro^ 
nologiffe Drben er fulgt, i Gtebet for at orbne bem efter Sorfatteme^ 
fom funbe oorret rigtigere, berfom Gamlingen (^oobe inbebolbtetbetpbeltgtTCntat 
firet>e af <5n()oer iforr : troer jeg, man ooer^ooebet oit billige) (igefom ogfaa, 
otSreoene ere aftrpfte i®runbfproget/i(fe alene orbret efter Originalerne, men 
meb bi^fe« Drtbograpbte. Ube I abelfer bar jeg meget ftelben ttUabt mig; 
og fun oeb oorrfføbige (Sientagelfer af reent ubetpbelige ptinatt Omflcnis 
big^eber, eller anbet, fom boerfen oplQfer inbioibueQe eOer offentlige gor« 
(olb. Seb enfelte £eiiigbeber tilfoie« oel en og anben forflarenbe 
Knmcrrfning; men Jeg moa forub erflare, at bette fPeer mere tttforlb{gt# 
enb efter nogen ^lan} og ubforlig gulbflcrnbigbeb fan \^i (t>erfen o«re 
ot Dente eller opnaae. SBreoene maa i bet ^ete tale for ftg felO/ og for« 
flare flg felo* 

»«i M^ OM IMS. 

1731. 
Tres cher Amy^ 

Par ordre de Sa Maj* Tay l'hooDeur de Voua dire qu^Elle 
Teut que Vous fassiez expedier, sans aucuoe perte de tema, 
une lettre de Vocation pour le Professeur Ramback å Halle, 
dans les termes & le style le plus gracieux^ pour étre 

*) fltofentrtnt oar netop for to 2)age ^n bCeoen fkitron fof ttaiocr* 
rttetet* 3* baller Stnemofpne II. 276. ii76 Cjn|F( SriDF fra bet Iflbt TiJtf), 

tim^UHftr {loffprcttgtr ét ProfesBeur en Thcologie de l'Uni- 
veraité de Copenhsgue'^. Le Roy a bien voulu dire pour 
les raisoDS de ce qu'il réjcctc Anhrien, primo qu'il ne peitt 
admettre les espcctences, tecundo, que Teglise da Sr. Anker- 
im est si grande qu'elle liiy baille de I'occupalioa de reslci 
leriio que Ankenen ebt un \aunen, qui ne merite ny cglisc, 
ny Professorat "1. Mr. SehrHiUr donnera å Mr. Von Uagen'^) 
l'addresse dit Prufesseur Itambach, quand il en sera requis, 
tic moj ie suis tout i Vous 

Cop. ep 18 Mors 1731. C. A. Pleiten. 

P. S. Sa M. le Roy veut qtic la vocation du Prof. Rambacb 
soU tenu en secretto, iusqiics å sa roponse. 

UbfCr. å Son Exeellenci lie Roankrantt. ') Hm iU ^^roftifor i bit Ifteiilog. Satuliet, Sfrttri! ben RinfcfS e«ns 
ftéficnadut @>T(n SinITUp, oar ganlft n^lig t»b ^b. UStnWatti 
nSl). atamliaå) [unbt itlr moblagt Socaltontn, ba t(n crcusnfTc 
8!(jierine itti eilU unboacc ttnnt i ttn 3ib utntarfcbc SlitolOQ. 
C3of. 3. SRbIKc fflltrtmofont. II. 276. IV. 102. 103,). 

•) TtniK OTanb, fom Striftian VI, gao fan fitl (I StubSmaoi, 
Oiie 5)rof. SBall^. Kn<^(rfcrt, fta 1726 ©ogrKptall reb Idnw 
Idti« Airtt. -tnn baabt fra ITrø card snfat tom Prof. Mattieina- 
tum infcriorum, eg oac 1720 fr((f tn ^)r«ft iSaamSo )) da Km agt ti 
w« 3iDoK[f( til ,Ofb edligbrt at Inbirabt i bt( tbwlogifft gaculs 
1(1-* iO(t tr ubenSoiDl t(nn("cjippttence". fomflona'niHfoilbdabt 
gidbt. t>tt tt paafjlb(nb(, oIGbciftfan VI., Hft bemrt (aa u^TbtiU 
agtji^t om Xndievftn, tnbnu faiumt ^ar (15. 3un. IT31) giorbt ban 
(il Sipop i Ribt. tiDOC ban bobc 1711. ^an baebr nifl ubtnlanbø 
fta I706-170!i, IjaSbe (n it(( alminbdifl Sloth (om CrMnlolili, 09 
ubgas bl. o. Carncn Tngrai Arabicum, Clrecbt 1707, S. Cm 
l»nt Incdita f. fOtailci;'« Cimltr. lit 1. p III. aSdt, f«m Rio 
fltie rialial bac bcTiKrctct: .Søm ^nfiiWt i WialtjimoMtn narKii' 
å)tx\ttt c( 3n'(ti fomOtictilaH'li Wto ban i!(( btugl.- CSribtriMV 
£ift. 11. 3S0J. Som eiffop bacbt ban abffiUige tlbebagilis^rbir, I 
Xnlcbnfng af Scctcitic i Slifcd, booctcut (an vat nar »ib at blJw 
afFat focmibtin fin ^ibfietcfc. (3tif. eut^ocpblana■ S. 2C!i. $)cn: 
loppiban Ann. IV. 174.7-').} fian ffal bane uircd uorbenilie i fit 
tiimbebet oHenomlfft JDcd, oj/ (om bo: (iges, nog« lilbaidig til iTif. 

3) ICtnne lituKttt 1731 '-CliCTalier & prcmicr Secreliire d'Etit 
ilu floi,-' 2>3Qfrc fBtrot fro bet llbe TLatt^* 277 ^tnti^ftn (f)te(nt{Herne) til Sattøeftef *)* 

1736. 

Sot !Z)erté ntegeti ^efltg^eb/ font at communicere nttg meb^ 
feTgenbe S09 03 Piecer, faa 09 ufortraben at laane mtg bent 
faa tenge/ fanb jeg tffe noffom talte Dem* !Det allene gtør 
nitg ttnbt/ ai j[eg )>aa ti(ert>crrenbe ttb fanb tffe [om jeg otibe 
»ife min erfienbHig^eb* 3miblertib fan Monsieur ijoete forfifret 
)>aa^ at ^t)ab fom forefommer mtg^ ber paa nogen maabe fatib 
Donre remarquabelt eller curi()8t, fornemmelig t $<ebrenelanbeté 
historie, {Tal meb jlorfie (eretotHig^eb (lioe ^am communi« 
ceeret. jDmne gang ^ax j[eg tffe noget at mebbeele Mons. uben 
nogle faa af Frider. 3. Sreoe Ulfeldt angaaenbe. 3eg fTal 
^oe nogle faa Curiosa, Ulfeldt og ^n^ ^rue angaaenbe^ men 
fanb nu i en ^afl tffe ftnbe ^oor be er; naar jeg faaer bet/ flal 
bet oeb letTtg^eb (Itoe X>tm communiceeret. 3 bet oortge er 
jeg fonnffet om, at Monsieur er faa gob og bitoer oeb, fom 
^nb ^ar (eg^nt^ og mebbelcr mig ^oab ^anb flben fanb ^aoe 
f aat, etter derefter faar 5 ba ^onb fon txere oié pda, at bet tffe 
atteene ufTab^ men ganbffe prompte f!at blioe ttl&ageleoeret* 
i^ermeb forobligerer Monsieur mig, fom nefl et lyffaligt Såre 
fbrynffelfe, meb megen ©nb« oelftgnelfe og Prosperitee i atte 
X)eri6 foretagenbe og studeringer, forMioer 

2)ert^ ffylbigfle og pbrnygfle 2:ienere 
ben 16. Januar. I73ft. U. Henrichsen. *) Sormobcntlfg bet' tibliefte SBre©, fom Joteéfra^felmftierne/ ffrf* 
DCt i bang 21 be Tiaxi i b^ilfet Zat ban toq t^eoloøiff Sramcn 09 
tiftroabee ftn Ubenlanbéretfc. ^an ^av (focuben ab^tttfge S3reoc^ 
fhreone poa atetfen til ^anøebef/ (^ooraf teg neb en onben edliøbeb 
ftai mibbele ^røoec og Ubbrag), enbccl fcncre IBreoe og SiQetter, ber 
for en flor IDeet af Snbbotb (tgne bet bec oftrpfte, cUer gaae ub pM 
S07ebbeUIfe of iDocumenter og ^aont|Irtfter/ eller Stieh af Sfger. itian^t Sttct fxa tct ISte Kart. 1736. 

I'ai rhonoeur de renvoier å Votre Excellence le papier, 
qu^Elle m'a communiqiié touchant l'ortlonnance å faire poiir 
les habits Jt ce qui en depend. le ne ssia rien dt tout å 
y ajouler, m'étani deja expliqu« assez amplemeiit la dessus 
k Votre Excellence, dt comme je ne duute nullement, ou 
S. Maj. noua en parlera cncore demain, je suls det senti- 
mens que V, Excellence fera fort bien, de Lui donner le dit 
papier, car de lelles choses se laissent micux detaler par 
écrit, que de bouche. le suis charme d'aprendre, que la 
sanlé de Votre Excellence Lui pormetlr« B s'en pouvoir 
acquilter demain Elle méuic, £ je suis avec (out respect 
qui Lui est deu, Monsieur, 
De Votre Excellence 

Le tres humble & tres obeissant Servileui 
1 Cop. CO 1-^ d-Atr. n^i. J. L. Bottiidu ®tam til SVoflgaatb. 

1738. 

^f^irlilf Dø Vtlbaitnc, ^»ifjlaxitit fit. tfnnfrifB] Vaa), 

Riinbe jeg feafoe iffnft, al Setcn flulte biet faalitnge i ?ewr' 
togfl SWorgcn, inben al loge Slfffeb met mig, fan fhifte tcll« 
t(fc tlcfoct bet forflc ffitef, ^vaxi jeg jTulbe. liaDt brn SSre at 
flflccggc min unberbanigfle aKer^ictlch'gjle 2:a[(igelfe for ben 
cberftebige SSvcS, ©miflS 09 ©ot^rtcrfl SmiSningcr, ^pormcb 
Slerte aJtlboom^et til et meget (iori 9Kaal ^afoer formeret mine *) ^r. Jl og S ttt mfg mttbtdtt af {»r. 9tdt«roab Jtolbtt iDonlTe Btcoe fro bet 16be Kat^ S79 

Obligationer ttl Vtm, fom j[eg be4ttben tctntte at »cere faa 
tnanøe og flore; at be olbrig funbe Mt'foe {terre* 9)ten jkg 
motter faaftiart jeg ^afbe $ntetid bref fcnrbtg, font ^ofbe (efafet 
nttg at fttibe boi Oflittbtfle Carga^ 03 faafnart Stlottm flog otie^ 
forføie mig of> ttl Consistoriuoi / ber at cxaminere be unge 
deposituros^ og imtblertib labe Mr. Bram paa mit Stammtt, 
for at (eoere 2)ered Ziener brefoet^ oaar ^anb fonu 3eg (om 
^tem IL 9(, fanbt etibba brefoe' ItSdenbe/ fom jeg fteojc fltffebe 
tii Manon^ t Uotf^eb om ^txt^ Laquay funbe ^afoe glemt 
mig* ©tbett (om ^nb bog, ba jeg flob foerbig at fiore nb til 
bet Ofltnbifle Compagnie. Ergo beber jeg, at !Z)ere4 from^eb 
t>tl ^olbe mig nnbjl^lbt, faafremt noget ringefie ^embi er forfeet* 

@amme Z)ag motte jeg, i^ooroel Scriret ei oar bet befte, 
brage nben fjorten at f))ife ^06 ^n6 ExceJI. $r. ®r(ef Laur- 
wigeo, ^oor, ba ben gobe ^erre fpurte mig ^oor jeg i^afU 
Oicret forrevfl; og jeg noeonte ©treben/ tob (anb falbe biéfe DYb : 
3 Sanb^eb jeg ^ar toenft ^aa, at proponere Sber, at oi fbtlbt 
folgeé tilfammen tiHtraagemp: Og paa min Complinient berf>aa, 
repeterede bet enbnu figenbe: Mafoy, je le dis tres serieuse«- 
meot Og jeg tor iffe focrrge for, at ^anb jo gior bet engang 
Tfaa fin egen ^aanb, paa een af fine Srebcnéborg^reyfer. 

3 min frao(ere(fe ^ar ber faa ooreé Uoivcrsitet, eSer i 
9ore< CoDsistorio, t^ceret foretagen en meget oigtig og monrfettg 
aOaire, fom til mægtigen figurere i ben X)anfle historie. Den 
er faaban: 2)er er inbfommen toenbe fongL Ordres, begge hoø 
trrebe til Slltona b. 9. hujus til Rector og Professores* 3 
ben ene tilfiømbegifoeé aOemaabigfl, at ^and 3)taj. ^r be{Intte<> 
at labe (olbe Jubileum i Star, ®ttb til ætt, og til 3(n(ommeIff 
af ben SSelgiemingf fom fleebe an. 1536, ba bet ^aptflifle 
Scefen Uef afflafet, og EvaDgelii fJræbifen ft( fit frie Sob, og 
befaleé/ at93if!o)> Worm f!al, faat^elfom be anbre 3 Tbeologi« 
Professores, aSefammen ^olbe Orationes b* 31« OcU forfUom« 
mtntt, ^oer i fin Zime, 83if)>en t ben fomemmefle Zime, nemlig 
((. 12, og at bcéfomben i be 4 Collegiis, Regentzen, WalcheiH 
dorphs, Medicéo og Elersiaoo, fiol ^olbed af lospectoribus 
Orationes om formibbagen, og af be anbre studiosis om Sfter^ 
mibbagen. DOU UUUx ^g til 12 Orationer paa een 2>ag, t 200 Itanflc fflKot (ra ter 18ti aorS. 

Au<Iilorio suptemo vq i Collegiis studiosorum. @ub rat 
(CCC ofie bicfe Oratorcs faaer Audilores (ral 

3 ten aiitcn fengl. Ordre tillicittegisco Ii'fleltfcrt om ("amme 
SnbcIfcP, at ten (lal ^Plbcé mrt ^rætifencr cg Oralioner t. 
30. Pg 31. Octobr. DiJ t. ). Nov, De oraltonibus jam diclum j 
«g en ^rirtifcn pal Sifpen ^ptte t. 1. Nuv. fpc bet fcngt. 
^er(?ab i ffior grue Sirfe, fom uf alB magt flal vtat fartift. 
:DKfoiutEa (lal IjBlbcfl proniotioues Ductuiales in Tlieolugia * 
Jure, i ^in bro 3 Novbr, cg i ternit t. 6. ejusdem. fflcfalefl 
faa Hector og Profesaures at intfeitte tcreé bctwafcnte cin 12 
i ]3 fejler, fem alle tctrcfft bisfc Doctor-proinoliones, de 
locu, de CandidatiB, eus iuvitaiidi mi>do, de Ceremoniis Js 
ritibus, de disputatioDilius dtc. Ae. T^tt forncmnuflc , font 
bnaf Icrred, er, ot til Doctoralum in Theologia flal inviteres 
oKe Siffier og (ien, Superialendenlpr, Professores Iheologiæ, 
$icf:?^t«btfantm , Leclores Theologiæ , cg anbr( nnfecltge 
@ei(llig(, item negle ^ro»(lEr ic. S5cm (lal 5>r. ®i(hil) Worm 
crcere, til ^pilfea (Jnte ^aiit atlctrtt i>tb en fengl. Biilbm n 
gi'crl tif DoGtor. Zil iironioliont'tn in Jure ffal tnClalticØ 
Assessores i ^»^[(le Stcit og DbcT^of>3{cften, &anbiJbomni(re, 
Caugmxnt, Cancellie iSecrelaJres i dcgge Cancellicr, Adiucater 
i isvtt^t Slett faint i OicnStctteme i @le«ejg, ©liidjlat 09 
Oltenborg it. JDni Uttt at deliberere I^avet Prolessores votct 
famlebe 1 Consistorio t itiifbagé, inctcnS jeg fat faa Araageruf). 
lEnbcIigeit er Soaret 03 Conclusum (i tlePtn ferbigt frienb i 
ScrerCagø, ba jeg enbeligcn aai (liemrne til at funbe fortte min 
^aanb »nter mcb, (aavit fem i min T>ct\ funbe falbe cit raUon- 
nere t (aa Iffpe nialerier, ba jeg ifCc ^aiytv enten ^aab lUrc mcrit^t- 
not til at funne tage X^fel i ben ene cHei ben anbcn flag« 
promotton cg ^epc SfSre. Dorlores Juris (tiiCIe creeres af 
3«pieraal) A. IlfSitT, cg (jonb (fcin soiib<;onneres for ol iNcrc 
Auteur for alt benne årlige projcrt), ogter, om ^anb maae 
taalt, terlil at invitere alle ^cve(^e SIcta Assossores, fom ^avc 
Itert latin i beree Uiigbom, fra ElalS9<Raa(cr af inclusive. 

:^r. Cunlerenlzraab befalebe mig, til (ib(l ba jeg Ijafbt 
ben Sl5re at (age ^((Iceti, at late Vtm sitr, ^oab Slaabige gruen* 
ftbfle <£i?ar eOtt Duplica blef til :&eree replique, ang- Teala- ^anftt Breof fra bet 18bc Zat^ Ml 

mentets tttibet^'ft« 3^9 ^r ba ben (tre q^ fort<ette/ at jeg 
09en patt/ {>aa ^enbed Cabinet, fore^olbt ^bt be raisoos, ^90V^ 
for ^ntt tffe funbe firtfbe nben simplement »nber/ Itgefom De 
^afbe gtort/ uben nogen reservation eOer Exception; item at 
Z)e ot(be tii ^enbed mere ^omotelfe labe Documentet forUtoe 
nbj ^bed ®temme og fi^roarmg/ paa bet om SSor {)erre flulbe 
^afoe beflttttet at falbe ^enbe ferfl^ $r* Conferentz-llaad ba 
lunbe ftnbe bet efter ^enbe til {tn @i((er^eb. $un ^orte bet an 
meb Qob attention^ 03 enbfttont ^un intet Orb foarebe mig 
berf)aa^ faa f^nteé mig tog af ^enbeé Snfigt og Contenance ej 
anbet at funbe bomme/ enb got* 3Jltn forotfl fanb j[eg ej[ flge 
eOer forftfre/ at ^un oar fa|l resolveret til at beqocrmme fig 
meb benne {tm{>(e Unberflrift fhat at giore (Snbe )faa ®agen* 
3eg oeeb og ^aoer Icenge forben erfaret^ at 2)ered ficnre ^mt 
er af et flagé ^rnenttmmer/ fom manb ftnber ittt ret mange 
af i Sergen/ ber betænfer en @ag temmelig lantge, forenb be 
acheverer ben; i ben jlccb at ben jlorfh Deel af Ooinbfolf, og 
tcl ligefaamange 3)IanbfoIt (o(er bnnbé og ^ooebfulbé til/ og 
uben flor Slaabforing enten meb ffg feif eSer anbre gior {brax 
af^ ^oab bem proponeres/ eSer be ^afber faaet t {)ooebei 
3miblertib ^afoer j[eg ben tiKib til ^enbeé forflanb/ at ^m fhoren 
begreb/ bet ^ua iftt funbe signere Documentet meb nogen 
reservation eOer exceptions 9)t(elbning/ efter be raisons/ fom 
}eg efter Dered Orb forebragte ^enbe. Demcefl faa \mntt^ mig/ 
at ^m meget tog til 3)I(rrfe/ ^oab jieg fagbe ^enbe om Testa- 
mentet at forblioe ftben i ^enbed foroaring 2c* SOt faa ffulbe 
min ringe lilRening og Staab 0(ere/ at labe bet nu en fo^e tib 
beroeb beroe/ inbtit ^m enten @elf (faafremt bet ej atterebe er 
fleet)/ eller oeb mig behager at erflcere ftg ncmnere* Zlfi om 
^nn bog funbe ^aoe otbere at erinbre/ bor manb bet fagte 
afbarte. X)ctU tidaber De mig imiblerti^/ at jeg iffe fanb labe 
umælbet/ at jeg (^oilfet jeg i ©ubd <Sanb^eb figer af min 
rene {)iertené SRening)/ til min flore fbrnoielfe ^ar iffe ^ort 
noget irraisonnabelt af ^enbed tale etter raisonneren i alb benne 
{)anbel/ faaoelfom og et t nogen anben Zing/ faalorage jeg 
^afoer ^aft ben ære at fiænbe ^enbe; og at jeg )>rifer ben SRanb iisa £>anll( ffirnc ftd t(C IStc Tlatb. ^e^IijtfaliSf fem sor ^erre ^aDtr gifæt en ffone (tfbni Sorflanb, 
iSilligficb, eg Riærltgfie& tit fin Wiani og 9ern. ti- 

3f9 fr uiet (iMfie ^tigt og Srniocn&cb, ^epabte og S 
tiiarne, ^sppærcbc fyr. CoiiferentzfiRnab, 

X^ertd allerpbin^gfle foTbunbne tien 
Jift. b. ÆJ. 3ui. iT.iG. B. fir« 173fl. 
gta ©etefl hære giur* ^aanb ^feer jeg befommef tn 
beplig ^refce, til Sotfifring, bet jeg i"He albelttf « falben i 
Dcrefl aJelbaaren^cbi! gorglcmmclfe. 3*9 "'' aCleiTjbmpgfl toRe 
£eni begge, »g ber^ofi if(e fcrglcmnie at giore en oi>ertnjnbe 
ttflbfeltg Cwmpliment til Mr. Dtamaraia^ ber, meb alle (iuc 
Stalbbrebie , granfle og 3''>li"if^E Poller, og JUemlires Jea 
Academiea , Fran^oise Æ dclla Crusca, ja meC atle ØiicEifTe, 
SlrnbifTe og Satinffe rabulisler, neppe ^afoir etlird gifoct o3 
nogen piece af bet flagS, foin 2)ma SJelbaain^eb buibe (eCci *) Z)(ltt SBcro øiftT oS ten outror^entllg galante 03 rorfjaiiøf SRiiabe, 
tmDTpa^QiTam anctnblt fln fiilifCt Qfnfuc i>aa 9i«[iaa<irb«9{iin{' 
rier, oj fan, liUigtiiKb le ■utiøc, ubBalgte tliitibt tii cotiblccc n dcft 
uf Srama IBrcroettina , titne i[l ol PBlofe gorljoltet imdlfm b( 10 i 
Dor eitetaturfeifiene fra bft I8[t Matb. faa betBrnre !««(. ratom 
barbe, it(e minbrt enb eangebtt, tn fanb 03 narm ^cngivcnbtb 
fe[iflo|)i)adtbi men DaciFfifci fcrat nttrc ^cnnt« SocfangiliD^rbDttSvR 
til at Q{tlb( fae en baitff 9!R« enaSi oeb bin eibi bctcnc Submi^f'^n ag 
%biiiDsbeb i IFrcDiiilin, bcc fønr« oi bave oceal eatn for ffirom, 
nauc ^an Mm foonbmbe meb Jocntmme, ellee goK af naflel 6»iere 
Sranb. C(«ne Sgenffab laae maaftce baj meee i Sd'Ien, 03 i Ifben« 
Sanr, enb i Stame Sliaralrere; ba man jaonlig (teir, at ban (leUet 
itte ( SSrene af ben Xci belbet tin Wening lilbige. (fflen unberKtcn, 
(. (£t. i Sieoene til if\ti[tn, jaact benne eiiUn« Unbeebani.ibeb 
bog nnftcn eoer alle fficebbec, ag eftecliibcr — titligemib ben cibtc 
I toftigt Xfbanbling aF Rattenen« elfet af @rani« egne ^nblfngtmatcHcc 
r(f.€[- SJvetuanbeti mebLemffe ^iincnbeifO — et mlnbee bebJ^i" 
ligt Snblrot. IDanfPe SSvcor fra bet I8bc Zatf^. 

at tegge ^tiii paa, og fbibe mere applicable ttl Dereé eget 
sujet, enb jiufl benne fabeh — Og j[eg t>tlbe øtfbe meget got til/ 
at^ ieg hmbe ftge^ bet ^eOer tngen Os^erføtttelfe ^afbe ^aft bebre 
ipVt itnber 3)ereé SSelbaarn^ebé $aanb/ enb jufl benne* SRen 
^9ab jetter jeg $ar tabt alb ^nfommelfe af be forrige/ eOer mm 
@mag og Sftenfom^eb/ (fom foranbrer flg meb SUberen/ og 
^06 enbeel tfltgere, ^06 anbre {tibtgere aftager^) er nu iffe ben 
(omme fom forben: ba iil bet flet tttt t mtt $ooeb/ at min 
^oyflcerebe {)erre ^ar grebet ®tg faa n^el an meb benne/ og (tb 
f)>aret af !Dered talent tit at faae ben i aUt 3Raaber faa fmnf/ 
fom ^t)ab j[eg ^ar ofte meb ftor ^omotelfe feet af 2)em t anbre 
pieces. 3eg t>t( flet iffe )>(ere opiniaire, eSer forfegte mut SRe« 
ning ttl bet t^berfte« 3eg t>tbner og faiibfcerbeltg/ at jeg ^n^erfeit 
ben forfie gang jeg Icedbe ben, t>ar i onb humeur, eller ^or 
txxtt bet {Iben: Og ^otd SSerd finibe bet ttl txere/ fom jeg 
meb {lørre preventioo fTuIbe tofe, enb !&ereé? iØten jnfl be ftre 
forfte Sinter er bet/ fom jeg alle gange/ naar jeg ^ar taget fat 
ber))aa^ er blefoen ^engenbe i, og fnnbet bem for toungne ^dt 
tgiennem {at forflaae ben ferfie ^le Strophe). Sigelebed nogle 
anbre faae florber/ mere og mitibre; ^ooriMant bette: 3 een ret 
talrig S^nb, f^ned baabe i forberorte $enfeenbe/ faa og propter 
Yocabulam S 9 nb/ ntppt taaleligt* Sagen er, at bette Orb 
bmgeé iHt om ^oer en ©amling og SRangfoIbig^eb af S^^gle og 
^ifle^ men dtnt om ben fom fieer/ naar be (eger ét propa- 
gando geoeri dani operam« ©aalebeé fanget (Silben i iiiw 
ftorben omSaaren^ naar ben Itnber: Og forbi ben ba inbtxelbee 
t flore {)aabe («&obr)/ hiDc joculariter, (noo serib) iraostuleruDl 
populares mei Cimbri verbum istud ad quamvis magoam con- 
gregatioDem. 3Ren Seglene It^nbeé/ enbogfna naar be ere tm 
2 ttlfammen^ ttl at giore amour^g berom ftunger manb i 
Stfen om Soraaretd agrements: Z)e %nQU be l^nbeé ^aa 
&oifte/ h. e. Veneri liUot. 9le))))e flal manb i Donfle 
©Wfter finbe Orbet anberlebe« bmgt, uben i, @at Assessor- 
Lauerenlzetu^} Aviser, fom fagbe om Hinistemes $orfamIing ttl O 3o(^an Saurenften etter totint\tn, f* i Hiht, og en Øfter« 
fommer of TC. e. S eb et (bo{< »Goenb SoePffg« ^Iftorie' (an S84 Pntiffc 8irro( fra b(t IStt Kort. 

Vtrecht, rita lil IRtQRtdborg^ at ke tijnbcbeiS, qua ptin 
niagnos ludos dedit dicaculis nostris, 

tplen jeg brtcr hifintegatigt om 5ort<>belfe for min Sri^cb, 
(en Ticxti SJelbaoin^cb baabe i£tlf ^ar exnt mi^ til, cg nu 
benne gang befalel mig. T't maae froe, oi jfg bar uel penbt 
eg fncet mig, inben jeg er blcocn pperbcoiifi, at bcr ingen pre- 
jtigc fiof i bctte mit ferjle jugemenl. 3^3 pil sg ingen anbrefl 
liem fafle mig unber, enb 2>eTetf cgeii, og ben gfere font be 
Sat^olflc, bcr appellcie £1 l'ai)a liaud recto iiifucmalo ad 
recliiis inrormandum. 3'Q t'*' egfaa tiljlaat, at jeg albrig bar 
^prttt af bet flogfl Doerfcitteirer, fom maaler 5Berfene ub i lige 
Sial mcb Originalen, ligefom naar man gifpcr SEieppe foi 
Sfiept^e, Slien for 9I1rn, og ({nartcec for qoarteer, tl)i ba er bet 
ingen Unbcr, ot nianb blifoer tt^ungcn. Tt frie Dcerfætftlfcr, 
.^»or interpres eKer DretfÆltcrcn tinber fig ei til Drb, men 
til tDIening, og gi>r uttberti'bcn af 4 linier i Oiiginalett fund 
een, atter af een fiim'e 6 etter 10, feer maiib raec[i at be^oge 
anbre Stationer; Dg faalebe« ^ar ta Foniaine baaret fig ai ineb 
PliteJro «g anbre gamle gabler. Rufua Ftstut Avienus ligeletctf 
meb Æsopi), Buchananus nieb ^falmerae. Bordimj \)ax iige< 
lebcø (raderet ben gabel de Monte mur^m parieiitc. og gtcrl 
ben trebPbbclt faa lang og axti^, fora ben flaacr i Originalen. 
(Vide psg. operum cjus o4.) S^erimob ^ar ^anb ronlraUeret 
Fabelen om Phaetonte, og ben er meget fortere \)oi {lam, enb 
%6i Ovidium, vid. p. 300 sei]q. !D!en ^ror DomaTaU bar 
taget fin €canc og Silnberne fra, maae jeg rcent befienbe, at 
jeg i(fe »ceb. ^»erfen ^}0i Ætopum, cQer Ayhihoniwn, eller 
Gahriam, eDrr Phædnim, etter Avicnum, eller Ahitemium, etter 
cnbnit en anben Anonymum i AVcW«f<'C<>tleclion, er ben at finbe. 

Æl^eb Sioreø Jubd-Oocloraler ^er oeb Univt^rsi tablet verb 
i>or ^erre ^oab Ubfalb bet faaer. DIoget blifoer ber af, bet 

ubgao 17(15) oar f»r|l Sfrbo" Brt b« Jtgl. grfi- Xvdjioi M(b 16!IB 
ibmittut vib tct JConecligt og UniiiicTfilcte Sa^trDlIcrii pt Zittl af 
DflfcifDt, øg bøbt t~'29. (Riin (((r ogfoii af bilit Qttam« tHrtc. at 
eaurtntfcn i fin Sib bar rtblgcrct bc banfFc Ifuiftr. (SftceStDtt up, 
eranb. Cit. ®. SStr. IDi)-'!, I. S. 219— U>, fom btc font«, tun (ra 
etpt. KHW— J)K. I7ul.) IDanfTc Snoc fra bet 18bc Vav(. 289 

fanb iRe fetle; men t>t{l not HU faa meget ^ fom parturiens 
mons bryjlebe {tg ttl^ 09 truebe meb* 3(f Theologiæ Doctori- 
bus troer manb/ at ter nep))e ilifoer flere/ enb Wdldike og 
/tftiM. Steenbucl^ nnbfl^Iber ftg meb ftne 72 Sar« Og SBtfpeme 
t ProTincerne ffuttc ^oer }>ræbtfe i fit ©tiftd ^ooebftrfe b» 30» 
Oct. |)oor(ebed ba at txere ^et/ at disputere pro Doctoratu^ 
b« 3« 92oo.? Si ot tale om ben forte ttb ttt ai præparere fig^ 
meb Scerbom og meb $enge til sumtus Doctorales. Det {Konnt 
project, meb at faae be mange Etats- og Justitz-9taaber ttl 
Doctores Juris, gtf ittt tgtennem. ftongen ^ar berimob allemaat* 
resolveret, t en Ordre til Universitetet, at SSreit flal tngeit 
{>aanøbeé/ og uigen oeb 9Iafh tnbi^beé/ ja iffe engang nogen in- 
viteres eOer admitteres, nben fra ben 5te Ciassé 1 Stange 
fororbnuigen inclusive, og neb ab« 

3eg er m^b aOerftorfle respect og (Ergtoen^eb/ 
{)09(rble og 93e(baarne ^u Conferenz- Staab/ 
!&ereé aQerybmygfle troe tiener 
itt^afn. b. 2, Scpt 1736. i?, (rram« 

6. 
®tam til SVoflgaatb*). 

1736. 

Snbfliont jleg meb megen fomotelfe ^afoer f))nrt/ at Dere^ 
3em tt, nemlig faameget beraf fom benne gang {lee funbe^ fom# *) 2(t ©ram, ftn !^tb« (ftrbefle !0^anb i Donmarf 09 uoffabetfø foéfcU 
' ht meb ®tubtcr, Unbctft^elfer/ &Mfttv, 2Cr<4{os7(rbeibet/ Gmbebis 
forreminøer/ fom 9)rofedfor og flSibliotbefar, m« m. OQfao funbe ffnbe 
Sib tilooer« tU JBretoertine ^ ttt bet felffabetfge ^v, oø tit Omøang 
i fornemme (5irf(er: er befienbt, og omtalt of bane Siograpbet* 
fDtanQt af t^ané IBreoe otfe bam ogfaa fom en ^anb, ber meb Dp« 
offring af Zih og Umage altfb oar rebe for fine Senner tit ot ub< 
rette/ tfte blot (otrbe og litnaixt, men mange^aanbe anbre Gommiiffoner/ 
bcr oefcfom 9engefoger og oUeflagø prioate gerbolb. iDet t^tt mebt 
beelté, og flere anbre Breoe til 8to ftgoorb, ligefom be onerflefle af 
Oram« »reoe tit Ooerfammerberre y te« fen og tit 6tat(oibec 
®reo 9tontau/ (unne b(. a. ttenc til 8eoiU (erpaa* Ht i bet 
t>att\tt fBvtw fra btt IBbt Karf), men t gobe ^ntirr, ntmli'g til bet Asialiske Conijjagnie, for at 
fl^rfe »ttei ®tib mti en afttiq iBaQafi til China; Og Titrtå 
^slbnatn^tti ordre til mig »ar eonditionelle, ncmlii), en cas que 
tit. Bolmiled o'en vouloit ricn avoir eic. ®aa ^afo» jeg alltgt* 
eit ticlbet bel for mm filigt, i bcnfeciibe til ben efrige €Iunifj, 
fom finbeø enbnu pao Stn^oll, at felge Ordren, og t>eb lustiz- 
fRetit Bing tabet sondere ^r. @rizf Z^urwi^, otn bel fuubc 
(abc fig ^iore ))aii faabaii Waabe, fem Tiati SJrlb^b. propo- 
nerede. Æ^i al (eg feif flulbe (unbe faae fall faa @rxft>en 
lA (Ijj ingen £>as i inbct>«Tenbe Ujje giere, faafom ^ani 
Excel), iirnnrr »at i mouvenient og ej ^iemme of fnbe, for« 
mebelji ^and RongL Maj>3 'SltnvavilU/ <>$ ^a^on 6aabe t Diid> 
bag« og i ®aat f))ii(l paa Fredericlisberg. Bing ^afset ba i 
Dog tragt mig benne 93c(fccb, at Øræfoen (untc inlel befatte 
(tg bermcbf men at ^r. Con fcfenz ^aa1i fif ^erubi al rette (Ig 
eflK ten flongl. foicrbningå Arlicler cm frcmmcb 3ern« 3nb* 
fetfel. ^It ^na er ben ^avft fotgisfocø, at \)aa.ic nogen ^ieip 
pM bel flab. UHit ringe 9iaab fhilbe o««, at fot^sre ^ofl 
MoDS*^ Solberg, W Michel Fabritius, efler onbre, ^»ab 'Biitbel 
be oitflc at (Taffe i benne S.19, faafremt be ei atlerebe ere blef« 
ven ffjUTte. "^aa ben gobe ^r. @rxf»i'ns Monopotium og bete 
fh-oenge Seoe flager ben florpe Teel af »or publico, cg ^r. mlnbfitbcR førUr af bc ftb^nitnntt poafFiønnibt @rain# Umiiat ogSuøt 
Mtling, 09 aC fflcam moWog i(f( blot r»l!0("ilije lantligt gotstinflfr, 
mtn cgfoa ^(ngt. fto qjltefen: ecfa« oi af l.immt JIHM. Ub(n 
StiDl Dat bet ogfaa nttire bidfe Qtram« g o c Hn bel [er, (nb tgtn 
aUbB[tlta^(b , btr gan KnlclnJng til brn .Sntltn mtb ^anbt[l: 
KnlijgcRttr,' booi'of manet epct ftrclanunt i ban« BTtst. ■JScgge 
■b( inbiftc (SDmpagnltT, bceraf tfa« beg ti ntnltbt (aa ftort goc: 
^clt (at: eanbtl, lam bt fleitt paa b(n3ib, btHvcbt barn megtn aib, 
irfom ot t>t[ ter trot ijAvi* nsrtt bcbre onncnbl 1 SibenlTabtrnt« 3i(j 
.ntftt; men fom oi ber|or inetnlunbe olUt taibt fpilbt.' 3- SSelUi 
am Qttami Ccunri 0^ gorlint|lrt. (etanb. Vtt. 6. @(r. lijlO.} 
Zitt te ogfaa beniijligC, al bnormcgtl @ram tnboQ btfliafiigibt fig 
mtb bidfr Somiiaaiiftc e^ btrtj Xcilcr, tog ban fcio libtn Ctel bin. 
og bitD bfUtc ittt tij bitotfr. Etn gormut. ban ocb fin Deb tftttlob, 
car ntppc ret Ror, og biDob mcH i ban« Sitiliottict, fom imiUtttib 
InDbragtt tn bilipbclis ®uai ticb Sucliontfatgtl. STonfTr fStm fra bet 18be Vac^ S87 

Conferenz-Staab er iffe ben entfte* $t>{d j[eg derefter ffulbe 

«>orbe faa I^fleltg/ at forfare ttooet tt( Dereé Consolation ^ 

ttbutben, fanb Z)e forflfre @tg ont/ at bet et flal iM>rbe fbr^ 

fmntnei af ben^ ber meb fiørfle dcvotion le^er 

{)e$(eble og aSelbaome $r. Conferenz-Staab 

jDereé aOerybmirøfle tiener 

StMn b* 13* Sept. 1736. £f. 6ram. 

Ubffr. iøjftt^it og Udbaarne iJerrei §t. Cønfernii Hao^ Hifføaar^ 

9bm9g|l tiltirnbe* 

7. 

1736- 

2:tl 9)?ab. Jtfanon legerer jieV ttllise meb bette rinøe SBref/ 
h)enbe af be SSeger/ font jeg ^afbe ben 9Sxt af 2)ereé Sel^ 
(aam^ebd gobe Sefalntng om, nemltg ben anben mtg fra ^tf 
(ranben ot>erMeft)ne £)eel af Schadts 3nbtf(^e SRerdmfirbtgfetten 
og Relands Religion des MahometanSr Saptt* Barres Sry(^ 
In))é«Seré ^ar Langebek forflfret miQ ai t>tlbe fenbe et anbet 
og (igefaagot Exemplar for, t jlæben for bet/ fom jeg af Dereé 
Selbaam^eb annammebe* ^er er eOerd tffe noget npt t SSoreé 
Republica litteraria, faat>eIfom et ^eOer in civili statu, nben 
be foranbrtnger meb Bram^ Bartholin og A. Hdjer^ fom fomb 
t^tb^eé; ^oorttl ftben er lommen, at ®r(ef RetiM er blef^en 
2anb^!Z)rofl t 2)elmen^or{l, efterat WitzUben ^r faaet Sshe$Ud4$ 
charge t bet Olbenborgfle* ©ttftamtmanb von Osten i) fra ®oroe O l6. TL o« ber Dften, f. ben Tbe Sam 1698, øt( i ®or»e6foIe, og 
bleo Øtubent 17164 Jtammerberre aUerebe 172U Gttftamtmanb ooer 
Berøenø 6ttft 1728$ Slmtmanb ooer 6oree 2Cmt 1735; {>{recteur 
Mb £)refunb« :;ro(bfommer 1738} 8iibber af 2)anebrog 1740) Direcr 
teur for Sinantferne 1743} Øcbeimcraab 1744; otter jDtrecteur oeb 
JSDrefunb« 2olb 1746; ®ebetinecon feren t<raab 1756; Siibber af (Sies 
fanten b. 16be fRtl 1763; bebe b, 15bc 3an. 1764 (f. Hbt. ZM. 
1764. 9tt. 6 oa 10> ^dQ etebe et betpbeiiøt Øfbliot^, froié fferfte 
S)ee( beftob of (Set* Øtaab Binc* £er<4ei i^fanling/ fom efter 
benne« IDtb (1742) btetr føtet af (anl e§n OkncrtC diu 8cr<^e/ 
- t mc^ 

r :ia ftvTtcii^ 

:.:::c Jpcrcrcbai>c 

.'L\::mfr, item nu 

•'aa .:: a«c tivjfc 

•:v til Cajit.iicn. 

. ryr Jiit/ at i^tNj- 

.'•!.:{; ^"(cn, faa M.frcr 

• •• -rtcu i .^"^oU^ct brtcr 

:;-r % .Iltet buflMlct, 

•::•:: c»rcr 'Jhnaar iTuItc 

,•• ::!: bafrc ndjcn fer- 

. :t ::.;. b:rt fcam ntlcf- 

• / : r . r . '/' : : ^ /? ' <i n hra n tz , 

.. ••.. .»•• »»ui Ilt' 

."» . . * . .""*".. ," v«» •■•••^»•'••»rtri'rt 

.■• ««• ••» •»»• «W^L»vlVv 

■^ «s - '*.'•• » .^f*,» .tf T»,*, 

.• : "^:r:r:c. c*} aflc tcrtil 

>. .'*\.:'?.:rcr . Kvc[ rave alle 

•"*.•• r.:.: ter f:a::e >\vanacnii> 

• :r: a» aflerucrrte^^vrvbcruv- 

r.:. •'cm ntiVj i uranip.c 0?iaai 

. 'ruj gaiii] tief tilredt af 

rut t^clfiiyic faa fantt tet 

. .;::e Xcm faa mejsen beftantijj ..V 1 1 <;:!.;cné^abc, 1711, (ilW,^.<)?. 

-.i J^itiridfcn (iM'clmft'crnO til 

-.r.\Tf:«b.* 17.*i() lob C f t C n trrffc 

•V ;:\ij; men bet maa i al ^Jlb hm 

;.-.::\V'.f flere tiifinbc 5<inb borts 

"'\. Cirf. Ti^crlaiiff cm bet 

• ' 2(f bet ber Qfrvrftc J^rco 

• ::r rcrrft r?. bcv Tf ren, fra 

> ••<*.• ^MS'^wifd WciuuTctfclfc iinbcr 

- irrmaiifc i Scrøc, maa b,ipc 

».. . . i-;j'ane/ cj -it ban itrij^t bar 

' ;^ X - luN-iaJ«'^ Stiftclfe o^ »ngnin^. ^anfti IBrm fra bet 18be Yar^. 289 

^Tt, Itf 00 Selftgnelfe/ font itaftabeltg ^nfle^ af 2)tred $09^ 
(rble SeKaam^ebd 

dller^bmygfle pg ^ø9tfoq>It3tebe ttener 

JtCfben^afn b. 9. Dctobr. 1736, H. Gram. 

UbfTc. A Monsieur 
Monsieur de Rostgaard ConseUler de Conferenee de Sa Majesté^ 
Seigneur de Kraagerup, 

8. 

1738. 

« 

®fulb( jeg ynfle tntg enten ^os^eb^ eller Sfne^ elter Sltb og 
Stolig^eb not/ til at gtere et SSer^/ ba fhtlbe bet fanbeltg txere 
for at opfylbe/ t !Dered SSelbaaren^ebd i^enfeenbe^ nttn ^(tgt og 
nttt %xi^t, font er ai funbe icXlt oeb(ør(tgen for faaoel ben ^^ 
f>er(tge %^x^xi%, font bet flienne 9Seré« X)ette fibfted Srttg^eb 
og genium treflebe jeg mtg tffe tt( at htnbe naae/ om jeg enb 
gaf mtg i forrb meb ai oeberlægge bet meb en ^oyflforflylbt Stat 
pgelfejfComplimcnt 1 lige ©tttX Dg S^ronrfngen er mtg faa# 
meget beé ftcerere/ fom ben^ frem for abfltlltge anbre 2:tng af 
florre ^rii« og 9S«rbte, Ian mcerWigen beforbre mtt ®tnbé Slof 
Itg^eb/ nemlig ai jeg tffe faa ofte flal oorbe arrig og fortræben/ 
i^eb at rage ®anb ttlfammen ^aa ®uIfoet for at befhoe en 
fattig @frtft, naar ber ftnbed tntet mere i mtn @anb«93øéfe« 

Det n-fltbelige 2:09, fom ben ftccre gropfen Rostgaard og 
j&e flplber mtg for at ^afoe recommcnderct, fanb jeg vlvl iffe 
finbe at ^entpbe tt( anbet^ enb ti( ben@(o)>rof/ (enStatftortel 
^eber bet nu ^er t fttoben^afh ^aa bebre Danfl^) ^oorttl min 
^ø^flærebe {)erre ^a&be agtet at ta^z £)em et jlpffe St^. ^eg 
ertnbrer mtg^ ben ttb at ^afoe ^aft ben !Sre at fortælle om en 
9latfiortel/ fom jeg ^afte (abet mtg gtore^ og t flceben for bet 
firobeltge og fliore Citz taget berttl got {lær! Cattoun, for ai 
^afoe be|lo længere got beraf/ og tage mtnbre @fabe^ naar ber^ 
)faa enb faibt nogen Srøflfælbtg^eb* SJten ^otd jeg (ar gtfoet 
bet ub for faa oDermaabe florrft/ og Io9et faa beflanbig og (ang 
®afn beraf, at bet fnnbe fortiene 9lafn af nflibeltgt ba (ar bet 

^if). SiM^r. IV. 19 ^m^ ln^fiH r^^i^ f^l« tbi CittooB er jo Cattoon, tg 
>II4M^ ^tf^ ftk^ $twié*$aMT« tRcs tct, V^b j[es fomnmc* 
^1^ 4^ IH^ ^Cfilrt fi'i' im jf m t n åercå^^ tm fornu dictæ vestis 
Wiv^^. >^Ti^ Kit ^991 A^ (« ^vMYofit ItftvwnfUetstns om Stnierai, 
^>^AriH^ ^IMlH4b. iM^^^vv^i^M^ t^u^ c^ ^r, K(qt>em for STrop og 
|M^<fW ^ i^ ^¥^^ ^^^N^ f«4 Kir i^^ ^^ rd t'na^n ^ar ^aft (e» 
^sKijWWAi^ ^ >^ ^^^ SVrtMt t^r mit ringe Stoab at !Dereé 

|a^i;c 4(, jif»< «i$^ Cvmm^fMi^ f^) te« Hifbe gtort ^od ben 
fcmuftti ^$(i4((!<t>^l^EHi« • Q$ ><^A^ td fåWMt ^rité fom mm, 
fom leg m ttH f^mnm ^hi# lmcm$<t Wt Mir. 

£^ StudvuM ^KijtK« if^ ^iivnå i Mfe 2 Z>age ^ t>tU 
M Iab€ fig gtorc;, ^t mig om, thud^ n^ c«m og Anben^ !IRett 
|an^ er on^ ol t*!^^ ^^ ^ ^ omftteftur qualileler — Z^i 
enten fattet bet ene, c;Ser b«t mM:. $aa cre bc, fo« f!rifr>er 
gob ^anb; Og at cftvete foc^ at bc foame, naar be tagtd t 
^fet/ ftnibe Oitre rcfnltgr^ ^fomnrlige &c. S^'tttge ftarfe 
^fbec ofte {lolte ^icrter og flette mores, ex iritiosa educalione ; 
!^er ere faae Langebecker og Mwrien Bavgaarder. ^ir gaaer 
tel Ctt gammel Sari, oeb !Rafii MaUer^ fra ^yllonb^ fom firifber 
Mant for mig, fom ^r temmelige fundamenter, og fnnbe for 
Ke^en Oirre ieqoem; inen ^oer gang ^anb (ærer mig noget 
l^tem/ fitnfer bet fbrtanbet af Zobaf/ ^ottfen @tan( enbeltgen 
gaaer iort, naar j[eg ^ar lagt bet t Sinboet t nogte Dageé Z\i\>. 
Sn |)rooe af ^ané $aanb fenber jeg ^er^oé. ©fulbe ^anb tffe 
txere anflaaeltgV ob dictam causam, ffal jeg Mifbe oeb/ ai 
(ore om en anben* 

3nblagbe feer Dereé SSett^b. at bære fra $r. Wolf^ (fom 
»or og een af be ^ojier, fom Wefbe oeb Dereé pcjie Slæroærelfe 
forglemte/) for ®\xH fipib ba opl^d Dd meb forfie om aOe 
btdfe quæstionibus A dubiis: X\)\ SRanben gafler meb præfa- 
tioncn.(?) 3^8 ^ofbcr moerfet ^an« ©poremaate meb 2at i ©rebben* 

Og er^ meb bet aOerlpffaltgfle SRptaard ynfle ii\ Dennem 
og Dered ganfle og ftcere ^m^, 

^opoeble og ^iAhavait ^erre^ 

ybmpgfle og fl^Ibtgfle Ztener. 

B. Gram. 
(Vtfommet b. 8. Jauuary 17<8. meb |)oPen* fH.) tanflt Kmt fra bet I8be Xar^. 801 

9. 
©ram til fftofk^aatb. 

1738. 

^eb Mons. Langebeck, fom er ^temfommen o)>ermaabe 
fomøtet, beriget cg forflunet meb Scetbom og anbet got/ ^afbe 
jeg ben ctxt af !£)ereé ^øycebfe SSelbaam^ebé ftbfle/ for ^mlttn 
jeg ^bmpgil taffen {)er fatber faare Iibet^ fatnme mebatt>eber^ 
tegge^ og ba X)ered SSelbaaren^d tienere ubtrpff edgen ^ar manet 
mig om f at tt(mælt>e Z)em noget n^t^ faa beftcenber jeg reent 
nb/ at bet npt, jeg funbe t min ^ufommetfe famle tttfammen og 
tiot, ^it flet tntet forflaae,^ imob (oab Langebeck ^ alene efter 
faa faae £)ageé forlob/ ^ar funbet famle. Z^ ^anb foærmer 
om t SS^ttif taler nn mcb Harboe^ fin collega, fom er omnium 
novellarum, externarum & urbanarum, prorous-condus & 
thesaurarius, nn meb Wadskiær^ nn meb 100* anbre* 3eg 
berimob {ibber {liKe ^temme/ naar jeg ey er t Archivet eOer 
Biblioth. reg. uben bet libt jeg fanb fomme (en til 9me®rofl^ 
(S^anceSermben^/ eller ^o^ {)r* Ober^Sammer^erren/ fom ercelen^ 
big flttg af en terfian^feber. Om ben ulpffalige Mag. Ham 
Mossin^) (afber2)e bel ait (ort/ nemlig at (and!Z>om ergaaeit 
t 2:ufbagé otte S>age/ (oorbeb Catecheterne ere bømte (otbe O ^rcrften {)ané iØloéfin, oeb SEnnitatié StitU, »en fortg jjorfcdtee 
of ben SQSittenbergjfe DogmatiC«, focargebfé ooer enbrel af be Borre« 
fcrtninger/ ten tt^toio^ifft ^rofeéfor oq ^ofprotft 3* 9* SVcnf (inb« 
latbt fra Stibinoen) t)ttrebe { fine (SoQegter og iDtfpQfationer æb 
Unioerfttetet, og inbgat) en JCtagr ooer ^m 1733, fom forte til pihts 
Uftige gor^^anblinger meb en i ben Knlebning af itongen ubnoront 
(Sommiéfion/ ^otlfe bog enbteg ganffe til gorbeel for 9ieuf. (jof. 
3. 9W eller é iWnemofDne. IV. 358—370.) SK o« fin lob bet i'ffe 
blioe beroeb, men antlagebe (fom @ogneprftft oeb Nicolai Atrfe) 
b. 4be 2(ugnft 1737 to oeb benne ttVenig^eb anfatte (2Fate(beter# 
2f. 93 a 16 te o og {>. Sterling/ fom falffe Sorrere, ber t bereé ^V9» 
btfener (^aobe forebraget »en falff og biftoelfP Sffrbom.« bommen« 
ttbfalb bleo/ fom af ®ramé SBreo fee<. Dm Øagen pnbeé ubftr« 
tigere Unberretning ()06 3«^elUr I. c. 0. 871 og i be ber anførte 
Bfrifter. 

19* S98 fanfCt SPuii ha bet IBbt 'Hat%. Djj fKme fem ©nee, ^on* fro ^atbrt, pg ffol (jfftie 350 );? til 
pios usus ofl 150 js? til Fiscalcii; item ^oit« Sftttmojib i 
Smfcfkct at (!al piibliee btfioiMgiere for 9)ieni'flVt"< 6*"«* S"''' 
feclfeé ©rciJ^rt, pg Cateclielernes fjnfcpmfl UfFpfti'gljet. Go- 
plen nf benne Senlenls ^nr jeg 2 Qonge fcet, men iflf giCet 
iegi'crt ben. M'. Langeheeh fcnbcr bcu »cl rigtig; 2^ Harboe 
»ar ctn af Ctm, fem m'iflc mig ten. fficrcfl Æftenbcv fra |»tts 
lanb I^tc enbim faalebee, at albrig anbet fnnb fFienneiS, enb bet 
jo tticioe »trrc ocrt £ti(> tit Tranqiiobar, fem er fprulpftet 
fammcflttbS, cg ingen anteiiS. 2Rtn nu ^ofoe ci etJaTte? ber« 
^tnne, cg fornuftige gcK bermeb; faa at ben fulbfonme Doer* 
teuii^ning fnart »il »enteO. 3 biofe I5age er et ©tib fra 
(tieben^afn, S'. Andreas falbet, giort til aecfiinbten fdlBar, eg 
gaacT mcb aØcrfnfle SSinli o^ tiib>n Slarctø Ubgang burbe »i 
al ^ofi-e 5 berfva, nemlig 1. Eniglieden, fom gif ber^en for* 
leben l£fiertie{l. 2. Adrian von Bi'vertiuuls Brigantine, fom 
pleier at lemme (ler eengang em 9(aret. 3. Det @(ib, fom blef 
fragtet ti'I M'. Barrirtj^ton at gaac til tOIabagafcar , og bcrfra 
at fere klarer til »ore Colonier t Slmerica. 4. Det, fom 
Savitain Jager gif ^evfra nicb t. 4. Janunrii fibfiafDigt, til 
Guinea, fem ogfan (lal gaoe til ©'. S^omatf, eg tage Jabning 
nib; og 3. betle nu afgaaenbe £(i6 S'. Andreas. @ub gifpe 
bem aHc gob ^tie[_ Dm ^ir. ®i(Iop Hersleb figcr monb, at 
^anb er alt antommcn i ^clfingtr. ^roeflcn ^r. Mads Holm 
»entea nu cg Ijit fra (it drifleniarl nicb ferflc, og ferenb ifHiA 
lommer, determinerer grue ®vp^-Snnc: fig itfe til at talbe 
^Tsfi i ^anø Stceb, i ^vor mange ^n enb bertil ^ar ^crt frtt' 
bite, ba min ringe ^crfon ^ar unbcriiten ogfaa »itret iblant 
XtltieTerne, og lanb bære iBi'bnc om, at banbe jeg eg flere, fom 
jrg nu Hk eil nocpue, (anb ligefaaeel t en @tue, fom i rn 
ftirle, falbe ^tn i en fob Sefn, i ^oor ^oit bcr fTraaleØ, 

dum corani populo rheloricalur Hjlas. 
gor nogle X)agc fiben Iccerebt jeg til Mad. RoUt en lumpen 
ilpbfl version nf Miston's Voyage d'Ilalie, faafora jeg ingen« 
flicbø, ne qtiidem in BB. regia, ^nx fimbet ben franffe, efterflt 
jeg nu'PebE min i 3Ib«bronben. faa ©ol- ftin^ Carls Journal 
et iffe af t«nle, forenb enten ^anfl Eicell. ^x. Ch. de PI. Dottf c 9rc9r fra be« 18tr Zatlh 293 

fOet MéUerhaek SltfiH frtffc/ font Hg^e: etf i flet ttlfldnb; 
®ub ppf^oloe og bevare mm ^f^fterebe ^r« Conferenz-Slaab, 
imb Z)eteé ganbfTe h'onre ^^^ ^ famille! !Cet |H>fIn^ Z>ere^/ 
•icb ttafiabeb'g Xrpflab og devotion, 

pbm^gfle og ^ø^tforbttiibtte 
X(. b. 0. 2Cpn( 1798. tinter £r. Gram. 

I73& 

^me Ro9igaard ^aft)er ^aft bett 9lQabe^ iaabe at ftge og 
fortcrOe/ faa og l^tfe mtg unber mtn {)erreé ^aonb/ be terrictila- 
menta, ^ormeb 2)ereé TOobflattbere tonifcr at jage Dem nb af 
Dereé Sefæjbimg. Wltn ^er ftnber vf bem^ @itb ocrre cmtl 
faabiditte/ at be ^foe plus aliquanto consolationis, quam ter- 
roris , t flg. 9lemT:'g , ber gffbeé oé beroeb frttnbrffgen at fbr^ 
flaae, at Mr. HoMsm og Mr. 7%t^/b maae anfee bereé @ag 
faa {kt ieflafet/ at ben tffe hm otnbe^ meb Sanbé ^oo og Stet^ 
og berfore foge bere^ Ztlflugt tH anbre libet (oolige SRibbet 
{n>or Sooen tffe fanb f^itXpe^ ber f!al ftotigett. Bonum factum! 
Jtbngené Souverainit(*t og absoltito SRt^t^tg^/ fom SngeQont«' 
berne feif meb florfle Uforflammen^eb ^or décrlerct, og enbntt 
ba3ltgen meb Moksworth^s ©frtfté iterata éb sæpius repetita' 
piibllcatione gtemiem^ler^ {lal nu txere bere6^^(e(pe»®føtte og' 
9tob«9(nfer! — Ikdt ff al bog® nb og afle ærbare (E^rtfhte forbj^be/ 
faabet t mtn ^e^ftoertbe ^x. Conferenz-Staabø fom t anbré 
®ager^ tffe at flal gelnige bem. ^aftt be enb ^er oeb ^offet 
en (ottgt florre Ministre, enb Mr. Tiiley^ fommer be bog, meb 
®nbO ^telp/ atbrtg otbere meb oé, enb at bringe bet ber^en, at 
bennem oeberfareé ben famme 9Iet, fom be giore nbi (ige ZiU 
fcKbe 0^ og anbre; bog at famme oeberfareé bem paa en bebre 
3)taabe og meb langt (^afh'gere og rigtigere Expedition, enb trf 
af bennem meb begegne^. Rort fagt, min ^^érre maat fWtr ttot, 
at alx> bered '7mfe( og BhctfJftn i faa !Raaber er iffe en 
Sonne o(erb. SaaftVet fom Kongen af Cngellanb ^foer fnnbet Sl>4 Banff« Vftot fra btl (Sk Iar6. » efln vttEet «m M M SfKit, i at ^tlift pM e^V rSn i al 
bintre; at jo fpsa Majeslas Hef;ia er Weforn angrebet of en 
liCetliQ Compau, ber i inbcDcrenbe 31at ^at Qiort S^cflag Vaa 
Dorcd fiaatlllland |lTanbete@elf, for en prætension ^anb^afset 
fil fiongen af Donmart, ubi poilfen (Sag ooretf Sltlentflob. 
Sen^ e? mijang lanb fcefric« fer at ut^oltt prcccsseo, rg lile 
I^cm cftet ©ngtljle ?PBe: ©aolibet (anb ogfaa Mr. TitUy og 
^n6 tnente HelsingJiraLe Cli^iitcr titnfe fig tefri'cbe fra 8ooj 
maal ^ci i Z^amnarf. i^tx'blcttJb jTal jeg nu i benne 3)7oigtn 
fil. 9. lale mtb |). S. ©ej. SS. fl<i»«nAro»U): berom, pg Woat 
bom Dercfl Sdb^bfl. pro Mcmoria ti't ot læfc. 3^0 trwr 09 
gierne, ot ^onb tager fig poo et lecere famme Scriptum til 
&t^. g{. Sehuiin. {>. S. .^r. General LimenUm ^Dlbt bet altfor 
utimeligt, at ber fTuIbe tvifleS om, bel N min $ene na(ieb< 
oiteieé Deres pelllum, enten De erinbrebe CoDseillet berom, 
tUci ifCe. 3^3 I>^fie bet of} foi Ijom å capit« ad cslcem, og 
(janb bab at ^afi>e bebrc 3:anfer ont Conseillet og in specie 
om ^r. ScAufin, enb ot te ^ulte bectlge QageUintbere neget imob 
^ongcnd Unbcrfoattir, fciuten at ^afot ^ert alleram parlem. 

Den fornemme Sfnbcnt, fom »il bejIrifDe ©al. ^i. ®r. 
Reventiovt Vitam, lunCe nof bc^ofre en Srintring, iB* at gaae 
for ^it mcb ten Sol. vpperlige ^crrei ?Weternc*2ltn(r. Z^ 
{ligt natter til ingen Sling. @al. .^r. Ckriitopher Gabel oor 
(tlane notua homo, JE primus qui gcnlera suam uobilita\il: 
cngefoi^r fem ^. Æ. .^r. General ioDmorn \oi ei, og Mare- 
chal Fabert 1 granfiige, og sescenli alii ia variis £urop£ 
rognis. .^iftorien et alt for befi'enbt, at bet i ^anS florjie 
Faveur og ^eif^tti Sliib ontom Jer til SBijen en fotlig Oigeli 
meficriffinte fra ^tolften, for at solicilere et flagfi 9taate, 09 
bob ^am ubDtrfe fig famme t|Oé 9. Frid. III., og at Gabet 
ficnbte dente fhor, og fcarcbe, ot ^an fanbt fig foomeget meir 
fortuitbcn til at ^ielpe licnbe, fom at ^un ^fbe t>ftT£t et ioslru' 
ment eKer 9atfag til ^aaå iffh, oeb btn refus fom (un gaf 
barn i ^and Ungbont, ba ^enteS Sober, >b(r bofbe vxret Orga< 
nifl, og pifte af|laae Zicneflen til ben gtiere, fom ^un »ilte nbs 
oulge, formaoebc fiirf&gorflanbfren bcr poa Sto-ben til at gifw 
Chriitoplier Gabet exclusion , (lorrrfter Gabel motte fegc anbfn ^DanfPr Sreoc fro bet 18be TC^t^. 286 

employ, og Mef berpaa recommenderet til ft. Frwf. IIL betl 
ttb CrfeWflop t Bremen, for ©Wfoer. — ©tubcrct ^afbe ^anb, 
og oar ber^oé excellent Musicus, men ^oorfra ^anb er fommett^ 
A quibus parentibus ortus, mibi incompertum. 

3eg er^ meb naflabelig Srgtoen^eb^ 
^o^flpMe og Sdbaarne, ^opjlccrebe $r. Conferenz-Slaab, 35ereé 

^bm^gfle tiener 
jrt* b. 2. Dcc« 1738. H. Gram. 

i flor (Kift* 

11. 

Sitsbpttil^ tt( SVoflgaarb*)* 

1739, 

fiø^æ'blt oc Velba«rne Ur. Confrrrntj-Kaab, 
^oiyflirrebe Vrl9nberr! 

3eg flammer mig oeb, at j[eg faa fonge ^ax be^olbt be 
9)Ttg af ^r* Conference Raad mebbeeøe Reenbergs 93eri8/ ^^iltt 
3eg nn ^eroeb tifbagefenber, meb ^bm^gfl 2:affigelfe for ^an^ 
®ob^eb oc Stebebon^eb ^erubinben* Slarfagen til benne ^or^aling 
er bog iRe albeeleé ifaa min ®ibe; Z^i 3eg ^aobe tæntt tiOigt 
at funbe tilfenbt $r* Conference Raad aQe be eorige 9Seré^ 
fom benne nforlignetige Poet i en 2:iib of moren 50 9ar ^ar 
forarbeibet/ ^oortil 3eg baabe be^ooebe ben mig <if $r. Etats- 
Raad Fogh looebe Unberrætntng fra d^Oanb^ faa oc en gob 
©frioere, ber funbe ubcopiere i en ©amiing be Vers, fom 3eg 
^er oc ber ^ax faaei en pieces détachées, ^oilfe bet ba oar 
min 3(gt, at tilfenbe $r. Confefentz Raad, for meb bem beeM 
at supplere, beetø corrigerc ^and ©amiing; Tltn bet for|le 
fanb 3^g wtbnn i en 4 Ugerd Xiib ifle ocnte, oc, om grojlen oeb« 
oarer, maofTee iffe ben ^cele SSinter^ Om bet ftbfle maat 3^9 
befienbc/ at gobe og færtige Copiister ere meget rarere t bife, 
enb i Martialis £iiDer; Z^i 3eg troer fnarere at fluOe fnnbe 
faae 10 diflerente JDpIag fra Xryffer^^erfen/ enb et Exemplar *) 9lo|!gdQrb< ®oar ipaa bctte eret)finbe<i8urborp()iona. 6.444s45, lOmfli Brtw fta btt IBbt Xatft. fra eii ^tvivtrti ^aattb; %t btt berfor iffe iTuKe fømme i fot 
flor Sangeknts, ^ar Ofg jetter piDct fenbe ^r. Conferentz-3taa* 
ten fine 93cid tilbage t ^orscicn, ba 3^8 'i ^"^ ^ex^Xtmmtf 
ttaax 3cg fotnmcr i flanb mcb mine t^nt, at commiinicefe 
^am bet eon'fje gciraab beraf, fom 3^9 cnttn (ar cUet tait^ 
oente. 

Een fiftbe $trece of ItanfTe SerS er i bi|fe Uage fomtueit 
fer Met; Det ajer«, fom (ar »unbet ^n'ifen, er t ©ig feli> 
Del not ffreoct; Z^i tanferne ere nette, oc jliilcn concis. 'men 
Qei] Mi'ænber ninbt ub, at )e(| oeciatt t'ffc bcijnber, ^oorlcbeS 
PoreS Danfle PoCsie faalcbefl er fptfatben; Det fom, i mine 
ringe tanter, bør meefl at onfcea faa i et Vers, fom n ferfl, 
flt, (oab flagfl Materie btt er, fainme kfl &Iiper ubfort ort rette 
poeiif!e oc tidige justes Pcnséer; for bet* antet, at fomme 
Pcnsi>er blioe fcrcftiUcbe I faabannc ^nd, fom (aoc bered Ca- 
(leiice oc Harmonie, biffe tue Zin^, fiiger 3ri), maac manb 
mcPfn Deel nu ooeralt forgisocé Icebe efter; 9:(i Iigefaa Diber* 
lig fom bet er, at I«fe een (oi oc intoneret [loi^tisk ©tii[/ 
naar Slanterne ere fun faux brillans oc fausses pensées, fan 
firtfomnictig falber oc e( 5BcrJ, (ocr Sanfeme ere forringebe 
Bcb en prosaisk SHit, ber »iftr, af om Slulor enb (ar Pæret 
(in Materie Dwcn, (ar (anb bog i'ttc cccret ben ©frioemaabe 
toren, (anb (ar fremfat Materien ocb, (iben bet er Poesiens 
@gen(!a6, al (Jteve, enb oc ringe jting (eie, faa at 

qiiicqiiid calcaverit, Rosa Hal. 
^oab Cadencen angaacr, ba ere Poeters Gren faa delicate, 
ot be forfafle enb oc tit ben befie Xanfe, naar fflerfct« Nunieri 
fiebe imob Harmonien; ^oiI(ct i øg felo er ret; S^i naat 
en floB Pensée WiVer mig forejiiKct in Prosa, tager 3''g ben 
fln fom rn gob Pensée, oc begiffrtr iffe meere; 5Hin fommcr 
ben frem i aJerS, oenter 3eg ufiribig, at Poesien enCnu flat 
gi'oe ben een florre Relief; Oc naar mig ba mober bet fora 
ffurier i ©rene, i jlieben for at tilcre bem, taber Seg ben Cre- 
dit, 3^3 ^""^ for PenspcEi, »eb ben fortrijbelfe 3^9 fiiacr ooer 
5Scrfcf. 3c9 er oif paa, at iblant aHe be SSerS, fom nu i 
biffe 4 @angc ere lomne for l9fet, fTal ber ne^pe finbed <Sct, 
(oor |D enten Pi>««ien n forglemt, faa at SQerfene ere alt for )Dan{fe SBreoe fta bcf iSbr Var^. 897 

prosodiske, eRer Harmonien foritgaaet^ faa be ey $oIbe bered 
rette Tact. — 3)et »ar bcrfbr at jnflfe, at U tratte fDlcenb^ fom 
rre (eftenbte for at (unbe ffrtoe^ DiKe (Itioe Deb^ )>aa bet at 
ovbre beraf funbe tore^ at legge bered ©ager bebre axty men 
bet er bedtxerre enbnu i nier pia desideria« 3^S forbliver meb 
aflerflørfle Consideration 

^øtceble oc 93eI6aartte ^. Con feren ts 9taabé 
(rrtobtgfle oc {Ivlbtgfte Ziener 
it^oon ben 6 sRo». 1799, B. W. Luædorph. 

m 

12. 

3»et 9lofeitftait<» tt( fi. ^I^tifiiatt YP)* 

1740. 

j}tiinnir||tt|||}e, ^Uernaabtnjle ^melierre øø ^ønøe, 

3rg $at)er efter 3(IIerunberbant(){l ^Itgt no|^e og nteb alb 
Setenffom^eb loef} oø ooerte^et ben af Derid ftongl. Majestét 
tntg og be anbre ®e^eimeraabcr t X)ertd Conseil o)>erIet)eerte^ 
off ®reo Danneskiold unber b. 9*-laniiarii ftbflleben til Dertd 
Majestét Snerunberbantgfl tnbgtone Deduction, betreffcnbe een 
iR^e Canals Slnteggelfe tmettem Amager ian\> og @tortlanb ub 
tit fttøgebugtO/ ^orot>er X)ertd STlayeflet 9it(ernaabtg^ ^aoer 
befamlet od^ oortd SUIemnberbanigfte Setenfnmg Deifeem at tnb^ 
leoere^ Og ftnber j[eg albe^ltd intet at erinbre imob ^uab fom 
aff @rei^n i bemelote Deduction er anført og forefliK^t/ naat 
SRuelig^eben aff bet te flore 93erd/ om ^utlc^en jeg ide faa fulb« 
(ommeltgen er tflanb tii at bømme^ mene bog/ naar bet fom 
©reoen berfor anfø^rer ot)ert?e9ed/ mig meget plausible fore# 
fommer, jlaaer fajl* Z^i at SScrdct i fig felff/ naar bet eengang 
er bragt ijlanb, jo oil blioe af flor Slotte, !anb »et ingen imob* *) !02ebbfflt mtø af Sfaténob Jt.o(berups9{ofenoindf. 

1) ^Dob ber meneé oeb benne vCiinal imellem Kmager 09 QictHanh" 
fan tCfe 0(rre anbet enb en Sorbpbninø af ^bcc igtennem ben faa« 
falbte JtaUebos®tranb/ 09 oibere ub igiennem garoonbet imellem 
Tima^tt 09 ØiffHanb. SBreoet er paabetoabt of 3, 9)1 øller i 
3« Slofenfran^rø eeonet. SXnemofpne. II« 890. 
SanlTe SScnt fra bet liJbt TiMi. fige, eg { faaban ^enfeenbe fvencø mig iffc, at 100,000 Stbli. 
øarlig i 13 Sar berpao at anccnbt/ ei af faa floor SBet^braber 
at Ccrfor eet foa iiplti'gt SJcrd (lufte mikctlotcfl, ©irtcliS om 
@ub giotr frrtclige Ziin i HieTtta, og Tittii Majesl^t oeb 
Conjunctiirencs ?aat ide maa blive npb lil at tjge De^I ' 
2)eii<S dkbncrå Uteni'g^cb, fpm tilli'ige mange anbre oscrmaabe 
(loore Cmtofininijer maatle fotaarfage og ubfrcri'C. 

Ecimc min aUcruubcrbanigjle ufcrgribelige ^elcndning leg« 
Qer jeg til X)cr{$ Majcsicts ^ber i a[lcrbyl)e(te Unbcrbanig^cbf 
til Eeben forMiocnbe 

'S>må bengel. Majesicts 

3IttetuRberbanig|le og Sio^^Iigt* 
flylbtgfte Unbcrfaal og tienere 
Jtbft. b. 16 San. 1740. /■ Rotenkra 13. I Atto ^f^Qtt ti( ®ram*). 

1740. 

Vrlirble aø Vdbqrbige $t. ^uflire lliiabl 
SReb mcgm tad for (aan tilbagcfenber leg l'histoire lite- 
raire de Lion, fotn faa oel befalCcr mig, ot itg ganSfTe ^at 
igiennemlfffi'benb. Seg feer at De ligetebefl ^ar giennemlffjl 
benb og giort legn oeb aeflitlige curioiise remarrjiipr. |)oab 
Auctor flnferer om te ilionffe fflogtrpderc, er gnnbftc artigt. 
3)og unbreo mig ot |)aiib ejj taler om nogen Sogtrpdcr ber for 
Trecfiely eder om nogen 5Sog trcdt fer 1487, ba Buynr bog *i Det eneile, mi^ tdicnMc Sno af btn fTcIbne CSlatJmanb, (trii 

Jti(rrliflti(b lil SibcnfTabtr 09 ©•«« i Sinniai:( fat'e 6am et 
uforairnacliflt Wonumtiit. JDHIt Brw ((t tcMct »lab of a^oU« 
iibcn 2Diol tibbrcbte 6 or i(f pen ban (O Ua i Nt mmbFlc licnt til et 
IBreii« mcrt uaa, ai benne nbmirTttbe Xbd^manb iFtr [amKbt fit 
loflbare Ofl eoloSfalt æiMiotfett alline fom tn feintm eiiniS. (Om 
banS fitonei 03 gonitneft« [an jo nicmdl bfnoift til btn (srit 
6I(jt(> itg nriij mtbbidtc i b(t Jtonsi. SibrnTt. Siiftabg 
■ «ift. 6. 166-38.1 2>anffe 83reoe fra bet 18bc Vor^ S99 

famnteflebd $ar tredt S3øger 10 aar tttfoni/ faafom la legende 
des Saints, og bet n^e Testament ifaa Sranfl 1477^ ^))tldet 
tar t Bibliotheca Fayana, fom i mm tib Mef fott i Paris. 
3eg ^afoer feif een temmelig flor Foliant, falbet: Le Proprie- 
taire des choses, tv^dt i Lion J485 par honorable homme 
Uaitre GuiL Le Roy*). (Sller^ finbed i benb anben Tom. pag. 
736 een arttg Sr^dfe^^I^ nemlig at Pere Richard ^ax {Irefo^t 
des Commentaires sur les Chroniques d'ApolIonius de Perge« 
2)et (unbe og )>el ocere at bet rette orb ey \ax Dttbet Befalbe 
een for scrupulcux og ulcerb SBogtryderft^enb eKer Corrector. 
2)erfom teg ettere )>tbere tor umage/ otibe ieg enbmt ipoid nogle 
jDage ubiebe mtg faaoel: De la Cailles Histoire de rimpri- 
tnerie, 4to, fom og: Chevillier origine de Pimprimerie de 
Paris. 4to. i%\ Z)e ^afber oenteltgen (egge biffe boger ^ fom teg 
^ibtnttl forgtefoed i^afoer fogt at faae. 3eg forbltoer {le^e 

2)ered 
b. 29 ^arti] tten{lberebt)illtg{le ttener 

1740. O. ThoU. 

ttbffr.: Pour Monsieur Li ConseUhr de JueHce Gram, 

14. 

J^eiitid^fett (^{e(mRterne) \\{ Han^tbA. 

1742. 

Monsieur Langebek, 

(Sfter Segtering og ?ofte »entebe »i 2)cm i 8lfteé. $ar 
maaflee en Rendevou af consequence ^o(bt X)em tiKage? 
EnGo, 3^8 fortenfer Dem ittcy X)et er ttt en tete å tete (om^ 
mer od til at fette be fiorfle @elflaber ttlftbe« 3 f^Ib X)e et 
{bag er engagered, er X)e faa gob og tager til taffe meb en 
@upt>e $od Di, ba t)t otK ^at>e ben S^re at oente 2)em Sloffen 12. 
Da j[eg, nejl en lyffalig gcjled gorvnflning, forblioer meb megen 
estime 

Dertd bereb][)(atg{le Ztenere 
©en 25. Deeemb. 1742. Henrichsen. 

Pour Montieur Langebekf ehu håL 
*) 3of. CaUl. Bibliotb. Thott. Ton. VIL p. 61. no. 1094. iDanfff fBtcw fra M ISbc Unft. 15. 
S^entl^itn C^ictmRienic) tii Scn^ebtt*)* ] 

1743. 

Montitur Langtbeky 

SBor bet 3Ka9 Waoncb fom bel et Februarij, i>ilbe jeg 
bilbe mil) inb aC be cliarinn<.-r, fom lanbcl fercr mcb fiij, ^afce 
fiialrted intfagct D(m, at De oemmebcfl »eb at («nrc paa et 
fii'fle, trtreoet og mcb ^OMtet ^elbentc RietEn&aDn. Sat De f 
^ari« fom De er poa Krogerup, oilbe jtg tro, ai De pn-pa- 
rctede Deih til Sflflen; tHir om bet car for (jobe Junfer ot 
^atc om en Antiquario, ot De briifjtc prcscrvatif for @herbii g, 
citer og al De agcrcbe homme galanl. Wien nu mim jeg 
tirnfe, enten at De er rei'fl capn^s til Krogerup for at rnOquere 
(ig oDer oor (laHelfl 359, "9 ff* ""^ P'*' "' (Jlcmnie betta 3nb« 
caancrc, eder og niaa irg tro, at De (jaa Krogerup finbet 
oltib baabe Sommer og Paris, og pna ten gob « bet, ieg 6il 
toge bet, naor ieg unt|TpICer DeriS forfemmelfe i of ffrive mig 
til. Saa aiiiiable- og venerabel en Sert, faa charmant rt 
compagiiie, fan gob en goiit, fom regierer i ^uer en »raa t 
■fiufct,. faa mange »iebomé, Srfarenljcbi! og IcerbomS regler, 
fom boglig ^erifl og ooitS, Ian bcl ft? ade fem Sanbferne nol 
at teflille og sære capable til al dii^tralierc een fom vat enbnu 

•] et ^cKiat ailf^Il^t bac bl.inM ^itlmftitmfS Oorrcfppotan« mi6 
eongttet (fom, ffiBiiei (ilStds ubcmbdifl af SnMoib, Dav tnMrt 
JBiKag til ten farfleg ISbar<t(tcri|lit cg SitfnS Slilbring) becartt 
bcire tBKD lilligemcB @caiir, Sd tr artigt nat. tngang at fte 
brn ungt ^idmftittnt I fortrotig 9t(g[iHét, og f'actittS ban ttngang 
(f [it •iStt Sar] tracitTibt in fpvgtnbt Srtcftiili ligifom af fre brn 
alDorltjc 8angebtt (i fil S3ti Xar) at mbftige til tn SSftJiKcinaabt, 
(oecmtb ban btUte ttic uar focirolig i men teori bog oaa eri og anfeei 6itb 
nogdafcnffiullSrenKfonféai t»&tfifl. SSan tunbtnd uiiMri omt, at 
^., opdraget meb btn Decfii tunforg, Bonnd ceb Omgang mrb fin 3IM 
bebflr @dfrab i JTiRbtnbaonS facnemmt og ItrrbcScebi'n,-«} ni)ligbi(mf 
fammen fra en langUbcnlanbérrlft i SøbfTlanbi Snglanb og S>^antifge, 
enbnu vat [aa tpnb og Fao fmagl«« i Rn baufft etliii mtn man 
»tcb ogFoa, ot b(t(( aitib nor ban« foogteibt; (nb|IienM et Ifftidere 
ben foreliininiinbe (^cinipel Fan vife, <^t |)<in bog i fin ^tlbcrtam tiinbt 
fTiIoe et nogtt btbrt banfl Sen. DanfTc $Bret>e fra bet 18be Vor^« 801 

tnmbre indiflcrent for fine SJetmer, cnt !De. 5røet!, t>il J)e pge, 
^ol 0)) at moraltfere/ mme iZ)ren fleer efter ti^tt^ 9Ren ^9ab 
tiptt til 2)e t)ente fra Sn fom fontmer ftelben paa Bikcnikker, 
øg enbnu mere fieiben t Sarfelfhier og ^ulefhter^ t^t bet 
interessante nyt faaer ingen at 9tbe u'^tn sub sigilio sllentii, 
og bitoer ^er et mysterium, inbtti bet paa engang lommer t 
aOe^ SRunbe. ftrtgen tænfeé ber eKerd ))aa for aloor, ftiøien^ 
^aott ^ar faaeb Songel. ordre i gaar^ at anflafe 350 ^fle og 
80 ftubjTe for at bortfore Attolleriet tnben 6 nger« SSon^ 
nova domestica privata ere (und faa; ben unge ®reo Dåne- 
sciold er (ommen J^iem; ^oø ^an^ ^arbrober er ber SBal og 
trbctament ^oer anben !Dag« 93ort^ norfie Heros, bet forflaaet 
ftg/ ieg taler om Mons. Ldvensciold^ er og (ommen ^(em. ®ret> 
Taube^ min gobe oeU/ t>enteé fna^t til SJ^en^ ®reo Rantzou 
^r ieg n^Iig faaeb bref fra. ^anb {Trioer intet uben om ^bab 
^oné ^een tager ftg fore^ 9te{len bil $anb formobentlig ieg flal 
giette. 

Secretair Bofmann ^ax, fom ^er figeé/ fagt ffg af meb fm 
SejliDtng. 3eg tager mig en Sone/ ftger (an; og berfor (an 
(anb if(e (omme. Sr bet ba faa ftort etmar(et/ (anb^rgiort? 
^anb faaer 32,000 3lb. for jlebfe at fee )faa og ooere nobt til 
at divertere en fureiet dybepige , fom (ar ei meere opbragelfe^ 
enb en gcerygter^batter. 3^8 f^^ *"*» ^^^' B^^ ^^^^^ 32,000 SRb., 
om ieg (afbe bem, for at faae et par fmu((e/ tinbrenbe SJine at 
fee )faa. Dm et i^ruenttmmer og (afbe 9r^ba(fer og aS reflen 
t proportion fom Venus, og (ar ingen fmu((e fØint, er ba ei 
aU legen fpiibt? — De penséer aHene, fom et par fmuKe S)ine 
(an fournere mig meb/ er meere oærb enb en gulbmine. St 
par fure S)tne — encore une fois, a tanto malQ libera nos 
Domine! Zil ©lutning et par orb om mig ©elf. ^roefibenten 
af Societetet i Engeland, Chevalier Folkes^ (ar nylig beceret 
mig meb et bref, (oor (anb laber mig ot'be, at jeg i ©aL 
Nordens jlocb er proponeret til at 0(ere membrum Societ. Reg. 
Og at electionen {Tal gaae for {tg i SRartii 9Raaneb. ^an be# 
gierer tifitge at blioe et membrum af bet societet, (anb for# 
mener (er {Ta( oprette« *). Dette bref (ar ®e(. 9laab v. Holstein 

•) 3of. bet Jtøl. banfff BibcnlT. Stljf. ^'.ftoxit, ©. 83, 
309 ^anlle ISnrc fra bd Il:<b( Sari;. tflflft til fifl for ot Bi'fe ^S. aKaicflct. IKiit gage ^ar leg cg 
faaeb foreget; ieg (lal ^ircfter ^avt ten af Cancellie-Sporllernc, 
pg tre te-oltfaa uoiffe; SWcn, i ^oor tet ganer, er M tog en 
400 iRb. om aarel. 3 ft 't""^' ^""^ t*' f' " ^" ^ogne at 
^olbc Maitressur, og for den, fotn ^ar doniim continenliæ, 
fom jeg, er btt not; arifr^clfi naar mon foor foa gob en jufoj) 
iil, fom jeg i cnfin jeg er forneiet, og er tel en salisraclion 
for mig, at jeg uben onfogning er blcoen prrefererpt mangt, 
fom ()ar 1oI>et florm, cg |ar (mft meriter i ®fo(fital at btraotc 
fig yaa; men be got folf glemmer, at be ere lutheraner; t^j 
ken gobe fal. Qtanb Iiar fagt, quod onustus bonis operibus 
non iiitrare possit per porlam angustani. 

jfiBct gaaer bet meb (TuriofiteternE? gipr De mange de- 
couverter? Ifcnfcr T't noget faa mig? finber ©e nogle male- 
rialia, fem Vt fmibe fournero mig meb, bet lunbe gioe mig 
anletning til at leggc min @tiQing i ^aort meb, eder (tgtr Vt, 
fom bcr jlaatr i Evangclio: ^cnen ^ouet bem feif fct^oo? ^e 
maa giete og late ^oab Tit »il, faa iT.iI De bog albrig e«« 
gob for at foT^inbre mig at jeg to meb megen coiisideralion 
flcbfe fotblioer Vtxi« berebvifltgjle 9}en og biener 
ben S2. gfbr. 174S, Bmrichtm, I 16. 
Sttudthtf dl $ieltn0ietttf. 

1743. 
WtlicbU 09 Vribqrtiige ^»iflicteit ^t. Secrelairrt 
aJar bet *Koirtianneb fom bet er ffllitemaoneb , og cor bet 
©ommer fom bet eriBiitter, elfer »ar bet for migpaaKraagerop 
fom i fiioben^aun, ba ffulbe inlef 21rbcio faalitefl ^olbe mig, at 
ieg io længe (iben fluke ^ace i agt taget ben ©fplbig^eb, mefc 
^»ilfen ieg er ^annem forbunben, og itfe lobet mig, fom nu 
ftect er, af ^nnfl bcfsubcrlige ^oflig^eb fercf emme : ja ba (Tulte 
bel nu iffe fadeB mig paa fonioben Sib, UKaterie og (Jftcrtanfe, 
til at befoarc faa artigt, faa (iateligt, faa riigt og faa (i«rt et 
Sreo, fom min {isitærebe ^cnc ^ar.bcaret mig, ben ringefle S)anffe SBreve fra bet 18be 2rar(. 808 

tbUvltt fute Settttet/ meb* O9 faaer bctte at txtre bett førfle 
Uiibffjlbning , feg bniger foatjel for mm longe UbcMiuelfe, fom 
for ben flette (Btil, bt^fe .faa Smier fremfomme ubt. @anbe^ 
Kflen^ berfom ieg er rei'jl til Kraagerop i ben Sanfe, at glemme 
Ki5benhavn, at txemmeé t)eb bene @uurfcen^cb^ at rooquere 
mig ot>er ben^ SnbB^ggere, eOer for at præparere mig til 
gaflen, eller for at finbe ^er baabe Sommer og Paris, eHer for 
ot agere bomme galant, ba ^ar teg merfeligen bebraget mtg 
feb, og anbre, fom tænfc bet, tage flbe feilj t^i alting befinber 
jtg i en gaobfle antcn Sone. 3 fletet for et tjiibt og lifligt 
Paris er ^er et ret 372onfler og en fnltfommen ?lfbi(bing }faa 
ben <erbare og abflabige SSerben, i flebet for ben beflige Som^ 
mer og be grenne Sunbe, forl^fler man fig i ben fiætne ffafeloond 
J^rog, i fiebet for preservatif imob ©Korbngf »eblige^olbeé bet 
f(ebt>anltge Srbctb og en beflanbtg @tt(ftbben^eb/ i ftebet for at 
agere bomme galant ooeé ben SenfoIbtg(eb/ fom en fob 3pbe >- 
befl er t>ant oeb og opbragen ubi^ i fiebet for Serebelfe til 
Saflen, ^ar ieg fom en Antiqvarius, beét)erre/ iffe enbnn tcenft 
paa, at %afic\a^ni SJZanbag er for Deren^ og i fhbet for at 
glemme, eQcr t>(rmmeé t)eb, eder moquere mfg 0)>er ffioben^at^n/ 
^ar teg aarle og ftlbe faameget at bcftiKe meb alene at tcenie paa ben, 
at bromme om ben, at Ipfle'iS )>eb bend ^erlig^eber, at ]|>rtfe 
bene Sorgere Ipffaltge/ at i'eg fnart ingen £ib fra be Sanfer 
^ar ttlooeré at eftcrfomme be anbre pligter, fom ieg (anb txere 
een og anbcn af bene elflelige ^nboaanere fT^Ibig* Og paa ben 
gob er bet, ieg dnben gang bntger ben gn'l^eb at unbffplbe min 
efler« uunbflplbelige gorfommelfe i at opoarte min Sicnt ^erre 
web ©trioelfe. Paris maa oære et fobt ©teb for Sieb^abere: 
fSJltn iffe oilbe ieg onfle, at ftieben^aon nogen tib for min 
©fpib flulbe btit>e Paris, og bet er umueli^t, at Kraagerop fanb 
blioe bet. 3 Kiobonhavn, enbfliønt man ber oeeb, ^soab for en 
^rjbelfe ^ooeb^crngfel og bebrooebe Slnftgter er, faa Joeeb man 
bog ogfaa at fnbe en temmelig Spfltg^eb, naar man iffun t>i( 
betiene fig beraf og iffe gtore fig feb til fjoorne Snbfibbere. 3 
Paris er for meget af bet fibflc ©tage, men paa Kraagerop 
intet nben til SRaabe af begge 2)ele. ^er er en Kolig^eb, fom 
er blanbet meb ben ctble gri^eb, (er er bagligt firbeibe, fom er 804 CanfFc £9r»t fra b(t \Sbt Ztr^, dlantct mrt ©tirteforlijilclfc, 6« er Slfc(latigV*f fP« *' ilMbtt 
meb glntifl^ct 09 fflflci3en(ic&. Vtt « jo olt let icg otl enfh 
mig; fcet « jo oHe be gcrtcle, Kf; ^av fcgt t>rt ram Ubftngt 
fra Kiiibenhavn, cg bel n jufl bem ifg &ar futittt fut mig paa 
Kraagerop, Snb mere: ^cr er en Scrt, fom er elf! 03 SiSre« 
»ærb, et ©elffab, fom « angcnemt cg OmgiTngdfe Mtrtt, en 
goiit foa 90b fom ifg of aJrtbcn forlanger; ^er fanb ^erefl 03 
isxei \aa mange SBtifltomé, firforcit^etfl cg titrbomS Regler, 
at, om be fliilbe uboneS, mantte be ffije atte fem ©antferae 
mcie enb not at befiitle, cg Pære mirgtige til ot dislraliere 
ben, fom tnbnu oar niinbrc ffiobeolofl iniob fine ffienner enb ieg. 

!Eet er min j£)r. Sccrelaires egne Orb, 09 berotb ^ot {)aa 
t ©ant^eb felo lagt mig betl ttetie Unbfhjlbning i WunbCD, 
fom et tietlig 09 uben lige fil at btfmijHe ootnmelbte min goti 
femmelfe meb. UKrtt unbcr ^aai Moraliseren gif bet mig, 
fem iifln (Trioer, at mine J^ren (loebe efter Ifljt: 3Jltn, em ieg 
Bor of bc JEiiiifer, nt -^an jiTonligen befogte l'iqueniquer, ^ulo 
fluer cg 3?arfel(luet, ^cab 9tpt »ilCe tcg ba rel ocnte^o ^annent, 
uben amoiiretler , ftiwrliglifba ©fcrmtftfeler, cg StmmefhiCi 
Segioen^cber. SIu, ba itg paa ben ene ©ite er foroiJTet om, 
at $an intet minbre enb elffct fiige ©amlingcr, 09 paa ben 
anben ©ibe cf(f rtffnfct , at ^an er et Si-ni of ©(alen cg sort 
nijc larbe i^elftab, en ^iflerc i ben I'diifle Sitrtomé nij opreifie 
^c»eb:a:empel, ^aai Stpt fnnbe ieg ba anbct ocnte fra ^an« 
(ixre ^aanb, enb tct, fom ieg ^ar faaet, nemlig gobt og be^« 
geligl. 2il flrigfi Mufiningcn ^ar ieg intcf anbct at mtbbele, 
enb be inberlige ©nflir, at @ub oil fl^rfc Hongentf ^mnber, og 
labe ^avi Snajefleté gorctcgenbe, til fine StigcrÆ og ianlti 
©iffcrbeb, cd IpffeS. Sit be tPente Herots og ©fiolbmanb, 
bcnDnnffe og SIoffTe, ere ^iemlomnc, bet pil ufeilborligen fpoae 
gæbemelanbet noget ®cbt 09 gacnligl. ^oné centenbe ®r«B( 
Taube pil ubtn ÆpiI tlipe en anben 3JJanb, enb ben fibfle ©oenfle 
®t(eoe, fom man ntjligcn i Sicben^aon Ijor bcgegnet meb ©lut* 
(etiet, cg berefter lotet i)am fare ben l'ei ^an car femmen fra. 
©Irioer ben gcbe Ør. R. intet uben om Ijcab (tanS JPcen tage 
fig for, ba ntaac bet enten vorre en tor iDfalerie lian ^ar fTrccet 
om, filer ogfaa ^an« S^ern maae lage fig ntrrr fer enb at gaae ^DanfPe Bvrot fra bet 19be Tfdr^ 905 

paa (otitge Sete. SRen ^t^ab er bet ^oii ^tl flrioev om t>oreé 
gobe Hoflfman? Sr bet fun en ftmmet ^pbe^^tge, ^tt faae^ at 
divertere? ^ar ^un (Re mere Dpbragelfe enb en uo)>tttgtet Soeit 
9l9gter<X)otter? Stære ^erre^ bet er crimen læsæ virginitatis 
Juticæ! SRon t>eeb og i SpOanb ai bruge Frangoises, !Z)anbfe^^ 
©ptQe^ og onbre S:ugtemeflere. 3ld, mi, ^nn er en Sttte for 
aOe 3v^c 5Woer, et ©peil for atle Ihoben^aonffe jomfruer, eti 
^erle for aUt Pariser-Mademoiselles; imo flos totius virgini- 
tatis! {)oabOnbt faaer ^an oel meb ^enbe? — faaer ^an anbet 
enb et cerbart 9lnftgt^ en oelbannet @fabntng^ et tngttgt og fcebe^ 
Kgt Sæfen, et fromt ^ierte, en fornuftig Senfolbtg^eb, og et 
Duffejlab meb 32000. SRbr. 3eg negter tffe, at jeg jo fcctter et 
^ax ttnbrenbe SUm, fammenfoiebe meb et fmuft Slnftgt og 
et oelflabt Segeme og et b|^btgt ^ierte^ langt ooer ben rtgefte 
©ulbmtne^ men tag forfl et bt^bigt ^itxte^ og fiben ®u1bmtnen 
bort^ faa maa en^oer, fom lefler ^ gteme be^olbe ^ru Veneris 
ttnbrenbe fSimc tSto for mtg^ jeg for mtuDeel oiK federe ocere 
fornotet meb en taaltg og fornuftig Lea, enb meb en f)>obfI og 
ubeftnbtg Rachel; og mm $erre maa langt jetter on^e fig en 
from og fuuroiet^ enb en fmu( og fuurmulet S3rub* Sre Svinene 
(un {høielige^ ba fan gierne taalifé at anoenbe en Itben portion 
)paa Doctoren, og fattet ber noget t Opbragetfen^ ba er bet oel 
tffe mere/ enb en Salfart til ftioben^aon fanb gtore bet gobt 
dx bet ba faa flet et ^Dtarfet^ i^an ^ax gtort^ at ^an faaer en 
fob Z)nffe og et ritgt Duffeflab at divertere fig meb? 3f(e 
agter jeg ^er at forfoare ben dpbfle Opbragelfe^ men jeg maa 
beftenbe mtn ©frobeltg^eb^ at jeg tnfinbe gange i^eOere otibe 
tage en fattig og efter fin WiaaU fitffelig opbragen 39be))ige/ 
om (nn fltont tffe oar af be afferfmuffefie/ enb ben betltgfle ^a^ 
rifer 3omfrue. 3 QpO^^nb er Dpbragelfen, fom Seoemaaben, 
eenfolbig* (St fruentimmer lærer fin Catechismus, og ^otbeé ttl 
at loefe anbre nyttige Soger^ ^un forer at fye^ fpinbe/ ftaae et 
{)und for 3 ^un forer oel og Ifbt at ffM'Ke og banbfe^ Ifbt af 
fremmebe ©prog, og anbet, fom et flrtber mob lugt og rør« 
bar^eb. 33?en tffe forer ^un, fom tarifer 3omfrtteme, bet farfte 
^m tan gaae, ot legge SStnb paa aUt Slffooé^'Zreffer og SRtner, 
og at tefe Romaner; (im (tenber tffe ben Delflgncbe ©mtnfe^ 

J^ifL SiMfTr. IV. 90 800 iDanffe Sitvt fca Ut l^t Hatl}. bortel, SHftfneu Mt DanM, 0|HTa 03 unge Cavalterera 
Cmgiriiadfei i'ffe fortangei: ^un ot ^entea 9Bant (fom ^un vttt, 
Ijar onM at bcfiille), eflcr anbrc Messiciirs, jliil ^nge Pccr 
dtnbt fra (»uii jlaaiT p?, (t( ^un Itgacr (19, m. m. 3k, ^»iitit 
»il jjane, cg ^a)9ircl vil flipv^- ^^>" '&'• Secretaire dilfeø 
))aa tet »enligfte fra |>r. £enf«enji9iaatcn ; trter 03 min ttf 
iøbigRe coinpliment at aficcggfd ^od ^DitØ ftÆK i^DTæltc^ 
^Bontfcjl icg 0. f. B. 

17. 

®tam til &. 31. SfSUifen. 

1744. 

jDaq- og Vtlbaatnt j^. tfrljrimf-Vanli ug øbcr-Cammrr^ 
^ttrt, WaHbigt ||rrrr, 

gor Dcretf Eiccllenccs nvc SJelgfeming cg fofitlige Pre- 
sent til ^ufliVSIiiiC fiiriy') cg mig Rafter jeg faa fcrQed Stegne 
unbcrbanigfi og aQcT))IigtfIvIbt^fl 2alfigelfe at afl(Eggc')i 371(11 O 3tne fSiDfl, tn i Srrbfci! IV. gg ISt)T[|H<ni VL Sib anfttie*« 
i Aiibtntiacn Cf. i 3rrnbl]i(ni IGSt, Dr. m«d. 1712), bre oai .6« 
flanbid eiDi3S[bi<ue* boa l»rn SanntfEialb^eaucoig, og teti 
mobtniKa 6ar tjot onbin fornem ¥"»'* CUjrfem "ion fe", ot CQfaa 
Di)tr(amiiiEt6. ^Iteftti jaenligtn gifnnem fflram cenfultrtbe 6aiti)i 
61co 3u|lil«Taab iliG, Qlaltraai 1746, 09 tfUvlob ort fin Crt 
ITiil (ti i btn 21b bctubcltg S^cniut' fi"! b'"' tinaminrcribt tit 
UnJøtTlilcItt oi anire SiifKIEcr. (Hoffman nf Sunbot. I. e. a2H.) 
.^an nar udifi o j botbt tnbiil Xac boS QJram, mtb Ijnm ban fictt faUct 

^ fijntnbt 9)itrfng« om gortrrfngfr, fom Sram moblsg fta yit*» 
fen, rDTftomint Kbt i btn farllct SRctm. ®Mltbt< 14. Ifug. 1741. 
.3uft- W. Btn^. faa cg 00«« føUcS 4>iiii*()plb(cfrt liget, at nu 
røoati; bet oser nDt Siebbec mcQ btisi (jccdltncit Suraringrc til ot 
■glare DOiei couiirlum dcljcirui] pg b'c belibttrrc6 nu, om uf 
■itte fFullf bflltt el (3i<i|tebub meb benne ftori' Jccraab, «i) tabt anbct 
■ttfni mib ot. Smiblertib veifijnt c! T>. iSit., laltt unberbanigft/ 
»ofl (ttftnbi tt soig feTbunbnc for bctie« eg nutigfoUtigt fot||tn epp^ VVt* I J>anfPe ©reoe fr« brt I8be TCar^Z • 8W 

enbnn tnere for bet meget naabtge Sref ttl mtg^ ^t)ontbt faa 
mange b^rebore Marqves af generosité og 9}aabe famt ot>et^ 
ftobtg it^fortiettt Jlicerlig^cb til min ringe ^erfon inbe^ctbeé. 
Ben S5ef!rff»elfe om TEI^clricité f!al, faafnort jieg fon faae ben 
fofl/ meb nnberbanig Saf oorbe ttlbagefenbt* !Z)erimob ^ar jieg ben 
86re, nu omfiber at fremfenbe SeflrtfoeTfen af tiære^Sanbet« 
Dybet/ fom j[cg ferfl fif fra min Coplisl i gaor, ber ettere 
pitftt at {Trifoe bobbelt faa mange Slrf og mere i Itge lang 
titb, og ^ar oel berfore, fom jeg soubgonnerer, taget en Copie 
ogfaa for ftg felf/ agtenbe at prooe Itgetebeé bette faa $09^ 
(eromte og faa Itbet for fattige Solf foftenbe remedium, bo: 
^nb er en gammel dflctQ^ Student ooer fine 60. ^ax, og mere 
bertil troragenbe/ enb (®ub ffee lof !) jieg enbnn. 3ffe beémmbre 
^foer jeg ben 9Sxt at berette Deretf Excell. bet jeg ^a^er 
^tbet mtt Orb/ og ^r aHerebe incorporeret mtg en ^eel Boa- 
teille, og noget Tpaa ben Snben^ af bemelbte 2)rif/ og bet itben 
aflermmbfle ^axt, eller £)nbe beraf at finbe. Snbnn oeeb bog 
Bing itk et Orb beraf^ ey ^efler oooer jeg at fige ^am bet faa 
^afttg« ®(^mtertg oeeb jeg tffe (oorfore 2)ered Excell. falbet 

øbaaxnt 9{aabcére9n.« 6 Cict« 1744: »(Sn f)røoe af ID. ^c. naabige 
øOQ beflanbiøe Snubrinci bafoe 3uft« diaah Bing og jfg paa n^e 
øttfcmmtt i ®aQv, ^9orfor o( Qf((røge oor unbrrbanidfle Sofft9f(fe$ 
yforlitfcfnbc bcrboé/ at fom o{ inøen ^3^ (abe forbiøoaf/ oeb vore« 
^oovietum, at bebe ®ub om bereé C^c« Sff< 09 Gunbb^b« con ti* 
irDuiitiofi, faa fPal bet 09 tffe mangle oeb benne nu øtfne SeDltøbeb.« 
5 San. 1745. ^^X^et er alt noglr 2>age ffben; at t>txté Qjx* naabige 
ir6!dfi>elfe/ famt bet berubiinblagbefoftbare gpIbneHonorariom 
»for Snftiftr. Ding 09 mfg Mef rigtfgen leveret.* 0. f. o. 27. 9lo»» 
1745: »9or jD. S)t. naabige Øftioelfe/ 09 ben bembi fnblogbe bob^ 
vtelte ffore ®ofbe til 3aft. at. Bing 09 mi9 maa }e9 b^roeb offffgøc 
øtané 09 min unberbanidfte 1 aaerflørfle 09 inbecliQffc ^iertené Sof^ 
irfigrlfei brrboé forfittrrnbe/ at ^anb/ faacelfom jeg itU uben (tor 
»Unbfeelfe tage imob faa ooerflt^bige SSelgterninger af SD. @rc. naa< 
irbfge $aanb{ ja oaermrfl t faaban' bebrøoelig Stib/ ba boer ^anb/ 
rfra ben J|)øpe(tf til ben neberfle/ maoe fint tØHMer 09 bcn'SSrtffgnelfe/ 
•fom @ub i be forrige 2far b^fbe gioct/ fao ofbermoabe meget fee for» 
»forminbffet, ot oibrig bor nogen Calanilé o«cet ftorre ofoer 
»bette Sanb.« (3of. ogfaa Sreoet fra ®com tit 9>le«f>n, 21.2ru9* 
1745, om et (F^iffflebub paa bet mobtagnc »tPi^nne Gtoffc Øiibt.« 
^at)rt\é 9^e eamU I. 152.) 8oa iDanfT« SBriot fta 6et ifU Katli. bet, abfli i $tnf«nbe hl Præparationen, ^uon>cb bo[j ^Dcrfcn 
jeg, etter min Collaboralor , ben gamle 3er8cn gijrteb«, fif 
ncgcn gingcr fmerctj Dg, naur ajantet blifu« tgicnnem tn 
itriict, og en reen ©lesfilub berofiter, finget af ftorret (eder en 
flladfetct teeri^ottc) i Itoulcilltrne , re tct flart og feer ub 
fcin tvnfi SK^inff Saiin, etlcr gulagtig Jranil aJtn. tWen ®ma» 
gen er bet cccrfici t^i ben er tri<s-desagreab1c. £og ^ar ben 
^Cij mig ingen Sdd o^oali, ^i'exlen ^aa faflenbe iWaiffc, etter 
cm Stftcnen. 3eg ^at ^clbct mig efter SSegcIen, og om iWor« 
genen laget Seraf '2 .k 2^ a:ime ferenb S^ie^Isritfen — og om 
Siftenen kl 8. faafom jeg ingen WftenS^Wab n^ttr. 'Cog (lar 
jeg ^rOKt et fax @ange, al fpife en Ii>cn S'aUcrten ftirfebar 
om Siftenen (har ^aa !£i(ere>iSant<et, og funbel got beraf; ba 
f[igt |iat Qi'ort en bebrc 3}iiFning in alvo, enb naar jeg tilfome 
^ot fpiijl 5rugt, enten fiirfebicr eHer ont-ct, alene, 3 *'* S^V" 
blt'f, efter at nianb ^ar fiunfel 33atibet neb, ^ar jeg funbel en 
iSmag t ^alfen og Snuiiben, ligefom efter Balsamuin Mecca^ 
Soae 3)Iiiiuter bercftrr ^at Sarnien fiaact nb cfoer bet ^tU Se 
gerne, »eb en fogte og beljagelig pcrspiration. @aa at ingen 
Æoifl er, bet jo fantme remeJiiim er baabe diaphoreticum og 
diurctJcum, bog meb STiaate og uben alb Viulencc Uriaa 
^s. v.j t»ar Offtet trunere, og ^aft noget mere sodimentum, 
fiben jeg ^nr bruCfct benne X)nt, enten f^igt " of literen, etter 
og af bet norene, fom beroeb forcfl ub fra SBIotet. Enfin, iKe 
minbfle Sefoæring forneramcT jeg beraf; 5Win Sofn ^ar og 
Ⱦret rolig; og om humeuren fanb jeg intet cnbnu |ige, faoi 
fom ben, fflub Dfsrc ctret! car gob nol tilforne, og ^ar ligelcbed 
ftben contitiuerct. Og enbeligen, ligefom jeg, uben nogen far 
Staffage og J^ornobcn^eb, ^nfoer bcgpnbt Cermeb, og nu ipaa 
femte Xiog continueret, faa feer jeg ep ^dter, ^»orfor jeg 
ffalbe ^olbe o|) og labe bet vxxe nol, inben jeg finber nogeit 
flage iiicommodilé berafj men langt mere er resolveret, at 
^olbe oeb t en ^{aaneb, tu etter tre. propter causas, antea 
Excellentis Vcstræ declaralas. 

Holberg ifax, »eb ftn Opbarfning ^oé iJeretf Excellence, 
Bfcret fig fcif liig, og faalebetf fom ^anb altib et faa fremmebe 
flæber ben fetfte gong. S>cr i>a^vtx alene fattefl, at i (luben ^Don^e f8xtr>t fra bet 18be Kavf). 309 

for ben fremmebe SRanb^ ^x. Conferenz-Staab Woyda^ fblbe 
Bing etter jeg t)(eret ber^o^^ ba fianb t)tft nof {!ulbe bleft^en 
paulo mitior A minus austerus. 

• ©iben ey ale«e Rongen, men ogfoa ©ronntngen ^aoe t)«ret 
|)a«© filer eb, og ^cnbe^ WojiePé j[)(eret ubt ^t)ert et Eommer og 
$)uT, tnbti'I fftolfen og Riælberé, og befeet bet, foa fuoffe^ ^ 
om, ot bet ffal fiobe^ @rcef Danesckiold af, og gifbeé gjrfhn* 
ben af Djifrtef fanb at boe j)aa, og Srons^rinften i ben jlceb at 
boe ifaa Fredensborg. 

3 SWanbagé fpiijle jeg ^o^ |). S* Berkentin^ ^oor ^anb 
toiifie mig et S3ref fra ftn gamle 3upij«3l. Frankenau i Wien, 
meb en Relation om ei ber oærenbe gntfntimmer, ber t)eb fin 
rare og miraculeuse SStbenfTab, e^ atene t anbre Studeringer^ 
men tfcer ubi Cabbala, ^ar et fiort 9lafn og ZiUeh, og falbed 
la Sybille de Vienne. $un er en jtrigé^9laabé Dotter, ^ar 
txrret gift meb en Rrtgé* etter £ammer*3laab, og er ®nfe» 
@(al ^foe propheteret og forub fagt be ffeefle Evenements i 
benne itrig, excellerer, t at trefe %on^ caractéres, naar monb 
iffnn gtfoer ^enbe fit 9tafh, enb og be langt fraocrrenbeé / naar 
9lafnene oifeø^enbe. Frankenau^ fom alb fin 2:ib ^ar ooeret 
et got ©taffel/ & admodum credulus, og nn mere, ba ^anb er 
71* Sar gammel, prætenderer at (afbe fbrfogt ^enbe meb {In 
egen og fleres caracterer. — (Snb oibere ^ar ^anb lagt benne 
^røoe ber^oé, fom jeg ftrax copierede, for at communicere 
I)ered Excell. ben 3 oel forfifret, at X)ered Excell. beleer bette 
®t(e{ferie (tgefaameget, fom jeg* 

3eg forblifoer, meb n^aflabeltg devoiion og zele, 

Dere^ Excellences unberbantgfle $ottfor))Iigtebe Xtener 
Jtlfben^afn b, 7. Aogusti 1744* H. Gram. 

18. 

gra Ølofigaatb. (UbfPriftcn fatte«)*). 

1745. 

Vel-CbU |$fUdrrbe gt. Vertør, 

mrøet erebe øø elfkrbe øøbe øø øomU Ven, 

3eg er {)antfem t ^otefle maabe forbnnben, for ^ané oA« 

tarenbe Senflab og fttcerltg^eb tmob mig, fom $anb meb fine 

*) Sormobenttiø et af atoBøoarb« pbfle IBreoe. J^an bt be b. 25be 2(pr. 1746. 310 CanITc fBxtvt Ua Ut IStt ICar^ 

mEflct ^eflige ©(riuclfei' 09 Sjflpnffiiinger til fyvtt ^^aatiia^ 
Uxxtx mig mcbi ot) l>ctci lieiiRIii) jo iffe at rcigne nii'j teC til 
ontc, at 3^3 ^f^i" t^'^ tief^arei;, 1*001 nttb alb t>iCligbi;b funbc 
t)aa|laaid. S» uicijet fortreCcliij Colics ^ar paa noøle ugnrfl 
tij& iloc plfløct mig: 3)?[n nu er tfnt @ub o«re æret fovbij 
on«m'|le at 3^9 ''fe ler cose min 74 aor flomle SRijg ab i 
ffulten; men raaci |)o!bc mig i jlitl^cb i Sluerne, og af 03 til 
Iftfe noget i mine faa SJoqct, fom 3''8 i'^c '''c^ tomme paa 
Aiirlion, og Icgge mine ^npircr i nogen orden for berid 37Iage« 
lig^eb fom lece efter tnig. %il faabant arbei'b i;>n{Tcbe ^^cj ret 
intcrlig al lunte faae fat }faa et ærligt og ftiftelfgt ungt 2Heii* 
tiifCf faet 16 å 20. aar, [om dafee ICcrt nogft mere tai fer 
6. jTiUing latin, ja fom »ijl (unte giere pg \faab om ot depo- 
nere efter 1 å 2 aar; fom formcbdft faltigtom vtlbe resoKere 
til at lage en tiencrcd ffiffElfe )faa, 03 reife ^er oucr lii fer[i» 
fonimcnbe HichelsdaB, og »ente (lofl mig meget goob iJtetfart, 
fom i fmib^eb tifc flulbe faa ^od til at glemme bet ^anb Difle, 
men It^crt imob bliver onforil af mig til @iibi}fr^gl og oQei 
^QoX £crbom, og all bet ^^g fnnte unberoife fiam i, ^t 
(ammer og ®eng mcb min ^oned tiener, fpi'fe meb {>uud^olber» 
^eu cg min %ibrft>get, faae fit fulbe bot&eitc LIbetie og goob 
Ion, ja om bet oar neCigt bcbtidt imob ben fæboaulige gage, 
nemlig 20. 9tb. ifieben foi 10. Slllfammen i bet baab, <tt 3<g 
lunbe liaoe nogen forneielig tieiiific og ^ielp af ^am i mine 
forretninger, f.iaoel »crtflrg« fom geiftlige, faa »el i be I«rte 
fom a;ibre t^prog. ^oortil ^anb tnnbe blii'e mig m«|i npttig, 
om ^anb tragte meb (ig en floob $oanb, eller bog et got ^aanba 
greb til at fatte bctte nitenfFab. 

Sit 3cø er fommen paa benb tonfe, at bemøje SberS 2JeI* 
ebcIOeb meb benne Commissioo, er af bent Stnicbning at en 
persuti af o»cnmeIb(e Dmfiænbig^cbcr for rum liiB fibtn er fom' 
men i min tienifie, formebel|l ^ans vberligc fattigboin, og ^afbe 
gaitct i Riber Sfolc, fom efter nogle anré ticnifrc ueb mit 
taalømaal og Vidp bicb StuJeut, antagen til $erer i Slagdse 
©fpk, fiben i Helsioprir, og til flb]! ^orer og Canlor i Chri- 
stiansssnd ^Dor ^anb bvbe. iianå naen var JUariitmt Ratch. 
.^anb fif aarfag at Mi»e meget fornoiet meb mig, og 3eg |)flfbe 
iDanffe Sreoe fra bet 18bf 2Cor^. Sil 

goob tittdfit af ifavL ftmtbe ^eø enbtiu eengang faalebté Uti>e 
^'nlpen ^a bet Kcm SySanb, 03 fra mra fiatre Sene ^aonb, 
rØer oeb ^né SReOem^nbltng^ lunbe ^anb bet meb forttene et 
floor iatf 3a ieø ttlbe trO/ at mit iih beri^eb (unbe foricntgté 
paa 10* aar. 3^6 ^^ter inben f^aafTe at faae en (iben Sftet^ 
retntttj, for at o))ftge min nn ^ooenbe Xiener til at fbfttt tS, 
Uichelsdag. 3eg forMioer 

aSeleble ^e^Icerbe {)r« Hectors 

Sf^Ibigfie og tien^erebi^iflis^e Xtener 

RrMgerop b» 18, Harty 1745. F« Rostgaard. 

19. 
®ram tt( G* 31* ^Ie«fett. 

1745. 

©iben at ben granffe Ofoerfcettclfe af ©iffop Berkleyt ») 
803 er (ommen til oore Soglaber^ ^afoer j[eg e^ (nnbet forhale O ^<n beficnbtf rnøetfrc f^Oi^ofopb 09 IStatbcmatifer, SB{f7op(9f*8er« 
fc(eo ubgoo 1744 et Btvift om Ziawoanhtté forunbcrligc mcbidnffe 
Sirffombeb (unber Zittl af: *'Sir»5; a Chain of pbilosuphical 
reflexions and inquiries, conceming the Tirtues of Tar-water** 
etc. Dnblin.)/ b^tlfet giorbt flor Opfldt baabc ( og ubenfor @nø« 
(anb / og bl. Q, gat) 2(nlebntng til, at ogfaa ben berømte 9taturforflfer 
00 9b9ftfer @tep(. ^aled 1747 ubgat) et 6fr{f( om bette !02ibbeL 
Gamme 2(ar ubgao SBerfelet) en meget forøge Ubgooe af ffn VfbanbU 
og enbnu i 1752: •'Fartlier thoa/^hts on Tar-water." 2(f fSit^ 
feicpé førfie GCrift ubfom 1745 baabe en franfif Coerfotttelfe/ og en 
tpbfP af ID. 9B« Sin ben (fom ®ram ooenfor omtaler), ©rom (Kit 
oceret en of be aUerførfle, ber i Jttøbenboon, og bet meget ttblfgt 
Coeb en GCrtoetfe fra Serfetep i London Magazine» Jun. 1744), 
oor tommen til JtunbfPab om Serfelepd tint UnioetfaU^tbbels 
ban biro; fom man feer af flere Sreoe ttC yieéfen/ en meget iorig 
Sen beraf/ og brugte bet i 1744 og 45. (VUerebe b. a0 3u(. 1744 
ffrtoer (an førfie ®ang om Sicrreoanbet tU 9)le<fen/ fom (aobe 
Bpfl til at bruge bet. Gubm< 9{oe 6amf. 1. 142.) jDen 5te Gept. 1744 
bentter ion, at (an nu paa 5 uger t^t tømt 11 ØflafPet/ ogbeflanbig 
fortfarer bermeb/ ten 9<il og libt mere (oer 2Cften.' 9n Sib (ang 
botbt (an bet (emmeligt for ftn Sarge og ^uuaoen Dr. Bing; i Det. 31« iDanltt æcew Ua itt ISbt Xatfi. 

l«nflcK meb at tilftnl« VcttS Encellence ben, ferentfjeg cnb* 
pjjfaa feif ^ar læji tet mtget ten'. Saaoibt jc£j ^ctt mxÅ't, et 
Ut om ZittQtJt feIf iflt ntcre ^cr doceret, enb ^»ab oi alt ^afoe 
le(j«ben of btn Ænflclffc Journalists Eiitrait i fcrleben %ar. 
Iitt Bftige et bog foniPipcIigf nut ot (itfc, og funbe, (loifl jeg 
ifle tager feil, fnarf anfeefl fom le seconil Tome de VAurea 
CaUna Uomeri, cfler itiaiijTce ^Pijete op. 

3e3 laber tillige ogfa« uiibcrtanig(l felgc en minbre STijbjl 
Sractat om fnmire Materie, i ^enfetnbe at famme befatter ^i» 
flørien af bette Medicaments Sf)fotnjl og foiunbctlige gremgang 
i Giigetlanb, ineb pibere, ^reni benne Linden tx, ueeb jeg iHcj 
men giÆttcc at tet maoc C«re en Chirurgus Jt Cbemicus, 
mnoftee oeb ^riiieeniJ of Wallis $Df, eftcrbi ^anb ^ar dedice- 
ret fin Trartat til Jfiertugen of Cotlia; Vtt 4be Hapitel, å 
pag. 83. er tirtigt net, om be fiunil= Stoffet cg inlrigiier, font 
be Sngelfle Medlci ^at fpiflet imob telte flaHeIfl Reincde. St 
bet bog fige om SJore Medicis, at be cre langt finere cg mere 
discreti. ^fri H^e be ogfno Haison, i bet be trejle fig »eb, 
at bet e? Vt gare, bet jo be 9lige eg gotnemme blifoer fnort 
licebc of beunc gar[iige og eebcrPvaelifle ©ri'f, ofl ofocriabe ben 1744 fortnUccb^n, al nu gaubt Sin^cnbclig (cfatttbtti .røfn bandt 
rntpft tilfidix mfg, al jrg fint)ir mig tib« bcraf, ilgcnAt, at btt 
(funb etl vare af puuc Snbbilbning; og at Sibtn t>il Itrre anitt. 
,>M*is ju sui» Bun scrvilrur; »g tiinbir od b( f!(((tc Blrdicuruin 
(e([f;S3ii£|Icb-' Difaa Strø eaucoig lob flg g^nfCc btmmciigr, 
■ligitom fli<cttnb« fig becijl af grqjt for )8ina,' af ®cam oWtf 
Vife oin SJtaabtn at liUaue oq bmat lÆiærecanbtii bog oar ban 
••irrtBolu". om ^on oilbc 6ciE(t btl, ifar forbi .btf fmagtr faa ilb(" 
oa ffiilbt brugte i faa (ang 3ib. (10. Du. 17440 3 aDiIjt oar 
øgfaa røram tnbnu i fil (iilbt Kor fulb uf 3Jtun((cbeb oq fioeiof), 
og fente Dt bmt n(cr<t Icmmdig fanguin|7( Sor^aabningti om at 
opnaat en tiK^tt b*i Ulbfr. 2 tC SctD lil $[ilT(n af -23 !D(c 1744 
(igcr ban: ,.&Dab min nngr -^tcfon onaaofr. ba. cnbiFitnbl jeg fra 
(ilaln df gierne labtr mig nvnt mtb iUl TUkS Eif og {itlbrcb lil be 
■Kar i(3 bar (cnb blef btt og tQ ubin en @nttO WltH icg unbin 
(iibtn, naar b<t I Stl^abcr taltd om 2i(crei!Sanbci, pltigrr at itM^, ■ 
(Biitlere mig brtaf* o. f. u. SJUn b<tlf (om 6(1 i 
ainor) jlog ftil. oa <^<^am bcagK (in Viber (un lil 63 Har. jDanffe Sreoc fra bet 18be 2(ar(. S 13 

ttl ben arme SKmtte^ t)eb ^ ^t)tlfm Medici 03 9()>ot^efere bo<| miet 
^afbe at profitere. Wli^ er bet Qaatt arttøt meb tntn Pharma- 
copoeo OQ Cbymist, ben gamle Jérgen S^riøber i Archivet, 
fom ttlfome ^ar txeret t ftongen^ @talbe^ en 9{tbe(negt eOer 
bedltge. $attb er t)eb benne Seplig^eb/ at ^anb i^ar min Ziccxt^ 
Sanbé ferfie ZiUa^txtf og er bet enbnU/ (03 faalebed ben ferfie 
t ©anmarf af flig Profession,) Mefoen til en barm^iertig Sa- 
maritan. Og/ faafom ^anb intet fpnberligt ^ar at beflifle t fU 
rette Smbebe^ og elfTer meget at fpabfere omfring t Staben / og 
paa Socratis SSiid gierne fnaffe meb fine iæonlige, ba^ ^oor 
^anb fornemmer nogen fattig fom er ftng/ er ^anb fhax tilrebe 
at recommendere bem Zicere^Sanb* {)oé ^ané gamle Came- 
rader nbi ftongend og Sron^^rinjend Stalbe ^ar $anb giori 
bet alminbeligt. ^a Ober^Senber Wendorff feif er Me^en ben 
ftorfle Panegyrist af bemælbte 2)ri(/ og forfifrer at ben $ar 
ffaffet ^m mange af ^ané forlorne ftrafter tgien^ famt cureret 
^ané hæmorrhorder. Og en ©abel^ftnegt af f^rinjené %tXt 
(om for nogle 2)age fiben ti\ mig/ for at fortcelle/ ^oorlebe^ 
^b feIf/ efter en lang og fafl bobelig ©iugbom benne ^ele 
SSittter ofoer, og mange forgicefbe^ brugte Medicamenter, \>ax 
enbeligen oeb ®ubd 9{aabe fommen tii 8if.og {)elbreb/ efter 
faae Ugerd Srug af Z:iære^93anbetj og at ber blefoe te^be faa 
mange Selftgnelfer og 93onner tii ®ub af fattige $oI( for ^zx^ 
gen S9^bober og mig/ faa bet oar en Spfl og ©læbe. 

3 gaar ere £)ereé ffongel. {)09^eber/ Sron^^rinjen og 
^rinjeffen/ Ipffeligen ^erinb fomne t Dereø Palais« Der er og 
alt gifoen Ordre, til ©tyllerne at ^olbe færbige/ naar 93or 
^erre oi( labe ben forynflebe Xivxz (omme/ at be f(ulle bruget« 
Det Kongelige {)erflab er/ ba Conseil oar ^olbet/ og Z)e ^afbe 
fpiifl/ revfl firajc i gaar efter SWibbag til greberitoborg* General 
Scholten reifcr i Dag til 39tl<tnb* 

3eg forblifoer/ meb uaflabelig aOerftorfte zéle og soumiø- 
sion, Dereé ExcelleDces o* (• t>« 

Jtiobentafn b* 29. Maii 1745« H. Gram. Bonfft SBttBI fto Mt I8t[ ViX^ 20. 
®ram til 6. 9(. ^leéfcn. 

1745. 

^ek8 Eicellences meget giaatige i?(rifptlfe nf 26. hnjm 
lafocr i'eg mel: (htrfle Veneralion annammet, cg fanl) til ben 
fitfle ^cfi Ccri ^ofuc ten SGre at mælfcc Vefte, al tet flsife 
*Bprb:Siii8, fem Vtrti Escell. ^ar bemctrfct i S^pntogfl aften, 
er pgfaa ter fcct; cg blef mig i SKanbagé *Worgen fortalt of 
3ufh'v9laot Bing, fom er oCe 9lficner piifig ubi at ol)sorvere 
rg cfterfee ^immdtnfl SBeflnffen^rt. ^anb tiafcer nu i en lang 
ifiib, Pd af 3. 3)Iannefcer cflet Ia;ngcre, fapnet be licr eflcr« en 
Sinteren fæboanligE 9Iort!iuS : 2Rcn i 1KanbogS=9)!orge4 fngbe 
^aat mig, ot Siftenen titfcme faac ^atit eet mægtig (iport pg 
ligcfom af SIb eg teb fiunt* fommenfatt. 9Iu i Slftefl ^afver 
^anb observiTet let fnart lige fan flitrf, fetjl meget mrrte og 
forte ©f^er lige i Slrrten fei SBorefl ^uuS, cg et flætft 5[ortIiua, 
fom af (utter3l*''®'''aalcr. ^anb fpaacbc bcraf bet onbe ^tit, 
fem »t ogfaa i Iiag ^af»er. (St pat antre Slffener i benne Uge 
er bet og feet, men' ifie ncer faa ficcrf, fom i ©enbagtf ojj 
grcbagC=?Iftcn. 

5OTtb Orcrg'Siugen er tet forunbcrligt no(, at bni gaatr 
^clt Europa ofoer: fem (cg i gaar og tilforne ^ar In:fl i Avi- 
serne, at ten fcoabe er i grontetige og grasserer ret Paris, 
faa og i 3ta!fen, ^Bor baabe ^exm'^« og ficflc boet for febe. 
fficn ^ar fagt mig, (men fdf liar Jtg et efterfcgt bet,) at anno 
163S. i forige Seculo flat bet ^afoe c«rcf ligcIebcS. ©ræf 
Gstdfiittcen er femmen op igien: ^anfl ©pgtom »ar fun en 
3or(eIi!in3fli3fl'fr. Krfi'jer, fom er ^an8 Medicus, fagbe mig 
i gaar, at ^anb ^afbe albrig taget bet rtngcftc Medicament inb, 
men alene humeclerol fig mcb Ptisane, fem ^afbe cureret ^am. 
|)anb ^afce imftlerti'b jliUet fig Hoben for; (inorocb ^aiiS gamle 
puge 3rue oar (»ecl gcIaJTcn og i bctre humeur, enb mant 
Itenge ^afte feet ^nbc, Icntenbe maaflee enbnu faa famme 
Dessdn, fom j^un fotleben »ai (ba ^anb og oar fiug,) I 2)anfre IBrtve fra bet i8bc 2(art. Sift 

efocr meb i^eiibe^ ConGdente Mad. Maittot^ at re^fe ttl {>ot(aiib/ 
faafnart ^nit Mef ^am q^iU Sic frustrantur spes iDortaiiuin. 
Og jeg er, meb uaflobeltg devotioo «g zele, 

2)ereé Excellences o.f>t>« 

Jtwbci4afa b# 28* Augusti 174d. J7. érrOfll. 

21. 
©tam til e. m. ^U^fetu 

^ 1748. 

5Web benne ^ojl i Dag ^ar jeg, be«»<rrre, er# 

fatet ben bebreoelige S:iDenbe, at im ^aft>e mtflet ben btj^ebare 
IDtanb, {)r. ®e^etme:;9{aab /^ojen^ran/^, Dere^ (Srcetlenced Kcttt 
Sen/ og mm uflotteerltge patron «g 93elgtmre/ iminorialiter 
de me A ^e miUtis aliis meritum. Se( er bet fanbt/ at ^and 
2)eb gaaer mtg inberltgen ncex til ^tcrtet, ja t>el faa meget/ 
fom for 33 $(ar fttien mtn egen ^aberé 2)eb* 9]ten naar j[eg 
Setienfer/ quod dignissimus ilte Civiuni nostrorum S: v^ré 
Heros Danicus, satis sibi, satis patriæ, satis gloriæ suæ 
Tixerit, tantisquc jam terras nostras affligentibus ét prope- 
diem exhausturis calamitatibus creptus sit*), Yitamqiie itå 
fifliverit, ut ipsc piissimus vir optavit, faa {iunei5 mtg tffe at 
burbe $afoe tictt faa megen (Sorrig bfoer bette Z)øbéfalb, fom 
jeg aflerebe ^aa btjfe ^av Ztmerd £tb $ar funbet/ fiben bet 
bleo mig funbbart. ©ub labe mig iffe opleoe flige flere Iiben* 
ber! men at jeg ttl mtn Dob maat fTrtfoe mtg meb aOerfiorfle 
devotioD 2)ered Srcedenceé/ o* f. b« 

JCb^ b. 19, gjoobr. 1745» 

22. 
SattgeBef til ^ujfm. 

1750. 

^tn ^øtflirrebe l^rrrel 

^anø ttlfenbte Dedication ^ar teg meb ^t'b gtenemtefl/ og 
efter Sefattng paa bet flar))efte censureret, enb tft Hfbmobne 

*) ®ram ftdter upaatoiotcUg orb bUfi ttbtn)! {fdn; tfl ben ba f S)an< 
mart berffcnbe øbelarøecpbe Cverafpøe. (f. ooenfor 97t« 10. TCnm. 316 ©onllt B«P( fra tit I8t( Tfarti. Drt eg Scgflaoer ol utfftttc. ^oafc kg 1ftx eg ttx 6ar ffree« 
oum eeer, flaner lil 9)?in ^crrc feb ol ontnge tdcr forfafle. 
3«g fer mt'n^art (an iffe lite, al eet eg tet fammeCrb i'giens 
logeé for titt i (n fort isliil, faafcm ^ct tre gange te Drb 
®ltg eg enefte. £ct metleinfle Slig tan gaae recnt ub, 
itt fiefie fcrantrea til foatan. Sigefaa hinSe tit ferjle og 
fitflc cneftc foranbrcB. 

3rg mtpiDcT HI min ^ene, om ber iffe ffufte flaae: en« 
bcci gamtc Philosophi beretf ©frifter, cHer og etibd 
flamle ©rfflerS p^ilofcpfeiffc efrifter. 

Det Øtiffe, iPiiiiJÉierre i (slutningen gier, er gonbf!« goW, 
men ieg fnigtct bet af nogfe vil -blm criticetef; 55ar bctfet 
maaflee bcbre engefitr faalebeS at fctle: Silbe enffe mig i 
@tanb til ot funne trtoge neget, fom maatte oart 
ICtrtå 3)}a)cftet til fterre Scrneielfe, eOcr noget onbct 
faobant, fom^on fcTe be|i pooj^nber*). ^ar ieg maaiT«e ^erubt 
Vffret neget fer f[ar)>, bo lif\Qtx ^in fiære ^crrtfi egen fhengc 
Sefaling berfor, faa $an ingen Slotfag ton ^avt betevcr 
bliee vrtb paa 

©in ærtefcigfle og eprigligjle timer 
Xf). i 20. maii 17.J0. I. langebtk. 

\Xb\li. ^tiirttt sg ViXbaantt $i. ^ninrntijunhtc Su^m. il 23. 
HanQthet til <Su^m. 

^tiirble es Vtlbanrne, Sti^aic'bt §r. fItlaH-tlaal 

9lt ieg fao ^ofh'gt igicn (hioer, fieer fememligen fot 
liHicntegioe min ^etneielfe eper $r. Elats-Moobena fibjle ti«re r ftt 1 *) T)<t tier omtianblebt Sfcift af €utni n benntd Oetcfatlilfe af 
(PjUiagaræ giilbtnc Vltii ctirb llicroclii Cotumcnlirio* m. m. 
«l)6. 1750. 8. liltfliKC Jt. Scthtcil V. 
**) SBttW, fom er mrbbttlt mig of ^r. fatlor 9)aft, et uten JDatum, 
men ffetcei III Subtn unbet binnej D^clb i Sronbbfeni. X)it fnit 
tienc til SBcoiit p^a, tjuce (leiiijen m maa bcMage, at bel r X>anftt fSunt fra bet 18be Xattf. 317 

Sret) af 31 Jaouarii. 3eg er meset foxbnvbtn forbe an^ii^ 
loca om Souverainiteten, ^ooraf enbeel let ^aobe ttnb{Iu)>)>et 
tRt'B^ i bet teg tf(e ^ax te^ matiBe af be tigere S:9b{Ie @taté» 
@frtfter* 3^3 ^<I t(f^ umage 9)?m J^erre meb at ubflme mtg 
»oget af biøfe ©fribenter, eftcrfom leg t^el ^tx faaer bem alU 
tii Saané. |)t)ab Sciringesheal angaaer, ba ^ar bet t)(eret mtg 
ot>ermaabe ticnt, at ^x* £tats-9iaaben faa)DcIfom Hector Schd- 
ning albeted ^ar troffet mm SRenmg/ fom Mag. Dass tan t^t'bne/ 
(oé ^otlfen teg tmt'btertib ^at)be neblagt ben in cleposito. @te^ 
bet tast umultgett anbet )>cere etib ftongell/ og ligger ber gonfle 
Dt^ t Orbet ett sprang So^^ntng effer ©frio^Seil t fiebet for 
Cyniogesheale , eKer fom bet t oore gamle ©trtfter ^eber: 
KunmgahaUa o: Aula Regum. ©aafttart mig tioget^ etitett 
9tat>tt eOer anbet, t gamle ©frtfter enten tr^^fte eKer {Ireone 
fom tffe ere originale eKer autographa, forefommer, fom jieg 
ttk let (an forflaae/f^^^^ i^å {^<^^ SRt^tanfe, at ber er nogett 
falsa lectio nnber, og berfor forfeger bet paa aUt ftantet/ tU 
teg ftnber bet rette. (Saalebe^ gt{ bet mtg meb Sciringesheale, 
efterat bet Scyrer og Scoringia længe $aobe bmbt mig. !Da 
teg tog Otheri @o^9ieife for mig og note ooeroetebe ^ané IBe« 
retning, (unbe bet tffe anbet enb otfe Set tt( bet rette @teb» 
SDIen man maat for altt'ng {htbere t ben $(ngel« (Sanfie Ztxtf og 
fette ben lattnfle Ot^erfettelfe tilftbe, fom t mange ^aaber er 
urigtig og mangel^aftig. Otheri førfie 93eretning gao mig bett 
førfie 9lnlebm'ng tii at føge @tebet t 9lorge/ nemlig at ^an fefo 
f^oebe norbefl t Sanbet, og f^boerb eder fpnben paa bet famme 
Sanb oar ^amtn Sciringesheale. 9tu oeeb man, xit be gamle 
altit) ^ar regnet 9lorge^ @trefning imellem @9b og 9lorb fra 
Gotelven til ^inmarfen« Z)a ieg berefter examinerede (oureo 
felo, traf bet fcerbeled lyffelig tnb. $an^ Iraland, fom ieg iffe 
))i(oe antage for Spl^anb, meget mtnbre for S^^^^nb, flob mig 
»el noget i SSeien^ men ieg ooeroanbt ben Sanflelig^eb, ba teg 

ben enefie corrbleone Beontng af 8angebef$ (e(e CForrefponbentS 
mrb @u^m { br 15 TCax, benne Ccoebe i 9{orør. Zaftt fitnUé of 
ben i fBreoer omtalte CptceSnfnø of G4#ntng< TCf^anblin^ (om 
(9rcr!ernetf og 8{omerne< JtunbfPab t{l 9lorben)/ (oilfen be^bte$ i 
&iimtt b. 16. gcbr. ITQå. 318 J^oiiflf S8r(i>( fra bet \Si>t Sar^. resolverede at (.ige Drbft rftev Slogflnutn, 09 feg lit ^i'rip b(t 
gjegreb fom te gainte fear 6""^ Pu ^"^ "'fT^ SonbtS ?ægbe imeb 
^t'nan^n, (iBilfcI cg Scliåning mcgel »f[ ^ar observeret. $on« 
Gotland 8ifte teg ittt »et ^ace faget for Jptlant, mtn d^ tfeu 
nebt itttii, og er nu glaC veb, ot ieg of bctige mine fixrc 
genrer er »ibeie oPctloK h'I at troe bet. I^ef er intet !tpt( paa, 
at jo bet punclum j Serltn ffal ftaae efter Nortlivæge, cg icg 
unbrtr, at ^tJerftn Spelman rtler Battæut ^ar funnet fet bft: 
9)Ien be ^«r giort fig religion af at foranbre noget, ei betaii' 
fenbe, ot puncta i gamle iStriftcr i'ffe bef^bc mrgef; t^i ofte 
ere ber alt fot mange, ofte alt for foa, og ofttp flaae be paa 
be urette ©trter. Otherut %&x poa ^elc fin SHeife iffe CObft 
fig paa I^pbet, men oocralt fulgt fanbfatiten paa bet nttrtneiVf. 
Cigtfaa ^at ^an fra fiongclte fit^ebrbi) forfl forfulgt ^a Ha nbB 
Eften, bemftit igicmicm iSunbet ©fnnnfle ©ibeu til S"'!*"'''' 
iRif, terfra ffubt ooer tit SXcen, fanftce inb igienem Orenfunb, 
faa ol ^an ^r faact f^alfJer, faalnnb, Semern paa tSenfire 
^aanb. Stenne oor fællttf Opbagrife et altfaa et jlort ^mii 
for RongeKtfi ?lSltc, fom »el fro ælbgnmte tfter bar »iircl en 
©amlinga^'JJIaM fer be 9forbifFe flongcr, men tillige, fom ieg 
ttoer, en Krt af fliubfliib, efterfom bet nffORCfl fom en befienH 
.^aon ftjnben paa JJlorge, ^por formotentlig i fær ffirbm^nb \)ox 
fegt tit og bre?et ^anbcl meb be 3. 'KcrbifTe Slntioner paa e*( 
Bret. <&\itt Othen Sifftioning, (Tufce man fnarl troe, otSBIe* 
fing ben tib ^ar bort fil •Sverige. 3Iugaaenbe Tru»o, Illing, 
Estmer, Wisla, Winodlaiid, Witland, Esterne jc. er iegganf!e 
enig mcb ^r. Etals-Waaben, og taKcr meget for 6ane mebbelfe 
grunbige SPcfccnfninger. ^oor oil ^r. Elols-IRaabfn legge od 
Aldeioborg? ^ar ^an intet gammelt UJafln funbet paa globen 
eder ©een Peipus meltem Estland og Novoj;rodi' @[ulbe ter 
oæte nogen ©leber i SRu^Ianb, fom forbum ^ar ^ebct Heliopo- 
Hb, Siggeus petiinsiiln, Cilcipolia',' I^i(fc forefcmme i Ingvar Vid- 
fOrles S3ga. $iJ30r fl.il oi fege Arhcimar herred i Keicgotalanb, 
Dapitad { fpmme ^errcb, ©fooen Mirktidur, Dilyia, Dunhdde, 
DUardat ic. ofte 1 Hervarar Saga? Béchcrér ^od Saxo p. 158. 
Lacus BuWdiorw, Torf. P. 1. p. 467. FiVe, ibid. p. 481. Fro- 
Ihnnié pelra, Saio p. 95. Gnileniiit^ Tetqta, Torf. I. p. 467. ^anftt Qreoe fta bet 16^ 2(av(* 

• 

thiiabær $mui Gnipenti adsita, ibid. p. 492« an Hætiuih^? 

^Mula QnMensd in Dipl. Rig* 1317** Seoringia an legenéum 

Boringia? ©trømmenoeé i Danmarf/ Da/m T. L p* 369» 

3eg Innbe nctmt mattge flere tntg uieftenbtt Stebev/ men btfe 
mooe s>cere nof for benne gang* 

3eg feer af een af ^r. Etats - Stoabend piecer, at 
^>aM ^olber for^ at Stuneme ^r t>(eret t Smg t btffe 
8anbe f^ (S^rtflenbontmen* 3eg ønflebe at t>tbe/ om ^an 
^at no^tt grnnbigt ©hel bertil* 9f 93ogfla))eme6 ^tBurer^ 
og af be Monumenter ot (aoe, fan teg tf fe oel troe bet 
Klevenfeld ^r t®aar ttlfenbt mtg nogle n^€ befomne (ribgamle 
SR^nter at dechifrere, ben'Manb abfltllige nteb Stnnefln'fl* ^Itppt 
fan teg troe, nieb Kedero^ Speliman^ Gibsoh^ Og anbre, at 
9nQtU og 3»tatbenie ffat foaet Runer fra 9é, men fnarere 
meb Gram^ at ot ^ar faaet 9bmer fra bem effer anbre %xtmø 
mebe« 3blanb bcmelbte Klevenfelds SJI^nter ere mange meb 
Knut Rex, Sen Cnut Rex Dan., )faa Aversen et Iibef fore/ t 
Dmfrebfen ATSOR I LVNI. faa een flaaer ARKIL I ROS. 
paa anbre Rosce. Rosci. ae. fom lanflee {lal ocere SDt^ntmefteme 
i 8nnb og 9iofIt(^e te. 3^g ^^^ i bag ^aft SBreo fra Helm- 
stedt, og bert faaet Sefte ifaa et original Z)an{I Diploma af 
1232. fom er et privil. for @taben Soest eOer Susatum, ^otX^ 
fet $of^9{at^ Hæberlin eier. gra Secrelercr Brocmah i (Siot^ 
^olm, fom t)ar mm Stetfe Compagnon, ^ar teg nu faaet )9fiTrtft 
af bet ftDjl omjireone fragment, fom er af famrae aiber og ?lrt 
fom Wald. 2ti 3orte6og. Derubi næoneé Episcopus Omerus^ 
Episcopus Petrus Arus Episcopus Nicolaus Cancellarius, Pe- 
trus Camerarius^ Scori Marscallus^ Episcopus Nicolaus Wi* 
herg. Episcopus Skielm^ Og mangfolbige flere Proceres t 
Provincerne, ^ooraf teg nogle af anbre ©frifter fan documen- 
tere, men be flejle enbnu ingen anbenftcbé fiinbet* Dm iStcrlanb 
o))regneé/ ^t)or mange aratra ber t>are t ^oert ^erreb* !Cer 
ncroned iblanbt fttobflcrberne Boghakiopingj fom er oel ben @tab, 
fom ^oitfelb nætjner, ^oi« 3ttbb9ggere Ppttebe til 3lof!iIbe. ^eg 
»ilbe gterne »tbe famme ©tebd rigttge ?«gbe, fom moa foged 
et ©tpRe oei fra 3fefiorben* 3eg plager Etats-Slaaben me^ 
olt for meget gammel ©naf, og moa berfor afbrybe* 9Rut^tf# Banlft Srret fra tel 186t Harft. fen bel-er icg mtfte HI Reclor Schiimng^ mA Sol for (antf 
S^ieC/ fem fef| t Qaax befoni og mrb ferfie {Tal ^efuairt. ^ant 
piece h\tv btgsntt at Itcftd i 3)Icinbagé i Societetet, og fante 
nichen approbation. %ra E(als-9Iaab Hitbnstierne ^ar irg 
faact ^r. Etols-SRaotciifl (i&fl nebfciible piece om XI. Senili 
^aiibcl, 03 Irtfcr ben meb (lerfle gprneieift cg Sliijlte. 2Sin 
Sone fanuelfom ieg form rit c »oteC rospect ti I gru Elats- 
JNnnbinben, 03 3^8 mrt fætnanlig ^eiagtelfc liar SSrcn a( for« 
tiicc 9)!m ^eijlarcbe ^r. Etals-SRaata 

ticnfijTplcigfle Ziener 

J, Langebtih u. 

£. 31. ©eb^Atbt til fiangelicF. 

1768. tiMh I Sh). SJo^Igrbortn flatt i(^ ben gt^orfamflen CanI ffir X)fr« 
mir am @nbe iti SprilS u&erranbte Slnmertungen dbn bie 
Icgle SBogen bcr banift^cn @cf<l)i^le ah, wtii^t iåf, ta fie 
ju fpå( ringcloufcn (inb, erp am 5nte befl S(^Iu(ff « Bcr ©ef^i'c^te 
an^nngen wcrbc. 350 iiunmebr bcr 32. 3^cil ber gBeltgeft^ii^Éc 
toQcubet ifl, u..b ié) auf btnfclbcn laglid), loiewc^t l>crgcbcnS 
gctrattrl ^atr, um i^ii <f ic. 2Bo()lgeti. ju uWtrcit^rii, fo ^aie i(^ 
meine SBeantirottung bie jtpt oiifgcf^rbcn. 

3lm 6tcn biefcS OTcnflts ^aben roir ^icr ben flonig«), unict 
ber SBencnnung einefl ^rinjen Dcn Ærfloenba^I, flffe^en. Er 
blieb nur cine 9Ia^f, unb bcjnjjUe bicfrlbe mit bicTje^n^uni 
brrt SE^Ier an biVjenigen, bie »om Sanbce^crrn ju fnncr 9S(j 
»irtung (lierb« gefi^irft lourben. Iler SBnig ton ^rcufftn, ber 
om felbigen Za^t ^annooer tcrii^rt, ^at trine ©efdieiil auøge* 
tfirilct; unb {tnt æcrben bie monatlii^ au^grft'titen 80,000 Sil^lr. 
fe^r bflib crf^ppfcn, ba unter jencn 1400 9)tl)lr. bie SSrjajiIung 
ber 95 notigen ^o(l))fetbe noefe ni^t miigercdinef i[5, 

©olten 5w. Sp^lgcb. mir cine Stbfc^irift pon brmjetiigrn, 
maå ia bcm Mercure unb tn ber ^ollanbiff^tn 3c''>"iQ t>on *) 0^ti|tian VII. paa buné Vlt.U til parit 09 Ccnien. jDanfPe 8rn>f fra bet IStt lCat(. S2i 

^riterif^é beé 5. fc^mebtfc^er 2:^rott(ef}etgttti3 sefanben tt>trb, tnglet« 
c^en eine ant^enttfc^e 9}a(^ri(^t )>Qtt ben junQft }tt Z:ra)>eiiboI mtt 
^amiuti mib ^olftetn gefc^Ioffenen SSertrågen mttjut^etlm 
genetgt'fepn/ fo mtrbe btefe^ bte 33erbtnblt^(ett noi^ me^r t>er^ 

<Ew* SBo^Igeb* ge^orfamfter Z)tener 
eancburø. 13 3um 1768. jr. ^. Gebkardi. 

25. 
iO. ®tt»Berd til filettettfelM 

1771. 

3eg i^ar méb ben ^eiefle @mbd(e))(egelfe $ørt ben ttl^Re/ 
fom tntev Z)ent/ og nu loefl ben $fterretnm3/ 2)e berom ^ar 
l^t^a^tt ai gtoe nttg ^)* f&ctx t)t^ )>aa^ at jeg føler meb S)em^ og 
anfeer g^fenbe ben ®(te(ne^ ber tmer Z)em/ og ben S(bf)>rebe(fe/ 
fom f^neé at foreflaae Dereé faa rare @amlmg. SDten SHIer^ 
j^otflcerebe Selpnber! $oor er bet falbet Z)em tnb/ at et Sreio 
fra mig lunbe ^o^ Jg)r. Professor Berger otrfe meere enb eet 
fra X>em fe(o? SDttt 93eftenbt{Ia( meb benne gobe SJtanb er faa 
got fom tntet/ og en 93øn fra mig ^ar tffe gete til at oente fig 
noget bef^nberd'gt. Zaai berfor^ at jeg $er fenber meb megen 
Seemobtg^eb betSreo ttlbage^ fom Z)ereø Selbaaren^eb ^aabebe, 
Deb mtn SDtegling/ at tunbe nbrette noget ©nb oeeb/ at bet 
fmerter mtg/ jeg maae gtere bet; men ben SSriebig^eb/ jeg ^ 
for Dereé 9laon/ totnger mtg berttl. 

Uben ba at btnne giore anbet enb fnffe meb X>tm, oeeb 
jeg intet beroeb nben bette eene/ at foge at faae benne @ag 
^^let) t^tZ)e felo oeeb bebfl, ^oor magttgt bette er: ioterim 
aliqvid fit. ®ttb fh^re alt til Dered Sebf^e^ og gtebe tgten ben 
SSanb^ af ^otlfen jeg meb b^t^efle J^otagrelfe er^ 

{)ot''SeIi)aame StOer^otflcrrebe $r. Conferentsraad, 

2>ered ybmygfle Xiener 

9rebfn«borg b. 29be Xug. 1771. GuUberg. *) Uben 2:o{o( er 2a(en (er om itleomfelbt« Zåb of fin %>oft fom 
3ufittdf(cretatr t ^øtcflcret/ og af be bermcb forbunbne Snbtcrgter, t^oor« 
«iOonfl Sibtimff. IT. ti CiinfFc fSttve fca bet ISbt Kjr^. 3. S- Sttuenfc ti( ^ielinOiextte''). 

1771. 
Monfieur, 

l'ai reiidu comptc au Itoi du contenu de Votre Ictlrc 
A (lu Memoire qiie Vons m'avez envoyé Iiicr. Sa Majraté 
a oidoiiiK^^ en coriseijucnce au College de Finaiices d'avojr 
soin de eet etablissement, A de fournir le tond necessaire 
i la Societé desScienrus pour continucr eet ouvrage, & Elle 
a accurdé en altendanl une gratifinatton de M ei:u(s)~paur 
chacun des geo^raphfes) qiii sont reveiiu de Laland, pour 
les soiilager tant soit peu de leurs fatigiies si>ulTerl(es), avec 
l'asseurance de les emjiloyer convenablement å la premiere 
occasioa, Ea consequence de celte resotulion, j'ai riionn«ur 
de Vous envoyer les 150 ecus de la Caisse do Cabinet, doDt 
je Vous prie de rne renvoyer la quiltance. Pour ce qui 
regarde d'aillcurs la Societé en general, Sa Mojesté y pen- 
bera au premier jour, ft Vona pouvei étro asseuré qu'elle 
ne manquera pas du scrours necessaire pour continuer leurs 
travaux, ce que la multilude des autrcs alTaires n^a lait qae 
retarder. 

l'ai rhcinneur d%tre avec les sentiments tr^ distingués 
Monsieur 

Votre tres liumblc A tres obeissanl Serviteur 
llirschholm ce 7 Octobre 1771. Slruenåe. 

¥aa f^oUa: Four Mr. UConsHUer det Conftrtnca di BiBlmrtiernt. Dtb (jan frogtfbt at fclfot ubfat fec ^fnfalb af finr 6r(bitor«, bo 
(ani oecfliiDmiffe Jorfdlnina ouc maobtlig. ^an mi(l(6( iitu ffim 
bebe unbtr etturnf« SlrrcKf , Dg fif tn 3ufltt«raflb IB or di til eft«= 
nioni>, [om ben II. f«. l77I"tilfft(o JtKwnfdbt bet ntbdifor f»|j 
gtnbt JBicD. 3 <9ulbli<rgi, fammtn^olbt mrb bt cftcrfBl{itnb( til 
entfien«, \ut man ScrflieHtn (in(U(ml77l n^ 1773, m. flg. Kar. 
*) Om KicnDuiibcn (di: btlie 3)t<o, bcrr flrojTJDbiftt Sanbrnaating o^ 
iSibenfrtibtrnci Sclpabe IDrganifaiian. '\v\t. Sel^alKtJ 4>tflocie €!• 
78. 147. X^anffe ^ttu fro htt I8te 2(ar^ 328 

27. 

gra 3ufh'tgraab fSotd^ til ftlei>ettfelbt% 

177U 

Det er t)téfeltg tife nben meb bet emntefte {)terte og bes 
Pørflc Selclfe, at ieø bennejlnbe jlriftlig adresserer mig til J)e# 
re^ 93eI6aaren^eb5 t^t enbfltønt jeg ^aaber ai min ^x. Sonfe^ 
rett^^Staab/ t Slnlebnmg af ben t|)ø9e{le 9iet nu giorte goran* 
brmg/ tRe troer tntg at ^aoe tjæret capable eKer nebng not tå 
ai otibe t mmbfte ^JlaaU tænfe^ enb ftge otrfeltg ^tge efter noget/ 
fom (unbe ocere Dem eder noget 372enne{Ie til %oxtxæn^\c\f mett 
^^ ieg^ fom ®ub bebfl )>eeb/ er tmob al mtn Zanfe bleloen ført 
berinb/ og ^ar i ben ^eele Scene oæret en blot Stl^erer/ og 
Qaad iDDocent og passive ttlSSerfd: faa begriber teg^ fom fefo 
^r )>reoet/ $t)ab bet er at giore et betpbelig Zaif -bog lettcltg, 
ol Itefalbet maa txere Dem/ efter faa lang og gob en S^tenefle/ 
faare emfinblig. 3 faaban betragtning brifler jeg mig enb iHe 
felo til/ for bet ferPe, perfonlig at opoartc en aSanb, fom ieg 
^ar faa flor ^opaijtelfe for ; men oil aUene ooerlabe til ^r* Son^ 
ren^'SRaabd eget 93e^ag/ om bet engang oeb Seilig^eb maa tiU 
labed mig at tak meb Dem/ ^oorti( De/ i faa Salb/ t)cl er 
faa gracieux, nærmere at determinere mig Dagen og Skiben/ 
ba ieg berefter flal comparerq fom 

Dered Selbaaren^ebé j^bmygfte Ziener 
Jtb^fm b, 11 ©re. 1771. Borck. 

28. 

% ^. (Sd^Iejtel til ^acvbi. 

1772. 

^øtoeibaarnr, ^øtfl(rrebe ^err tftatøraab, 

Sfter Dereé gunflige Segiering beferger jeg (Societetets 
ffiefienbtgierelfe om be opgione ^riiématerier til ftiel/ Odttingen 
og ?ei^)jig/ for ber at inbforeS i be terbe Sibenber. 

*>j!D2fb^benne ^aateaning af itUoenfeIbt: g^in Successor i 3iift{(« 
®ecretaire::(Smbcbrt/ ^r. 3u|lttéraab Borchs obligeante S3reo 

21* I 3U1 DanfF« SSrroc fca bit IStic Xac«. 

3u|l i gaor, ka jeg er^oftt 2)cr£9 Sree, fif jeg m ucnttt 
StnUtning at lililnVc Vtm, fem ©ecietftctfl ©ccrftair. Qtg 
i^ar i ^crfamlimjcn af Sifabcmi'ct faa (^^rlctlcnborg. T>a bet 
rettete mig SanjeCieraat og ^Kiniaturmaler tfoyer, fom er 61«* 
ven SloiefOTcalter paa l||)arlDltenborg, at nogle uanftelige 
^(rrelfcr paa famme Stot »are enbnu opfplble titcS banfTe 
<D?anu|Tripter og 9Intiqi>itcter , bet kongelig DaiijTe Seljfab 
til^erenbc, fem i aoretie 1745 — 17.52 oeb beta fcePanti'ge 
©eer.fair, fal. Utatsranb Langebtk, (mc iibgiDet bet banfTt 
3Ragiijin. ^an forte mig feb i famme IBimlfer, og jeg faiiW 
Æingen i en v'Wig lilflanb, i flevflc Horten og bebcenebe rart 
©to«, foa at foa mange rare 2:ing, ^uilfe patiiptifleSDfanb unbet 
S^rijlian VI. cg gretri^ V. Segiering ^ar famlet tg ferieret 
bette @e1|Iab, itFe alene i mere eub 30 Slar ^aoc Ijenlagt ubrugte 
pg begraonc unber ©teo, men ogfaa fiaae i gare at for* 
i<sm6 eller ot forfoinme. Dmflwiitigfirbcriie, liporfcr bette pri* 
fctijc ©dflab efter 91aret 1752 er foinmef i 3n<icl<'>ittt, cre 
mig, fcrmebeljl ben fcrtrclifle Dmgang, jeg ^aobe mrt fo(. 
Siatdraat Lamjehtk, temmelig oel befienbte. S^g ^^ vel iRc 
pfcrct 3)!eblem of bettc ©cljTab, men bet ligger mig paa ^'en 
tct, at 3:ing, fom ere faa vigtige for ga:brc[anbetd ^tflcrte ug 
Slnliqw'teter , maattc igien fcntme i ©rug. ©clfTabeta 3RetItni« 
ntfr finbeS nceunebe efter Sitden af ten ftette T;k\ af bet baiu 
f!c TOagajiu. Unbeel of bein ere bete, og be flefle enbnu Ie» 
eenbe ere liflige 'Kcblemmcr of bet fiongdige ©ccietet, ncmitg 
Dcrcé iSred. Lvxdorph og Uitlmttiei-n , ^crr ftanimcr^erre 
Suhm, fyr. 3uf1itÆraab Schnnning, og af be fraooerenbe Sanjel* 
IiLfaab Dekkmann. Dtt rr His let at ceiite, at bctte ©elfFab 
eftir foa lang %{ti gorleb oprette« igien paa forrige gob. 3«fl 
troet ilfe ^eflcr, ot bet er gavnligt cOer fornobent, ba bet Rongl. 
©ocietetS t'iJorifte Slasfe i alle SRoabrr (lor ben felo famme 
^icnfigt til ^ifloriene og ©progeti) Dprfelfe, fom betle ©elflab. 
©Erfor funbe bet iffe bcbre optioefl, ent cm bet blco forenet 
meb Societetet, og ifær betd ^iflonfTe dladfe, ba bcSuben be 
ficfie tlRfblemmer i begge ^itftituter ere be farame. 3cg ^'" ilt 
fer nogen lib ftten jitret benne lanfe fer ^err ffammer^erre 
S\Am, faa og, ont jeg mtnbtø »t, for $. Src. @. 91. fbånftt fBtnt fta bet 18bc Var(. 395 

Luxdorph^ Og be f^stted ai gtoe bett Stfalb. Den gang 's>ar bet 
htné et rimeltst 3n^fAl^9 t"^ i^U/ bh jeg tgaar ^ar feet @anM 
Imgené Zitlflatib^ forpligter mtg fttethg^ebett til ^cebrenelanbetd 
^tflorie at freminnge benne Xanfe meb langt ftorre Ooerbeoité« 
ntng« 3eg ^olber bet berfor for mm ^Itgt, ai anmobe Z)ere4 
Selbaaren^eb/ ai mibbele benne Sfterretntng {)and (Exe. v. Htehn" 
MUeme^ font @elflabctd ^ro^e^^ og ont mit Sorflog ftnber SBtfalb, 
ba at (abe bet circulere blanbt famtltge SReblemmer* 3eg en« 
ftebe bet jo ^r jo ^eOer^ ba goranbrtngen beb{l fTeer ont @om# 
tneren, og naar ben forbigaaer^ »bin at noget t benne @ag fore^ 
tageé/ Zai er ai befragte« Sti be ot>rtge Setragtntnger Iont# 
iner enbnu benne* Directeur og ftongeltg ^%mi^tx Harsdorff^ 
font oar ttlftebe t ooenntelbte ^orfamltng/ ^ar berettet mtg/ at 
ber otibe flee nogen' goranbrtng t Societetet SSarelfer paa ^a^ 
Uitt, og ai ber otibe 0(ere Setltg^eb ber ai rnmmt bet banfle 
@el{labd @aniltng/ font nu It'gger paa Charlottenborg« ^aa 
beletligcre ®teb funbe benne ©antling tife tommen enb i ti 3ict^ 
retfe noer t^eb Societetets ^orfamltngéfa^I* ^aa Charlottenborg 
berimob oilbe btSfe @ager flebfe ocere fra ^aanben/ og om 3or# 
fl^tntng I anbre Itgefaa nbeleittge SScerelfer fleebC/ oar np ®(abe 
at befragte« Z^t CanjeOieraab Hoyer ^ax ^aah om, at beont# 
melbte SSærelfer, fom flebe til $anS eortge Logis, 1)am fom et 
Contor {lal bitoe anott^e. IbtxU SSelbaaren^eb oti felo tnbfee/ 
at jeg mebbeler benne 93eretntug alene af Dm^pggdtg^eb for 
rare ©agere Conservation , og otl berfor gunfitg optage famme* 
3eg forblioer meb jlorjle ^etagtelfe, J)ere« SSelbaaren^ebé 

^engtoenfle og ttenftflplbigfte Ztener 

Jrføben^at)n ben 27 SRoi 1772, SchUgeL 

3eg ^ar ben 9@re ai tilfote et n^Itg af mig forfattet 
Programma. 

29. 
91. ®. eatftené ti( SufHtdraat) ^ttuenfe. 

1772. 

Nous sommes fort sensibles, mon Fréro ét moi, å Votre 
boD souvenir, doot Vous venez de oous assurer dans une 3S6 ronfft SBtfOC fro b(t IBb( Xarl). Leitre k Mr. de Sclwmacher, & notis n'aurons garde de mi 
jamaia en oulili ka kmoignagcs if^stime, que nous a' 
re^iis <le Vous, Si lo service i-ssentiel, que Vous Pious aver 
rcndu <tans unc occasion fort crilique. Puksiez Vous, .Mon- 
sirgr, recontrcr bieritot une forlunc solide, qui Vous fasse 
oublicr OU regardrr avec indilTcrGnce un cclat passager^, Irop 
envié Si trop daiigereux puur moriter d't^tro lon^C^nips & 
profondemoiit rcgretli^'! Nous on apprendrons la nouvolle avec 
un vrai plaisir, A je suis en mon particiiHer sincL^rem^it A 
ronstammcnt Ae. 

Ciiticntiague w 19 Juin 1772. A. G. Car»teiUi 1773. .^cEc 3«ferctni'ngra eftn »cblagte Jorilag finter jeg (jrunb^ 
Oiirruiittrfiigrubc: foa at jVfl Iroet, Soteflillinacn ci'I fiubc S?ifaft. 

Drttt adtcttt filCe )e>} crinCre, at niti; fpned, at (en ub' 
filte Pncniie sx ud flor, nnor Sorfattcrne titti'ae npte ten trcti'c 
Slftcii, ligcfcni j>3 o^ ftija'" f"/ at So'tft, fom nu grifier fig 
on til at bclennc tctfl GeiiiiT, fitbe tabe S^flen, forbi bet fonib 
bic(le, lrt>ab fantan 3)!aub (unne i>ente af ben Songel. Casse. 
3e9 occrinbtr brtfor til 9)fin So.« pg be ^cncr aJIrtbirecfeu* 
rers 3n^fifl' 08 UnberfpjiElfc, om btt itfe »ar tebfl at faflfctU 
1) ben trebie Slftcn. 2) ai loue gorfotlerne til bc minCre ©tij!* 
f(i, ^cob loci't er af SpcclafdfCassen. 3) at crflirre paa ^on« 
grttfl SJegne, at ^. Majpslet ogfoa l^i^e eeb en ©aoe fra Sin 
Casse bcltrnfe biSfe bifalbtc ©tpffcr. Dcrpna funnc man inb* 
rvttc ©ai'cn cfttr ©tijffct, tg efter Mftenena 3n6tf9t 

See, !lim ^r. CoiifcrffilsraaJ, Ijuac ji-g titnter, og maae 


•) Som ^iJKhltm nf Æ6eJ(tr;Cir(Cti*ntn, cUtt (gtntlii af tin b. 6. *)Sn( 
1772 nftfaKt Oommielion liC ^c fonnd. (^Jn[Tr, fronfft O^ italidiil'O 

-()!ili>rtt 04 eEdiiltit* II. S. i'-i. rii|- i>d om Qlt.tilianbcn fot bctrt 
»rcD i earbdveviti S. I'Jl— tiM). tbanftt IBreoe fro bet IBte Vor^ 897 

tctnU. %xa et ^oit @teb er og ben SJteenmø pttret/ om man 
iRe lunne (ruge benne Sommer I) til at (ringe gobe Stoffet 
eper ncerccerenbe S^rflag tilmt. 2) W at inbrette fmuffe og 
for et 2)anfl ^of »cerbtge Operetter meb Itgefaabanne fmaae 
Comedier af een Aet, fom funne et ^ax ®ange om Ugen o))^ 
^red/ tfalb man t>t(Ie/ )>aa ^of^Theatret. 3) til at famle fmuffe 
©temmer og ooe bcm, og til ot forfpne (tg meb flere flEiffebe 
Acteurs og Actricer, og gtore en ^nbretning for at ooe bem* 

Sltler^etflcerebe 93en ! SScer faa gob at ooerlegge bette^ og at 
forefhUe bette for Direclionen. 3eg troer gonbfle Oijl, at noget 
faabant maae flee. T>a maaflee mon nnbgtf alt fremmebt Spec- 
takel, og funne anoenbe ^aa oore egne %clt be 8000 rbr„ man 
no! oiKe til bidfe gorljfkelfer fftenfe* 3«g ^^ 

lotus Tuus 
©• 22 3fpr. lT7a O. Guldberg. 

31. 

5tv»eprint)é ^vebetit til ©atfletid*). 

(fiQhimtifttm\\t, meb ^ulbberøé .^aanb). 

1773. 

SWitt fiiere Conferentsraad. 3^g fenber !Dem en Tragedie, 
fom en Sone fra ?anbct ^ar forfattet og meb egen ^aanb flfreoet 
©icrne feer jeg, at ben funbe Mioe opfort j men jeg frygter, at 
ben ^ar oo^fentitge geil/ og berfor oi( bebe Dem, fom bebfte 
Dommer, at Icefe ben, og fiben at firioe SKig SJereé Zanler 
berooer. 3eg er meb fanb Slgtelfe 2)ere« meget beoaagne 

©btifJtanéborg b. il. 3un. 1773. (unbrrtegnet) Friderich 

U^{?r. ^il (Cmfcrcntdroab Carftenø. ♦) ^an inbfenbte b. 3bic ©epf. 1773 til 2froeprinbfcn (in »©ctffnfnfng« 
om ben t S3riOtt om^anblebe Slra^ebte Q^mit iDVcIbem paa aitxans 
brinjTe SSerd, tiUidcmeb et fulbøaenbigt 3nbbo(b af ©toffet. Garflené 
bitiicfter Vrinbfend Sormobnina; ot bet {let tt(c bttir ttt Cpforelfe* Zaiifli iStnt fra Ut I8bt Kat^. 32. 
iO. ©ultbetø til ®atØend. 

1774. 

Cl}ngtigc Sen! S^r at Dcre eitf )>aa, at Polenlza*^ fanb 
faoe ©oar pao fin Mnfegnitiij, ^ar jejj eftnr naabtgflc Scfaltng 
mi|l &ain til Vtm, og ta Srcnel dl Dircctionen maaflee iffe 
licfefl uten i fammefl ©om(m9. faa ot Skaret ifte jtal tn^ugU, 
tr }C)) befalt at tegne ^er en Copfe of fainme: 

3 SBlge af dUe be gobc Qtrunbc, font Directiooen ^ar oii' 

bragt, ^or ^anå Maj. Songen oDern. beftuttct, at Pountztu 

battet iffe fanb ontagefl, ^uilfet Dircctionen Bide betpbeSo* 

bertn, ligefom ^. Maj. ellera Di'I Pifc 3Iaabe for \am i on* 

brc a:Llfirlec, (iiJCTtit DirL-clionen 'maae efter fit gobf Oms 

bemme, nanr Gassen bet fan toale, giore Sorffag. 

©« ^cr, fiicre aSen, ^»ob ten ^eie(le ffiillie er. ^e »lEIe im 

ftjc (lam fammt. Ue »il uiibe mig en ©nmtak, og jeg snfftt 

at tale Hein. Sirr faa gob, paa 'Kanbag aften, omtrænbt 

R[. 7J, at fenbe et SJub tit mig: maaftee er jeg ba (liemme: 

(der (nbnii rettere og »itffcre t ^Borgen Siflen, om Ee lanb, 

lom ba til mig Sloffen 9. Uubffplb biefe Omflanbig^eCer. Tft 

ficnber bem, og moafTec ijnfea Se enbcg opcr ben, fom moae 

trange til Txm, ben, fom er Xlcree 

eijriltianibocfl, 6. Ubt 2!Ia( IT74. O. Gvldt JO. @ulbbttQ til ®arØen«. 

1774. 
aderteiRærebe ffiere SSen, 

!^arti flongeligc ^eilieb, fom befolcr mi'g noabigfl at ^ctft 
m, laber mig tiKigc fige, at ber tngen Slarfag oar, ^ucrfor 
©tljtfcrnc til $)eiliten iffe bicoe af ^eiflf jmnie bcflemte. iBallet 
fmme ganbflc oocrlabeS til Directionen, fioen oHe Stpffcrne tn i 

Hit 1 •} <Sa ilJliinl? San^tr, In 1773 oJr blroco onlafl« til Songcnift«, 
fOL' at iiant rt banfT ©on^er = ^i'rtonalt- (QolKn. I. r, 6, Vii. 
•i\», ti. Cm jan« ©attct S. -ii-'O ^nft 8reoe fra bet I8bt Vov^ 3S9 

øote Og feeé Qtente* ^twcit 4bed Sagt (etager attfb/ og maatte 
tiof fptSeé. Stft ODer Stft ^ar {lort Sifalb; men otffe matt 
wt uh bcime 8n(tg^eb tage bet ttye Styffe, oar bet maajlee 
an^ætibtgete* 9laottet gtor ttttet: enbog bet forfie 9laoit flaaet 
^ iebfl att. ^ttb^olbet er bet/ fom maat ftge^ om ttogeit $eti« 
iybdfe (attb (aoe @teb. Drrectionen ^ar ba tttt fttlb Uttberret^ 
ttmg/ fltottbt SRcettb/ fom mtn Sett/ t(fe be^ooebe beit. 

fDtett 93ebfle Seit! ^otlfett prologiie! bett er Icefl meb beit 
^rfle gornoielfe *). 4)oor latib bog min Sen glcebe fig oeb at 
lefbrbre og frembringe faabanne ©tuffer! 

3eg er bet/ jeg alttb maat ocere^ 2>ereé 
T>. 11 Det. 1774. O. GuUberg. 

34. 
Jg^telmfiiettte tt( Sdcobi 

1775. 

^oteble og Settprbige, ^otfterebe ^r. Snfh'téraab/ 
3eg tcntfer nu/ at !Dere^ S^etbprbtg^eb fanb tabe Sreoene 
aogaae tt( bem fom tnottereé tU Membra, oa ber nn et fan oære 
quæstion om Sapt Gerners Piece; elle entre en lice auec 
les autres. (Efter aotale funbebreoet ttl en^oer tnbrctteé faa^ 
lebed/ at Diploma flal oorbe en^oer tilfltRet/ naarftongen faaev 
gtoet @elflabet ttlftenbe ^oem ber f!al ocere Præsidc^nt, etter 
^oorlebe^ bermeb flal for^olbed. !Z). SSelbprbtg^eb otibe ba og 
tmeffem gtore Srtnbring om 93(erelfer tt( Societetet; t^t faa^ 
loenge ot ere ^nnéotlbe/ fanb tngen ©amitnger foretaget* $oem 
fittlbe troet/ og ^oor fan Sftettt'beti begnbe/ at af alt bet ben 
nlptfeltgeConfusions-iDtagerei) fnlbfaflebe/ ^ar tntet ^nbet florre 
i^anflcltg^eb at fette t forrige ®tanb/ enb bette ndle Societet, 
nagtet ber et forlanged en ©fiKing af Kongen/ og uagtet at *) Sor<nobrnt(ig menrd ifvaI6e: *Grrer{< og Sbetfbi« Gtrtb. Qn^vo* 
(Oflue i 3(n(tbntno of ^. Jt. ^. 2Crorprinbfrn< Jt^rnKrUng. 1774.« 

') 3- 9> ®trurnfee. On ben af .^ielmlitrcnr ber tilfiAtebe CFabinetØ« 
orbce til S3tbenfPaberne<s®el(rab/ fom b(et> ubfarbtget unber ^trurnfeé 
^{rgteiinø (4be 3an. 1771) 09 om bnt< 8fø(der, f. Sibeii|P. ^etfT« 
^iftoric i bec< Ifte Ttarbunbrebe, 6. 1 45-— 48 o.pg« 330 •HmVt fStnt fra btt \8bi Vur^ \ marib t een Session 61«? etnig om Jntrftnfngen efter mit mg« 
Dpfflp, fom og MeO afffonjcn firår aiJiirotcrct ; 09 entnu ^orre 
»ilte ISftn-Iommevne« fcruntring &li»e, om bc faae iiitrvffct i 
.^iflorifn of Societetet tennc ©anblicb (uten ^viiren al fyi» 
florie MiDCt Falid, og foroirrcr ificbcnfor ot oiplijfO at te lo SHion* 
i SRoatct, fom i ^cnfcentc til tereS Scrbcm, Taient« og ©rfo« 
rcn^cC ncftcn tuiiEe utgiere et iBitciifULibd Socieli?t, cq i ^rilh 
ti't tnnflc 03 norffc l'ubliciini ocntrte at fiiibc to ©t^Het for 
siCcnfTabcr, jiifl oarc te, ter lagfcc ^inbringer i ccien, ten cene 
af tat Ca]jrioe, ten antrn af I'fageli.j^eb. Min gobe Sien w'lbr 
erintrc fig, ot biofe ?.nier tililrioe^ .O""«' '' f^m ecu ber ^erer 
til ^offet, men til Sitciiffnbd Societclet, og fra een ber paa 
Soelund'^), fom ijnn ct3oar, leoer fom i llfl^ltigbcbS <2tanbj 
bet ti oilbe f«j!e fin Tugurioliim bort meb Jretenutorijfl Stots 
Ijeb cg ©fion^eb; langt fra Residonecns legne og ^pHcrc« 
urtene aanbc, be uloe i faareffieber, og ofte be masqiierede 
^erfo^ncr, fom te S;itrttt ^ojfoll crc omgione meb, og ^uor le 
^L'rer ftelten et faiibt orb, uben naar ^reflen lefcr Hiiangdium 
op fpr tcm om Senbagcn. 

^flQ Oiicbag aften reifcr fcg. Bil QJub, meb min Fierefie 
a)?age (icrfra (il Siorager Oaarb. 3 gtefcagS fireo ^un mig 
tianbt ontet til; Si la cour no gate pas G.AJ."'), j'y trouve 
ijiie jirande £ bunne resource jjottr le paiiiire pais, ^im 
flutter bet faaletcs: venes sonder A posseder iin coour qiiu 
TOLis aués forme, A que vons trouveri^'S <ligiie ilc vons Si de 
*oa soins. — $ao ben Øot^cb at formetbe »oreS tiiwe ISt 
M. Gulilberg min fliltigfle ^ilfett. ®'ub ceeb, cm ieg fecrEem 
mecre, t^i min ^eltreb er (jeel fFretelig. @t foagl Strefl, en 
Bfluilclig Respiration og en jeonlig Sfimmel erintrcr mig bag« 
lig om at familiarisere mig meb min ftbfle Sime. Sab ci bt* 
ttewte, at tDIaalet og piemarlet af oQe uore Btudeiinger ter 
mcere l)e(laae i bm Ivffnlig^i'b, ti ot frpgtc for Doben, enb i at 
finbc mibler ub til at conseriiere Pioet. — *Ku i'eg fitioer bette, 
fi! ieg mine 5Prepe meb ©flor« ^ojlen. lo Søber, (irer i fit 

1) .re<pringi«bi» ecb Srraiibocifn i xn Jtro og tt finUfift, fom "u 

Uiici @eliin&". S. ariag VI. |.. U, 
•) Olulbbcre oa ^atcbi. IDonfPe Sreoe fra M IBtt Varfi. 83 1 

Stift, og retfTafne nicpnb, flfntjcr Hanbt anbet: aB loetben er { 

fbrjle gorunbring orer, ^»or en 5Kanb, font Poulson^ bnr er 

noffotti bfficnbt af bet txcrpe ^icrte, bcr fan ligge i en SWanb, 

og ^t>té militaire Ztenepe ^ar et rerret en ?toe Zoiat rærb, 

fan bitoe Gen. Major, en Trampe^ fom er en of be flerpe Zz>U 

pen i Sptlonb, Rammer^crre/ en Lyttickou^ fom albrtg ^ar ^afft 

goben i nogen ftongeltg Zienefle, forjl paa eengang at Mfoc 

Conference-Raad (fom for ^ar ocrret en respectabel, men ie^ 

gvnber nu at Wtoe en meprisable S^aracter) og nu jiben 9am^ 

nter^erre. ^oab opmuntring er bet for folf, fom tiener flongeu/ 

og f etter bereé eget tit i tieneren, naar J^ott uben iD^b og merite 

Ian naae bet famme? — $oab figer G. fertil? ©fal enbelig 

en ^aanbfulb ^enge gaae for Sienefle og fortienefle, faa lab 

bem i bet minbfle (etale bereé vanitet. @e^eimeraab Lewetzau^ 

biffeiS (?) gober, maMt gioe 10,000 Slbt. for at Mioe »ammers 

^erre/ og ^anb oar ba en gammel ftammertunfer^ Kammerherre 

Beetz ligelebe^; ^oor b^re maattt ti Lewetzau betale Eleph. 

JDrbenen, Leen fin Konference 91. Titul, ei at nceone flere. — 

©aalebcé raisoneere oore 39^^r> ^eg troer at De ^ar ret, og 

ieg troer, at oor gobe oen Guldberg mecner bet famme; 

men §anb fanb ei giore eder ^inbre alt ^oab ^anb gierne oilbe. 

papiret fheffer netop til at forfifre min gobe oen om, at ingeu 

af et oprfgtigere ^lerte enb jeg er 

2)ere6 forbunbne 9Sen og Siener 
©øelunb b. lire 3uiii 1775. Hielmstieme. 

35. 
JO. ®ulbhctQ til SfficlmfHetne% 

1776. 

^oi'3Se(baarne, 2(f(er^oi|lcErebe ^r. Conferentsraad^ 
2lt a3orc6 (iere Sibenflaber^ ©elflab oil, oeb Ubgioelfe af 
et Danfl Lcxicon, ber faa længe ^ar ooeret onffet og faa ofte 
arbeibet paa, ^eøige bete S^afncmmelig^eb ti( Kongen og bet^ ♦) 3fr. 5iibcn|f aberne« ^SelfP. ^ijlorie 0. 98. 9J). om ©ulbberg« 
Sntflpbclfe paa Drbbogcnd ^(an m. m. ®. UK). 33S Doiifft SBrtDf fra 6tt IStt Sart. Ijengioen^eb til ?anb(t, untrct jeg itte paa; tji af ^»tm 
Bentefl merre ^eer og flogere ufcfrrt? 

JRpgtct dcrpm, ot en faa ongtnem ©ag vat i <Si«rt, 
glisCft ^and Majeslet Kongen. SDer^eif^amme (»ar befait mig 
ot jige ©clffabttS »(cttigfle Président, at en Drbtcg i fanbetS 
@prog af faa oplpjle élxni oifle ^ue !Rct til Mer^oiflfatnme« 
ffiifolt; men Crfcbogcn maatte ixcre t Sontcttf eget Sl^rog, og 
6;ise Ii'gc lier fer Jocrbc og Ulcertc: be Sntfebte cre te, fem 
of et faabant SBærf ^ojlct trtfte gorbed: gremraebe blabc tun 
beri; 3Jore Sgnc bruge bet: ti(fc (anb i bel freiej^c rcfe bet i 
beretf Iceibe Sfterretninger i i>ore l^gne tvertimtib fege beri en 
9!aabgiDer, cg finbe (ig bcrucb SJcicn banet til at ubtnjlfe fig 
beflenit cg aicb a3io^et. Dercocr feer ^anfi Majestet mcb ia: 
berlig ®e^ag, at benne Danfle Orbbog blioer affene i bel Kere 
Eanffe ©prog, ^oab ftongen befaler, er ^anfl Rongl. ^oi^cbt 
aSiQie. SBcETfet fijnctf {iBifamme fer ISanfle at \)avt ferfle og 
egentlige ^eflemniclfe , og berfci beel at burbe OÆie i Vantet« 
©prog. Orbsgorflaringcr owr alle forcfommenbe begreb viUt 
»«re OBcrflebige, 3iore golelfer, pore goniemmelfet ere nepp' 
tilfrebfl mcb be bebjle. Si lunbe nel ba i faatant 3Ja;rt ttn*» 
ocere bem, og i bet ©feb tun meb Slette ocnte, ter at fee affr 
be forf!ielIige DialeL-ler, CrbcneS Themata og faabanne Defini- 
tioner, fom SWcbintcn^eb ilU Itcrct o«. 

iWi-b gorneiclfe vil bet ftongcligc {icrfTab ^ielpe lir et fot 

gcebrenelanbel faa cerefulbt Sterf, og altib flal jeg i bctte, fom 

i anbct, bcBibnc ben aDerfulbtontneile ^ciagtelfe, (ujormeb jeg a 

Derefl ^ci;aJclbaarente6a jtmijgfie Zicner 

e^riltinneboi-j b. 2S Srpt. 177<1. O. Gui ^p^t SItot&e til $. ®. <Bnettotff. 

1777. m « J 
>UMflfl De troet mig tog til, mm (iærc unge SJcn, at jeg erfini« 
bre ^oab jeg flylber !Ceni! ja fanteKg jeg erFienber tet, og fligt 
er ligefaa fanbt, foai bet at jeg ^ax bem ficv — meget fier. 
lat for SrofaptebcB, mtb ^ciKen De tager fig af uor Saicl — jDdti^e fBxvH fra bet I8be Tiat^. 333 

itQ Dtl alttb flge s>or Sari; t^t fanbeltB bet flat for ftoer Z)eel 
tære !Dere^ arbetbe/ naar ^an engang npber SSren font ben 
unge bued'ge 3)7anb^ og jeg ba npber benne (ofleltge ®Icebe. 
9ltt/ (terefte Sen! jeg ^aaber at Drengen oeb fin ScerotQtg^eb 
fornoier !J)em, og at ©e flebfe er tilfreb^ meb ^am. ®tb bet 
f aa o<ere ! men font jeg fagbe/ og tor ^aaht M, tfyi bet oar aU 
tib et gobt ^terte, ^oilfet ^an otifle. — Si leoe Jer affe oel, og 
l»t alle ere Dereé rebeltge Senner. 9Ron be funne ^olbe nb 
^t forbrioe nogen tub nteb oé i ©ommer? Sab -fee, ^oorbatt 
bet Ian Mioe! forfoge bet, otfle ©e bog — ©e ^aoe looet bet/ 
Som, Sen, og fee, ^oor ©^ben og et uflplbtgt Seonet, et Seo# 
net frie for baarU'ge onfler, gtor o^ IjffeKge — ftom, og oonr 
meb Manbt oore, og lab od, lab mig npbe ben herlige forbeel^ 
^oor Itbet bet enb fan ocere, at ^aoe gaonet øttn ttere, unge, 
^aabefttlbe Sen ! 3eg tcenf er i bette |Z)tebIi( ret meb folelfe )^aa 
©em — jeg beregner ©ered goebe egenjlaber, glæber mig ooer 
©ered muntre, frafttge Sttmmt, ooer bet aabne ^terte, ooer ben 
(eble SSrel^flf ber boer ©em i ©teten* Sen ! jeg omfaoner ©em, 
fom oare be mtg en ©on^ faa troefafl^ faa (lerlig. O! ©e 
maae oorbe fulbt Iplfelig — gaae mob 8Sre — men for aibt 
^enge faft oeb ©pb, og oeb ben ^Mc, ja ben floltefle $(Sre, at 
l^aoe ^a^t SRoeb, faa man ^ar torbet oooe alt for troeltgen at 
ttene ben bebfle blanbt alle fjerrer — bet er oor ©nb — ^an 
»elftgne ©em — og ^oor oil ^an bet iffe! — goebe ©neeborf! 
!Ktn Sene Son — ©neeborf!! ben fojlelige, ben bejle Ooin^ 
beé Son — gaf tige, lige mob ben fanbe 8Sre! — ocer p<erl 
mob be anfalb/ be lefler, be ©trener, ^oilfe funbe ooerocelbe 
Itr9m)>lmgen, eller ^otKfe bog fun lonne Spbig^eb meb ©fam og 
meb ^celbd forlti'd. 3a, jeg fjolber bem i mi'ne Srme; jeg oi( 
»i(te, at intet f!al forjlprre ©ereé fanbe Ipffalig^eb, intet leebe 
©em fra bet 5KaaI, ©e meb ben ©iel, ben Rraft, bet ^ierte 
©e^aoe, funne naae. — ^In,- bet occre nof benne gang; og ber* 
meb ^aoe be ^aanben min, et^oert orb, jeg fagbe, bet fom mtg 
fra ©lelené inberjie. * 

^iU aUt be, oer ff totte om at oære mig t tanfe, men m 
gen anbre. ©en goebe, goebe (Sgebe; ben miloe ftoene 
®ttb gao ^am — meb ®I(ebe timfer jeg ifaa bidfe, og I 331 Eanfff SrtU( fra bel i^U Kort- 

meh rebelig iat fer bcrcé SBciiflat', bcr er fan rccnt, fom mit et 
herligt. 6lampc cv aitc gorttS llcnffab »urb — tut ftge Vt 
fiami pg ot ban jo femmer ^eviib til ti — jrg cil at ateai 
Wxiit flfll liolte eto — Dpm nu, om iej ril ^awXxxeé Scfta 
opftjltt. ajitlctrpmfasneniiii SUjtubamfeii paa raine Segne — 
ja ^an er min, og ffal oarc min, fna Unge jeg Doiitrcr (»er om 
blanbt betle tunge ©teo, — 9taar I^e maaflec fftioer mtg til, 
bo Cffrio) »oget om forfcttcriie i CitlEratiir Sdflatef, cg ^-DOi 
bcr ffrer. ajifte Bc (ovfiRre ttcr i [anime em min fonte 
ogtelfc. 

Seg et meb bet pptiatiQfle ^icrtc gon[Ie EcreS 

aobwrrøoorft ofb Stingflib Ij, l"6t fflai 1777, 
UCfTr. £il jt. j'ituKnani »nttbfil. 

37. 
3:99« SRot^e til Crarf!eitd. 

1780. 

(ai i et par Soge sttret angreben of en C^vergangS @9( 
er neflen ^elbrcbct, men ter ef gaae ub i 2)ag — nltfoa 1 
^nn ep nybc got af I>ereS Ex, SBclfitlie — fibber ba i Sen« 
fom^ebfl Stunbcn, og ^at fin grpt »eb at tente 3)Jonbeu, bet 
bilbe ^aot ^am til ^ibbags @ieft. 

O ten (eg moatte rn:re, noat jeg, ber ben Mob af 9tar 
tgiennera fienble benne mit gitbrelanbS SSblc, itfc fcldigcn frp* 
ititi oeb itonfen om ^onS af I'v^'flSrt« fammcnooiDcbc Særb ! 
3Hen min ©lel er i bet Stjitfe reen og cebel. Cg meb foobaii 
©iclfi ©temning tefaler (eg aiianbcn ®ub 5l!fater i aSoft til 
Sjeljignclfe, faa bet Ton fienbe^, ot jiclbcn X^^b foner ^trlig £i'>n. 
Gditrtag. 

38. 

X. 9{otf)e tt( e<trflriid. 

17&1. 
snig er falben en tonfc i?aa <SieIt'n, og ben er foaban at 
i>fl tor froe, ©ere« Sre. »il bicfalbc ben: ajjig fpne« ©eijlabrt jDanfPr SSrcoe fra Ut ISbt Kart* ^35 

for be {Kønne 9S(b» funbe ^a))e Syfl af ai {!offe en Itben @fue« 
Isenge otjer »or Soalb — betSelflab ^ax fronct ^am, jeg troer 
oftere enb eengang: bet @el{!ab bor afftge X)ommen ooer ^am 
— fortiener ^on ^ceberd 35om, ba bor ^an ^aoe ben. 

iBeb X)ered £x. bor @agen {!ee. X)e oare ^am faa cebcl^ 
mobtgen (ult t ^ané Itbelfeé Dage: 9iu figner ^au X)cni berfcre. 
3a ^crlig 5on ffal oorbe ©em for bet nteget SSble og bet from* 
meU'gen ^anblebe^ ber Ipfebe frem t alb Dered Slbfcerb« SScr 
®ttb/ SU^errcn oelftgne bem mangfoIbeU'gen! 

Rothe. 

iTen 21te iOlai 1781. 

39. 
31. ®. CTdrflend til O. J&. ®ulbhet^. 

1781. 

X)a jeg oeb mm ^temfomfl t ®aar SIfteé forefanbt ben 
kongelige Drbre^ 3oben Samuel Marcus junior t ^amborg an^ 
gaaenbe^ oar bet for ft(be meb ben afgaaenbe "^ofl at expebere 
ben foreflreone fflefolmg til Dberprcefibenten i Slltona; men meb 
forfltommenbe Sooerbagépoft flal bet ufetlbarltgen flee. 

gorfatntngen t ^enfeenbe ttl ben 9lItonat{Ie JDberrabinerd 
SRpnbigf^eb er ettere forteltg benne« i>an ^ax tre Synagoger og 
fDIentg^eber nnber ftg^ ben 3l(tonatfIe/ ^amborgfle og SEBanbed* 
beff!e* X)eéuben er ^an og ^and £tlfororbnebe Cet ^ar anbre 
Stabbtnere og 3»berneé SSlbjie i aitona) efter bereé ^rioilegier 
befoiebe til at ftenbe t atte 3^bt{!e £eremontaI^@ager/ faa og 
io causis ludæorum contra ludæos civilibus, (tge ttl bet 
I tb et 93e(t/ bet er ooeralt t begge ^ertngbommene^ f^oor 3o^ 
ber af ^oit^bfl (iffe <>ortugiftf!) ^erfomjl op^olbe ftg. ®tne og 
Iilfororbnebed 2)omme eyfeqocrcr ^an oeb ben faafalbte mtnbre 
S3anb Ooberne^ fceboanitge Syecutionés»9Kaabe) og, naar ben 
tffe agteé, requtrerer ^an ©tebetd J52)orig^eb, ^amborg nnbtagen, 
^ocr Sanben er ben enefie modus excquendi. iSeb betme paa 
ttbtryffeltge ^rtoilegtcr og beftenbte SSebtcegter gmnbebe 3nbret^ 
ning ^ar man ^tbttt labet 3oceme i 3Utona roltgen bitoe (foo^ 338 Danffe SBveoe fia bet ISbt Tiarf}, Ofl 2Gre of nt (linbre ben teb at tate D&er . Presidcnten pj 
Cancelliet foflfeHf, om ben maae tnigcfl; f^i ba Miocr ben nof 
olbrig trugt. ©ec ^cr ait Ijuab I). Ekc. oti »ife. Dm ©C; 
nu cnb t"' preD«, er jeg bog »lo i^iaa, at iDiecningen Mteer 
ben famnie. SBUv bog attib ccb al {If!e og yiibe 
Derefi 
grtbcnsb. b. 15 Det. 1781. O. tldesh-Gutdberg, 41. 

fi. (Sulbbrrn til eatftend. 

17S3. 


Deres Excellence »il »ij^ ^olbc ^anfl fl. $. Ht gobCj 
JRettenS ^urlfgc ©e^anbling ligger ^aui fatbelee faa ^intt: tf 
eeeb begge, ^opt Pigligt tct erj og ot bet tjpperligc Siijbfle Can-. 
cellie betfer gier fyvai bet fanb, er et at tuiole faa. ] 

©agcn om Liibeck ftnl jeg mcb ptcrjlc Opmffrffoni^cb Ictft/: 
cg »ijl, cm jeg pnbnr bet ncbigt, 6rii^ebcn Sn'^cb, fom5>.E»c.. 
^ar tiDabt mig, nt tegiere en iSanitnlc. 'Ken lirab gior mani 
meb Bor ^aaflanb paa Hamliorg? 2)cn ftal jo cicre iinob btii' 
deliaitive Tractat; eg ^sor ^ar jeg entt nt froe bet, ba miw 
Sien nf faabati 3nbfigt Ijnr forfifret bet mobfatte; i bet minbfte 
troer jeg faalcbed. Glfl alti'b SJere« oprigtige 

Bfir.CiliianÉtorij) b. gj 3aii. J783. O. Utiegli Gvldbefj. 

42. 
ea&inetdjfrieerfe frei ©bfiflia« VU til Sdtflette. 

1783. \ 

Dfl 95i fienbe, og alti"b ^nec agtet 25in 3nb(igt og eprig« 

h'ge cg nicfiere aiencflc: ^Aa eiHe Si ^ore Sine gobc S^anfcr^ 

Jtiere ®e()cimeraab og Direcleur, o»cr fslgenbe ^ofter: 

1) Jilfommer bet Da iffe, ^oer (Sang nt ubniEone Domprcw 

Pen til bet ^amliorger*J)em;@opitul? Og ^"oipac grunbtt 

bnine Siet fig? jDanfTe IBrroe fro bet 18bc Zaxi. 830 

2) flanb SSt ilfe bcrtfl tcfliffe ^»flfen ceret og onfeelig SWanb^ 
SSi t)tl? ©aaoel af ftongertgernc, fom ^ertugborømcne? 

3) Sr DomproDjlcn fortunben til Residence? 

4) 2)a Domprot)jlen^ Revonuer txætUé af tJt'ffe ^ufe ofl 9Saa^ 
nmgcr i ^amtorg, jiaacr bet iHe ba til ^am, imob at ^an 
^olter bent ))eb Itge^ at bortlete bent ttl ^loem og ^oab ^oit 
ml? Sffer er beri nogen Snbjlrcenfning ? 

5) JDg enbeltg (\faa bet S)u^ )>aa ^oté Zané^eb St fnlbfom^ 
men forlaber D^, fanb inbfee oor ^enftgt) funne bet ba 
tife flaae ttl JDd at ubnceone SSoreé gorfle Gencral-^oft^ 
Directeur, faalcenge ^an i faaban Ziene^e forMtoer, til 
jCont^^roofl, og brage btffc fflpgninger og Saaninger til 
Soreé ?5oP^aSccfen t damborg: en ©ag, ^j>té Sigttg^^ 
!S)tt inbfeer faa meget beé fulbfomnere, fom bet Mioer 8[ar 
for Slår focercre t ^amborg at finbe et beqoemt ^op^uué 
meb foraobne Setlig^eber/ og S3t )faa faaban SRaabe fnnbe 
fette fJofts^SSojfenet i en angenem ©tffer^eb; et at tole om, 
at St og beroeb funne gtorc en artig SSefparelfe? 

St begribe letteligen, at gremgangé^SRaaben bnrbe ocere faa: 
at Si oeb forfie Vacancc ubnceoner SSore5 gorfle General-fJofU 
Directeur til 2)om)>rooft; og at benne ^expaa bortleier alt tfl 
Sore^ damborg ^fJojl«5Kcper; og at bette faafebe6 oeb ^oer 
Vacance forn^e^* 

3St fee nu aOernaabtgft 1>in 93etccn!ning t SWobe, Dibcnbe, 
at Si fra Dig faaer al foraoben Oplpéiiing, og at Du oil oibe, 
at fjolbe benne ^ele ©ag jfiult. Dog enbnn erinbre Si D^, at 
bet hiniie til Soreé JØiemeeb ocere got, om Si nu flray fmrae 
gioe ^aa bemelbte Dom)>roo{lie Exspectance til Sore^ %9X^t 
General-^ofl^Directeurj t^i faa funne Si og- i al ©tilj^b giore 
Diffe forelobenbe goran|laltning(er). Dgfaa ^erom oente Si 3Ht 
@oar. 
grcbenéborø b. 27bc 2fu9u|l 1783. 

(unbertegnet) 

Christian Rex* O. Hdegh Guldberg. 

tttl Vorcf 6c|)rimcraab pirccUur Carftcn«. 

«2* S38 SDanpPe fBxm fra bet 18be Vac^ 

øg !6re af at ^tnbre ben s>eb at labe 06er « PresidenteD og 
Cancelliet. faflfette/ om ben maae brugeé; t^i ba Mtoer ben not 
albrig (rngt. @ee ^er alt ^oab £)• Exe. otl ot>e* Om Z)c 
nu enb ^ar ffreoet^ er jeg bog ot^ paa, at SReemngen bltoer 
ben famme* 93I(0 bog altib oeb at elf!e og ynbe 

Dered 
grcbcn«t>. b. 16 Ocr* 1781. O. Bdegh-GuUberg. 

9 

41. 

iO. ®nlbhet^ til ^atflen^. 

1783. 

!Dereé Excellence oiTt otjl ^olbe ^an« S. $. td gobe, at 
SRettené ^urttgc Sc^anbling ligger $am fcerbele« )^aa ^lerte; ot 
s^eeb begge^ ^oor otgttgt bet er y og ^t bet 9)>perltge S:i;bfle Caa- 
cellie berfor gtor ^oab bet fanb/ er et at toiole ))aa* 

Sagen om Lubeck flfol jeg meb pberfle Opmoerffom^eb Itffe, 
og otft, om jeg ftnber bet nobtgt^ br^ge ben ^ri^eb, fom T>. Exe« 
^ar ttffabt mtg, at begtere en Samtatt. Wim ^'oa'o gtor man 
meb oor fJaaflanb paa Hamborg? 2)en fEal jo ocere tmob ben 
deGoitive Tractat: og ^oor ^ax jeg onbt at troe bet^ ba mm 
Sen af faaban 3nbftgt ^ar forftfret bet mobfattej i. bet mtnb^ 
troer jeg faalebed. Slfl altt'b Dered oprtgttge 

G^r-OfltandbotB) b. 25 San. 1783. O* Udegh Guldberg. 

% 

42. 

6a6meté{7rme(fe fra <S:]&tlf!tdti VII tt( OTatflett«. 

C^D^eb (Sutbbergd ^aanb). 
1783* 

!J)a 9St fienbe, og altib ^aoe agtet 35ttt 3nbflgt og oprig* 
tfge og ntbtiere ittenefle: ©oa otUe St ^ore Dine gobe Santer, 
fttere ©e^etmeraab og Directeur, ooer folgenbe ^Jojier: 
1) tafommer bet JD^ tife, ^oer Oang at ubn<rone Domproo^ 

flen ttH bet {>amborger#2)om^Sa))ttnl? Dg ^oorpaa gnmber 

benne 8tet ftg? jDan^e flret>e fta tet 18be Tiat^. 341 

44. 
iO. ©nibbetg tii &atHeM. 

1783. 

Xaf, iebfle $r. ©e^etmeraab ^ for bet ZtHteg ttl Dereé 
gobe JDpIp^ninoer angaaenbe 9rot>fltet t $am(org: ogfaa benne 
9(nni(et{nmg er oé ^et{hiøbt>enbtdf ItMom bet nu 03 {Tal txere 
let^ at faae fulb Unberretning^ ^t>orIebeé bet ^eri fbr^olber ftg« 

fitert {!al bet txere nttø/ om X)ered Excellence s>eb benne 
SetKtg^eb lunne ^telpe $r. JUielke: ^ané Soger )>tfe mtg mft/ 
at ^an er en bueltg SJtanb. 

SJten nu en anben ®ag^ og ben angaaer ®taben Slesvig^ 
^t>i^ anben 93orgemef)er Petersen f!al flaae t Accord meb en 
ttng Ådvoeat ocb 9{a))n Fuhrsen^ at afflaae ^am {tt Smbebe^ 
|ft>ormcb @tab{!rtoer^2:tenc{len {lal txere f oreenet/ og bet mob 
3 ttl 400 rbl. Slfgtft om Slaret^ og at Petersen {Inlle gaae røb 
t Stegtertngen, og ^am er^olbed omtrenbt en Itge (Summe af 
Itongen. T>cttt {iDfle laber {ig oel nu neppe giore; men ba tU 
@tab{Trtoer (Smbebct^ fom ^ar unber {it Snfoar publique ^engf/ 
^orer uben Ztfii formue, og ttl ^ele fJoflen en otd fat Stber} 
bet og t(fe otKe flæbe/ om benne Fuhrsen bag efter enbmt age- 
rede Advocat: faa troer jieg^ at !Dered Excellence )>el er af 
mtn ZanUf at benne ^ele ®ag falbt bort/ fom oel og beéuben 
fra meer enb een Stant oiKe mobe uooerotnbeltge San{leltg^eber« 
3eg oeeb tTfe/ om CaDcellict ^ar aQerebe Memorial berom; 
men ben inberlige ^oiagtelfe, fom ieg ^ar for Dere^ Excellence, 
^r bttbet mtg at {tge !Dem/ ^oorlebeé man ^er anfeer ®agem 
De Oli oi{l tccnfe for en {lor Deel berom fom jeg/ og ooeralt 
er bet feer got, at Øortg^eben t biéfefflper ere oeber^e^tge golf. 
9tu tffe et £)rb mcere, uben bette alene / at jieg leoer og boer 
meb ben fanbefle og (rrbobtg{le ^engtoen^eb 

Dered Excellences 

9bm9g(le Xtener og of>rigttg(le Sen 

greb. b. 6 iDct. 1783. O. Udegh GuUberg. JDanfft Srnc fro bet I8be Ttatt. 45. 
^atiltnS til G. &ntbbetn. 

17S3. 

$>r. Srnfmtijtaob (^t^ug ^ar ^not ten ©uttieb al fifle Sfj 
ita (SKcflencc ot jci;, fprm,-t€![l en UpaSfclig^cb, iffc ^arfunbel, 
fom jeg pitier, »t'ft mi^ for O«"* flengcl. ^ei'^cb SIrocvrtnbfcn 
9<i fsrfle epur efter ^rrfliitcW Silbagctomfi ti*[ ffl^cn. S8e! et 
jcg nu for faa oibf frif! igicii, at jeg agttr at toge i OTorg« 
jjoa Ssnceltet, og oeb Episiiutica om SIrmene, fem traf SJlctri 
fra -fiooebct, er feg (luppen for ben fierbc Slarelateu i inbcuiT' 
rtnbe Har. 9JIen for Sræfuinben i ©lottijgntiigertic mad jcg 
aHigerel »ogte mig.enbnu. Dog (Tal fcg, faa fnart bet blicn 
mig moeligf, fege aubt'cntS ^6i Bor iianbig(le JlrpeprmM, f« 
unberbonig(l al taHc ^. S. ^, baatc for btt opniuntrenbe ffirf' 
if&ag ^forincb T'e*;) ^ar Iitfl min SBctmifntng, bet ^ambwglle 
Domprop(H angaacnbe, 03 fer tet nije SQmii paa T>ntt for« 
tommcnbe 9Iaobe cg Sorff^g, fom T)c 6ar giuet mig 1 bi«fl 
Dage, oeb at fce mig tiHugt faa (}or en J>cct af @rc» Smi 
bidfind !)alGC ®age, fom ^an nu ogfan ^ar frafagt fig dl l'aA' 
tale til. 

^oab benne mig tiltotntte gcrbeel angaaer, ^ar jeg »el fttn« 
bet Q^Ieige aarfager til, i ben ficStogte SercfJiCfng til ffongen 
at bebe om ben atlernoabigflc JRefotutim, at (JipcbilionesSecre* 
tererne reb (TancEliEt 3ii(l''3rnab SVulIer og 3t"flitSraab ^av 
fen flulbe tage Eect i bemelbte Ijalne Gage 1 (leben for mig. 
Dg jeg er foriiffrct om, at T>mé SrceQence, »eb ncicre at be< 
tragte betfe ailffflbc, fefo m'I (inbc af jeg, efter bet« Se(Iflffen' 
^cb og ^clc Sammen^ffng, i min gorfatning turbc danble fem 
jeg ^ar giort. 3)^n iffe tefl raiiibrc er cii faa ubmicttet 
og urcntet 'JHoabtctcoiiSmng, fom jeg i anbre Dmfiirnbigbeber 
mcb iiltobe (Tulbe liaoe benijttet mig of, mig ooermaafcc byretar, 
•) UScn aofel (n Sdltofltift, vtti at lunte fm btt ll)^|^c S: 

fBJrfnbt lil.abttJttfmal. ^ohfd"; og faoltHS o^laa 1 Kr tflijcnfiei 
ba tiift ¥tt-nom. ith tunnc (itnfvrifi til ben, fom »«»:! tr ff«i>i oty^^J aDanfPe SBrn)f fra Ut 18be Zatf^. 8.4S 

09 felt) ben Seiltg^cb jeg faaer bct»eb, at jxere be fortenflrønte 
gobe og ixa\>c 3^cenb tt( nogen Støtte ^ ogter ][eg for en fanb 
aSelgiernmg* SDeré nbgior ben mig affemaobtgfl tillagte J)eel 
af be 750 SWblr., bet gielber om, ben ©nmma 383 J SWblr* »om 
tin Snflitéraabeme STZuHer og ^an\tn tii at npbe ^t>er ^ahpaxttn 
beraf, faa Meo en^»er Stnbeel lOlJ SWblr.j ^oorimob ^Der J)e^ 
))tttereb fun ftf 183^ Stblr. 9ffaa £)ereiS Sxceaenced behagelige 
Cmbomme og otbere %cxt^iUinQ t>il bet faalebeé beroe, om itlt, 
for at nnbgaae bemte Ud'geltg^b og ber^oiS faae runbe 5tal, 
2>elnrøgen lunbe ffee faalebeé, at ^)>er 2)e)>tttereb ftl 200 Siblr. 
(tt( be 375 ^an aKerebe nyber) og ^oer S)r))ebit(oné ^ @e(releer 
175 »Dir- *) 

SKeb bet forfie laber jeg mtg erfpnbtge om, naar jeg tan 
^(tct faa t^ffeltg at fee Dereé SrceKence« Zil benne @tunb^ 
fom jeg ^i^ tnterltg loenged efter, gtenraier j[eg ^oab jeg ellerø 
Innbe ^aoe at ftge 2)em, enbogfaa mtne Staffigelfe for faa mange 
^rooer }faa 2)ere$ Itgefaa flore fom beflanbtge ®ob$eb og 93en^ 
?ab« 3ngen (an oere og elfle 2)em gotere, enb 

2)ered (SrceØeneed 
trofafle og for))t(gtebe Z4ener 

A. G. Caritem. 

Sihfi. ben in>e 9{oo. 1783. ♦) 3 et ©ret) of )5be9?o». 1783 t« ©arften« fra®utbberd# Xjitxtx 
benne: ir$t>ab ben S3aubtfftnffe Gage an^aazx, faa et bet orbelt totnlt, 
irog fom of sDenw ai T>t t>U unbe be to Expedition8.Secretairer 
irbcn >Dem tfltornEre 2(nbee(/ men 6er er, fierefle S3en/ fnbtruffen en 
irSrrtng. sD?on bar ber totnit, at bet øietbte ben ()eU SBaubiffinffe Gage, 
•oj berfor troebe Jtongcn, at !unne bpbe itn ®e^{meraab boab }Dem 
irbleo bubet) men nu feer man, at brt ffal fun oorrr ben %aVat )Dee(, 
•fom @5rcrt)e Bnndissin oDertaber^ og ba bat>be man tf fe oidet bpbe 
•r. @i:c. faa Hbet; men beller labet be to ^eputerebe beele bet tmeU 
ivlem flg. ^an ben (^obbeb, bebfle S3en, at fortaUe mig meb to JDrb 
•ben fanbe ©ammenborng (?)/ og at føte tit, om }De til Secretai- 
•rerne ^aoe ubelatt fig om bette/ 844 2)<mffe Ørm fra bet I8bc Zatk. 

46. 
%ta 9t ^« iBetnfiotff tii &atfken^ o* 

1783. 

P. P. 

Der J^err Sttfliftwt^ Uammelef ^at mir, tntt (?W. (SxceS. 
Sortt>tffett/ bte t>on 3^nen enttDorf ene $(uff(^rtft auf ba^ ntetnem 
@eel. fDnUi }u errt^tcnbe 9)?onttment j^uQefanbt S(tt^ barm 
^ie tc^ tntt bcr grdften Slukning nnb Danftarfett 3^re ®Uf, 
3^re trene grcunbfc^aft, unb ^i)rtn glurflt((>en fc^dpferifd^en ®ttf •) 
erfant. Wii^ beuc^t eé tfl ^fltc^t fur mxé^, 3^nen nt^t alleroe 
}nfagen/ tt>te fc^r nttr bte®cbanfen unb ber Sluf^bntd vbtt^oaxpt 
gcfaHt/ fonbern auc^ bad ntit|;ttt^et(en^ tt>aé nttr babet etngefaSen 
ifi; nic^t aU Urt^eit unb noc^ »eniger aU SSerbeflerung, »ojti 
t($ n>eber Sniettung no(^ bte gertngfle ^a^igfett ^aU, fonbem *) tbtttt Sreo er uben ^Datum (ffreoet unber ®ret) Sernftorff« Op^olb 
paa J^omilfrs®obfet tbrtn-tH^oxo i 9}7c!(enborg); men ®ienf(anbeii 
unberrettev ot om TCoxtt, fom ttUt'qe ffnbeé anc^toet i bet IBreDet ocb« 
lagte Uhtaft, meb Gacftené'd ^oanb, til Snbffrtftcn paa ^. (S. 
SBcrnfCorffé !iKinbeMte/ oprettet poa ®ientof(eSBaf!e afCSobfeté 
Sønbcr. SRan feer tiUiqe, at Snbffritten, faa(ebe< fom ben (afeé 
(er (oa poa Støtten) maa bot^e mobta^et nogen goronbrtng/ i ^»tøe 
be af ®reo X. |). SBernftocff meb en marfetfg S^fn^^b ogGproø« 
toet giorte IBemorrfntnger: 

Æreminde efter D6den Piis manibas 

for Johannis Hartvici Fmetff 

Johan Hartvig Bmti Comitis de Bemttorff 

Greve af Bernstorff qat arva 

som gav discreta, immunia, herediUria 

odskifiede, hovningfiriey arvelige largicndo 

Gaarde, industrfam, upes, omnia, impertiil 

med dem Stræbsomhed, Velstand, Alt In ezemplum posteritalis 

Ul Mynster for Efterslægten MDCCLXVII. 

MDCCLXVII. PSS. 

Oprettet grali Coloni 

•r Godsets takfulde Beboere MDCCLXXXUI. 
MDCCLXXXIII. 

') Sreoet er meget utafeKgf, og futbe af gorfortelfvr) men jeg er fonu 
men ttCbage ttt benne ^orfemaobe, efterat t^a^t J^Ultt tcefe Jtunfr. )DjnfN fBvcot fra htt 18be Var^ 345 

aU uttt^orgreiflt^e ©ebanfen^ bte t(^ 3^nen t^i^Htg nntcmerffe^ 
imb beren @(^t(ffa^I ®te allctne^ unb o§ne femer Sludfprac^r 
ætt mtr, (ejh'mmen merben« 

3c^ f^^c bte Lat. Inscription aU bte t^orjugltc^jle^ nnb ald 
btelentge att/ t^ornac^ fi(^ bte anbere ric^tett trtrb. SVnn I$mmt 
e^ mtr t>or^ ald n>enn ba^ SBort Liberos etttiger Sw^i^^uttøf^tt 
untermorffett n^are* Sé t|l Mop etne Sefrepung t>on {)of^ 
bienfle^ auf alle u(>rt3en 9(cte ber S^^^^^tt^ )u Qthtn, ^at ber 
@ut^é>$err fetnen Slnfpruc^: folte eé nt^t ^etffcn tønnen: dis- 
cretos, immunes^ hærcditarios? unb baburc^ bte gradation ber 
koefentltc^flett SSort^etle am ieflen angejetgt toerben* Surbe ed 
ttic^t ba$ ©emd^Ibe t>rr|larfen^ toenn tnan anjet'ote^ baf btefed 
monument lange nac^ bem Xobe beé @ttfterøaufgert(^tettt)ttrbe> 
tt>enn }» 93. nac^ 1767: post obitum: 1772 flftnbe? 

9llé tttoa^ )iemli(^ tt>efent(t(^ré lommt eé mtr t>or^ koenn ed 
bnrd^ etn mort angej^etgt n>nrbe^ baf metn Dnfel ber erfte m 
X)anemarl gett)efen/ fo bufed fiet^an; bap er na^ 15 ^a^rett 
ttoc^ ber einjtøe ifl^ ber ed gonj auégefu^rt/ barf m^t(ern^rt 
toerbem 

SGBaé mepnenStV/ totnn nad^ omnla: fosteritati Exemphun 
flunbe? vxiå) beuc^t ed brudt aded wx^, ober jetQt kDeniøflend 
alled an. 

^å) (efte^e tt>eber auf bte Studbrude, nod^ anf bte SSorfd^Iage. 
@e^en @te ed alled ald etne freunbfc^aftlt^e Ueterlegung mit 
3^nen an* ®te getoa^rt mtr j[eøt bad grofe t>ergtttt9eit^ @te 
meiner gropen, beflanbtgen^ aufrtc^ttgjlen Srgeten^ett tmb Sremtb^ 
fc^aft gu t>er{t(^ern. 

Sl^etne Za^t fitefen tn SRu^e unb (SttHe ba^tU/ o^neSSnn^ 
fd^e fur miå^, aber me^r ald jiemald tffetlne^menb an bad ®å)\it 
fa^I metner Sreunbe^ unb bed gangen £)dnemarfé« SRetne Suc^er 
unb metne @uter befc^ctfttgen mt(^ au(^ fe^r^ I loock through 
Nature up to Natures God. fturj {tnb bie ^iwn^txi, unb no«^ 
furger bte ^oi^xt: gliidltc^ n>er bad Snbe mtt freder 3^^^^^ 
erretc^et. 

^å) t>erbletbe etDtg, (Em« SxceQen^ 

treuefler greunb unb 2)tener 

A. P. Bm^torff. 316 2)M|Br emc fri kt 181c l«tu 

47. 

1784. 

3 fblrbntng af bfit o4 i forgaoré tilbime ftottgelige 
JDt^f/ ^ort>eb ^hrocanceler (Ixamtx nbnorøaeé til Cancder/ mooe 
jeg fbrefpørge mig ^oé Dereé SrceHence^ om ^m^ fom Coiicefer, 
Mt fonbe tiOorgged (£onferentdraab^ Slange t fl^fii fi^ at 
f^an ^ibtii fun ^r ^t Stang meb ^irfelige Statøraaber^ |c(|l 
fca ber ere fJrofeéferer ^er t>eb Unioerfitetct^ for ^t^itfe ^n for 
^at>be fortrin ^ og fom nn ere benaabebe meb Sonferentéraabé 
C^aracteer? Sund maattt ^m tillige befri ed for 9lang« 
flat ten, fom i bette Zilfælbe ubgior 70 Stblr. aarltg^ cftetbi 
^n ^ibtil^ faa libet fom anbre fJrofeéforer i ttiel^ ^ar betalt 
nogen 9{ang{!at ; og om ^an nn i ^enfeenbe tii benne nye Stang, 
efter en af Stentelammeret i 3(ar 1779 nboirfet Stefolnttott, bleo 
anfat bertil/ en faa foleltg 9tfgift t>ilbe falbe ^am befo<erItg og, 
nagtet ^and tittagenbe Smbebé^S^^^^tnger, ^nd frie 3nb< 
lomfl forminbfled. ^aa min ^otflcrrebe SSelynberd behagelige 
Ombømme od bet faalebed Uxot, om ttfe SanceØiet^ før enb 
SeflaHingen nbfærbigebed/ lunbe forfyned meb nærmere Drbre 
^erom. 

Sfferé ^r Oberconfffloriatraab og ®enerat^@n)>erintenbent 

®trnenfee ^ibtil ^a^t fortrin for ^rocanceteren^ og benne et 

langt fra at onfle nogen S^^^^^n^^^ns ^tt\x\>u SRcn i be ZiU 

fcelbe/ ^oori be fammenfomme^ be^olber ben forfte adtgeoel ftl 

forrige ®(ebe^ efter ben i flige SBegioen^eber oebtagne @fit og 

Crbcn) og bednben oeeb man iffe, om ^an oar ttent meb en 

Stangdconcedfion / ber oilbe )>aabrage (am en np aarlig ttbgtf^ 

af 30 Stbin 2)og funbe j[eg^ om Dered (Srcellence faa fynted, 

ti(me(be (am bidfe £)m|}(enbtg(eber/ meb ben Ublabelfe^ at j[eg 

(aobe Xnlebning til at agte mig foroidfet om, at man for (and 

belienbte ^ortieneflerd @^Ib gierne tittagbe (am Sonferentdraabé 

Stang af famme Dato meb ^r. Sramer, berfom bet fhtlbe gc 

raabe (am til nogen gomoielfe. 

9Kcb ben ^Iblommenfle og ubrobeligfle {)engioen(eb ic 
X(aon b. 15bc 3anaar 17b4. SDanffr Smt fra btt I8t)e Xai^ 347 

48. 

iO. ©ttltBero tt( @arflend. 

1784. 

2)cre^ Excellence finber ^er fra ©cre^ gamle Sen en 9)?e^ 

mortal fra Pastor Fischer^ fom ^ar bijfe S^prlc'fle gntentimmer 

^od 1t(}, fom JE)offct unbcr^olber, (?) og beroeb ^ar ^a'ot Setlig^eb 

tt( unbertiben at ^xm mtg ttl. ^an troer enbnu, at j[eg fanb 

taU for ^am: bet gtør jeg tJijl i!fe for nogen, Ifgefaaltbet fom 

jeg tør, men Memorialen ^at ben gobe 9JJanb nu fenbt mig, 

og jeg i)eeb iffe at betroe ben igien t bebre ^<enber enb i ben 

beb|le 9)2anbé, mtn SSend^ ben SSend, mtt {!)terte Itgefaa ^ett 

elfler, fom mtn gorjlanb cerer, og fom mtne S5nf!er j!al foæ»e 

ooer, naar mtne S^tne ei meere fanb fee ^am« S({I ^e og, 

txerbigfle SSen, J)ere5 oprigtige 'gamle Sen 

X>. 1 3un! 1784, O. Guldberg. 

3eg tcenfer, om ®ub )>{(, at reife bort tmeHem b* 9 og 12 

3ttntt t folgenbe Uge. 3eg omfaoner !Z)ere^ Excellence. 

49. 
6:atflettd til C ®ulbhet^. 

1785. 

93eb !Z)ered GErceKenced 9lfretfe fra fttoben(a))n gtorbe Z>e 
mtg ben SSre at betroe t mine {>aenber enSRemortal fra^aftor 
S tf (^ er t ©itbcrau. !Denne 3Ranb fif Del tffe bet anfogte $a^ 
florat t Dtbeélobe, ba 3Rentg^eben ubbab ftg en anben, nemlig 
^ajlor SaUffen t 3o^^>^n, en 93rober til ^rofeéforen ^er i @tas 
ben^ men ^an fom bog tgien t^^aftor SaQtfené Steb, og er^olbt 
faalebeé et af be bebfle Sanb-^aflorater t begge ^ertugbommene. 
Dtttt burbe jeg for Icenge fiben melbt 2)ere5 ffiycettence, og jeg 
fan ^aa tngcn 3){aabe un^flplbe mtn Sfterlaben^eb. 9(:er, 
©oag^eb, Smbcbdj)tigter, bt^fe forfliDte ^aaflub ter jeg tffe fomme 
meb. 3^g ^cia ba attene ftole paa !£)ered ooerbcerenbe ®ob^eb, 
og paa ben Doerbeouéning, jeg forubfætter ^od min gamle, 
bebfle SSel^nbcr, at jeg albrig oar t @tanb ttl at glemme be 
mangfoloige SSelgteminger, jeg ^ar ^an^ SSielmobtg^eb, Om^u 318 Canllt 93ricc fra btl IStc Vaxb. og SBebDirfning at taffe for, ©el et ellert en ©anb^e*, at jeg 
fiben forrifle Sommer ^nr §"[( mamje Slnflob ofSpgboni*), 01} 
minbre cnb nojjen SJft tilfern funbct taale i'uftene og a?eirvM 
Umi'It^cb, faa ie>] ^ibinblil bi'|)<tnbig jfoi maatlcl fiore ub, og 
tffe et tommen til ^iJi>ci [i^cfom jeg pgfaa forjle (Sang faoe 
^n'nb« Carl of^cfifen to Dage frr (innO Sortreife, og ei CEbtia 
Ijar giorl min Dpoartninj) ^o& ^rinbftn nf Slugufienborg. Ht 
XtrtS Crceffence Icocr oe(, efffet og ccret af bQc, faa ^eit font 
bet uar at i'tnte, ^ar jeg mcb ficrbeleS gornoielfe foiRummet. 
2>et Oobe, »i ^at gicrt, blipcr bog altft Bort eget, og folget 
aå nflepeanc, Slio ort, ^eipærcbc ^Bclpnber, at npbe en iifot* 
fijrret tijf'alig&cb , bao ten ®ob(icb at anbefale mig ben naa* 
bige 5f"G*f^""'"aa6inbeS beoaagiie Srinbrmg, og tæt for(iffrd 
om, at intet fan gtore ®faat i ben fulbfonuie og trofafte ^tv 
gioen^eb, ^oormeb jeg (tebfe ^enleeet 2>etee StceDencea 

arbobigfie og forbunbnifle biener 
SCieint. b. 21, tOfoi 178'. -1. C Cantcnt. 

Itet banfle SancEflie, fom SSereS (Sreettcnce »ri mcep ^ar al 
tepiQc mcb, fan for nÆroærenbe Sib ret egentlig pges at 
fiaae paa fpage gebbet. ©en gote ^r. ®e^eime=9i.iab Cup 
borp^ fommcr fig ntcget langfoml efter bel (lemme galb, %m 
(ar gtort, faa bel ei usifi om bet bliocr (lam mueligt oi 
tefcrtre i ©ommer, 03 ^r. ScnferenWraab SSagaarb ^oi "J ©tbrim(taa6 CdrfTenD (f, i »ielintoDn 1713 b. 31 gjljtis) (om 
ffreo b(Ht i jil 726( Xjr, [fOrte tnftnu Hl Mar beccftfr, oj tttbKo 
til fin lC^«b (b> 10. snuirli ITII5) al feT(|la» fit Smtrbc \om XHirto 
teut i t>(t Inbffe QanctQit. CjFaa bi fan b>r mebbiciEe Qirac i>itl( 
ligttaa meget oibne om ben fidbnt !EIIanbi ablt Zanldiianbe vj Stteiu 
f)(b i Sbaratttrftti fom om ben ufonjiltbt cg (nirricK eitgnnts 03 Smag, 
bBstorb bon ubrtiffrt.r fij (om tanfl Spro^Cd'Iifcr Oj Sitltfi, fTiønbt 
6an, nrtjlammfnbe fra en 6o(|ltnff Sjmilic, (aentlig fra fin Ungbem 
vat bennet og m(|t bicmmt i bel lijbllt Sprog 2t bet, faootl i 
ambfMIld'n Cm'g't fotffiellig fra U flieerf, mere loungnc %aimtf, 
ulbberg txcaaer fig) fom ben fociroiigite SiM>fiitl. bot 
ISaincRA taber (13 en {\nmiimi, enb bDet<;iei'( af b^né Samtibj^e 
blanM banilt SiitcaloTCt og ffilMnffobimanb, oU agfai Ut bemceettSi 
[igefont al toirtci Ombugscliglitb og SiEliTljeb ^ei ^nm ogfaa flrst« 
Ite fig til ettammatft o^ Crl^ijpfeie. 
J CumfPe Sreoe fra bet 18be Ifor^ M9 

tnegen 93efocrr af ^obagra. Det er og nogle (Sange {Teet, ot 
$r. ©e^nK 9iaab &å)ad Siat^lou ^ax refereret for bem 
t Statéroabct/ $(t jeg Meo ^eblent i D)>er^Sanfbtreettonm 
fleebe ttfe efter mit IZ^nfle, font Dere^ SrccKence let fan fbre^ 
fHUe ftg« 3^g ^enleoer o f. ^. 

50. 
iO. ®nlbheti til CTatflett«. 

1785* 

Pereø tftrellenre, ^Uer^øtflirrelie Ven, 

Sortr^b tffe paa, at jeg faa ftlbtg foarer paa et ftert 
Sret? fra en SRanb^ ber i faa mange 9ar nforanberlig ^r 
ixeret mtn {)otagteIfe og ftierUg^eb. !Cere^ Excellence er ooer# 
(et>ttfl om^ at tntet uben S^pgt for at fomleiltge ^ar txeret 
Øarfag til, at jeg ^ar ttet og et pttret al ben Zahtemmeltg^eb^ 
fom jeg fiplber 2)em for 93ret>et og betd ^ele 3nb^oIb. Si 
Kenbe ^tnanben t ^oer Sttflanb/ og ^aoe ^bt Selltg^eb bertif« 
Som X>t gtore mtg ben SSre at tænie om mig^ tænfer jeg om 
Dem, ^oer, jeg lanb treffe fra ftioben^aon, og fom fanb ftenbe 
Dered Excellence, maae gtore mtg al ben 9leebe/ ^an fanb; 
og ^oor glab er jeg^ enbnn alttb at ^a^tt erfaret^ at De er 
]»el/ at De er munter: jeg ftger ba^ og mtn @tel foler: si 
vales, carum mihi caput: ego valeo. ^a! fttere fSm, jeg er 
oel: mtt Smbebe er fun ttl at fpdfelfette enbnn en @tel^ faa 
^(erbet oeb $(r(etbe: jeg leoer meb en Ker ftone tmeHem mtne 
S3orn/ fom felo ofte ^aoe fagt: 9ltt førfi ^aoe bt I(rrt at ftenbe 
Papa: jeg (ar et got Bibliothek, og mtnSSen oeeb, at j[eg fanb 
bmge bet. 3eg læfer for at fluffe en langoarig S^orjl, og flri^ 
ber nnbertiben, for at gpbe Sanfer nb tgten. ©tebet, jeg boer 
tV er pnbtgt: Wlaxt, @fooe og gobe9)tarfer omgtoe bet: @ttfiet 
er 390anbé bebfle (Sgn^ og man fpned at elfle mtg: mtt $ntt4 
er ))a{fenbe/ mageligt og ttl min Silfrebé^eb net op. (Enbeltg 
(ar jeg og ^a^t @org (er ; t(t og bette (orer ttl Stbet : j[eg (ar 
mtflet mtn næfl (elbfle ®øn/ fom fynted meget at (aoe min 
@mag. De feer ba, 93ebfie 93en^ at j[eg leoer: oø (bor fiert 350 Sjnffc SSint fia t<l ISbt Zu^. tt bet tni'g at ^ere, at tre og nijiber ©unt^cb cg QKunttiftb. 
at itit Scm ot blioe eet) al elfle mig, vil teg ittti t^t £>( 
fanti ti anbctj men bcttc oil jrg btt>t: fiiø nii^ bet cnsan^ em 
Starct, at £e altiC d{{e entnu 

ITcrcd Excellences o^ii'i^li'gflc 3l!en 
aottitué t. Tbt Ctt. 1785. O. Uottjh Gale 51. 

S[. fidUd ffriftligc Sotum om ^it%tU*). 

17S7. I 3JcI er bet befi'entt, ot tSuvplicantrn ^ar ancnitl Jljfit ))aa 
ben (tibre Jtitle-'^iipcric, cg utgioct ab(lifli(je til tettc gufl ^'8^ 
^orente ©tn'ftcrj nicii hpch at inblabt (ig i en Sctemmclfc af 
fainme, ber Cinisisrorium tog tiKienbegice, at brruti cabnu iftt 
fintes tilj^rafMig @runb til at anbefale benne Slnrcgnintj. 1S(6 
bet ^læbicat ftonijelig S^iinfl ^iflori'cgtapb to'nfcr man (ig m 
2llfl«b, til b^'Itcn SftiaeriieiS pfgtiflfle- Botiinicnter brtroefi, f« 
beraf ot giete ben be(ie!ptng, faa od til at forfremme fanbf)a> 
trictij! X^pb, fom tit at beforbre ©tatenfl Siglelfe pg Snf«^ 
^e9 gremnicbe; bcCoarfag tra;pee nsbccnbigcn, at ben, fem ntb 
SlSre og til alminbelig ^ptte f!al bicre beite Staon, maa, fornboi 
at bcfitbe en meere enb alminbelig dtelfinbigfieb og Upaitifl^ 
cære befientt faa cel af Sntfigtct i gæternelanbetS ^ifiori* «g 
©tntfl:SReltcn, fom af Sialentcr til et pcerbigt ^ijlotift gcr^rag. 
^upruitl biofe Sgenflaber finbeS boS Siivi'l'"i'*''/ f*"" Eonp* 
florium ep bcftcmme, men betle tor man anfee for tift, ot 
^ublttum aflerebe tienber SDIiint, ber ^aoe fccibclefl SorttentflR 
nf ben Sonfte ^ifJoric, fot Sr. ^tof. Thorktlin, f rof. WandtU^ 
men frem for anbre ^Sr. Sammerb- Svlim, eu SKanb, bet, i 
gniC ^an fanbtefl tiDig tit at imeCIage en fiong. ^iflcn'egraii^ 
Gmbebe, unegtelig meget oilbe ifv^it famme. 
i. 27Pe 9)lait. 1TB7. Abr. KaB, •) po gi.r.SKJt^eJB featt om flt blioe (ongdig 4)i(iiiri(iarapb' r*nbte« 
Unftgiiingcn ril SDnliflotii erClaiina, i boiltcn UnUtains Xall 
afaan betle iBoiuin. M 2)QnfPe SBreoe fro bet 18be Zaxf^. 851 

52. 
»Ivpitva til 31. ®. Gatflettd. 

1788. 

3we9 Dinge, mem Ketfler, alter greunb, ^aien mtr t>or 
htrjem ttic^t totniQ S^eube getnac^h 3«^ ^<^(e ben ©e^ettnen 
fRat^ ^arbenberfl^9lei)entIo», burc^ ben ©te biefen ffln'ef er^olten 
xottttn, fennen gelemt; unb t(^ §abe ©te t^m^ aI^ benientgen 
genant^ n>el(^en er^ toorin er nnr n^olte^ am beflen um 9lat^ 
fragen rønte. 

©o oft td^ 3entanben f)>rec^e/ ber bon ftopen^agen Kmt, 
fo rebe tc^ auc^ t^on 3^nen/ unb ^6re bann, baf ©te ftc^ nt^t 
ttcoa mx tt>o^I beftnben^ fonbem bof ©te au(^ tntmer no(^ ax* 
betten ntSgen^ nnb t^ad n>are ané^ baé erfle/ o^ne ba$ Ie$te« 
3<^ wuf 3^nen boc^ bey biefer ©elegen^ctt fagen, bag 3^^« 
forttt>a^renbe ©efunb^eit etn Sunber )>or ntetnen Slugen tfl/ treti 
©te ntc^t retten* £)o(^ xoa^ erlebt man aud^ ntc^t aØe løor 
SEBunber tn unfere S^it? Sat>ater mant|)ultrt SD?abd^en^ bte 
©c^webenborger ©cijler, nnbRarftenétotrb, o^ne etn ^ferb jnw 
£et'bar}te }tt ^aben^ ^unbert 3a^re aiU ^^ beftnbe mié^ ixoax 
190^1/ aber ^^xen ©c^wung ne^nte tc^ gen>tf nt^t^ ob t^ glei(^ 
ber Sei6ar}te (metn jie^tger ^etgt J^aralb^ er t>erb{ettt ben Sfanten) 
)90l 3tt)anitg ge^abt ^abe. Slrbetten ntag tc^ auc^ noc^z unb 
noentgflené ebcn fo gern an metne greunbe benfen ^ ob i^ glei^ 
ttid^t an fte fc^retbe« 3«^ ^ittf ^i^ i^ ^^^/ fettbem tc^ ©te 
fennen Uxntif 2)er ^^xtQt 

i^amburg, ben 8« ZpxH 1788* ØiloffiQåi. 

53. 
^acohi til SP« SI* iBetttflotff. 

1789- 

Monseigneur^ 

Si je ne me présente pas å Votre Excelleoce, c'est qae 
je respecte ses occupations importaDtes, tous ses momeos 852 ^anfff SrcM fro bit 18be Kw^. 

sont prccieux, car oous savoos tous qu'ils sont consacrés aa 
bien de la patrie. 

SoufTrés pourtani, monseigneur, qu'au cominencemeot de 
Fannée je Lui reitere les sentimens d'admiration et d'attache- 
ment inviolables que je Lui ai voucs. 

J^ai présenté le mémoire ci-joint å la cour. L^aotear 
Mr. Viborg est un horame tres instruit, qui promet beao- 
coup. 11 est maintenant en Hongrie, oh il étudie Fart vé» 
térinaire. 11 fera un jour honneur å la patrie. 

Aujourd'hui en 8 nous espérons de voir Votre Excellence 
å la Societé, avant ce tenis<lå j'aurai Thonneur de faire 
savoir å Votre Excellence le sujet qui sera traité par Mr* 
Bugge. Ce savant a toujours la bonté de m'én préveoir. 

J'ai Phonneur d'etre 

Monseigneur de votre Excellence 

le tres humble el tres dévoué Servitear 
Ce 2 Jao. 1789. Jacobu 

54. 
&. &olbiBtnfen ti( Satflettd*). 

1789. 

Staar man vil ^ente Dptpéntng og Setlebnutg xQittmm 
nVbxttt ftisnbflai og )>rooet (Srfanng/ ^oor lunbe ben ba rtBttgm *) SSreoet ongoaer boofftcnbe 3ufiitdraab oø ®encralsf)rocureur QoU 
biørnfen« »Ubfaft til Sororbningen (af 20. grbr. 1789) Qngaaenbe 
norrmrre SSrftemmelfe of Straffe for Zx)\)t og ^altvt, famt Ynmcrrff 
ntnger brrtil« af Giotbiørnren. 3 Q^orflen^' @oar, af 28. 3an. U X.# 
boori ffcin btOtøer Ubfoftrt/ fom »oel ooerlagt og ooerecné^emmenbe 
meb ^oogioninøené funbe ^rincipter,« mebbeler b<in nogle ,ti(fcr(bige 
IBemffrfningtt/' fom mrft angaae @prog og UbtrDldmaabe. ®aalebr< 
tU § 1 i ®trbrt for: »tfcrr mrb «{>enfpn til ben S o ruret te be' bebre 
„tii ben ^efhaalnee Jtaar elTer gormue.' — «Pretiuni affectioni«, 
fom t)an fon fette paa bet, ber er ^am frafltaalet, tommer t)n itfe i 
eetrogtnfngi.beftiff(e nogen er gobt bonfT, boorfor ba ittt ogfaa 
part. pass. 5en ^efliaalnee?« — Sil S 4. »oore fordge 8 o o* 
eiotiinøev,« — irStim iCfe ^er: dovt og anordninger? 8oo« DanfPt fBtwt fra bet ISU Vard* 853 

føgn, s^cnrbtøeSRatib! enb ^od Z>ereé Excelleocc? !Rig {!t(nt# 
febe gorfpnet Mol en 90b gSfffie. 2(ffab berfbr, fortreffelifle 
9Ranb! at ieg ^ent^enber mtg ttl 1E>tm, font foreiter bemte ftbfk 
(Egniflab nteb ^me o))^etebe Soner ^ for at ^ore 2)ereé 9taab t 
CCQ @ag/ ber iffe fan oonre X)erea Excellence Itse89l^<9' f<>^*' 
ben t ]»t{fe SRaaber ongaaer 9Rennef(eItg^ebend Meittø^eber — 
btf e Stettig^eber, ber ere faa otgttøe t fig felo^ og faa (tanre for 
en |)^i(ofo))^/ ber befibber et faa folfontt {)terte^ fom De. ^er 
feer 3)ered SxceOence mm ^ele Unbflplbmng for at berooe X)ere^ 
foflbare Ztb nogle SH^tUitle, til at gtennemlcefe tnbflnttebe. 
®fulbe nttne Snmerfntnger (eOer nogle beraf) bh'oe ^Ibtge nof 
til at forttene X)ereé inbftgtdfitlbe 99tfftlb/ Ian 'j[eg t'He negte^ at 
bet j[o oilbe bitoe ttlfrebøfUIlenbe for mig« 3eg er nteb bpb 
SQhrbobtg^b og gromfelod {>ettgtoen^eb 

2)ered SxceKenceé i^bntpgfle Sttener 
Stbif. h. sete 3an. I7b9. CølWfrnfen. 

3eø beter obntpøft/ at Decumenterne maattt U»tvté, 
UBber govregUnø, paa Caocelliet. <folb ieg ei fPuCbe oarre 
tilftctht. 

55. 
ID. ©itlMftetø tt( &atHtn9. 

1789. 

|9it|}irrebe tfl|kiiirrb{øfie Vtn, 

!D?eb en ©Icebe^ fom en 93en aQecne lanb fele^ ^ar ieg 
Ictfi, og Icrfl tgicn bet oenflab^fitlte 33reo, fom 2)ere^ Excellence ø{ontnø er nooet onbrf enb 800. — S 5« »unber ftreng 
©ecoøtning.« -— ir^eraring. 3beiid beoogte« fqn be iWc.« — 
^f S "7 09 8 forrflaaer (Sarftené en anb^n^ nøioøtigere 9ieba(t(on cg 
foranbret Orben af biéfe |>araor, mrb <&enfpn ifar tH Ctroffcn for 
forled. — 3 gorortntngené Glutning ^nber t)an, at bet »gaaer for 
irOtbt/ naor man (aber Jtongen ofentlig erflcn: at han itU oil tiU 
»tabe at ber maa gtørré (am gorelHaina om nogen dftergioelfe eUet 
irSBenaabning.« J^an foreflaacr at gioe ttbtr^ffet »en mfnbre belemr 
og afgitrenbeBenbinø/« cg mebbeler ffotflag til Øtebetl goranbring« 

«I1. SfWffr. IV. 23 35i ConlTc Snut fca btl IBCt Vixl}. 

im viOet mit mis- Sllt bta.r> ^t beri tmr eillet ftge g 
fra bet ^lerte, jeg ligcfua Unge ^ar »ret, fem ftcnM: 
^oab jeg nu, i at felg? Detcfi laiitoDrben/ figer Zleis^i 
Bert 3>e cg, fra ^snb ^ierte btt fpinaKr. 

at Se fielbcn finder, ^at albrig nnbret i 
Sdtcr og ^eité mange J^onelni'ngcr unbfTplbt X)etn fulbfomttn: 
i>g ben et i-el uiitfTpltt, fom 7.5 %ax6 neie ftunbffab ^or i 
enb letfiErtiggiort. Sort Scnffab, SJærbigfle ©e^eiineraolD 
oser ben Slbcr, fom bc6o»er ai lehee fct. 

©en Dtel, fem 2)e toger i ntinea og mit Selgaan 
ntig It'geffia vii. foni jeg »ccb, at Tie er øoerbeeiifl c 
©iel frvtet fig pcb at funne l^fønflc Dem til I)fre9 fplbte 76 
Star, cg at tilbrte I'em for benne beilige Stlter <BiHi pg fegtnrt 
muelig bebfle Styrte; Ii'gefom benne fantme ©iel ^olbtt en9Jn# 
3(fl, cfterat ^aue ^prt, ^nab @r. Btrtutorff \an fmiift ^ott 
giort b. 8 Hee ^oo fTufle ^ace troet, at Et, faa fpo-- 
Øf''i)' "9 f" (*"< Star fibm faa Wtig fug« Pul^e ^i'e naaet 
bette faa fielbne lubilæuni? — og bette ^ar 2>e, min aien, Piw 
naaet, ber ifle ^ar i (Jnibcber Icuet, men i Smbcber trællet 50 
Slar; og nu all anbct uben for! 

fficrt ml bet ttrxt mig nt fee ben Uiiiversitelet augaaenbt 
Sclfcntning, fom min 'SItle 2.'e«, forenb be flap fra Commi»- 
inissiuiien, l)ar 1786 ubnrbeibet. X)en i^il t<ift ligefaa meget 
opiijfe, fom nnbcrrefte mig. ajicn cnbog ufeel, tt ben iffe nfow 
ntobet for mig; tjii en SKanb, faa grunbig lærb fom De, ml 
faare uifl t)aue forffarct, ^cab bnine flnbtrcnte lliigbom fra 21 
til 24 %ax tor funne; cg tilforlabdigen ^ai>e otifl, at ben, f«s 
ber forbrer et Qvodlibet, faoet inlet, og ^cab oittre « tab 
inftt, faaer et 3KiffmofT, og banner ©labrere, Ooerfaww, 
©prffnglonrbe, inbbiltfTe lluge. |)etler albn'g ^at min Se« gføtt 
SIcnbtmifle charatlcrcr, fem tilforn lun egcntligen gaoe SIblotnji 
til Slipendior, til ©fiobebreDc faa Smbeber, cnbog oigtigc lEm 
beber. Sllt faabnnt cibfle jeg, funne albn'g fomme fra "^etlM 
Snbfigf. 

3 porfgt, ffitbfle Sen, ^ar jeg ^er alt mere oenncf mi'g. t3 
at tarc ©liflomtnianb; bet er, at lirfe affe fore ^oi^Qi^biiingcrf 
for. at pibe bem, og fefge bem; men HU fom ©tatamanfc < 2>onf7e fSuu fra bet 18be Var^. 355 

tttiberf«9e oø (ebøntme bem. Somge nof i ben SSane^ ^ar icg 
eftrr^aanbcn h>unget miQ til at fomeote ^tne gamle oq lomge 
famlebe 3»^p9ter, og lig ^tne ærlige Sot^olifer, ber troe, ^»ab 
fttrfett troer, faa troer og ][eg alt^ ^oab tgteitnem Collegiorne 
htfaU^. Sitttt Mt'nbt af nttg fulgt og ^olbt ooer, er ®tip 
omtmatibend oæfentltgfie ^ligt, og Dered Guldbergs SRottg^eb. 
9{aar benne 2)eel af mit Sio er f^Ibefigtort : faa (lioer bet 
tWQf beelt tmeOem en fter familie og be altib elffte, men nu 
tgten flpgtebe 9Sibenf!ater. 3eg er nu igten Meoen Icerb, t \ctt 
titnit meb be ®amU, ^oté ffterltg^eb ooxer meb Sliberen. ^U 
ftorieu/ Stetfer^ oiffe Deele af Critikeo og ben ^elltge Eiegesis 
ete mig og flifteou^; af og ttl tefed^ af og til flrtoed: alt 
ttttt meejl om SSinteren^ og mtnbre om Sommeren, forbt mit 
(Em(ebe ba gtoer mtg ^'æonltge Stetfer cg Slbfprebelfer. 3 bette 
(Embebe funne meget ®ot fltfteé^ naar man oar mtnbre bnnben, 
meere (Smbebémanb/ enb CoIlegierneB Cmbubémanb/ og bertil 
raabtg ooer en maabeltg @umme til nyttige Xing^ fom funne 
ffee, og nn iRe lanb flee« SRen naar man er bet^ man flal 
t^ttf faa er man bet, man (or txere« 

9ta jleg omarmer 2)em^ Slgtiarefle SeU/ gior for Dem be 
t^armefle S)n{Ier^ og er meb et ^icrte fnlbt af {)oiagteIfe og 
aSenffab 

2)ered Excellences (ertobigfh Stener og trofafte 9>en 
»artuu« b, 17 2fpr. 1789. O. Hdegh Guldherg, 

56. 

1790. 

I^øt Hø Velbaarne $r. <^el)etmeraali, 
^øt|lærelie H^cn øø t'el9nber, 

SKeb ben Oittbcncronjle ©fifte^^eommifftond anfogning er 
bet, iHe uben foregaaenbe Sotol og SSanfleltg^eb, fommet faa 
»ibt, at famme i biffe Dageé forejh'tte«, og ©agen nn fnart Ian 
oented ofgiort, ganf!e i Doereen^flemmclfe meb Commiffionené 
S?nf!e. I [ 350 ranff« SBtnt Ira »et lt*( 3tarti, 

£e veb On^ti'Qf'/ ctlct egentlig »eb gpmorltnQm foionlAt' 
Qebe A\anci>mens ^nb» X)i.'»ii (frccflciice iSlum. 210 af SIbrHff 
Gonteirtt« (Efterretninflcr. UBen 3:ril pil Ve fhar I«gfte 9R«ift 
tti, at ingm Civil-9?cticnt, fom ei er af Sltcl, ifut facet Dtrl i 
iiøgcn af t>c ^(iiVrc $crfrcininclfrr. @aalcbe4 ct ifFe crn Sent 
fcrcntøraab Mcscn Stibbcr af Sannebrogi ^coritnDb brn irlbn 
@reo @tolt>cTt) et) &n\> Cubi<i{| Sic&entlOD ^ar frat«btt 
fijj benne ETbrn. ICcn vnfl« ©w Stolberg ^ar all ©t-'Snat* 
Orbcneti. 

Steppe tceb Vctti UrceHence, at jffl nogeRfinbc ^ar ^^ 
lafinjTe 9!crfl, cg aCi'geoel fintet De licr^p« en libm (samling 
af lafinfte ^oeftor, font jcg n^Iig ^ar lotet tnjffe, if!t for bri 
flere ^u&ltcum, men fom SSanuftrift for ajenntr. 5IVcb gt^t' 
fpm^cb nærmer (13 min latinfle tKufe cii faafulbfommenflicnber; 
jeg bcr og intet mere ocnte, enb at mnnfTee eet og enbct ibnme 
(Samling tunbe f?neS Scm ittt uonrrbigt neget SBifaib. Stogle 
af Epigrammerne Ijor jeg fuvfl fTrecct t bette, eHer fom'getlor, 
i ©tebcn for onbre, fom erc iibclnbte, f. fir. bet næjlfibfle, ^tvt 
Sanfen eflcntlig tilfcorer ajarrc, ifvii merleligc Drb de re 
ruslica L. III. c. 1, Divina natura dedit af^roB, ars humio) 
ædificavit urbos, ^r. ffonfetrateraab Stottboa nu ferp ^r 
erinbret mig om. 

3eg er, ©nb eocre fouet, nu faa \>M frift igien, mm tnoa 
bog faa i^itt muligt (laane mit foage $c»eb. SMeb ben fanbtfle 
^engiteii1)ib tr og fcrblicet jeg, faa længe jeg leoer, 

Screø Ifrcellenceø trofafle og ccrbobigfte 3'ittter 
Sti. b(n ibbf ecpt- 1790, A. G. Carstau. 

57, 
C eulbbers til Sarflrnd. 

1790. 

§ei- Dfl tlftbaiirnr ^r. ePttieimeritat, ^Ur[liRi|lirttbe »»«, 

St SPreo fra en 2Wanb, jeg faa inberlig eijTer 03 urer, »g 

(im'fl iiH a.'eblige^olbcffe er mit interligfie Cnffe, (janbe alfercbe 

oæret mig et angeneml @obe, om betle enb lEfe ^aobc t iDanfre SBrcoe fro bet 18be Var^. 857 

lebfaøet meb en faa her ®at)e^ fom benite h^en ©amintg af gob 
latinf! fJoefte^ faa ftelben t )>or Xtbé^Sdber^ 03 $er faa crste^ 
faa fimb, faa s>el toraft^ faa fprog^rigttg* ^e^ Ice^ bet alt ben 
ferfie 'Dm tefle bet tgten t @aar^ for at fammenitgne ^in 
Ungbrnnd Smgter mebSObrren^ feenefle Srem^rtngelfe ; mm fanbt 
f^m I ben ftbfte dHQtigfftt ^ faa t be ferfie funb Sttttg^b^ cg t 
^68^ ot)eraIt bet fanbe. @at>en er mig elfleltg 09 faa meget 
for mit ^terte/ at !Z)ered Excellence nef>))e fluKe ^aoe funnet 
ttbftnbe tioget behageligere og for mig meere rorenbe. ®ub/ fom 
tgten ^r flienfet 06 T>em, it^axt 8anbet enbnn ben t>cerbtgfle 
SRanb^ og tiitg ben crbelfle 93en! %aa 93enner af (egte 9rt 
famler man^ og be ba^ ^oor ere be ftere/ og $oor tor be oæré 
bet ! efler^aanben mtfled U, og ttlftbfl ftaaer man^ fom be gamle 
Sege t bore ©fooc/ enfelte/ t bet mmbfle ff>Itttebe ab: t>el bog/ 
at btffe ^ifl og ^er feer om ftg en af!om, be enten felo ^abe 
faaet, eder t bet minbfle befh^ttet: bette er bog jleet/ ^bab enten 
btffe erftenbe bet eOer itttf og bette eene er og nof* 

93eb eHeré at toefe min (E({Iebe 93en^ Tatinfle poésie, (unbe 
jeg tffe anbet enb tctnU om benne og al mtn Send {»anble« 
maabe : 

Emsnet ingenue diva prænobilis arte; 

Pulchrius excellit, qvi qvoqve mente potcos. 

Laus utra nostrati Carstms sit propria, nescis? 
Danusne an Cimber, debet utramqve, scio. [?] 

%cx 2)ereé Excellences 5Kebt)irfning tfl et gotTlbfalb for 
ben GyUencronske ©teroboe t ^enfeenbe til Deletionen af 
Professions Protocollen tafler ][eg '}faa bet tnberligfle. 3ntet 
{!eer uben ^oab 9let er; men benne SRet er for benne bprbe^Ibe 
Commission til ben flørfle Settelfe, og en fanb Selgteming for 
mig/ fom af ^iUtebpnf ooer en agtoærbig familie ^ar tnblabt mtg 
i benne oibtloftige @ag, mob ^oid Snbe jieg feer meb tengfel- 
fulbe føm. 

$t)ab fpned min Sen om loort nn txerenbe Europa? om 
be nu ^erflenbe ©mnbfetninger i uboorteé og inboorte« fJoIitif? 
om ^t?ab ber er, og ^oab ber fanb Mioe ? — 3^8 ^^ for min 3)eel 
ligcfaa forbaufet ooer golfe^ fom ooer gjrfle^Zonen« 8Ht ffeer 
(angt fra iffe^ $oab ber fyned at funne ^ee; jeg beeb ba intet 358 itunitt Steve fij bel im Sacij. u \ uben tcttc, at 6ct faa uPfh-cflittSeculi ISnbe er mig it(e faa tier, 
fom bets mitt. 

3tu jefl er meb U oiprigtifltle C*n(Iet cg ^'f" aOftflerjle 
^siagtelfe DereS Excellences 

trofape aUen cg (trbebigfle Sietier. 
aaseiiu« i- 'lit Cct- 179a o. Hoeylt-Guldberg. 68. 

^. 31. $ei6rrA til ^u^tn. 

171)1. 
P. M. 4 Z)errd ^spDdtiaaren^eb »ilbe ttaabigjl tilabe, at it$ tU 
titxei S3i>[i'ott)e{ tafler mig ben Jrie^eb at fvemfenbe en ^agas 
teDr, ter, i ^wt utetpbeli'g ben cnbogfoa er, bpjj i Daunemarl 
oil bit'se en Siclben^eb, (tben ber, i benne formal, ^aa bttmt 
Sprt '5'flpi'r/ og meb be (leri giorte 9:ilf>Efnrnger, iffe existere 
iiieeie enb ti Slftrijfi og fiben bet albrt'g vil Funne lonnt nogen 
gorlffggcrs Umage, al foranflolte neget nijt Dplag ^traf.*) 

S^vnUvii^ om at telte Excm|)lar oltrig af Beretf ^ey« 
t)c!taaren(ii'bd 3iibHti^et tli'uer ublaant ))aa ben 3)Iaabc, at bet 
(Tnae (unbe brugeé, foin 3?aaben inipb mig, bein bog Scbtom« 
mente i benue Sag ^aoc Biifl at be gierne cr^ccrue |lg, om iet 
entog ^iille flee miter SJcnjTabd 2)i>]i!ei og |1ocIenbe paa at 
^eted ^epoeltaaren^cb iffe itgunflig anfeer, at enbog een af be 
utetijbeligfle ^erfoner i ben banjTe liltcraire EHeputlif — sit 
veiiia verbol — bifcr I^em Sientetegn paa ten Mjtelfe, fom 
5Wi»nb of ubniocrfcte 2:oIcnfer atlerebe lirnije ^ovt atifcet (Ij •)©cl bce omSantlrtt eWft tr ^cibttgS .^olitifort«« ofl JHern 
Cdffn i Sdgiii anjnaentit SiTtn: t^vn WtuM i SBntn om SnMogtt 
Idltr.' ^traf lob ton i Abb. unbcrbaanbcn (n)Ft( en Utij. f tXuatt, 
mib bri 3illits p^a XiKlblJbin 3tit eftcrtr<prie ;£>plag. Corl«! 
rufee 1790; ofl [ob beri l.'orpiis dclioii, tUer btn ciin[I|T«eb( leif« 
oftnjtft, (Tflffcm cgfjfl noflTe Sfiim of Pogøefdi em Jbilen, cfl 
(t ^)^e^Ha fUt epifltam, (om Wptrop (8i(. e^r. I. i^) tinuaMe 
a«btf. Ix( ^r OR):oiie e«rtn)lat « tnbnu ifr. DanfPe Sreoe fra bet 18be Var^. 359 

pitgttge at ybe Cent/ t)ot>er'-ie9 brifltf) at formobe/ at S>ereé 
$e9t)e(baareti§eb anfeer benne tKet^beltg^eb font noget, ber eene 
og aOene for ftn ©telben^ebd Sl^tb lanb frem(>9bed t fteben for 
et mere t)oerbigt 93et)u6 )faa ben nenbeltge ^opagtelfe ogfaa jtQ, 
fra ntange @tber (etragtet/ finber mtg pltottg ti( at fe(e for 
Z)ere^ $e9))elbaaren§eb. 

jttøbenl^aon b. 3 3anuarii 1791, 

P, A, Heiberg, 

LbfPr. ^il Perts ipøvorlbaarrn^cb fix. giammet^txxt S^u^m. 

59. 

1791- 

. 3 SRorgen ben 6te huju« er @e(f7a6et« {ib|{e ilSobe i (Bom^ 
mtt, omDereé Excellence faalebed (efaler, bet er {)r. ftammer« 
^erre Hauch^ font ba ^il forem'fe et n^t af ^am 0)>funbet Elec- 
trometre, tttftge mcb %ottlaxinQ ot)er ^né Instrumeots @anu 
menfcetntttg og fortrin fremfor be ^tbttl (eftenbte* 

X)er er en t)td $r« Aeyer, font ^ar nbgii^et, jeg maae ttfflaae 
bet/ en {let Sefhtoelfe oDer |U ®ogn Sigerslef (@tgerfteb)> benne ^ar 
^an dediceret tt( Universitetet, font falbte $ani/ og Societetet, 
font i en oté ^enfeenbe ^ar opmnntret ^am ttt S3efIrtoeIfené 
Ubga)>e. ^an ^aobe nemlig graoet i abfltdige ^o^e omlnngflti 
$r<eftegaarb ; ben §ar ^an funbet et ©m^ffe, fom ^n ben gang 
foret>t|{e/ og ^an m(be at man fhtlbe (efofte ben Seflrti^elfe/ ^an ooer 
bette og flere funbne Olbfager agtebe at ubgtoe^ bette (tfalbted 
et/ men ^an ft( et Soote om en Unberflottelfe/ naar SBefFrtDelfen 
ubf om. Sttt $ar ^i ben, og SSanben mbflromfer fit ^nfle ttl 50 
gtblr. ®fabe/ at ^an §ar i^tbtlofttggtort fin S3og/ meb beeld 
ttrigttge, beelé ^rerbagé tmjj/ fom for længe fiben ere befienbte. 
3eg troer, at man faaer giée ^am be 50 Slblr./ men i Sretjf^/ 
fom ttlflrt)>e6 $am, (ruge ben 93arfom^eb, at §an t'Re flal funne 
gtore S3ntg beraf/ fom om man (tf^'Ibt eller ^nbebe ®(riftet t 
aimtnbettg^eb.'^) ®cel{la(et oenter, nn ba bet^ tongfleSnfIs t>^ ♦)©. tiwrf fterom i BfbenfP, €5cipabé ^»iftorfc. 6. 868, 09 jof 
eotrbf Ctftcrr. 1792 9?r. 8. 360 ranjTt 5 r trd t>tl im Vati. t>triå Kxcelleiices Ueslitution er opfvibl, at fccocrt« mebDete* 
SRæroærelfc. 

C-n 5te SKji 1791. unlfrtnniefl ^ertug ^teberiC af Sluguflenborg til ^rotn. 

1791. 

T>ii^t faa Sinicr fla[ beeiCne Xlcitt mm Zatnemmtlig^b, 
^r. Pram! fer ten Sang/ ^c ^« forfitrtigtt faa min Soncfl 
gebfelSfiagi tct fllcrbrte ^eobe vtb tcnne 9ei'[i.j^ct at erfare, 
^Dor mtgct (iiiit cc agtet ug elfftt nf fine 2)f ettorgere , og intet 
er naturligere, enC at .f'EnticO Ritrrlig^cb fil et ^æbrntelanb/ 
IfBcr ^un er tjtibet i faa f^ei en ®rab, tcrucb et bteoen forboi* 
t)lcb. 9(!trig forlaber ^un Snnmarf, og ffieten^acn ei'l ocre 
^enbcS tiffre Dp&olbflsSteb. 

Xie [an lat forefiitfe fij, ^uormeget jeg bcettager { bi'fift 
goMfcr; bog jeg be^øoer ilfc at fige tet lit ©cm, fom fienber 
mig, og veeb. iti'or meget jeg elfTer min fione cg mit Se^efanb. 

Scftnt T>tm oel/ ^r. Pram, og D(cr forfiflreb om min 
faiitc ^eiagtelfc. 

eeipiifl ten 25t( 3ulfi 1791. 

Frederich Chrittian. 4 61. 
3Ia>rvvinEiå 9'«b«tiC til @u^m. 

(Sgenttfnbiat.) 
1792. I ^r. Kammerherre Su^m, Sfionbt jeg til dato ei 

^r »teret tclætift ))aa at giove Soranbiing meb Iniurmatoren 
\j06 min @en, ba jeg ^ar ai aarfag at i>sre tilfrebd meb ^an, 
fom jeg ^ar uboalgt tfterat bave bnigt al muelig J^orfigtig^eb, 
faa (lar jeg bog anfeet "Zicxti antcfaliiig af Magister Badtn, 
ter er mig tefiociibt og fora jeg ^ar feet ba f^an (cm fra fine JDonfTc Sreor fra htt I8be Vart. SttI 

ubenlanM retfet/ meb ben a^t Dered Stetflafen^eb og dnbfigter 
^at>e gtvet tntg* 2)et er Dtft en ))r«t>e ))aa Dcred {)terte6 Øi^^ 
^eb/ at 2>e s^eb mangen letttg^b ^ar gtort fig en fornetelfe af 
ai antast fig mcenb af^orttenejler; nten 2)e bor et nnbre^ ai i 
en @ag/ ^oor ntm >m^eb for et eTjIet ^axn ogfaa ot( i^trfe 
enbeel/ jeg b(i't>er Itbt i^anflelig at træffe et i^aTg^ ba tfær )eg 
finber Rdnne fhlbfommen )>affenbe ttt ^and forfie 3((ber, i oiorigt 
er ieg flebfe 2)ered ganbfle beoaagne 
Cj^rlftiondbord b. 3 9loo* 1792. Friderich arvepr. 

62. 

1793. 

S(^ banife d^nen jnglctc^ fiir 3^re 3ttetgnttng nnb fur baé 
mit gefanbte Exemplar 3^re^ interessanten SBerfé. Sd tfl vxit 
nnn bo))peIt letb baf t^ btefen ^rbfl bie ©elegen^ett i^erfe^It 
%(At, 3^re ))erf9nTt^e Sefanntf^aft }tt ma^en* Sé tfl ein ebleé 
Sefheben^ bte SRenf^en bajn bemegen jn n>olIen/ etnen ntebrte« 
gen ®enttf gegen etnen $&^em }tt loertanf^en/ fie ^terin be9 
aflen nnfd^ulbtgen ^reuben felbfl jn bef^todren* Stner folden 
9e^re tfl e^ tt)drbig^ bte Politique auf bte Stebenénmrbtgfett ber 
erfannten S^ngenb grnnben }tt tt)olIen* 

@oI(te ed an^ no^ etnen 3(o^\^t\ erregen/ ob bad tt>aé 
bte ^^iå^i gebtetet tmmer ber ^å)^t ®rab bed inteliectuellen 
SSergnugend fej — Ob baéjienige, »ad und nnbebingt i^erbtnbet, 
]9on etn>ad anberd ald ber Und ^etltgen Sorf^rtften ab^ngen 
ttnne: @o tfl ed benno^ gen>tf, baf bad SBetonftfejn ft(!^ bnrc^ 
etgcne ^ret^ett t>erbnnben jn ffi^Ien/ nnb letnen 3tt>ang na^}tt^ 
geben/ tmmer etne ^^5$ere 3tt^'ebenflellung genannt loerben fann* 
9Bt(^ttg tfl ed/ ba^ man fi(^ onje^o uber btefe 3been i[>eretntge, 
ba etne falfc^e Philosophie, etn neuer ^oltttf^er ©(anbe^ ben 
tnnern nnb fiufern ^rieben ber !D?enf^en jnglet^ angretft* 

SBtr ftnb 3^nen alle !Z)anIbarfett fc^ulbtg, nnb ed tfl mtr 
angene^m 3^nen btefe Srfcnntlt($fett nnb metne {>o($a^tttng ^ter« 
bnr(!^ oerftc^em }n Unnen. 

Copcnb. b. 16. gcbr. 1793. E. R. Schimmelmann. 3>.inflr ævcue tra bel iHtc HorD. ®c^. 9iaat) % t6ulot» til ^ronprintS Strber^ 

1793. 

Ungfet jcj n?fl ^t ^aot ten ^laatc, at tale meb Titxet flonse? 
lige ^eii)tt foa fan jtg tog ilfe titbagc^oHe i bet (itfte |3iebli[ of mit 
Cp^olb ^r dl ubtr^He npglc af te 3eMffr, ter gienriftiitnsnge 
mm Si'æl i fcd jeg forlabec bctte ®teb eg ©cm, foni jeg ^t 
ticnt i 20 3lar. — 3 've Slar, fro ©erciS ©arntoms I3age, 
igiennem atle be Sccitei:, fom vifc |ig for ben unge SHegeut, og 
font cre DcreS ftoitgeligc ^exfyti friu bebfl ttd'enbte, Jar jeg cftct 
'^ligt og @anisttttg^cb uttret Ult ^oab jeg tunbc for Vtxtt Songelige 
^oi>eb. — Ecrefl pctfonligc ??ffc, DcreS 8iierlig&eb for Wigen«, 
for ^»et Slanb og ^oer 9Hanb, og ^oer Unberfaats @icufi{erlig^eb 
lil ©cm, pare aQc mine j^nfler og Scflræbcif«. 3nfl'n ffgennytte 
Ian liebreited mig, citer at t>'g ptia ^ofoeicnd flibn'ge iBane ^at 
ferget for min ^Tcmtib; ingen j^orbele Ijai jeg fogt, ^itorooR 
©tafcn, etter iipgen finfcit flial fuffe. ajicn, efter 20 3tnriJ rebe« 
Ii'gc Omforg og troe Stcncfle, fajle« en ISlietaaU oi>er mig, og 
jeg fcntcC bort, ybmgget, miiSfienbt, fom om jeg oirMig ^asbe 
begaoct noget, ber (unbe (kibe mob fanb 3lSre etter be ^Ii'glet, 
jeg fiplbte min ^erre og min $o{l*). ^en, Dtui itongi *) iDtn Jtongcl. fRt^tluHim ti[ 91tntrFdinni{T(t of 4. 3uti. n93, f)vtff 

ocb @c|)(imcTa<ili Slillcw i 9taabc mtbbetltO Ufflib. bue bog 

bena Ubtrnt 3ntrl, btc tuncc ijtnlnbcé paa te i bieft S}llnng(t inbc= 

iMtt g^a[uet(TtnIni)ee. 9tcfo[ution<n Isb foatttxÆ: 

.S3i oiUe int ^otU Ottbciineraab, ^r. 3a!jan ton !Etilotci, 1 9Iaabe 

^mtlcbiatt fra b( ^nm, fom ^aviåicl l^ofi iBortl tifrdlgt tiarc 

>S*n, {Jont 'AongtUge ^eiba .(tronptlRtfcn , oq Bioret Orbttil* 

.erceetntr, bibtil belrocbi Smbebcc. Da otiK Si becbot, ot 

.tiam \tal tiltienbiQLD t« SJort firibtlt« SieJbebag mtb 

■bane lange ea troe 3:i(n(|lt. iDet of barn liUije ftrte 3:ili 

.fon meb Sort JtunUF^mmtr, uiQt ci nu bive ffioiea $ofmarf^( 

•JtamnnrSfree ffireo asicMbl ooctbroa" " ' '* 

Vhrislian fl, Bo«e^^ SDonfTe Øreoe fra M I8br Hatff. 868 

^ti^t^l mm $en5tt)en^eb ttCCem, tnme t)amte JØnfler og ^elelfet 
forDcreé perfonKgc Sjlfe, forenet meb ^ele ganbeté, erc tffefbri' 
mmbflebe. — 25og, Dere« RongeKge ^et^eb ! Drbene fltal forfwnbe, 
men ©ternmgerne {lal forfølge oé/ og Zfbett 0)>nare alle Ztng; 
og naar {eg paa ^m !Z)ag mober Vcm, ba )>tl !Z)ere^ ^terteé 
9letfoerbtg$eb tffe længer mt^fienbe !Z)ereé faarebe^ troe og gamle 
Stener^ og oti Z)e ba felo erltenbe/ at ben oar en (trltg 9)tanb/ 
fom alttb tnrbe tale til Z)em efter fm D)>erbeottdning/ og fom 
nn tilflrioer Dem meb SSelftgnelfe ooer Dem og %U ^oab Vcm 
tixtt er^ fom Dere^ ftongeltge ^ot^ebd 

nnberbantgfle Z^tener 
CJn|lian«bor9 ben 12 3jn. 1733*). J. Btf(ato. 

64. 
^acohi tt( 91 ^« fBttnfkotff. 

1794- 
P. M. 

^oéltggenbe Diplome, fom ieg i^eb mtn jetter Lieutenant 
Harboe ^ax labet fhtoe/ beber jeg Dere^ Excellence t>t( behage 
at nnberjTn'oe. 3eg ^ar fcerbeleé fornøjet mig ooer ben flfionnc 
Stxifty og fl^en benne unge manb ber er prcmier Lieutenant 
i bet Siellandfle Regiment, ttlttge tegner Dore Carter og er 
moralsk gob, tor jeg bebe at Dereé Excellence i^el s^eb fore^ 
fatbcnbe Setltg^eber legge 3Rærfe td $an^ 9taon. 

Sn anben ^ornoyelfe ^ar jeg ^a^t i Dag^ ba mtn anben 
©ofleré ©en Peter Carllessen i ®ag ^ar faaet ben guldmedaille, 
ber ttbfatteé af Universitetet for en iurtbifl Slf^anbUng. ^an 
^arLaudabilem til alle ftneExamina, erVolontaire i bet banfle 
Cancellie, l^ax oæret t mtt $uu6 i 4 Sar fiben ^on bleo ®ttt^ 
bent) og er blant bem/ jeg tor recommandere, ba §an baabe 
^ar ^ooeb og Stabtg^eb* 

*) 3nben betee S8rrt> bleo ooerøioef, ^obe (Sti). 9?aab (Bfiton) (bet/ 
inben fin 2(fffebtdtlfe, f)ax>bt brn {i^jtc Omtale mrb itronprinbfen i 
brnned bobinet ben 2ten 3un{uO fortabt 5t{ebrn(aon, og anfom ben 
14be3un. 1793 meb fin grue tUGanberumdoarb, fom ffanHattt 
tUforn t^a^ht tieU, og (oor ^n (tben op^olbt (fø (nbtd fin Téb t22be 
3an. 18*28. aei iDinUt æxm fca ht I8be aocS. 3eg DKb at Ticrtå Excellence ^ar tn j)Db {tufDUimtlfr, 
terfer ffrei) jeg It'afe iinitx, uogttt mit€iirf)l|1jl> ^oS en aiitcti 
^m-c funle (jiorc mit SJi'biicfiliptb miøtdnfclisti men jeg er i 
gammel SPIaiib og fUrieer til Orcu Bemslorph. 

ijlmjgfi 
b. I getr. 1701. .^. (Si^tiftfdit VII. tn ^9p\>ia SRasMcnaf 

af ©»errige. 

teatnfiirnbigeo 
1794. 
Madame ma trh chcre Socur, 
La lellre de Votre Majcsle a été de la plus graoj 
conaolalion pour moi: je connoissois trop Votre coeur, A je 
me fiois trop å Votre amitié, pour ne pas avoir étc toujours 
convaincu, que Vons partageriez sincérenient le mallieur in- 
attendu qui vienf de m'arriver: mais Vous me le diles avec 
des expressioDs si reinplies de sentimcnt , ma tri-s cliero 
Soeur, quo j'eii suis touche Jt reconnoissaiit au dela de ce 
que jc puis ciprimer. Ma perle esl grande, mais elle ost 
reparable. Lea aeuls regréls, qui nc me quitterunt jamaia, 
c'eat dt! De voir que des ruincs lå oii j'ai seiiti Jt ou j'ai 
joui du bonlieur d'étre avec Vous & avec mesautre^Soeurs: 
C'est en verité uii souvenir loujours present å mon esprit Jt 
cher il mon coeur. Ma saulé a resislé å celte epreuve; 
celle de Sa Majeslé la Rcine, de mon Frf-re St de mes en- 
Tants aussi, & m^me ma pelite fillc inoculée A encore ma- 
lade lorscequ'elle surtit du Chateau en fcu, s'est parfaitemcut 
refablie depuis. C'est ainsi que Dieu par sa bontc a adouci 
un cvenemcnt surement funcstc par sa nature, mais dont je 
ne me plaindrais, puisqu'il b servi å dcvélopper dans mes 
sujets unc energic, un zele Jb un altachcment si vif pour 
ma personne åt pour ma Famille, qu'il ost sans prix pour 
moi. L'opoque dans taqucllc nous vivons, paroit d'ailleiirs 
un tcmps d'cpreuvefs) universellos. Pujssiez Vous n'eo ron- 
noitrc janiais, qui coulcrpil h mon coeur. Il vous esl de- SDonfTr Breøe fra bet Iflbc Vart* 885 

Toué, A on ne sauroit étre avec plus de iendresse A de 
\erité qua je le suis, 

Madame ma tres chére soeur 

de Voire Majesté 
le tres afTectionné ét tres attaché Frere 
h Copenhagae ce U de Mars. 1791. ChréHm Jt. 

60. 
^MoU tt( 9L ^. fBfttifløtf *)* 

1794. 

Uttberbantg promemoria. 

Steget efier at jeg var (ommet ^tem fra at o))))arte Derid 
Excellence hlw ytQ anmobet at fomme ot)er )>aa fJalæet ^)»or 
O^er^ofmarfTalleit t>ar. Gen. Adjutant Ldwendm^ fom præsi- 
dent for Sanb^ttu^^oltntnsé ©(tlflabet/ t>ar ber og. SRan meenfe/ 
at )^ort @oeI{Ia( tunbe (ruge ben @a% ^iint ®(elfla( ^ax ^a^t, 
og font bet ffal be^olbej tnen ber (Itoer en gtennemgang tU 
^oi'efle 9let/ ^oor ^obelen bagltg otT op^Ibe {tg og {lal ftaae 
unber SJotertngem X>txtil et tntet antichanibre; nten S3ttbbet 
og anbre {Tulbe ftaae ^aa gangen t S^uIbe; berfra {Tulbe $)>er^ 
gang bortflptted tntil ben mtnbfle @toeL 3eg fanbt bette %ætlA^t 
{lab albceleø n)>a{fenbe for od. Dber^ofmar^atfen DtTbe ba {hax 
{Irtoe ttt 2lroeprinbfen, om Charlottenborg. 3eg foarte: at »i 
iffe ^aftebe nteb nogen 9noténtng til 93(ere(fe; ba oore Eflecter 
i^are bragte t ©tffer^eb/ og ot i morgen ^ormtbbag ftL 9 {lulbe 
giore a(t rpbbeligt. 3eg (agbe ttl^ at VtxU Excellence ^aobe 
ooeret faa naabig at {tge mtg/ at jrg tffe ttl mWe {lulbe (abe 
noget ^enbrtnge ^aa Charlottenborg og be ®eIo nol talte meb 
&ber§ofmar{!aIIen/ nben at jeg nblob mtg noget otbere/ ^otlfet 
jeg trocbe at o«re for mtg npQ{fenbe. 3J?en ben fore{Iagne 
gtennemgang^ {om albrtg fanb ^olbeé reen/ ^oor bednben onb 
@tan( tffe faa let fanb faaed bort^ og oti/ i Stifoelbe af af 
Voteringen ub^aleé/ fomme X)age meget ftlbtg Mtoe lebtg, (unbe 

*) Knødaenbe Bib* 6e(ffabé Ubfl^tning af ^rlnbfené ^otaté, I TCnlebtt« 
af StidfKandbord etotS IBranb. Sof. GclfPabel« ^ifl. e. 288. 3C>0 Tanitt SPrtot fta lifl I8bc 3(arl^ 

jeg tybtltg liegritc, iffe for oort Sfflffab ot pcctc (laffenbe pg 
antagelig. 

UiitiTijlfe, noatige ^errf, at jeg fptjtcr Deri« fofibare ©pcs 

Kif niEb flriiicric om fciffe ©maating ; men (eg ^^r troet at 

^^Xte ©irefl Eicellenco Gftcrtttning om tet passerede. 

unbtrfcaiiigP 

b. IC mart. 1794. Jfli 

67. 1794. Unfer ten ^cutc tei ter fiaiijelci eiiige^nben ^aptere« 
TOcrten Gw. QtccHtiij ci'tie ^Bcf^ivcrtc con mir Iritcr We®Iii(f' 
flattfdje Sfcgi'cning aulrcffeit, iinb irf> ii'[i| bofi oui^ o^ne rarine 
Slncnpfe^Iung tai ?luge nieined fo t^eurcn unb fo inntg oers 
ferlen ©Diinerd fii^ mft Uttiotdcii auf eiiie, @i'incm grcunte un% 
Xiicucr n>ietcTf<i^rene Srdnfung ^cftcn ivcrbe. 

3n bem augcntlirf, la iå) ti'efe 3ci1en fc^rci&e fictct baS 
SPilc mcinco Itteiierficn ©c(icimcn 9Ial^3 fo (ebcnbig »or mir, 
tag i(^ nur an 3^" lenftn, mi(^ ber Sraft ©eineS grfrgneten 
SKIeta frcuen unS 3(iin aué ber giiDe mcine« ^in^sn* »asSett 
feiiun Ei'cblingcn giebt, iviinfi^cn fann. 

Witm ^lage niogen @ic IkUi t'n memem S7eri'^ic a\e m 
biefem greunbft^aftiibnVf lefcn. Eie SBeleitigung bie mir gej 
tcorbcn ifl wirb Q^ne" oi^g ft^eineii, intcjTcn lann i(6 wo^I 
fagen bof i((i ilbcr bitfe »eniger cmpfinbli'i^ feufje/ da ii^ oft 
bci ten, immer angcmcincr »ctbcnben Slagen it&er bie ^onfleiii^ 
f^c Ponbcfiregfenmg f^on gcfrufjct ^abe. ©ijenborf u. SHuIolo 
ttefe tcibcn nnbeft^oltenen, obgletc^ wo^I nii^t tnit corjitglit^eit 
iSegabnigirn auegcrujletcn TlUnatx, (ftincn nic^t aHa abwc^roi, 
unb me cft loei^ man ifire Stbiuefcn^fit ju nujcn, obcr merben 
(ie iibcrjlimmt. i'oti tern »iter wit^, oÉii'.c meincSeantnjorhittg 
ter Singabe jn forbern, abgcgcbenen, fo Ijoi^fl witcrrti^tlit^en 
olé uiTetjjort farten SJIanbafe, rori§ i(^ cfl juocrla^ig, bag ber 
SlboocalSRJttger, befi Jlanjlcré raclotum, untct antcrn Banquicr, 
tinbbcrlntiinU^ bed Vicciiaiiilerø, ber tn ber bcriid)ligteii 3&iltf 
madfdien ©atbe gebranbntarite ©albern, tt fo vtit tS ifl. jtere^^l 5)onlfe S5riM fra bet I8be ^Torft. f 3®^ 

wdrilic^ m bte S^^^ ^^'^'^ ^a(etk 2)ad {tnb olfo bte etfenten 
JRdber bie ben golbenen 3«9w biefer, ffir fo i^fele Witn\^tn 
bte ©tttfibe ber Sntf^eibunø fc^Iagenben U^r bre^en! 

3n anbent/ kt^entger glttdntc^en S&nbem iDurbe man )>tellet^t 
ni^t fo emf>ftnb(t(^ anf ben S)rtt(f emeé oft unoerec^t befunbenen 
Z:rt(nnal^ fem 3 a(er in nnfentt/ mtt SEBo^Ifa^rt unb ®eøenetner 
fo tt>etfen, milbcn, (jeret^ten, ffc^ etnjtg au^jet^nenben Stegterung, 
lotrb bnrc^ ben Sontrafl jeber emjelne Skeden fc^mir^er^ unb 
a^l »tr Ie6en tn iebenfli^en 3"ten, »o eé nic^t me^r berlejte 
2ro)>fen t{l/ )>on bent bad )>olte ®efaf enbU'c^ nhtxUnft, fonbern 
tt)0 nnr jn oft/ aué ber fc^w&c^flen @aurnng^ IBranfen nnb 
©i^rnng anftoaKen! 3<^ ft^tttte S^nen^ bem (eflen ^atncten^ 
ntem ^crj aué; »elc^e« greubenfejl »nrbc attgemem m nnferm 
^erjogt^um gefetret n^erben^ n>enn unfer !Z)tca{lermm mit fetaen 
3Rannem befejt tt>erben UmU, bte jeber rebltc^e SRano {ic^ jn 
fetnen 9tt^tern n^unf^en kDttrbe. 

(Smf>fe^{en ®te ntic!^ ben bet'ben Sonferenj fRat^tn @^fi) 
nnb ftrud/ nnb ermeden @te bet betben etn gnnfh'geé ^ntereffe 
fnr vni^* 

S^nen, t^euerjler ^err ©e^etme fRat^, brntfe t^ nift ge«* 
ru^rteflent ©efit^Ie bte ^anb^ bte ncc^ (ange baé @tener unferer 
©erec^tigfett ftt^rcn ntdge! 
2rrmébatre( ben 8 3un. 17£M. C Stølbrrø. 

68. 
91. ^. fBetnftotff tH Satflend. 

1795. 

2)te dufferfl frennbfc^aftltc^e 3«f^^«ft J^^ti (£»♦ fccetlenj/ 
bte jugleii^ ein mtr fo njit^ttger SeweiJ 3^^^^ SBieber^erjleffnng 
t]l, ^at mici^ eben fo fe^r gent^rt, aU erfrent. 3^ bettage ed 
fe^r, ba^ metne etgene Unpdfltc^fett mtt^ «)on 3^nen trenntf'fie 
fc^etnt au(^ ipon!£)auer ju fe^n^ nnb i^ fe^e bteSuéft^t mteber 
ge^en }u fdnnen^ nur noc^ tn etntger (Entfemnng. pr bte nber^ 
fanbte le^rretc^e Sludarbettnng banfe t^ re^t fe^r, nnb ^abe nnr 
nod^ bte Sttte ^injn }u t^nn^ ba^ 3^re ^nflrengung |a ni^t tm 3itx^ S6R c liSrtoc fra bel I8bc Korb- ^dlftiiS mil nnftni ffliinfi^En unfi unfcrn iBebiitfm'fTni , fontcrn 
Hof mit 3&'"i TOitttlit^cn firoftcn fle^tn mSgc. 
3i^ tin enig 

3&r treutjler S''""'* "">* ISiencr 
b, 22 5on. 1793. j4. P. Befiutorff. 

Ubffr. ^n At. Ctetlltnt 
tm Steen ecbtimdi fi. uta eitn|UD-pit((Ur Kitirttn« '»M^ ^erfug grebetif ©^r. iif Slufiufrmborg ti! 3- 9B\ 
1796. 
P. M. 

Ttrti ©Irirelfe of . . , (lar jrg mobtagft, cg jeg tatkt 
1)tm for licn i famme mig 6ei>ii|ie Zidiib. IDJin Saffe ct i 
(aa maotelig Silflanb, at jcg umucliii Fan gire 2)em tet fon 
iangte S^'l'^''*'; 3'3 """>f f^'" 'ifl^ 'jScnge op for at tejlritt 
mine i Sar fctcfalCente Utgistcr, bcrfor ^r jeg ^mocntit mig 
til tCitectionni for gontet ail us. pub. eg jtrepft en Stnfegnuij 
i 53crcd SRafii cm cl gerflitb pna JOO Stbli-. uben Mente, fom 
fftet nogle %ax& gorlrb fhittc tilbagcfcefalcé i taalclige im 
miner. @reo Si^immclmann ^ar QtVet mig feftc om at bntne 
©ag i tilfommtnbc Uge fTuIbc forebragc8 |)(!. 2)?ajc(l. ^cq ^av 
ba al tnnelig -^aat til cl gebt Ubfalb, 
3c9 er meb megen ^oiagtelfe 
Jliebin6aon ftn 10 gtbt. I7iw>. Derea (icngione 

ffrtlietib (Cbrillian 

70. 
31. æs. $du<^ til ^. fS. mhilb^aatb. 

1796. 
P. M. 

3eg « imiteret at fomme i GftermiMag til ^rc| 
Baggam i en Samling, af ^ciKcn jeg uceb, Tit ogfaa (Tal 
rofre; uagtet jeg er mi-get teceret beroet, on(!cbe jeg bog gierne 
dl ciiCe, om ber tommer anbre {TifFelige 3)teniicfIcT, enb lutter 
Genie-'JRitnb (i »or 2iiC* Jorflnnb) og uttrber mig betf« 
unberrcltet om jeg fan cciite ben Rornevelfe at fec I^em, gob« 
Sen ber, ba jeg i foa galb »ifl flat mobe. 

SRin Rone, fom fiilfcr ret meget, snfTer at ^enbcd nv am 
tagne ftnminers3i>mfrn maatte unberrctteé om at giore fflegning 
paa i nrflc Uge at tiltrccbe ^n 3:ifnefle, ba ^crfTobet formobenllls 
til ben Zib fommer tnb tit iS^en. 
Sf(beritéb«cfl b. 5. Ctt. 1796. 
Ubffr. ^T. Tft»ft*fat ^bilbiaaib (må Cbeijliun'liaon. 


360 Snttcbntng 09 UWoft 

tii en ©ftlbring af ben gennantff^ffonbtnotjtffe 

tnb)}orte§ forfatnings meb ^enfpn til bend agra^ 

rtfPe og offentlige gor^oib i ©ibtiben*)* 5lf tUit tt tn for ^Htn^aUn Dfgtiø oø UVfitnit ^tnllnQ, ben 
^(f}or<ff( 3or|?n(ng og ^ortffflfng tjat taget i bft 19bc Siar# 
^unbrebf. 2)cn famme Of)mcerrfom^eb og Sntrreéfe^ bet famme 
b^berr @tub(um, man aOerebe fra en meget tfblfgere Sib {Tfen# 
febe ben gamle Vcxbtni Selfefarb/ cg ^cetUUi ®rcrferne 
ogSVcmeme, f at unberføge og fremfKCte b(éfe 9{at(oner4 fnbre 
i>i^orit, bercé @tatéforfatn(ngé Opr(nbe(fe og Ut)^iUine, bereé 
(iatéretlfge former og ^nflttuHoner/ bered felffabetfge cg ffnnéø 
Hge 5or^oIb, bereé l^^ele 6urturl^((ior(e, ^tMffi^oxU, SionUs og 
8rtcratur^(f}otfe — ben famme Sntereéfe, bet famme Stubfam 
forbrer ben ^if}ori(?e 93(benf!ab i core 3)age af bem, fom Dille 
(e^anble be npere europo?({Te 9c(fe{Iagé og Qtahxé ^(florfe^ 
faacel { ben faafalbte aRfbbelalber^ fom i be Sltir^unbreber^ 

•) ?orf. 6ar intet imcb, om man, i Sfebet fot »Utfaft" opcnfoc 
Pilte fcrttf r^Sl^itrad og eamlingfr", cKcr Uflnfntf £)rb. €fto 
anfcer ^an tcttf ^xMtt iffe fer merr rnb tt faatant Ubfaft, bcr 
i mange ^rnfccnDcr funbc moMage ten oibere Ubfpltning og Se* 
arbeitelfe, fom (an nu iffr er i etant ti( at gipetet. ^iien 
faa (oncentrerrt ^orm nogle Dete af 3nb(oteet og UtPiflingm 
funte Mipe mtntre futtftcrntige og tvtetige, enb antre: l^r PfI 
(er pentf fig nojcn llntffultning 

^iflorifl 2tt6f!rift. IV. 21 370 (ttnniam(! iTaiit'lnni'li! gorfnininfl. 

man pUitv at \)tmtsnt iil Grurcpad mtrc 'iitfaiitt. SRan 
til itu totgcre t>lDt ficiiCc ^c utoovted OmfTtFtiilngcr f Sta* 
Ifriie, U polilfff* SJfgltditjcbcv i biéfié Se'gc cfl Ser* 
bintelfc — man nslea itU l>IoI mcB at ficiibf Wfflfiitdiité "IJfr« 
foiiiiijfjcb, pg ubmcFiIcbc ^filpinTc G^mfKrcv i Ccrré IjanMcnfic 
e(», f Cmé 3iibflu6flfc pao faabaniie S^fgiUfiiljttfrfl raufak 
gor^olb og vaa |)iilovirnd foctijTc Sfiffclfc. atJaii c(l cafaa 
Ikiilc be 3n(Iituttoticv, te 'Sttmgttr pø 8e»f, b( futdrfrtiflf 
©mnbrcitiiingfr, be polil(|Tir Sorljulb 03 ^e\len\aulUr, fom ^awe 
baiiiift cf) tiibvirfct }}aa Statii^iimicé iSlatéliu i bel ^c(f, i^aa 
b(rc3 fociaic cDtr fdffabcliflc Uboifliiig; cg mnii »il i)fb(, I)»a& 
b(r E faabanm- Jovljolb tUtjan cii^Dcr 3ialipiii) ffifiibcmmdia« 
fjtb, fUer ^»ab ben ^v lannt nf Srcmmcbf; ^oorlrtfé bcflge 
3^tlc ^aoc bannct rfl ombaimft |lg ( Sibttiufi Ccb; (juortrtt* 
bovgcriifl 3ri|ttb i ciifjver Sliber, uiibcv foviTicUi^f Soifaliiina«, 
^arfmnttt trføcdog vcrc, cUcr fr bltvm l}(nbr(I cg iittberlr))tl; 
^»pr(<bcS Sclfcté Orgaiiiénit Ijar iiboifl« fi^ KIKgcmcbStnté' 
organiralloncii , og ^uab bcr f bcime ^ar vcbKtK!)?'^! iTg af 
rpvfllbdigf fllci- øamlf fflfmrntcv, af tn f SclMljinincn, i 
SlatlpntnS cgtt Sffob rprunbcn Sfff, Cfblæfit cg €amfunbd« 
DTben. SDJcb eet Orb: niait Diiflet-, al fuiiiie c^eifporc pg 
fremfltde 3olf<U ti» ofl Cioguitrliiflcr »eb Sioen af ©ta« 
tene, al funnc gioe ciljunt Siatéfamfunbé, et^oert farftill 
SolfS ^iflotfc en national og poliiijT Stjavatteer. 

3 faa ^»iifeetibi: l)au£ oi, IjonD bcii nyere Xi'b ofl ben 
nVcrc eitro)?(x(|Te 3neriiti'^e(1irgi ati^aacr, egetitlif) fun to (tort 
©rmibformer a( betragte, 03 ni affoHbre r 53etrafltii(nfltii. 3)eii 
ene er, ^Bab bcr af romcrff SIniib og ©((r, af romerffean* 
flfliittoncr bieu leonet, og flif ooev i bc djriftelige Stater — 
eKerljoab man ( »i>iXfb plder at betegne fotn bet rpmanfffe 
Olement 1 ©latenic. Sen iiiiben ®ruiibform lllljorfr bci IS\f 
ment, fom »i iinbev eet, ( SKobfittnCiig til ^iint, fiiiuie bencrone ®crmamiT»i!anbinat>ii! Swfatninfl. 37 1 

Ut germaniffe^ og f)\)oxt{l maa f)tnxtQmé ?IU ^))ab ber { 
otøfnanførtc |)cnfcent)e er oprtnbcfigt^ eHcr af egen 9tob cg 
Æterne l!|ar uWllct fig ^oé be tpbfff/ be egentlig gcrmamffc 
@tammer; Itgefom ^oé be norbiffe^ eHer fcanbfnatoiffe. St 
begge fun ere ben ftørre og ben minbre ^ot)ebgrem af eeu 
fffUeé Sortibéflamme/ er nu faa almfnbeltgen cxlicnbt, og op* 
It)fl veb faa mangfolbfge ®runb(ug^eber ( 6eggeé 9iat(onanrel 
og gamle ^nflitntføner : at man (ffe tengere t)i( falbe paa at 
abflitle bem, ber ^oor bet gielber ^((lovffTe Unberfogelfcr af 
beggeé crlbfle nationale ;3nf}(tutføner/ og.tffbeelé af b^ggeé t(b« 
Kgere politi^c Organifation og ©tatélio^ — SKere abf!i(l fra 
beggeé (S^arafteer og ©ftffelfe er ben flatofffe 92ationa(ttet, bet 
f[ait>{(fe dolUlir> i bete iUbfge ^{f}ori(f e Ub))if(tng ; men baabe t>eb 
benne fllbtge ^vemtrceben/ t^eb brfé Sfolerfng og bete @tanbpuuft 
fom et @(agé 0))ergang fra ben t^efKige^ europcet(Te l^erben til 
ben gamle^ ofllfge^ afIat((Te^ t)ar bet ttUtge mere ffernet fra be ger# 
maniff e Organifationer^ og tan oDer^ot)ebet forbigaaeé t)eb biéfeé 
betragtnings faalebeé fom bet fcpbt)an(igen ogfaa picier at f!ef* 

(Sn Unberfogelfe/ fom ben o))enfor angfione, ber iTuIbe 
foretageé meb |)enfpn til Ut germanifTe SolfeKt), og be^ 
gVnbe fra bet tibligfie ^iftoriffe i^i, fom brugelige Ailber 
labe falbe paa £t)bff(anb og ©fanbinaioien, t)i(be ub^ 
forbre to, i bet ^ofefie tre |)o))ebafbeItnget, naar ben fTuIbe 
fireé frem f Siben faalangt fom ben ^eriobe, man inbbefatter 
unber SRibbelalberené ila'on, naatx — efler inbtfl ffuropaé nyere 
@tatébpgn{ng, ben politiet DxQaniémt, fom ^ar t^ebtHiret inb^ 
til mob @(utningen af bet 18be ttar^unbrebe, omtrent begynber 
at banne fig. !Den forfte Uf beting t^ilbe omfatte be germa^ 
nffTe etatéelementer i bereé oprinbelige eOer t(b(igØe @fiffeffe 
— fnbnt be/ ub ffrobringer/ fom fulgte meb be faafalbte 
9oIfet)anbr(nger/ fom t umibbelbor 3}ertre(fe meb roma^ 
nijfe Snjlitutfoner og af Stemerne be^eiflfebe 8anbe ^ golfefflrrb/ 872 @mnflnt(IiIantinrtDift gorfaininsi. 

pg fjere<b (fKttjnantwn fcio aiupg en mtrt ubwflct ergaiifjT 
ilorin. !£tt » af fig fdo fl<i<'t' «> ^rn ^>^Ie ffa»b(na»irr( 
Sorfiilning, b« novbijTe 3olf;H» i |>i:be!ifFa()(l8 ^cvioCc, fjwot 
ingen raabcm^crevCits rllcr i^ii&flDtcire fanM <Slct, inaaltcinbf 
bcfaltfé unber Snrmriidfngfti nf bd ferOi; Sfb^runi. :t;ra 
aiibca Sfbclifl -oUbi ta tfgonb« btr, i)vot m faabaii Sirm, 
bcdé l;od Sranfer f @aUini, bcdd ^cd $liif;(Ifarcv i ^riu 
tmnitti i>g ^[>g be ff aiibfnavifFe 9Iorbborr, baitntr lig 
ril Dirlclfge eiiitSiiiditiilioiifr, »Urr ( t« mInbiJc til ©runb* 
formen for faabaniK; ben »ilte flnae \>itinc frtm ii[ ben fiilb» 
ftoentigc« UCuifliiifl nf biSfc SovfeolO flifiincm bet fvaiififtc SKe* 
itartie mrb pg cfiec Carl ben Storcå iXibj ^oormeb omtrent 
»ar famllbifl, eller iffe meget pngre, OiJrettdfen af famlebc 
Wfgcr i SJorben og i Gnglaiib. — ^il man ^erltl Wbtm f^U 
ben tvcbie ?lfbelmg, ba oil benne fiibbefatte, ^vab ber i bra 
t^aafelgenbe SRIbbelaltJer fornemmelig buggebeé »ibere ipaa be 
fran(lfff6arplinfli)Te 3nfiiturloner; faaocl fem ^»ab ber frem* 
beleS ubfjjrang af biåU. eller 6»ab ber af nye fremfplrenlw 
dementer, f. Ger. ^c^néoxfeii, 91bel, cg StitnberneS bcrgtrliø« 
og cotiUftulfonellcOrganlfatiDn, jfitttebe fig (om tiiig^e orgaii(| 
©((ttelfer til ben Ubligcrc ©ruiibferm. 

Snben bi gaae oBtr til en nwemer« ajetragtniitg af 
l)clbene i ^iin fctfie libéafbeKng etler ^Vripbe af ben 
mfliii|?=(Tanbfna»i(Ie Scrfatnitig, til bet iffe terre cDcrffubigl ol 
forubfenbe rt ^ar almlnbeligt SJeHiarfninger. — Set et for« 
gleucg, at DtUe i faabaime Unberføgelfer flige Ijøiere ep i 9Iii< 
tagelfen af en »Irtelig tib, en »trlelig fjifioviff liluffrclfe, cnb 
ber, ifoor bene Spor, btni (Stlnbring, Uni %JirFnfnger l)ave 
ofpritget fig t be tlbligile paalibtlige, famnienljffngenbe, rime 
Ilgc og forflarlige 53ererningcr; eQer ^opr faabanne ®»Jor, 
cm tnbog i filbigeve Ubofllinger og OtevgnngSformer, foreffnbrf 
i beoarebeS^ebtcegter, i optegncbe Sfiffe, 3"bretnmger, CoBe, erliø« ®crmani{!'f!antuia)9i{f gorfatning. 373 

ter ifa^t ^a))t (iatéretKg cg pxloatxttliQ ®9'big^eb. 2)en faa^ 
lalbtc @agn^{ftorfe, eder ^))ab man paa S^bfl fdber 
.Urgefc^f(^te% fan toQ, faafremt ben ^il tUc^iic fig nogen I^U 
florifF 93ailé cg ©plbfg^eb^ b(ct laane ten af &))creenéf}em# 
melfen mcb ^me egentlige Siitct til en f)ifloti\t $e{7udfe af 
Sorlibené Sfø cg @fiffelfe. 9tnbire SKcnumenter/ enb be^ |cm 
enten f^atje ©frift, eller fvem\){fe en Æonft^C^arafteer^ 
ber enten paa Un ^tflcrtfle cUer fprnbchfle ^ci ^ent^ber paa 
et @(apgt(Tab mcb anbre befienbte ^olfcfcrrb cg bféfeé (Sultur 
og SnteUtgenté^ \>itic altib gioe et meget ringe Ubb^tte fer ben 
f fif re ÆunbfTab om et Solftf St(|}anb cg €f{ebne, unber 
egentlig ^iflcrifle 3or^c(b/ { ten fiexne, morfe eKer tt))téfe9or# 
tit>, fem ^(ne a)7(nbeémcerfer ttl^øre. 2)en almfnbelfge {^{{g^eb 
tmeHem en t)ibt(oftig 6(aéfe af faabanne flriftføfe SKonumenter 
bringer cé faalebeé fffe meget t)ibere enb t{( Sefi^rfclfen af 
enfelte^ for (a?nge ftben beffenbtc ffrfaringer (f. (Sx. at ben 
@fif, at mebgit^e be !Dobe 9Ieb(7aber^ 93aa6en cg ^r^bcffcr i 
Qxaun, f)ax i ^ortiben faa at ftge tjæret a(m(nbeUg ot)er ben 
^ele 3orb); etter { al Sa(D tt( enfelte Ubt>{belfer af btéfe (Sxø 
faringer/ i |)enfcenbe til bet GuIturtriU/ l^t>orpaa Sclfet^ fom 
aRcnumentet tii^orte^ ^ar flaact i bete ^uuélige cg prioate 
Set)e{!if / (Her i meTaut(Te @^flcr og ffærbig^eber. Optpéning 
af fcciale; eHer enbcg pcKttffe Sor^clb t>i( man t>eb SRcnu^ 
menter ubcn ®frift fcrgie))eé føge. |»)ab faabanne berimob 
funne Icere o^, ^crer f(ebt)au(igen mere til 9lefu(tatei*ne af 
aRennefTe{Icrgtené ^iflcrie i Sllmtnbetig^eb/ eKer til ben almin^ 
belige St^ncgra)}t|te/ enb bet fan tiene til at opU;fe et enfelt 
Sclfé tibliglic fcciale Cultur. 

%Jtl man berimob c\)erfee be Setingelfer^ fem ab(!i&e $>{^ 
(ioriené egen ©runb cg (iffre Cie fra ©agneté morfe etter 
taagcbe 9Icgicn: ba forbpber man flg alt for let i faabanne 
Sorffniiigcr, ^))ort?eb Snbbtlbningøfraft cg Com^inationøe))ne/ 374 (^frmiiiii)1=iI'Mitii'>ivnil Swfa'i'ii'il- 

i SOfaiigcl af Ælcnbddiccnfiiseré falle @rttnt)vpl&, (^cn^iDCr ftg 
til fcruC antiigiw giitliiigSmdiingfr og »iltaodigt ^mpct^eKr, 
{jvié ^Dgntiig matt)]nignitg fan vort-e gdnivciibc og fiiibrig iiof, 
fliontt of fBJUcnCc, caflfiibe Slatar, og iibfal for itt at cm* 
flebcS of rn Cvirifgfrcfffifrfutgtr. ^anfToHgf« faltfr bet wl, 
ifcfv i (n faa fritiiT Ii^^,^IB^r, foni ttii nsniarfntc, at ant 
»tilte bi-nne Sveinflanijsmantf ^M ^atwtictaei tfbligfic focfJlt 
Sililatit) oQ UbvIFd'iigdi af tcrré poIilJ|7t 3orl}o[& og @idi^' 
ferfalniiifl, ciiC paa diTCé SIfilamuiclfc og myifetiTe ¥''rfo^c. 
SRcii, IjDormcg« ttv brg ogfan i fiiint 2ilt«lce fan eoorf, 
nanr man alene ^ar S;iiiiil)[|loi'fi'n, cUcr bcné filbigm, ^iil»< 
t)CCIi|T( Ovfiiliifng og ^nCbi'lbning, for fig: &n»e »( crforrt 
pafl fotjIidHgc TOaobti', f. ffr. ( b(ii altfic romfrfTf ^'ffioi'Ef, 
Dg M c6 firlB, ucb JInBcnbclfcn af Bixo, ofl tiSfe 33d( fif 
bi'n ieifliibiTe SagafovfaMliiifl. 

Ti'v gi«(^ bfHmob van Ccti anbtn Sibe faabannf ffor* 
faiJiingémonumentfr, om vi faa inaac figi", |)uf6 ()i|lprr(tr &vU 
bigljcb er HomWIflirli)), cm inti Oprliibflfc cnbog »ggrr i tta 
foitjlllodil* Sibi f. <Si: U mbp( cg baitftc eanbébO'SBcntfl« 
tffbcr, røavrfa-DcélTalH'i (.bie SOTarfgdiofTmfdtafi')/ iwveb«. 
bcHitgett, $)a»n(Iaflriie, iiKfl flere eietibonimeUge ^nbvetninger ( 
Cantbrug cg ^Ictdfor^ulb, (om fiinnc Ijaot befiaaet meer tab 
el JTajlHlliibf cfteral bevtS CpHiibelfe Ijaobe op^ert at Vme 
tt almdibeUg betlciibl gacltim. \S!t (jeve enbcfl Ifl ()iiK Cif* 
meiiiev for ben, paa en fafV cg fitfer ©runb bi'ggebe ^iRorffT« 
Uiibcvfogelfir ogSremfiiairig, (foflfe »i maac antage fcin gfonc; 
og ub ooev ^Dtlfe vi ildenen, og altlb tntt nieb flor Varfoni^eb, 
funiie gafle lingcvc liltage, bcvfcm »i tlUe unbgaae al tabe od 
f uilffre ffanlalTetiUebcr cg lEvcmmcrlcr. 

SbetæEbilegi'rmaiiiiT'iTanblrtatiifFf 3o[feli» funne vil berfor 
Vtl, paa $)(f)orfen(! tid, f)lge op inbtil en Stammce^orfariting, 
til SIKcin'gl)ebcriirtf Crganléiiif, 3clfc(la6f(ré fil« StocnberS 
(^cTinaniJ]f'fTantina)>i{! gcrfatniitfi. 375 

HifliMU, ^øt>binge)é bcgrcrnbfebe SRpnbfg^cb; Solfetfngettcé 
Snbretnfng^ og 92ctét)ebta?gteré crftenbte ®v(b(gl^cb. Kil matt 
beriniob foictage fig ^^ epiefe btéfi; Vcflanbbelc af Serfatnføgrn 
i enbnu tibltgcre eg mcvc ruMte (Slcnuntcx: ba femmer maa 
let Otter ben ©rcrnbfe, ^t>or ^ifloriffe Set)(fer faUeé og ?JiU 
faarltg()ebené Uftffcr^eb inbtrcrber. ^ftc engang ben fongelige 
?3a?rbigf)ebé og Æcngemagtené Ubfpvfng i 9?orben fan ^i(lor(en 
oplpfe. Den føneé ber at ^atje \)«ret celbve, enb ^oé be fleRe 
øttrige germaniffe Stammer og Solfeflag/ @ot^erne unbmgne, 
og taber ftg i en for{)iilorifF £<b^ bttor aOerebe Æongeflcrgter 
fremtrcebe/ op^oicbe otter |)øttb{ngerneé. Det famme Sor^olb 
nccttneé tte( ogfaa { bet a?(bfle ^tjlon'ffe SRInbeémarfe otter 
@ermanernee$ Sovfatni'ng; men for Iibt belpfl af Æienbégferni'ngev 
og Sflbragelfer^ til at blm c6 tåbeligt nef. @aaUbeé er enbog 
be tre norbiffe 9?(geré enbedgc Samling og Sovening af flere af# 
fonbrebe?anbf!a6er, golfer ogSolfeilammer — egentttg ben mcerf* 
ttffrbigde 53egitten^eb, M gamle 9?orben fan opttife — ttcl ei 
uflribigt^ i be rre ganbe fTg gfentagenbe.Sactum^ ^ttfé (S^rono^ 
(cgte ogfaa er nogenlunbe fiffer ; men bet flaaer bog enbnu paa 
©ranbfen af ®agnl}i(lerfen, ^ttor tti f[nbe bet, utttittlfomt og 
fulbenbt, uben at turne nærmere opf^fe eller tnflrorffeligt for^ 
flare 33eg(tten^eben. — Der gitteé (mtblerrib et faabant &(e# 
ment, tiblfgere enb ben ovbncbe @amfunbé^3orfatn(ng, tiblfi^erc 
enbog enb be enfelre 9J!enfg()cberé Crgantøme, fem ei fan for^ 
bigaaeé i gorfamingené ^i|lori|!e33etragrning: familien eller 
©lopgtfor^olbet. Det er ifcrr i SJorben, ^ttor bette, gjen# 
nem 3^1 ^"bé SBcbVflgelfe i en aUerebe ^i(lorij?Sib, ttinberen 
bet^belig Snrereéfe og cplyfenbe *Girfning. Dog bor tti, tteb 
Sremflittingen af be i^Ianbffe gcr^clb iffe otterfee, beeW at 
Vcii6 Octupatien (I.andnani) og 23ebttggelfe — fom ben 
enefte egentlige Colonifation , dlorbené $)iflorie fremoifer meb 376 Wmn^md'lTiiiiSiiifH'ifr g»riiiltittij. 


ni ftticftoeiibig og tpbclfg ©ftlCvIng ( fllIt)s(Ir(fKri«') — ubgif 
fra et t'anb, l)oov Si^lllfllll6éfl?^I)l)l^ent, ff(»nb( 6c ifff ifavii 
naatt Sivilifjiipnfiié iStaiitvunTi , tcg aDercbc oarc Ifinmrltg 
uboiflctc Dcb oamtiKl SFi'f cg VfMocgt; bKlé QI b( omljanb' 
iet( Scrliolb t)(I utCiumcCc |lg ( 3élaiib fulbftititbi'gt ncf f en 
Dié rcpublicaiiirSScliiing-, mni ^pr bcmcfvatiiTi: og ariflormliff« 
SUmtiUcr, icr fauittbi: Æoitgrmagtcii , cg eofrtotitb« rn PtJ« 
rente Scnlraltiafl, faafiiari ber ifte var mere Caiib at ctcu« 
ptxt, unbcv uebBdrciibe Inbbtirbeé Stammcfeiber i'ff* funbe 
opnaae n[>geii fultflænbig ffpn^rb cUcr ubt^IFIc en e^riitffg ®tat. 1. å 

ubtt I 3t(m|lil!iiigen af ben foi'de Stfceliiig eCer len tid 
rbbc i ben gatitU grrmaiii|TincrbijTc Si<rfaln('ng fan IFfe aiibet 
eiib ubgaae fra ben ælbfle Stilfc, tcv fon gfoe oi neget iih 
U\t, til bette ©iciiieo biugclifllSicf, iiemlig be eiifelle ^er^rn« 
Ijprenbe S,r!et til eii foabaii SfilBving, ler fDtelcmme ( bet 
liUe, fro Sonncné pg 3nb^c*Ibfté Site lifle ubmærfebc QUift: 
ik- (iiniuiiiiii, (cm Vil'l nof ilfe uben ^truiib barer %acitui't 
Slauii-'). llJiSfc Sra:f, tt'Uigemeb bet, brr \)oi ^uliué Ctrfar ') 6n faataa fnpnc ri DUcrSttrBtmtiJ, CrtoiBcrircfl eg @tcltantdoemcd 
Pcboflgcire. fér ti al tnle i'iii Ørciilnnt, tller em te tnmlcPflnorffc 
ervtringcr eg Celcnicr i SrUnt efl Giinlant. iPerctiiiiigrr ow 
t<c (iMlc, of tcii Jin en ^uCbftffnfrinteb , fem 3flant>a ^clc ^ctrø< 
gelfcø' Dg 3erfdlinnD^(iif)erie i €<i(iaenic, vittt iwt ontct af fai 
3ntnrtf(oaSi9hflW. — Set fan »are »atb, i gettiflonciitc at tf 
inffrtf, otbn paa ®6e(Iflnta.0crn( (intt* nararifit SorVelb, fum 
alicUi liflne oore gamle tanftc. 

>> Stan (ar i ita filMoere !£it, itlantt faa nian^ie u[trn:hill{It ^Aa> 
fiinb . iffe ntlrne viDct froifricc ben fibre remerfFe ^iDericfTribcr bet 
bcremtt Strift; men cntog (tiere bet tviolfomt, em bet lilbertc imt 
lib&ilbtr, ai eiiboflfoii ?ubeii (i fm nw en teritre „C!lff*i(t(e ber 
SJeutftftii", 3(11(1 !Kia. I )lnrfiiiibcHlaIb til dl tpltc benne ocepiicWme, 
^ermani{!f{7anbinat)if! Sovffttning. 377 

forcfommcr ti( at o)>(9fe cg biiiprU, eUer at uWbt Um, 6ør 
paa ben anben Qitc tfcrr fammcn^clbeé tneb U oplbfle Srorf, 
fem t>f af norbiffc Atlber funne famtnenf]{tteaft>ore{fanb{n(u 
»ijTi? Sorfcpbrcé ©tammeforfatnfng og opHnbcKflC fodale Sorl^clb. 
%t( man fe(ge ben ^tf!cri(Te Ubt^ifling af et Solfé Crganféme 
cg ©tatébannelfe, fra bene før(!e ©pi're, (nbtil ber, ^t)or ben 
Ian ftgeé at f)au cpnaaet en faft pcd'ttjT 3orm^ ba fan benne 
llb))(f(tng e< beg^nbe anbevfebed/ enb fra be ferfie fflementer 
tii en fcljlabelfg Sorbfnbelfe blanbt Soffet »eb VTIcniø&eber. 
IDette Ubtrof er t)el {ffe alle))egne af (ige 93etpbning og Om# 
fang. !I)et enfeUe @ogn/ ja ben enfelte $9/ fan gfennem 
Seu^ebébaanbet (mellem be bebfommenbe Samt'Ker conflituere 
enSRenfg^eb; betfammefan ben flørre eUer mfnbre @ t a m m e, 
enten ))anbrenbe/ eUer fafl boftbbenbe/ naar ben, i 3or6(nbeIfen 
af SamHier unber et Ct)er^o\)eb etter en anben ©t\)relfe, u\>ø 
gfør en Sen^eb/ fom (mlblerttb enbnu er (angt fra @taten^* 
aiien bet er ttttfge flart, at ^((n forfie felffabetige ^orbinbelfe 
^oé bet 3oIf/ ber fffe attene ^ar naaet ub oDer 93i(b^ebené/ 
men ogfaa ot)er 9IomabeI())eté SUflanb^ maa ubgaae fra ^oU 
feté iorbbrugenbc 8e\>effif, og fra ben ^eraf betingebe 
t)ar(ge Dccupatfon og Seftbbelfe af 3orb og 8anb. — 
3)et bfl berfor vel e( finbeé upa^fenbe, at ^i beg^nbe ^rcm^iiU 
Itngen af be t(b(fgfle fectate (fiementer fjoé Germanerne cg be 
f!anbfnat)iffe 9Iorbboer meb be for biéfe Solfefoprb e(enbom# 
meltge ^ilfaar i Sanbened 9ebi;gge(fe/ Sefibbelfe og 
IDvtfelfe; altfaa, fom bet f^neé, meb reeUe Sor^clb, tibligere maa (?oé tcnnc S'^^f^^^^cr ferefomme mere parabor, cnb eonfcqucnt. 
•Det er i e^ri^t et Strit^punft, »i ot?er(abc ^^(oloflcrnc at gicnnem* 
fe^-^te, ofl t)tor gorfattcr=9ia\)net, om man enboø »ar i ©tanb tii at 
ilillc lacitud bcrijcb, iffc øior noget til ^agen; ba bet er en afgiort 
6aø, at ©friftct de Gcrmania inbetolbcr en SWbring, Joié antife 
CS^araftccr 0\^ (?ti^ meftcrliflc, objcctioc OpfatninQ t)ibnc mægtiflcn for 
2l(bcr ofi 5iSfltJcb af bc 2xc^, ben inbctiolbcV. I 3711 (yeniiaiu|l=(l.intiiiavi[I gorfatiiiii!!. 

fnC in*b pcvfonllflc cfl teliiliTf 'StauCéfpcfjcIb. 3Jraii »il imib« 
lerlfb fnavt funiie Iffrc, ftDovlrCcd l)iiK bane té 'l'dcn til tiift, 
eg ^cormcfict SoITi'fliimiiirincé ifcixinaabe ep ^or&bcfi'b' 
ttlU i)t)i' blEn'Jijei til ai te|lfmme og ubCaniic bcictj albfit 
fcclale Od ppliriftc Si'rfalnmg. 3?« fan £ cwiiflt »tb bm ?«'» 
lijjiicb (tinbrira: a( tt vift Sl.iflS v'^ivf 5ui'f.iliiiii3, — aaat 
man vil biujic bcuiie 3J(iiffi)ii<-l|V tgCaa om bc liMigfic cg fim* 
Vdtle ©vimbfornier — iffc altib ncbvenbigen maa »»ve frfm« 
iitcb fer ncmabiffc Solffffrrb ; ja birife xaae (^vunbkrnur 
lunne rtibcfl lr«ffiiJ bi'r, fivor aWiinrffcl rnbiiu bvfiiibcr fij, 
^ilBljrtciie Stabium, (Uer iffc iii*9tt ct)Iefti't ovtr bcite. 

2jd fiimme, fan ntau i cit vié £>ctifccttbr (ig(, var S 
fivlbcl nub ®(riniini:i og Sfaiibtiiaver , faalcbcé foin tfrcl" 
SJiUrte fvcmtrisb« 1 be fflCilc ^iftovilTe aiJciiiimmd'i-. fiiui 
rcii|7bi3 Suvbom »il oBcrfcc ben bavtavijTc Staaljcb, bcr V44, 
niaiiøc ^unftcr [fintKr frem l)od vovi: c^nt, OQ Vcrciii)rblige>fl 
fijblfflc Srffiiberé eiammcfitbrf. Wlni ligtfaa »ifJ er brt, 
bci' nifb benne 9{aal)(b forl'fnbcv fig, aUciebe fra brl tiblfgltl 
SitStJiiiift, (>»cr tt ijifloxiif t'ué fnibei: vm Sobfffanbé pg Dlur* 
b(ii$ ^clocve af (trnnaniil @taarine, cii vii atltrt, mt\e 
fliUibéfrafiifl ofl flJiitéiKgavct G^ataficcv; eg at ber i bennt 
gipes viéfc Siat, foni tyte pan 81iil.tg lil ijeicvc frlffaticlig, 
Vcliiifl cg ooerljovebct aaiibrlig Sultur. Wlan Pi( (igcfaa li'bi 
Fiinnc mii}fiei)bc biéfc, foni ben unber $>cbcn{fab{t ^erffeiibe 
9taal)rb eg %Jilb^eb, ber fvemmcbré veb en almeen '?il6ptet>gl}cb 
for Æiigen og i?cigé(ivct, fom |)o»ebfoi)fcl og SHibbel til *U 
frijveroe ®obS, (SieiiCom og 9Jybclfe. SJIan fe« bet ligefaa 
flavt og fitlbi^ffnbtgt af SFilbringeii Ijoé %acilué, fom af »ore 
norbijle SJI^t^er eg Sagafortofttftiger, at Ærig eg ifrtgs. 
fVSfel oar bc gamle germanifffffaiibiiiavlpe Seltcfitrbé egent* 
lig normale "Jilftaiib og Sflvaciclfe. ^er (verber brrfé aetioc 
l^iv rgfiillfg fiem i ftnlFill ^i'lvbning, ligefom i riovreSamfuiib ormet 

bert«^ 
Siaa @ermanif]fsi7ant'inatii! f^crfotnittfl. 379 

ofl fforbfnbelfer, ber cnbcg antage et @Iaflé ftjagere j)oK# 
t({I (S^araftcer. 93eb RxxQeni Op^er formfnbffré benne 6(t>é^ 
i)trring, eller forft)(nber flanfle; ben focfale OrganMmeé ©aanb 
(lappcé; longere og ^ø\)bingeré SOJagt aftager; golfeftam^ 
inerneé beg^nbenbe ^i(lor((lc 8fø tr^rber (gten tilbage for 5a# 
millcli'v>et, for eenéfermfge patrfarc^alpPe eller ^uuélige Sor^fofb 
og Ifge eenélformfge ©togtfeiber og 23lob^«Dnéoptrin , efler 
yrføate SRettergangé«' og £lng<@cener^ faalebeé fem )){ enbnu 
ija'oc l(t>ellge 23itteter betjarebe af bem i be locate lélanbfle 
©agafortallinger. — Smiblertib er bet bog ( SrebéHtoet og 
i be frebetige Sienbomé^ og SamiKefov^olb, at be i^xHc, f!m# 
prifle ©runbtrfff af c om mu nåle ®amfunb^ og meb bféfe 
@iunb))olben for en blioeube felfTabelfg Sultur^ aabenbare flg 
t)cé ®ermaner og ®fanbtna))er. Sacltué ^ar aOeiebe t\)t(^ 
Hgt tegnet btéfe Srcef, og bet faalebeé, at ))t uben %JanfFeltgt)eb 
flenbeé Deb bem og forflaae bem — ia maaf!ee faameget bebre, 
10 mere ligefrem D( tage ^ané Ubtri)f og ffle(!rføelfcr, og io 
ncermere \>i beflrcebe oé for at bringe bem i SignCng meb ana^ 
loge Sor^olb i bet gamle 92orben^ eder meb Se\)n{nger af 
ben celbte Silflanb og forfatning I ))ort S«brelanb^)» 

2)et er ^el Htm faa og forte @a?tntnger ^oé Sacitué/ 
fom \>t t)er Tunne gaae ub fra og lægge til ©runb; men be 
ere baabe (nbf)olbérige og marfvoprblge. Det er ooet()ot)ebet 
i i)ané Germania at t)t maac foge ben tfbligfle og )){gt{gfle 

3) 2)ct er øaact bcfpnbcrligt meb bet mærftccrbiøc (Sfrift om (*Jcrmanicn 
af ben i fin %xt etrefte romerjTe forfatter. 3 et ^ar t?lar!?unbreber 
\)a^c et flort 5(nta( 'P(?ilo(Oiier, ^ritilere, ^iftoriferc c^ 2lntiquarcr i 
Ipbfitanb — tct Vanb, fom »ifl nof bcrtil maatte »arc bet nccrmcilc — 
fø^t at fortclfc og optpfe 3:aeitue' Germania. Snflen i^ax imiblcrtib, 
inbtil ben attempefle !Iib, bcr an»enbt ben nærlirtc^cnbc ©ammens 
lic^niwQ meb nort»if!e ^ilber, meb cnbnu bejlaaenbc gor^olb i ^^lorbcn 
— ja neppe enganfj meb be 3:9bf!ed ec^ne iilbicjere 3nbretnin(^er oc^ 
Saubboforfatning. 2)et \>ax øniTelløt, at bctte ®ar)n i kommentarerne 
til Germania en{)an{), i fit ^ele Dmfanø, funbe blive ubfylbt. 31tO ly iTiiui iiiil ' ftii 11 1 m.i i' iiT 3 p(f atn(ng. \ 
I 5l(«ni«, b(l fsiRe UbgaitgetMiiict pg SPKtCflpanfi for Mit fjoab 
iioibijffSiltcr I«K o* pm ppvf SprfflffirrSirlOflcSetfarnliifl. — 
Hi tuntif fcrft Iffggt SKcrrfir lil, (jtJorkecS (fan i SllmliiCtlig^tft 
ffilCrcv ©irrntniieriic i ttttS Vfotmaatt ug Slieriiig^btug, 
(D.T I Utté li! Cmrprg for tipéoi-'ljplb [jsinjnibic frtMffle 
©i;(lfr cfl ^tiffcnilji'b. Slfldbrtig vav bcm i!ff frcnimtb, 
men ^oi'lc ittc ti( tttté gntlingSfyfler. .?» ploif 3utb(n, at 
.vtau vaA ^iixé^xettn, (abc 6e lig itfe faa Icl eofiUtt iH, 
.fpm tff at ul«\fe 3'i'nben, cg Diiite Saar cg Sfranim«. 
Æpifliifb cg St>itg[jcb (albcé brt, at tifle (rljwroe «b Socb, 
,l)»ali man Ian Tietc scb a?lpb. — Saa of« fi'dgon ifte falbci; 
,6(m, tilbviiige te megen Stb ateb jagten — enbnu mere t 
.^cbiggang, meb @uvn pg veb @flb(r. Uofitføm er ba fefø 
,teii Xapijevfle, ben mefi itvigetffe. ?lt foigc fov ^uué cg 
J^icm cg for SPiarfrtiied 5Di)tfning cBcrIabc te Ifl Oombfr, 
.Clbiiige og be ©ragcflc i Smnilini; iinebeug be eorfge fpgc 
.Cabtfcb og ^iDlIe, og faalcbeé (jgge en fclfomt blanb« Watut 
.fov 3)a9Cn, ( bet be fammc aJIeiiiiefter faa ^cilrgcii eljTe Cebffl« 
.gang cg ^abe ftebelig So." (G< rm. f. 14. 15) 3)eiinc Sli'lbrtng 
i)od SaciluØ, fom natiuliguiid gielbcr ben frt'baarnr, vaateit* 
fere, fiigévnnleScimaner, fan bcgfiaucligt, tiUigemeb illt ^oab 
^aii fiflet em ffclfeté il'rigtSIuft og frtgetfte 9?atur, anoenbré 
^aa ucrc ftaiibiiiaviile govfab«; fun at en Rov ^eel af b«, 
frirt ^d8 ©cvmaiievne maa f)enfevcS til Sanbfrig cg Ubtuft« 
niiig fov benne, I)oé Sfanbinarevn« gldber om Stdog, pg 
niaa ^nifcvcé ti[ Sd'Miibrufining. — SOi'cu aUcvebe i bet, fora 
Znciiai fJrai' cftev lilfoiev C6a|}- 15): .©Ii( er bet t)ct bicife 
.Sodefamfmib, at ^Der SBianb ifav fnuiTligen pbcv gijvflen, enten 
.af Ooo'gct, eller af Jlgerené ©vobe en ?ff tf^(ticnf, itx, 
.faali'bi'é mobiagi't, cgfaa tiener li'I al afljfelve [)ané Sovneben« 
.Ijeber' — fecv man bog, at tniabe Ooægarl og Slgevbrug maaltc 
Ȯve temmelig almlnbellgt ubbrebte I ttn Sibealber, ^uorf ten ®ennanif!^f!anbinat>iff Sorfatniitg. 381 

romcrffe ^tflorfcffrtocr {filbrrr be gamle Spbffe. — 2)cl(e 
ttHi^xM bcéubrn ^ci flere anbre Zvcel, fem f. Sr. tffe oé i 
bem et Sctf, ^cé tiDflfel ØOet (aUerebe ( 1 (le ?Iar^. efter G^r& 
flue) t)ar en almJnbelffl 2)rrt: .?lf 55^8 fB^t |)t)ebe (?) la\>c 
.be en !I)r(f, ber ^ar ncgen 8(ig^fb meb 9S(nen, fficnbt iffe 
.femmer ben nær."^). ?Jt man ^aobe benne !Dr(f { TOængbe, . 
fremgaaer bl. a. af ^eflrføelfen ot)er ©ermanerneé ^oppige oø 
Iangt>ar{ge ^DrfffegHber; ^t)or{man^ ((gefom paa faa mange 
anbre @teber { bet romerfTe ©frift^ troer at gfenffenbe be gamle 
@fanbina))er. ^e{ fan bet {ffe negteé/ at ben @ft(brfng, fom 
Sacftué^ f Seg^nbelfen af (In Germania og }paa flere @te^ 
ber^), g(or af Svbfllanbé 97aturbeflafen^eb paa ben Xfb — 
Seffrtoelfen o))er be u^^re @foDe og @umpe/ fom bebo^ffe 
Sanbet, og ot)er ben ^aarbe^ um((be ^immtl, ^Dorunber bet 
t)(fer fig i en føvgelfg^ ((bet opb^rfet Sfldanb (tristem cultu 
et aspectu) {ffe f^neé at talt meget for et (foé ©ermanerne 
nogenlunbe fremmeligt eHer alminbeUgt SIgerbrug* ^erf maa 
tnan bog uben %)^M ffrføe noget }paa SRegnfngen af en ufr{^ 
Dflltg Ot^erbrtoelfe. 9lomerne/ t>ante tfl 3^^!^^"^ |){mme(, 
(Slima og Gul tur ^ maattc nobtoenbfgen (inbe i Xpbflfanb paa 
ben Sib et barfi, umtibt, uopb\)rfet 6anb — fom bet \>{(1 ogfaa 
for en flor !I)eeI l^ar t)flpret; og bet farbeleé i t)(éfe, b(erg(ge etter 
meget fIo))r{ge @troefn{nger* !Det fan maaff ee ^aDe Mtct benne 
2)ee( af S^pbfllanb/ £adtué, etter be af f)am benpttebe Æilber og 
fffterretnfnger, ffoer ^at)e f)a^t for Øie. Sit { bet mfnbfle totøfe 
@tropfnfnger af SDbfflanb paa ben S<b enbnu ^axt Urorend ^) ((Humor ex hordeo aut frumento — corrnptus in quandam simili- 

tudinem vini." Tac. Germ. c. 28. 
^} ((Truculentia cocli præstat Germania." Annah II. 24. (Jnformem 

teiris, asperam coelo, tristem calUi aspectaqae.'' German, cap. 2. 

((Frigore atqae inediam coelo solove assaeveruoC" cap. 4. M'^erra 

— in univennm aot tihoii harrida, aat paladibus foeda.** ibld. 

cap. 5. 382 O cvin ii 11 iil^ (Tant i »ouiil S ptf a tiiing . OQ IS\6\>Vttti $>(em<0 — vfbncr unfgtclig ogfafi 
tfflc, DilCf, »lei ubfirafM efocc, pg »fl t(iC«(S em 
niati|7ir5pvl)pic, cut tfiiaivardibt. — SKan Bi'cb jo, flt enCim 
i bel Ilte SiavIjuiiDvcbc ^ar Slbam fva Svtmcri, f Ijanfl ber 
fiftib« gfpgr.iv()ifTe ernfl e»(r Siaiimarf, ftilbrct brn jlibiTe 
^alvp, DUttvruriiiicri^mS'acilud @crntauleti, (Iler citbiiu uaitc; 
fnaIc^fé at man, i golge ^ané om Uftmbialjeb cg Oottbvfvclfe 
tfbumbe llbtrof, nælden niaaite tmiU ftg 3vKaiib ciibnu rpaa 
\)an6 Sib { ben @rab Ocb^iFfct intb •StoVf, at titx ncppe funCe 
vart @tcb cHfv epor lil Jtgcibvug "). 

Smitlcitib er bet bctieitbl, at CfftenfJiiingeromSornel* 
Svrfnfng 1 Sierben, cg cm beld Slnociibclfe t(l Ol, ^ertr til 
b« oCevwIblle, fom man, gienncm goitsDiiigen l)oé fpvtljea* 
fra røatfflliti, (fieibe Slardunbrebc feriJ^n'ftuiJ?) »reb cm flan« 
bfiia»if!t (Sfiiic, geircfarb pg beretf Eepcmaabe. 9lcgle Har* 
^unbveber (ilbføcre bc(ra?|'t(é benne aJeiftning oeb bet nolfg anf« 
Steb^oéX.icitud; cg 1 be wibilc — fffunbt Bi|i nol for^ 
tiiii mcfliT lllbige — ncrbiflir flilber Ijerev '^rBb, Æprit i 
Ol lil €faab(nat)crnc^ fnbenlaubjTe, cg iffe H'lbne '^^vcbiictcr 
og attrringémfbler. — Slgevbvuget, cm ogfaa i eii t cj Dli! eiébprcl, f. Catar ie bfllo V.a\\. VI. »7. fHi« II 

Vm. 15. Om Uroren: Co-iar it>. VI. 28. Tae. Ann. IT. 5 

Biaoiiips (»ifam^Om'O Plin. vm 15, <!lPflI( tiUe itxiil l^ge 
Sttnåt^rri; toji n- tci iff« nffltctt, om ^er »et rfcwtone* (C««. ' 
VI, e. 21) itte rnorttt foiflaacS et Silagi TiotVoarliUpttt -. „Vestes 
tKllibus rhtHotici vocBIilur." Salliist. Fmgm. II. 2. (3vf. Scifi 
iiiannd ^cmmtnlar til ArittoMu de mlmbil. Au^cult. c 9t'. og 
fflatit SfuifitlrtnM llrgcr*. 3t( Huia. iHiS. iv. ©. M. SCj> 

'} „Cum omnes Iractus Germani« proDtnilh liorreanl sstiibus, soU est 
Julland c»lerls horriiliur, qiisf in Irrrn fugitiir |jro[il(-r inoiiiana 
fruciuum, in marl rero (irnpicr inrwMiiciaem pirularum. VI* imié- 
nidir culla i» aVfuihm iocti, vix hunutnir habUaHoni opportun^" 
ht fiim DanI*. e. 1. (dl« Hist. reel. c. 2116). St StaniS S(fhi6rifr, 
entpfl i ^anøltb, mnc bar paøfrt pan ^vQnnt« futerrø. enbpoate 
nTific X>tlc af ^olrvcn, ifar ten eFUiflc. tot; oi ol (Sxmt iil ai iintngc. ®^mani{!«{!anbmat)tff Sorfohtittg. 383 

temmeKø xaa @f{fff(fe/ og formobentKg { enbcel Ogne megil 
ttlflbefat for Ot)CPgat)^ er o^€vf)o^cUt itU aUcne i Oocreené^ 
flemnidfc meb/ men. man fan flge ganfTe nøbDcnbfgcn betinget t)eb 
ben 6ulturr(ffianb^ fom Xacitui tfdcrgger fin Sibédberd ®er^ 
maner/ og fom of, efter be <é(anb(7e Æ((ber/ maa forubfoptte f)oi 
t)ore f!anb<nat)i|!e ^orfæbre/ aKevebeber; ^))or bet tibngfle^tflortfUr 
DagfKflpr belpfer SRorbené Sdflanb. JKen ?lgerbniget betinger 
ti aUene en t)(é ©rab af mec^aniff og inbuftrfel Sultur, ^ru# 
gen af be til forbene Se^anbling fornobue 9leb(Fa6er^ og man 
maa t)e( og no^ften ot>eralt antage 3^tnctd33rug; bet mebforer 
ogfaameb Ifge SRobtoenbtg^eb, at Sorben felto \)eb iDpvfnfngen 
faaer en DfrfeKg Vcrvbi for 93eflbberen/ Ifgefom at benne 93onrM 
O^ger { famme Sor^olb^ fom forbene ®ob^eb og bebre Gultur* 
Sab \)cevc, at bet enbnu ))arebe en £{b lang^ for Slgerbruget 
b(et> en flabfg/ uforanberltg @9^fel for bet ^e(e Solf^ og at t)( 
fffe maa to^nfe oé ^ele ^Dbfllanb paaSacMSib fom et tvU 
V»tvtt ianb, men fun be frugtbarefie fletter og bet tibKgfl 
r^bbebe @fo))Ianb anoenbte Ht ^orbbrug: faa forefinbc t^i beg 
aKerebe ^oé benne forfatter @fi(br(ngen af en ^IxUUq Sanb^ 
boforfatn(ng/ af forenebe/ famboenbe S^menig^ber, meb 
bef}emt Sorentng af 3ic»vberne/ eller SS^marf en ; ia enbogfaa af 
Sanbéb^er^ i ^bfé Slnlo^g )oi, efter Sef!r<))e(fen, maa g{enf(enbc 
en ^nbretnfng / analog meb ))ore egne og meb fKbfgere Sfberd 
fflper i enbeel Stroef nfnger af Spbfllanb. — 3eg t)il forfl t)enbe 
mfg tfl 939erne; meb bereø tiOiggenbe ^orber, eller 93pmarfer. 

2. 

Zacftué forubfoetter bet fom beHenbt; at ©ermanerne 
ingen BtceUx beboe; men ^an tilfoter tiOige nbtrDffeHgt: .^a 
be taale e( engang ^oé bem feto noer forenebe ©oKger/«) 

S) ,,Ne pali qaidem inter $e JuDctas sedes." Germ. c. 16. ^an (ar 
fnart oiUet fortolfe ttttt 8teb t>eb at brage Intcr se ti( nc pail »04 (y eniMii ifl - ila "M " aci li Sorf atiun g . 3)«re Srtb ^ttot nogle bdiitttel fpr tnpua at fltuiibt tni BSc iifug : 
at be Jptftc ciitmu i lacilué'SiD oD«alt funltccbe f riitdrr, 
abftJrcble $)uf( 09 ®aarbf , ^Kr Samilic fcv fig; (aalcCfé fem 
bft ( »evt SJorbcii cnCuii (iiitt« Sleb i IWorflC ofl S^laiiD 
— for til fict 35«i cflfaa i Sotvvigf, lifltfom ( ciitcltc ffaut 
af S?tj1lanb. SIHcin ^ar »illcl tcftyrfe b« wb ben efi«fi>Jgtii« 
©ainiiifl: .^Iffotibrfbe og farffilu f«fie bc SoiJffl uolunt 

■ (liacreti «c dhetsi) bn, fjcot ttitcii en flilbf, en ffilait, (Uct 
I tn ?uiib bcfiagcr b<m.' SKcn btt [fgg« b«W £fle i iDibtnc, 

■ fltljrt npbtjcncifldi ffal ni(iu-a f)»(r 3amfl(e for fig; gker« 
I tnlict fuiibc fnatrtt »Ifc ^w Kl en Soveiifiifl af flere ; ofl i brt 

■ fetboblebe UCirpI disa-cll ae rfnec-if but »i, (fier flobc 3ot» 

■ lollerfé aJJening, betragte bet fibfJe fem en Dberligm, niftt 
I beffemt Soiflariiig af bel forfic")- 2'i'éubeii mobfigcé ogfaa 
I I}iiii SIcnJiig ublrt)Ff(l[g vtb ben ^jaafolgcnbe !!3c)!rivclfc t^pé 
K SacituS c. 16 o«r be gamle SijbiltS ^\)tv (iici). 9lenit(s: 
I .?anb6bi)er C>ii-ns) anl«gge be iffe, efter ocr S(i!, mcb 
H forcncbe og famuicn^cengeHbc ^l)gn(nger (c»n- 
I iievis c[ coliærentibus ædiGcJiO; men SiifrQer omgiver fit ■t anbreli^ quidcni; fnort ecl> at conOrun:«: srdrs inter >« Jttnclat, ^cntRønt 
bltoet i teoge Jtlfalte fim litrt forfficllig; men eietrt er ^l5fl H!e 
goiiflc iittn Scbjbnina for Ængena tiglifle Cpfatnliiø- 9i(ttffi «r uttiL 
2i?føl tcii fe.rftc SoiinriidiDti. SterTiMii 2at(tue t)a<ait mttnt: . 
Sinonbtn feirtc" (Iler „imellem fifl fpretie^t »oliflfT^ 

o: iilanW bem, bo« tern fcip, taii »cl cgfnn btniffrfe: 
tanbtt, tVOT goltct lci>rT pna gamine( 'SnS — itttnlig i STtotfætnlllg 
t(I Oro-ntfelaiitciiE, tnor fe oUerete fra Safart lit basce oirtct i 
SrrOTing mtb SRotncnw. og nogen Scitm^nng i It orrintclific 3n> 
6elb nllerebe »ar fienl-clig. 
') 3vf. TarOut Germanis, lib^^rselil und crlSulcrt ton r. O. Gtrlaehf 
(fom ooetfætter „abjicfciiSctt iint (ittrcnni") «. 16. p. 115; „80 
werden brl Taritus srhr tifiiill^i lerwiiidlc Wfirtcr cninhltilrt, gen 
einen BcgrilT gaai tu erscliiiiircii, — Es Isl datirr gaiii irriit, wenii 
ciD ueucrer UerauagcbLT diveni abgvlegvn ijli«rsciz(." (Bemianif!'f!attbma»iif Sorfatniag. 385 

fit ^uni meb en aaitn |)(abø (spatio); entm bet mt er 
af |)enf9n til 3(bét)aabe/ eder forbi be fffe forflaae at bpgge 
anbericbeé.* 
Vicus fan i Ut latfnfTe ©prog ittt bettiftrfe anbet, enb enten 
en eanbébi), en liUe flette, efier en ®abe^ albrtg et enfelt 
4^au^/ eder en ©aorb. !Det bli'oet ogfaa øanfle tpbengt^ naar 
man uben forubfattet SRcning tofev Xacitui, at 1)an obenfor 
førfl nonner @ t o? b e r (urbcs) font ©ermanerne flet tf fe f fenbe; 
ja iffe engang tat fammenb^ggebe (Boliger (junctas sedes) (fbe 
be. SRen bercé Sanbd&i^er (vici), abf))vebte ^tfl og (fer, efter 
Sanbeté Seib'g^eb og ^orbmonneté- 33efrafen^eb/ eder faalebed 
fom fnart et 93anb(ob/ fnart gob Slgeriorb, fnart en @fot> 
fanbt £e^g t)oi ben banbrenbe ©tamme — Sanbébtier bpgge 
be, fffe efter romerf! @f tf i fammen^cengenbe ©aber eder |)uu^ 
råber; men f))^cx enfelt |>nuéfaber ^ar f!n 99o(fg abfMIt fra 
Slaboené beb en fri $(ab^. — Xorafe t){ paa bore egne SanbJ* 
byer, faalebeé fom be fra uminbelfge Siber ^be feet ub før 
Ubffiftningen, og fom tilbageflaaenbe Sebninger af mange enbnii 
bife fig : ba foref ommer bet t>é, fom bi gienf ienbte bem i V9$t 
ningémaaben , ber be(7iit)cd ^oé Xacitué. BReget fl^Iben eUer 
albrig flobte en Sonbegaarb umibbelbart op tii en anben. 
fft ©aarbévum, en ^ai)^, en Soft, abffflte aitib ben ene 9?abo 
fra ben anben. ^a felt) i bet Sfterfolgenbe af %e{!r{))elfes 
om ©ermanernré |)ufe funbe bi gierne troe at Ic?fe om bore 
egne/ og nogle norbtpbfff Sgneé Sonbergaarbe, o))førte af 
%xce, Seer og uti(()ugne ©runbftene: 

^fji ci engang af Stalt cUer brcenbte @tene bctiene be fig; 
men af raat 939gntngøf}of (materie iiiformi)/ ber ^r?erfen 
^ar ubborteé Slnfectfe/ eller noget tcrffetigt for ^Ict. Dog 
nogle @teber oberfirpge be mere otnfj^QQcUQt meb en reen og 
glinbfenbe 3orb (lerra pura ae splendente), at be faae 
Ubfeenbe af at bcere malebe.* 

^iftorifl 3ib<f?rift. IV. 25 38(i OiErTnniiif!^(!iiiiHiittPl(1 3i>rfatnina. 

Tff QivtS UåuUn tt aattt Sttl fioS ^acitué, fom tvbcligl 
ncf uttrtiffrr ®fmanfrn(é SamlfUiict t SanbS&per; 6« nem« 
lig, ijvor Ijaii i bet lOCt (Sav- tcfFiJccr ^ixiqviiiCciié <Btvaf: 
.$)ciibe jager bfit txanUtt WgUmant), i ijratti Slirgliiiii^fr^ 
.^aafi)"/ iir^fii D(| mcb afiTdarct ^aax, ub af paUt, og briurr 
JjtnU m(b $)ug og Slaø fflifiintm itxi tjeic ennbiJtp" 
(poroHmfm ri>Mm vcrberctijjil), — ©ane »I b(nis|l fra la* 
citii* III te ( ?llbcr Ji(rrniffl( (jifJoriffc SiKoiiimienI«, titnilig te 
(FlbRc tpb|7f IJeblagtci- ug toijfamlitiger, ba »(Kc »i finbr i ht 
fali|7c, bnicrfFf, tfjuriiiflfTf, fad)(if!c og anbre Cocc, fem alit i 
\ittti eipf pfl 3nb^olb eve «fbr( ciib ben eaiDHiigifff tibi* 
albev, en Ijeel 2;(el 53ciicmmclicr f. Gr. 1 |>cnfc(iibe Kl @lid 
cg $)rgii [mcUem 9!aboer<J @(iarbe og |>imiJviim, til 9lrtlvgg(( 
nf ©aavbene I Saiibébpcn, til S^e'i'il uCcn for pufene, m. jl 
l)bflfr aDe ijtntxfbt vaa fcmmcnttiSdtbr ^ucr, 91i faatanne 
»el iSU, naax »i put« fro ben fpriTicUijje a.'pgtilii9émaabc af 33m« 
bergaavbe i fprTficUige tybfFc taiibc og tanb|Tat>er '"), overall 
IlflBe funbei €ieb: faii iffe mpbilge ben i faa mange antre Sgne 
fra unilitbclig Xit ^evfTcnbc @FJf, at f>oc famlfbe i £<]iibdbvrr. 

^et Cl' faalrbré Iffe blvt beti alblle ^Htc liC Cplpénfng 
om te germoiitffe Stammere S^oifaliiiitg og ^evrniaabc, ^voraf ■") Dm ^sisniiiB^niaatni I «i T<ce\ of ©eftptaltii t^nbcrbem, dtnef, 
m. fl. Saiif) f. a. B, JtotHiiuffn „iibcr ten agranjetfnffmifl {tt 
ten 8iit(ltiit&itmcrn JJaMrbern uiib tiffiXB" «c. IBiit, (5. M — '6 oø 
be ®. Ifi mrtSecIle ©rimtribfl of fwdieliiøe SPenberflaarbt. „3m 
dgeiitliibni ?iabntornif(ticn [Ht ^amlt tSnflern) »oinen bi« Ztttlt 

in ISorfet iiifammtn au* in Ofivtmlcn (S9rauiif*»ttfl, 

PilbeSflnt) »Pbnni bie fcutc in ^Jijrfent; aCein cinfcBci iat tincn 
(igtnen, non ber Strafie mcifJ Sur* tim SerjaunuiiR grtrcnntfn J-of" 

plaf) 3m eigentliQCR SSeflD^alcn licgcn bi« tinjelncn ^eft 

iinb ^uFer iiberall jcrfheul." — Eoalcbea fro arilbi lib I QØno^ 
hx&i: ..<StKai inethvilrbiflcd ift. bag tic loa^rcn tanbefwo^n 
flf famtiit noA tinjeln Duf abfiefonberKn, indgtmein rint)0 ttntbtt 
aewprfcncn Jijbcn roptncn." aRcftr Oénnbrilrf. ©cfi*. II. S. 1 @ermoniil*ilaut'iwat)iil gorfatning. 387 

x>i Icere: at @lopfltforb(nbclfur, @amU\>net af flere, 

f?unt)em maaffcc fra en fæQebé @ramfaber ubfprungne %amU 

lier, og ©am blegning af bWfe boliger paa en t)eb naturHge, 

Iccale eUer lafcrlofge ©runbe beflemt $(et af bet t 33eflbbelfe 

tagne ^orbémon/ ubgføre bet føvfie og celblle ®runb«(¥fement 

til i)inc ©tammere 6it>(Iifalion og focfale forfatning, ^cttt 

befrorftcé ^eller (ffe allene \)ct> anbre tøbjTe og fTanbfnaoijTe 

Æifber af bcn;benbc SUber: ©amltnger af autoncm()!e og (o))^ 

beftemte Cebtcrgter, og filbfgere SanbéloDe; mm bet bejlprfeé 

enbog t)eb enbee( af t)or ^anb^Slfmueé agrarij7e Sor^olb^ (fgc 

inbttf bet forrige ?lar^unbrebeé ©(utntng. 33(anbt biéfe er ber ut, 

affonrbeleé ^fflorifl %{igttg()eb, forbC bet i t>ort Sopbrefanb, (fgefom 

f en flor !Dce( af SvbfTIanb, og flere af german{)Te ©tammer 

beboebe eder inbtagne Sanbe, banner en m(rrft)a?rb{g ffienbom^ 

melfgl^eb i Sanbboforfatningen/ og ber, ^t)or bet forefommer, 

maa betragtet fom bet celbfte/ ber fan paa'oiité, og fom et 

faabant^ ber tt'Qfge forflarer ftn egen Oprmbelfeémaabe/ og for 

en flor !Dee( Sanbeté $3ebpgge(feémaabe og SRenig^eberne^ op^ 

rfnbeKge Organisme. (Det er S^erneé SRarf^ eder 3orb# 

fcedeéff ab — et uben Xuføl for be german<f?e ©tammer 

fflpreget, ^é Womerne (ffe forefommenbe ^rincfp for ©fenbom*^ 

ret og Srugéret iil ben af et )){{! ©amfunb af SamHfer, en 

939meu(g^eb, occuperebe ^orb, eder til ben ^e(e 93omarf; 

^\>{(fet ^rfndp paa en toié SJlaaU opt)crt)ebe ben ffnfefteé 

fulbe Sfenboméret otoer forben, eO^r formfnbffebe ^an< 

ft(e 9laabfgt|eb ot)er bene Srug, t>eb at gføre ben t(( en t)(é 

Sanbébp fnbtagne 0'ff( blot ben opb^rfebe) ^orb, eUer ben f)cU 

Spmarf nnber eet betragtet, ti( SRenfg^ebené SoeI(eé^fffen# 

bom. 2)enne fibf}non>nte loar tmfblertfb af mere fbeel 9?atur, eder 

ubgiorbe et ©(agi^, ( enfelte Sor^olb g(e(benbe ^omininm, fj^ox^h 

ben ffnfelteø Srugéret <ffe op^ebeé, men (nbffropnfebeé. Veb 

en f(?regen Organ(fat(cn — ben eengang for ade (nemlfg i btn 

250 38» (y(Tmnni(I^ftiiiif cprditcllgc @ruitblanfO faltfalle, ffl tcvrflcr ubnuiflllc rQc; til' 
lic(!ie ufpraiili(rligc3orfc()arl for (ri^uct Sann'Ife — 
(Uclet, aSonbcaaarCfn, MansiiH. bie $)utt> cr^olDI betimoti 
tfit inbfBlCuclle fficiiboQKJrfl (ftlti imber bel bffunbfvlige 3or< 
l)cie, b(r opftcb vtt 3prWcbbmicé StbfpIiiKir« »oa mange 
@ict>ci' i ^vntavfcii) en 3}cti't)ggrirc og €inbiglffb, fem lilKge 
bfflrunbetf ben ( gamilfrtnc aruclfflt, opviitbeii'flfn »ffl npf cgfaa 
ubffltc SJrfibbdfe af faabannc ^crbpavtct- ftlcc 53pd. 

^aa en fanban 3bfc om giKciS'eienbpm Id JJymarfct, 
rprunben af cu famtibig cKer Utlté Ctrupalion af ^oxttn 
»tb flevc Sditiili'cr, (tnaaffee tflbrclé Dcb biéfe^ U&fptiiig ( en 
fflbre Sib fra fcellt-é Stammefitbi-e) \}at i ^extittn ben CQm< 
munale 3Dri>>i'bclf<^ iineUcm S^miliefceCre i ^ttntenig^ebrn 
grunbct fig; faalebfé fom ri, aaerrbc fra fcr^fftpi iffe librr, 
forffinbc ^iin Sortinbclfe i ben ipbffe pfl banffe ganHo* 
forfatning, t>g @)}<>i' <'' famme t ciibcel fvcnffc ^anb^aber. 
@aae vi tfl von rgct tJanb^ ^vor Srfnbrfngi-n cm benne 3oi' 
fatning, faaicbcé font ben var for bet I8be $lar|;unbrebej 
Ubgang, cnbnu e( er ubbob: ba biiuer bet cå faamegel lettere 
flai't, at en faabait ^bct ligger til @)ruiib for bet jnbtil t)Ua 
Sib nisflen overalt j br banffe Canbéb^er (ogfaa f @faane) 
^rriTcnbe 3orbf«Il(é|Ta[t; eller be til Ijvert ?3oel, efter fen«« 
Salcbrug til en^Der (Saavb og @aarbmdnb, i abfprebte 
@ntaalobber tibbeelie %Janøe eller 33iiinarfer; tiilfgcmeb Stø« 
tiingen af ben gamle S>eUcdniarf og Scrlieiilirug af forben i 
bet faafalbte Overbrev (Sllmliibing). 3)et paa benne 3b(( 
^vllenb« 9{eløbrgret forflarer ben Sllflanb, fom fra uminbclfge 
Iiber, Icfiige for ber opftob SoifFicl (uifUem iorbcfenlK 
Sonbcr og jfronend eller ilbelené ^orbnebe, ubgiorbepo' 
vebdjararieren ( bet banffe Canblrng og i ben baiifTe eanbboetf 
borgerlige Siillirig i og faalebed tiiltgt ben @rnnbVoIb, fjvorfjaa 
Canbeld alblie eommunale (Slemenl, Sanbébtintenig^eben, ^ (dermant|!«i!anbmat)i|! gorfatmng. 389 

t>ar tmct. pHnt 9tctébcQvtf> ubgfør netop en aRobfsetnfng HI 
begrebet om ben utfffftcbe (eHer tiViiQC ubfli^tube) 
% o n b e / @elt)e<er(n^ ber a (( e n e efer^ a U e n e er f)erre ot^er, 
o II ene for fifl fcte b^rfer og bruger be Sorblobber, ^oflfe 
foerffiU cre tjam tflfalbne^ eHer afbeelte og ^egncbe omgtoe tjan$ 
33o(fg. !Det cribgamle WaxtfceUcifhif og ben bernieb forbunbne 
93oeIéforfatn{ng, mebforte t)e( ogfaa^ at ben enfcUe 93onbe (@el))# 
eier, JJroncbonbe cHer Borbneb — berpaa fom bet ^er iffe an) 
^a))be ubeluTfenbe Sfenbomé^ og Srugéret til et^toert af be 
Slgerflpffer^ fom ^orte t(I ^anø 33 o el; mtn funbe bog albrlg 
ganf!e egenmo?gt(gen ^ eHer uben ^iéU lot)bef}emte t)ebtagne 
3nb(!rmfntnger/ {!i(Ie bem fra ^oeleté |)ee(^eb* Sfgefaa 
libt funbe ^an^ unber ben communale forfatning, fom ^crOeé^ 
brug af S^mavfen mcbforte^ mobfoette flg ben i 339en toeb^ 
tagne D^rfningémaabe / otoertrcrbe be ø\)r{ge olmfnbelige ^9* 
Qebtopgter, eller }fiaa anben 92aabe vUfaarKgen ubtrcebe af fit 
Sor^olb til %9(n^ af @amfunbet meb St^menig^eben cUer 
(Sommunen^ ber bctragtebeé fom ben oprinbelige ©runb^erre 
og ©runbeier af ^pené 3orb/ ^t)oraf en^toer enfelt Sonbe i 
Spen fun for fin !DeeI toar usufructuarius eHer Srugéeier. 
3 $)enfeenbe til bet for ben agrarif!e kultur, 3oIfetø 
Setoemaabe og ©runbforfatning faa t)igtige ^unft/ 3orb# 
befibbelfené ^xt, eder SRaaben ^Dorpaa en Spmenigbeb^ 
bofibbenbe < en toié occuperet (Sgn, Iet)ebe i jtn fo^rffilte Sanbéby, 
meb nærliggenbe boliger, og bprfebe en fo^Oeé Spmarf: ba ffQ»t 
t){ aOcrebe feet, (|tovt)ibt Sacitué unberrrtter oø om be gamle 
©ermaneré @ftf i en !DecI af btéfc Silfaar, og ^Dormeget ^an^ 
beretning (lemmer o\)crecné meb et uforfafleligt ^iflorifT SRo^ 
nument: ben ælbre bauf!e og tpbfFe Canbboforfatning. Sorenb 
Di gaae ot)er til en noget ncermerc betragtning af benneé fonr^ 
egne communale ^or^olb/ t)il jeg anfore et anbet @teb af Qig< 
tig^cb ^c^ ben romerffe forfatter/ ^t)or ^an oplpfer ®ermanerneé mo C«rriJMtufl (Taiitiniwiil Soifi Sovbtnid. Hflffom, i bc fov&fii anfeitc Strtrr, ttx^i thå'^iti^å' 

maatt. Sifbct « rilbcrloi iftc u^l■ll ^aiiilfligtjtCtv og SlrV« 

gdfer f Scrkii, fem ha«( flio« SUilrtiifng tit fcriticQigf Scl' 

Ipifii(n3fr. 3 følflfnCc OotrfiTltcIff Ijar icg (1 fevfie?iiiiO Hbl 

mig til btn fcebcanifgt, af te fltflc Soitclfevi: antagne ?jfcmaabt : 

.Jlgrcnt tagcé af ^de aWdiigljcbfv ffiftc»iié i IVileccIff, 

alttficrTurlfntfdtliiial; rj} br brU bum t<xvaa tmcticmfig, 

ffier ffnfjutré ?Jivrb£gt)eb. 'TJelingcii kttfé bfb WJar. 

hriicé (iore Ubitrcrtiiiiifl. Sotbfiorben rcrlc be 1 9Iarvii^; 

pg ciltib tv Ccr ^ijii'vhnb lilopcré. Æ^i bt ftrcrbc i(f( fnaf 

Ui>t6, »tb ?li6ti>e at brngt SJitllc of SorbtnS t$nigit>avVt& 

pg UbOrceriiftig, al bc fTuIbe plante ?t['il^j1aar^t , lÉib^icrbt 

Ciigt, tQfr »anbt |)JUtr. ffprnfiib er Sdt lj»ab bc ferbrc 

af 3i'ibfu*'0 

San Sitbti- i bet UwmU BU-iU Ijoxt xxl gfuft mere Jlii* 

lebnfng til ^tfofgtlft i Sortoltntngtn. ffltan ^ar lilbetW f«nbet 

?3nn(!eliaf)cb" tfb llttrijffi't (kt lii-es (tUtv imiceni. fom l«f*tf 

i bet nvlig af P. Siof(( ubfltnjne fcclrmligt leibenftt $)aan6' 

ffrift af (jerm;i[iiii. fem tJlt«ggcé bet lobe ^lavbimbrtbt). Wta 

SJatilTrlf^^^bfn foiUfi btr af mfnbrt 'Keivbenljeb, og fan maa< 

fftt rttiil fcrfvinbe, naar tiiati vil fulgc cl aiibet ^aanbf?rl|t 

af betpbelfg 3llbcr (bet 'Hnml'ergffe), fom ^ar: a/i murcrsit 

vidn (ftf |)fl( 3;ycr eOer 53vlag). ffllere iiibgritenbe ev Mf»i» 

gtlfeii i Sertlariiigcii af UblrQffel geciDidiiiii iiiyiiaiiimeiH (((;rr;(j), 

fom abffiQige ?(Sibre cg Olpcrt >') forflarc btf, nemlig om en 

") ifASfit V"> nunipfo enllnrurn, ah miivrtsis per i.'fwi (t. iwicem) 
occapanliir; qiins tiioi iii[i<r se actMiidtim ilijfnnlionein purliuiilar; 
tnriliUlEm pnriictidl cniti|iarum spalin pncsinnt. Arvas per ■iioM 
iiiiilnni, Æ aupiTFsl sgrr." éCe, Cap, 'ilt. 

") enaUttå H. a. fiibtn, (!)efitit"[6le tei XciitTÆm SotH, I. 3. tsa. 
717; Jan felfltt Sarmiaatcn: ab nnivercis vids, (af bele fflpcr) men 
Ifft finiifle iiits ben Ser fulgte gertlannn; en tui! o* IJ. Oluffcn 
„(iPiWog til 0(ilviininfl em Caninnrt^ gorfatning I be ffftre 3fttt," 
f(trff. afitpr af ^ft-eiitr. eellT. efr. I8'2I. 3. lO), @ermam{!«1Tanbtna)&i|! gorfatning. 801 

fSurberfng af forben. 3 bet te Sflfcplbe (^t)or Sortoff nfngen, 
tncb $)cnf9n til Steningen og ben fllbigere £{bé agradfTe 3or^ 
fatnfnø/ ^ar faa meget for ftg) ^at)be faalebeé aKerebe %acU 
tué/ ^oé ftn Sibé ©ermaner, ftenbt og be(!ret)et en faaban 
2)eling af Slgeviorb tmedem et Splagé SReblemmer/ ^t)ort)eb ber 
agtcbeé }paa SorbfTtftevneé Sef!afen^eb og ^cevbi, og ^t)or^ 
teb a(tfaa baabe be gobe og ringere Slgre beelteé ( et nogens 
lunbe Kgeltgt Sor^olb. Sfter (cerbe ^^{(ologeré SRenfng, t){(be 
tctu bog flrt'be formeget (mob ben bebre latfnfFe Sprogbrug, 
i 3ø(ge fj'oilUn digiiaiio paa ben Sib/ Sacttué firer), omtrent 
Dar gaaet ot)er { Set^bningen af dignitas *3). ^mfblerttb er 
bet t){f}, at flere aRobflgelfer ( Ubtr^ffene l^oé tacitixi fpneé at 
forfr)(nbe, og benne forfattere Seretnføg at fomme i bebrc 
^armon(e meb (Scpfaré g)ttr<nger, berfom t){ f unbe følge ben forfin 
nftbnte Sortolfntng, faallbeé fom bet enbnu npHg er f7eet toeb en 
af ben germant{Te Olbttbé loerbefle og aanbrfgefle ®ranb|Vere 
iSt. Sart^)'^). 93a man bedmob følge Hvibxti, eOer ben 
mere a(mtnbe(tgt antagne ^ortolfnfng af bet om^anblebe @teb^ '^) 3^f. Ubtrpffcnc: principis dignatio. Liotus II. 16. Tae Gcrm. c 13. 
modicas dignatione. Tac, Ann, IV, 32. ($)Ofl bruget Orbet Oflfca 

toé ?imué i en noget forilieliig Set^bninø. VII. Hb,) 
**) „Daé t)on Jac. Qcbrautf^te SBort dignatio ^eifl nic^t eigentttc^ SBurbe, 
MfonbernSlnerfennung ber SBRurbigfeit, bcé SBerlJe«.. . Sine 
M^ert^eilung naå) <Stanb unb 9{ang ber ^emeinbeglieber fle(^t ntit 

.,S«faré SSortcn in ørogem 2Biberfpru(^^ 3eber erjielt gteictwt 

.,5lnt{)ct(, ^et§t eé auébriirf(i(t) 3ebe« ?océ gab ein, aiK|) fiir bie 

„ia\f\xciå)^c familie binreic^enbeé ^anb; eé tvår letcfit ,^i tt^eilen, faøt 
M^iacitué; benn €i Qah Sanb neuuø. Dod i;uøetf)etlte Sanb »urbe 
„nitf^t ^ri»atctøent^um ; na4>(Safar øab ed ein fol<^é nic^t; ber 3«* 
„baber trar SWitciøcntt^itmcr ber g(ur; fiir fein juøewiefened Saulanb 

„aber øleic^fam nur 9?utniefer ?anb blieb iibriø (& supercsl 

„ager) ; b. i), ein Strid) blicb ©emeinbeøut im enøem Øinne — øe» 
.,meinfct)afrti(^)e ^uttveibe" o. f. ». ©art^ $eutf*lanbd UrøefcJ. 
2te2(ufl. 18 u^ IV, e.67. 69. (3eø maa bemærfe, at benne øanffe 
npliø ubfomneDeel af Sartre Sfrift ferfl er f ommen Hi min^imb* 
jlab e^ter at Ubfajtet tii benne Slf^antlinø \)ar ncbitrei^et.) (»ciiiiniiif!-(fiintiiTnUTiT l^prfdining. t ba mcia ttt Wvt SacituS'é SOfening : at Spvflct ofl Jusftdig« ort 
SlflttCdiiigen tillaflftctf flvne ioiitv, tab bc BOvlge fn'f SHofnt. 
3 l'fSge SilfællM: Mic^ bi't i'mitictitb Ifgc afgfort, at lalcn er 
om eanficié SJebVflgdfc »t6 ^cle ^p-mciifg^ebev (IfeéGct; 
far: gentes et eu^nalioiies liominum, qui iirio coJorunl), 
cfl om Sorberncé Sorbclfng bfanCt SJurftvite ( bc 
(nftltr ■Samt'Ilfv. Wimcligt Ian bet vt\ cgfaa »»rf, at b«r ^oé 
Sacitué iffc iufi er IflU om bm aHcvfcrfie 3Icbf«ttclfc i eo 
forædl tabnn ptl iffc tti-bssflci fffln; mtn at ifcv fjaiiblc* 
taabe om 3Jiaab(ii, ()oovpaa be atterrte cceuptrrtt ^pmarf« 
tåre fotberlte, og Ijsi'iIcCc« bc bercfier txnpilctieé '*). 3W( 
allic, (Iger ^aii, bovfrtct) famme SBJarf lil Sib; men ffiftcoHd 
ofl aavémié truflkfl fprfKeUlge ftovc og tiOTliggfnbe iUaiig«; 
vaan fIfiiCte [un Ctii I^vrtni'ngémajbe, nt 3prben Brt J'Bi'le 
»itibcr nve ^rafter; 6eg ^aobe Diaif ncf af SIgcrIanb; lt|i 
Ijpfifeti ^»nocv, cDer egne Siige og ©iiséinavrer, bmge ^crma* 
iienie; beti fornobne .^orntjefi er bet eiieftc, be ligge l'inb paa 
og forbre nf 3orbeii o. f. w. Uooevccneftcmmeifiin {mcBcui bi 
Scfhtui'Ife f^od SaclluS, og nogle @leber ^oé Snfar 
maaffee mere tilfvuefatcnbe, enb »irTelig '<). paii t ■^) ISn faatan sncninft (nt i ten nptflc Xib ogfaa en gruntio og {tart>< 
^l^^ifl S<)rri>irtr, 3- ^ti^lt, antaget. (®. ,.33ie Gvrmania in 
Zantaå. ubcrftBI u. rtåmm BPn g. StiloTO imt 3- SStiife. 
Sfipj, 1»J8. s, i.iO—am),) JJOfl antager Jan Jir fnnwre en Om. 
(tifminB af ten irJeniflSrtfl Usmart ineft fii »netnS, tnortii man longl 
»aniltliacre fan fiiibe ten ©ruiib, foin Hl SJanfltite* Dmftifming i (.inime 
iSlwr, f. er. wt) IteiMiigetrunrt, Cd er Mc let at fifle, Ijoab Btr ffuttr 
bcoccfle en befat aRdiifllieb lil at bptlc fin ©tfninrf for en Stnben, eller 
tuflriit bette ftulbe fotc. 

'"J 9tnnr ben fit[inOTn(e Jiifioricflriwr i Klnitnbtlifl^cb ftger ein ©erma^ 
iicnic: „Agriruiurs' iinn studcDl". (Ictl. GaM. VI. 22; rllcr: „tnlnimD 
nmncs n« niisni ngriciiUurv siuilcnt" Ib. VI. 29: faa ber telte eifinol 
tun fBiftfloeamn « omSpflflelinere, fonftiaeri; CanPbrug; eBw ^ 
I SanimeiiHanmg iiicb Momtme«. ^os Sacitu« forehmmer alt jT 
maitfic Stct« (f. fli-rm. c. l'>. n>. IH. as. at. iii), font olfe, @ermanii!^anbina))t{! gorfotninø. 393 3. !Dct cv, om iffe afgfori, bog < bet mfnbfte (ragt tfl @anb^ 
f^n((gf|cb: at aKerebc for 1700 Star ftben ftnbeø ^{f}or(f!e @por 
til ben, fra umfnbeUg Zfb erfflerenbe gammeltpbfTe og gammel 
banfFe Sanbboforfatnfng, i nogle af benø ^o^cbtxat, nemlig: 
San bete Opbprfnfng t)eb foreninger af ^ele Stammer/ 
af flere no^rboenbe SamtKer^ og Sorbfnbelfen fmeQem faabanne 
til et Sp^&ag, en S^menfg^eb. $)ertil maa t)el ogfaa, 
fom en ncpflen ndturneb))enb(g og { bet minbfle fbr^fflorffl Se^ 
tinge(fe, fofeé: 93ef[bbelfen af ben^ t)eb et faabant ^^(ag op^ 
bprfebe 3orb i en Sltt af ^amtic, meb be l^ert)eb betfngebe 
93cbtapgter for ben enfelte ^t^manbé Ubøt)elfe af fin ffienbomé^ 
og ^rugéret til ben ^am tflfalbne 3orb(ob. — tit en faaban 
ganbboforfatntng ^ar Dceret almfnbelfg for aOe germanfffe 
©rammer — bette tør ^i, fom otoenfor er fagf, forubf«tte> 
uben at ^i berfor funne eller t){(Ie ubelnffe faabanne Unbtagelfer 
og ^nbflra^nfntnger/ fom baabe locale Sor^olb^ og forffiellfg Stgerbruf^et t>ar alminbcltg ubbrcbt Hanbt Germanerne; men tillige^ 
at bc for en flor ©eel ot>cr(ob bete "Spiler tii JOt>inber, Xrælle og 
gamle eller foagere 3Rflmb. ^æfar fel» (B. Gall. IV. i.) nonmerSues 
terne, fom et, uagtet bereé ibelifle ^øe, aøerb^^rfenbe golf. — Waar 
Cæfar anbenftebé beretter om bette golf, at be Iffc fienbe fcerililt, pr(» 
^at 3orbeienbom (.(Privati atqae separati agri apud eos nihil est.*' 
B. Gaii. IV. 1) eder: at 3nøcn ioé @uet>eme eier tiéfe ?(øre 
eller ^axUx for ftø felt; men at golteté f)et>binøer og gor« 
ftanbere antifte b^er Stamme eller gamilie ben Egerjorb, (tiØen be 
befaaé, oø bereftier næfte Slår i gien forlabe. CtNcque qais- 

qiiain agri corti rnodiim, aul fines habct proprios" d'c. B. Gall. VI. 22), 
ba fpne^ bcttc ret tel at funne forftare^ om ben Dprfninrtémaabe teb 
Omfiifminø af Socb oø i>oile, fom lacitué omtaler. Cfocfar, ber 
letebe bimbrebe 2lar tibligere, og iffe bar fienbt bet 3nbre af I^i!- 
lanb faa noie, fom man fienbte @ennanemeé Sfiffe og ^etemaabe 
i !I:acitud'é :iib, b^r uben ToM batt ufulbfomnere jtunbffab om be 
tvbjle golfeflammerd agerbrug. (Dgfaa meb benne Mening bar jeg 
funbet 33 ar tb oterecnøflemmenbe. 5lnf. @t. @. 65. (36.) li]) Sljjericrb. 3;(t ft fcciforfla^^H 
9Miurrn, at ti Sor^olt, foiii bet, vi niaal 
mcnfaljfber mcC fwlk« 'l^ijmarftr,! 
3crC?moii, ti eii'ilflatib , cllcr i bet I 
biciafg cg gcl6 SJjtuv, fer al Iiinnc ul 
ni«t cnb fti f PiifMn firrttn JivpiMljcff, al 
rpRimunaU Samfunb imcUfni ^srrnci) fj 
CCpnCfv, Soaifsiib, Jlaboer, ®aartm«iibj 
bifFc Wigcr »nCnu tciiÆOiite) er oprJubi 
gi-rmain)7< ffaiibtnavi|7e golfrfsib. Ubcn 
fclficttfTe Slienunicntcré StvtH, cllEr Brtri 
9(oi;b['o*rtifé aflolif'c Oprtiibelfc, fan b 
ncepnc, at man ( ^(nbucriicé ælbfiamlr 3ii 
nu'é ScVO ftiibfr en ISomuiimalfcrfatnf^ 
ber uagtet brt mfget elnibommtltgc , fom 
niflnglfr tnftltc Stiialogftr racb ben gera 
berned Cob^'^dfiig og uforaiibnrlfgc ffltoan "J 3»f. Blan»va-IHiin 

tfitleur- Dalopgrbai sirn. Lcis de MatioQ, 


@ermanii!*i?anbinat)i|l gorfatninø. 305 

8R^n bet er ^cOcv (ffe mfnbve naturltgt/ ai man ganfFe fa))ncr 
@por tt( en ganbéb^h^Sorfarnfng, ber mebførte @ambo og 6am^ 
eie af en ^^^^SD^cntg^eb^ {Stelblanbet^Jorge (faat^elfom i nogle 
focnffe ^rot>mbfer)» 3 be ftilber, ^t>or Di fnaveil maa frge 
iimibjiab om Sanbeneé oprfnbelfge eUer celbfle forfatnings — 
i be gamle nor ffe 8ot)e/ og nationale ^ebtoegtéfamlinger, 
finbeé ingen ^ev^en^orenbe 91norbninger* Salen er ber altib fun 
om ben enfelte @ aa rb/ om Sor^olbet imeKem @eføeieren 
eller Obelébonben og @aarbfo?fleren eder Seiioenbingen/ om $)egn 
imeQem 9?abogaarbe/ almtnbelige pligter i f)enfeenbe li( 
SSeie, 33roer, SOiaiffreb o. b. 2)erimob forefomme i flere af 
be gammelfoenf!e CoDe (f. C Weslgota-Lap:, Uplandshij? 
W'cstmnnnalag og Ostgotalag) en SRo^ngbe Cebtcrgter i ber 
iicn ^ørenbe Søger (Bj ^dc- Bal k og Jorde- Balk), ^\)or Salen 
tf fe aQene er om S 9 og S^mcenb; men ^t)oraf ogfaa tvbe« 
ligt fan feeé, at l^er i Olbtiben ^ar Dorret fammenb^ggebe 
%9er<^)^ og at man i @t)errige, ligefom i 2)anmarf^ fra 

>psxci, at banffe konger (faalcbcé fom i 3- 2o» 1. 21 . omtaleé) enbnu i bet 
\CM ^arf>. pcrfonliøcn bccltofl i bc faafolbte SRibemænb^toø, for ai affliøre 
5War!q!ictétTættcr. f. ^RvD.^Wag. VI. Ifi7. 68. Sacobfcn i ^iff. 
^ibvJj!. II. e.5. $Hofcnt>inøcd Ub\>. af ©omme. H.e. 18. («. 1537.) 
1*) 8aalcbcd forcfommer — for attenc a\ na:t)nc et ocj anbct af be (^cr* 
Jcn tJørcnbc 2o»flcbcr — i WestgHta-Lag ^ Jord|>ær-Dalk c. 15: 
^Jk^)gh^ hyr^ ock af hej)nu bygdær" {hUgha by o: Mgammal by, 
som ånda {rån hedniska liden varit bebygd." ^å^i^tix^ Glossar, 
p. 431.). Si^elcbcd næ^Micé fammefJ. Fullbyr, JulbbV/ (oø bettc 
Orb forflarcé i ^. 2o\>cné pnørc SReccniton c. 36, »eb en 55^, ^t)or 
.^half lyin at fæsiu boæ": ^>t?or 6 53ønber i bet minbfte ta»beS3oct) 
c. 5. om 53øntcr toc i S?p nicb Sc^némanb. c. 7. „Xijifteé ber, om 
et 2(gerffiftc (Skipt) borer ti( et 5?oe(, citer iffe." fammcp.p.45: 
..♦?at>cr ^anb Toft (0: |)uiidtoft, 5?o|leb) i 53pen, og 8 ipreé ?anb, 
cø Gnø, fom øioer 6 Sæé ?>o." C 13 na»neé „Byar-^ark" fom 
(2d)(9ter forflarcr \Jcb Sccttcb QBys gemensamma mark"). — West- 
manna-Lag, Bygd. «alk. c. 19. (^cfllpteré Ubfl. @. 3.3) om „Ic^* 

ffiftct Deling" af S3pmarfeu i ^cle, Jatoc, gierbinfléboet og Ottinøé* 
boet ; om tlnlafl af 5«pemeé gortog og Xoftct>ei; om Ubflptninø af 
^pen : „IJpfter en 8onbe, bet er Jam for trangt i 35|?en , ba fi^ttt 80 i @ennanii!^i!an^ulo^pii! gorfotning. 

ecDcfWf cg 9Jccr(nfléfpéfel f)oé forfFfe Ufge 8oIfc(l<xmmw ^De mcfcf 
ført, faat)cl i I^^bfFIanb, fom ( @fanbinttt)(cn. 

2)ct cribfle fftrment i bféfe beflcrgtcbe Sclfeflag« fodab 
Sorfatnfng, Canb^Gommuncné eller 2aniéb9menigf)cbcni Bom 
funb; er aOerebe et \>iQtiQt Srui t Gtt)a(faHon; og beffnger et 
tifl Sremffrtbt { ilgrfcultur, fom forubfo^tteé og betpbeHgt (ette< 
tc\> ben bertil fornebne Ubflræfndtg og %eq\)cm^eb af byrfe^ 
Ug ilgeriorb* IDet er berforganfTe otoercenéflemmenbe tneb 
9lAinxcn, at et ^or^olb/ fom bet, D{ maae tsxnU oé i Sanbét?^ 
menfg^eber meb fcedeé SSpmarfer, be^ot)er et frugtbart 
^orbémon^ et @(ettelanb^ eQer i bet mmbfle en iUt alt for 
bfcrgfg og go(b 9{atur^ for at funne ubt)tHe jtg* — !Cet er 
tneer enb en i duften greben ^vpot^efe, at bet o))enfor {Tilbrebe 
communale @amfunb {meOem Sverneé famboenbe ^orbb^rfere 
($3ønber/ Somcrnb, ?laboer, @aarbmcenb — fom be i be ncr^i 
b(ffe 9Itger enbnu benan)neé) er oprtnbeHgt og eget for be 
german{f?#{!anb{nat){ffe Solfcfo^rb. Uben at Dtde forlabe be 
[^(iiorffFe SKonumenter^ Stvtt^, eKer t)ebrøre $)ppot^eferne om 
9Ioi:bboerneé af{at<ffe Oprtnbelfe, fan bet bog tooere t)a?rb at 
iicn>ne/ at man i $)inbuerneé cribgamle ^nflttutføner (tfter SRa« 
nu^é SotDe) ffnber en Gommunalforfatning { Sanbøbperne, 
ber uagtet bet meget e(enbomme({ge / fom ubmo^rfer ben, flfe 
mangler enfelte Slnaføgier meb ben germantfle cf* ffr. ^ox^ 
berneé €ob^2)eKng og uforanberHge Seoarfng { ^amilicxnc) »'). 

") 3^f. Manava-Dharmasaslra. Lois de Manou, irad. du Sanscrit, par 
Loiseleur-Deslongchamps. Ih35. Livre VII. 113 — 22, og VIII. 
'i37— 'i66. 3ntercéfant. er bt. a. ben Omflccnbiø^^eb, at Omganøen 
meb at afgiore SWarfe(TieI^tt)ift \jcb 5lailcbémobcr af ubnccmite eeb> 
føflcbe Sanbentoinb og Olbinøe af ^eniø^eben m. Xf, ^ar en \faa' 
falbenbe Siiø^cb meb »ore øamle @!if!c i bette Sllfælbe. eelt) ben 
ftore S^æøt, ber læøged paa biéfe 9let«JanbIinøer, fom efter f)inbu* 
?o»ene ffuUe ubøaoe fra it engen, og i fibfle Snffanté, naar ingen 
anben fiffer Utertbclfe funbe opnaaeé, flulbc afgletcd »eb tf am felt>: 
er iffe fremmeb i »orc gamle 9letdt>ebt«gter: og ber fattcd iffe C^rempler (9trmami?'f!anbina)»iflf Sorfatniitø. 897 

ffn no^rmcre ^{flertf! Sttragtntng af bet ffbpncetnte agtaø 
rif!e 9or^e(b førcv oi førf} til Ut ^otDeb^Spergømaal: om 
bctte Ser^clb er at betragte fom o^rfnbelfgt, bet t)(( fige, 
font bet crlbfle/ t){ ^t|lor(f! funne paaotfe ? — eder om ber }paa 
^{florfff 93e{ foreffnbeé nogen op Ib re ©fiffelfe/ ^t)oraf ^«n 8an# 
bete 93eb9gge(feémaabc Dar fremgaaet? — 9or faa t){bt D( 
tiUe ll^olbe oi til t)ort eget ^(rbrelanb^ og tU be Sgnc ( Spbjl^ 
lanb/ I^Dor agerbruget og Sanbbofor^o(bene omtrent ere be 
famme, eder Hgnenbe^ fom ^o^ 06 — maa jeg uben fBetopttf^ 
tiing beft)are bet ftbile ©porgémaal benegtenbe. ^tmb Gn og 
91nben ^ar anfeet for antageligt^ om 2)anmarfé 93eb9ggelfe t)eb 
enfelte og fp^rflHte, otoer f)tic Sanbet og { |)erreberne abfprebte 
Sønbergaarbe (Obe(égaarbe/ @elt)e(ergaarbe)^ faalebeé fom biéfe 
natonligen og ot)er^ot)ebet ffnbetf i f)tU 9?orge : mangler Ifoå t>é 
al ^{f}or<{! S3et)<td(fg^eb/ ia enbog SlfmeKg^eb* S)et er ( a( 
8alb blot en l[^9)^ot^et{f! 9orubfQ?tn(ng ^ ber maa troebe ttfbage 
{ en Sortfb/ fom ligger ffernere enb aOe ^(florffFe StUbcx og 
monumentale Spor; men fom tiOCge af bUfc6|H)r DanfTeKgcn, 
ener albeleé (ffe laber fig forflare. Sit t>l til tftnt SWonu^ 
menter regne ben )o(rfenge agrar<f!e forfatning ( Sanbet, 
faalebeé fom ben Mx, fra um(nbel(g %ii, Uge til Ubfliftntngen 
— er baabe naturligt og let forflaaeligt* 3 Øvrigt maae )oi, 
fom ligeiebeé er begribeligt^ ba ber ^oø oé fattet !Documenter 
og ^orbeboger, af faa ^øi en tllber^ fom f* (Sx* be tybffe, 
i fornøbne Xilfælbe bent^tte biéfe analoge XfSbtt til Oplyéning 
og 93et)i(é ; ff'oHUt paa benne SRaabe fulbflo^nbigt nof laber jTg 
føre* fSlaax t)i altfaa i bette Siifælbe ^olbe oi til ben i aKe (ntcnem be to 8anbc« agrartffe gorfatning, at (igefom »or nurxrrenbe 
^ojrerinø af Sorben til ©fatlæ^jning efter i>artforn (ffe er oilbre, 
enb fra 17be 3(artunbrebe, faalebeé er ogfaa ben ppenffe 3orb*3nb* 
beling og i^arering efter Uemman (efler Mantal) ogfaa af np Op« 
rinbelfe; og 9{a9net \tVo forefommer ingenf^ebé i be (elbre f»en{Ie ^oDe. sno (^eTmanrl=^a:ira-r:5 ? (rltflammd lib fjax bart nrJcngc S^tcfjor s^n ^a IBflBigte 
Cinflanbtg^eter mrt cwsr. ni t:zi, -jit^m "B^rcnt, Sibt 

Xofrriort «Æ fes'Vn«, JcrficiC :n!<-;tn S c el eg ioiixCtc Jort* 
Iclltr, fjpS^ 3a2^2, ^ettUitc'Sc ar &ci>e £>i-aii øm 5e txl» 
faartf 2kAr ?;; fccCbc fit Cox^ af en JlsCcné Sjer. S?aA 
rf^ errr SzSreé ^icrb, fire Vete, ttv {!ulle l2&e i^mnisn teer 
f ^ in sgroa i Xanmarf beftenttSrag) m. m. fLi ?etre mCer 
bcE sua ea iiiatan Serbmbelfe imettem fpmxs^en^ ttr :ftm 
brsr liU ^erflare af norr fammenbt'ggrte @aaree i SanC6&9cr, 
p: :3 toaf fipbenbe Jcrljclb ( oenfcenfce ril Cp^ocrtmé Ze* 
fej : 9jai?ifrer; om man enb ittt cvtrcdt i Stcm'gt faa 
r'^-y Oitdti ben famme ^nbretning^ i |)eniVeabe rtl fijrfi 
*2i:^b& eg Sgerfobberneé S^orbeltng^ fem i Xanmarf^. XC cjj nn c-jCi lÆqt ^i: ten .v' bzm wl? ertrirre :i;.T i^-. 
rsr^^i ^:t^' Cl »fane ni ^ch en Aanrci: m. in. C. -i*. C:a 
ielis? txnlL\u::rt: Xa fhfre ccn a'Jc ;?ct^a:^.TTxnc i?«l3:rirr. 
^anci^ rtcrfcni entrer ^ar ocvt ril. — Ta ra^c trcr. r:-.T-':=! 
Skal OLT t ?9 C^ i 58cl'':a:. — L'pphnds^Lag, \ViLh«rt>o lå'\. 

C- Cm c!i'cc eJer Jlebuinc^ raanpi^ccn. C. 2. Cn:?n?ii':e 

^a*r rr nar ten antcn raa 'In 2 cm:. C 3. ». Cm at r^v.:c 

em tMcrlficI c^ C»)iCTti'''jKnii:a xn. ir. C«. Cricr cn^jr:* 

."H ^. CufT tuT tan iHrtcdant cUct Sanert ^UrfiælJr. d?.i? 

: xt et X^iT cuiT (ny. ' f Ur fio: le: ..»-t sijrW*? jord, <*->m «sif- 

.«h-ll 4i1ib»r gi^'->n . u'an gfrrnrn-^kap med graoiiame i en t;. * 

^-^Mf* »• **^3.> C. 1?*. om D^arfcflNef, ca brcrran ec *!:iUc rare. 

O^r '•lawv^* whi-J^e jcrt^tclc eller ?ertcT (Skipi). f. Gr. Tome 

-..,. pftieui 3zr.cxi, 2mfj, Akræ^Skipt, 2l*3cnh?!c; Te^AiP- 

«k^ 4hC^*^ F'iftayie, 5?cel, ^aart, m. m. — Osttjvta^Lng 

• ><it»^»"> --r?- P- -'^^0 Cm en Tlant er rran.iriliijj . cfi 

■^ !» »«r* ^^*^- ^J ^^^ ^iJranter r^^imcnt; bare t?w. ta 

lu.: - «W^ '^'" •*• ^' ^- *'• ''• *"!»• I-*^) -rni 9?cntcr r;:ic 

.. - .«*«• '^'*«^ ^-^ ^^ "^ar ta Untentai; er c\icn af f^r^ 

>^, '* Cl 5. Li tåre lifle Teel i tet ^iJctc, fem i 
_. ^.w<^' .t»i»n: c*} C£nfj, o^ 2Ule roere li^^c om Srbei^ct, 

; on» »"U iW. c^ faa i ©icrter, fom i %j^cx c*i Gnjr 

. «. . u«.^ i.»i>*'i.'0 0. f.v. 

u.y.^^^ Ani\rr<rf. fom en antcn biftorii! XnalCiiif @ermanii!^1Tanbtn(U)ii! gotfatniitfi. 309 

Siben fcranbrc^ cnittl i icttc Sor^olb; af^t^ggrr^oarbene 
f^aac t)cb $liD eder @alg out i anbrc i>cenbcx, og faac fe(t)^ 
f^fl^nbtge Siere; negle bc(eé ( ^aliobotl, eOer mfnbre 6obber; 
men alttb meb affonbrebe, {nbgrcrnbfebe WaxUu ^^oxUUi 
Dilbe man nu forflare, at Obelébønberne og be anbre ^orbbrugere 
fFulbe fortabe bereé ©aarbe^ fra SRarfen fiptle fammen ( 'Sper, 
og opgioe bereé fcerf!tlte ^orbctenbomme/ for at latc bem flaaeé 
fammen til en ^pmarf/ og benne atter ubfli;ffed i fmaa ?(ger^ 
lobber/ paa bet at bféfe^ abfprcbte t aUt fire 93erbendfanter 
ipaa ffli^marfen, funbc forbeleé (mellem en^DerSoeWefer? "O — 
(Sn faaban ^orubfætnfng er ((gefaa fornuftflrfbtg/ ia Hgefaa 
utornfeKg, fom at forefKUe jtg ben SKueHg^eb, at ^ovt ubf?i'f^ 
tebe og ubflpttebe Sønber engang ^Ubt fortabe bered Sobber, 
YtDe bered $)ufe ncb, og atter flette fammen i ben fortabte 
ianHb^, for at begbnbe et nt^t SRarffoiIIeéflab. 2)ette t){( 
tnf)Ux fatbe en urimelig Sanfe; men ben er bet iffe minbre^ 
at )oore gamte, fammenbpggebe Sper^ meb bereé i 3«DeéfTa& 
bprfebe Sange og Stgre flutbe t)o?re opflaaebe anberlebeé^ enb ^') Sn faaban Stnflhielfe finber man bog ^ abfhtltfle, enbog na^nfun* 
bifle ^ammcraliflcr og ?anboeconomcr; f. Sjr. granf ©pfi.ber lanb« 
tt>irti>f*aftl. yotiiei. 1789. I. e. 197. gorfter (gnttt)urf ber ?anb', 
@tabt^ u. @taatétrirtK*aft. S3erl. 17rø. (3. 105. 2; Ja er WIø. 
lanbwirtW^aftt. @merb«tejrc. 1815. 0. 145. m. jl. 3)en mobftge^ 
af en (^od oé bcftenbtr tigcfaa fa^fpnbig fem t>tben{labclig og grunbig 
gorfattcr i biéfe Difripftner, ^rof. @. ^ andfen: ,.535ir ttenoerfen 
bie Stnftét ald øctnjUt^ unt^altbar, ba$ bad ^anb urfpritngti«^ na(( 
CEtn^elJofen, jebe mit ijrer feparaten unb beliebtg occupirten getb« 
matt ben>oJnt øctt?efen; bann aber tm kittel alt er bie Sefifeer 
bieferf)ofe ber øro^eren ©icfierjeit Jalber ijrer jerftreuten Sof^nungen 
^u Dorfer jufammenøeriirft, unb eben fo ijre getber gufammenfleworfen 
iaben." 3(n(tcjten iib. bad Stgrarwefen ber SJorieit. 2te ?ief. 9?eued 
Staatdbtirgert. 1)?agaiin. VI. @. 2. goruben ^andfen ogOtuffen, 
^r M od beduben 3« g. @ ((te g et (ptbet ben mobfatte Mening. „Dm 
Stt^erbpTfningen og Sonboeconomien i ^anmart unber Satbemoreme." 
efanb. m. eetjf. Øfrifter. 1806. II. @. 298. 398 (£tennani{!«f!anbina)^i{! Sorfatninø. 

Qtattti (nb))Drteø ^Ifloxlc gMbenbe Scrtnfng: at man fra 

bet factiff (Srffterenbe iex ftigc op til tcté ncrr# 

inefte bcficnbte ©runb ofl anlcbnfnfl^ og bcrcfirr 

t){bcrc fovfo(ge benne faa f}oit op i %iUn , fom en ^tfloiijl 

Ub\)<f((ngé Spor forefinbcé: ba t)(Qe t)< ^er omftber fonime til 

bet ^vlndp, ber Ifgger tH @runb for ))ort Scrbrelanbé/ cg 

uben St){o( for aOe/ meb bette ( 9?aturben'nge(fer bcflivg(ebe 

Sanbeé fflebpflgelfc og Dprfclfe — et ^ri'ncfp, ber af e« be^ 

fienbt {!arpftnbtg og genial Slgronom faalebe^ er ubtr^ft: 

.at flere Samtlter forenebe fig/ for meb famlebe Æ rafter at 

opb^tfe faa f}or en @tr«fn{ng, fom anfaaeé tilflrcrffelfg t(( 

at erncrre bem; famt at be bpggebe berec^ S3oI{ger nær tfint 

anben, for i paafommenbe Stlfo^Ibe at funne 9be ^inanben 

93ff}anb. $)eraf opRob faalebeé be fo^Ueé S^maifer og 

Sanbéb^er/ '^") 

^aa anbre SRaaber at forffare Sebt^ggelfen af faabanne Sanbe, 

fj^ot famlebe Sper og 9narff(;Qeé)!ab finUi, eOer engang 

fanbteé/ og l^ar er(f}eret faalopnge ffr{nbr<ng og $)tOorte naae: 

flrfber imob en^toer ^ornuftflutnfng og a( 9l{me(cg^eb. ?ab oé 

tcrnfe uåf faalebe^ fom i Slorge og ^élanb/ enfelte @aavbe og 

mfnbre 6anbe(enbomme abfprebte { Sanbet, ^))er meb fin flørre 

eOer mfnbre Sorblob, famlet t)eb og omfrtng ffierené SoKg; 

(ab oé tanU oø be f}ørf)e ©aarbe, m^t> en faa betpbeUg 93e# 

ftbbelfe, at forben fan febe flere 3am(((er : ^er toH altfaa banne 

Pg 9lfb9gger#9oeI , eQer @aarbe , fom Obelébonben tf fe fe(t) 

um(bbe(bart bt^rfer, men fom f)an, paa t)iéfe ^flfaar, o\>er(aber 

til fine SJr|>ber, Sanbboer o. f. t^. 2)iéfe tjflle naturlfgt)«« faae 

bereé 33ol{g paa ben Sorblob/ fom er tdbeelt bem^ og faalebeé 

altib i en temmeKg t)(b Slfflanb fra |)oDebgaarben. SKeb «0 Oluf fen: »fbraø til Oplpénfng om t^anmarW <nb\>orte« gorfati 
ning etc. p. n. Q)ermamtl«i!anbmat>i{l gorfatniiifi. 401 

,1, I , li, Ihf 2, 3 0. f. t>. SRorgcn flore* Ogfaa UM tt 
.tffc ubcn ©runb. illt for fmaa ®n;ffcr Dilbe ftnfe SRarf^ 
.avbeibcrne ; { a\i fer f}or€ S^rbflpffcr )oflbc bm ultgr 3iorbbunb 
.^tnbit en eenéavtet 2)i)rfn{ng* Sit berré @tørrdfc ^ar rt hu 
.flemt @runbmaa(/ bcrocr paa ben %\i, font mebgaaer t(( ^(ø(^ 
•nfngen/ eUer i ben @(Pbmcrngbe, font ubforbveé iil 3orb^ 
.maatet^). — CnbeKg t)ar benne Snbbelinfl f fmaa Jlflerfl^ffer 
»albeleé f)enflgtéft)arenbe og \)e(gierenbe for en SRenCg^ebe^ Sanb^ 
»brug. !Der^ ^t)or fra Slrtlbé Sib Soelémbretnfngen Gbaé 
.$ubent)er^a(tn(t}*) ^ar funbet @teb/ ber ^ar ^oeféeieren i alle 
.!De(e af SJ^marfen cnfelte 3orb(obber; ^an er bert)eb oifnbrc 
•ttbfat for ^tixtii @ftfte og anbre 9?atur^a?nbe(ffr, enb naar 
•^an ^ar fin ^e(e ^orb famlet unber eet; er klaret meget )oaabt^ 
»faa tdt^ed @a?ben bebre ))aa be ^o(t Uggenbe {Igre ; og(mobfat 

^) €n .!Korøcn" ?anb, tilføier forfatteren, ploie« ^clcl en Jatt) X)ag, 
Ofl forbrcr 1— IJ ,.(S*cfFc(é" Ubfæb. 3??en benne llngit)clfe »il bet 
»are t)anj!cliot o(j tU (Iben iRptte, nonrmere at beflemme og fdrttare, ba 
baabc 3orbmaalct („SWcrf^cn^anb", jugerum) ofl 3ccbmaa(ct („©(Jef» 
fet") i bc forflicUtflc tpbffc ?anbe er toift afrlgcnbc. 3 ©tebet for at 
'J)arttaufen regner en 3??orøcn i ^aberbom for en 5a(o Dagø 
^(oininø, anøi^e^J ben cinbenficbé ixi en Jcel J)aflé. (f. bl. a. 5lbe* 
lunøé b. SBorterb.) 3 Danmar! (ItQefom i ©t^crriøc) er, fom be* 
tienbt, bet almtnbelige 3orbmaal „en 2:onbe ?anb", efler 14,000 
iDbabrat-2((en, fom er bet 2lrea(, man nu i 3l(minbe(ig5eb bruger til 
en 3:onbc $>ocbeé Ofl 9^ugd Ubfceb. Cfter en mig af min Sen og 
kollega, |>r. ^rof. 35etf(^^on) mcbbeelt 59cmccrfninG , bor man bog 
fnarcre antage: at en Jonbe Sanb er beflcmt ^ 14,000 □ 9Uen, 
forbi man tilforn regnebe, "paa bette ^real oi lunne i ^iennemMt 
faac en Jonbe ()art ^orn (a: SRug og Spg) oarlig; nemlig unber 
55etingclfc af 3:rcoang<5brug, eller faalebe«, at man lob en Xrebiebeet 
af Slrealet ^oile. 3??an regnebe faaleb«5 i forrige iiber, ba man 
faaebe al ©lage @<eb tpffere, enb nu (jfr. Veltchow Comm. de 
inslit. militar. Dan. p.88-9i)) di hxmz i § af 14,000 □ 3Clen i 

^iennemfnit faae 1 J:onbe ^orn: og berfor be|lemted af bet n«ft» 
bebfte @lagd3orb, ^ooraf en 2:rebiebeel antoges aarligen (oilenbe, 
efter Slnorbningcn imbcr d^riftian V af 7 Wlai 1683, tre Xbr. 2anb 
til een a:onbe ^artfom, i ^rooinbfeme ubcnfor 3l^aub (Wanbije 
^anboafenUret. 2. Utg. I. e. 350). 

<)i|!orl{7 !£it>6frrift. IV. 26 .ffgiie of SJijDiarfrti. |j>cv»cb Ijar nu 
.pg ©fiiiCfiigi: formlnbflttfé, T'Kltag 
.btlige 3iimréi'c fovft.Tv(c&c8, og 
JdU SOTfbIcmmrr i bcii Kile Stal 

"Xxt tv cmrvml bf fcimmc S(r 
(Fiiclfc, fem Olnfftn ^ar gfyrt gi 
SfltiinatM SJc&Vflflelff, pg \-aa ton 
3)!ai'ffnIlc^{Tft[), eg ^ucivrb \)an t/ar qIJ 
bebe, af reeit Uvibnil^cb i alle ^Ii1pl 
Sovtom: at brn flnmic 3iibtf(n(iifl fui 
tfge fflrtrfager, pg fem golgc of en 
SrfmfiangtJiiiaabe. .i^civbfcrllréjiFabcti; i 
.Scrfatlei- — tjtfer tpttlfgt — Ijtorn 
•Xib ^ot beHoiPb, fem ii)>a^fenbe m 
.t^pbfr — at bel liirtglfra (ffe, fem 
.fflflt, er ubffjvuiiflet af Ueibfii(fcb o| 
.3orf«evfy pg 1)av »tnel fafl (wnge OfMfl 
ÆtbljcriiflfiilH-b »eb bet (Mamle. ttf 
^cflc SJalg (>af en niegel fnnb,_ea^ (3crmani}!'{!anbtna)>ifl Sorfatning. 403 

•omflbev i Saration af Serberne fif et SRibbcI, ber^ 
•meb al bcté Ufulbfommen^eb/ bog nogen! unbe funbe bru^ 
•flrt/^) — 3 Ooercendfiemmelfe mcb Sanben cé naturKge 
^effaffen^eb finbe t)i berfor ben forfffedfge (Sfjavattett, fem bereé 
S)e6i;ggelfe fra fin OprCnbelfe ^ar antaget i be f!anb{nat)<|Fe 
8lrger. 3 9?orge og en ftor I)eel af @t)err{ge wvc be 
bijrfeltge 8anb(Irflefnmger |maa, (nbfFrcenfebe, aftrubte Deb 55ierg* 
(?rflpfn(nger, ©fcDe, @oer og Cføe. 2)et førfle af bWfe Sanbe^ 
og enbeel @tro?fn(nger af ©ecrrfge, ere berfor bletone beb^ggebe 
og opbt)r!ebe txb eendge ©aarbe, og f)au be^ofbt bent. 3 
^anmaxt toare 92aturfor^oIbene anberlebeé; en iwn, temmelig 
eenéartet 3orbbunb gat) Pore/ fammen^cengenbe @tro?fn(nger 
af gob Stgeriorb. Stm @fot)ene traabte imcUcm, fom 9lb^ 
ffiOelfe og |)(nbrtng for Stgerbruget ; men 9tpbn(ng t)ar et iJlib* 
bel f)ctmoi, fom man fnart Icerte at an^cnbc, og brugte i 
Slar^unbreberé iei, iwttil bet enbelig fom icttil, at man maattt 
flaane og frebe be o))erb(et)ne@fot>e; og omflber gribe t(( Sør^ 
t)en, ba Srcrerne iffe mere t)ilbe ftrceffe til.*^) — Gn Unb^ 
tagelfe ^erfra er IJeftfanten af ^Zorre^SDHanb. 1)cttt 
t^btt i og for (tg fe(t) ^en paa en fra bet oerige IDanmarf 
forffiellig 9}aturbe{laffcn^eb; og en faaban forefinbe toi ogfaa. 
&o^e, af tbel @anbiorb beflaaenbe @(etter^ og ufrugtbare |)e# 
ber, ttlflebe fun en t^nb, abff)rebt 93efo(fn{ng/ ber be^oDer et 
t>{btroftigt 3orbémon for at finbe Slo^ring. |)er ^ar man ber^ 
for/ fra cplbgammel Xih^ nceflen fun b)^gget enfelte/ fcerffilt 

«*) »nf. @teb. @. II. 12. 

*) STt bet fammc cgfaa unbtagetfeéiDiid finber 8teb i t)i^fe Sanbftrorfs 
ninc^er af 2:9bfnanb, ^t)or ©tebforjolb opforbrcbc til 5lnlæn af en« 
felt c @aarbe, er befienbt. (f. for dx, bet ot)enanf. ©frift af 31. t). 
f)ajrtjanfcn, ®. H: „3n ben ©anbøegenben t)on ^aberborn 
liefjen iiberall i\erfh-eut bie einjelnen ^ofe unb ^aufer," Ogfaa i 
Oénabriicf : „Unfer Stift befte^t groftentl^eild au« ^eibe, 6anb, Tloix 
unb®ebirge; (ier ^aben feine familien ft(^ liufammeitget^an." Tl^^tt 
Ddnabr. C^icf*. I. ©. 8. 3ttf. 9lcueé ©taatébihrg. 2Raø. VI. 0. 4.) 

26* >i02 @erm(mi{l'i!anbtna))i{l gOTfatninø. 

.Silfflpfbe fiax f)an ogfaa (en !DccI < be Iat>ere, mere (iblorabrtc 
,3ovbcir. Snbtmffer |>0flclflPabc, ba traffcé ioftjnlig ben rne 
•@(be af enSDmarl/ (mcbcné ben anben Iiber minbre. ffnbnu 
•cn anben @runb er ben nogenlunbe til^ocicbta^tt ffené^eb i 
JianHb^ené forfffeOfge 93oeL ffn^\)er Sonbe fjante noprmere 
•ofl pernere Hflflenbe ?lflerf!(fter, gob, ringere pg baarKg 3orb; 
.cn^toer fjav Itge ^ntereéfe for Starégrøben cg Ubb^Uet f aUe 
JSQtte af 339marfen* ^evtoeb t)av man epnaaet^ at SKiéunbelfc 
»cg @ftnbf9ge fcrmfnbffebeé^ 2)eeltagelfe { SRenfg^ebené ahnin^ 
»beftge ^ntere^fe f crfloprfebeé ^ og @amment|o(b (meUctn be en^ 
.felte aWeblemmer ( ben Mc Stat uenbelfgt for^cfebed/ «3) 

!Det er omtrent be famme ©ætntnger^ ben famme ^Ini^ 
f!uelfe/ fem O luf fen ^ar gfort g(e(benbe meb ^enfpn paa 
SianmaxU 93eb9ggelfe^ cg ^paa t^ore Sanbéb^^eré {Inicpg og 
SRarlfceHeéflab/ og ^t)or))eb ^an ^ar gført ffnbe paa ben ugnin« 
bebe^ af reen Ut){ben^eb i alle l^iflorfffe ^orbolb ubfpntngne 
9orbom: at ben gamle ^nbretnfng fun "oav cpftaaet af ttlfcel^ 
b(ge Hårfager, og fom Sofge af en uferftanb(g og »Wfaarlfg 
gremgangémaabe. ,3orbf«tteéffabeté Oprlnbelfe — ftger benne 
•forfatter — t)(fer tpbeligt — ^Dormcget man enbog { t>or 
•£(b ^ar berimob, fom upaéfenbe meb tDore Svibler og 3Re^ 
J^ober — at bet langtfra fffe, fom man ofte ^ar meent cg 
.fagt, er ubff)runget af Utoiben^eb og Stupibitet ^oéDore 
•9orfcebre, og ^ar 'oættt faa (crnge t)eblfge^o(bt, aOene af flatoffl 
•Qeb^crngeu^eb ))eb bet @amle. 9ii fee ttocrrtfmob^ ^at Uti 
»førfie %JaIg ^ar en meget funb, cg fra atle @tber betragtet, 
•meget rigttg Sanfe til ®rnnb, og er fun uiblc^en, forbt 
•man tonge {fle ^aDbe nogen anben, Hgefaa rfgtfg Sanfe 
M tegge til ®rnnb for en np cg bebre 3nt)i'etn{ng, inbtil man **) 31. t). ^ortjaufcn ub. bie SlgranjcrfafTunft in ben prilentjumem 
^abcrbont mib dot^c^, u. beren ^onflict in ber flegcnwartiflcn 3eit. 
etc. 1829. e. 80—88. ■A] ®cnnamf!^{!anbmat)i{! gorfahiing. 405 

mtnxliQt og beQvibcllQt, og faalebré ftnbe \)< ^{{iorien af 3^(anbé 
Sebt)sge(fe i Sagafortorllfngen. ^élanb t^ar^ tflbedé enbnu 
minbre cni^lovQe, ttiani, ^t)or @ambO/ eg @amm(nb9gmng 
af flere @aarbc t(( en Sanbébp^ funbe opfooime. 3 2)an^ 
matt, (igefom ( mange ffgne af Spbfffanb/ toar ber(mob 
bet frugtbare / tfl Jfornfcrb ant^enbelfge 3orbémon faa ot)er^ 
fløbfgt^ at bet (nbbøb tfl en faaban bcq^emmere 2)9rf nfng^ ber 
(etteil funbe ubføreé/ ^t)or flere 9amfl(er ( forening (nbtog en 
t)(é Sanbtlr(efning og beeUe ben imeHem fig ^. SCgefaa natura 
((gt \)ar bet^ naar en faaban forening (en ^(^^SRenfg^eb) t)ar 
fliftet ^), og ®r«nbferne for ben SHarf, man t)flbe (nbtage og 
bruge ^ t)ar beflemt^ at Sorben fffftebeé blanbt be enfelte 3a< 
mfl{er, iffe blot efter bene Slreal eder 3(abe^3nb^o{b ^ men 
efter bene CcerbO eller bet Ubb\}tte, fom funb; t^enteé af bene 
D^rfning og Sen^ttelfe. 

Sa bet^ fom d{ n^Hg omtalte, er ganfle ot^ereenéflemmenbe 
meb 9Iorgeé 92aturfor()oIb/ at ingen Sanbébper/ men fun 
enfelte @aarbe, ubgføre ben (^erffenbe (S^arafteer i bette 
Sanbé Cultur eller Opbi^rfning og Seboelfe: faa er bet ogfaa 
{ ånalogfe ^ermeb^ at t)( i be gamle norf!e {!ot)faml{nger (f. ffr* 
SRagnué Sagabceter^ .@utet^{ngé(ot)*/ Sanbéle(ebalfen) fa\)ne 
en^Der 93cbt«gt om @amb'o og ^p^SSenfg^eb/ om \ctUci Siug 

*0 2)et er for SRcflcn lanflt fra iffc blot til btøfe 2anbe, at en faaban 
Opbvrfnino^maobe af 3orbcn er inbjlrænfet. !Wan finber ben — fom 
©• f)an5fcn, anf. (St. ®. 3 bemcerfer — baabe Jod øermanijler 
cettifle 00 fla\)ii!c goIfePammcr; ja ubbrebt ot>er ben ftørfte 2)eel af 
aften og (Suropa. 

28) 5Si(be man opfafle bet 8pørø«maat: Jwrlebeé ben oprinbetiøe gor* 
eninø imellem bc gamilier, ber tog en Spmar! i ©eftbbetfe, er op« 
^aatf^ eller i»tl!en Oprinbctfe ben f^e eommnnale gorbinbelfe Jar 
Ja»t? — ba lob bettejtfl t^el btfbare paa flere SWaabcr; oflberiblanbt 
o(\faa ten, at iænU pø en famlet, meer eller minbrc talrig @(æ(jt, fom 
forile 5?eiibber af en (>ccl 53pmar!. 3Ken en^tjcr faaban 5?eft>arelfe »eb 
Øiéninger, ber unbertiben t>ilblebe meer enb be )?ei(ebe, maa fKge op i en 
S^ortib, nemere enb bet ^unft, nogen fiftorit! (Srinbring fan naae. 406 ®cmianii!*(!anbmat>ii! gorfatiunfl. 

af ©pmarfer, eller bféfcé 2)cl(nfl f SlgerfFifter mellem ^^mcrnb. 
2)et er faalebcé !Danmarf, ben fpbKge og mellemfle IDeel af 
@t)err(fle, ofl en liorDeel af Ipbfflattb, ^Dorom bet gfelber, 
at ^er (ffe gføeé noget celbre og mere enfelt fflement i Saabeté 
ffiebvggelfe, i ben beraf oprunbne Sor fatning og ?et)efRf ffoi 
Solfet, eder nogen ^iflorCff 6et){{éKg celbre £{(flanb, enb ianiit 
bilerne/ meb bereé SOtenfg^ebet/ bereé Srøarffo^HeéfTab og 
%oe(éinbretn(ng^ fomt)< nu lomme til at af^anble. 2)ette 
tofgttge ^fflor(ffe fflement ( ^ovt Sanbd crlbfTe og tibligere Sanb« 
boforfatning fræt)er faameget mere en ncrrmere betragtning/ 
fom betl} fulbfomne 9lna(ogfe meb ^or^olbene i Spbfflanb cnbna 
mere befro^fter bet gamle ^{f)or((Te Stcegtflab imellem germanCfTe 
og fFanbfnat)if!e ^olfeflammer^ ber ( btéfe oprinbeKge^ orlbgamle 
8crf)olb faa tåbeligt fremtrceber. 

4. 

SamHfer^ foprf?i(te, mm fammenbpggebe Softeber ( Canbé^ 
bper mebforte ben ot)enfor Jfilbrebe 5orfatn(ng og ben natura 
nøbDenbfge ^nbbelfng. 97aar ti, t9t)e eOer trebtoe 6))m(snt> 
t)flbe boe famlebe^ og anlc^gge bereé ^uuéb^gninger ncrr ^(nanben, 
paa ben SRaabe^ fom t)( ffenbe^ eller for llbf!(ftn(ngen ^at>e fienbt, 
(t)ore egne Sanbéb^er : t)ar bet en p(^)ftfT Umuelfg^eb^ at en^toer 
33onbe funbe faae fin Slgevjorb og ©ro^émarf famlet t>eb fltSBofleb. 
|)))orlebeé htn ^er\)eb nobt)enbfge Slgerbellng, eQer @f(ftn(ng af 
ben (abtagne 33vmarf/ ^ar t)ceret befFaffen/ Dibe tol el aRene; 
men ^i funne af en SRcengbe ^((lorifFe ^ata, og af anbre 
^anbeé enbnu ertflcrenbe Sanbbofor^olb og SDJarff^lIeépPab, 
enbog gføre oé en fulbfommen t^brllg Soreflllllug om, ^'oovlchci 
bet oeb benne 3orbbel(ng er gaaet til fra Oprfnbelfen af* 8fge> 
fom man i Segvnbetfen, t)eb S3pené ?tnlag, otoeratt ^ar taget 
|)enfpn til locale Sor^olb, faalebeé l^ar man ogfaa taget SRar^ 
fené eder Sorbémonnettf KaturbefTaffen^eb og Selfggen^eb tffl (demtan(flP<f!anbtna))tfl ^orfatnino. 407 

ben oprinbcdge SJafld etter ^cUnQéQvunb. %}( maae tcenU oi 
^^maxUn, fom ben epWnbeUge ^eel^eb, men af en { ben tiiø 
ngfle Sib temme(fg u^eflemt @tørre(fe; etter meb (Sra^ubfer/ 
fom førf} efler^aanben; ^ti @ammenf}øb meb 9Iabo69eré SKarf, 
og t)eb SrcrtUr og 9oren(nger meb 92a6oerne^ fif bered enbe^ 
Uge $ef}emme(fe og fafle aNarfeff(e(. Sif en faaban 93pmar( 
abjTffte man (fcvr ben ^ot)ebbee(, ncrrmefl omfring Sanb^^pen^ 
fom man bUbe t)olbt unber ^loben^ og fom man efrer^aauben 
ubbfbebe, KgefomC^ne og SttaUtr til at opbprfe forben tUtog 
^oé Spmcenbene^/ ( faa mange Slfbelinger, fom berttt gabetf 
9ln(ebn<ng, enten I Sølge ^orbend flørre etter m(nbre 2)9rfe# 
({g^eb^ bene ^ofe etter (ibe Sefe, bene norvmere etter f[ernere 
tifflanb fra Spen/ o. f. b. ffn^t)er florre iigerlob, etter flørre 
!DeeI af Spmarfen biet) ( 2)anmarr faibt Stgerffffte etter 
Stad; og { en^t>er af btøfe ^ar man tKbeelt l^er enfe(t ^9# 
manb/ Sonbe etter fri Sorbbruger et HgeKgt SRaal af ^orb* 
@aamange 31ger(F{fter aUfaa Syen tja^U, faamange Slgre 
etter .©Jaber'^o) tilfalbt en^Der »onbe. — Cfterat en fKg 
Ubmaaling toar {Feet, falbte man ben faalebeé forbeelle ^pmarf 
af Siger og ffng aRaa(diorb — en 93enwne(fe/ fom b(. a» 
mobfattcd ® r t b d i o r b/ ^t)ort)f b man bel oprfnbeligen ^ar for» 
(laaet a( 3orb I Ubmarfen, fom enbnu ingen fcerflilt Sier 
^abbe^ men laac ubec(t f)tu, fom Sb^ntf S^Uedeienbom. SRen 
©rib^iorb faibteman bednben enbnu i bet I6be Star^unbrebe ^) „v2anbfpnIiQt?iii5 f!cctc iffc ^clc ^arfcniJ Opt»vrfnin(j poa een (3attq ; 
men flere nye Sl^erffiftcr inbtofled alt efterfom man faae, at man 
bcf^ovcbe, eller fimte c\)er!cmme mere." Otuffen I. c @. lU 

^0 '^c^ ^ctte Orb fpned man at Jat)e betegnet flere, fammenUg* 
(^enbe ?lnre, fem til(^ørte famme ?obéeier. 31 r. ^erntfen for* 
flarer nemlig ^Ia6e t)eb „bet Øtyffe 3lflertanb, eller be %^xe, en^t>er 
(i)avirb ubi \fi>cx %a^ tilfører — etter foamanfle %Qxt, fom >t>er paa 
fin ^avt, ubi ^t>er ^ai, (od (inanben befommer." X)anm« og ^ox^o^ 
^x\ic\ti\ ?>erlirt(>cb. II. 451. 408 ( g rr m tti uff ^antuKMwi! S^^^inø. 

øt^ct>ebet jol bfn 3crt) cg S^marf, fem iffe ^rb 9tt6 er 

moalr; og t @7rbe(eé^eb enfdK Staffer af faabonSorb, fom 

tilførte t>ttff( @aarbe i 99<n »forubm ben rtfte, olmfnbeKgc 
Kaa Wierb/«) 

2)fn faalebcé ( Sgcrlobber ffiftcbe eOcr rebebe Deel af 
^marfcn^ (man brugte t cplbre Sib fornemmelig 9t e b af t)(éfe 
9at)ned Scrngbe ti( ^crbmaaling/ ^\)i(fen berfcr ^oé oé ^ebber 
9lebnfng) t)ar bog fnn ben ene |)c\)ebbeel^ eUer ben, ^Doraf 
eu^Der SobéeiVr fcrriTilt b^rfebe flnSlnbeel; ben anben t>ar ben 
!Dee( af V^marfen (i k>ibt(øftigere Srøentng), fem enbnu laat i 
et crlbre, mere eprinbeltgt 9or^e(b til SRentg^eben fem ffier eg 
©ruger; eg bctte t>ar al ben Serb, ber (ffe »ar taget unber 
^(oeen, ber faalebeé ^eQer iUt "oolx rebet eder ^erte til aRaaU# 
jerben, men brugte^ i 3crOed{Tab af atte 33\)m(rnb, enten til 
©ræéntng, eOer, ^t)er ber bar @feb/ ttl 0(benfebn(ng fer 
(St)tin; eUer eg ^enlaae ncrflen rcent ubenyttet fem ©lebmefe, 
Vilbmefe etter |)ebe. 2)a faaban ^erb alttb t)ar fiernere 
beliggenbe fra ^^tn, ^abbe ben 9}at>n af Ubmarf, ^ceUeb 
eQer 0\)erbreb (maaffee ferbt man bret) Deopget berpaa tx\ 
@roe^ning). Unbertiben ffnber man toel egfaa, at Ubmarf 
folbeé 9l{m<nbing ^); men eftcil bcmonrfer bette en faaban 
3erb, fem enbnu itU \>ar gaaet eoer tf( enfelt SRanbé eder ©9# 
menfg^ebé ffie; eg ^bortf( ff(cnbeméretten berfer bar ^eé Stm^ 
gen, em ben enbeg joeenKgen brugteé af en eHer anben no?r^ 
mefl beKggenbe S9. *0 Sir. Semtfen. II. 4 17. „etigc ^tpffer Ørib^iorb cragtcé i forrige 
a:tt>cr at fimne twere inbtaget enten af g« H eb, etter i anbrc "^dd'' 
ber; og ligger berfor gcmecnlig ubf @ærbclcé^cb ub fra, og iffe 
iblanbt anben 3J?aat(Jiorb." (Slltfaa omtrent bet famme, ber nebcn- 
for, unber 9labn af Drnum Mioer omtalt.) 

*») ®aa(ebe<$ bl. a. i ©faane. f. ©faanile ?oo. IV. c. 6. „Bo mæn 1 
by saman, och haul alli almænning saman, scog »U»r liuog, »ll»r 
aiidræ 0(la>mark.'' @cmtanii?»f!anbinat)ii! gorfatning. 409 

^t)or Qamlt og cpvfnbeUge biéfe aQvaxi^c 9ov^c(b tre, 
latex j!g (ffe blot ut(etfe af bered egen 9?atur (t^i benne giør 
bet umuligt, at be funne toerre (((bfgere, enb f)iin ubeftenbte %ib 
— et @(agé x, eller ubejlemt ©tørrelfe i Siben* Sfern^eb, 
font bog tiUfge faaer ftt beflemte Ubgangépunft ( ben (|(flori|?e 
£t(t)o?relfc — ba Sanbeté (Sultur gif o))er fra en ^alt) noma^ 
bi|f 53cnt)ttelfe af ben t)cU Spmarf unb?r eet, meb enbnu 
fffe bofaP SKenifl^eb, tfl fad Sefcbbelfe og SubbeKng af ben 
t)de SRarf); men bet fan be\)tfeé og befl^rfeé toeb mange 
itUhccli alt ot)enfor anførte) Bebtopgter i be gammelbanffe eg 
foiMiffe SoDe. Om bféfe maa et)er^et)ebet bemærfed, at be ade 
ferubfcette be ^er emt;anblcbe Sanbbofor^olb fom en aOerebe fra 
uminbeHg Stb ftebfinbenbe SKftanb. Se anorbne 
itu, ^borlebeé STOarfen før(l ffal fnbtageé og ffifte« t« ^^xU 
ntng; men be fore(!rit)e/ ^t)or(ebeé efter be gfelbenbe Vebtcrgter 
ten normale ^nbretntng bor Mxt, og ^oortebeé i Silfcelbe, 
^oori man 'oar uen(g om enfelte ^unfter, eUer nogen Spmanb 
troebe ftg forurettet, @agen ba flulbe afgiøre* og bringeé til 
Sterte efter gammel og loblfg @fi(. 

@aalebed bl. a. faflfcrtte btøfe Sotoe, meb meget fpedeHe 
93ef}emmelfer, ^t)orlebe* ben oprtnbetfge Sanbébb/ fom SRfb^ 
belpunftet for Srøenfg^ebend Seflbbelfe og Sixten, ffal Dcere 
anlagt og bi)gget. Sil^tJerSp pPulbe fire Cefe fore ^; ^ooraf 
fulgte, at ogfaa fire (eller egentlig to) Strcrber eller ©aber 
giennemffar 33oen og faalebcé beelte ben f fireOoarterer; f)^ll* 
fet enbnu befanbteé, om iffe iuf} toeb atte, bog tDeb mange af 
oore forrige ganbéb^er, ifar be (iorre, for UbPptnlngen **). %il 
BDené ^c^^Heégrunb ^ørte baabe biéfe Veit, og o\)er^o\)ebet 
il ^labd imellem ^uuéraberne, eller ^nbbegrebet af ben faafalbte ^) ,/rill huar by aa meth ræt (yura weghe at gange, the ther afareld 
tilganger' 3. ?ot>. I. ^. 

-*) 3^f. O luffen, anf. et. @. 86. 410 ®ermam{!«f!anbinat)t{l gorfatiiin(). 

Sorte (et Orb/ om fj^ii bunfle 0))r{nbe(fe og Vetpbniiig fao« 
meflet ev firetjet) »«). 3)enne lirafte fifl Opaa famme SRoabe^ 
fom bet enbnu ftnbcr @tcb baabe i Sanbébvei*/ og t>eb bore 
iliob|Jcb«flaber) Iifle (nbtH©onbené ^uuétoft CSfaanjfeJoø 
IV, 11) d: ben f)fflnebe flaiå, ^borpaa ©aavbené ©»gnfnger 
toare opførte^ og fem t)an albrfg tnaatte ubb(be mob ©aben ^, 
^aa ben anben @ibe funbe lundtoften berfmob, fom oftefi 
unifbbelbarr^ unbertfben be{ ogfaa afbrubt t>eb en meØenu 
lobenbe iRaxh eQer !Drtftd'Cet, iixceUt fig bfbere nb mob Wax^ 
fen. S^(/ foruben ^uuétoften/ eder rettere trøfgemeb benne^ 
vav cnf)\)tx Spmanb (eder ttff^txt Soel) t((bee(t en Sorbleb, 
bev/ unber 9?abn af Xoft, fløbte td ^nfet paa ben anben 
@tbe, eHer nb (mob SRarf en. ^tiU flxcal \)ar unbtaget fra f}H< 
fartrene for ben ^ele obrfge Spmarf, ber i |cn ^eel^eb betragtebetf 
fom 99men(g^ebené fceUcé fffenbom^ og b^rfebeé efter almføbeHg 
Vebtægt og @ftf. Xoften funbe ber(mob Sofeté ellcr®aar« 
bend^eflbber b^rfe og bruge^ fom ^an bttbe; bend oprfnbeHge 
naturKge 33e{iemmelfe bar^ at Sonben no?r jin 33oUg funbe 
^rtDe en Sorbføb^ anbenbelfg f. (Sv. ilt at ^o(be Ungqtøceg paa 
®x(iå, til ^auge og |)umlegaarb/ m* b* (Snt)\>tv ifanr tUfom 
bet berfor ogfaa at ^egne fin Sofl/ ^bab enten ^an feto aHene 
^abbe bygget berpaa, eder oberbraget en !DeeI beraf til Sorflere 3») 3»f. M ^crm famtetc i mit T>. 2)fal. ?er. @. 130—32, ofl ^ab 
©. $)an*fen, anf. «£t. @. 17—21, angaacnbe ben bobbclte écmopr* 
!clfc af Forte, f)ax anført imob g al tf. SRifltiflt antager ^an uben 
3:vitJl @. 20, at bet faa (>pppiflt, i faa forificUige gorbinbclfer i Zø* 
)>cne forefommenbe £)vb t^ar t)æret bniflt ot>erj^ot?ebet om Sei imel- 
lem Jeønebe eller afbeelte ^ I ab fe. Dm ©emærfelfen i t)i«fe2:i(» 
fælbe enbog er minbre flår, faa (ar bet ingen 3nbfl|^belfe paa ben 
afcjiort »uJfe ^emærfelfe ; at 5 or te falbed ben (ele Øabeptabé (mel« 
lem ?)ufene, meb alt J»ab ben inbbefattebe, f. (Sr. ©abefiær, ©p» 
flat>ne, m. m. 

3«) 3t)f. bl. a. (5r. ©tæU. «. II. 53; men ifccr 3. Ze'o. I. 51. ..Engl 
inan ina byggi u forta, forthi at forta er alla meaz." @crmanii?sf!antina)>ii! gorfatnfng. 411 

eller ^uuémcrnb »'). 93iDere ^ebber bet; .at ttbUbgaarb, 
Aaalgaarb/ |)ie(mgaarb og Softegaavb*^) f?a( ff^ct 
iJlant fe(t) t)ffrne meb eget @lext>c, om ^an t)fl ^aDe bem i 
$>^9n.* (3. 8ot). IIL 60.) «ar ©aavben- faalebe« beKggenbe 
< 'S^ett/ at Soften (Re lunbe ^at>e$ utn(bbe(6art t)eb ^ufet^ 
bil, fifler Jtr.Serntfen (IL 419) .f!at boflSonben ^a\>e %oit 
.f ?3anflen/ Iigefom f)an ffa'ocv Sorte ( »pen; efterbUdaDe 
•©aorbe bor f)ax>té jWflt eflet ©t^ffe Sorb efle r Soft, fom ©on* 
.ben ftg efter fin egen ^idfe, meb (|t)ab @crb f)an (i;f}er, fan 
.f)aoe at npttifl g(ore.* — 3 ODrtøt tobfeed let, at ben fammc 
@runbfoetn{nfl, ber anDenbred ))eb ben ot)rfge ^pmarM Sor# 
belfng, at man toeb at gføre faamange Sif)er{!{fter , fom ber, 
i d^lQC Sovbené 33effafen^(b be^øbebeé, og gfoe en^t>er Vp^ 
maub Ifgelffl 2)ce( { (Dert 9(ger{ftfte, (ffe funbe am>enbetf t>eb 
!?ofterne, fom nobDenb(gen {Fulbe ubtoflgeé um(bbel6art eller 
ncrr ))eb |)ufene, og rette flg efter btffe^ 93eUggen^eb. |>er 
^ar man altfaa t)(i'fel{g, enbog i crlbgammel S<b, efter et ret« 
fcrrbfflt ^rfncfp, taget noget ^enf^n td Sorbend Sef?affenf)eb/ 
og unbertiben tilbeeU een 33Dmanb et (lorre Slreal, naar f)ani 
Softejorb "oax m(nbre gob, enb anbred* $>erom t)(bner bet 
fmuffe @teb < Srffé BiM. 6ot). II. 55: 
.ffr een Soft berfor g(ort brebere, forbi ben enten ^atobe et 
flettere 8e(e, efler ben toar fiblcenbet, etter ber t)ar Srfnl, 
Sa))n{ng etter S(erg ( famme: ba er bet Stet, at ben •*') 4jSua hegner man landbo-toft j ens (li^cfont) ihen toft han boer 
siair a, oc sua gartftsete-tofl ^ oc sua huilk toft ther noker bygd 
er a, Ihcr fyrre war byj;d, en mark deltes til rcep." 3. Vot>. I. 55. 
3t>f. III. 6() (c\)cnfor.) £)m ©aarbfÆbctoft, ber (ffe altib taac 
\>eb 53cnben<J ^uuétoft, f. 2lr. S3emtfen. II. 449. 

3«) Uiælmgarthj en inb^terbct 'plabd, forfpnet meb t>itlm, cUer ©tolpc* 
u\\} , til bcrunbcr ai bierne @æb. (9lofcnt)inged Ubg. of 3. ?ct. 
©. 407.) Toftegaardy 'formobcntlifl cn fojfilt inbjeguet ©aarbd- 421 ra rrm n n i f( .(I Aiitinarif! gorf a ming . lier l)aVt uttte, fom i}av ^et ficttfrc; t^f bcr cv vd 
{Tiftft, ^vor Side ijwt faatl li'^t gotif eobtfr-' 
Cm iEoftcn giaibt bel faininf, rem cm ?lncc[!iftmK, ni naar 
noacii i'Umaiib (rccte fifl fovurcllct, ojj at SToftfii lil IjanS 
©JorC oar bltBeti ferm(nC[t«, eRcr bciifl (Sranbfd' for»iinfI<bc ; 
fuiibc I>in fotbrc 3ii'&n(iTg, (Her m Opmnaliiig af fin Scft. 
SOii'it i bclK Xilfxlbc tuttbc man ffff gaae tUextU. fom vcb , 
S^yciié ?lflfrfTiftci', ^er Kbcbcé cftrr 3liitflll(l af éofiérifriw; 
Sofitné ppvin6e%? Stervflfe maalie »eb ^ibnfcé cbcligc UB« 
faijti fmine bc»ffe^»»). SlnDenbrlfcn af fammc SUdSitif ^ar 
f;>rmpbcnt[fg gfDCt 9lnl(tnuis Kl ^ciiitvnelfcn af te fnaFalbtt 
fuptiK loftf/ fom fovflomme ( 3. Sott (1. 51), eg bfr 
nip6f«ttcé .gamlt Xofrc*. Sjcr ^cbbcr [)«: at tioav alltffifrt 
f rn 5?i) Billt (age tti Xccf af SJycnS ©runtt, pg fltore (i( lefl 
IiDab før var Vt^rttaiib, bn fFal pgfaa bcnitir 33»I ^at>e fin 
SorH, pjj bet »ar tiéU nvt Soffe, fom falClcé fvorn«. I)c( 
tr lubcKjjt, al ^fr er Xaic om ^uuétoflfr f ^(xn, og allfad 
om bdineé UbBfbflfn Otb ii^e Sami'd'cré Sofirtttlfi;. Sit b(t 
berfinob oflfaa i gamli-S^agc er ffi-tt, at rn 03 anben 23»inaiib 
ubflpBi'bt! af 23pcii, for at 6ce »aa ixrcQfa 3orb (.paa fin 
t^en Iffgf a: 3orb, ^aii Utø ijifohi ppOrubt ofl ejjbprf« af 
Sllmfnbfiig) fccé bl a. af et ovenfor anfort fociifT Sot)fTeb 
(iS. 395. Slitm. IS). 

SSi^ti^ne og belt>beHgere Dåre be Ub|lt)liiiiiger af ^(icii, 
ter ( filbigere SIber (leele af flere SJciibcr ))fla cenflang, af ben a") e. te intcrt^faiilr aicbttntcr cm Sffcbtiinfl i ffir. Sicctl. CcB. iL M. 
Sllie Svinirnb flultc (alteS til lingc, for (it tiaotinttr ItitltHi; e« 
pare te aac cniflc, M „fiinet tt øfsrt MttS roftt Taa fmao eHcr 
faa ftore, fciti te oiftic," fflen »ar fctr btriinoli Segle, fom paoftob 
«t i>lll( tcbolte ten gamle Ccltng, M inantte tlafcS ^aaDant t^ovc 
Sl^rlrinnet; og (imte man ti tlis'c enig om itmt, (tutte „lolo OI> 
tlnnc umnté til &mct«ting". for at FoÆrge om^el JmcUtm loft 
og ©abc", liflcfom imcDein Jofierne og ^Sarien 0. f. 0. ®ermant{!«{!anbinai»i(t gorfolnuio. 413 

natntUgt @runb, at io flete Samilier (er efter^anben bonnebe 
fig paa 939cné |)uu^toftcr^ io trangere maattt be iot, og io 
befocerlfgere maattt bereé ^o^bbrug/ tøeb delinger og Ombelinger 
af ?lger(F(fterne, Mtøe* |)erDeb opjiob { I)anmarf gorfWel 
{tneOem |)ot)ebb9er og SfbpggerbDer/ eller^ fom begge { ^.io^ 
benceoneé: ?lbe(b9 og £orf) (L 47). Merebe paa ben 
Xib/ fee t)0 "oar bcttc tt gammeU Sor^olb; og fltonbt en faa^ 
ban Ubflptnfng e< ^ar funnet foregaae uben at ben toar leb^ 
faget af en foregaaenbe Ubfnftnfng ^ OmbeHng og Ombytning 
af 9gerf?ifter og enfelte 3orb(obber {meHem be ubflpttenbe og 
tUbagebltoenbe ^ønber^ fnbe^olber Sotoen en 93ebtcegt og 9or^ 
ffrfft^ ber btfer: at ben oprfnbelige 3orb(nbeIfe (meQem |)ot)eb« 
og 3(({ak9pen toarebe i nogen Stb efter Ubflptnføgen. 339^ 
mcenbeue ( SlbelbDen funbe^ fom bet i Sot>en ^ebber, Jalbe 
Sortnet tilbage^ om be fanbt^ at bet \>av bem til SReen og ©fabe"; 
og be funbe fcette be ubfFiftebe SR^pnb en btø %fb, inben ffMUn 
be {gien fTu(be f!ptte <nb til Slbelb^en. 2)og feer man, at %kb^ 
topgtdretten aabenbar bar til Sorbeel for Slfbbggerbpen^ ba ben 
foptter en |)on)bdt{b af 3 Star fom t(Iflrcefrf{(g til at fficmlt 
bene 3nbb9ggere 9tet til at bltoe boenbe i Sorpet. 9(^aa ben 
anben @(be tnir tlMb^cnå 9ttt i biéfe 3 Slår faa flreng^ at en 
enefie tUbagebleben SSpmanb i Slbelbpen ^abbe ncermere 9let til 
{nben benne S(béfrff} at falbe be ubflpttebe Sonber tUbage, enb 
bf^fe funbe forpligte ^am t<( at fiptte til Xoxpct (1. 510 $>ellet 
itu f(e(ben ^ar bet bceret Snfcrlbet^ at tlbelbpen og bet ub^ 
fibttebe %otp, bebblebe at ^atoe bereé 9l(m{nb{ng eOer SceKcb 
f ®ame(e; ^borfor man Hge t(( Ubfffftningen ^ar funbet ncvr^ 
Kggenbe Sanbébper^ fom ^abbe ©rceénføg paa Oberbreto { 
SflpKeéffab ^). 3 3bb(Ie 8obé Bebtcrgter om gor^olbet imtU 
lem ^obeb^ og Sif bbgger^Sy / og i 9tabnet, ber tfflcvgged be «») ®. f)anøfen i «. ©taot^bftrgerl. SBag. V. l. ©• 25. Mi ©craia ind ■ il o Htinatlil Serf a tniii g. fitflf, finbt »i f osrfflt (n »Eflifg ^(fioriil Cplvéiifiifl om Op' 
ritittlffii (tf ie maRøfpIbigr baiifTc røiitnavite, btr eniti paa 
torp (femort Sibenégoiuniiffiiig er tlcsm i be fltftc banjft 
^iDDinbffr III ftrup, f etaane beilmcti ti( atp). «Ji maae 
bcrlmcb fitrnc ben SorcriiUing r dt fjfftit Scr^db enbnii faa* 
Icbfd fan gu'nftnCcé ( livre Saitbébtircgnr, at Airhbooi alttb 
ftitlbe )}(rre ben (^pvitibdigc |)c>V(kto, of| be øvrtøf £aiibékuer 
f Scfliift fFulb« dace »æict iibflpttcbe lorpcr. S^ftJe (an paa 
enfelre Stebcv ture Si'Ifalttt; mm er bet longt fra iffc cDer« 
a\t, fom allncbedlotiiKiie paa (aa mange J^irfe&Dcr, brr rnbeé 
paa tor)] (an ubbifi:. Ubflvrtittigeii af Skorper fra Stbd&vrrne 
tr (t agrarifl Scr^olb, bcc over^ovcbct maa være altre, 
cnb Scgiic<3"6bc[in()eii, og faalcbed i (in Sllminbdfg^fb o-Ibrc, 
enb GfjtiilcnbDmmeiié Snbfcrdfe. SaalebcS er naludigtiiié rg« 
faa bd li^e fiibill Ubtli)ttungen vebvarenbe, 03 rnbnu et oven 
alt cKec albclré cpfiortc Samfunb imellem -Mitmenigljeberne 
oflbre enb St-gnemeiiig^eberneS Sci^'b/ ber egeniKg er ei 
(Crfdigt'llaiifliiT, Dg af en anbcn, miiibre cprutbdigSlalur, cnb 
bel forflc. 

3 bel 9oregaa<:nbe ^auc v(, facttfbt bet ^er (utibe 
finbe €teb, ubtu at gant inb i bet fulbflsiibigt Setail af 
SKeibeiié albtc. tanb&ofurfatnfng, Cetragiet ben reelle ®ibe 
nf Sorbsfl'eKiigcn , Canbettycrneé 5ln[ccg cg pprfnbdtge 3nb' 
rrtntng, pg SKenIg&ebernfd ^craf af&cfiigige aJ!ar(f«He*|Tal'. Vi 
(omme nu Ifl SJetragtntngeit af b(n anben |iot)eb(Ibc i bcttc 
Scrljplb, pg Id en mere Ibcel S^dingégrunb fer 3orben, tab 
ben noflcniunbe Ifge ©lorrdfe af alle Sumorabé Sebber i Siger« 
(lifler, 6ngiorb, cg Softejorb. Xier maatle nemHg fra Se* 
gi>nbdfeit af iftt aUrne Hive @v'Brgémaa[ cm, ^ucr flere ?ob* 
brrne (unbe blive, men l)Vt>v flere bc ftnibe varc, for 
at foarc baabe til brn ciifdie 2)ianté eg Samiliré 3ar», eg 
til bene Jlrbclbéfrafl, eller SOtiblcr eg Sone til al bvvte cl »((i. 
®ermani{!'{fanbinat>t{I Sorfatntnø. 415 

UnecU Slreal af Spmarfen. |)cr finbci itt ba, at man ogfaa 
^eé oéf ((gefom { flere Sanbe (^tocr man berfer flunbom f)av 
ti'ugt fammc ^la'on for ^orblobben^ fem for ^(otoen)^ eg 
i Olbitben ^oé Stomerne, ^ar antaget ben ubeelte WaaUflot: 
at faamegen 3orb/ font meb een pot)^ og be bertd fornøbne 
2)ragere/ funbe bprfeé/ biet) anfect for bet/ t(( en 33onbeé, en 
feIt>(Iopnb(g ganbboed etter Sorbbrugeré SamfHe fornubne ilreaL 
Gn $(ot)é 3orb ))ar faalebe^^ om ittc < 3o(ge 92at>neté 
SHg^eb/ faa i 3ø(ge ben meer enb fanbfvnKge Stnalogfe meb 
anbre Sanbed 3nbretn{ng og Seno^Dneffe/ og I 3ø(ge Sfngené 
inbt)orteé 92obDenb{g^eb/ bet famme^ fom ^oé oi i gamle !Dage 
f albteé et S3 o e (^ eller ^toab man I npere Sib i 2)anmarf f alber 
en Sonbegaarb* 

8Nen toeb et faabant Waal Sorb forfiob man oprføbehgen 
iffe blot bet/ tof nu fornemmelig eder aQene t)(De tcenfe cé ber^ 
teb/ nem«g $fø(eiorben / 93oe(eté Sob i ben o))bii^rfebe 3crb/ 
eOer SRaaU i orbem IDenne Slnbeel t)ar foa at fTge Soeletø 
Afcerne; men til et()))ert 93oe( ^orte i gamle !£)age, ba enbnu 
ben mfnbfle 2)eel af Sanbeté £)t)erflabe toar bragt unber $(o# 
t)en/ en Hgelig 2)ee{/ eHer beeltagenbe SenDttelfe^ af ben 
nb^rfebe 3orb/ meb anbre Orb af SKmfnbfng, lOberbret)/ 
^crQeb/ @fot)/ ^ebe og Srøofe. !Det toar ben famlebe |)eel^eb 
af begge bféfe Seflanbbele/ ( forening meb Sof ten / $)uud^ 
bagningen og @ame(e af Sorte / Waxhcit og bet alm(nbe((ge 
|)egn/ ^Jebtcegterne forbrebe^ fom ubgforbe bet l^ele 9oe(* 
^cttti (nbborteé og fanbe Scerb t)ar berfor, fra Oprfnbelfen 
af, ((gefaa Kbt beflemt/ fom ben geometrfffe @tørre(fe; efterbf 
bette Særb for en jlor 2)eel beroebe paa SRaaléiorbené Ub^ 
fircrfnfng. fffter^aanben, fom Srbefbéfraften t)orebe meb da^ 
m<(ferneé forøgebe SKennefletal/ meb ben flfgenbe C^farfng og 
meb |)uuébDrenetf "Untal, fanbted baabe Sornøben^eb og Sei^ 
Kg^eb tfl at (nbtagc og bele flere Slgerflifter ^ ubenfor be 4lti OcTmanifl^fljiitiiiotiiffSMtotiiing. I liMfflfl Iobb«Ile. Sit btttt olrlcllg er ff«i paa bfu Waatt, l 
pg al 5J(inioifcné litd'flftf Tclfiig t(l SJwieuf er gaart ub fra I 
B?y(n, fom 3Jiitli:un[t for Cvbijrfningeii : fiiiCctS btdafui »rt ' 
GrfarCnfjrr pm 9IgerfTiMirriicd iftfc og Sonit, fem mdti l^avbc 
CeiKg^cb li( flt gforc »tb llbfFifiniiigeii ■")■ 

2)ct er tiort iiff, ^»pr uKlflraffrligt cg urigtigt ri 9Jfflr*b 
bf ^aoc f)aot oin syoclclé Watur, b« IjaBc gfo« (id mrfltn 
Umage for at frcmftfUi: 6tt, fom oi faaban Sircrfning 3orb, 
^Dlé Slabemaal teRfml funbr angioe^, cg allCb »ar fulCfcmmCB 
Uge flcrt. 3bmi cm en IfgcKg !X:eIiiig af SJpmarfcii imtU . 
lem 23[>mænbene [SJoeletifé ?3e(lCbere) lunbc io i |lg ftlij (ffe 
Qcictt efbere, mb tfl at anocitbe bettite ©rutibfcetning paj fOlar* ' 
fen, faalebeé, cg fao ftcr cUtr faa Iibcn, fem ben »ar. Den 
(beclle SJcliiia^gruiib, $)fnfi)n til 3orbi-iig 53jrbi cg beité liU 
(}raf(c[tgl;cb til en Samiltcé Uiibrr^Dlbiiing , gfcrbc brrimcb en 
al(e»(flne Ijcrffenbc fiig^eb i Slabcvummet umuelig; ba bet til 
0))iiaael|'cii af ^iitit i?iemcb »cl fuiibe bti)e'oei tre tUev fire 
@anQt faamcgct af cl let, fanbigt, fterill ^ovbfimoii, fem af 
ben ffbe cg frugtbare 3otb. — let er ben famme ScnJ^eb 
i ¥t'fiK()}el fer betle ^crbinaal, eller SIrealct af btjrfelig ^otb, 
lilfirtrffdig for eit f(I»|l*iibig Samdii-, fom »t gienfiiibe fra bm 
Kblfflfte SKfbbdalter i be allcrflefle emc^jvrifFc tanbe, og unbct 
cnitrcnt Hgneiibe 9oi'I)olb og StiUittg f^oø be uin(bbelfii\ *') ©0111 Sniid faa faatnntie (ftci-ftanntcii aiciiiiiniic Selliiaer af 
»gtnTiftn, nnfarct Dliiffttt: „d le Iccngftc SflcrilfftcT faa 
^pmnrl iKtPm oltib van t*, (er fiemte op til ©pen, (iMrimob 
min tre eg (matt SflcriKft« fuin oiicil tøc meb UMaiUcii of Cp- 
mnrtcii. 5J?nn 6ar u« feni førfie Eeliiia tonet M iKcrmefte 3or' 
bcr unttc Dprfiiinn, og fjtcrt Sgrcnc Innge, fotBi mnii tnCfaat, al 
bc entnu (fte ».ire fterrc, ent fonwtcnt, &tn\. ba mon brtwjcbt 
Cfl hiiibc oDcrfommc oi bvitc mere 3<fti, optog mon ficrt. men 
minbrt ancrffifter, I IWniUcn, eller Intc i SiJorfcn. beor Satfcr, 
«i(tr, »an« o.f.D. tun tlQob ot bnnne bcm fmaa." »tif. St. ©.ja. 
ti ve I j 

nu* ] 

X en 
'b be 
pB. 1 (dermanift^flanbinaDij! S^atninø. 417 

ganbbruflere cUtt SJenber; cfl bet er bet famme, fom tot 
funne forfotøe ncb til t)ove S(ber, jTienbt unber tflbectø meget 
foranbvcbe, cOet mobf|iccrebe 6anb6ofor(|o(b* Qort banfTe 
« o el 42) ftjarer faalebe« til »nflelfarerneé //yde eDcr //iWe**), 
t« be SpbfFetf ^uie, |>ufe O bet Tbe, 8be, 9be aar^un# 
brcbeé oplbre ©progformer: Iluoba, Iloba, o. f. t)0 cg tU 
Alansus etter Mansa^ Caf manere, at boe; Kflefom bet eng. 
Manor^ og t)ort eget 9 o el) { SRibbelalberené Sat(m begrebet 
er fi^i ti, efterat Orbet i n;)ere Xiber foranbrebe fin ^u 
tvbnfng, gaaet ot)er { Senmuelfen ®aa rb etter SJonbe^ 
gaarb. 

ffnbfFiønbt Soefeté Statur^ faalebeé fom ben ot)enfcr er 
ubt>iflet/ mebførte^ at bet fra uminbeUg S<b^ etter fra ben *^) jCet forcfommcr cgfaa unber gormcn -PdW og Bétl^ habiiaiio, i bet 
?ln{jc(fad)iti!e; cg nofl(c, ntcn fun tncøet fao, engetfle ©tcbna^ne ere 
termeb fammcnfatte. (Rcctitudines singiilar. pcrsonaruni, ^rmt^g. 
t>on f). ?co. p. .%.) 3 be flamte frenjle ?oy>e finbed Bol i 5?e* 
mccrfelfcn: ©aarb, Sanbgob^, prædium. (j»f. ©(^(pteré ©loéfarier 
til Vcstg. Lag, p. 3fi8. ()stg. Lag, p.246. Westmanna Lag, p. 2.>1. 
Upl.L. p. 298.) BohtafiCT (5?celfleb) Jar beetø fommc ©emærfclfe; 
beeld, og <)Vppiøcre, brugeébctfor: By, og i ©<rtbe(eéjcb 53vcné Sop 
ber, $pmarf. G.pagus; præseitimagri, prata, drc. ad pagam qacn- 
dam pertinentia." ^/<^)lptcr. Uf)!, h. p. 299.) 

^) Uide er iffe bet fammc fom Hyde, coriam, pellis, f)ub, @finb, Jwib 
man tccngc urigtigcn^armcent; men bet lommer uben Joiol of Hiv^ 
Hives, dom us, familia. (Hi'Je egentlig Bivede. Seo.) @pel(mann 
i fit ©(oéfoT. p. 177 (cfr. p.261) forffarer bet »eb Jugera uni ara- 
tro sufQcicntia per annum." X)e latinffe Orb carucata og mansa 
forefommc i ^Diplomer fra ben angdfariile 2:ib fom f^nonpme (for(5jr. 
Memble Chartæ anglosax. II. 247. 271. 3 Stmt oUene britgted 
5i//(in£r. for llide. ih. I. 249. IL 410. „dm carucata ober Hide 
fc^eint man angcfc^en ju ^abcn aU bad geringfie ^af Sanb, um bar* 
auf cin felbftdnbtgcd, freied ^audwefen beginnen ^n fennen; 
tted^alb bicfclbe awé Uivisc, niansio, mansa, genannt tourte. (Sé 
ifi bie (Sin ^eit, nac^ »elc^e bie glur einer Ortf^aft i(re urfprfiug« 
lic^e 55crt5cilung unb (iint^eilung erfielt." Rcctitudines singuiarum 
personarum, nebfl einer einleitetiben 9b^nbl. ^au^eg.)(on ^. Se o. 

1842. e. in. 112. 

tiftorif! SJWffrift. IV. 27 
418 (3frmnni(I-f[anMii(ifif! gorfatninfl, 

riCKflBe Sovbbcllnfl, tx McDCI bftraglct fom (u »fé, (iigang fpr 
alle ufomnbevlfg bcRcnttSoreiiarl dril« vvtUvi ea Samling ai 
SerbjjattcO fef cnljo« ffiBnianC: luiibe tmt beg i X(6ené 
^eb itu fjiattc ^oclciirg Xcling. SlnlcbiiJng IjrvlII tnaatie 
bedå ^pctneé cg Sitmllicmc^ ccn'nbiT Solfcmvrngbf, t>ttl6 Sran^ 
og iUmob t)oi enUltt 23c|l&bri'e nu'bfeve. ^voilcEi'g ien op* 
rinbfligc 3^M for Morlcr; 01 bet maalic (ribtffaiK bfi l(I en 
fdoftoEiibIg Saiiidicé Uiibev^olb Klfttitrfdfge aJJaal Sotb, ifBige 
bddigfbe Gcictibomnicné faaoibt niulfgi ubtclir ^icvatfng i @Iag< 
ten: vil Itriigcn' fjcn fomnie til Cntlale. Sltcn bet tv ittt mmtre 
vi{l, at I fu ficm Clbtlb, bcr aflercbe ligger uiegel Icengere nl&age 
enb9!Dtben^oflti(Je?antitci-53rbrafgtcr, Ijar man tieiibi SJoelenefi 
Ubfiyrnfng, ^»ilten fom ofteft \ttcti »eb eii forlfal $>nbbcling — 
men, fom bet af be gamle J^ilber i^ntS, i SllmJnbclig^cb ittt 
laiigert, enb Ifl Ottfngcr, ciler Ctttcitbebcle. ^d « fri. o. 
i 5^(6(irgt(rne om SlHarfeiié Slebiidig, (j»or be minbre iUoeW« 
parter fomme l(I Omtale. 

3Ban (nbfecr let, at Jorbbelmgen eg Sade^fTatel (mellem 
ffloelencé ajefibbcre i en 2}p Iffe, uagtet alle etielmarfer, 
?lgcrve«er og ©rimbfcpflflf, fnnbe bcoare faa mangfclbige Sig« 
og fman ^'^■'t'Ii'^ti" > en bcfianbigen urørt cg uforaitbret %iU 
flanb Dg ^clfggen^eb. lut fuiibe 1 t^cbet af nogle @eneia' 
lioiter (ffe ollcnc let (Tee, at SlgerfTffter formlnbfteCe« seb 
umævfdfg Jraplolnlng; men bet funbe ciibog, unber 93oelenefi 
Ubfi()fnlng i Smaabele, og bcicé Sifljirn&cll'e fva SJJanb til ^laab, 
inbtrtftf«* o' *« cvfiob Uciiigljeb om Den looKge (Sltv til fan 
fmaa 3c>'bBt)fff ^ cQer om bercé relte^ivixitbfer. '^ot at raate 
l'ob paa begge Dele, fienbtc man ( tjiin Sib, ba SWentg« 
Rebene ^fbt æg ler, (joor faabaiine^aube BmibeteiiBl^tSrab 
af almliibeKg ®ij»"*8^ebf var fianbetS, i: ^Mo»inbf{nSfio», og 
ba ciiljtiet 3)fciilgl)eb, vcb gamle eOer erfarne Ubealgtc of Hl tget 
©amfuub, fienbte (Her roer tjoab i>Icl%runben vav i bet tnfeltc ^A @lermam{l^f!anbina))tfl Sorfåtning. 418 

£([fcrlb^ im toaRfbhr: Slebnfng og X(ngéD(bne. 9Ieb^ 
nfngen (o : ben filbfflcre, fcvnJ)ebe OpmaaKnfl af be aflerflffrer^ 
fem {Tulbe tif^ørc^ enten et \jCtU ^eel ( en 939^ eUer ubfTt^ffcbe 
ffloeléparter) funbe^ efter t){éfe Sebtffgter^ en^t)er Sobéefer ( en 
Sp, eKer { et Soel forbre føærffat, iinber Iot)be|lemte Sor^olb. 
2)i*t ^ebber nemlig: at naar SS^mænb ttofflebe (medem ffg om 
3orb/ fom be ete fammen ( et Soe(^ ba funbe be afgføre @a« 
genfmeUem% faatebeé at Seflbberen af en Ottfng (| !Dre() 
funbe forbre faaban 9Iebn(ng af bet ^ierbfngéboelé ^e^ 
(tbber^ fom f)(tn laoit i Scvtleé|Tab meb; )j>Oia famme 9Raabe funbe 
Sferbfngéboelet fvcet^e 9{cbn(ngen af ^aIt)boeIet; ^eftbbcren 
af et faabant funbe frcet)e bet af et ^eelt Soel^ ^bormeb ^an 
Oob eOer ^at)be flaaet ( et faabant 9orf)ol^ C?{eren af et 
^eelt Soe( enbed'g funbe gføre benne Sorbring t(( ^e(e S^en ^0. 
|)t)ab man ^ert)eb opnaaebe^ toar Steflitutionen af ben opr<nbe# 
lige, Hgelfge Sorbeltng af be paagfelbenbe t(gerf!(fter^ enten otoer 
ben ^ele 339marf^ eOer for et enfelt ^e(; og ^rt)eb maatte 
bet bog ogfaa beelé fomme an X^M be i Stébningéforretningen 
f^nbfge ^onbevé Ubføreife af famme ^^); beelé mo^atXt, i mange 
Sdfo^Ibe^ en forubgaaet ftienbelfe af Oibinge^ eUer Wl^rxt af 44) ©aatcbc« ntaa *ot\ ubcn 2t>itJl bet beficnbtc @tcb i ©faanilc ?. IV. <;. 
forf^aaci^: (.Skil mænunnjor{) the i bole sgho, tha mughu the huær 
dagh jæfnæ sin imællin, swo at attung kalle a parpung, oc fiar- 
{»ung otna halft bol, oc halfl bol otnæ helt bul; helt bol tna cuni:na 
allan by til reps, Sva margh bol sum the æræ." @an{!e i Diocr« 
cen^flcmmctfe l^crmcb t>arc be fiætlanbffc $ebt<egter (i@. *^ivTU. 
?o». III. 4. fol nteb dx. eiccU. ?ot>. II. ''.4). gipenbe 3^ci^cm* 
melfcr i bc @. ft>enffc ?ot>e, f. Westra. Lag. Bygn. B. 19. 

**) ^an feer, at 9lebntnø t>ar i S3ruø, enbnu mob (Blutnincjen af bet 
lf.be 2lar(^. (toofjplbiø bar ben enbcø i bet I7be Slarbv fom man af 
fix. ©erntfen og anbre Gliber fan erfare); men at man bog ott 
)paa iiin Zit> t^abbe langel ^aa Sftebningømomb , og ai bet faoiebed 
(1581) befanbte^, „at ber ubi SoUanb (!fe flfal i?«re nogen S^ønber, 
fem ffal funne meb ^Rebning" ; men at ber til en faaban gorretnin« 
maatte for|!rioeé SReb^mccnb fra gpen. W- 3:ib«ffr. II. ©.119. 

27» 480 {Scniianift'ilantiinaBifl gorfaniinfl. flammrl CEifatiiifl 09 ÆTinibffab cm ^^tné rg ^i)mflvl«ncé 
Scv^elb, ofgicve Dléfe (SruiibCffliiiiigd- ug Stcglfr, fjooreflct 
Sitbiifngcti fluiet fcrctaflcé. — Hi faaCaniit almiiibfli'ae 3?(g« 
Uv ^trte, eftct gamle 6aiif!c eg fociifTe SeiéBfCKrflUT, bfii \)tt 
oftere fprefcmmcii&eS^edcoiincifc om DtcCming efter ®olffifie 
eller ^Solfalb. (SnbflipiiCl Celle er eii ei'dibciniiidfg oginvr« 
felffl Sorffrift, f)»iS Uiibcrføficifc og meget forffidligc Seiflaring 
ffurcr Id be intereéfaiitcftc ©iciiflniibe af Slorbeiié gamle 2an6> 
bofor^oib: er ben bog af en oltfcr fvcdfl 9Mtur, til tjtt at 
(unne neiere bcgvuiibeé eller af^aiiblfd ■"'). **J 9!fffteii Cudser, fum liar Pillet fertlare tiafe Drt, iax tilloflt bcm en 
anim aKcniiifl, lige ftn Ctt. Ofierfcn (1641) pg 9t. S9ernlft» 
(1655) indtil fat iiecfle tbi. 3Ii man aUiTcbe pna tl^rt g?rftill(TC4 
ait, eUer I OTiblcn af t« ntc Jl.irt., iWe ttciiKc DrbcneS oprinteliflt 
SBeninø, et tpbctiflt ncl, 0(i Ilte foTunecrliflt, »a bet goitilc !o»fi>Toii 
iwa t«i lit ollerfbc »ne gnnflc forælbrt, cg SDPniflcn IJleo mWfur* 
fioaet. ©al(fifte fovefommcr ioi ofl hm po« tct tiic Sert i 3- ?w 
I. 55, „Gar SoUkifl » bj". O« maa fan af telte Gn»ircij JnSbOlt llle 
~t oiibci, mb at bet iai S'ciifvn tit Stcbninft' Xicii gamle laiinfft 
>)erriltteirt (di^lribuUo solaris) torn cd liAcraa Ilbt iiofiet, fem ben 
iIoltpb(te, ter tar cptag« Bet iiortifTe Dvb „»ofechifU'" iffen Om- 
(tioiiing, ofl faalebri formotentlifl itfc Kenbt Setvbnititvn- 3 *>* 
"c ?DBe fortfammer Drett ufiere, f. 61. Upiil. Lag, ^vificrbo B. 
c. I. „Tlawi ængin walil al rjn« Ihvii ty^ i rvtlri tobkipt Itgger, 
olen Bils iarJ>Rghaiidai wiliæ." SaalctcS; at (omme til ret Øo!« 
_ ftifte, ilaiibc i rette ©olftiffe; fammcft. c.2. Se ailbre focnflc gor- 
c (Sereliua, (occeiUuS pg 3l)rc) i>iUc bennet JaBc forftaaet, « 
dorblTiflel og Stebningeii flultc jtcc efrer ^arrcrncÉ ^cllggenteB iii»b 
eelciicnetæciteniStieriwrtie, faa at te, fom bocbc mobSpb i Spcn, 
Tulbc 6a»e .eipnbctin.irfcTnc , bc fem bocte iitcb 9iprt te iiortlige 
ffflarter, e.f.D. anebbeinfteiiimerofiraa «.an4er (Ubg. af3-Sn> 
. S47. 18) Btereeii«, og lian bctørter bel mct ©letct i fir. SiccH. 
{w II. 55; „Da flal toert fflod rcte3 fan. (cm bet fet bar falbet 
mct Selen," aStn ten Mgrabe Sittnlnfi niaa (aflrt meb: „Oa 
fan fom en6»ctd |)i)»cWi)ft falteriSven. fan flal ?otbemt (lim- 
int!n») ligge nte pna iWnrfan. SToi fob« 5">oct>loficii en Hgex i 
feBet Saiifl, (aalebi* fclfalbcn C^wn sol fniirrnj fpm JioMttofttn felB 
er. 6a er tan bereliiget til ol tcPifc, ai alle Vopbcmc ligge fi)m Jof-- 
len." Oluffcnfl nbforligc gprnatingcr ooct bcttt ©teb (i Sofrn-- @)crmanif!«f!anbtnat>i9 Sorfatninf). 421 

(St færflUt Sor^olb i^^ort norMfFe Sorfopbrcd CPfr nboméret 
til ^oYb, og i be ce(bgamle ^nbretninger og %Jct)t«gteo bet ^atobe 
3nbfl9be(fe paa Soeleneé t)ebt)arcnbe @torre{fe og ^eelagtlg^eb 
i ©\)marfené MgerjTifter og Sorblobbcr, og paa be Soranbrfnger, 
fom { Stbené -Scrngbc funbe foregaae i i^orbbelfngctt og Sorb« 
beitbbclfcn f en SBpmenfg^eb/ maa icg bog enbnu meb nogle 
Orb omtale. !D(t cv ben enfelte aRanbé ^eflbbelfe af 3ovb^ 
ubenfor Soeicté ecngang faflfatte Søb og 2)ee( i S^mar« 
fené $)ee(^cb ^ etter bet ( {pbff e 6ot> faafafbte Siuf\ fom (efter t>mflcé Ubfl. af ®lafl. ?ct>. @. S67. 68 03 i 55it>rart om IDanm. (nbt). 
Sorf. <3. 80— ! 6) ^aa^ i t>et SJæfcntlit^c ub ipaa: ot ^43cW(rfltcn txtr 
ben: at 2:oftentc<J 53c(tfl^cn5cb i ©pen altib i!utt>e ticnc til SRcflcl for 
bcreé Sfiftnin^ Ofl 9^cbninrt i fWarfcn, eller at Jvcr ffulbc taQC itn 
3lfler i 3)?ar!cn i famme Orben, fom Jane 2;cft laac i 53pen. gor 
at antage benne, tUfpnelabenbe rimelige Scrf(ann({, fpneé bet ba og* 
faa at man maa bUt>e t>cb ben !£^enin(), at 2alen "oixfeli^ er om 
©olen, 00 om 2'oftemeé og 51øreneé éeliggenjeb mob @o(en, o^ 
at Bol (Sola, i Ducange'é Ofoéfar. »mensaræ genus videlur." 3utfc^e 
?co. 1717. @. 198, ()\?or, i Sliitinfld ©lo^far., eol forffare^ oeb 
en ©nor) Jer iffe Jar famme 53etvbnin}i, fom 9? eb. (Oluffen. I. c. 
©.81. ©. |>anéfen. 92. ©taatdbihflerl.SWafl. VI. p.:i(>.) ©(J(p* 
ter \?ilfor!tare „ræt Solskipi" oeb „regularis pagi dispositio, qua arc« 
singnlæ omncsqu^ conjnnctim tormam habenl ita quadrangulatara, 
ut si ex. c. duo latcra vergant a septentrione ad mcridiem, cetera 
duo tendant ab orientc ad occidentem.'* @lo$far. t. Uppl. L. p. 4()7. 
(3t>f. Jon« anm. mob en 2)'?iøforflaaeffe af Slofenofnøe. Sodcrm. Lag. 
Glossar, p. 2i>5.) 3lUerebe O I uf fen, I. c. p. 82. Jar bemærfet, Joor 
libt biéfe og lignenbe f^^^rflaringer funne ftemme ooereenC meb 5?ønj 
berbperé og Øaarbene^ 5?eUggenJeb og 53pgningémaabe før Ubf!ift» 
ningen („florre 5?^r laae faare ficlben mtbt i karlerne, og53ønbeme 
boebc i 53pen ubcn nogen gcrbeUng (?) efter 3Serbené!anteme") ; eller 
boor libt bet f. (Sr. oar mueligt, forbi en Joft i og oeb ©pen iaat 
mob fiJPcn, at betfor alle ©oeleté 2lgre tjeb 3flebningen ffulbe funne læg^ 
ged i ben famme oftlige ^Retning; og Oluffen Jenoifer tillige til en 
rigtigere og naturligere ?jttring af ^. »nejer, 3. 2oo. ©. 269, — 
Det fortiente et gorfog, om man ffnlbe funne f omme ttt mere (Senéjeb i 
bi^fc bunfle Ubtrpfd gortolf ning, Joié man engang paa np unberfogte 
bcm meb ben gorubfortning, at @ot og ©olffifte bemcerfebc 91 eb, 
^Tlcbning og 9leb»galb, og intet Jaobe meb ©olen at giorc. ^22 C'ia-iitfluifl i1aiifiiiiHHf! jiMfatimL.i. 

3. ?c» 11. 5o) fyiK* at »*rt fpTifiipoit mcb @«ttii'l>, ^»(!> 
itt Orb beg futi IJID»[d foiflavcr faabait ^ccbå 9Itilur, men 
ubtn Sciol rcmmrllg nttr (lar SJetpbnfiig tilfæKcé mtC te fo(n(T< 
CoVcS ihfirlUl tUtx Vtplld*^. 

5cr at gicrc SRcCc for ^onb S'«/" »flr, og (jrorlrtcé fna- 
tait 3oib tfrvagKbfiS ( Sor^olD ril ffledcl cfl 9Jiiiiiai(iii, aiaa 
ttiaii forfl cUcr liflige »ite fjcafi Omum brniiTrfebc, ba tfgge 
bicf« Srntrttnclf« bvugfé om 3erb, fem »ai- uiibWflct fvo Wtb« 
niiig ifl Sofkne. Ter fibftiiffcnU Crb foiHam 3, Cpd fci» 
(vbi'ligt not, -f ^eiifecnbc til bcIiS 'i'cnaunclfir; nicii bar bm 
imp^ if(c iiogrt, bcv |ig(i- ofi Xi'irgciKd Ot»litb#. 'S« t>(b' 
brr ( 1. \i. 

SSx Oniiini i 93lj, ba maa bcii finte »ffrel ber of Hviltå 
Zia, fjrnitrrfet mett ©tofr, dkt 111(6 Siecii eller Sm< 
bel (Sievbefifliig). Een rtbt$ ti mcb 53y, forbi ben fra' 
gaacr ben Ijele 93omarf. UTIeii tollteé ttv cm, ^vab riiien 
bel er Oimm etler gciibeel '"), fom ligger ubvtfei: ba ") 3tf- Uppl. Ug. VithKrbo B. c. 6: „Hnwirr hornle rj»l OluWficrt, 

Mut) Klir wfiald"; pji StttvKra Serdnrinfl P6er Orbet, ØilMfnr. 

e. iSl. 3i>f. ifait c. 17. s \ fom fomilriuET SDcrItbfS irfitttiUur 

• ftal »ttrt tffliict (..« Ma« iv^tct (ncmlin i Æfco), r !Diflc flanet, 

3r«n!a(il, eller « ®i(rtc itten ofi ovcii cm") iianr Mt ffiil )iaae ttP 

SUdflt. toob rmen tct ligfltri Hfjcr eUcr ffin^, ew» *Uer fitrr. 6»rct(' 

flaiificUniUiniiieitin. IHtti, Iccrøcf ter hl, ..»ni mi l>}lik shivl tit 

urfimls, iiu æru sift]!, fltingt fa »rær »r/Ytfiilirr » rtplla byikipl." 

St 'porlilelii ur i VrfialUi er bet faimiic, fom er i Ornum, taii d 

c tcirifomt; fiin litt fom ol num i bettc DrS ftnr Senjbiidifl til- 

iHtt nicb nam.— Fi»!llil eller Fiillclr i Crt frcnjTeOrb (fom ogfao 

EJRtomnicr oOciir) timtc maaflcc tmt brt fammc fem i>ort Fald 

E»! agtrfflftt. 3ortfisRe. 

*) 3efl torter for, «t man fnolrtfS fmi licfc Icriciifl »en rfrM fom «i 

Drb (a: (II r>cfl, et ©drffc ^prt), fom tilfrorcr eiKelt 3Sim>). 3SiI 

mim iffr trltc paa <8ninb af ^ 1 dptd : ba (an eeinMd oirre tt ^ni' 

Ifripiiim: ecitbceli 3ort, 3= fiirftiK oftcelt 3ot6 rllcr f.mbaii (Tr- 

. tvcrlil rn cntefl SRant paailaacr Sintbomdr«. &mH d^r. 

Oflcrfeii ("i Utfl. ® (iiK) ofl Sr. sl'cniKeii, ri. m. ®ermaiti{I'f!aitbma))ii! Soifatnind. 483 

t[){bner ben, fom t)ax M i Qiff!bbe(ff, ol btt er f)ani Or# 

num.* 0. f. t>. 
9?cppe fan bcrte Sot>fieb forflarfé anbttUité, enb at l^er taleø 
cm to @(agé Ovnum; ben gamle (atinffe £)t)erfapttclfc f^ar og^ 
faa; .ulrvm iilud sit ormim^ relunnpars ianBj que dicitur 
(/p///." tjt^ilUt, ubcn |>enf9n tf( SKaaben^ ^t)orpaa eendeld ot)eY^ 
foptteé/ m'fcr^ ai ben latinfTe (Kgefom ogfaa ben plattpbffe) 
Ooerfcstter ^ar forflaaet @tebct om to forflfeUfge @(agØ 3ovb. 
2)et ene @(agé fan ha ija'oc t)ffret faabanne 3orbf?9ffer; fom 
fra (e(bgamme( £tb af/ t)eb en efler anben Starfag/ ^at)be tKerel 
unbtagne fra ^^ené a(m(nbeHge 9tebnfng/ og fra Sorbbelfngen 
til ^oelcne; eg betragtebeé fom ^^ené fcedeé Sfenbom, 
forbi fngen fo?rjTf(t Ster funbe ^femle f!g 99efcbbe(feéret ber^ 
ti(^'0; bet anbet@(agé Ornum berimob t)ar et faabant^orb^ 
fi\)tfc, foui tffc adene en enfelt $|)manb < ftn Xil>, ubenfor ben 
almtiiDcIiijc Srøaaléiotb/ ^at>be opb^rfet af S^tleémarf eder ItU 
niutbing, men ^))orpaa fjan tiUl^c, ba bette ^oi^bfi^ffe t>ar le^ 
(igen tubl)cgncr/ funbe t)(nbe |)o?t>b. %anffelfg()eben af at for^ 
Have, ^oorlcbfé en faaban foprffilt Dpbprfelfe og Seflbbflfc ^ 
funbe opjlaae, f)ar g(oct anlcbnfng tfl forffietlfge ^vpot^efer;"^" 
ifa'r naar man \)H antage Ornum for beRanWg ff attefri 3orb, :a/* 
og faalebeé forHave bet .privilegium dignitatis% fom ilnberé 
©unefen IV, 8. tfUopggcr bette Slagé 3orb. Opbprfnfng af 
3orb|lt;ffer { en fiernere ^Umtnbing eder Ubmarf^ paa en %ib, ..Genbcel etter ©nmcrcfe" Ofl tfa\>e faalcbc^ fiilflt forfhiatjnte ?ccfe» 
iiiaabc. 2lt Iccfc en ©cel („nemliflaf ©9mar!en":9lofen»inflc)ftcm« 
iiicr libct c»crccné mct> sprogformen i 3. 2ov, t^or ben ubcftemte^lr* 
iiici faa vberft fieiben forefommer. Oflfaa ben celbre banjTe 3Scrf»n 
bar: „Ornum cUcr ©nbeel". 

*») Df^faa 5(r. 53erntfen, H. @. 418. omtater Ornum, fom et fær* 
liflt v^tvffc 3orb, tfi>HUi ©pmænb fe(» nu ifte bruge", og fom 
„geniccnliflfl pleicr at bruget tit ©pené %pi". » 124 »icrmonift-iloiitiHiJi'iiT Si'rfam-.iifl. bu ter tiibnu var ^oxti i Ducrf1»&igl}ct>, » vtl tfii rim 
DptfiiCelff, fom fan gictiJ Oviiuni^). 

^fl fibjl ctntalte Slagd Ovnum Dar vel itfc fvnonvnit 
meb Stuf, men fan beg tjenfercg uiib« fanmie tfeitrc 'IJf 
flrrb, ntmKg ©arj'orb a: 3ui-b, fem ocb Ciin« Sch^lB »" 
affouC'rft ha ^tjrti^ aiminbcltgr ^ocléinbbcling. SDIcii lijt{em 
Ornum nibrig fjavtf i)ert unB« iioflct Sod, faalfbfSi maa 
ocb ^pvctté @tuf ubcn Sxilvl forllaae^ et faabant ^otbdijfrr, 
fom Klfoiii tiJBbc tilfort cl oljl 55ocI; men fem ffffrcn ^ar 
lunnct, enten »eb Salg ellei' ©aue, ffiKe bcvfra. @(af tar 
faaltbeii cl fra >13cc[ci tiben IlgcKfi SeKug (i |)aIvboeI, gtatiiif), 
Icltitfbeel, p. f. w.) aflitriib« ^erbftytfc i eti af 43pBangfiic, 
U'iiiircfl »el el foabant, ber laae i e« Ubfi»ut uf ^Jangeii), iem 
en ^ocléeier eller S^omanb i ^uen l^ii^be folgl eller ftfenfel borf 
frn fin V*ob, Ijuilftn 3ottlob Ca bc^olbt fin fra fetfic 5(fb bcfitmU 
@reci'dfe, i^g unber enhver fornyet dtet'riiiig tnaaite unbtaf)fti 
licf. t?r. @iorll. S. I(. 55) cg ^olttå »cbfommnibe (Slev CUqcit' 
bpeli?eier) til (Sobe, (eller erftnlieé tjnui wb en 3ort(pb af 
lige @lørrelfe tUer ^ærbJ, af bet Sod, ^vovill i3tufjorben 
l}Btte)=^'). Det funeé tdlige at ligge i Sagenø 3I.itnr, at 
Uicvrii af til faaban iftul'jorb, ber iffc var en ItilegrrreTibe 
Si>e[^bed, men en abfTilt Svofbeel af el Sod, ^»erfrn fiiiibe 
bcdixigf i be Serber, fom fvcmbeleé »ebbleoc at \)9ilt paa ^} Jl^f. IS. l-flnsffii. I. c. ©. 49. Gn atdttt, mere mtftritiileiitr 
;ic>Ttldi'inii l)i>i ^tifdietf. 1- c. |i. 132. 

") >f. if« 3- Epb. !■ 5^ tn)i>r „Ornum, ftfrtcftuf, dier nonen 
Sfflitb« Scerfieb" iKtmicS fcin iinblofi« fra Sfcbnfnti (lltrSfllfliftc; 
ufl tilWt«: „3n(ien Eeel (3or6Iob) fom ©tuf ligaer i (fem iitniøt 
emf) maa enicn oflrt eDcr fomiinMIrt." Gfter fannnc te« il. il. 
funte „Stufriet" Cflfaa (Ik Bcb Wiinb, trt bo»t i en niftra^p; 
cfl uf 11.67.58. fcci; Qt mnn itfc nierSercfor Stiifiert; incb miiibrc 
brt Bor tn Deel af SoriseicrenS ^uufltoft; fti faaicbca fuiie« @tcb(tg 
r- 37. al ma«ltt ferflnrW: „R« Stiif gicttc man fi, iffrn brt-(' 
gcrttfælltb (f.vllc« Sovlr) i Pr. (9ermamff({!anbina)?t{I S^rfatning. 485 

t3of(et (ft)f. Uni. @unefen tit @f. Sot). IV. 10); eRer ^at>e 
nogen £cr( ( S^tb/ ber ^ørte unber ^pené ^Umfnbtiig eUcr 
Ooerbrft). !Denne Sorflarmg oocv Ornum og @tuf flein# 
mer ogfaa o))Cr^oDebet ot)rreend meb ben af Aofob ^uc^er^'O 
og af VeIf(()on)^) antagne; men bet er ifcer ten ftbfte 
forfatter, ber t^betfg ^ar forvaret Staturen af @tuf ben)eb: 
at Ugefom 9oe(^ t)eb gientagne 9te6n{nger ( Stbend S(?ngbe 
{unbe forRørreé eder formtnbffcd noget { ftt Slreal^ og oocr# 
^ooebet ittt ^at)be nogen fafl geometn'fKStørrelfe; faatebeé be« 
^olbt @tuf bcrimob ftt oprfnbeh'ge S^abcfnb^olb uforanberlfgt. 
92u fpncé bet t)e( ittc faa (et forHarlfgt^ ^toorlebeé SefTb# 
belfen af faaban Bceriorb, etter @tuf^ i atle $)enfeenber ^ar 
tunnet (nnged i ^ovbtnbetfe meb Cftenbom af 33oe(, og be Sor# 
pltgtetfer bermeb futgte; fo^rbelcé i fltbfgere Sfber, ba anbre 
Sor^olb/ enb be tibtigfle^ bannebe f!g ( |>enfeenbe tit ^prber 
Øg Stfgifter/ fom f)D(tebe \iaa Soelene* !Det fpneé af flere 8ot)« 
flcbcr at Donre ftart^ at @fattcegn(ngen ot)erl^ooebet t)ar grunbel 
^aa Soetéfnbretningen^ og at beelte ^otl, ogfaa efterat Ubf}pf# 
ntngen efter |)atobeItng t)ar (nbtraabt, meb^enfun tit communate 
3or()otb og Søvber^ ere t)ebbtet)ne at betragtet fom et ^eelt. M) Ubfl. af SvbjTc 2o». <B. -ViiK (3 t>an« 5(ft. om ten tcxHL ©taanffe 
^ct>, Saml. lur. v5!r. I. 118, bar tau iffc inblafct jift nxrmerc paa 
Stctct (^c^ 51. Simcfcn tii Of. ?. IV. H, ^^or tennc fpnc« at tiUccflrte 
nomomme (j; Ornum) SBemctrfelfcn af primfcfleret 3ort) ; iiben J\)it)t 
Jar ^an to« tjeb „privilegium digoitatis" i!fe forftaaet antct, cnb at 
Taatan 3orb tjar unttaflct fra al 3ftcbn(nfi. (j»f. (g. 12*^.) 

W) Comment. de insti!utis militar. Danor. p. 1 83. not. 3. ©. ^ andfen 
(3lflrartt?cfen ber 5?or^cit. II. ?icf. 1. c. ®. 31— :il) ^ar (janiTe laflt 
3Sclfcl)o»é S^cc til OJrunb for fin Sorflaring o^er 3tuf; mm ub» 
tjiflet ben fulbftvTnbif^erc. 5lt ©tuffiob Cj^faa efter 3crbené Jare^ 
riurt til ^ar! @ulb m. \). oebblet) at »are ubenfor ©ereøninflcn »eb 
^ccleneiJ i^atb : oil ^andfen bet)ife af Liber AarliusieDsis, iiat)nliflen af 
iStcbct om Sarakær. S. R. Dan, VI. 43"?. 2lt Siuf foneften llfe er 
anbct enb bet famme (Stuo (^latt. ©tave), fom »i ntbnu i »iéfe 
lilfælbe brucjc for: Styffe, ©tump, f^neé ftort nof. 436 ©fniirtitiflifliiitl>mrøi(l gcrfaniitiii. ^ Si'tK ^Itibrcr ci ^elltr, at ntan tan txatt iig, ()Dc>r[fbctf anict' 
tibcn b(t, foni f mcgft gamk XiCtr fjaebf »«Kt « eiiffU SJoi-t, 
f uiibf HiDc til tp cUerflcrcl)fli;; ba @aai'btiie »til itof ciM'iiitcd'^en 
l)a»( Bcrict fffri'f pg flovre, enb bc tlbfn blru, fcrtf bcv »ar 
iiKgfn Ubmarf, fpm fevft (fictljaaiibcii bln epbprr«. ffljfu 
f oUc Xilfcritf »aveOrniiiii og i£tuf uiibtagne frabdi almfiibc* 
lige ciimmuitnlc Sctbinbcift, fpmaf tlBirtSliital'Scflbannrtcfn 
t% "Deii bipi« tSiit af ©»iffcb (Q« Slufjorb tfa»Be 
iiijjcn Xcfl i 9llmlnb(rig, S«Hcb, ODCrbrciJ, i'pffoti, fllfr iiogrt 
Slagé 3ovb, foiii eiibnu, f ^icnfeciibt iH 5?rug og 5Ji'ilbbclfc, 
(Ipb I bet oDrinbcIJgc Sctlj^lo af @atnrie. 

SaaltbcS fuiibc ttr altfa^, cftcval SJcgvrlri cm Orriiim 
ogStuf &ai3b(bariii(t fig, gfocé Cftcrc af faaban ©»Werb, enbrg 
Hbcilfor9JJenlfll;cb(ii; cftcrbi bf ii (f lifbigerc librr) ligtf ja vct 
(uiibc afljcrnbfS (fin ffiViiffé til (ii fffcr iibfiifcr, fem f 23!)r«. 
aj(cii b(»( (uiibe bpg iff« pmftebe bcii almiiibcKgf 3bfc, bfr ep* 
i'dibeligl maa ^aoc liggft Kl @vunb for ^ccløfnbbcliiistit 
[>g ^)}(iti SlI(iM'gf)cb (Ker Scmmuiialfatnliinbft, at: faa< 
mange SccI, ber fanbrné f en 9?!), faamange ©en* 
bcv [jaDbf ben; eUcr at bet fuit vnr 53pn5rrnr eller ©5* 
niÆnbcnc (2?pfWci'eriie), fum [jaubc ©teinmmt i ^ueitd pg 
S)Icii{gt)ebend 9In[<iigetiber. ^cn om ^odct beclled f miiibre ipa» 
ler, om betforniiiibilebeS, enten ccb Wf^ofnbdfc af een eUcv flere 
faabannc S'crbliiger , Oltinger 0. f. »., eller eeb at pcerbragt 
@tuf eOcr@iTrtPvD ti'I en llbenbrelémanb: ba fniibc bel ftine^, 
forn ^ele >Spe(ct3 gpv^olb til aJJeiiigljeben , i fencvc Jtber til 
Stigel cg flpiigen, maatte [iri)bee, pg be '13pelet ^jaa^eilenbe 
cpmmunale 'JJllgtcr og SSovbcr blioc »anflelige at f»are, ntefleit 
umuelige at fortre oufulble. SWan (jaob* bpg aOerebe ( cc(b» 
gammel Xib fogl at forebtigge en Soi'Vlrrfng, ter »flbt meb« 
fort ben communaic OrganfSme^ Dploénfng. Soelrt, omenb» 
ffionbt ubftiiff« ( tiobber, oebblew ot betragleé forn tfen^et; ®ermanif!^anbinat>i(! gorfatntnfl. 427 

Sflre cfl Sovblobber, fom tilfføttt »oeJet, funbe iextb^ttti, 
ffifteé, af^opnbcé eHer bortjfienfcés men |)uué^ eUtx ^ot)cb^ 
toften (fundus dignior) t)ar uWeI(g*0; mcb ben maatte 
altib en paéfenbe 3)ecl af Sorben biføe forenet^ eHer ?tf|iaaelfen 
af Soeléparterne ffee ^aa faabanne Vi(faar^ at bféfe foarebe 
bcveé IigcKfle Deel af be Sprber, for f))t>ii ^vopperinfl ^oDeb* 
toften tJcbWet) at bcere Hnfoavet s*). — Cn^t>er Unberføgelfe, M) HWin cctcfce 5Scn, |!>r. ^rof. S5eIf(<)D» Hx fertil mcbbcclt føt* 
flcutc 5?cmitr!nuici: ,.T)d jlmptc 5Witbc(, {)t>cn>cb i 5(lmmtcliflf»cb 
.,forctpj^ctcbc(5 gcrtjirriitfl t)eb Sorbclinflcn af allt 5?9rbcr, for faat>ibt 
M53ceI<JinbbcUnneit bm»cb tcftc« til ^el^e, beftob beri, at 53cclcne, naar^ 
„be bccltcé imcUcm flere Gierc, i Slefleleu altib bcclted i beflemtc alt« 
„qtjotc 5)c(c, faa at (Æterne i famme 8ort>cIb beqvemt fuubc forbele 
„imellem ft(j be SPoelet paaf)t>ilenbe Sprber. ^en itbcn 2:t>it>l blev ba, 
,.t>eb faabanne T^elirtfler, i Sleflelcn Cfjfaa |)uu^toften beeltifamme 
„gor^olb. (jtjf. e!. ?ot?. IV. II, fammentiolbt meb 3pbfle ?. III. 12.) 
„Unbtacjelfc i>ax bet bertmob, naar l^nuétoften forbiet) ubeelt, 
„faafom naar een folflte et beflemt 2lreal af ilt ?[flerlanb ((Stu\)fiøb, 
„øccrftøb) eller en beflemt Deel af |in ?ob i 3??ar!en, men bel^olbt 
»ben (jele lundtoft, "^aax bet nu gialbt fom ?ov, at 539rbcn for- 
»beelteé efter c^ ^eftebe t>eb ^uuiJtoften: funbc bet tilfibfl blit)e en 
„Umulig^eb ai præflere præsianda for ben, fom eiebe ben ubeelte ^uud* 
„toft, cc^ berfor t>iemlebe eiaanlle ?. Ofl 55alb. eiall. ?o». III. 5, 
„en faaban Gier i tJi<Jfe 2ilf<elbe $Ret til at inbbra^e ^fiM uilæudæt 
„(il husætofien" ^). 2lf bet 5lnforte folder oøfaa, at bet, efterat 
M^elinflerne loare bletjne alminbeliøe, ei funbe ^ielbe fom 
„3leflcl: at faaman^e Soel ber fanbtcé i en ©p, faaman^e 
„53onber ^atjbe ben." 

») X)ette l)ertr umc^telUyt tit et of be ifFe fao gotjftrbrr I \>OTt (\am!c Sanbbo« 
8?fbf.Tfltfr, fom, flienbt forftaofUgf I Drb*t, frrm^t)^e JDunFrifteb 03 
S3anf?r;iv\hfb nof J gforflorinflfn, J^n ffflr«, at J&uuéroftrné ^fibber tan 
fnbbrjflp bf off)iTnbebe J)flf af VSorkt; mm iUe }paci ^\).^^ ^Jlaabf, fUrr 
unber l)riirc Sllfaar. J^oorleb^é fPuIte f)an faae brm ub^nBrbfrlag?— og 
om ban f?ulbf fiebr bfm ftlbage, ba ftf b^n io bobbrit Viior^t, Xicbe< 
fummrn 03{ ©Oflers gradationer. Rorf. 

^) ,,Ralionc fundorum veltiti digniontm, non adjacenliam prædiorum 
t]uac fundis velut meinbra capilibus obsequuntor, peniionej red^ 
duntur, dr quæ debentur procurationi regiae (jlon^nø Ombub) p€r- 
solvunlur." Aod. Sun. L. Scan. IV. 10. 3 et. ^0» IV. II. Sebber 
bet ai Jor husætoft scal man leding, inne oc stud rede.** (^en 
man feer tillif^e tpbcli^t af bette (Sapitel, (^t>onnanoe $an{!elid(eber (i!mimni(l'(!aiiMii.WJi! ^orfnmittii. [ baatc af bt ttlt\lt oq jtlblgcrf SUbcr lil ben ttibffc ?ann 
forfatiifngS ^tftcvfo vlftr ogfiW at bfl fnmrne ■Vri'iiti)) 
^ItilCélib flicltenCe i Sobfllaub. Ogfaa ^fv »ar ^ymarfm 
oprinbdJgcii, cfKr el Metéptimip, bfr li'flger Ifl (Srunb for CantS« 
bV'"'«! ^tU gamle KommuiialfprfaHiiiig, betragter fom en fo'l' 
Iré ^ieiibom for ben (};[e3nenigt)eb. Sicite ^aube ben jo pgfaa 
fvn fpr[i af Datet Oijrn, jirn niimero ciittonim, ah laiiverni: 
iicciipoiiiur. Tac ). 2^ft crlbgainle SiesaugStirug meb ^umé 
tre ^oDebsffllarfet ») cllcr Varige, ffffteoité benyttebe HI Sofb 
og Svof égaiige , »ar »Ifi nof ctlCre eiib SSoelStnbrdiifngen; cg 
fcrmobcniltg uar bet i ten alkttiblt'gfle Gtulturpert'cbe iffc^cr* 
betl, men ?lfgrebeii, fem beelteB imeHem Samiliccned C»er» 
fipscber. Siben rebtbié og (liftebeé fcaabe 5iangene, og 6e 
minbrc, til S^vfiiing fliftctc ^Pi'bflDltcr , bec laae ttbfpvcbte 
VM SJymarfen. SoalebfiS epfrrt i'vetene; eii^uer i'oiibe byr* 
febe nu (Tn Cob f Uiiigtne pg i be corige ttgerfFifter for (in 
egen 9?egn(nfl; ^an l)le» ff (er af bet famlebe 23cel meb beid 
S«ettig|)eber og 3)cel ( mnii Sctlleber, ?l(minbing, $iebe, ©foV, 
D. f. D. S)Ien i)anå 3} r ugeret Dav ((fe utetingel fiilbfommen, 
eder frf, unbWgen ^aix tjaaé ^uuétoft og loftejovb. 1*cl 
bcede^ ^ofb cg Siger imfUcui SJoelfne; men firer SJynianb »ar 
bevfor iffc ufnbfFr«iif« ^tm cv« fit 23oeIé %re og Cnge. 
$)an Cunbe iffc \}\eit, hat, f)BfIe, ^egn«, grce^fc |ii Qvarg, tet i Ijiiii Ji6 Vir ginet. al fBilfaltc iJicMfot&otbft tmrfltm ^etlcM 
|!uiiflicft, Pfl bMifolftleSPoeiefatttr. 3 3.*i!» »I. H. fLiUf.vHefl: at 
¥aiitbocr coerlicDtStt (lulle [van Sebinfl cfl EaiitOitni (eller VtgiertUi, 
rom bd Ultet i Ostrflriftni Hl Sapillet i ten Int.ODrf.) ..naax be 
eprtt rccpbroflen 3otb" (eller Sftlsjorb; altfnaith, om frt lun 
SdBK o ni lim (M biiift). 
"*) oOf, ef. ?015, IV. II. 15. IX. a?. 3 SaltcmarS 3i>rSfti)fl, Ser. 
H. u, VII. p. &3T nauiieø Sicvitnndbniiift tptelifiti oc) innn itiaa beri 
fcge Oriinl'cn til, ot ten øauilc |iittMii6 vaa 3«* »ar »Mat, eller, 
lom iU i St. ¥00. IV. 15 taltti, „irc {>Ainit" O'!*« sgrfcuKurte. 
A. Sunentn.) 3»f. 3(bIc,i*I. Slant. ©el«. Sft. 1B06. II. 808, ®ennanifH!anbinai»i1! Sorfotnino. 420 

togge fin ^axhci, b^gge ft^ ^nué/ ganjTe fom f^an toflbe. 
^erfmob flreb aSarffo?Ucé(Tab og SRarffreb/ ben ^c(r SRenfg^ 
^cbé 9lettig^ebcr^ cg ^Jcbtcegfer, fom fra umfnbcKge Siber ^aobe 
Sot)éfraft^ og fom Cfn^orr faamegct mere maaxtt fja^t ^alb 
og $Itgt at ooerl^oIbC/ fom be oioerl^obebet^ unber ben ba# 
)ocerenbe forfatning og 2)prfn{ngémaabe/ toare paéfenbe, bfdtge 
og fornuftige* (5n flor !DccI af flige Sortibené agrarifle Veb^ 
topgtcr l^ar bcrfor t>ebItge^oIbt fig til en ganffe (Ilbig ^eriobe^ 
og er gaaet otocr i be gamle Sanb(Tabé(ot)e^ etter ubgiør en be# 
tpbetig 2)eet af enfelte Canbéb^eré fceregne »®ranbebret)e' etter 
939'@fraaer/ fom man i bet 16be og L7be Slar^. i !£)anmarf 
f)i\l og fjtt f}ax nebfTreoet 

Qaa ti)bdtgt bet nu enbog t)Ifer flg^ at aSocteneé llDfl^h 
ning i ligelige 2)ele C^aMotl, Sicrbingéboet^ Ottinger^ o. f t> ) 
og bereé ^orminbfTning paa anben Wlaahc itU fireb imob ben 
gamte %}ebta?gtéret < 9Iorben^ og ^ar funbet ®Ut> i en tiblig 
$rriobe/ ber meget \>tl, ifcer i XpbfTtanb (^oor be aut^entijTe 
Jlilber for 8anbboforfatningen , 2){ptomer og Sorbeboger, jWge 
op tit 6te og 7be Starf)unbrcbe) fan fætteé flere 9Iar(funbieber 
for t)ore gamle gobcé (Iriftlige »ffattclfe (12teog LUeStar^.): 
faa funne bi bog iffe brage i£oiot^ atSSoeleté Ubelelig^eb 
^ar t)ceret bet cetbfte^ etter o))rinbet<ge tSitfaar^ og at ett 
bert)eb betinget 3nt)Iøéningéret efter SIrt)egang l^r bceret lige 
opxinttUs, og gietbenbe for at ffienboméiorb. Sit imibtertib 
en faaban Obe teret/ (ft)ab @fanbinat){en angaaer^ fortrinligen 
^ar ubt)inet og bebtige^otbt |Tg i 92orge: maa uben Xoivl 
bog ifo?r tilffrioeé/ at bette 6anb atlene er bebpgget teb enfette 
@aarbe/ og atbrig l^ar fienbt SRarffaelteéffab ^ og ben uunb« 
gaaelige !Deting og Ubfl^fning af ^otbtn, fom bermeb maattt 
føtge. SRen ogfaa < be Sanbe^ l^bor SRenig^eber 09 S3|Kt 
toare bpggebe paa et faabant SorUeéfFab/ ^erffebe bog ligefutbt 
fra Oprinbetfen ben ©mnbfcetning/ at (nn ben felbftorabige 430 (StnnaiUfliilantiniimil gorfiiminfl, ØruiitbcfiCbfv cUcr ^ovbbrugcr' »at Sccltag« i SDicnig^c&ciiiJ 
^ifrligbtb Dfl Mcirigljtt) ; fun (ii ©aabau ^a»t( @l(mni(ret ort 
SIng cll« Storuiie, cg fun ^an »ar »ffrntplig'rlg 1 Stftcttt. 
%il fil faaban ecloftffnfcisVb t)evt(, efter en noturlfg ^tct, 
et »ifi, tllflrortfdfflt «B;.ial af SortitfftCbclfc (^»ab ?Joiit(n, 
iltibiiriiis. .bcr ^iibncV, rH« .$>ftfcn(r" funte unber()e(lw 
(ifl »cW. £« laae olifaa t bet mfnbfie i 3be(ii fcio, at 93ce» 
let maaitf blice ubeelt, eller bog btMtt en »féSmrvelffi b« 
(Kere i mctfat Silf^lbe te felBftanbiflc 3?pm»iib tilfibfJ r«iit 
fiiiibc l}AVt tabt Og, cfl ^Vfiicfv« fov røcerneisliflleii (((e mett 
fuiibc Ctrre ooer^pltt. Wlca l»aettImob fec ti, at uagtet alle 
Sorbbrliiiger cg Omffiftclfcr i ^^efibbelfcn af ©pcl cg 3prN 
parter i l'pertie, ^nv beg bet egeiiiltge ©rtmblag fpr HcM- 
litbretiiiitgeii, eRcr bc famlebe ilonbcrgaarbe, af et cm« 
trcnt Ifgelfgt ?lrea(, tcbli'gr^cIPt flg fgfernim aHe libéfTifler. 
^pft cj) i Siben »U man faacci ^c« oé, fora f Sobplanb, 
funne fiiibe omtrent bet (amme Slntal 33enber eg ^oel 
( en CanbiSfci); i bet iii(ntf]< »([ man, faa langt Ijdlorlfle SHo' 
mimentcr naae, fiitbe, lige i'nbtd ben nnefle XiH ftcre ogra» 
vl(Ie ateformerog CmbaimeEf«, ja enbcg ub ij»er biéfe, at en 
SaarbS Slreal ncgeiilunbe t)ar bc»aret te gamle Opaiuitet*- 
for^clb, eller omtrent famme SUarimum cg SOimimnm ( Scnber 
Sanb"). STev gi»eé en SJaiurgrnnb til tettc 3orl)olb, fom ( 
Sængben, ter [)»cr en ?aiib6oforfntii(iig, fem ben, »i \jMt for 
Øie, finter Sleb, Bil feire caer (Intellge, nit fer ^»ppigc og 
c»ertieD!ie UbftDlnfnger. Den fummc gorfatiiing, faa lange *') Giitffientt BpcIciicS flcomctrifte ®l»rrclft, fom »i 6a« fm, 
utnuc1i)ini dltVcfttt 'un^e ttcn Cm faninie, 09 tcrfor IKc tan ontttvctf 
»rt noivn aiminMifltn- : tor atUitow tog •ott (intriflt Serfg. 
nliiflcr (cgt at fliorc let fanSfpnliflt, nt maii mrt et mn« XolTfln 
anlanc 5(1 lenttr fnnt, eficr w'tt itirrotrrciitc aierniioal, feva, ' 
emnni iietmaic cisrrclfc før et a*f(ie Jlgcriett. CCiimm|| 
de last, Dil. Dan. p. tW.) (9ennani{!^f!anbinatiff Sorfatning. 431 

ben ot>erl^ot)ebet ^erflcte ( f!n opxinicliQt (Sf)axacttcx, ^{nbrebe 
ogfaa f lang Stb Ubt)tf((ngen af alt for flore ^orbegobfer/ 
famlebe til cg omfiing m cnfcit $)o))ebgaarb. 2)téfe\)are/ fom 
man uet, i Olbtiben/ cflcr enbcg { ben tibligere SRibbelalber/ < ilU 
tninbeltg^eb ith flørre, enb at be inbbefattebe et ^ax, en eg 
anben ®ang maaiTce tre, ftre $oe(é ^oxb, famlet { 92ær^eb af en 
©9. 93eb at erl)t)ert)c ©tvøgob^, eHer enfeltc ffloel og SotbfFffter 
ot)et en flor £eel af Sanbet ^ eKcr fprebt omfrmg f aUe ^xo* 
))(nbfer^ \)ar bet^ at nogle Slbelige ^oé oé famtebe f}ørre 3orb# 
eienbomme tf( en enfelt Samilfe; men fertil be()øtoebeé en Stceffe 
af Slar^unbreber; og bet er førfl fra bet 16be og llbe Slår« 
^unbrebe^ at t>{ fee be flore |)oDebgaarbt meb famlet @obé at 
bannc jtg i !Danmar(» 

5. 

@aa(ebeé ubgforbe allfaa (foé Olbtfbené t9b{7e og enbeel 
flfanbinatofjTe SoWefærb 939nien(g^cber*®), fammenbijggebe 
8anbébi;er^ og bi'éfeé, fra ben førfJc Meftbbelfe af til et t)i(l 
Omfang fnbgrænbfebe ^^marfer^ be opnnbelfge og altflt 
fflementer tit en @amfunbéorben^ eller poM\t Sorfatnfng tjoi **) 5It OQfaa Jcé be flcrmamiTe 2InflcI*@arer, efter 3itbt)anbriurten i 
(Jnfltanb 33pmcntg^cben (thc community) tjar bet oprinbc%c element 
i gorfatniitflcn , er iibt>i!let af ben (ærbefte gorjier, fom ben anflet* 
farijTe gcrfatninfl on ^ovftimunfl ^tti{ ^ar funbet, gran c. ^'al* 
flratjc. Town (cUer 7'iin) oq Towns hip cre be 53ena:\>nelfer, Jer 
fcrefomme, analoge meb bet flanbinatjiffc Sp; Ofl liflefcm ©p (Byr) 
oprinbeliflcn »ar bet fammc fom S3o (©oljleb), faalebeé »ar bet an- 
flclfa(^^fii!e Town, efter ^algratjeé 3)?ening, oprinbcUgen ..ihe inclosure 
vhich surrounded the homestead or dwelling ot the Lord (ben ié(anb{le 
9em(rrfelfe af Tun)^ graduaUy extending to the whole of the Land, 
wbich constituted ihe domain." (English Commonvealtb. L p. 65,) 
3 ot>riøt maa Jer a(tib ta^^é ^nefpn tit bet M SUtgeJfareme, fom 
erobrere af ?anbet, tibUgt og alminbcKøt orgamferebe ?e>n«fpjlem i 
Oorbbefibbelfen, (»Ufet \fix foranbrebe man^lbige fpeciefle gori^otb. 432 (gfrmanifliflniitiimDif! Botfaniiiifl. > ^ biSfcSplfcRaninicr — cg attfnmilHgi: Gkmnittrne til et t^tnt' 
lifli So ir. Ilfi ft faabant fan ba forfi utBiHc (ij) af «n 
(Qcr fif« gclteilammcr, naar »tWagnc ?ooe, SnCrctniiiflfr pg 
SlVvclfc — mfb aiibrf Dit eti ppHUff Orflaniémf, foni i M 
mrittlle iibflU'i' (^IruufcerlScn, a5cfl(tiibd((rt Itl fii€tat, taim« 
en fcItRcrnttg pg flutirt^celbcb af Scilct, cg gi»« tfl baatc 
Slatfpiialilet og offrnKigt 8i». Sil el faabaiil ?!» Hg. 
flci: bfii allorfurftc Spire i Sanbiibijmeiilg^tbcii* ©amdf pg 
comnninale gur^olb. 2>(t dut berfor (tfc Ⱦre unotiirllgt, at 
togt Ubgang^puiiftct fra bctte meH eicmcntalte cifenllige Sor« 
Ijelb, fer bcrfra igleu nt giure Oocvgangen Ifl RerK 3oren(ng(t 
imellem flere S^imenfgVber, eg t[( bféfe 3uienfngfiéSamfunbé> 
baanb pg S^irelfe. — 3)ev gi»eé imiblfrtfb et eiibnu ifCKgere 
og mere oprinbcligt, men ifllfge mere prinjat, og — foui tti alt 
Ijflue ontpbet — minbre [)ii7oti(I Sor^olb, Ijoilfet bog (ffc foir 
ubclabcS ( 23rtraglnfnflfn af en 9(altcn pg bcné ©laWorgamSme, 
nemlig gamilieforbfiibelfcn rg Slorgtfor^olbct. Eef 
tti 9tpb ligger b^befl 1 ben niennelTciige Statur. !I^el fattcé 
iffc engang paa bet Io»eflc "Sxin af 4Ji[M)ebéfionben. 2Jlot«« 
Saonb er bet libligfte Samfunbétoonb ; eg allercbe ^e« 9to' 
inaberne (unne vi finbe, ^vprlebriS belle mt{i enfeltc foriale 
eiemciit uboiflcr fifl f »itm Jtrcbfe; ^DorltbfiJ 3o I te fra m men 
banner fig af Slcegten^ vpvenbe, foijlcrebc, og bog riibnu 
Iiwge peb een 9icb, web bet falleS llbfprfiig fnmmen^olbtc ©rene. 
ffnbnu pau Gnltuvm« Ijpiefle Xvtn, unbcr Statéprganiémcn« 
fpnflrigefle Jpvm, »cbvavcrSlægtforVbel font en uforgcrngelig 
SJatuvgrunbccIb til liprgcrfamfunbct, fom Vrføfllliset« forfte 
©totte, Kgffpm bet cjfentlige 8io maa finbe benne fin olJrfi 
lige Slolre i Kpuimunalforfiolbet. 

SlUerebt bet fibfie Jprljolb mebferer pg ferubfoftler I fifl 
el @amfnnb, en ^orbiiibelfe fincllcmSlcie til fitQcd SorfMtr, 
"S-tpsfjib, Sorbrel. ^aa rni rller aiibcri 3}laat)e maa man ^er fra 
(SeTmant{!«{!ant>ui(n»tfl gorfotntng. 433 

Oprmbflfrn af tonfc {?ø en Sorenfng om ti faabant foeffeé 
Sorbunb* SRcn ^orenfnge né Ubfprfng Ifgger ogfaa fun i Zan^ 
frné cg ^bccné 8p^opre; bcr Kgger tongei* Hibage cnt al ffr« 
favføg og aUt monumentale @por^ og bet mangler faaicbed 
ogfaa ben ^(ftorfffe Sttealitet SRenberfor {!(onne t)( bog 
Ugefulbt^ at bet aderebe er et fonftfgt Sor^olb; i(gefom9or# 
btnbelfen (meUem be øorfge, mere uMtltbt @tatée(ementer* 
@togtfor^olbet er berfmob et naturligt; be pligter og 9lel# 
tigffcUv, bet mcbferer, ffa'oc bered Stob i naturKge Sotoe og 
9omuftbegreber ; faalebed ogfaa 9lrt)eretten^ ^t)or\)eb @(a?g« 
ten, ((gefom ben fe(o t)ebt)arer i ilffom og Sropnber/ foger paa 
forffielKge aRaaber, efter benne eUer f^iin Cebtc^gtdret^ at gføre 
Seftbbelfen af ®obé og Sienbom \)ebt)arenbe inbenfor Stegtené 
®ra?nbfer. 

|)t)ab @[apgtfor^oIbet ( SHmfnbeKg^eb angaaer, ba fan 
man f}oi be gamle ©ermaner og 92orb6oer ganf!e betragte bet 
fom et for ^t)er iGt eder @(apgt affluttet @amfttnb/ Kge« 
faa t)e( fom SRenfg()eben. !Dette troeber t9be(fgt nof frem i ben 
gammelnorbiffe @agn^ eder Saga^^ortcrUfng; t^bengfi ( ben 
(élanbffe $)ifIorie/ forbf benne fan forfølget Kge op tflSan« 
betd førfie Occupatfon af norffe @((rgter^ ber oV)erl^t)ebet 
( lang Xfb blbc\)olt>t bere« færfTflte' Srfftenté^ ifoCerebe 3n^ 
tereéfe^ og meget ofte ficnbtltge 3or(|o(b (fge otoerfor ^inanben. 
9lt @tegtfor^o(bet^ loeb @{ben af ben communale og offentKge 
Organisme, fpider ben bet^belfgfle SVoØe i ^thatUmi «tgt(gfle 
Omflopnbig^eber^ og ( be prioate 9tetéfor^oIb f)Q6 ©ermaner 
og 92orbboer/ er beftcnbt not, og Dttrer ftg bU a. ( Hit i)\>ah 
ber Debrører ^(ob^opou/ bend nffoning toeb 9)2anbebob og 
93o(bé6ober m. m. @aa(cbcé ^erjler ogfaa bette 9or^o(b og 
beté^bce meb almeen ©plbig^eb i Slroeretten/ unberen^toer 
©rab af faaban 6u(turtiitlanb, ^oor V){rfeng CHenbom og (Sitnø 
boméret ftnber @teb. 9Ken ba (nbtrceber i SUminbelig^b ogfaa^ 

4>iftorti{ SiMffrift. IV. 28 434 Wcrmattiit'flantinaeiil SoTfatnint). ^H 

1)WV ^tffttUt cm faftc ^icn^oII1me ^r uWKtt fig, m 
tlffpiibring (if Jlrrcrtddi, (|)(iif(cnbc til faaCan ffidibom, fra 
SltBcmaabcti mtb peiiføn til Seéevc cg k»ctgcli})i @oM. 3^« 
CX X<tn fordf, fom-^ct fcmmcv iKirti'.igtiidig, ^flilf^l)r(m larcv 
ci, ^Bcrlrtré fra Cc itlbdf IiCtv af SIrorvct i ©lcrgt<rnf, 
mct bmé prioaK 3ntnc(Sfc, fem cfuft ^ar naoct i Cii ettfflifl 
Qotiflifliiic&SDIdiig^ftcité cffciitligc tUcc ccaimunalc Xartt; 
1;vciltbré man ^aa fcrjTicDigc SOIaabcr (jar fejjt at ubixcitt bntnf 
tSlvib; 09 i)oiIfc SMuUatcr fcfvwb fjaoc (uitnci baiiitc (ig, i 
|)fnfcenb* lil 'IJctiailiiacn af SWetiigtjc**"'"'^ Sitllcé-Bicnbein 
gtrnnfin 9Iai()unbi'Cbrré ^atit. <Sii altiiinbdig ffrfaiing bf 
Imfirr faalcbfé, flt (ijiefm bc (imvdfle eullurfor^cISiS O)jfoin|>, 
(Her foafiiart faR eifiibcm f Samllicvnc Ijaubc bamwt (ig, maattt 
bcv ipaa fcfii cnc £iCe Oumlig SHtnfflljcbdifS, ©tammcfamfunb(t*, 
cg Iffngcrc ^(11 paa Siatcité @lbc) cvl^aat en Saiv tilatbc 
»flrc enten faabaiinc ©mnbcientcmmi- ubeelte, eder bofl f en 
•Oiå Sterrclft. Ettte trctnfler iffe Kl »ibe« Ubliitling eUer B« 
»t(é. SWaii uil enbnu i tcre !Crtfle I« iiibfff, I \}Vor uSfel pg 
ringe 3tlf]aitb et @cgn, en SJiVitig^eb, ja en cnfeli ^aitb^^D 
»Kbe »otrc, berfom ben beflob af luiter fmaa ^uuém^nMlcbber, 
og nebenfcr biéfc fun JDrblofe ^^Utr tneb en J!aalgaarb; enbnu 
lettere, ^vcvlcbcé bet vilbr fec ub f eu €tat, ber iffe ^avbt 
anbre Sanbbocr, enb faabanne. — Wtn ipaa ben anben @ibc 
niaatle ber cgfaa 1 en^»er 3ami[ie, meb flere tøorn eDer X^e* 
fcenbenter, finbeéen lenbenié til at giore entjucr af bi'éfe bcel» 
flgllg f ben falbenbc !lro efrer en Samflitfabev cg ©runbefer. 
Dette er bf to (idbenbe iprinciper i |)cnffenbe lil SivMicltig« 
^cb, til ©runbelcnboni, til fafte t'elibbelfer cg Itetilg^eb, eller 
DDereienbom, ber gaaer (gftnnem alle liC^Qlbereé og Slatio« 
ner« ^l(lcvie; cg bet ligefva SJonbegaarben eg CbclSgcbfet, 
Inbtii ffongciiget eCer ben inonartfjfiTe ©tal. 

Win cgfaa @largtrné egne ^nlcre^fa' maattc i en t>(é (9crmani(!5i!anb(na\>iil gorfatning. 435 

|)enfccnbe 1)clU bcr^brligt ({( @runbc(cnbomé uUtUt Vmirfng 
{ i&ttcn. 97ftop SBeftbbcIfen af faaban (SUnhom, cg bet af 
en t>{é @terrclfe cg ScrrbO ber funbe flffre fffercné ©eføfioptu 
bi'fl^cb, t)ar 10 fra 5lrilbé 2fb mtaavct fer Snblemmelfen i aHe» 
ntø()cbené fuIbe@amfunb^rettfg^eb/fcr!Dee(tagcIfe{en fulbfloentig 
SJcrgerrct — fer faat)ibt »i »iHe ant)cnbe bette Orb paa en 
:pc(itij? Organffaticn, enbnu t ftn 33arnbcm. Stnu ben bcfaf te 
90? a n b/ fem ^an egfaa talt>M, 33cnben/ Obclémanben, SlbeU 
benben, t)ar, fem bet i be fttenjle 8et)e (jebber, .aWanb for Hg", 
civis oplimo jure — ^crte til be faafalbte »gcbe SWflpnb% efler 
Svbilfanbé .gute Seute' (fenere en S3enmnelfe paa Slbelé^ 
mcenb)* Sermfnbffebed et Seel ^eb gientagne ^Delinger, biet) 
Seftbberen^ S{enbem for (iben Hl at f)an funbe t)eblige^e(be ftn 
9tetttg^eb til at inbtrcinbe ( aRenfg^eben fem .SRanb for flg% eder 
nieb anbre Orb/ tabte ^an fen @e())f}cmb{g^eb ofl bertoeb fen $)orger^ 
ret ( 97aturf}aten: ba tabte ogfaa @(apgten bert)eb i SKagt og 
93et9ben^eb* 3o flere .gebe* eller .befafie SKoenb* ©Icegten ber* 
imeb ^at)be i ftt @amfunb: beflo ^ciere maattc ben flige ( 
SInfeelfe eg Snbflpbelfe paa bet Dffentlfge; eg t)ar enbcg bette 
SSotfø f))agere ( ben pelittffe Gu(tur^ Sarnbom, faa t)anbt 
@(ægten aUerebe nef for flg fefø t)eb ben fraftigere SSefTottelfe^ 
fem et 9tnta( af anfeed'ge ierbrtenbe ^tmcenb funbe 9be \)\>tx^ 
anbre mbbprbeé. $)cri fan t)el Ætlben fcgeé tU be to ^rfnciper 
i Slrveretten, fj'ooxtil t)0 em enbeg meb ferfTklKge SRebittcatiener^ 
ftnbe@per no^flen (eé ade germau((f^iTanb{nat)tfFe9clfef?ammer; 
nemKg beeW almfnbcHg Obeléret (gebfrWret, gevfiebéiet ( 
gamilien \)ci ©algct af arccgebé), beeW Scrftefebfeléret 
tiCfaabant @eb^; eilcr/ ^t)ab ber loel fnarefi er bet atbxc, 
almfnbeltge ^M'fndp : Dcergang af bet fafle $lrt)cgebé t(I en af 
Scnnevnc, til en enfelt ?trt)(ng. — Uuberfeger man fcrfl 
bféfe Scr^elb { beieé tibd'gfle ^iflorifFe Screfomfi, ba er bet 
t>el at beHage, at ^t>ab lacitué ^ar em ®ermaner«eé tlrveret, 43G ©cnnflnitl'flitnPiiiLWiff Serfatnmii. 

(r for fcrt oø ufulBftfciibigr III at otJlifft oé. Wltb faa Crb 
mebbcUr ijaa oé intfclciiit) (t SRomtnl af flor VigtigV^' to' 
Méfe Otb uttalir 6et ©runbpiindp, bcr abfliUtt 6m gcrma« 
iitffc SlrBfiet fra ten rpmerfft; 

.Slrsingfr pg efurfclflrrr Ijar tnfiDEr 1 fin( l'ern, eg S(« 

flamrnter øtved itfc. ginDcé (f ^erii, ta falDrr 9(' 

fibCeffen ifl b( liffrmclic SIcfgKcb, ^JrBtte, Sdtbrebre cd« 

SHovbrebrc. 3o fieixt JhHallcl er af ©drgtnitige og bc 

fuo3Kb(3i'«»b(i',bcftoglffb«!i9c«er bcn^cbfcmincnbcømbtTt 

bom; mtii 'SarnlBé^cb feigcr ingtn 5orbe«I.' CliTin-t 20.) 

SWibbdbavt ligger pgfaa I b« fibftt Xrcit af bfnnr ©fa« 

bring, al Slcrglfné, folgclig ogfaa Octvliooebrl^, Snmi'tcfabcrnié 

SKagt pg Slnffflfe brrcfbe ^aa iQtltni 1,aM^f)<t; og tn tal* 

rffl Sfft maallc Igfrn {javt beliibflfgr 5}rflbbc!frr for al brvarc 

fint Sncbicnimcré Sclu(lffnbi^()cb. Sacitué figrc o^ intcl om 

WrBriretlené ©ftnflanbi men ^»ab bcr faalibcé ^oé ^am 

mangler I bciinc 'J>ttl af brii xlbfit germanifTc Dtcidbrug og 

gorfalniiig, i ^viifrtnbt til fafte eiciibommcé Srabiiton, fH« 

0»trgang fi-a ©Icrgl til ®l«gi, faa for m S)«l ubftjibr* af 

(jltlgfie lijbflc og ffanblnasifTc flilbrr tSeWwtWgtrrog 8oB(). 

Bfgrig og afgfotcnbe (r btifuiob bea Uiiberrttiiing, fem ladlafl 

mtbbtld': at @crmaiirrnc iftr ficnblf til Xrflamcnf 

ter; og bcllt |)ot)cbtrcF( adcnc fan anbiic oi rt ^li'f 1 h(i\, af 

Slatfonmité (SfjarafKcr og Cioéaiiffuflfc ubfpringrnbt ®runb» 

fprfllfUifl^cb i SlrDfrellciid princip =■»). — ^i lomm« 6« lllbo^ ; utrwM 1 "•) „f igrfoa ffrflidliiic fomfflomenif ofl®«m(inerne Bor« i btrrt^ 
maa«, fitrtcltfl mct &mføii lil 5ami!ic(i»et, lisffaa f«1 
maant cflfaa K Stnfhiclfcr occr atoerctteii \ 
beraf, San boit op i 2ttcii, foin Pi luniie forfølfle SomernM (w 
Rtening, fitiK cl bM tern Xefrumfntcr, tilet ben fibftt $UlUd 
Ret; bette »il ittc fific anprt, (Tl^ ol Sireelabtrat, mbsg Dfb T'sMn 
ilte takr 31« til fin ^prmue, en nt l/aai Sillic maa fliclbc meer, 
tnb »iBbtt* og ©tofltflabcU SPamit. t>cm Ian altfaa formale tn (^ermant{I«f!anbmax>i{! Sorf^tng. ^37 

til ben o\)cnfor ubt)if(ebe @ff tnfng : at ^oé be gamle ®ermaner 
eg 8faub(nat>er t)ar ©runben eOer Sorben ben enefle, eOer 
beg ben t)iflrigfte ®runbt)oIb fer et^t>ert ©amfunb — for ©lopg^ 
tmxcé, SKenfg^eberne^, Ifgefcm (oengere ffcn for Staturflatené 
S3eftaub eg Bavig^eb. 3nbu(lrfe, |)Qanbgfern<ng^ ffonftfKb/ 
fteiibre man (cvnge a(be(eé itU fem 9?ar(ngébr(ft, fomSRIb^ 
bel tt( at er^Deroe Sioéop^olb eder (Sapttalformue; (enbnu er 
)o ent)oer Senbe { Sforgeé 3te(bb9gber paa ftn Obelégaarb 
nceflen {nbfTrcenfet til fig fefø/ maa txrre fin egen @meb{ Som^ 
mernianb/ @nebfer, |)iu(manb, @arttt, o. f. t).) Sigefaa Kbt 
toar ^anbei en firr^t)er))éft(be; ben {nb{?rcrnfebe ftg norflen fun 
, til ^prte^anbel^ I)t)ort)eb man umibbelbart er^t)ert)ebe 9Iøbt)en^ 
b^g^eber, eUer $^nt og guruéi>arer, ber af ben 9{fgere betrag« 
tebeé fem 9iobt)enbig()eb. @aa(ebeé bU\> altfaa forben leenge 
ot)er^o)oeber ben førfte og t)igt(gf}e ©(enflanb forCHenbom og 
nrt); bevncrfi fulgte uben Xt)())( QtKeget og |>{orbene; enbeKg 
Saaben og |)uuéicbf?aber. — Sorben, ben fade (Sicniom, hu 
tragtebeé "od, fem fortjen er Dtifl, oprinbeHgen fom noget^ ber 
unbcr 3crm af @ame{e tfl^orte SRenig^eben/ fem ( 3(rUeé|?ab 
Ijaxit^ taget ben i ^eftbbclfe/ og faalebeé b^rfebe ben. Denne 
@amete mobijtcerebeé/ fom t){ ^a\)e feet, efter^aanben faalebed^ 
ai I^Der enfe(t ^amiik, eder bene Ot)er^ot)eb/ betragtebe^z unber 
toiéfe t)ebtagne Snbffrornfmuger, fom (Sitx af ben iifam, o))r(it# 
belfg t)eb SobÆeHng, fenere t>eb ^x'o, t(lfalbne ^art (Soelet) 
af 9o?Ueémarfen eUer SSpmarfen. ^an t)ar ffler/ Stenfg« 
^eben paa en SRaabe 0))eve(er; faalebeé t)ar/ i ben fllb^gere 
Stb/ ^onben |)erre ot>er Soelet elter ©aarben^ Aongen Dat 
Ot>er^erre. rtan|!e Srcmmeb for bcm, fom Jan enten ffvlber ?it)et, etter Jar fl(t)et 
bet. Terttl ficnbtc be !ipbi!e tntet; Ofl bctte fwte tif et afbele« fbr» 
i!tclli()t epflcm i !(Tt>erettcn." Xacitué' GermaDi«, mi g. 9fi(au unb 
3. Sciéfe. 18'iH. e. 263. 43tl (iknnaititt'iTant'itKii^iil gL^ifiitiiiii)V 

S)eile 4<cnt>cné, tUd- it» frfe @ruii6ri(ré %oxtfi>lt lii Wf 

iiij)t)cliru (Ucr ©aiitfuiib«, Dat (mi'Clertfb iffe M »ntrte, ri 
engang ttt T\armtfit, ttt nuiatlc fomtnr t iBrtragtm'ng veb ^o 
flrcl'Ct om ?lr», SIrotKl cg MrBtaiaabc. gpr SWcnig^cbfn 
Vdi' tct ^offattlige bcllc : al famlcCc ^mbeidtbommr ctf cii vftf 
Ubfltfff liflig cflA^arb!, (mrb aiibrc Oib, ^ortmaalft for ben 
fdoP»iib(g( ajcnbc) fuiibc t't'oarc^. Wtti. mrt lige natuHifl 
Wi'CtientigV^/ frcmtiaoBtf tcbSibm ^craf bni cnfcltf ©ruiiB* 
rifvfS Sevl)plb t(I luic nærinfflf iSloEgiiidigf, ug til ben ^flc 8(5t, 
fem i)m tiltftrtt. 9lt (litrh 'iiaaut i OlbliDrn (ammcnfiiDlIcbe 
fnlfocr faflftaii SGl til fxllcS gorfuar, ^(clp og UnbcrftBltclfe, 
tr aOirrcbf t'CDiJ^rtct ; 03 bet oat'ciiLMtcv (ig i maiigfol&lge etrin 
fcemincligc Om|1i?nb(gljebtr cg ^cbtiTijtcv i »orc Spi'fwbffS 
fciiiilf og limiéligc Ciu. Xn uar Iffc b(cr SiiCtvcn, ^iiu(i° 
(ctibfri cg ^Jn^ fiffciit, itts blot 2)taiibfii cg |)ui[éfi'ueii, btr 
tmjiifbe bfirc Saanb cg »tbiigctjciei bet; inni Icfnge — fom »i 
llaitbt anbct fee bet i ^Sltiitbé atlcrcclbtli; Sorfainfiig og ^d 
Rorie, cg Inngt (ilbigne f bc crltiffc Glané, ^06 iycvgiToIierne — 
flijngcbe bcttc 2}a.inb fig om aCf Srcrnbffl'^gler, om cnfjp« 
Saniilit i (rn^ »fbefte Ubilrorfiiiiig, t\Xa om atle bcii^ SJfftlcmincr, 
ber crb IrabltipncUe Grvinbringci cg Slcrgiregillcre earc 
eiicbe lil (cn 9Gt ellcv Q tamme. — Ogfaa Ijcraf mi 
fiaa en natuvlfg SBaabe, ubfprlnge benpiber: atSlcegtcna 
lemmer, fcv at fuime tiiMnivbefl vbc ffinaitben faameget fiaf' 
riflcie $ilelp og 33iflaiib, maatle (Ircebe al fammeii!)oiee og 
bevare @ldrglené @i'iiitbe<cnbciit. Tienne, fTienbl beell (mellem 
S(flmvnbcne, be bofafte Wxn\) 1 Slirgii-n, betraglebed paa en 
»ttf ?j;aabc, fem et ^leelt, Ijwttil SCfttm, fom Samfunb, 
^atibc OucrefenbcmSvet. ^evaf cjjftob l'cgret'crne cm Slrvc* 
jorb, ( aTfcCfiFlnlttg lil JMoteiorb, og om Obeldrei. 
Een fibRe beRob, fom bcfienbt, Itfe aHenc olwr^oDeb« f 
Stclliflfteb, rJljMit aKeblfin nf en @(«gt i)avtc, fremfor cn^per 
mnter^l 


@ermaiu|!^f!anl>inat>tf! gorfatninfl. 439 

ubeiifov famme, ti( at ftøbe Sorbrgcbé, fem en anbrn af 
eicpgtcn x>Ht>t foplfle; tuen oflfaa i 9ttttigf)tbm til, i en m 
9tccftc $lar at funne (nbføfe faabant &oM, naav bet t)ar folgt 
tfl Sremmebe/ forbi Sngen ( ^amlUtn Ddbe ffebe bet; bet t>ar 
faaicbcé baabe en doxtiebixct, og en ©lenftobéret, 
cOer ben faafafbte Obel^Ioéning. (Sicvtn, Uv 9((be f«(gc 
fit @cbé, maatte altfaa fonnben Jo)>b9be* bet o: b^be Sroen« 
bcrne bet tlltieH (^oé be @))enfTe ogfaa »^(embvbe* ©obfet, 
cHer »gfenh^be" bet t{( be rette ^prbémcenb eder Obel^mopnb). 
2)enne 3amU(ené ^nbloéntngéret — et faa gammelt ^xln^ 
dp i Slrtreretten , at man aUerebe ftnber bet/ og giennemført 
meb ben (lørfle ©treng^eb^ i ben SRofafile 9tet — gaaer Hge« 
lebeé tgfennem ben ^e(e gamle {TanbfnatoffTe Sot)gtt)nuig cg bene 
$lrt)eret; men ben f)ax, fom befienbt/ fun { 9{orge t)eb«ge^ 
l^olbt iig, Ifgefom ben ogfaa i betre Sanb fulbfio^ubigfi ^ar ub^ 
t>{net fig- i^fter loor egen c^Ibre 6ot)gføn(ng ftxaUt ben flg fun 
til 9orh'obéret/ og inbfFrapnfebe^ (f. (Sx. i Un ficrUånb{!c 
og føb(fe Sot)) t(( be narmefie Srcenber^); Hgefom (^er 3 ilaré «*) „Scnbc mail falflc fin cijcn 3crb til J»em Jan »il, naar Jan falbøb 
ben fine n af te 5 rænbcr paa tre ZinQ. . . vgfu:bcr Jan før Jan 
lot?bvt»cr, ba fumic Jan^ næf^e gromber falbe ©obfct tilbade." S-^ot). 
I. J^4. Ubforlincrc er i^cbtvv^tcn om ^c^bpbning paa tre ilino, naar 
nærmcftc grccnbc iffc ihrar paa forflc Zin^ mclbcr fifl fom 5tiober, 
i Grifé ^iocU. ^. Hl. '2, Oflfaa meb f>enf9n til Åiobefununen 
(Obcléto^ninocn) faflfa:ttcr benne ?ot) et @(a(jd iPiarimum. !Diéfe 
?o\)rtcbcr crc faa tvbcliflc, at bet ncppe (aber ftø bci>ifc, at ^rincipet 
aXtxi^ ffulbc Jattc \>arct fticlbenbe i Danmar! (i\)f. Siofcnoinge, 
i 9ivt3unb. 2(r(Jit>. XVii. @. 104—119); om man \>il bruge 9ea\)net 
Obelérct, gorfiobéret i @tcefiten, eller et anbet, fommer bet iffe 
an paa; no! at »i fec, at Oftfaa i Danmar! Jar bet t)æret oprinbclifl 
5^ebtcc9t, at (Slanten Jaobe ncermcft SRct til at befibbe 
Slrtociorbcn. ^atnrlifloiid er Jer iRe2:alcom ben jhengere norffe 
Obcléret eller Slafoebedret (Jooreftcr 3orbcicnbommen ubeelt ihitbe 
tilfalbe ben ælbfte ®øn eller nairmefie Obeldart^ø). SRcprfocrrbtdt 
er tct bofl. at cnbnu i SJrifhan III. «:olbinflf!e8leee«(l538) optofleé 410 @enn>iiuiT:iTantiiiavii1 Kori.iiniiig, 

S((iCb(Ife »ar ncf tfl ni gi« iloBl)a»b, cBor foulia iSitn- 
fcomiSrct til ben fiebtc ^crC 3 flere af ht OfR« wtaiie gow 
pnbcr man bcrimob fuie(p!niii(ii tpbdige Spor lil, at JetfiobS. 
retten Il^efaa »el fom SlroerfHm, flralte fifl tfl alle, iiavrnm 
ofl ftcnicve ec6 i gamilftii "')- 

!£)et vai' bcrliiiob cii ligcfaa alminbelig ©runcrtrtnfng, btt 
»Ifrr (tg ooeiflit, Jioor SlJCfltcnS 3"'>'o^»'"9^"'' <^" OMå> 
rcticn, var gfelbtnbe, at man (Tiditcbe jiiiillem $4TVciorb »i 
iTfebeiorb; og fim ben fovilc nav Cct, fom (unCc »trre 
©(cnftanb for OBoWlPåniiig. SØIan fcrubfat« nemlig bel ((>r» 
^en «b»IHeCe ajegreb om et for ben fcbllornbige Siyiiiaiib cUer 
S^oiibe, i t)ané f^tic Slirgt, arudigt ^orbc^cbé og^orbmaal. SKcn 
^cab enten en ^pinanb bcfab et ^celt, cl ^alvi, tUtr flere 
^oel — Ijitobe ^an bem ci-B 9lrv gJeiincm flere £lcrgtieb, ba 
bclragirbca forben fom OtcI6iotb eller Sltueicrb; benne »ar 
bet, f^an el fuitbe fyrige uben f»r(} at tfau lovbubtt ben ifl 
ffrffuberne; j'a man fi'tbcr bet ^cmcitj gielbenbe — (Ii'eiibt iffe 
altib Hrengt ooeijjolbt, eller meb Sllminbclig^eb gtennemfert, at 
^ivDcjorb DDeri}ovebcl ifCe inaatte af^anbeø, IjVii 
HU afgfort pg bettiifllig 'Srang oav forljaanbcn ''■'), $)uab ^cn&w_ t-ctJoBbub: „flt ccii aruinn og i((c flere ftal btfttJe iB 
8on^crtOfcS"; ten fnn. "* SefiSrcren flan ^t aatrt ^roingn Sf 
bCTlafl, efter fom @aarbcn funtc (nalc ttl, 0(i et maalte 
forriiiae ®i>tfrt. (Sltofcnsinaes fflcceSftr. 3.273. jof. 2(ir. V.©. 2. 
III. 12. 1.) 

*') Suf. NordtlrOm svinska SaiiimliHll^rurbKnrngcns HisU II. p.IU— 16. 
lla 151. 

*0 ©aattbrt I ©ctUntfllooeit. XXVIII. S '. 2- ". 8—12, æft« 
ten mnnttc 3iiflfn failfie fin 3ert mcb miiitre 9lo6oi mans Ecrtit; 
OQ ba flulbc ntmncflf Jrxtibc i Sercnin); meb Soi^nemiinb efl cerifte 
(Slinanb forjl ui^crfogc t/ani Xrang , o« øiw en Aienbelfe. ét 

' matfOftrbifit ©reb et Cflfao XX- S 2B, bet tubcHøt inbrfiiMbei trt 
fflbflomlc ^hincip om iffinen* Sumeic. eOer ^n.-bm-iib orneret ti! ten 
eamie Sltcgiiort; ligcfom XXViii. $ «, fer giw ^crrcbet« 
bcrhnob/ foruben fin Ufo^ioxb, f)Q»U tiltMt flg/ funbe f)an ffffge 
uben 6o)>b9bmng, og ^{øbciorbcn (Mobfal^obfei) biet) cgfaa 
Dcb iSittcn^ ^9t>, meb $>enf9n tU ilr))cfor^o(bcne, i flere Stlfcelbe 
uhtv^tMiQt abffilt fra 31r))eiorben. Aføbte eUer inblefle SRogeu 
?lrt)ciorb etter Obeléjorb fra fin ^roenbe/ etter i fin iSt, etter 
ttibvttebe ftg anben 3>orb for noget af fin $(rt)eiorb: ba gff, 
efter be gamle ftoenffe to^e, ben paa faaban SRaabe er^ 
f^t)ert)ebe Sienbom ogfaa ot)er i jtategorien af Slrt)etorb. 3 
nogle af bemelbte 8ot)e (f. (Sx. Uplands Lag, Westmanna 
Lag og Wcslgota Lag) ^ebber bet berdnob: M ben^ fom f)at 
er^t)ert)et ^orb (adingejord)/ ^at)e SRagt ttl at giøre af Un 
Ifvat ffan ^il, gt)>e etter fo^Ige ben tt( fjmm f)an M, og ti( I)ioab 
^rW f)an loil:^) 

|»)ab ^er er berørt af bet^ fom ^en^ører td bet gamle Stor* 
bene $lrt)eret og inr))emaabe^ er i bet mfnbfle nof til at bef rcefte, 
i)t)ab beéuben faa mangfolbige Xxctt af Slorbboerneé og ©erma^ 
nerneé celbfle $(|lor(e Icegger for-!Dagen: at en t){bt ubflraft^ ( 
btéfe 9otfé tfblfgfle ))ont{(re Sorfatntng b^bt (nbgribenbe @Iceg t« 
forbinbeife f)ørte til bered ®runbt)apfen og ubftrafte fln^nb^ 
flpbelfe til atte @{Der af bet offentlige og prfoate ?<t). |>er 
^at)e t)< fun betragtet ben meb |>enfvn til ffiint Dfgtfge $unft 
i enf)t)er @tatéorgan(dme: 9lrt)eret til forben. !Det er i 
forben at ben førfie Setingelfe for @tatend pbre ffdflenté 
ff^oiUx — ben førfie og nøbt)enb(g|Ie @arant{e for bene Beb* 
iige^olbelfe. £t( Sorbefenbom/ til 33eflbberen og brugeren af 
be flørre gobbcr, ^t)orf ben er blet)en fTiftet, refererer fig ber* 
for ti(flbtl ( en()t)er ^en'obe atte SorpKgtelfer mob ©amfunbet^ 
og fra faaban (Sienbom ubgaaer o\)er^ot)ebet/ Kgefom ®rnnb# Tlænt> gorfiøbéret, naar Bæiqtrtn ingen S^ænber (a^be i Sanbet. 
(3t)f. 9lorbftrøm. I. c il. p. 136. 129.) 
«) ^orbftrøm, anf. @t. IL p. 143. 41'i (!) ct;n a iiift- fla nSi riiiDifl ^urfmni nii . trtiiifltlKn fer clljucrl Sdiøé ©iSrag tfl 9!aIieiialoflilan6é og 3Ij- 
Koiialfprmufé ^caarfiigug lilBittt; faalrtcé ogfaa 2*cmi(fldfrn 
lil at bfclloge i pDliii(T tHcpcffrfiilalbii eg Sor^anblingtr af 
ftalStflli'g 9)atHr. — 3 ©etmanné ejj SfanblnaBfvfl ælbfif, ^f* 
flDril? ^ftOfle SilflanC aatientarc fig te lo <2anifuiibdi:[tmrRirr, 
fem tcflge uttre bcK« 9iaiur og yivfiiing BitiiiKm 3(»"bMTe' 
tclffii, fieiid ©ucwéHon, og bcnS 53e»aring i »idfe Porre Xcle 
cg Sebber; nemlig poa beti ciic @i&c Qiot^tcvneå, paa Ua 
anitn SUcnlgEjcbcrncé dgniiiemc, og bc af famme u^« 
fjM-iingnc SSctéfov^pIb. Ciflcfom i fcc |(6|}e Bct i'oeliJiiibrffn lugen, 
faalrbeé ijax man i bc fevficccbat f.iftfæitcSoifftd fmctlcm H roe 
JD rb og Æf øbciorb, lagrt |>rnftjn III, faa mcgci fem mucligl, 
al )}ci')}cmcre faabJii ^ovbeiciibom i Slcrglcvitc, fom man Vtb 
ObclSrct og DSrliilPénfiig oilbe bc»arc forSauiild-n, cflcr ilffrt 
bfiid Cticrgaiig Beb 5In) fra «n ©eutvailon til en anben. 4JeI 
ftiibeé bci'i'mob flet iUe noget j ben fflbre ^itå Sovfaliilng, frm 
uMrptfcHg tijber ^en v^ia QlifDlnl Ubelelfg^cb af ben entclte 
SaiiiilieiS fafie Crfenbom, eller Slrcejorben — Qltfaa ^fllev iTfe 
vna (fifnllig Sovftcfobfelér« til Skiben, cKer cl SUaioraié« 
princip. Wtti at ber bog Ifbli'g maa tjavt erfl^cret el Slagé poK' 
ti{T ^bce om bel @avnlige i ben ubeelte SAUiillejotbfi Ooergaiig fra 
Safccrcn t([ een af Sonncrne, Com iffe nobwcnbigt ben ælbflc) 
cKcr, ( SWangel af b(dfc, lil ben narincfle manblige 3t"nbf, og 
en fortfat Stræben efter at ovei^olbe betle *^Jv(iic(p — ^erom 
vibiier allercbc ben ffI^gamIe og vebcarcnbe Sripent^ af faa 
Hor en an>Fngbc l)elc ^oel, eller ^enbcrgaarbe, fom 
fliennem en langWijffcaf 'Jlar^iinbrcber fnnbe beuareé i ©»crn« 
og SUienigi^eberne. ffnljutr inbfcer let, at belle ifft funbe Wvt 
uiucligt )?aa anben SVIaabe, enb at ?trcefpiben, ffamlIie<^oelet, 
naar ^c|ibb(reH bobe, i ^Iniiubeiig^eb uberll er gaact over tiC 
en anben Sier, fem ba natmlfgvfl^ og foiboanligen blev btii ®ermani|f'{!anbincn>ti! SorfatnUifi. 443 

norrmefle Hroli\Q, f)t)cm bet ba ogfaa iwnllstn tafatbt, paa en 
cHcr anDcn SWaabe, at f!abcé(oé^olbc be øt)dae art)inger «»)• 

2)ennc »njTuelfe 6efiorfed beéuben ogfaa t)eb SleWvebtffgj« 
terne angaaenbe ^uftruené og !Døt trenet ilrt)* Wan 
feer ooeralt, at ?lrt)eIot)ene »(He (Iffre |)ufhuen fom (Snfe SJlpj« 
belfen af ^enbeé ( Soet (nb brag te gormue, 09, meb ^enfpn 
t(( benne, ogfaa fiffre 33ørnene bereé mebreneSlrt); men benne 
abjTiUeé fopbt)anI{gcn fia ben fopbrene ?lrt)^ eder ben egentlfgc 
?lrt)eiorb i @(ægten^ fj'ooxtil (SnUn ingen 3(rt)eret ^a))be; men 
fom Qit oaocx til ben afbøbe ^onbeé eder Seflbber^ manblfge 
Slrmnger. 2)ettrene fjoé be gamle @ermaner og @fan« 
bfnat)er tøare oel HU altih, mm bog unbertfben, eder efter nogle 
©tammere 93ebtopgter/ reent ubeluffebe fra $lrt) C ten fafie 
(Sienbom ^^^. !Det ^ar tiUfge et ^9pp{gt/ om itU alminbehgt 9tet($^ •*) Det fan ijccrc 5Bærb at lægge 3)?ærfc til ben lige inbtil »ore Dage, 
fliemiem faa mange Slart>unbreberd SRæffe, og aUe biéfcé politiffe og 
agrariiTc gcranbringcr, ocboarenbe Sjriftent« i Danmarf af omtrent 
bet famme, cUer i bet rtinbPe et iffe i neget fa:rbele^ marfetigt 
8ort>olb forminbifet etler forøget %ntai ©ønbergaarbe i een®|^. 
Det ^ar \?«ret et ®Iagé uforgængeligt ^nrip for ubeelte^octø 5!^eoaring, 
fom ©tammen for oor agrartife gorfatning. Ogfaa ^iodfæftet, 
bete Ot?ergang pna (£n!en, og i 2llminbelig{icb til ben cclbftc @on, 
funbe fpned at Jentpbe x^aa be gamle flrocfor^olb ; men Jcrimob fan 
anføre^, at albre banile 9letéoebtcrgtcr (f. @r. 8faan|!e ?oo) iffe fienbe 
til ^i^efæfle. (j^f. Gftrup om Eioéfarfte i Danm. IH42. e. 11. 1 'i.) 
Dog negter benne gorfatter iffe (@. I*.') at £ioéfæfte og 3(roefafte 
^ar Ovcret langt atbre i Danmarf, enb (5(>riftian II., fom paa en 
SOTaabe forfl ^eb pn l^oogirøng fanctionerebe bet. (Det fan bemcerfe«, 
at ?ioéfæfte o^er^jooebet iffe ergielbenbe i (Sfaane, Joor Oobéeieren 
fan opfige fine 53ønbcr, og neblægge bere^ Oaarbe, naar Jan oil.) 

^) 5lf be <)Wpige 2^ct>ifcr i be ælbfle tpbffe ?ooe fan f. Gr. anføre« Lex 
Angliorum dr Wcrinorum Tit VI. (^auppé Ubg. @. -138.) (,Heredi- 
latein derunrti /t/tta, non filia suscipiat. Si lilium non babuit ... ad 
filiam pecunia éf mandpia (formobentlig mened ^UUdtraUenc), terra 
>ero ad proximum paterne grnerationis consanguineum pertiiiMt" — 
LexSalica emend. LXII. 0. „Dq terra vero salica (Sroetorben) nnUa 
portio hercdilalis roulieri veniat; sed ad \iriiem sexum iota terra ®(niiiimff:fraiitiii.ii>ril Scrfnlniiifl- I prmtCp, Qt bcr [)oor faabaii 31rt> iftc ganfff var betaget 
ircnf, tnaaltc be bog aliib. Mb en mitiCre Slrtictob, ftofli 
biiflc fer ©enncrne, ^Dilfet, fpni K-fimbt i llibfgere SJbfr flff 
over til Qt ben qBiiitcKflc ilroeli'b fem ofiefl er bleuen bei 
^laloe af ben mnnblige. — T'« laber lig ^cBer fffe negle, al 
ber for en faaban flruemaabe laae et itatnrltgt, meb ben cv 
riiibflige giinileSorfatnfng bP^Borc Soifabre cwreeriéllcm mente 
IMIncip t(I ©ruiib. 3 Slæglfamfunbct »ar bet 9Wanlen, 
^iiuéfaberen, SamfKenS ^exmt, fom ben Sorjjiigtelfe ftoflebe 
pja, ar tarni: uin Slirgtcn* 5reb cg 9iet, at paatale, fel» al 
^»»ne, etler fege CoDenS ^ceoii pg Sivaf pver 3ern»rmelfer, 
^clb 09 Svxnfclfcr, fom lilfeicbeé, iffe blot Ijam fel», men 
etlf»ert SWcblem af Samflitit. SIiKurligt »ar bet altfaa, at 
aJIiCbelei til al DCbKgeljoibe eone og Srafl til faabant Sorftar 
— gamilicjcibciié 'BeiTbbelfc — narmefl maatic (ilfalDe Slcfgi 
UnS fpbte Ifacrge pg 9?effytter. — Gi Itgncnbe 9J(IIaar iiiB« 
liaabtc pgfaa i 93onbené (Uer ^uii^fabevcné Sorl]clb Ifl SOie* 
nlglie&en, til bet offciiHtgeSauifuub- ^am »av bet fortrin* 
Mgft, fem lalbtré til ^aaben , naac betle (»amfuiib fTulbe 
bcflplteé, iiaar bet maatte ferfoare fig nipb angiibenbe ffieiiBer; 
eller naar, efter SauifunbctéO^rflttlrilng, be »aabenfere SOleeitb, 
meb ^evblngevne i Splbfen, fFiilDe brage nb i en 91ngreb^> 
feibe. Slicrtil maatle ben frie l'onbe fcio forfttne |ig meb 
aJaaben; ja ^nn maatte (fom oi f. Cr. otbe af ben oelbre 
Jtrig^forfatning i »rrl egetS^bielanb) nnber^olbe fig felD i et 
t>f(i libérum Hnbcr 3cibcn; faa Iceuge ncmlfg, fom bet »ar 
nmeligt for Sllmuen al fere be fornebue Seonelémlblcr meb fig. ftcr«drto» vciiii." Denmeb lilflctt te nieflflottifre !«tc Soihcne 
{ulttoinmcn lige art mrti S'rptrciir; eø tftcr Lei liur^unilka «r 
AlanisiJiikB ant THettttnt tiiPon 3orB, I aBangcl nf ©oniict. (Icf. 
©aiippa Utg. of Ui s»toii. 13. UV)— 69.) Om Otitl^(f^wneM 
arunct toa M gamle eutnftt, f. SforMTroni. H. f ISl— !W. ®ennaniff^anHna)>i{! Sorfatning. 415 

3)erfra ubfprdiger ogfaa ben ©runbffftninø/ fom 6(. a. i for^ 
fFieHigc af be øamfc t^bffe 9{etdt)ebtorgter rr afmfnbdfg: at 
8Kanb<(né Saaben og Arigéruftnfng {(fe betragtebe^ 
fom anbct Soéøre/ men fulgte meb Slrt)eiorben ^). 9t en faa^ 
Mn 9letéT)ebtcrgt om %Jaabené Unbragelfe fra Søéøret ogfaa 
tjav funbet @rcb ^oé @fanb{nat)erne/ ffnber man ( bet mføbfle 
@por tU i enfelte af be gammel«' foenffe Sotøbøger. SaaltUi 
faflfcrtter C)f}gota'Sot)en ubtrpffeKg (Gipta B. c. 15.) at før^ 
enb 9lrV)efTtfte efter ben afbøbe Sonbe fFeete/ togeø forlobé ^ané 
93 a ab en ub af 9cet, ff^ovi |)u(lruen ingen IDeel ^a»U, men 
fom tflfalbt Sonbenø ©lopgt«?). ) (St (er futbfommen optpfenbe Oteb fon bet iMcrc nof at anføre af en 
af be Ælbfle tpbjTc ^ot>e, nem(tf) be gamte Si^urinfteré, befienbt unber 
Jitel af Lex Angliorum * Werinoruni. f>er (ebber bet Tit. VI. 
de alodibiis: „(£n(toer, fomSlrt) af Sorbeienbom tilfalbcr, (am oflcnc 
tUTommcr Oflfaa ^rifl^flccbninflen (vesiis bellica), bet er ^anbfcr og 
futb ^aabenruflnind ; (am titfommer bet ogfaa at (ætne 
grænberne, Ofl at taQe IPøberne." f. ^auppd Ubg. af „baø 
alte@cfc$ ber 2(i!rinfler''. p.338o{j330. ,,Sohaio leudU (ad euin) 
debet periliierc" forHarer ©aiipp, (S. »U) naturliflt t)eb at (an tiU 
falber ,Mé ffierflclb". 3»inbrc rifltiflt 9lorbfrrøm; II. 1S6: (am Hh 
lommer at ht tal c 3)?anbeboben. 

^) ^fterat ber er beftemt, (\)t(!e 5J(«bninø«flvffer ?>uibruen fortobé ffal 
tage af S?oet, (ebber bet om ©onbenø 3lrt)møcr: ,(Si{>an agha Ania 
Bondans f>ær gen all f>dn Klæ|)e hanum aara, ba{>e skapalh ok 
skurin, ok pry Folkvapn," ((Stribétjaaben. (of. ©((Ipter ©loéfar. 
p. 264. G5.) Derefter, (ebber bet, tager 5Jonen i Hrt) een Jrebic* 
beel, og ^onbend 2lrt>inger to 2:rebiebete af S5oet. Om Soob» 
nene (ar ©otianbé ©tabélag IV. 3. 2—8. ben famme ©eflem« 
melfe, fom jSpftgotalag. €fter Upptanbdlag, Mrfpæ B. c. 10, taget 
Soiibcn forlob^, naar (an ot>erleoer fin f)ufhru, benbebfte^cft 
og fine ©trib^oaaben. ^tgnenbe ^ebtægter (ar ben gamle tybfit 
Soogtoning angaaenbeMf)eergen>ate" o: ^anbenø Mgéruftntng og 
ISaaben. ^^Heergewåte geht nur aaf Hannsstamm and Schwert- 
mage. — Ins Hcergewfile gehdrt urspriinglich Prerd, Schwert und 
Kricgsgcwand des Erblassers.*' 3* ®rtmm, betttff^e 9te((t0altcrt(. 
6. 479. L68, ii)crnti3iui!'itaii('iiiaci{) l^ørfntiiiuii. I fflcmcnlcv tioå ©cviitaii« cg efantiiiascr, b(r fmcfoininc i 
fcigft golfcfcrrbé (rICfif opUøiicbc ^cttcrgl« cfl fjoS rouirtjle 
|)(norltffri»ere, tit fuii faa og ufulfRsiibigc; men bpg ^aw 
te gfvcl ciiMlc tctDbcnbc, ctibos ii'uiiuclig iifht ^tfaUaUt. 
Iicrtfl IjBvtr, fem »i nu t}ave fcct, bfii Sorbinbelfe (mel« 
Iciii gamiUcr eg Slæølcr, fom ( ben l)tlt flfnnan((I» 
flanb(iiab(ffc Sorfalni'iig iviUtr faa ut'gtlg en SIoDt i Slraerftien, 
i fflcgrctet oui SJlcb^csoii, i ^cbttpflteme om SHnnbcbeb og 
HelbSbubcr III Slffonfng af 55IobI}tfi)iifn, i Kctte rgaiigiSmaat'eii, 
^ibiKbctiiié, ©amfroinbfve Geb (.»lienésecb o: eiorgi-CrcB) 
m. m. ?igclfb(é lavt Siilbttut pS, ol man mcg« tibligt ^ar 
ffciibt ai'Vclig ØJrunbbefibbclfc i Slvgtaiic, 1 SDioiing 
nicb ^ebtægUt' cg ^cflcmniclfcr ( Slrcricttctt, ITglciibt lil al 
»fbligr^olbe ^amilitnå 3orbciciiboiii, faalcbf* ai ben 
faamfijct miiligl E'eMvebeé IjoS ben niaiiblige Pinte, fpin ©kg« 
tene cgenid'ge SRrprotfcnmnf« , ba »eb ©ifreruiaal 3>ellee og 
qvlnbelige Slægtninge brlngcé ub af bcveg $ffbrcne'9lSl og fnb 
i en anbcii. — S'iefefBritubfcrrntiiflcr flmicbc fig meget liblffli, 
unber »iSfe Sovljplb, til et anbtt af be «!bflc ©auifunbtf* 
elementer ^i'é Sovfcrbrciie; gorbt'nbelfe tmelltni SReutg* 
(peberne, cg eii af benne oprunbeu fcellefj Crlenbcmdret 1(1 
totn opmibeligt f So'ttE^ffil' inblagiie cg opbvrfebc 3;orb. !Det 
er V'fi'i' "' f^""* B'"!*^ Cccvgfliigen til eti narmere 9Jciragli 
nlng af Spcigflmaaler, Ijuovlebeé bel mere prieaie Sov^db 
(nieKeni Slægter cg Canbébijuieriig^eber ^ar ubvibet fig ril fierre 
@amfunb, og til et cffenlligt Scrbclb 1 bidfe vg f bcreé 'Stpf 
telfe? — eller raeb oiibre Orb: ^uorleCeé be tibligpc ®runb» 
trwf af ft pffenlligt tio, en politiff OrganiiJme 9ttte fig 
IfoiJ fforferbrene. (9mnantf!«1!anbm(n>t{l S^rfatttiitg. 447 

VI ^aae ogfaa ^er, (tgefom oioenfor^ førf} ub fra Sac(^ 
t u é ; og bet \>il itu f unne unbgaae nogen ZceUh ^bor t^br ((gt 
ben romerffe Sorfotrer gtør bet: at f)oé be gamfe ©evmaner, 
ligefom ^oé SJorbboerne og flere af Olbtfbené Solfefoerb, bar bet 
@(ffgtforen{ngen^ ber oprlnbeHgen beflemte baabe ^ctxcni 
^nbbeU'nger ( Srebéttb, og uben St)^! ogfaa bet ttbKge@am# 
funb {meUem f(ere Samilter og SKenfg^eber, ^))oraf Sanbeté 
cribfle poIitifTe ^nbbeKnger ^a))e taget bereé Opr(nbe(fe. Om 
SliPgterned 3orbføbe(fc og @ammen^oIb ( Adgen (ttrer Sa^ 
cttué : 

»$)t)ab ber f^eé ©ermanerne er ben fornemi^e Opmuntring 
t(I Sapper^eb/ er, at itU |>crnbe(fe^ eder tilfcelbfg @am^ 
menffobninQ , banne ^cexcni @farer eOer @iagorben; men 
at be beflemmeé toeb Samilier og efter ^æM^ob' , 
(Germ. c. 1.) 
SKeb anbre Orb : be Daabenføre, frie SRmb/ fom tnt^^cx iSt, 
et^bert @(apgtfamfunb (KQebe i SRarfen, fegtebe famlebe i een 
SlfbeKng* Vi ^abe faameget minbre ©runb tt( at tt)to(e om 
9t{gt(g^eben af benne 33eretn(ng, ba bi iffe aOene ffnbe et Hg^ 
nenbe @ammen^o(b tmedem @(o?gterne ^oé be gamle 9}orbboer ; 
men ogfaa be celtiffe 93{ergffotter fegtebe paa famme 
SRaobe/ i famlebe Glans eder @tammer/ forenebe ^ber nnber 
ftt Ober^obeb. — 3 øbrigt berørte @(apgtfor^oibet og @tegt^ 
foreningen/ ff^ii fformaal^ ligefom SRenig^eberne^ @amfuub/ 
iffe aUene gif ub paa en Sorbinbelfe til 93omt og Sorft>av 
mob fremmebe elter ubt)orte^ Sienber, men ogfaa paa en inb# 
bbrbeé Sinft)ar{{g^eb til at opret^olbe fcetteé Sreb og ©iffer^eb, 
mange ^unfter i be enfelte Samilierø og Samitiemeblemmeré 
perfonlige Dtettig^eber/ eder priioatretHge Silfaar og Om^ 
f}ombigl||eber/ fom \)i ^er maae forbigaæ. Set er fun be mere 
alminbelige/ paa en ?OlaaU offentlige og focfole Ogenjlaber beb 
@i(3?gtforfatningen/ fom ^er funne fomme { Setragtning, uben 448 OmiiaiUil'itantiiiaDiil ^crfalninfi. 

at vi bog fuiinc op^olbc et »fb mecr, ciib btxeå mtfi bfn^^fntf 

$>01)CttViTf. 

?J( ^a»e f«I, I)»prlrt(é atlexctt SKtm'g^tttr pg Sntrf 
gcrdifiig var tt ©[agé fimpdt, opviiiBcIfgl ©((ment til (n 
pditifT Oiguni^mr, cii ntiliirlig Sumrunbéform , bn 
fornrmmflig gff ut piia ^ovbbefibCelfe, Sor&trug, fafl (finu 
bcm rg {ffftibfinéfifffvhrE — alrfaa 1 ©ccrbclcétrcb og i alt 
eæfciilI(9tpan9!ijbElfrii af en frebclig S(IR.inb Waitbt Saoi« 
funbftfl 9Brtkmni(r. SJIcB bennt Sitftonb fprft^rr«, fh«t trr 
»(b Holb eller Soifeclfe neget SJrub v<^a bfii 5 reb* ben 
uhfrnfcbe perfonllgc og CienboméiiSiffer^eb, foni btt »« (t 
foQbant Samfunbé Oiemeb al beivygge f)¥ert tnleft aHeble«: 
ba ppflob be Silfalbc, i)wx SKcntg^ebni« SJcbtÆgt« m 
erflaliiiMfl fcc betl tilfoftbc ©fabc fil« Srcfiifeirc traabtt f 
StraUr efter en fpvnbgaaet .^fenbelfc, ber afgiorbe Bebfwn- 
menbed ©fplbijiljeb. — 3 aUc flige Xilfielbe »or bel bog enbim 
(nbBorteg cllcr prirate gorljclb, ^Dié Slfgferelfe efter Vti' 
tcrgterne tilfalCl ben bpnimenbc aUjgt; tl?l (iif>cer SorbrOWfc 
eHcv Sornarmelfc pg SSflSEriJiifelfe , ubewt af ben en« feir 
SViatib mcb ben anbeit, betrugtebe^ i Olbi<beit (gentllg hu 
fem Ærctnftifc af ben liibiplbuelle Set, cg fpm eJimfiaitb fer 
prloat ^ceon etlcr Stvaf, bcr »eb gcililg uieb ben Scvnannrt«; 
ctler tfané ©Krgt cg Jlrcingcr, fiinbe og maatte ubfrnré. l)tt 
Bor fafllebeéegfaafunpflaSlofgt.^orfQiiiingeii, piia ©Iflrgtemrf 
©amfunbiJrel, al qjErfonernefi Ket, ligcfom ©traffcrettcn, Dp 
rfnbflfgcn vov bogget; mrn (igcfpni ©UTglerne allcrcbc f inté 
5orf)pIb'til ^fnniiben baiiiiebe egne, afflntiebc ^cettjebrr filer 
Corporalipntr: fnalebeg maall« ogfaa, iWe 6lol ( 2lfg(erelfeii 
af (nbtptleé ?lnlfggmber, men af oKe frebeligr pg fifnbilige 
Sovljclb til flnbre ©Icfgter, i ben ncermerc 3ov6iiibelfe uwb faa» 
baiine, i ben bctVcb bevJtfebe 'I'annelfe af flpvre og Dfbcrc @lam> 
peforen Inger, et ©lagd ^eine tf en^cb, en ©amfuitbdDlIKl^ en offcntKfl rø^nbCfl^fb ofl Sbecn om en fUmttnfftb ØtHib 
ber ^flblflt paa SDbj? falbcé .(Semrfnttjcfcn') mere beflemf 
ubtJiHc ftfl flfcnnem ©lægtforbunb ofl Stammer, enb 
i be mere inbffrcenfebe ?39men(fll^eber. — %oxf)olbtt imeOem 
bféfe ofl @fcpflt>* efler ©tamme*5orbunbet laber fifl t)el Inflen* 
flebé, ( bete Oprfnbelfc, ^fflorfff paaDife. Wen ©anbfønKg^eb 
leber til ai antoge, at mange 339marfer ere føbtagne ofl be^ 
tDflflcbcfamiHeDUé, ofl at Cfterfommerne, fom ?lfbj>flflere, 
ncbfatte fig i SWær^eben af Sorfæbrene, faatenfle ber t)ar HU 
flang nof paa ?anb og Jlgcviorb. ©lopgtfamfunb, gorbunb tfl 
fnbbi^rbeé 5orf\)ar (meflem Srcenber og 5am(I(er, ^ørenbe f(I 
een 2St, bannebe faaicbeé ben jtrfgéforfatnføg, fom Sacftué 
beflritoer, ^t)orcfter en^t)er (Stamme CCIan) fegtebe famlet, unber 
fine $)ot>bingeré Slnforfel, mob^'^nben. Slet) nu — fom nøb:? 
toenbigen maattc fTee ( et^tøert noget flørre Sanb, ^bor ^nb^ 
bpggerne iffe funbe ifolere ftg, faalebeé fom f. (5x. paa @maa# 
øer — bette @Icrgtfor^o(b og ^amtUebaanb ( X(bené Søb ft)agere, 
naar efter^aanben ffnbcel af 3am{((en, frfødlfgt eQer nøbtbun^ 
gent, fogte bcreé £)pf)o(b b(anbt en fremmeb @togt, og Inbt)an# 
brebe Sremmrbe atter t^eb @ooger(Fab optogeé blanbt ©togtene 
anenig^eber: faa antog @tegtfor^o(bet netop berDeb en mere 
ubofbet C^arafteer, at flere og flere SamiHer, fWonbt ^ber for 
fig fetojlænbige, fammen^olbteé beb fceUetf 0))r(nbelfe. S)en 
faalebeé borenbe JTrebé af ©(ægter, bebKge^otbt beb Xrabftfonen 
om bereé $)erfom(I, beb relfgiofe 5oren(ngépunfter, beb fcrtteé 
©ubébprfelfe og ^eHfge Offer* efler Jingjleber m. m., et {nbt)orte« 
Cenf)ebéprfnc(p, om cnbog ben nærmere efler umftbelbare S^Ielfe 
af SamiKe-ffeuljeben foæRcbeé, og eftev^aanben ubbiMebe fIg tfl bet 
t>ibttoftigere gamlHebaanb ; © t a m m e n. ffnbpPionbt ben flbPe« 
Ubbibelfe i Solfctal ogfaa maattt mebfore UbDfbelfe ( Wummet« 
8ort)oIb, og ber faalebe* fnart iffe mere blot bar Sale om 
enfelte »pmarfer og bereé boflbbenbe røenfg^eber, men anbre 

^iPorilf aiWffrift. IV. 29 458 ØctmaniffHTanMiiavijT Sctfiilninn. I tcg nibnu ^aaUUi, at it itU iavnt Qn^cbnr (noniliim tn- 
mcn siiprn libertiilem). UmlCibdtiavt bcrcfifr noevtier ^dn 
fl(ie ©tanima, (cg mener maaj?« Ijn oOEvljpBrtift alle le 
fwDlffO om ^Bilfe t)aii (iger .SlUe bféfe golfcfffrU« Æfenbe« 
mirfc (r rimbf Sfic(^e, loite ©ooerbe, og fi^big^cb unbet 
ffongcr* (erjin regcs obsciiuiiim). 

©jflkbed til bet fcittemmcdg, eftev SaeituS' SntbeHag, 
vatc ^(<d be ttfC'fueviff e Jolfcll ammer, atvifFutle føge beu 
friere, eller mere bcmpfraiiffe øermanifTe gorfatiting ; pg tciie 
fremmer pjjfaa gQtiife oserceiiit meb filbigere tibtré V'R"'f< 
SEvoff, fom tilhore Sarei-iie. T)et tax Sarcr, ber fffe (n» 
gang tiHbe taale, at Sybfflniibé 'Befrier, be rcmerffe Pegfuner* 
Coerufjiber, 9IrmJti(ué eller ^ermatt, oilbe tilvinbe fig en f)eiere 
ODfrmagl — ninaffee bog mere for at (uiine famle og florfe 
golfete Ærafi« til frembctefi at mobfiaae ben frvgtelfg* Me« 
mcr»*Ibe, enb for at tilfrebSRiKe pcrfoulig f'crfTclofl. £« 
»ae ogfaa bem, ber fom nærmefte Sfabuer til ben ban(Te3eIIt« 
flamme, ooer^oDebct I bereflSIelfgion, SeBcmaabe og gerfatnfng 
ft)neé at i^avt iinrmct fig mcfl til vore Sovfffbrf og anbrc 
pPaiibinasijTe gplfeflag. Snareftmaa bet allfao Worre ©årerne, 
»1 ruiinc ^avt for £5ic, noar vi betragte 2}iU(bei of be« gm 
maiiiffe Sorfatning, faalrbcé fom SacftuS ffilbrcr bene |)ot>eb* 
leoft, (ifiunbl mere abfprebte, enb f en famlet peclljeb. ^Jigllgfi 
ere ovrrlfosebet tjanS ?lng(velfer I bet fvuetibe og cDevte Ga< 
^jilel af Gcnnoiiiii, ^»W 2ert bet er fornebent fprfl orbrrt at 
an fure: 

C. 1- .J7onget tage be af (rbel SIffgt Ccx iiobilitole)j 
$)arfetete (dnccs) »oefge be efter Sapper^eb. S^ofl tfave 
kongerne ingen iilnbffrcenlet eller fri Sf^aglj 
felD Slnforcrc bybe meet »eb bercé SDionfler, enb »eb SWagl 
og |)errcbømine — naar be nemlig »eb ?lanbdiiarO(rrelfe, 
»eb iibmcerfet aiaab, f epicfen af pieren »crtte ^Jetuibring.- ®ermanii!'{lanHnai»i{! Sorfatninfi. 151 

!Derfor t)ebI{ge^o(M {?g ogfaa (ænge i 6tmiimerne ben^ |)aa 
bet famme ^n'nctp cm BlceQUiStnf)cb b^ggebc Sorbfnbelfe 
ti( fceiUé 3orft)ar og fa?I(eé Ubruftning; Ugefom til 
tnbbpvbeé ^{ftanb iStlfælbe, f)^oxt>ttf.(Sx.1omanpaaat 
ft)«rge en SlnRaget fri t)f b ben for 9Iorbboerne og enfebe gcrman(f?e 
(Stammer efenbommelige SnR'tution ( Stett^forfatnfngea: Qoxu 
facramentaler eder ffllebebémcenb. ©runben til benne forregne og 
mcrrfoærbfge ^nRftutfon laae t){f} nol oprfnbeKgen { ben 3bee, 
at ^e(e gatten eUer Slcrgtfamfunbet/ i {Qbigere £iber ( bet minbfle 
et t)if} Slntal frie og ^æber«ge SRænb af S($tten iSttøninwn), 
maatte t)ære faa o))erbe))tf}e om ben SlnKagebeé Uffplbigt^eb/ 
om @anb^eben af ffané (Scb, at be trøflebe ftg tU at ftopvgc 
Cben meb ^am. — fin Kgnenbe/ paa @((rgt^3been grunbet 
Sorplfgtelfe til at ^ort>ne 2)rab eOer %3o(b4giern{nger^ begaaebie 
mob en finfelt i iGttcn, tax forOeé for Side; og (igefaa paa 
ben anben @(be 3orp(igteIfen til at ubrebe SRanbebob eOrr 
SoIbé6øber (Wehrgeld), naar ben @rplbige enten iffe flidebc 
fig for Sletten^ eder ifte ^at i @tanb td at Utak Sobem 
3)ette Sræl i ©ermanerneé og ®(anbinat)erneé nationale @ffff( 
og Snfiitutioner er faa gammelt og oprinbeligt, at bet gan{!e 
fulbflorøbigt ffnbed angi))et af Sacitud paa to forffieQige @tt^ 
ber. @aalebed Germ. c. 21: 

.Sige nøbDenbigt er bet^ at antast {?g fin Saberj eller 
8ra?nbe^ Skiber, fom bereé %}euffabéfor^oIb* !Dog ere ^ine 
iffe uforfonKge. %f)i enbog SRanbbrab foneé meb et t)ifl 
Slntai af ^iorben og af Dixvget; og ^ele Samilien 
iunivet'sa domus} beeltager i Sorfoningen/ Hlomerigc, Slinfteriflc, f>orbcIanb, 9i?crbnwr, ©unbmør o. f. v.)- 5(nbre 
(f. dx. Siøcn, 5ltf<>eim, Høbcr, Slogalanb, Xuflfotb, ^afogafonb, m. ff.) 
ere bertmob fbr lænf^e ftben aflagte; o^U ^amU'Slcconc b(et>e tfibeet^ 
aflcrcbe tibliflt ombpttcbe meb n^crc Stamt paa @p(ler Ofl gl^lfer, 
fom boflmoaffce aflcrcbe i en «tbrc 5;ib t>are minbrcoflfvcri!iUe,?anb^» 
bc(c. (jt>f. bl. a. ^Sd?i>iung ^orjiCij -SJift. I. 71—78.) 400 <flcrmaiiiff>fIaiiHmiBi(l SMfntniiin. 

ten cFlbftf Sorfatnliig i)eé gttmaniffe, faa bcI fi'in f^o^ te iTaiibi* 
navlfTi: SL>Ifi.-ftainntf r. $>V\\t Zacitaé ^ittli^ttc tilfeitr : at Singtt 
ogfaa IJl ufxbt)aiil<(] 'Zib fammciiFalCtcé, naar iiojjcl Ijailigl P£[ 
uocnict fnbtraf, ferFlarcr faa mr^ct tobelfgct; Ijané Uerogri: 
al om uf^ligc @a<;ei- raabflog Slllc. SDIcn be oucnfot 
uttffltCt Ijiftoviffc Zrxt af ben fflDfle iiib»or(fd gfrfaluiiig 
^od ^fiit Solfrilag gier bci ifU niitibce tub^ligt, at baabf SIvgt' 
l'amfunbci og3Kcii[g^(bSri<nri[nCct, maattt C €l(rgt{rnc^ ^eu« 
binger cg SJIctiig^tbcrnté 3orftanber(, frcoifalbe aiffto 
fvaitffc (Sltmtitttx, faamfgrt inrif Diiffommr , ba be j og 
web fig Mo fuiibc »irfe uiibcr en mcrt bcfltml cg ci?nff((iitnr 
Sorm. %Ji maai' italurligDild i 6!i(bri:tgcn t}i>d Sarftu^ mere 
tsuTc paa SDrfalniiigéfcrmen, cnb paa Ilb^Veircn i conerek 
Xilfixlbe, og vi maac txtife paa, at i)an ftilii-tr ben 1 ben 
li'bllgDc, ittefl opvfnbeli'gc (S^araFteer; faalebe^ ^cm cu »irffffg 
©tammcfotfatniiig enbiiii futibc mebfuve ben. ^ evtigt 
mna man i'o ligefaa Iibt WnFe fig, at ©aievne, eBer bt uBrfge 
bcmcfrarifTtfiic IDbffe ©lammer, forenebc i flørre ©amfmtb, Beb 
3e[frl([ig i)avc funitet fiDrc *'ig felv, (lmh belte nogcitflebé 
i fil SolFiTreglerfng laber fø gtfre.— Cft faabant ling, l)»ot 
alle frie ^lonber funbe mobe, og en^oer, fem »ilpe, fiinbe blfw 
borte, ^Vor ingen ^algleur og Ingen DlevrorfeiilatliMi fatibl 
®teb, og ^vor mati ingen Sjfaiiblirg af @t«nber Vllbe taaU 
fig> niaattf, lo niere @amfuiibet vorebe, blioe HI ni meget raa, 
uorganiiT ajJaéfe, tibfat for en Ijelft uliig og uliraarlig Soiiu 
menformiiig af ben aH«iigbe, fom flulbe gtore Ubflaget. ^b»* 
biiigcr for en Slirgt eller SWeiilgtjrb, og mo-gtlge ^ttrcv 
eller Slbel^mænb, [ii'liicl|io>i, ii{)l)iles. potiMiIcs, fom be iftbte, 
fcaabf IjoS SaciluB (og lilbfcIS ^oé @aro>, funbe ( btt 
inltibfie (ettere tiiue enige om, fioab be »ilbf, og ^olbe faft Mb 
Peninger og ©vunbfoflningfr, fem (»arcbe til bvreéjui'reéfer, 
enb en talrig 3K«ngbe, ber til alle Xlber Ijveifen Fan raabe cUcr @ermanif!s|fanbin<mflf gorfatttinjj. 458 

at ii\t>itfatU VcQvcbtt om en alminMiQtUtv offnttlfg 9teb^ 
fem bet ^aalaac @amfunbet at be|!ptte og forftoarc^). 

(St faabant ©Iffgtfamfunb t)ar noget (angt anbet og mere, 
cnb ben npere X(bé ^uué((gc 3aml«efor^o(b; bet f)atbt fnarere 
enbau cnbeel&'igt^eb tilbage meb C(bt(bené patviaxdfalfit dotø 
fatning ^0^ Orienten^ nomabiffe Stammer^ font enbnu ^ifl og 
^er Uoer. ^et forbanbt iffe blot be Slfftmefte i Samflieti 
teb mere umibbelbare og egoiflifTe ©togtflabébaanb ; men bette 
%aanb ubftrafte ftg ti( iStUni fternefle geb, faatenge bi^fe 
t)are bcftenbte^ eder faaicenge bereé Soliger og Seftbbelfer (tic 
abfprebtcé i ^lt>t fiernebe (fgne og Sanbffaber. @(crgtfø(e(feii 
antog faalebeé en gotere ^ mera ibeef G^arafteer; ben b(e^ M 
3o(e(fen for fin @tammeé 9{ett{gf)eb og iStcy og ligefom en^ 
^t)er ffnf c(t < @tammen beelte bene ^æber^ faalebetf maotte 
^an ogfaa bele en^oer ^rænfelfe^ font tiffoiebed Stammen { el 
af bcné Srøeblemmer. !Den famme ^olelfe maatte^ naar ®tam^ 
nierne (crngere f)en uboibebeé til et dolt, blioe Ørunben tU 
ben alminbelige 92ationa(fo(eIfe/ ber ^ar bannet (tg unber 
gamle Siberé fimple og naturlige Sor^olb; men bog l^oé et^oert 
Solf ^ar giennemletoet og ot)erIetDet aOe bet fonflige QtatilM 
Omffiftninger. 

r 

betragtningen af be ooenfor frem^cwebe SHomenter i 5or^ 
fcrbreneé ©tammeforfatning ; og ©(crgtfamfunbeneé oprinbelig 
patriavd)aIfTe ^latnv, gior bet flart nof, at man ligefaa (ibt fan 
tcpnfe ftg ©ermauer eOer @fanbinaber i bet Sibérunt^ t)i ^cr ^aoe <**') 3t?f. Sciéfe \>ic Gcrmania bcé Jac. @. \9o. „Die atlftemcinc ^n« 
crfcnnun^, n>aé fiir icbc 2lrt Rc^bc cwixiåftQt »crbcn mugte, tamt man 
uid>t bleé aufiitt!ic^c®rogc fligen; e^ mup etttwid SufTcrcé, eineSlotJ- 
ivciibic^feit, ein 3n>*>n(^/ ^»e Ørunbfaae beé ^taaieé, t)or^anben 
i^cucfcu fcvn; unb fo tt)aredau($. Da^ ^emeimoefen mtifc^tanfi fc^on 451 (gcTm(lnif['iTQn^i^nl•if! Scmtiiitiii. » fci 0(/ I»en%( røCIb^cb^floiit}, fooi f el ttirfcK^t @ t a t df D r^il 

Xcn fflcnraaMgt Sorti'iibelfe (meUtm Stammer, SHtnig^cbtr 9\ 
ntutt Sorbunb, btii prioaic cHcr til Sljgtfné 3(f « 09 JiUtrféfe 
Iiiuilcbc Stpb^oren, ScrbrubelM pfl Srrbtfbrubé Sffontng rrt 
Slsbfv, bet cDer^coebct giVIfcfiibc SJtflreb om Co(rIr«btIf( af 
iovbub fom en flrccHfelfir af ben enfeUctf SRct — futi I 
faa Stlfcelbe fom ^tobe (mob ©ubcrnc tflcr mcb €amfunb«: 
liUabcr od ifft al rccnfi' poa ubctflct @taitforganiémr elltr 
Suiércglcrliig. 3)03 manglcbt itfe eitmcnternc lil rn HU 
mcfnljcb, « offfiillffll Samfiinb (.ISemeimwfen*, res |iiiblini>, 
Ud liC^t fom cl vlfi €I.]gé SlVfdfc af betle Sanifunb »eb 
%VBflcr, Jtoobitigev og Songer; ligefaa libl fom Samfunbrt, 
eftev ()»ab nyllgcit (r omtalt, manglcCe Siibffiiiifndiger formebelfi 
?i?»f £ ben ffntelieé Billaarlfge og fov Slnbre ffabelfge 
UboDclfc af iin Srlljeb™). Wt biéfe eccr Mre ouloiipmiffe. jit Inciiiis' 3eit iiiftt nut tai 9?ot( bel tet fifindiieii ?i«tfnbrt; d 
KbMt au^fciticSatiteaufonMe^crtinlmiiTe aui. J}« ^tlciEigti 
(cd einjclntn trft^ieti alt SeUibiarr cincd Iftctl« ttt 
Øniijcn. alé grinb im 3nncTn, m StSrci teé grimen«." 
■"*) Giildtt nimtJprfaticreiiflVCMabefsntKlifleSfaatcr ittsibtt SteAitbft 
0111 bfn 3viWC>. fom Cc, bvggentc paa tadiwi tVtxvaa notUflcfiili 
ter, villt tilliTflfle Sermoner ofi StanSinuBcr i tcrefl (tttilc i^rfahtln^. 
Stfl »il tiot onfiTe bm ©runtfatninfl, fi'n'oa (" tctimtt CSennanift 
(S. a, »»sftCr "Ubci taa ©Erti^iéujefen in <Smnaatx." ism.) 
bjiflflcr fin ©(illrinfl nf tninc gorMminø, ofl af ..tm fln-nianifft gri« 
brt". Dcniif beftot, i Jolgc tnii« OTetifiig, ten: „ni nitiwt grt- 
bnaxen liiiiSc nioft ai(, tcprttl ton tacbt SQitlic og «r«ft. 
ccbliiclp nf ITiwSrirnScr oa BPriflc SScnnn." C« er omtrent Tamme 
3bce, Scoifra 3.OT6fcr narttrub, i bet ton bcftciucr ben frie tpbilr 
Obeidiionb, fom eneuoMerre i |ii|)uu8, Dcmmtr OBer fingamilie, 
fine Trirlle Ofl Iijenbe , ciic I Wefibbclfe nf fulb og fri ©cntomtfret 
til ii« ObcWiorb, 0. f. ». Gn iaa ibcol Sriteb bcflaatr tog ilfc en. 
flanfl meb ten I.iocfic ®rfl* nf focial ffHfiiir; og bnote Ocnnoncr og 
©faiitinOTtr, i bcteS tibligjle bifloviile gremtrttbcn, flote lanflt ouer 
benne (ålrab. SBortft tnr nieb tnrffenbe Drb olili, at Ben Jele 
etilbrfng of ObcWmanbenfl ubetinflcbe Esriteb ofl perrebuinme i fil 
^ietii Ofl iiibcnfor @r«ittr»iic af ftii Sieuboui, i (Sruiibcai iSi mm. eder at ie wtt ubfprungne af @crb))aner og QxwMbt paa 
%3ebtopgt4r(t C®tn>of)xit)cltétt(i)tr, jus consiietudinis) mcb# 
førte ImihUxtfbf at be fattebré ben faflcre @runb))olb, bm 
@runbforfatning ^ fem fun @tatéDrgan(émcn gtocr« HUc frie 
Srøænbé fcrOeé VifUc (consensus omnium, @amfunbé^ 
t)in{en — om betteOrb fan brugeé) oar egentlig bet, ff^^x^ 
paa \)inc ©amfunbé St(o«reIfe og @runbeen6eb ^t^ebe; og 
faalebf é ogfaa bet, ber {7ulbe gføe Vebtcpgterne 9tetélraf^* (Sn 
faaban fopOeé 93tQ{e lunbe, font bet fpne^^ wxc Ugefaa for» 
anberKg, font dolUti @{nb; l^oab ber oar 9let i S)ag/ funbe 
opt)ore at ocrre bet i SRcrgen. — Srøen faalebed {7eete bet bog 
{ffe. @cebt)anené SRagt er faa meget fførre f)oi aRennefTet, 
jo noprmere bet leocx SVaturfor^oIbene, og ben naturlfge 9Iet<^ 
folelfe er ofte en (angt {Iffrere @arant(e for be fra Sorfffbrene 
art)(be, paa gammel Sebtcrgt beroenbe Stetéfcetninger, enb@ta^ 
tene fonR(ge og fammenfatte 93ef!{ermelfeém(b(er* 

|){(n @amfunbét){a(e eOer fceOe« VitlU forbrebe et Organ, 
giennem t)Ot(fet ben baabe funbe ubp(f(e og pttre f!g; et Or^ 
gan, ^t)ort)eb ben ubtalte ofentltge ^tHic fil ben fornøbne 
Sooéf raft. !£)ette t)ar SoIfeforfamUngen eOer 3 o 1 1 e t { ng e t ^0, anbct cnb ben fammc $)uuéret, fom en5\)cr S?crøcr eii>nn Mlbbcr. 
„Soiiifl in fcinen \)icr ^Jfd^en ifl nø6f (eber 5Waim; auferMb 
„aber Jattc bicfcr ^bwi^, tric 3??6fer felbjl bcmcrft, ni4^t bad mtnbefk 
„^tt bcfcjlcn. @o tt?enifl aber ein ^onifl unuraf(^rdnfter (Sebietcr, ^err 
„liber Vebcn unb STob ber Untert^^anen ifl: fo trenig »ar ti ber øer« 

„manifct^c f)audf6nifl ®8 bcifft: ber freie Wlam »ar wium* 

„f(brdnfterf>err fctner CSntft^liiffc unb ^anblunøen. ©adwarer; aber 
„øerabe »ic no(^ bei imé, nur fo»eit er baburc^^ 9{e4»te Snberer nic^t 
Jrdnfte; bann mnpte er biiJTen." Cvf.v. (1. c IV. @. 202.) (gi 
cnøanø ^o« 3:acitué' ©er maner, eller i^oé be ubioanbrebe Silctn'- 
bere, i bere<$ 9?epublif uben central Sleflierinø, pnber man@por til 
en faa \>berlifl ®rab af Slaa^eb, at gribeb ^ bem i ©egrebet 
betpbcbe bet famme fom S oo lod (eb. 

?■) Dm benne ^enaonelfc (od od, eller i 9{orben, oar bruf^elio, erinbrer t ^5(i Øtimanifl^flonl'iiinVifl Rcrfaminii- 

fom cgenilt'g »ar ben gcrmainfle ojftiilHge Suifatnfng^ aHiPbd- 
puiift — cllfr ©ctmaiKriiftf res |t»l>lka. (It faaCant 3Hi6* 
bdpunft forttrtbe aDcrebc en orgatiilFiSLiiniRetifvtnltis cg fSciu 
ccntrf rfng ; (ii ^Urtno'gtélov, fom ^rlc Sanifiiiitiet crFieiitic, maaiu 
flfgiarf, Od^ ttCT tuaiit mett, og ^sié Stemtnr Uv giaibt paa 
Kngtt. 2icnite ^ctJltrgt friftmb«, og ben var grunb« paa 
bft ^rfncfp, fom i bri rovcøaaeiibe er fi^rClaret — bi-i fiinime 
^cfncfp, ber glfllbt f ben mne fcegvænbfebe Sumfntg^ebe Sor« 
falnCng. |>({ii Solfeocbtixgt fjgbe: fun ben frU og felo« 
ftoeiibigc 3Raitb, >Iic>nben, |)iiuéfabetcn, fom n JSlanb for 
jlg frio', Fan mebe nieb iSicnitnevL't 1 3HfcrorfamIfngcn. £>tftlc 
blev ba for ben allerflcrj^e I^cel bet fauime fom: at fun ben 
i)aa6fnb!)gtfge &iTunbbcilbbcr ( 'yDiifiiiflljcbCTi funbe ^a« bntne 
SHel. — Vi Cille fcrft betragte, tiBoiIcbed uor ælbfte ilflbr, 
Sacitué, fremUfltcr bctte Sovbclb; og bcrnarjl iiiibcrfogc, goor' 
lebcé ?3if(ctiet f)t6 |fam Ifgncr tet, fom »ore t!nnbiiiaioti!c flflber 
giet c6\ eiibelig ^oorlebeé cttciljDDcbei bet mac repubiieaniTc 
@laléelement , ber vttvcr fig i Solfctfngcté og ben alminbeUge 
@anifiuibdviElieé Wa^t, var bragt 1 Scrbitibelfe mcb anbrc 
ariflofratifTe og mcuavfijTc C^lcmenter. — Sf)f aUcrcbe Sacituff 
Hdibcr baabe Æonger ug ^sujbiiigcr, og nce»ner ?l6eifflc 
»eb Siben nf ffrfe, ^oé ©crmnnerne for 1100 Slav |ibfit; 
men ber fiiibr^ ogfaa Ijeri, Itgefom I anbre Vimft« af bc germa# . 
ittf!e ^nflitiitioncr, faabaiiiu Uovereenéflcmmrlfer (lo^ btta 
ScrfJtler, fom natnrligl forflarcé af ben gorfliel ( 5orfa| 
nIngcH, ber Ilgefaa uel tfat fiinbei @teb \)oi ttibiTe, fom \ 
be ifniibfnavfffe ffolfeffrrb og Siammefamfunb. 

5)ei Bilbe bcrfor ftfe Dwrc »onifeligl fov en cenftb^ icg nu Iffc mrt SE(leint6rt. I>mi er I ttt mfnt-flc fan »osfmte, «g 
fao aiiolofl lil te Oraiaiicncr t Scflrcbct, funi vi iave i Ofttrtt 
©ptiiifl, licrrebiJtiitji og (antfltinn, ot innn Iim6e onflc, 
Ortct Eirtnu nar anlafld. -- u (^ermahiil^anbtn(n>i{! govfotnind* 457 

betragtning, at bttt^ttc Sacttutf' Gerronniu til ^t^l\6 tnttn for 
en ubeluffenbe bemofratiff/ eder ^ixUUQ tnonarfiff 3or^ 
fatning ^oé be gamle £9bf?e; efter fem man enten fortrfnifgfl 
t)t(be ^olbe (cg t{( be @teber^ fom (unbe unberfløtte ^un SRe^ 
ning, eOer benne. !Det Stigtigere er berimob uben Xt)it)I at 
bringe bem i ^armonie/ og labe bem inbbprbeé fortolfe ^in^ 
anbcn t)eb ben SlbfliUelfe, Sacitué fe(t) gfør imellem \){éfe t9bj7e 
@tammer: be fpblige og oRKge, eller @t)et)iffe^ og be norb^ 
lige og norbt)ef}(ige. !l)e (tbRe blioe ba netop bem, for ff'oilU %e^ 
nwneifen af ©årer (fom Sacitué enbnu ei fienber) i en 
noget fllbigere %ib bleto et fæOeé dolUna^n, og ^oé ^bi(fe bet 
bemofratif?e ff(ement i bet ^e(e ffnbeé o))erbc{enbe. !£)erimob 
omtaler Sacitué Æongebømmef og J?onger fortrinligen 
t)o6 fteDifTe ^olfeilammer, og ^oé @otoner (eder ®ot^er)^ famt 
i en firengere Sorm t)oi Suiones* !Det er nu temmelig al^ 
tninbeiig antaget^ i be fibfle at gienfinbe ))ort 9Iorbené @t>ear; 
og Slntagelfen ^eraf opnaaer trifi nol i 9lime(ig^eb be fleRe 
lignenbe Sortoifninger af (ocale og gentile ^encet)nelfer af @te^ 
ber og Solfcflag^ fom ^oé ©rcefere og Slomere t)are barbariffe 
eder fremmebe* Sacitué beretter faalebetf (c. 42) om be 
foe))iffe arøarcomanner og Quaber: .at be (ige inbtil t)ant 
Sib (usque ad nostrara memoriam) ^abe br^olbt konger 
of bereé eget Jolfeflag,' og tilfoier: mobile Marubodui et 
Tudri genusy' ^))ort)eb fjan fpneé notere at betegne be ctble 
@(cpgter^ ^t)ort(I jtongerne ^orte; ligefom fjan t)eb be følgenbe 
Orb: .sed vis et potentia repibus ex auctorilale Romana,' tiU 
f ienbegioer, at 97abofTab og Sorbinbelfe meb Stomerne^ fom »oftere 
^ielpe bem meb ^enge, enb meb Ærigéfolf/ gal) ^ongebømmet 
ftoé \)iéfe @tammer en Rørre SRagt og ^nbflpbelfe. Sarngere ^en 
^ebber bet om^otonerne^ c. 43; .$aa ^iin®ibe af evgterne 
finbeé @otonerne/ fom ere noget føieligere Hl at be^erffed (reg- 
nantur paiilo adductius)^ enb be ø))rige germanifle Solfeflag; 4€C (i)ninaniiI=fImiNiinMfl gøifalnin;i. CSc^TP) Udtté ( |)wn6refcer ([iiiinliwt), 09 f^vm ^anbrrt 
utiglorbr, j Sølgc 9{aviier, o^^rlnbel^cn tiircii fjunCrtbe llgttrs 
af ^anb, cUci (fem bel forrcO'fii ogffia l)craf maatlf felgcl ^urtbKbc 
frie Samincr; f}vlf(t Sal nc^gle enbtiu oiUt ubcfbr itl 100 T^- 
ihittgs cUev T«an((r — fn Sorciifiifl (l-'rccborsIO af t( ffaoiHffr 
til focflvS aJcrgeii for 5i(b 03 ©iHcc^cb. fom fDrtlommer ( boi 
ottgflfarfiTc gorfatiitiig 09 goOfliBning'*'). 9i( laHct itft til 
»iiljwv lib i faflbaniK lunte »ofre nelagtiflt tBtr fulbr, giet 
\jtr »tfi ncf minCvr til Sagcii, fnb al ^riiidptt fcrSnbbclln« 
gtii, i<g'13rticiVndrfii tre bt faminc, Vi eiciijinbe i et ffanbinavfff 
Sanb, nemlig Ssrnige; og bel itaviiligen l)o$ iSvffttnf i 
Uvianb. ^Det er nemlig allent ( Cclie t.'iitib(Fa[;, ^vor 3)e< 
noronelfen Uumlari 1 ScDfne ofl onbeiiflebS biiige* cm bm 
familie t'iiiibébcei, fem etleré, baate ^er pg i bc BUrige iiprbij!« 
3iifler&cbbcr//era(//i, //«')«(//(, Uareilli, eUcr ^erreft. 3^Mfr 
fccfirnbi ncf, (jBormegei, fem bel « afornobriit al flfentage, fcer 
er firtoet om betle Orb^ iD))iliibdfe eg SlJfgiffal). IJi fce^we 
fun at tiolbe cå til beit ferfie Stauelfe (Her, |)9r), fom cf 
fan vare tciulfom, cg ba en ticwt foifaflrlfg Sprcgfcrtfarfng 
i ben jMofdiffe Sbba figcr ^6, al 'UertceBiulfen Her eller Uar 
forbum brugteé cm et $liilal af dunb'rebe 3)i«nb, flemmfr 
beite )3aa en mcrrføærbig SRaabe ovcieetié meb bet UylanbfTc (og 
@otIonb(?() Hinidan) Jlngelfarerneé HimihæJ, 5J(llgot^ernc4 
pg Stlemaniierned Ceniennrii 0. f. V. Saalebeé foved oi ^CiDtb lil ■») SScUfc (tif lac.f.crm. c. 12. ©.301) amafitt Itt iitoi ^){^er( fot 
affiiurt, at fn anflcifatitl Hmdred bfftl'^ af Hl Dtconicr, en en- 
tUEr faaletcs af m Freeborght (en ©emfPiitlfc . ter imtcrtiben er 
(vnonvnt mcb TyUiing), altha et llimilrcil af Iimk) Samilitr. STof 
totne ^cftcmmcirc ti iiltnli uiiraarliQ; pg Saften ingenlunbe foa 
afgtort. r.,An hUDilrFi] Ai/dc> of Lund. an hundted ii/iAin^i, ar an 
huiidml freemen, hme all bern assDiiied as the basis ot Ihe calcd^ tion, from nhcnrc (A« EngHik MuHilred derived ils wsllkDnnn 
Pilgrave. I. c I. p. »B. 3ff. ifa;r Log« Ed«iinU. Cotif. c SU.) ben ncrflen otm ^cle @fanb{ttat>(en tltnbtt og Bruørfføe |»ct» 
reb^beUng; oprfobeKgen en 3nbbel{ng af ^nb^pggere { 
en t)<é 2)ee( af Sanbet ^ font fencre e^ttfexM paa ben bféfe 
til^ørenbe^ eller af ^orfopbrene i en ^iå @togt eOet @ramme 
inbtagne ganbflrcef ntng ''»)« St iDf lunne antage M^fe |)er^ 
reber for ganbeneé oribfle poKtifle ^nbbeHng, er nben %^M 
Hgcfaa afflfort, fom at man tffe tnaa ^olbe fig tU Segrebet 
om bet beflemte Stntal af ^unbrebe ^erreb^mænb (Hær- 
ædhismæii, Hundarismæn) anberlebeé enb fom et fra Oprfo^ 
belfen fafifat Sal paa peerene eUer $)crrebetd WcUtmmtv, eikr 
frie^ iorbetenbe |>uuéfæbre^ tjMUt Sal ber(mob i Zfbend iøf> 
iU^ ubefiemt og nWttt langt o))er bet oprfnbeHge |)unbrebe ^ ; 
fanebené ^errebeté geograp^ifTe @ra?nbfer ( meer enb et ilar^ 
tuftnbe forbIet)e be famme* 

i\t f))ocxt |>erreb fra ^egynbelfen ^ar ^a))t en Sorflanber^ 
en Slnfører^ en ^errebébommer, er uttoMfomt, og beR^rfed lotb 
{oamange og befienbte I^Roriffe Slntt^bninger, at bet neppe er< 
fornøbent at paat)tfe bem. Om bWfe Ot>er^ooeber oprinbeHgen 
t)are be famme^ fom be^ Sadtud forRaaer ))eb fine |>ot)binger 
(principes)^ eOer ^an, ^\)ab ber er mere rimeligt, ^ermeb 
mener @ tammern ed Ot>er^o))eber, alt^aa S^rfler, Solfeflprere, 
og Ooerbommere: t)il ieg tffe t)(bere unberføge, ba bet ^er 
ligger oé ntermere, at i 92 or ben fra nminbdtg Sib etf^rt '•) ^faa fammc ^aabc er bet nperc ft^cnffe Orb W an tal, fom^cprim 
bcligen maa t)at)c bema:rfet et %nta\ af 3^enneffer, ©eboerne af et 
©oe(, en (^aarb etter Sorbeienbom, fiaaet oi^er til at bemærfc (Sien« 
bommen feb, eller bet famme fom låemiaan, (Nordttrdm den svenska 
Samhfills-FdrfaUningens IlisL Uelsingfors. 1839. I. p. 15.) 

*0 3 ø^nøt maa bemcrrfed, tt)ab 9lorben angaacr, at i gamle Dage, 
CQ langt neb i Siben, iDar 9>{egningémaaben, ^iDorefter man talte 120 
i eet {)unbrebe, (er faa alminbelig, at bet ntpipe ^ax txcret uben ^mmen« 
t<rng t^meb, at ^i gienftnbe taXiet 12 i^b faamange Seilig^eber, 
i ^avningeré og 2:ingmv\nbé ^ntal m. t>. 

30^ tcii <r(ttlc ^erfalning bcé gmnaniifc, foa wf fra Mbc fnd 

iiat)i{!e SoircfiamnKr. {^i>aD Xacfmtf pbrrligm tilfiricr: tfiq 

cgfaa t(( uu^oanlig Sib fammraralbM, naav mtga teM i 

ii\)(ntct inbtraf , fcvriarcr faa mrget tpbdtgm baitf UfrMf 

at om )){3tige Sager raabflog HKc aRrn U M 

iitt)tncbf i)tf}ori|!( Srcrf af btn (ritUt intoorfeé Sf^^ 

boé ^tne Solfcflag gter bet ittt mtnbre toteligf, at baafecehj 

(ainfunbct og aRenfg^rbéfamfunbet^ maam i 6iffgtrrarf f)i 

biuiicr og anenig^cbenied Sorffanbere, frcmfalbc atifi 

fvatiffc fflementer, faamcgcr mere m'rf fommc , ba te i 

ivb flg fdo fuubc Dirfc unber en mcxt brflrmt eg cmiiBV 

ivovm. t^i maac naturligoiitf i ©ftlbringen ^eø Sarilit i 

to'nTc paa Scrfatnføgéformen / enb t)aa Ubøt>rlftn i cøu 

fiiuibc, cg ti maac torufr paa, af ^an {Filbrrr boi t 

i;>;;o,»i*\ mcii oprinbriigc Gharaftcer; faalebré fom rn »W 

<^ i Aiiimft or fatning enbnu funbc mcbføre brn. 3 rt 

ir.vi man 10 li^^ffaa libr fcvnfe flg^ at ©årerne, eflcr be øi 

^%■n^^r;,UitT1^rn^^{fc ctjmmer, forenebc i ilørre @amfnnb/ 

,<t-roi,ii5i Mw Tnnnct ftpre fig felt)^ fom bette noflcoi 

« %-u (\«viK')v;)in-(n«) laber flg giDre. — (St faabant Sing, I 

^t\^• hu»«V!^^cr ^in^f mobe, eg en^Der, fom t)ilbe, fiinbe 1 

^«M(v hv) :n^rn t>al«)lorc og ingen Steprcrfentaffen f( 

«?«vb *vi hsM n:a« iixfcn Slanbing af ©fanber »flbe t 

^\i\ «t.\,U(* JO li: «tYoamf unber «orebe, blvot W en neget 

iuMjV^u.rt 4\\>^v >i>Mt for en bcift uliig og t>iffaarKg 6 

m.«»Anun,;i ,v Njj AV*s^•^f, fom ffulbe giøre Ubflaget. $) 

b »:*.»v ?4M c« «"uv.r oftn iVrøijbfbr og margtigc ptx 

•na ftboi*m,v.:b. pn^i, i->. nolv.los. jHMontes. fom be ^ 

^'^abe Kx« la*»f«(i ^,^5 tn^Ci-l# bfét Sar o), ftinbe i 

^^'it leiictf MiK »u^j^e om ^^a^ bc rabf, og ffelbc fafl 

^jaiagrr c^ ^iaiitw«,n,Aci. vm !\>aifbe tO bcre«3nter» 

r. uxri^ iSopi^bc, ta ui aftt* i;>a bwife« fon roabe (dermanif!«{!anbmcn)ifl SorfiitHUig. 169 

|)errc6éttttgfncé og $)crrc6ébommfrneø ælbgamU Sormoal^ i bet 
tJcpfcntltgc cnbnu ))cbt>arc i 9>Iorbcii; men i'eg maa t)eb benne 
Setlig^eb bringe i ffrmbrfng ben fov{!(elUgc ©runbtanfe, fom 
bcflcuite ^vmenfg^cbentf og |)>rrebctd HtfataUctt, og 
l^vorlebeé ben (tbfle aOerebe ^a\)be en mere afgfort og mere 
ubt)iber politi^ 92a tur. aølenfg^ebend @amfunb^ i ftn Op' 
rinbe(fe maafT^e et @(apgtforbunb, gtt fra ben patrfard^alffe 
ot)er tt( en communa( 3orm, og t>ebb(et) i benne fom en 
Sorendtg til fMeé 3reb/ @{ffer^eb og 9Ii)tte. Sorenfngen af 
flere 9R<n(g^eber til et |)erreb t)ar aUerebe et t)ø<ere @am« 
funb af fonal 97atur; bet forbrebe en central SOZ^nMg^eb^ en 
bommenbe SRagt, et Ooer^o))eb — i %<itttih en flnforer, ber fanu 
lebe og g(f i @ptbf<n for be ))aabenføre $)errebémcenb. ^Un 
centrale og bommenbe SS^nbtg^eb brroebe imtbfertib/ efter bet 
oprfnbelige bemofrattffc princip, ^oé ^err^bémcrnbene fe(o; bet 
t)ar Singet^ eKer tcti ubnceonte ^ifibbere cXfngmmbene), 
fom ( ben (ribfte S(b fienbte t)))ab 9tet t)ar. 2)ommeren nb^ 
fagbe goocné etter ^Jcbtcegtené Orb og Sorjirifter, afgførbe 
tt)lu(fomme 9tctéti(f«lbe^ og (ob 3)ommené ffienbeffe tocnt\æite. 
Slim t)tUev itu be minbre $>eel^ber { |>errebet/ be com^ 
munale ©amfunb, etter SRenig^eberne/ fa\)nebe en t)fd SIrt af 
Storelfcy tf'oiiUn bog m<re ubforteé \)eb 9orftanbere etter 
Snfpn^mopnb/ enb t)cb Dortg^ebéperfoner mcb befafenbe 
a){i;nbtg^eb etter bommenbe SKagt. Stmx |)errebet ^a\)be ftt 
Sing Og fin 9let; ^\)en ^aobe ftt @tfft)ne, ftn Ufber^ 
manb etter ©ranbefogeb^), fine 99lot)e etter ^ebtcrgter *»'^) af bidfc to banffc S3ciiæijttelfcr fi^nc« ben førfte at Mc t)«ret 
niere eflcu for ©ente, ben ftbftc for OpU^nb. Dette laber ftfl i bet 
minbfle antage t>eb at fammenligne it^bffe ^ffraaer meb ben fpenife 
for ©ftrup eofln. (f. f)iflor. ^ibéjh. I. 4to.) @ranbebret> UU 
beé ben ^ornin^^Ie^nfte ®fraa, trpft ^o^ laf^aarb ; og ^ranbefpøeb 
forefommer i ©ierreør aod nebenfor afttvfte ©^lo^r ®^. *rt, ^iflelebe^ 
nopt^neiJ i benne ®ranbertte r. ^^mienbene (9rt. o« 10. I4.2i.44.)r 468 ©ermanff^ffanbinaiMfl gorfdtning. 

of paatUnU U 9tetéfager^ bcr bragte« tfl 9fgførelfe paa Zinget 
S)ft ftt)f}r ttlfefrr Sadtu« ubtrvffengt c 11: Æcb Selfctf 
Sorfamlfng funbe ogfaa Jtlagcmaal mob ben (SnUUt finbe @trb, 
og ^aaRanb gførcé paa Si))éf}raf' (discrimen capitis inten- 
dere). Vitt be (SxtmpUx, f)an anfører paa benne @lraf« ilit^ 
t)enbe(re for Statéforbrvbrlfer, at »Sorropbere og Stemntngémonib 
^crngteé i £rceerne% (Igefom for 3c(gbcb (ignavi et imbelles) 
og {!ammel(ge SaRer^ i t)tilU SUfcelbe ©traffen t>ar aKneb^ 
fffnfeé ( en @ump eOer et Xc^ir, antpber^an upaattMeligt 
fun faabanne 3orf)rpbe(fer/ l^i[)ort)eb ©uberne eller Samfunbet 
onfaaed for at \)crre (rcrnicbe/ og font berfor t)eb ingen Sober 
lunbe foneé. IDerimob beretter ^an tiOCge (fom forben er an« 
fort) at ogfaa be^ ber v^cxbctiftci om ringere Sorbrpbelfer, 
flraffebeø efter et t){|l Sor^olb/ \)eb at maatte bøbe mcb |)eØe 
eOer Doceg; og Dffer bertoeb tpbeUgt^ at ^oé ©ermancrne, Uge^ 
fom f)cé t)ore 3crfæbre iff^ab ber {farr fremtrcvber i ben <é^ 
Ian bf fe Stetéforfatning) ^aDe ogfaa pr{))ate Sornomndfer 
toorrct ©{enflanb for J^(age og ^aabommelfe ))eb be flore SoRe« 
ting; og bet \)e( fornemmeKg naar @agen tav af fiørre Q%« 
tig^eb/ eOer farterne (ffe fanbt ftg ttlfrebé meb |>erreb<' 
2)ommeren4 j^ienbelfe* Srøen for et^t)ert enfelt faabant Sfi' 
fcelbe t)are døberne beflemte. iDer tax faalebeé o)>er^o«>ebe^ 
naar Sorbr^belfen eder Sornoprmelfen t)ar tttflaaet, eOcr JPIagei 
afgfort t)eb SRangel paa bet foref?re))ne Gebébeb<(é/ for 2>om^ 
meren egentffg intet anbet at gføre^ enb at erequere ®traffnir 
eOer inbbrtoe Søberne* 

SRorben« ©tatéubbffKng er i bet |>e(e altfb nogle flat* 
^nnbreber ti(b%ige for ben franfiiTe og angelfarifle/ efler fUbCgere 
enb benne* SReget af ben germaniffe forfatning tfoi Xacituif 

Øfilbringen M ^acitué, at (an ))cb principes flulbe mene ben (ete 
®tanb, ^ilfett (an cUerd betegner t>eb nobiles} of) jeø fommer I«n< 
flere (en tilbafle tU bctte eteb. @ennantff4fanbmai»ifl Sorfotniiis. 471 

■r 

famntrn mcb bet, ber t en mtitt cAtxt Zfb ubførfetf af 9I(« 
brrmanben eller @ranbefogeben (f. be otoenfor anf. OtM 
{!raaer). ffr nu enbeg en !Dee( af bette førfl ubt)if(et { 
(ilbfgere ^erfober, og en !Dee( i Xfbené Søb mobificeret og 
fcranbret: faa gaaer bog (giennem Me ben lange Sortfb, ^t)ori 
939meu(g^ebené Organtøme, uforanbret ( fine ©runbtrcrf, ^ar 
t)cbt)aret, £Ut)ære(fen af en faaban (SommunaNSorfatnitig og 
@t9relfe, unber fe(t)t)a(gte Sorflanbere, ifoiiU ^eOer (ffe mang# 
lebe bered SSfflanb i et @(agé Stepro^fentanter af SIen{g^ebem 
X^i fem faabanne maat "oi, om enbog unber en ftfbfgere 9orm qg 
3nbre(n<ng^ upaatt)tt)(e{{g betragte be »Spené fire SK« nb", fom 
f. ffr. forefomme i 93{ergegrat)é 93v(ot> (23. 2(rt. 3\)f. Øf}rup< . 
SJplot). § 14. 24. 68). !Den ©runbfætnmg, at Silbermanben )nui 
©toronet ubfagbe, ^t)ab gammel Sebtopgt fropt)ebe og paalagbe, 
ttien ^t)or noget førfl fhilbe granbfFeé og unbetføgeé, t((fa(ble 
J'Q^^twi 9Kc?nb'; Itgefom og at Spbfg^eb og SCrrbøbig^eb ffplb^ 
teé \iata paa Btotontt, ligefaa fulbt fom !Dommeren poa %ia$ 
get: finbe Di bet)aret, enbog < fllbfge $|)f!raaer (Øllrupé ^pIoD 
§ 65 66.)* Srøen tiflige fee "oi, ogfaa ^er g{a(bt ben Xegel: at 
tfOQJo fer af n^t f!ulbe beflutteé, bet maatte toebtage^ )fM ^^^ 
flmnet af tllbermanben meb be flefle @temmer ^)« 

%i{Qe t){ fra fenere Xiber gaae tilbage til en meget gam^ 
mel ^eriobe, ^t)ori man gtenftnber (ignenbe Organifation af ^9^ 
menigl^eben og ttni 9orflanbere l^oé en germanifl Slation^ ba 
^at)e t)i bette £i(fce(be ^oé tingelfarerne. 2)et angelfajripfe 
939(ag Oun-scipe^ (5. Townsliip) ^a\)be ftn @ranbefogeb eder 
92annbemanb iGerefa^ Tun^gtrefa^ Reeve)^ ^Dié ^(igter wnxt 
be famme, fom bi ot)eufor ^t)e angioet« Spen ^at)be fine ^) ,,IIvad Aldermanden meth ihe flette paa legger til Bytens Kyltc ocb 
gaffn, det maa icke en eller tho forhindre $ men skaU det holde 
wid den wide. som di fleste samtdcke." (ipfiruptf 8^1 g 67.) I 47B iSrrniiiiuil-floiitmoi'ii? 5i'rf.ilnnig. 

.iibtalflif SVoenb"*'), itv funnt gfdtf for Sffcm'attbcaé Wcprot* 
frnianttr, pg font Manbl anbxt ^MfflUt Ijasfe ten, al Irtfofl« 
Sorflaiitmitcllci'JUbfrmanbfii til Xlii^elCll"^ Hiindretl-cniirl)f 
nanr ^iiii bcrniebKvaa 'Hvciié ^cgiic*"). ffiibnu albxt tab bt 
aiiflflfatdTe c« maaff« be faliff* Srnnfi-vé ^Jfbio-flter iLr.rsa- 
iicii^, 0^ t)i fiiibe t itm [igiiciibc3>iti'fiaingcr. 2)rn fraiitiilc Sp 
(. I illa'i var cl jluttf I i£amf »iib tUct %3tilaf], ^Vc-r (iijcn Sreminrb 
(uiibe tpfcetw )lg ubtii [jclc 'Uylflgtia cKcr SDicnfaljebcn* ©ain» 
tt)I(c; ja en ctiitle <it3^niaiibd Srrmnie vat ncf lil al l}inbrr 0)>> 
lagtlffn af cit ubentt^c^ ■l^oinarib. 'Ullbc en faaban ilfc vige 
rfier 30 £agcd Vavfcl, oq mobtt ifU ^aa 'Hu^tt imallum'}, 
fer at gpctgiorc iln 9(i'i: ba poalaac bcr^Jpcii^ Sogtb cflcrStI» 
btrutaiib t;.<,>urii'0 At brmc t)am ub nicb SJIagt. |>avbc (ran 
bfrimcb j:j a}ianncbfvé ^icob paa fi> cvtjDrrvcbe ^l^ofleb, modllr 
man labc ^am fibbc i Srrbsi*). 

SJclU maa Ijfr »wre iicf fur at cif(, ^Ocr miiiigc niitrfc« 
Ifflc I)ffton|Tc Opcc«nd|l(miiiclf(r be gauifc flcrmaiuil'ffaiibiiiaiftil* him 10 M 1 BI) ,Jii ihf Juiliclal i^srmbtiH of the Hinidred ind ihr Shjre, iho T 
nas rrprcsnnteil by Iti« Gerefa, nnil bf four gtud and lmef9 
* bu wira ri'qiiircd lo pcrrorm ihi- daly uf H<:TOmpBn)'jftg him li 
rolkmoiu- Palgrave. 1. e. I. p.B2. fpf. p. UH. 275, KU. f^m 
nwnn foa « antetStrt (p.(m.63r,) Pfttt (at wt aBt ling ril« 
anotcr (FolkiTiooi) tcBrtcfcnlertted Wwrl SPplag, Township, af SjcaS 
„Sire H? orne") fom en nf te 3itH«ni»fi« t« 9nfldfartnic, twr 
tave aRc Spor af t>cit toicflt Stbcrtom. 

^) StmtCSiKlfrn aittniiont (EoWormnn, Senior) brilfltfé S« anflel- 
furerne i meflet ferfhelHa Sflptninfl, fnarl em jioiJtinncr tUn Cm« 
bcMmfme af bei SirrMfitcb (f. ffir. ..Ai/lwin, ibc BeuldormaH at 
Kast-Aiigli«, Who cnjoycd ■ power ttpproachlni; lo royally:" omtr. 
9. iHiO (f. Palpate I. c, I. 9S); fuart em &n^t^^tle1^^i^{|cn, Jhn 
Bundreil'Eoldormnn', font H, «. emtttlcS i S. (ftgar* Seo. III. 
8. 1,), efl fvne* al Bitre ten fammc ter Pflfaa t.ilBea «imilr«i-fi»M^ 
(PalRravc. p. 9)).). S:il Dore aiberntKiiO fvorci ttnme^ notflUfi 
SnfielfaireTned Tan-gerefa. 

*j Ui SdMm Dl cd. Hcroldl Tit. 18. Ae mignnlilins. Ed. Llqf 
brugii. TiU 47. 3nRit«tioncr føflge for Dage«, enbofl ( fUtfge ScDnfttger, i 
$)enfcenbe til \)iint, t>eb fta Sliber (rrt)£rrb(ge/ og mefl enfelte 
ff(einent t Solfeté OrganMme: 9 vi ag et etter S^menfg^ebett. 
Sfgefom nu benne (g(en ubgtorbe en organ{|! Seflanbbeel af 
|)errebéfamfunbet, fom t)( obenfor ^abe omtalt , faalebeé 
bar fgfen |)errebet unberorbnet ben flørre Sanbébeel, bet ftørre 
Solfefamfunb : 6 a n b f f a b e t, eOer, fom bet (|oé oé (( mere tnN 
ffr»nf er Setpbnfng) ogfaa falbteé : 8 a nb et iPagus^ bit @an, 
i7/iVc)«0. 3 (tn Oprfnbelfe bar UUc bel en 5oren(ng, ^bort)eb 
flere |>erreber, eHer flere @rammefamfunb meb bereé SUbermcenb 
eDer |>ø\)b{nger, {luttebe fig fammen Hl en fiørre ^eel^eb, fj^ii 
anibbelpunft biet) bet fo^IIeé £ing, og ben for Sanbflabet gfeU 
benbe egne Vebtægt e&er 6ob. ®aaUbt$ I bet minhflc, og 
tpbeltgi}, ffnbe bi benne Organifatton { M gamle Sberrfge, 
baabe f)oi @ot^er og @oear. Sanb|!aberne/ faalebeé fom br 
enbnu ere ttt, baabe ( bereé ©rcrnbfer, og i bered ælbgamle 
nationale @tamme^ffgen^eber/ ubgiorbe tfOfge et^Dert ftn Lag- 
saga, eller Sagmanbébømme, og tiagmanben Dar (fom en nbere 
Sorfatter ubtvbffer fIg) baabe »Sobené SRanb og Solfeté 
SKanb"**). |>an bar ben af eanbf?abeté 9o(f balgte Sob^ 
fortolfer og Sobftger (Logsogomadher) eller Dommer, ber. •®) 9)?an ifax bc^ubcn i ©anmarf, 9?orQC Of; ^Mant Jat>t 5Bencn)nc(fett 
Byefel ipaa en jlorrc Vanb^cct, bcr fcrcncbc flere ^errcbcr; men efter 
a( 3lnfeclfe er bctte bcfl fnarerc en fitbigere SenoDnelfe, fom 
maaffee ferft er cpfommet cfterat @pdfc(mænb, fom tonfletiflc ©c* 
tientc cUer Ombubémccnb, inbfatteé. !£iette \>ar i bet minbile !li(foelbet 
i 3«trtnb. (it)f. ?lmefen<J 3<5I. 9lctterfl. e. 44 o. f. »nm.) 3mib« 
lertib ifax 3 9 Ha nb, fom befienbt, cnbnu i bet 13be %axif. (3. ?o». 
I. I. :rr. 11. 57) >aW e^ne ©péfcUing. (M. 3. S. «arfcnd 
5?emær!n.i3urib.3:ib«flr.XlV. 1. @.8.>— «>.) goruben 3pltanb, 
Dor oofaa eiætlanb beett i e^jlcr (5)fler^ei^fel , 1«6. lefler* 
f<>éfel o« TObbelfpéfef, i et ©ret) af 8.«bfaIon. 7>ån.WbtUh 137). 
Derimob ^9be man ingen faobon 3nbbdtnfl for be etårige banfle 
S^ex, eder i 8faane. 

»«) 9lorbftrøm I. c. I. p. 31. 474 tScmwmil'fr.intiimpif! gorfaliiiiiii. fom ttt I)(bb(r, ffulCc .fwmfpre og (liflc iovtn' (tolfe, Hbrtfce 
bciitj W(ntns). ^ané Sinv'ibigtjeb (iiaUt fig oøfaa til al af* 
figt Oofrbom, tHix t^cicic Æifiibdfc, naar ^fvrrbébciiniiifrrn 
cntfii iflc fclo tilivok'be fig JTvn&ii^^cb nof til at b^miiK j ta 
Sna, cBfr ^aKmic itic »art lilfrrt^ ineb tjanS 3^om »i). aSrn 
^11 »ar cgfaa .^cllcifi SNanb', bcl^ Orbførcr og Sal^manb, 
teer Cc( flialbt utwerreé rUcv offtiilligc SRfliSfoiIjolb , gpll«« 
Sttrii^^cbci-, fuavcl i bet cnc SaiibfTabé Sov^plb ttl bet anbtr, 
foiii i (llbifli-tc £ib(r til M (lem Scif ffamfunb , ifl SKigtl og 
Æciigeii. X'fl Var bcrfor l'agoiatibni, bcr niteii allene niDblc 
fer eanbfTabrI paa 3«lf(l£ii9«iKr 'Ucr fem Sormanb for be 
Ufiljjtc Srnbcbiib ■"]. 3 S^anmarr Ijar et gaiiffc ItgntnbeSor* 
t^i'ID fuitbct @icb; DS »i ^aue i bciK 9Iige bcftcuiK [|filorf{?e 
Vibiifébvtb om fire bati(Tc ^aitbélftig: i i^unb, SIfngfifb, 
9Jibi?i'g, og formobeiillfg for SotibfiJvOatib b^l faafalblr Unit^o« 
Xtb- Xitig. 3U SV'n I albt-e Xib ^ar ^aot fil rgcl ^anbétdtg, 
fftLMibt itigni rgcn ?anbdlot> ubcnfov ben i'vbfFr, fan 1 bel mCnbflc 
uocrc ratibftftiligt, ba Xingcl i t'!itci-g var faa langt fraltggtnbe. 
SU Smnalanbctu lifollaiib og SalRcr) brvfmob [ gamle Sitinr 
l)avf ^ort utibcr bet ficraiitibiFt , ligcfom {lallanb cø ! 
fhig unbei bet [Taan{Te Sanbéling : er Ifgelebcd en Sormol m "') ..Sighir domari (ficrTcMbcmmmn) al han km »i (»r um dSms 
TKl iHid